:

Kuhlefelt nr 330

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Kuhlefelt nr 330

Adlad 1645-08-28, introducerad 1647.

Ätten, vars medlemmar under de första generationerna skrevo sig Kugelfelt, immatrikulerades på riddarhuset i Finland 1818-02-04 under nr 31 bland adelsmän.

Kuhlefelt A33000.jpg

TAB 1

Detlof Siwers, adlad Kuhlefelt (son av en guldsmed i Osnabrück), till Smerdovitza samt Ovintzova och Lätza-Gorokina alla i Vruda socken i Ingermanland. Antagen i krigstjänst under livkompaniets kyrassiärer 1614. Värvad under Jakob Duwall 1615. Fältväbel vid Lars Urbanssons fänika 1618 (Rf.). Fänrik vid finska fotfolket 1618. Löjtnant vid finska fotfolket 1624. Kapten vid Tavastehus regemente 1627. Regementskvartermästare vid Tavastehus regemente 1631. Major 1635. Överstelöjtnant 1644. Adlad 1645-08-28 (introducerad 1647 under nr 330). Slottshauptman på Nöteborg 1654. Död på Nöteborg 1655. Han fick 1646-09-12 under ärftligt frälse lägenheter i Savitaipale socken i Finland samt uppförde i Savitaipale socken Suomenniemi säteri (Rf.) Gift med en köpmansänka Margareta Andersdotter. (Rf.) Deras barn skrevo och kallade sig Kugelfelt.

Barn:

 • Detlof. Kapten vid Tavastehus infanteriregemente 1651. Överstelöjtnant 1652–1653. Begick dråp 1653 på en sin tjänare i Toivarila by i Lappvesi socken och begav sig på flykten »i främmande land» [Rf ].
 • Agneta.
 • Margareta. Gift 1656 med kaptenen vid Tavastehus infanteriregemente Lorentz Johansson Antenflycht, född 1695, brorson till Carl Gregersson, adlad Andeflycht.

TAB 2

Herman (son av Detlof Siwers, adlad Kuhlefelt, Tab. 1), till Smerdovitza och Suomenniemi. Var 1669 löjtnant vid kavalleriet och bad då om första lediga ryttmästartjänst . Levde 1696. Av hans barn, elva söner och tre döttrar, bortfördes flera under ett ryskt infall i Ingermanland i rysk fångenskap. (Rf.) Gift med Margareta von Termow, av ingermanländsk adel, dotter av ryttmästaren Hans Christoffer von Termow. Deras barn skrevo och kallade sig Kugelfelt.

Barn:

 • Detlof Herman, född 1670. Överstelöjtnant. Död 1740. Se Tab. 3.
 • Adam Johan, född 1672, död 1701-07-09 i slaget vid Narva.
 • Hans Christoffer, född omkring 1673 i Narva. Kom i tjänst vid livgardet 1691. Rustmästare vid livgardet. Korpral 1697-07-24, uppgives blivit ryttmästare. Kapten vid Benderska dragonregementet. Död 1717-03-14 Munkagården. Han följde med konung Carl XII från Poltava till Bender och kom sedan till Stralsund.
 • Henrik Evald. Blev 1704 fången vid Narvas övergång. Död 1704.
 • Herman. Korpral vid greve Otto Vellingks regemente. Blev blesserad vid Systerbäck 1705 och dog två månader därefter.
 • Otto Reinhold, död 1706.
 • Helena Gertrud. Gift med löjtnanten vid Savolaks och Nyslotts läns fördubblingsinfanteriregemente Hans Georg Lampeel.
 • Maria Elisabet. Gift med en fänrik Köster.
 • Sofia Charlotta. Bodde 1722 vid S:t Petersburg.

TAB 3

Detlof Herman (son av Herman, Tab. 2), född 1670. Volontär vid von Funckens regemente 1689 och vid von der Pahlens värvade kavalleriregemente 1690. Korpral der Pahlens värvade kavalleriregemente 1692. Löjtnant vid O. Vellingks ingermanländska infanteriregemente 1700-03-11. Konfirmationsfullmakt 1700-12-06. Ryttmästare vid Åbo läns fördubblingskavalleriregemente 1706-08-15. Konfirmationsfullmakt 1717-02-25. Sekundryttmästare vid Åbo läns ordinarie kavalleriregemente 1709. Premiärryttmästare vid Åbo läns ordinarie kavalleriregemente 1713-12-14. Överstelöjtnants avsked 1721-10-11. Död 1740 Och begraven 1740-10-15, i Bjärnå kyrka. Han blev flera gånger blesserad, senast i slaget vid Storkyro den 19 febr. 1714. Gift 1703 med Helena Horn af Rantzien, död 1748 på Hautjärvi (Siversberg) i Mäntsälä socken i Finland (Rf.), dotter av ryttmästaren Christoffer Henrik Horn af Rantzien och Christina Dorotea von Vietinghoff samt faders faster till generalmajoren Jakob Fredrik Horn af Rantzien, naturaliserad och friherre Horn af Rantzien.

Barn:

 • Georg Reinhold, född 1705. Löjtnant. Död 1784. Se Tab. 4.
 • Carl Gustaf, född 1707, död 1709.

TAB 4

Georg Reinhold (son av Detlof Herman, Tab. 3), född 1705-11-22. Volontär, först vid livdragonregst, sedan vid Nylands dragonregemente. Furir vid Nylands infanteriregemente 1734. Sergeant vid Björneborgs regemente 1742. Sekundfänrik vid Björneborgs regemente 1742-04-27. Löjtnants avsked 1748. Död 1784-04-03 på Hautjärvi i Mäntsälä socken. Gift 1735-03-25 med Gustaviana Johanna von Konow, född 1712, död 1804-10-13 på Hautjärvi , dotter av överstelöjtnanten Gustaf Adolf von Konow och hans 1:a fru Christina Eneberg samt halvsyster till herrarna von Konow, naturaliserad von Konow.

Barn:

 • Helena Christina, född 1735-09-17, död änka 1801-06-02. Gift 1764-06-19 på Hautjärvi (Mäntsälä församl. kyrkoarkiv.) med kaptenen Carl Gustaf Krakau, född 1712-09-16, död 1787-07-09 i Mäntsälä socken.
 • Herman Reinhold, född 1737-12-17. Antagen i krigstjänst 1756. Adjutant vid Nylands infanteriregemente 1760-12-09. Död ogift 1763-05-14, på Hautjärvi (Mäntsälä församl. kyrkoarkiv.).
 • Ebba Elisabet, född 1741-01-14, död 1808-11-07 i Mäntsälä socken. Gift 1769-09-14 på Hautjärvi (Mäntsälä församl. kyrkoarkiv.) med fänriken Lars Adam Björnram, född 1732, död 1772.
 • Detlof Gustaf, född 1743-11-06 på Hautjärvi (Mäntsälä församl. kyrkoarkiv.). Volontär vid Nylands dragonregemente 1762. Förare vid Nylands infanteriregemente 1766-10-31. Sekundadjutant vid Jämtlands regemente 1769-12-12. Transporterad till änkedrottningens livregemente 1770-07-03. Löjtnant vid änkedrottningens livregemente 1772-09-25. Premiärlöjtnant 1773-05-10. Kapten 1778-03-11. Genom byte transporterad till Tavastehus läns infanteriregemente 1779-02-10. Major vid Tavastehus läns infanteriregemente 1787-06-30. RSO 1790-12-07. Död barnlös 1791-10-29 på Hautjärvi. Gift 1776-09-13 i Mäntsälä socken med Lovisa Dorotea von Törne, född 1748-07-27 död 1814-08-20, dotter av generalmajoren Peter Törne, adlad von Törne, och hans 3:e fru, friherrinnan Johanna Lovisa Armfelt.
 • Henrik Johan, född 1745. Kapten. Död 1831. Se Tab. 5
 • Gustaviana, född 1748-07-02 på Hautjärvi, död på Hautjärvi (Mäntsälä församl. kyrkoarkiv.) 1748-12-29 och begraven 1749-01-06.
 • Adolf Fredrik, född 1750-03-04 på Hautjärvi (Mäntsälä församl. kyrkoarkiv.), död på Hautjärvi 1753-02-14.
 • Lovisa Ulrika, född 1751-07-24, på Hautjärvi, död på Hautjärvi 1751-10-20.
 • Anna Sofia, född 1753-06-06 på Hautjärvi (Mäntsälä församl. kyrkoarkiv.), död på Hautjärvi 1754-03-07.
 • Lovisa Sofia, född 1756-03-14 på Hautjärvi, död ogift 1837-03-19 på Hautjärvi.

TAB 5

Henrik Johan (son av Georg Reinhold, Tab. 4), född 1745-08-24 på Hautjärvi (Mäntsälä församl. kyrkoarkiv.) i Mäntsälä socken. Korpral vid Nylands infanteriregemente 1763-09-30. Furir vid Nylands infanteriregemente 1765-01-03. Fältväbel 1767-12-01. Fänrik 1768-03-18. Löjtnant vid Kymmenegårds bataljon av Savolaks regemente 1776-02-07. Kapten vid Kymmenegårds bataljon av Savolaks regemente 1781-04-14. Avsked 1785. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland under nr 31 bland adelsmän. Död 1831-10-20 på Hautjärvi. Gift 1777-05-01 i Tuulos socknen (Tunlos församl. kyrkoarkiv.) i Finland med Eva Christina Törn i hennes 2:a gifte (gift 1:o med kaptenen Johan Magnus Munsterhielm, nr 1796, född 1736, död 1775), född 1749, död 1809-11-15 på Hautjärvi, dotter av hovrättsrådet Johan Erland Törn och Eva Christina Stiernvall, nr 1810.

Barn:

 • Johan Reinhold, född 1778. Major. Död 1814. Se Tab. 6
 • Carl Ferdinand, född 1780. Kapten. Död 1850. Se Tab. 7

TAB 6

Johan Reinhold (son av Henrik Johan, Tab. 5), född 1778-03-21 på Siversberg (Hautjärvi) . Volontär vid Kymmenegårds infanteribataljon 1781. Fänrik vid Nylands jägarbataljon 1785-01-17. Sekundlöjtnant vid Nylands jägarbataljon 1794-12-19. Premiärlöjtnant 1800-11-27. Ryttmästare vid Nylandsbrigadens lätta dragonkår 1805-05-04. Placerad som ryttmästare vid Västgöta dragonregemente 1809-02-09. Återgick till Nylands dragonregemente 1809-08-15. Major i armén 1810-05-01. Placerad på Skaraborgs regemente 1810-06-19. RSO 1814-11-16. Död 1814-12-05 i Fredrikshall i Norge. Gift 1809-04-02, på Sparrsäter i Lerdala socken Skaraborgs län med Ottiliana Eleonora Hierta i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1816-04-21 med kaptenen friherre Jakob Nils Fleetwood, i hans 1:a gifte, född 1790, död 1849), född 1791-10-17 Kungsböle

Barn:

 • Carl Adam Henrik, född 1809-04-12 i Bergs socken, Skaraborgs län, död 1813-08-31 Olovsborg
 • Eva Sofia Carolina, född 1813-11-05, död 1882-04-09 i Skövde. Gift 1:o 1831-07-08. På Stora Bjurum i Bjurums socken, Skaraborgs län med auditören vid livregementets grenadjärkår Adam Otto Norén, från vilken hon 1836 blev skild, född 1799-12-06 i Husaby prästgård, Skaraborgs län, död 1883-07-04 Essgärdet Gift 2:o 1837-11-11 i Mariestad med majoren och generalintendenten Johan Åke Nordenfelt, född 1807, Död 1852.

TAB 7.

Carl Ferdinand (son av Henrik Johan, Tab. 5), född 1780-09-16 på Siversberg (Hautjärvi) i Mäntsälä socken. Kadett vid Karlberg 1793-05-17. Utexamen 1797-03-07. Fänrik på extra stat vid Nylandsbrigadens infanteri 1797-12-08, transporterad till änkedrottningens livregemente 1799-12-18. Stabsfänrik vid änkedrottningens livregemente 1801-11-29. Premiärlöjtnant vid Adlercreutzska regementet 1804-06-29. Kaptens avsked 1810-05-08, död 1850-01-28 på Siversberg. Gift 1824-01-05 Irjala

Barn:

 • Johan August Ferdinand, född 1824. Stabskapten. Död 1879. Se Tab. 8.
 • Antoinette Christina Josefina, född 1825-10-19 på Hautjärvi (Mäntsälä församl. kyrkoarkiv.), död ogift 1874-02-14 i Mäntsälä socken.
 • Evald Oskar Alexander, född 1828. Kronofogde. Död 1891. Se Tab. 11.
 • Adéle Lovisa Emilia, född 1829-03-24 på Hautjärvi, död ogift 1902-05-31 i Helsingfors.
 • Herman Carl Fridolf, född 1831. Kapten. Död 1888. Se Tab. 13.
 • Amanda Matilda Carolina, född 1833-07-04 på Hautjärvi, död 1914-10-24 i Helsingfors. Gift 1857-09-06 med generalmajoren Robert Carl August Nyberg, född 1827-08-24 Perttilä

TAB 8.

Johan August Ferdinand (son av Carl Ferdinand, Tab. 7), född 1824-10-14 på Hautjärvi. Student i Helsingfors 1843-12-13. Underofficer vid livgardets finska skarpskyttebataljon, först på extra stat och 1847-05-04 på ordinarie stat. Fänrik vid Stavropolska jägarregementet 1848-08-16. Tjänstgjöring 1851 i Kaukasien. Underlöjtnant 1852-08-14 med tur från 1851-09-30. Löjtnants avsked 1853-05-30. Ingick åter i tjänst vid nämnda regemente med underlöjtnants grad 1854-12-16. Transportera till 1., Åbo, finska indelta skarpskyttebataljon 1855-12-19 och till 6., Tavastehus, finska indelta skarpskyttebataljon 1856-03-01, löjtnant vid 6., Tavastehus, finska indelta skarpskyttebataljon 1856-07-06. Stabskaptens avsked 1859-06-08, ägde och bebodde Siversberg (Hautjärvi). Död 1879-02-15 i Borgå och begraven i Mäntsälä kyrka. Gift 1859-12-30, med sin faders sysslings dotter och sin svägerskas syssling Amalia (Ninni) Louisa Stiernvall, född 1835-07-07, död 1925-12-17 i Helsingfors, dotter av ingenjören Lars Peter Johan Stiernvall, nr 1810, och Anna Amalia Bomberg.

Barn:

 • Anna Elisabet, född 1860-10-04 på Siversberg. Anställd å brandförsäkringsbolaget Fennias huvudkontor i Helsingfors, död ogift 1928-03-07 i Helsingfors.
 • Carl Johan, född 1861-10-08 på Siversberg, död på Siversberg 1864-06-20.
 • Elin Maria, född 1863-01-10 i på Siversberg. Gift 1900-07-07 i Helsingfors med häradshövdingen i Piippola domsaga Teodor Alarik Wilander i hans 2:a gifte, född 1841-01-14 i Kuusamo socken, död 1909-12-05 i Nivala socken och begraven i Helsingfors.
 • Fanny Selina, född 1864-10-26 på Siversberg. Anställd vid tullkammaren i Helsingfors. Hugnad med en briljanterad brosch 1913-04-27.
 • Johan Ludvig Ferdinand, född 1866. Före detta kontorist. Se Tab. 9.
 • Adéle Louise, född 1868-02-23 på Siversberg. Har varit anställd vid telefoncentralen i Helsingfors.
 • Lydia Eva Amalia, född 1869-06-05 på Siversberg. Har varit anställd vid telefoncentralen i Helsingfors. Död Ogift 1927-11-26 i Helsingfors.
 • Edit Johanna Sofia, född 1871-05-14 och död 1872-02-12 på Siversberg.
 • Olga Edit, född 1872-07-23 på Siversberg. Gift 1903-10-24 med godsägaren Carl Vilhelm Ehrnrooth, i hans 2:a gifte, född 1856.
 • Dagmar Johanna, född 1876-09-14, i Borgå. Sjukgymnast.

TAB 9

Johan Ludvig Ferdinand (son av Johan August Ferdinand, Tab. 8), född 1866-05-02 på Siversberg. Elev vid Polytekniska institutet i Helsingfors. Avgick utan avslutad kurs. Bokhållare vid Fiskars aktiebolags mekaniska verkstad. Kontorist vid Tervakoski aktiebolags kontor i Helsingfors 1901-06-00. Avsked 1928-01-01. Gift 1906-05-13 i S:t Petersburg med Elisa Louise Modoux, i hennes 2:a gifte (gift 1:o med affärsmannen Johan Samuel Osborne Hancock, från vilken hon blev skild), född 1859-06-10 i Lausanne.

Barn:

TAB 10

Ludvig Alexander (son av Johan Ludvig Ferdinand, Tab. 9), född 1895-05-12 i Helsingfors. Student i Helsingfors 1913. Reservfänrik 1921. Kamrer vid Nordiska föreningsbankens filial Privatbanken i Helsingfors. Gift 1918-11-03 i Helsingfors med Margit Elisabet Snellman, född 1895-02-20 i Uleåborg, dotter av kaptenen Henrik Vilhelm Snellman och Maria Fellman.

Barn:

 • Carl'' Henrik Ferdinand, född 1919-08-13 i Helsingfors, liksom brodern.
 • Jarl-Erik Ferdinand, född 1920-09-08 i Helsingfors.

TAB 11.

Evald Oskar Alexander (son av Carl Ferdinand, Tab. 7), född 1828-03-05 på Siversberg. Student i Helsingfors 1848-08-20. Auskultant i Åbo hovrätt 1854-06-17. Extra notarie i Åbo hovrätt 1854-12-20. Extra ordinarie kammarskrivare i senatens för Finland ekonomidepartement 1856-12-17. Kopist i senatens prokuratorsexpedition 1859-04-19. Transporterad till kansliexpeditionen i ekonomidepartement 1861-01-15. Kanslist ekonomidepartement 1865-08-29. Kronofogde i Laukas härad 1870-05-10. Avsked 1874-10-20. En tid godsägare i Sjundeå socken. Död 1891-01-29 i Helsingfors. Gift 1:o 1859-10-29 i Helsingfors med Anna Henrietta Wasenius, född 1831-04-27 i Helsingfors, död i Helsingfors 1866-01-29, dotter av bokhandlaren i Hesingfors, vice konsuln Gustaf Otto Wasenius och hans 1:a hustru Anna Charlotta Meisner. Gift 2:o 1867-07-10 i Stockholm med Catharina Carolina Wik från Orsa socken, Kopparbergs län, död 1883-03-07 i Helsingfors, 43 år gammal.

Barn:

 • 1. Volter Gustaf Carl, född 1860-12-06:, död 1861-01-10 i Helsingfors.
 • 1. Ernst Otto, född 1862-07-07 i Helsingfors, död 1869-06-16.
 • 1. Ebba Johanna, född 1864-08-26 i Helsingfors. Prokurist å Jansson & Sundmans advokatkontor i Helsingfors.
 • 1. Henrik Oskar, född 1866-01-25 i Helsingfors. Utexaminerad från Polytekniska institutets i Helsingfors fackskola för arkitektur 1894-05-31. Extra arkitekt vid överstyrelsen för allmäna byggnaderna i Finland 1894-06-00. Död ogift 1900-09-07, i Ekenäs.
 • 2. Carin Evelina, född 1868-06-15 i Helsingfors, död 1913-07-14. Gift 1:o 1888-08-21 med landskanslisten i Åbo och Björneborgs län Emil Edvin Bani Lundell, född 1863-05-23 i Raumo, död 1894-04-03 i Mäntsälä socken. Gift 2:o 1905-05-27 i Jakobstad med folkskolläraren i Vörå socken Mikael Holmberg, i hans 1:a gifte, född 1878-03-20.
 • 2. Bror Alexander, född 1871. Äldre lantmäteriingeniör. Se Tab. 12.
 • 2. Olga Emilia, född 1875-08-06 i Sjundeå socken. Gift 1897-03-13 i Uleåborg med yngre lektorn i latin och svenska vid svenska Normallyceet i Helsingfors, fil. mag. Carl Alfons Sevonius, född 1862-04-30 i Björneborg.

TAB 12.

Bror Alexander (son av Evald Oskar Alexander, Tab. 11), född 1871-02-21 På Lohikoski i Jyväskylä socken. Utexamen från Polytekniska institutets i Helsingfors fackskola för lantmäteri 1890-05-31. Auskultant vid lantmäteristyrelsen i Finland 1892-06-22. Vice lantmätare i Vasa län 1896. Tillika justerare i Jakobstads distrikt 1901. Vice lantmätare i Uleåborgs län 1905. Tillika justerare i Pedersöre härad 1912. Yngre lantmätare i Uleåborgs län 1916. Äldre lantmäteriingenjör i Uleåborgs län 1918. Transporterad till Tavastehus län 1919. Gift 1894-12-20 med Hilma Emilia Eriksson, född 1877-10-06 i Stockholm, dotter av maskinisten Per Adolf Eriksson och Gustava Broberg.

Barn:

 • Marta, född 1895-10-02, i Vasa. Var en tid anställd vid statsjärnvägarnas i Finland kilometerkontor i Helsingfors. Gift 1919-04-25 med direktören och delägaren i bankirfirman Th. Schauman & C:o i Helsingfors Harry Nordgren, född 1879-09-05.
 • Helga, född 1897-01-29 i Laihela socken, död i Laihela socken 1897-04-09.
 • Per Detlov, född 1898-02-08 i Jakobstad, död i Jakobstad 1898-04-23.
 • Bror Holger, född 1899-09-21 i Jakobstad, död i Jakobstad 1906-04-23
 • Viking Eugen, född 1901-08-08 i Jakobstad. Student i Helsingfors 1920-05-29. Utflyttade till Australien 1928.
 • Gretel Dolores, född 1903-11-17 i Jakobstad. Elev vid högre svenska handelsläroverkets i Helsingfors handelsinstitut 1919. Gift 1925-04-04 i Helsingfors med tekniska ledaren för A. L. Hartvalls mineralvattenfabrik Sigurd Ludvig Juslén, född 1885-11-25.

TAB 13

Herman Carl Fridolf (son av Carl Ferdinand, Tab. 7), född 1831-08-14 Siversberg Kadett i Fredrikshamn 1843-08-09. Fänrik vid livgardets finska skarpskyttebataljon 1850-08-20. Underlöjtnant 1852-04-11. Avsked 1853-02-07. ingick ånyo i tjänst med löjtnants grad vid 6., Tavastehus, finska indelta skarpskyttebataljon 1854-12-09. Tillförordnad bataljonsadjutant 1855-01-01. Konfirmationsfullmakt 1855-10-16. Transporterad till 8., Nylands, finska indelta skarpskyttebataljon 1858-08-06. Stabskapten vid 8., Nylands, finska indelta skarpskyttebataljon 1858-08-21. RRS:tStO3kl 1863-09-19. Kaptens avsked 1868-06-20. Död 1888-10-18 i Lovisa. Gift 1857-08-20 i Hattula socken med sin faders sysslings dotter Adolfina Sofia Wetterhoff, född 1837-08-02, död 1870-11-22 i Tavastehus, dotter av lagmannen i Nylands och Tavastehus lagsaga Georg Adolf Wtterhoff och Sofia Juliana Carolina Stiernvall, nr 1810.

Barn:

 • Addi Sofia Elisabet (Lilly), född 1858-07-16 i Tavastehus. Gift 1882-08-14 på Ois boställe i Tavastehus landsförsamling med lektorn i matematik och fysik vid svenska reallyceet i Uleåborg, til. doktorn Runar Freyvid Rancken, född 1854-01-13 i Jakobstad, död 1901-01-01 i Uleåborg.
 • Georg Carl Fridolf, född 1860. Borgmästare. Död 1918. Se Tab. 14.
 • Ernst Adolf Reinhold, född 1862-06-25 i Borgå, död 1864-04-11.
 • Elis Gustaf Ferdinand, född 1865. Distriktsläkare. Se Tab. 15.

TAB 14.

Georg Carl Fridolf (son av Herman Carl Fridolf, Tab. 13), född 1860-07-30 i Hattula socken. Student i Helsingfors 1877-06-07. Auskultant i Åbo hovrätt 1884-06-09. Justitierådman i Lovisa 1886-03-30. Vice häradshövdings titel 1887-12-21. Borgmästare i Lovisa 1893-06-22. Under våldsregimen i Finland avskedad från tjänsten 1903-03-24 och 1903 förbjuden att vistas i Finland. Förbudet återkallat 1905-01-00. Riddarhuskanslist 1904-12-20–1905-11-13. Återinsatt i sin tjänst som borgmästare i Lovisa 1906. Avsked 1918-01-21. Död 1918-12-29 i Lovisa. Gift 1886-09-12 Navala

Barn:

 • Greta, född 1887-06-20 i Lovisa, liksom systrarna. Kanslist vid drätselkammaren i Helsingfors.
 • Valborg, född 1889-10-28) i Lovisa. Student i Helsingfors 1907-05-14. Lägre förvaltningsexamen 1910-02-12. Extra ordinarie kammarskrivare i tullstyrelsen 1910. Räknebiträde vid Helsingfors stads statistiska kontor. Amanuens vid Helsingfors stads statistiska kontor.
 • Eva, född 1892-09-05 i Lovisa. Student i Helsingfors 1910-05-13. Elev vid tekniska högskolan i Helsingfors 1910. Utexaminerad som diplomarkitekt 1916-05-31. Gift 1920-12-03 i Stockholm med arkitekten Georg Hilding Ekelund, född, 1893 i Kangasniemi socken.
 • Ellen, född 1897-05-24 i Lovisa. Student i Helsingfors 1915-05-22. Tillförordnad amanuens vid Helsingfors universitets medicinsk-kemiska institut 1921-11-11. Fil. kand. 1921-12-08. Tillförordnad assistent vid Helsingfors universitets medicinsk-kemiska institut 1922-02-01. Ånyo amanuens vid Helsingfors universitets medicinsk-kemiska institut 1927-05-19. Gift 1923-06-20, i Helsingfors med fil. mag. Harry Alexander Leven, född 1897-09-21.

TAB 15.

Elis Gustaf Ferdinand (son av Herman Carl Fridolf, Tab. 13), född 1865-08-21 i Borgå. Student i Helsingfors 1883-05-19. Fil. kand. 1886-05-23 och promoverad fil. mag. 1886-05-23. Med. kand. 1889-01-23. Med. lic. 1893-05-31. Assistentläkare vid Allmänna sjukhusets i Helsingfors oftalmologiska avdelning 1893. Distriktsläkare i Helsingfors stads norra distrikt 1895-04-30. Gift 1888-12-29 i Helsingfors med Catharina Elisabet (Karin) Estlander, född 1867-05-06 nämnda stad, dotter av professorn i estetik och nyare litteratur vid universitetet i Helsingfors, statsrådet Carl Gustaf Estlander, finsk adelsman Estlander, nr 274, och Helena Aurora Federiey.

Barn:

 • Anna Elisabet (Anna-Lisa), född 1890-02-11 i Helsingfors, liksom syskonen. Gift i Helsingfors 1912-05-12 med avdelningschefen vid Maria sjukhus i Helsingfors, docenten, med. och kir. doktorn Carl Gösta Jansson, född 1887-03-08 i Pargas socken.
 • Sven, född 1892 i Helsingfors. Diplomarkitekt. Se Tab. 16
 • Inga, född 1894-10-17 i Helsingfors. Student i Helsingfors 1914-05-13. Utexaminerad från högre svenska handelsläroverket i Helsingfors 1916-05-26. Anställd hos Finska kreditgivareföreningen i Helsingfors 1916–1919. Gift 1919-03-02 i Helsingfors med diplommaskiningenjören Ruben Ronald Lönnberg, född 1892-12-17 i Helsingfors.
 • Helene, född 1896-01-03 i Helsingfors. Folkbarnträdgårdslärarinna 1916. Död 1922-09-08 i Helsingfors. Gift 1919-01-19 i Helsingfors tyska kyrka med direktören vid Allmänna lagret aktiebolag i Helsingfors Gustaf Mikael Tengström, född 1888-04-29, på Atlantiska havet.
 • Carin, född 1901-01-21 i Helsingfors.
 • Åke, född 1908-04-22 i Helsingfors. Student i Helsingfors 1926-09-18. Se Tab. 15A.

TAB 15A

Åke (son av Elis Gustaf Ferdinand, tab. 15), född 1908-04-02 i Finland. Student i Helsingfors. Justitieråd. Kapten, FrK 3o4msv, FL stk FVR K 1, Mm 39–40, Mm 41–45 (se Finlands Adelskalender). Gift 1933-05-21 med Birgit Hildur Maria Dahlgren, född 1906-11-03 i Helsingfors.

Barn:

 • Sven Christer. Se Finlands Adelskalender.
 • Henrik Stefan. Se Finlands Adelskalender.

TAB 16.

Sven (son av Elis Gustaf Ferdinand, Tab. 13), född 1892-11-24 i Helsingfors. Student i Helsingfors 1910-05-13. Elev vid tekniska högskolan i Helsingfors 1910. Utexaminerad som diplomarkitekt 1915-12-14. Gift 1918-07-27 med Märta Louise Rosenius, född 1894-10-31, dotter av järnvägsläkaren, med. lic. Rurik Valter Rosenius och Naëma Vilhelmina Ehrnrooth.

Barn:

 • Ulrika Helena Louise, född 1920-12-31.
 • Susanne Helena Louise, född 1921-08-11

TAB 17

Jarl (son av Elis Gustaf Ferdinand, Tab. 15), född 1897-02-07 i Helsingfors. Student i Helsingfors 1918-06-00. Kontorist vid Värtsilä bruk. Gift 1927-04-16 i Helsingfors med farmaceuten Aina'' Eleonora Nyström, född 1904-03-26 i Helsingfors, dotter av tjänstemannen Carl Erik Nyström och Amanda Charlotta Lindqvist.

Barn:

 • Lars-Olof, född 1927-11-05 på Värtsilä bruk.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: