:

Stierngranat nr 1506

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Stierngranat nr 1506

Adlad 1716-08-21, introd. 1719.

Stierngranat A150600.png

TAB 1

Jon (översiktstab. 1) i Floda i Åse härad, Skaraborgs län. Bonde. Gift med Carin.

Barn:

 • Olof Hjerpe, adlad Stierngranat, till Björsjö i Häggums socken, Skaraborgs län. Född 1661-04-01. Konstapel vid artilleriet i Bremen och Stade 1686. Sergeant 1689-11-05. Styckjunkare 1694. Överfyrverkare i Stockholm 1696. Förordnad att förestå laboratoriet i Stockholm 1700. Artillerilöjtnant i Göteborg 1702-05-19. Kapten vid artilleriet på amiralitetsflottan i nämnda stad 1710-05-02. Adlad 1716-08-21 (introd. 1719 under nr 1506). Avsked 1720-02-17. Död 1737-02-22 Björsgården 'Han bevistade kampanjer både utom och inom riket samt brukades vid artilleriet i Stockholm, där han en tid väl och berömligen förestod fyrverkarstaten.'. Gift 1:o 1687-03-00 i Stade med Elisabet Grau. Gift 2:o 1713-05-31 Kjällstorp med Margareta Hierta, död 1743-12-28 på Björsgården, dotter av ryttmästaren Bengt Hierta, och hans 2:a fru Christina Stierna.

Barn:

 • 1. Elisabet, född 1696-04-00, död 1776-08-29. Gift 1:o 1722-06-28 n. st. (4:e söndagen efter trefald.) på Björsjö med löjtnanten vid Upplands femmänningskavalleriregemente med ryttmästares avsked Otto Vilhelm Hoof, född 1685 i Västergötland. Gift 2:o 1727-09-12 med kornetten vid Bohusläns dragonregemente Germund Andreas Brinck, född 1695, död 1763-02-05 i Skarke socken, Skaraborgs län.
 • 1. Olof, född 1700. Furir. Död ogift 1724-04-26 i Fristads socken, Älvsborgs län.
 • 2. Johan, född 1718-08-29, död 1736-08-09 på Björsjö.
 • 2. Helena Margareta, född 1714-04-08. Gift 1:o 1736-04-04 i Häggums socken med löjtnanten Jonas Bergius. Gift 2:o 1744-12-30 i Häggum med ryttaren Sven Modig. Gift 3:o 1749 i Stenums socken med soldaten Nils Synnerberg.

TAB 2

Jonas, (son av Olof Hjerpe, adlad Stierngranat, Tab. 1), född 169(5). Arklimästare vid amiralitetet 1704. Konstapel därst. 1712. Underlöjtnant vid Göteborgseskadern 1716-07-19. Artillerilöjtnant därst. 1717-02-21. Artilleriöverlöjtnant 1720-08-18. Skeppskapten 1743-01-07. Död 1751 och begraven s. å. 22/1 i amiralitetsförsaml. i Göteborg. Gift med Magdalena Eleonora Lillie af Aspenäs, född 1692, död 1754-06-16 i Broddetorps socken, Skaraborgs län, dotter av generalkvartermästarlöjtnanten Mauritz Lillie af Aspenäs, och Margareta Sidonia Bildt.

Barn:

 • Margareta Elisabet, född 1720-11-31, död 1725-06-11 Båltorp
 • Mauritz Botvid, född 1721. Överstelöjtnant och lotsdirektör. Död 1794. Se Tab. 3.
 • Carl Fredrik, född 1723-08-02 på Båltorp, död där s. å. 27/9.
 • Catharina Christina, född 1725-07-12 på Båltorp, död 1775-10-29. Gift 1765-12-03 på Eksjöhovgård i Vallsjö socken, Jönköpings län med löjtnanten Georg Uggla, i hans 2:a gifte, född 1726, död 1787.
 • Ulrika Eleonora, född 1727-05-16 Espås s socken, Skaraborgs län, död ogift 1774-10-02 på Rosendala i Undenäs socken, Skaraborgs län.
 • Eva Magdalena, född 1729-05-01 på Båltorp, död ogift 1804-01-22.
 • Carl Johan, född 1730. Vice president. Död 1802. Se Tab. 4
 • Margareta Sofia, född 1733-08-05 i Göteborg, död 1811-01-12 (1810-09-18 enl. bouppt.). Gift 1770-04-24 i Karlskrona med inspektören vid amiralitetskrigsmanskassan, kamreraren Claes Elias Frumerie, född 1724-08-31 i Karlskrona, död 1783-05-09 i Stockholm.

TAB 3

Mauritz Botvid, (son av Jonas, Tab. 2), född 1721-07-24 Båltorp. Arklimästare vid amiralitetet 1739-05-14. Konstapel därst. 1742-02-04. Extra löjtnant 1743. Löjtnant 1754-05-04. Kaptenlöjtnant 1757-12-31. RSO 1767-11-23. Major 1773-09-24. Överstelöjtnant 1781-09-25. Lotsdirektör. Död 1794-11-15 i Stockholm. Ägde fastigheten nr 6 vid Klarabergsgränd i Stockholm. Gift 1:o 1762-11-30 i Karlskrona med Elisabet Margareta Kreuger, född 1740, död 1776-05-19 i sistnämnda stad och där begraven s. å. 24/5. Gift 2:o 1777-04-15 med Barbara Dorotea Mützow, född 1754, död 1818-07-28 i Stockholm, dotter av1 amiralitetsrådet Georg Immanuel Mützow och Helena Catharina Falck.

Barn:

 • 1. Carl Peter, döpt 1763-11-27 i Karlskrona, begraven därst. 1764-01-08.

TAB 4

Carl Johan, (son av Jonas, Tab. 2), född 1730-09-02 på Båltorp. Student i Uppsala2 1750-09-04. Kanslist i k. m:ts kansli 1752-10-12. Sekreterare i rikets ständers kontor3. Kammarråd3 1762-06-29. RNO 1770-11-26 vice president i kammarkollegium 1782-09-01. Död 1802-01-09 i Stockholm. Gift 1767-06-10 Djursnäs med Florentina Hildebrand, född 1737-11-21 i Frankfurt am Main, död 1802-05-22 i Stockholm, dotter av hovmarskalken Henrik Jakob Hildebrand, och hans 1:a fru grevinnan Sofia Lovisa Sparre af Söfdeborg.

Barn:

 • Sofia Lovisa, född 1768-03-06. Stiftsjungfru. Död 1834-09-23, troligen i kolera. Gift 1794-12-28 med ryttmästaren Sven Kafle, född 1764, död 1829.
 • Henrik, född 1770. Generalmajor. Död 1849. Se Tab. 5

TAB 5

Henrik, (son av Carl Johan, Tab. 4), född 1770-09-04 i Stockholm, Klara förs. Korpral vid livregementet till häst 1775-12-23. Fanjunkare vid husarregementet 1779-10-07. Kornett därst. 1781-08-20. Löjtnant 1788-01-29. Ryttmästare vid Smålands kavalleriregemente 1791-12-20. Major därst. 1802-09-22. RSO 1805-04-29. Överstelöjtnant vid regementet 1810-05-15. Överste i armén 1814-05-22. Överste för Jämtlands regemente 1817-05-06 och för Jönköpings regemente 1818-05-11. Generaladjutant i arméns generalstab 1821-11-05. KSO 1829-08-31. Generalmajor i armén 1837-02-17. KmstkSO 1839-07-04. Död 1849-04-09 i Jönköping. Gift 1801-01-29 i Stockholm med sin kusins dotter Catharina Elisabet de la Grange i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1793-02-11 på Brevik med majoren Leonard Adolf Drake af Hagelsrum, från vilken hon blev skild, född 1763, död 1801), född 1775-08-06, död 1838-01-05 på överstebostället Granbäck i Bankeryds socken, Jönköpings län, dotter av generalmajoren och landshövdingen Erik Johan de la Grange, och Elsa Maria Uggla.

Barn:

 • Carl Johan, född 1802. Kapten. Död 1869. Se Tab. 6
 • August Vilhelm, född 1803-01-27 Upplanda. Kadett vid Karlberg 1816-09-28. Avgången från krigsakademien 1820-09-25. Student i Lund4 1823-10-03. Extra ordinarie kanslist i kanslistyrelsens expedition. Kammarjunkare 1827-09-26. Litteratör. Inköpte ett tryckeri i Stockholm och flyttade det 1841 till Eksjö. Utgav 1842–1843 Småländska länens tidning. Död ogift 1856-08-18 i Bexheda socken, Jönköpings län.
 • Gustaf Georg Henrik, född 1806. Överste. Död 1871. Se Tab. 7.
 • Claes Ludvig Ferdinand, född 1808-02-08 på Upplanda. Kadett vid Karlberg 1822-09-28. Utexaminerad 1827-10-16. Fänrik vid 1. livgrenadjärregementet s. å. 14/11. 2. löjtnant därst. 1833-08-17. Kompanichef vid krigsakademien å Karlberg 1834–1839. Adjutant därst. 1839–1843. Kapten i armén 1843-05-29 och vid regementet 1848-06-17. Major därst. 1853-05-19. RSO 1858-04-28. 2. major 1859-09-06. Överstelöjtnant i armén 1864-04-05. Avsked från regementet med tillstånd att kvarstå såsom överstelöjtnant i armén s. d. Avsked ur krigstjänsten 1868-12-04. Överstes n. h. o. v. 1873-05-12. Död 1899-07-07 i Stockholm. Ägde huset nr 8 vid Klara Östra kyrkogata i Stockholm. Gift 1846-10-30 i nämnda stad med Margareta Charlotta Amalia Drufva, född 1826-10-01 i samma stad, död där 1917-02-05 i Jacobs förs. ]], dotter av stallmästaren Adam Ferdinand Drufva, och Sovia Charlotta Röhl.
 • Alexis Bernhard Otto, född 1811-01-07 på Upplanda. Kadett vid Karlberg 1825-10-14. Kammarpage hos konung Carl XIV Johan6 1832-10-15. Utexaminerad från krigsakademien 1833-03-29. Fänrik vid Södermanlands regemente s. å. 27/4. Löjtnant därst. 1836-12-09. Kapten 1847-05-06. RSO 1863-01-28. Avsked med majors n. h. o. v. 1864-02-23. Död ogift 1895-09-03 i Stockholm.
 • Viktor Emil Oskar, född 1812-11-21 på Upplanda. Kadett vid Karlberg 1828-07-08. Utexaminerad 1833-11-30. Underlöjtnant vid Vendes artilleriregemente s. å. 21/12. Löjtnant därst. 1844-02-02. Kapten 1851-10-08. Avsked 1854-12-20. Död ogift 1855-09-25 i Malmö.
 • Augusta Oktavia Charlotta, född 1815-11-06 på Upplanda, död ogift 1895.

TAB 6

Carl Johan, (son av Henrik, Tab. 5), född 1802-02-11 i Stockholm. Kadett vid Karlberg 1816-09-28. Utexaminerad 1820-09-19. Fänrik vid andra livgrenadjärregementet s. å. 19/10. Transp. till Jönköpings regemente 1821-02-20. Löjtnant därst. 1828-06-14. Kapten 1843-01-31. Avsked 1852-04-21. Död 1869-10-24 i Stockholm. Gift 1848-10-17 i Söderköping med grevinnan Augusta Matilda Rosalie Horn af Åminne, född 1827-04-30 Ekebyholm, död 1898-10-11 i Stockholm, dotter av hovmarskalken och ståthållaren greve Claes Christer Horn af Åminne, och Hedvig Beata Ryttersköld. Fru Stierngranat, född grevinna Horn af Åminne, ägde huset nr 22 Badstugatan i Stockholm 1867–1894.

Barn:

 • Carl Axel Henrik, född 1849-09-15 i Jönköping. Lantbrukare. Död ogift 1922-01-30 i Dalarö (Stockholm, Kungsholms förs., db).
 • Sigrid Anna Maria Elisabet, född 1851-01-08, död 1858-09-17 i Stockholm.

TAB 7

Gustaf Georg Henrik, (son av Henrik, Tab. 5), född 1806-03-16 Upplanda Kadett vid Karlberg 1818-09-28. Utexaminerad 1821-09-18. Fänrik vid Södermanlands regemente s. å. 5/11. Löjtnant i armén 1828-03-12. Löjtnant vid nämnda regemente 1830-06-11. Generalstabsofficer 1835-07-22. Kapten vid förutn. regemente 1836-12-09. RSO 1844-09-14. Överstelöjtnant och 1. major vid Kalmar regemente 1848-01-14. Förordnad att t. v. vara generalstabsofficer 1849-11-23. RDDO 1850. RNS:tOO s. å. 21/8. KDDO s. å. 21/8. Överstelöjtnant och chef för Smålands grenadjärbataljon 1851-04-08. Överste och chef för Kalmar regemente 1853-04-19. Avsked 1859-04-15. KSO s. å. 28/4. Död 1871-08-29 på sin egendom Åkerslund vid Eksjö och jämte sin hustru begraven å Linderås' kyrkogård, Jönköpings län. Gift 1843-07-16 i Eksjö stadskyrka med friherrinnan Antoinetta Ulrika Augusta von Liewen, född 1825-08-28 i Landskrona, död 1859-01-02 på Åkerslund, dotter av översten friherre Gustaf Rutger von Liewen, och Ulrika Christina von Törne.

Barn:

 • Malte Gustaf Henrik, född 1844. Kammarjunkare. Död 1925. Se Tab. 8.
 • Georg Magnus Bernhard, född 1846-08-10 Nobynäs. Kadett vid Karlberg 1861-05-21. Avgången från krigsakademien 1864-11-30. Åter antagen 1865-09-02. Utexaminerad 1866-11-16. Underlöjtnant vid livgardet till häst s. å. 27/11. Löjtnant därst. 1872-07-05. KSpICO2kl 1878. RFrHL 1879. Ryttmästare 1885-09-03. Död ogift 1887-11-16 i Stockholm.
 • Anna Elisabet Augusta Christina, född 1849-06-26 på Åkerslund vid Eksjö.
 • Berta Adelaide Marie Louise, född 1851-05-31 på Åkerslund, död 1933-02-17 i Lund och begraven i Solna förs., Stockholm. Gift 1872-02-12 i Eksjö med kammarherren Bror Adolf Rosentwist, född 1842, död 1907.

TAB 8

Malte Gustaf Henrik, (son av Gustaf Georg Henrik, Tab. 7), född 1844-04-06 i Stockholm. Kammarjunkare 1867-09-03. Död 1925-05-05 på Sigridsborg (Stjärneborg) i Lommaryds socken, Jönköpings län. Ägde Nobynäs och Målen i nämnda socken. Gift 1870-05-12 i Stockholm med Sigrid Maria Lundström, född 1845-10-22 i nämnda stad, död 1918-04-29 på Sigridsborg ]], dotter av expeditionssekreteraren Johan August Lundström och Fredrika Charlotta Hamrén.

Barn:

 • Georg Malte Gustaf August, född 1871. Ingenjör. Se Tab. 9.
 • Malte Gustaf Claes Bernhard (Gösta), född 1874. Före detta löjtnant. Se Tab. 10
 • Malte Carl Oskar, född 1880-04-28 i Linderås' församling, död s. å. 10/6 på Nobynäs.

TAB 9

Georg Malte Gustaf August (Liewen), (son av Malte Gustaf Henrik, Tab. 8), född 1871-08-03 Nobynäs. Ingenjör. Artist. GV:sO1M 1912. GM. VGM8st 1951-06-06. Gift 1:o 1905-11-07 i S:t Johns katedral Milwaukee, Wisc, USA med Anna Marie Viétor Dahlman, från vilken han blev skild genom Norra Vedbo häradsrätts utslag 1931-02-16, född 1866-07-07 i Milwaukee, USA, död 1936-02-23 i Jönköping (Lommaryds förs., Jönköpings län, db nr 2), dotter av Mr Antony Dahlman och Anna Marie Margarete Viétor. Gift 2:o 1931-06-19 i Baråkra förs., Kristianstads län med Amelie Sahlberg i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Sandahl), född 1883-09-27.

Barn:

 • 1. Malte, född 1906-08-28 i Milwaukee, U.S.A., död där s. å.
 • 1. Ulrika Liwe Elisabeth Charlotte Marie, född 1910-05-16 i Milwaukee. Stiftsjungfru. Gift 1940-10-18 i Jakobs kyrka i Stockholm (Lommaryds förs. Jönköpings län, vb nr. 8) med med. kandidat Björn Ludvig Stenhammar, född 1908-02-15 i Tidaholm. Studentexamen i Göteborg 1928. Med. kandidatexamen i Uppsala 1939. Tandläkarexamen i Stockholm 1943. Tandläkarpraktik i bl.a. Frinnaryd, Gripenberg o. Tranås.
 • 1. Malte Rutger Viktor Hinrik Liewen, född 1911-11-12 i Stockholm, Oscars förs. o. katolska förs.

TAB 10

Malte Gustaf Claes Bernhard (Gösta) (översiktstab. 2A, son av Malte Gustaf Henrik, Tab. 8), född 1874-09-22 på Nobynäs. Före detta löjtnant i finska armén. RFFrK3kl o. 4kl m sv. FMtf. 3 FMM. Äg. del i Målen i Lommaryds socken, Jönköpings län. Gift 1899-09-14 i S:t Lawrence i Newyork med Sadie Josephine Marie Brown, från vilken han blev skild genom Stockholms rådhusrätts utslag 1931-10-08, född 1877-11-16 i Newyork, död 1941-04-21 i Stockholm (Adolf Fredriks förs., db nr 90), dotter av Robert Alexander Brown, Filadelfia, och Margret Hicky.

Barn:

 • Margareta Mary Gunilla Charlotta Antoinette Elisabet, född 1902-10-07 i Stockholm. Stiftsjungfru. Tecknare. Gift 1936-07-04 i Stockholm (rom. kat. förs.) (Adolf Fredriks förs. vb 83) med jur. kandidat, extra ordinarie notarien Sigurd Erik Lind, född 1908-09-12.
 • Georg Bernhard Malte Henrik Göstasson, född 1906-08-11 i Stockholm. Studentexamen därst. 1925-05-12. Officersexamen å Karlberg 1929-04-25. Fänrik i Jönköpings-Kalmar regemente s. å. 10/5 och vid regementet s. å. 24/7. Underlöjtnant därst. 1931-12-04. Se Tab. 10A.
 • Sigrid Catharina Ulrika, född 1910-09-26 i Stockholm, Katolska förs. Gift 1941-10-04 i Stockholm (Adolf Fredrik förs. i Stockholm vb nr 191) med professorn i musik Amleto Cimatti, född 1901-06-08

TAB 11

Lars, (son av Olof Hjerpe, adlad Stierngranat, Tab. 1), född 1715-03-03 på Nya varvet vid Göteborg. Volontär vid Älvsborgs regemente 1732-03-27. Fältväbel därst. 1741-06-21. Fänrik 1742-08-19. Löjtnant 1745-05-30. Kapten 1752-10-30. RSO 1767-11-23. Sekundmajor 1773-06-14. Avsked 1776-07-29. Död 1787-02-12 Torp. Gift 1743-12-26/12 med Maria Hurtig eller Sandberg, född 1713, död 1785-03-21 på Torp.

Barn:

 • Olof, född 1744. Löjtnant. Död 1825. Se Tab. 12
 • Maria Larsdotter. Gift 1767-12-28 i Stenstorps socken med soldaten Trälsberg.
 • Johan, född 1745-12-02. Volontär vid Älvsborgs regemente 1760. Rustmästare därst. 1762-10-10. Förare 1764-07-23. Sergeant 1767-01-24. Fänrik 1776-11-13. Löjtnant. Avsked 1783-08-28. Död barnlös 1794-01-17 på Torp. Gift 1777-04-20 med sin fränka Ulrika Lovisa Fägerhierta, född 1735-11-16 Brostorp, död 1807-07-27 i Ulricehamn, dotter av kaptenen Reinhold Fierschatt, adlad Fägerhierta. nr 1537, och friherrinnan Magdalena Fägerskiöld.
 • Margareta, född 1748-03-06 Kinnarumma socken, Älvsborgs län, död där 1751-01-18.
 • Gustaf, född 1749. Löjtnant. Död 1793. Se Tab. 13
 • Lars, född 1751-03-20, död s. å. 22/3.
 • Ulrik, född tvilling 1752-04-07. Utan känd tjänst. Död ogift 1829-03-06 i Vings socken, Älvsborgs län.
 • Fredrik, född tvilling 1752-04-07. Volontär vid Älvsborgs regemente 1768-09-28. Rustmästare därst. 1771-06-27. Furir 1773-12-24. Sergeant 1777-04-03. Fänrik i armén 1783-05-20. Avsked 1795-07-22. Död ogift 1820-11-19.
 • Jonas, född 1754. Kronofogde. Död 1801. Se Tab. 14

TAB 12

Olof, (son av Lars, Tab. 11), född 1744-09-28 på fänriksbostället Grimskulla i Kinnarumma socken, Älvsborgs län. Antagen i krigstjänst 1751. Volontär vid Älvsborgs regemente 1757-01-01. Förare därst. 1759-02-28. Konstit. fänrik 1762-02-24. Fänrik 1763-09-21. Löjtnant 1776-11-13. Avsked 1792-12-18. Död 1825-04-14. Gift 1768-10-25 på Sjögården i Södra Vings socken, Älvsborgs län med Brita Catharina Rhyzell, död 1826-04-13, dotter av kaptenen vid Älvsborgs regemente Jakob Rhyzell.

Barn:

 • Maria Christina, född 1773-12-30 på Sörgården i Rångedala socken, Älvsborgs län, död 1865. Gift 1804-12-28 Ljunga s socken, Älvsborgs län med vice häradshövdingen Johan Toresson Sundler i hans 2:a gifte (gift 1:o 1787-03-07 i Korsberga kyrka, Skaraborgs län, med Jeanna Sahlfelt, född 1762-10-10 Söran, dotter av löjtnanten Fredrik Sahlfelt, nr 959, och Brita Ridderfelt), född 1757-08-10, död 1826-06-28 på sin gård Sotared i Fänneslunda socken. [5]

TAB 13

Gustaf, (son av Lars, Tab. 11) född 1749-07-30, i Seglora socken, Älvsborgs län. Volontär vid Älvsborgs regemente 1763-09-15. Förare därst. 1767-01-24. Sergeant 1771. Fänrik i armén 1777-03-05. Löjtnant 1785-12-14. Död 1793-11-17 på sin egendom Tvärredslund i Tvärreds socken, Älvsborgs län. Gift 1781-06-19 med Maria Margareta von Staffeld i hennes 2:a gifte (gift 1:o med ryttmästaren Ernst Ludvig Jakob Reinhold von Nieroth, en av stamfäderna för adl. och friherrliga ätterna Nieroth och 372, född 1743, död 1770), född 1745, död 1819-10-31, dotter av löjtnanten Detlef Berend von Staffeld, av en gammal mecklenburgisk adlig ätt, och hans 2:a fru Eleonora Catharina von Platen (syster till Baltzar Achates von Platen).

Barn:

 • Maria Beata Eleonora, född 1782-08-12, död 1813-07-19. Gift 1808-08-09 i Ods socken med kyrkoherden i Södra Vings pastorat av Skara stift, Per Erland Lundén, född 1777-05-17 i Ekeby socken, Skaraborgs län, död 1851-10-24 i Södra Ving.
 • Ulrika Johanna Gustava Laurentia, född 1785-01-11, död 1845. Gift 1808-12-28 med kyrkoherden i Hångsdala, Skörstorps och Östra Gerums församlingars pastorat av Skara stift, Johan Fredrik Mellin, född 1768-11-17 i Tengene socken, Skaraborgs län, död 1843-10-13 i Hångsdala prästgård.

TAB 14

Jonas, (son av Lars, Tab. 11), född 1754-06-21. Kronofogde i Ölands södra mots fögderi 1783. Avsked 1791. Död 1801-02-20 Bengtstorp. Gift där 1790-09-19 med Helena Olofsdotter i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1802-10-21 Sättra, med löjtnanten vid Upplands regemente, kaptenen i armén Carl Gustaf Meurling, född 1749-05-27 i Askeryds socken, Jönköpings län, död 1824-07-16 på Ulriksdal).

Barn:

 • Maria Vilhelmina, född 1790-11-28 på Bengtstorp, liksom syskonen. Gift 1819-12-08 med landsfiskalen Per Ludvig Lundsten.
 • Lars Vilhelm, född 1793-03-29, död 1797-02-21.
 • Lars Vilhelm, född 1798-06-13. Reste till sjöss 1813 och hade ännu 1827 sedan dess icke avhörts.

TAB 15

Lars, (son av Lars, Tab. 11), född 1757-10-07. Volontär vid Älvsborgs regemente 1774-06-10. Furir därst. 1775-10-00. Fänrik 1783-05-20. Regementsadjutant 1789-07-25. Fänrik vid Tavastehus infanteriregemente 1794-08-24. Avsked s. å. 26/11. Död 1827-11-10 Tvärredshall. Gift med Catharina Sofia Schiewer, född 1765-09-25, död 1843-11-18, dotter av kyrkoherden i Södra Ving Justin Schiewer och Maria Catharina Fernlöf.

Barn:

 • Lars Johan, född 1793-08-16 i Kalvs socken, Älvsborgs län. Rustmästare vid Älvsborgs regemente 1812-05-23.
 • Gustaf Mauritz, född 1796-03-28. Var 1832 handlande i Borås. Död ogift 1836-09-19 i nämnda stad.
 • Maria Justina, född 1798-06-08 i Mjöbäcks socken, Älvsborgs län, död 1881-04-06 Brismened. Gift 1827 med fältväbeln vid Skaraborgs regemente Fredrik August Walenkampf, född 1800-06-01 i Uddevalla, död 1871-08-19 i Börstigs socken.
 • Johanna Fredrika, född 1801-08-08 (1800-08-10 eller 1802-05-03), död 1895-03-28 i Bottnaryds socken, Jönköpings län. Gift 1840-12-31 med lantbrukaren Gustaf Jonsson, född 1815-08-17 i Älvsborgs län, död 1892-03-21.
 • Olof, född 1805. Handlande. Död 1858. Se Tab. 16
 • C. Sofia, född 1809, död 1810-01-17 i Tvärred.

TAB 16

Olof, (son av Lars, Tab. 15), född 1805-07-22 Arnungared. Handlande först i Karlstad, sedan i Åtorp i Nysunds socken, Värmlands län. Död 1858-05-19 i Åtorp. Gift 1834-10-14 i Karlstad med Magdalena Catharina Hellström, född 1805-06-29 i nämnda stad, död 1878-01-10 på Åtorp, dotter av rådmannen Axel Hellström och Ulrika Halling.

Barn:

 • Olof Fritjof, född 1835-08-18 i Åtorp. Volontär vid Närkes regemente 1850-12-17. Furir därst. 1854-05-22. Sergeant 1865-02-28. Fanjunkare 1868-05-08. Svärdsman 1873-05-14. Död 1876-06-01 Sannahed. Gift 1860-04-20 i Åtorp med Anna Gustava Jansson, född 1838-06-28 Myrom, död 1921-03-17 i nämnda län Nysunds förs., Värmlands län. Dotter av lantbrukaren Johan Jansson och Christina Magnusson.
 • Sofia Ulrika Ingeborg, född 1840-06-13 i Åtorp, död 1928-11-25 i Längbro förs., Örebro län. Gift där 1859-12-01 med handlanden Johan Alfred Ekman i Åtorp, född 1829-06-14 i Askersund, död 1909.

Källor

1Sbn. 2Um. 3Ök. 4Lsn. 5Svn. 6SAB.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: