Blomstedt nr 1786

Från Adelsvapen-Wiki

1786.jpg

Adliga ätten Blomstedt nr 1786

Adlad 1718-11-17, introducerad 1726.

TAB 1

Hans Christian Boman, adlad Blomstedt, (översiktstab 1, född 1695-06-02 i Skåne. Förare vid Östra skånska regementet till fot1 171 2-01-17. Sergeant vid Östra skånska regementet 1713-04-30. Fänrik 1714-09-23. Konfirm.fullm.1 1715-04-15. Löjtnant 1717-04-17. Kapten 1718-02-10. Adlad 1718-11-17 (introducerad 1726-12-10 under nr 1786). Major 1740-07-10. Stupade 1741-08-23 i slaget vid Villmanstrand. Gift 1722-02-06 med Maria Gyllenschruuf, född 1696-07-05, död 1764-05-10 och begraven i Veberöds kyrka Malmöhus län, dotter av schoutbynachten Nils Schruuf, adlad Gyllenschruf, och Gjeska Borgman.

Barn:

 • Anna Maria, född 1722-11-14, död 1732-08-03.
 • Brita Elisabet, född 1724-01-06, död ogift 1806-05-22 i Karlskrona.
 • Catharina Christina, född 1725-01-22, död ogift 1786-09-04 i Karlskrona.
 • Nils, född 1726-08-07, död 1728-06-03.
 • Johan Magnus, född 1727-06-03, död 1727-06-24.
 • Carl Henrik, född 1729-03-23. Auditör. Krigsfiskal vid armén i Pommern. Död barnlös 1776-09-18 i Stralsund. Gift 1759 med Anna Christina Cronman i hennes 2:a gifte, död 1765, dotter av majoren vid Sprengtportska regementet i Stralsund Daniel Cronman och änka efter en löjtnant Braun.
 • Nils Henrik, född 1730-04-21. Sergeant vid Hamiltonska regementet. Fänrik vid Hamiltonska regementet2 1754-08-29. Regementsadjutant2 1755-12-05. Död 1758-06-15.
 • Johan Magnus, född 1731. Kapten. Död 1807. Se Tab. 2
 • Gustaf Carl, född 1733. Justitiarie. Död 1809. Se Tab. 10
 • Ludvig, född 1736-04-24. Antagen till krigstjänst2 1751-03-01. Förare vid kronprinsens regemente2 1758-08-23. Fänrik vid kronprinsens regemente 1760-03-07. Löjtnant 1770-01-26. Död 1770-04-02 i Malmö.
 • Peter, född 1737-10-03. Volontär vid Cronhielmska regementet 1751. Död 1752-05-29.
 • Göran, född 1738-11-03. Kadet2 1759-09-25. Fänrik vid Åbo läns infanteriregemente. Död 1761-09-18 i träffningen vid Neuensund i Pommern.

TAB 2

Johan Magnus, (son av Hans Christian Boman, adlad Blomstedt, tab 1), född 1731-10-18 i Veberöds socken, Malmöhus län. Antagen till krigstjänst 1742. Fänrik vid Hamiltonska regementet 1755-11-10. Regementsadjutant vid Hamiltonska regementet2 1759-01-30. Löjtnant vid Hamiltonska regementet 1765-09-30. Kapten vid änkedrottningens livregemente 1772-12-04. RSO med valspråk: Jämn med betänkande 1779-01-24. Avsked med pension 1783-05-28. Bodde sedan Hitå, där han dog 1807-10-28 och begraven å Sibbo sockens begravningsplats. Gift 1773-01-14 Hermansaari med Anna Lovisa Taube, född 1743-12-17 på Sacklis gård i Somero socken av Nylands län, död 1818-07-15 i Stockholm och begraven i Rimbo socken, Stockholms län, dotter av översten Johan Reinhold Taube, och friherrinnan Elisabet Armfelt.

Barn:

 • Elisabet Maria Lovisa, född 1773-11-29 på Degerö gård vid Helsingfors, död ogift 1851-03-30 i Stockholm.
 • Gustava Charlotta, född 1774-10-18 på Hermansaari. Död 1827-12-12 i Ekenäs. Gift 1798-12-26 på Hermansaari med kyrkoherden i Tenala i Finland, kungl. hovpredikanten Fredrik Georg Ehrenmalm, född 1767, död 1823.
 • Johan Christian, född 1775. Kommendörkapten. Död 1831. Se Tab. 3.
 • Anna Sofia, född 1777-03-03 på Sveaborg, hovfröken hos drottningen 1805-04-14. Död 1858-10-27 i Stockholm. Gift 1809-08-17 Myrö med generallöjtnanten och en av rikets herrar greve Claes Horn af Åminne, i hans 2:a gifte, född 1755 död 1823.
 • Gustaf Adolf, född 1778, död 1779-01-24.
 • Ebba Ulrika, född 1780-04-17. Död ogift 1851-05-26.
 • Johanna Fredrika, född 1782-01-30, död ogift 1860-12-14 i Stockholm.
 • Aurora Henrietta, född 1784-02-20 på Sveaborg, död 1863-05-29 i Linköping. Gift 1811-12-24 Stockholm med kaptenen Jonas Fredrik Malmborg, adlad Malmborg (se adliga ätten von Malmborg), född 1779, död 1817.
 • Hans Reinhold, född 1786. Överste. Död 1852. Se Tab. 4

TAB 3

Johan Christian, (son av Johan Magnus, tab 2), född 1775-11-23 på Sveaborg. Volontär vid Tavastehus läns regemente 1777. Sergeant på extra stat vid Tavastehus läns regemente 1783. Sergeant vid änkedrottningens livregemente 1784-01-02. Fänrik vid arméns flotta 1789-05-01. Löjtnant vid arméns flotta 1797-05-29. RSO 1810-11-26. Kapten 1811-03-12. Major 1823-07-04. Guldmedalj för tapperhet i tält 1814. Kompanichef vid Karlberg 1818–1831. Kommendörkapten 1829-12-12. Död 1831-08-23 vid Karlberg. Gift 1816-04-25 i Stockholm med stiftsjungfrun Christina Augusta Wallenstierna, född 1791-11-24 i i Stockholm, död 1869-02-15 Forsby, dotter av generaladjutanten och översten Carl August Wallenstierna, och Johanna Lovisa af Palén.

Barn:

 • Johan August, född 1817-03-07 på Karlberg, död på Karlberg 1819-10-08.
 • Magnus Ludvig, född 1818-06-09 på Karlberg. Kadett vid Karlberg 1831-09-09. Utexaminerad 1837-09-15. Underlöjtnant vid Vendes artilleriregemente 1837-11-15. Löjtnant i armén 1854-05-19. Kapten i armén 1860-05-29. RDDO 1860-10-06. RSO 1864-01-28. Avsked 1878-11-29. Död ogift 1886-07-16 i Kristianstad.

TAB 4

Hans Reinhold, (son av Johan Magnus, tab 2), född 1786-02-02 på Hermansaari gård i Åbo län. Furir vid änkedrottningens livregemente 1790-04-01. Kadett vid Haapaniemi 1799 (på våren). Kadett vid Karlberg 1799-10-21. Utexaminerad 1803-09-24. Underlöjtnant vid arméns flotta 1803-12-20. Löjtnant vid arméns flotta 1808-12-08. Kapten 1813-01-26. Kapten vid Upplands regemente 1813-03-02. RSO 1814. 3. major vid Upplands regemente 1823-03-04. Överstelöjtnant i armén 1829-08-21. 2. major vid regementet 1837-09-01. Överste i armén 1843-07-04. Avsked 1850-01-17. Död 1852-12-02 Brunna. Gift 1814-04-24 på Skällby boställe i Näs socken, Uppsala län med grevinnan Christina Charlotta Amalia Cronhielm af Hakunge i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1805-02-21 Toresta med kaptenen friherre Christer Lindorm Posse af Säby, född 1740, död 1814), född 1787-02-04, död 1826-10-25 i Stockholm, dotter av överstelöjtnanten greve Axel Otto Cronhielm af Hakunge, och (friherrinnan) Amalia Fredrika Pechlin.

Barn:

 • Johan Otto, född 1815. Kammarherre. Död 1890. Se Tab. 5
 • Fredrika Lovisa, född 1816-04-12 på Taxhuvud i Tillinge socken, Uppsala län. Stiftsjungfru. Död 1885-05-20 i Stockholm. Gift 1844-10-10 i Stockholm med stallmästaren friherre Johan Carl August Liljencrantz, född 1814, död 1886.
 • Carl Reinhold, född 1817. Major. Död 1881. Se Tab. 6.
 • Claes Adolf, född 1819-05-22 på Taxhuvud, död på Taxhuvud 1819-07-14.
 • Abraham August, född 1820. Överstelöjtnant. Död 1884. Se Tab. 9.
 • Sofia Charlotta, född 1821-06-13 på Taxhuvud. Stiftjungfru. Död 1899-02-11 i Stockholm. Gift 1846-03-14 på Brunna med kaptenen friherre Carl Gustaf Hierta, född 1818, död 1893.
 • Claes Henrik, född 1824, död s. å. 10/7 sju veckor gammal.

TAB 5

Johan Otto, (son av Hans Reinhold, tab 4), född 1815-01-08 på Taxhuvud. Kadett vid Karlberg 1829-10-03. Avgången 1833-03-27. Underlöjtnant vid livregementets dragonkår 1839-04-02. Avsked 1843-04-29. Kammarherre 1852. RNO 1862-01-28. Död 1890-12-20 i Stockholm. Ägde under olika tider Nyborg i Håtuna socken, Stockholms län, Tidö i Rytterns socken, Västmanlands län, Katrinedal i Övergrans socken, Uppsala län och huset nr 46 Malmskillnadsgatan i Stockholm samt vid sin död Vällinge i Salems socken Stockholms län. Gift 1842-11-10 i Stockholm med grevinnan Vilhelmina Lovisa Johanna (Mina) von Schwerin, född 1823-08-29 i Stockholm, död i Stockholm 1904-12-16, dotter av översten greve Filip Bogislaus von Schwerin, och friherrinnan Charlotta Vilhelmina Erika Liljencrantz.

Barn:

 • Reinhold Filip Otto, född 1843-08-17 på Nyborg. Student 1862-12-13. Furir vid Svea livgarde 1863-01-12. Officersexamen 1864-02-25. Underlöjtnant vid Svea livgarde s. å. 8/3. Löjtnant 1866-08-07. Kapten i armén 1875-03-19. Avsked från regementet med tillstånd att såsom kapten i armén kvarstå s. d. Kammarherre 1894-12-01. RVO 1901-11-30. Avsked 1903-01-23. Död 1912-04-29 i Stockholm, Oscars förs, (Skultuna förs, Västmanlands län, db). Arrenderade Frövi i Skultuna socken, Västmanlands, län och ägde Vällinge. Gift 1876-11-29 i Stockholm med Augusta Catharina Elisabet Lagercrantz, född där 1853-10-12, GM, död 1934-08-04 Montebelle Dotter av statsrådet Carl Gustaf Lagercrantz, och Augusta Emerentia Carolina Zethelius.
 • Carl Claes Otto, född 1844-11-04, död 1845-01-10.
 • Sofia Charlotta Vilhelmina, född 1845-12-21 på Nyborg. Död 1932-05-28 i Stockholm. Gift 1868-11-10 i Stockholm med landshövdingen friherre Nils Axel Hjalmar Palmstierna, död 1836, död 1909.
 • Ebba Charlotta Vilhelmina, född 1847-02-08, död s. å. 14/4.
 • Augusta Charlotta Lovisa, född 1848-05-07 på Nyborg, död 1914-09-14 i Stockholm Oscars förs,. Gift 1867-11-10 i Stockholm med kammarherren och ceremonimästaren greve Arvid Gustaf Sigismund Horn af Åminne, född 1841, död 1921.
 • Claes Johan 0tto, född 1850-04-24 på Nyborg. Elev vid Ultuna lantbruksinstitut 1870. Utexaminerad 1872. Bokhållare vid Åda i Vagnhärads socken, Södermanlands län 1873–1874. Kammarjunkare i K. M:ts hov 1875-01-02. Arrenderade Ekholmen i S:t Lars socken, Östergötlands län 1876–1879. Inspektor vid Odensgöl i Björsäters socken, Östergötlands län 1880–1885. Anställd vid arméns utredningsförråd i Stockholm 1886–1889. Förvaltare i Stockholm 1889-01-15. Intendent av 2. klassen vid intendenturkåren 1893-06-22. T. f. utredningsintendent vid arméns förråd i Stockholm 1896-07-06–1896-08-09. T. f. förrådschef i Stockholm 1897-07-291897-08-12. Regementsintendent vid Hallands bataljon 1898-02-011902-02-28. Intendent av 1. klass vid intendenturkåren 1898-12-30. Regementsintendent vid Göta ingenjörkår 1902-03-01. RVO 1904-12-01. Förrådsintendent vid arméns förråd å Karlsborg 1912-11-01. Kapten vid intendenturkåren 1914-12-23. Avsked 1916-03-24. Död 1933-12-24 ogift i Stockholm (Oscars förs,).
 • Johan August Otto, född 1851-06-23 på Nyborg. Kadett vid Karlberg 1871-06-05. Utexaminerad 1874-12-21. Underlöjtnant vid livregementets dragonkår, nu livregementets dragoner, s. å. 30/12. Löjtnant 1880-12-01. Ryttmästare 1893-01-20. RSO 1895-11-30. Avsked 1905-01-20. Död 1909-06-28 i Stockholm (Vallentuna förs, Sthlm, db). Arrenderade Bällsta i Vallentuna socken, Stockholms län. Gift 1884-09-11 i Stockholm med Maria Anna Amalia (Marianne) Rabe, född 1859-08-03 i Stockholm, död i Stockholm 1919-08-01, Engelbrekts förs,. Dotter av justitierådet, jur. doktorn Claes Julius Rabe och Clara Maria Johanna Lovén.
 • Maria-Lovisa , född 1852-05-18 på Nyborg, död 1910-04-19 Hjularöd (Vårdnäs förs, Östergötlands län, db). Gift 1872-11-10 i Stockholm med kammarherren greve Melker Henrik Gustaf Falkenberg af Bålby, född 1841, död 1906.
 • Anna Fredrika, född 1853-08-22, död 1854-06-02 på Tidö.
 • Anna Claesina Vilhelmina, född 1854-11-12 på Nyborg. Gift 1879-11-10 i Stockholm med sin kusin löjtnanten Claes Reinhold Blomstedt, född 1850, död 1880.
 • Olga Vilhelmina (Mimmi), född 1856-03-04 på Nyborg. Död 1939-08-29 i Uppsala. Gift 1881-06-29 i Vällinge kapell med översten friherre Johan Ludvig Filip Liljencrantz, född 1838, död 1920.
 • Carl-Gustaf Otto, född 1857-07-05 på Tidö, död 1887-12-15 i Chicago.
 • Magnus August Otto, född 1859-01-31 i Stockholm, död i Stockholm 1864-12-02.
 • Ebba Josefina Vilhelmina, född 1860-08-21 i Stockholm. Gift i Stockholm 1890-01-15 med överläkaren i Kristiania Kristian Feyer Andword i hans 2:a gifte (gift 1:o 1884-04-29 i Kristiania med Maria Nikoline Pedersen född 1856-09-23 i Kristiania, död 1885-07-04 i Bagn, dotter till teckningsläraren Christian Pedersen och Anne Marie Evensen), född 1855-05-17 i Lyngdal. Död 1934.

TAB 6

Carl Reinhold, (son av Hans Reinhold, tab 4), född 1817-08-13 på Taxhuvud. Kadett vid Karlberg 1831-04-01. Utexaminerad 1835-10-31. Underlöjtnant vid Svea artilleriregemente s. å. 5/12. Löjtnant 1844-02-08. Kapten 1854-08-11. RSO 1863-05-03. Major i armén 1871-09-23. Avsked från regementet med tillstånd att såsom major i armén kvarstå s. d. Avsked ur krigstjänsten 1872-05-02. Död 1881-05-27 i Stockholm. Ägde huset nr 7 vid Norra Humlegårdsgatan i Stockholm. Gift i Stockholm 1849-11-15 med Louise-Margareta Grill, född 1820-07-28 Broby, död 1878-02-26 i Stockholm, dotter av brukspatronen Claes Abraham Grill och Johanna Helena Sofia Murray.

Barn:

 • Claes Reinhold, född 1850. Löjtnant. Död 1880. Se Tab. 7.
 • Charlotte Sophie'' Louise, född 1852-05-18 i Stockholm. Död 1928-06-19 i Stockholm (Engelbrekts förs, db nr 128).
 • Carl Otto, född 1854-08-07 i Stockholm. Student i Uppsala 1875-02-04. Examen till rättegångsverken 1881-12-12. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1882-01-10. Amanuens i finansdepartementet s. å. 16/1. Vice häradshövding 1884-10-01. Riddarhuskanslist 1890-02-08. T. f. kanslisekreteterare i finansdepartementet 1892-03-10. Förestod på grund av kungl. förordnande utrikesdepartementets kameralavdelning 1892-06-03–1894-05-04. Kammarherre 1892-12-27. Anställd hos danske kronprinsen och kronprinsessan vid deras besök i Stockholm 1893. RDDO s. å. 4/2. Kansliråd och avdelningschef i utrikesdepartementet 1894-05-04 arkivarie vid KMO och RNO s. å. 26/11. Sekreterare, ombudsman och protokollsförare hos direktionen för Serafimerlasarettet 1895-04-30–1900. Kammarherre, tjg. hos drottning Sofia 1899-12-01. OffFrHL 1902. RNS:t OO1kl 1903. KSpCIII:sO1kl 1904. KN02kl 1905-01-21. OIISGbm 1907. Envoyé extraordinaire och ministre plénipotentiaire i disponibilitet 1908-06-29. Chargé d'affaires i Bryssel och Haag s. å. 18/8–11/10. RRS:tStO1kl s. å. RPrRÖO2kl med kr. s. å. Avsked från arkivariebefattningen vid KMO 1909. KFrHL s. å. PersSLO1kl 1910. LMA s. å. 24/2. Chargé d'atfaires i Wien s. å. 4/8–3/10. KDDO1gr 1912-10-01. GV:sO1M s. å. StkIKrO 1913. Medlem av Musikaliska akademiens förvaltningsutskott 1914. KNS:t OO1kl 1918-09-16. KNO1kl 1919-08-06. Avsked såsom kansliråd och avdelningschef i utrikesdepartementet samt som envoyé extraordinaire och ministre plénipotentiaire s. å. 12/9. Gift 1894-10-23, i Stockholm med sin broders svägerska friherrinnan Anna Maria Adelswärd, född 1863-12-22 på Västra Lund vid Norrköping, död 1935-05-19 i Stockholm, Oscars förs,. Dotter av godsägaren friherre Axel Reinhold August Adelswärd, och Augusta Charlotta Teodora Berg.
 • Johan Abraham Magnus, född 1859. Före detta generalmajor, Se Tab. 8.

TAB 7

Claes Reinhold, (son av Carl Reinhold, tab 6), född 1850-10-19 i Stockholm. Kadett vid Karlberg 1867-04-05. Kammarpage hos drottningen 1868. Utexaminerad 1869-10-30. Underlöjtnant vid Svea livgarde s. å. 9/11. Löjtnant 1873-09-02. Ordonnansofficer vid livgardesbrigaden 1874-01-27. Död 1880-11-05 i Stockholm. Gift i Stockholm 1879-11-10 med sin kusin Anna Claesina Vilhelmina Blomstedt, född 1854-11-12 på Nyborg. Dotter av kammarherren Johan Otto Blomstedt och grevinnan Vilhelmina Lovisa Johanna von Schwerin.

Barn:

 • Louise Vilhelmina, född 1880-08-27 i Stockholm, Svea Livgardes förs Stiftsjungfru. Extra biträde i kommerskollegium 1907-05-01. Ord. biträde i kommerskollegium 1912-12-06. Kontorsskrivare från 1921-01-01. Registrator.

TAB 8

Johan Abraham Magnus, (son av Carl Reinhold, tab 6), född 1859-02-01 i Stockholm. Volontär vid Närkes regemente 1875-02-26. Mogenhetsexamen s. å. 17/11. Elev vid krigsskolan 1876-07-14. Utexaminerad 1877-10-10. Underlöjtnant vid Närkes regemente s. å. 14/11. Transp. till 2. livgardet s. å. 30/11. RRS:tStO3kl 1879-09-19. Löjtnant 1880-09-03. Aspirant vid generalstaben 1882-10-01. Stabsadjutant och löjtnant vid nämnda stab 1885-10-02. Stabsadjutant och kapten 1890-01-08. Kapten i 2. livgardet 1892-01-13. Lärare vid krigshögskolan 1893-02-01. Major och överadjutant vid generalstaben 1896-10-16. RSO 1898-12-01. Avdelningschef för generalstabens militärstatistiska avdelning 1899. LKrVA 1899-10-17. Överstelöjtnant i armén 1900-11-18. Överadjutant och överstelöjtnant i generalstaben s. å. 30/11. OffFrHL 1902. RPrKrO2kl s. å. i nov. KDDO2gr 1903-01-14. RNStOO1M s. å. i april. Överste i armén s. å. 10/7. Överadjutant och överste i generalstaben s. å. 31/12. RRS:tStO2kl 1904. JOHS s. å. T f chef för 2. livgrenadjärregementet 1905-04-07. Överste och chef för samma regemente s. å. 24/5. KSO2kl 1905-12-01. KSO1kl 1910-06-06. Generalmajor på reservstat 1917-01-01. Avsked 1924-02-01. Gift 1890-11-15 i Stockholm med friherrinnan Emilie Adelswärd, född 1868-09-27 Gustatsvik. Dotter av godsägaren friherre Axel Reinhold August Adelswärd, och Augusta Charlotta Teodora Berg.

Barn:

 • Louise Märta Augusta, född 1898-11-07 i Stockholm. Stiftsjungfru. Sekr. i NF i Genéve. Kårchef Kristineh. lottakår. Gift 1927-10-08 i Stockholm (Engelbrekts förs vb nr 190) med underlöjtnanten Göran Eriksson Stenfelt, född 1897-10-07 i Hedvig Eleonora förs Stockholms län,
 • Carl Reinhold, född 1907-01-11 i Linköping.

TAB 9

Abraham August, (son av Hans Reinhold, tab 4), född 1820-06-15 på Taxhuvud. Kadett vid Karlberg 1835-04-01 utexamen 1841-04-22. Underlöjtnant vid Upplands regemente s. å. 24/5. Löjtnant 1845-03-26. Kapten 1859-04-29. RSO 1865-01-28. 2. major 1866-10-03. Överstelöjtnant och född major 1872-05-02. Avsked 1876-04-21. Död 1884-02-29 Hornö. Gift 1855-09-27 Ryningsnäs med Ida Henrika Charlotta von Baumgarten, född 1830-03-17 på Ryningsnäs ]], död 1914-11-28 I Sthlm, Klara förs,. Dotter av hovmarskalken Samuel Henrik von Baumgarten och Henrietta Sofia Klingström.

Barn:

 • Ida Sofia Augusta, född 1856-09-15 på Hornö, liksom alla syskonen, död där 1860-02-04.
 • Alice Sigrid Henriette, född 1858-06-28. Gift 1888-05-11 i Uppsala domkyrka med kammarherren Fredrik Carl Erik von Ehrenheim, född 1854.
 • August Henrik Reinhold, född 1860-06-30. Volontär vid Upplands regemente 1879. Elev vid krigsskolan 1880-07-14. Utexaminerad 1881-10-29. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 1/12. Avsked med tillstånd att såsom underlöjtnant i regementets reserv kvarstå 1884-11-21. Student vid Uppsala universitet 1886. Jur. preliminärexamen 1887-06-28. Avsked ur regementets reserv s. å. Erhöll tillstånd att såsom underlöjtnant åter inträda i nyssnämnda regementets reserv 1888-04-23. Examen till rättegångsverken i Uppsala 1890-01-30. Extra ordinarie notarie i Göta hovrätt s. å. 12/8. Vice häradshövding 1892-10-03. Avsked ur krigstjänsten s. å. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt s. å. Extra ordinarie notarie i Stockholms rådstuvurätt 1894-02-16. Extra ordinarie amanuens i nedre justitierevisionen s. å. Häradshövding i Orusts och Tjörns domsaga 1905-12-30. Landstormsområdesbefälhavare 1907–1914. RNO 1916-06-06. Död 1928-03-01 i Svanösund. Gift 1906-05-24 i Stockholm med Johanna Catharina (Hanna) Peterzén, född 1872-05-18 i Växjö. Dotter av torparen Peter Månsson och Ingrid Johansdotter.
 • Ida Hedvig, född 1861-10-03.
 • Helga Sofia Lovisa, född 1869-07-24.

TAB 10

Gustaf Carl, (son av Hans Christian Boman, adlad Blomstedt, tab 1), född 1733-08-23. Student i Lund. Extra ordinarie notarie i amiralitetskollegium 1761-10-13. Aktuarie vid amiralitetsöverrätten i Karlskrona 1762-12-16. Auditör 1767-11-18. Sekreterare 1771-10-09. Justitiarie vid amiralitetet 1777-12-18. Avsked 1794-10-13. Död 1809-01-10 i Karlskrona. Gift 1773-07-16 på Rödeby i likan, socken, Blekinge län med Maria Juliana Eckerman, född 1751-11-29, död 1811-03-26 i Karlskrona, dotter av assessorn i Göta hovrätt Niklas Bengtsson Eckerman och hans 2:a hustru Augusta Juliana Ankarcrona.

Barn:

 • Hans Niklas, född 1774-08-28 i Karlskrona. Kadett därst. 1791-01-18 och vid Karlberg 1792-10-29. Utexaminerad 1794-06-19. Fänrik vid amiralitetet s. d. Kompaniofficer vid Karlberg 1795–1798. Löjtnant vid amiralitetet 1802-02-19. Kapten vid örlogsflottan 1809-06-29. RSO 1810-06-04. Major och överadjutant 1813-02-02. Major vid örlogsflottan 1814-08-15. Överstelöjtnant därst, och i generalstaben för flottorna 1818-03-11. Kommendörkapten av 1. kl. vid K. M:ts flotta 1824. Död 1829-10-10, i Stockholm. Han deltog i krigen 1808, 09, 13 och 14. Gift 1826-10-08 i Karlskrona med Fredrika Sofia Lindberg, född 1792, död 1867-02-14 i Karlskrona, dotter av tullförvaltaren i nämnda stad3 Christian Stefan Lindberg och Nillena Fischerström.
 • Carl Gustaf, född 1777-09-07 i Karlskrona. Kadett därst. 1791-01-10. Kadett vid Karlberg 1792-10-29. Utexaminerad4 1796-03-29. Fänrik vid amiralitetet s. å. 20/4. Död 1804-02-02 i Göteborg.
 • Christian Jakob, född 1779-07-22 i Karlskrona. Kadett därst. 1791-01-10. Kadett vid Karlberg 1792-10-22. Utexaminerad 1796-03-29. Fänrik vid amiralitetet och kompaniofficer vid Karlberg s. å. 20/4. Löjtnant i flottorna 1806-08-11. Löjtnant vid örlogsflottan 1807-10-23. Kapten därst. 1809-01-29. Ledamot av örlogsmannasällsk. 1812. Major 1818-05-11. RSO s. å. 4/10. Överstelöjtnant 1823-06-04. Ledamot av krigshovrätten s. å. Kommendörkapten av 2. kl. vid K. M:ts flotta 1824. Kommendörkapten av 1. kl. 1835-01-24. Ledamot i förvaltningen över sjöärendena 1843-12-07. Kommendör 1845-03-06. Avsked 1850-12-04 med betygande av K. M:ts nådiga välbehag över trogna och nitiska tjänster under en långvarig tjänstetid. Erhöll 1855 Carl XIV Johans medalj. Död 1865-01-11 i Stockholm. Han, ävensom brodern Hans Niklas, bevistade krigsoperationerna till sjöss: 1801 mot engelsmännen i Östersjön, 1806 mot preussarna, då preussiska hamnarna blockerades, 1808 och 1813 mot Frankrike, Ryssland och Danmark, samt 1814 mot Norge, vid Fredriksstads erövring.
 • Henrik Vilhelm, född 1786-05-27. Sergeant vid Södermanlands regemente 1804-04-01. Fänrik därst. 1805-05-04. Sekundlöjtnant 1811-07-23. Stabslöjtnant 1812-04-04. Kapten 1816-02-20. RSO 1827-07-04. Major i regementet 1837-01-28. Överstelöjtnant i armén 1842-02-09. Avsked från regementet s. å. 20/4 erhöll 1855 konung Carl XIV Johans medalj. Död 1874-11-30 i Mariefred. Han bevistade fälttågen och krigsoperationerna 1808–1809 i Norge, Finland och Västerbotten, samt 1813–1814 i Tyskland och Norge, där han var med vid fästningen Fredriksstads intagande. Gift 1823-02-13 Halleby med stiftsjungfrun Eva Ulrika Råfelt, född 1783-04-25, död 1861-08-16 i Mariefred, dotter av överjägmästaren Erik Gustaf Råfelt, och hans 1:a fru, Eva Catharina Klingstedt.
 • Johan Fredrik, född 1787-06-18. Student i Lund 1806-10-09–1807-07-25. Extra kontorsskrivare 1808-03-04. Kammarskrivare i sjömilitiekontoret i Karlskrona 1809-10-10. Kontrollörs n. h. o. v. 1823-03-27. Kontrollör därst. 1826. Död ogift 1829-06-23 i Karlskrona.

Källor

1Lk. 2KrAB. 3Sbn. 4Hc.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.