:

Von Ebbertz nr 1666

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten von Ebbertz nr 1666 †

  • Naturaliserad 1719-10-10, introducerad 1720. Utdöd 1745-05-29.
  • Philip Joakim Eberhard von Ebbertz, naturaliserad von Ebbertz, född 1673 i Livland av adlig släkt. Volontär vid guvernörsinfanteriregementet i Riga 1692-07-00. Korpral vid guvernörsinfanteriregementet 1693. Rustmästare 1696-07-00 . Furir 1697. Förare 1699-12-09. Fänrik vid överste Nieroths regemente 1700-12-24. Löjtnant vid överste Nieroths regemente 1702-03-28. Kapten 1709-12-01. Kapten vid Västmanlands regemente 1710-10-22. Konfirmationsfullmakt 1717-07-30. Majors avsked 1719-09-30. Naturaliserad svensk adelsman 1719-10-10 (introducera 1720 under nr 1666). Död 1745-05-29 Skorteby och begraven 1745-06-02. Han slöt själv sin adlade ätt på svärdssidan. Gift 1714-04-15 med friherrinnan Elsa Elisabet Ulfsparre af Broxvik i hennes 3:e gifte (gift 1:o 1700-10-13 med kaptenen Göran Rosenbielke, i hans 2:a gifte, född 1663, död 1709. Gift 2:o 1712-08-18 Kläcklingeholm, med kaptenen Johan Hierta, död 1712), född 1675-04-06 Jonsberg, död 1748-12-29 på Skorteby och begraven i Jonsbergs kyrka, dotter av landshövdingen friherre Åke Ulfsparre af Broxvik, och hans 1:a fru friherrinnan Christina Stake.

Barn:

  • Ebba Benedikta, född 1715-08-15 i Väckelsängs socken, Kronobergs län, död 1779-09-07 Ekströmmen s socken, Östergötlands län och begraven 1779-09-16. Gift 1744-07-12 i Viby socken, med majoren Johan Gabriel Holst, född 1718, född 1801.
  • Volter Gustaf, född 1718-08-08 på Kläcklingeholm, död 1720 i Jäts socken, Kronobergs län och begraven 1720-09-03.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: