:

Stackelberg nr 686

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Stackelberg nr 686 †

Natural. 1664-07-27 introd. s. å. Ättens siste manlige medlem upphöjd i friherrlig värdighet.


1 Geneal. Samfundets i Finland årsskrift 1:23. 2 Medd. av M. Stackelberg.

 • Peter Stackelberg (son av Peter Stackelberg, adl. ätten Stackelberg, Tab. 1), till Memseküll, Petrimois i Kannapäh socken och Perrist i Pölve socken, alla i Livland, samt Lewer i Goldenbecks socken, i Estland, vilka han erhöll av sin fader 1544. Född omkr. 1515. Manngerichts-assessor i stiftet Dorpat 1557-11-27. Nämnes såsom stiftsfogde därst. omkr. 1583. Död före 1589. Gift 1:o med Margareta von Buxhöwden. Gift 2:o med Gertrud von Tiesenhausen. Gift 3:o med Margareta von Zöge, av huset Weissenfeld. [1]

Barn:

 • 3. Casper Stackelberg, till Memseküll och Petrimois. Hade allt sedan ungdomen »låtit bruka sig till landets nytta framför fienden», då han erhöll godset Pajamois i Kielkonds socken, på Ösel 1598-07-05. Köpte Piddul i nämnda socken 1603-07-04. Död 1616-04-25. Han skänkte kyrkan i Kielkond 1600 en förgylld nattvardskalk, som bär givarens namn och ännu i dag användes. [2]. Gift med Anna von Ungern-Sternberg i hennes 2:a gifte (gift 1:o med ståthållaren på Hapsal Joakim Starck, till Piddul, död 1576-09-10), dotter av mannrichtern Georg von Ungern-Sternberg, till Kannispä, och Christina von Berg.

Barn:

 • Mattias Stackelberg, till Piddal samt Rotzekull i Kielkonds socken och Käsel i Kergals socken. Var dansk överste och lantråd på ösel, då Ön genom freden i Brömsebro 1645-08-13 blev svensk provins. Förordnad att verkställa inventering och besiktning av slottet och fästningen Arensburg 1648-09-17 död 1662. [2]. Gift 1:o med Gertrud von Anrep, död 1645, dotter av lantrådet Reinhold von Anrep och Gertrud von Hastfer. Gift 2:o med2 Dorotea von Bellingshausen.

Barn:

 • 1. Mattias Stackelberg, natural. Stackelberg, till Piddal samt Thomel i Peude socken och Ropacka i Karris socken, båda på Ösel, samt Nabben i Lemsals socken, i Livland, ävensom genom sitt gifte Vinäs i Gammalkils socken Östergötlands län. Född 1631 på Ösel. Kapten vid J. C. De la Gardies infanteriregemente 1657. Major därst. Natural. svensk adelsman 1664-07-27 (introd. s. å. under nr 686). Överstelöjtnant och kommendant på Arensburg 1668-07-29. Var lantråd på Ösel 1678. Vice landshövding därst. 1689-07-30–1690-12-00. Ledamot av reduktionskommissionen. Död 1694 på Thomel. 'Han har givit en klocka till Gammalkils kyrka'. Gift 1658 med Ingeborg Grubbe, som levde änka 1696, dotter av översten Lars Grubbe (Stiernfelt eller Grubbe) och Catharina Gottschalksdotter.

Barn:

 • Anna Dorotea, född 1659-06-29. Gift med ryttmästaren Christoffer von Starck, till Käsel.
 • Catharina Lovisa, född 1661-04-28 på Vinäs, död 1730. Gift 1680 i Stockholm (lysn. s. å. 16/10) med överstelöjtnanten vid Viborgs läns infanteriregemente, kommendanten i Arensburg Otto Johan von Poll, natural. von Poll 1672-09-19, men ej introd. i hans 2:a gifte (gift 1:o 1671-02-07 Västerby, med Anna Elisabet Natt och Dag, död 1678 Ottinge, dotter av kaptenlöjtnant en Nils Natt och Dag, och Anna Jacobsköld, nr 85), född 1635-01-21, död 1710 i Arensburg av pesten.
 • Margareta Hedvig, född 1663-01-08, död 1719. Gift med ryttmästaren vid Tiesenhausens livländska kavalleriregemente Reinhold Johan von Vietinghoff, född 1647, död före 1708.
 • Ingeborg Christina, född 1664-05-10 på Vinäs, död 1747-05-08. Gift 1689 med lantrådet Christoffer Reinhold von Nolcken, född 1650, död 1732, fader till presidenten Erik Mattias von Nolcken, natural. och friherre von Nolcken.
 • Mattias, född 1667-08-29 på Vinäs, död där s. å. 26/11 och begraven 1668-03-27, i Gammalkils kyrka
 • Carl Adam, född 1669. General. Död 1749. Se död friherrliga ätten Stackelberg, Tab. 1.
 • Märta Beata, född 1670 i Arensburg, död 1737-08-26 Tirimetz Gift 1:o 1692-02-21 med överstelöjtnanten Ebbe Ludvig von Toll, till Medell, född 1646-08-07 död 1697-02-03 Finland och begraven 1698-02-21 i Arensburgs kyrka. Gift 2:o 1698-12-17 med landrichtern Herman Lagerstierna, död 1717. [2]

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: