:

Sparre av Hjulsta och Ängsö

Från Adelsvapen-Wiki

TAB 1

Birger

Barn:

 • ? NN. Troligen gift med Gregers Johansson (Malstaätten)
 • Fader Birgersson Se Tab. 2
 • Nils Birgersson Se Tab. 12
 • Elena Birgersdotter. Död före 1350.
 • Gustav Birgersson. Fogde på stockholms slott. Gift med Helena Jönsdotter
 • Margareta Birgersdotter

TAB 2

Fader Birgersson (son av Birger Tab. 1). Var gift med en dotter till Magnus Kristinason (Håkan Tunassons ätt)

Barn:

TAB 3

Bengt Fadersson (son av Fader Birgersson Tab. 2). Gift med en syster till Ulf Kärling

Barn:

 • Sigrid Bengtsdotter. Gift 1:o med Tomas Pipa. Gift 2:o med Nils Guttormsson (Nils djäkn).
 • ? Märta Dös före Anders Tomasson
 • Ulf Bengtsson Se Tab. 4

TAB 4

Ulf Bengtsson (son av Bengt Fadersson Tab. 3). Häradshövding. Riddare. Gift med en dotter av Håkan Halstensson (Halsten Petersson ätt) och en dotter till riddaren Sigge Magnusson.

Barn:

 • Märta Ulfsdotter. Gift med riddaren och riksrådet Gustav Algotsson (Sture) i hans andra gifte (gift 1:o med Elin Arvidsdotter (Oxenstierna))
 • Sigge Ulfsson, biskop i Strängnäs
 • Gustav Ulfsson Se Tab. 5
 • Fader Ulfsson Se Tab. 6

TAB 5

Gustav Ulfsson (son av Ulf Bengtsson Tab. 4). Riddare, riksråd. Gift med Kristina Folkadotter, dotter av Folke Folkasson (Rossviksätten) och Holmfrid Jonsdotter (Almöätten)

Barn:

 • Ramborg Gustavsdotter. Gift strax efter 1455-06-12 med Gregers Matsson (Lillie)

TAB 6

Fader Ulfsson (son av Ulf Bengtsson Tab. 4). Riddare, riksråd. Gift med Elin Nilsdotter, dotter av riddaren och riksrådet Nils Bosson (Natt och Dag) i hennes andra gifte. (Gift 1:o med Gift 1:o med Ficke Olofsson (Hjulstaätten))

Barn:

TAB 7

Nils Fadersson (son av Fader Ulfsson Tab. 6). Riddare, riksråd. Gift med Kristina Nilsdotter, dotter av riksrådet och riddaren Nils Jönsson (Oxenstierna) och Katarina Karlsdotter (Sture, gumsehuvudsätten)

Barn:

 • Rakel Nilsdotter
 • Sem Nilsson
 • Ulf Nilsson
 • Knut Nilsson
 • Karin Nilsdotter. Gift med hövitsmannen Tönne Eriksson (Tott)
 • Fader Nilsson Se Tab. 8
 • Elin Nilsdotter. Gift med Gotschalk Arendsson (tillbakaseende ulv)

TAB 8

Fader Nilsson (son av Nils Fadersson Tab. 7). Gift efter 1509 med Botil Knutsdotter, dotter av riddaren och riksråded Knut Alfsson (Tre rosor) och Görvel Eriksdotter (Gyllenstierna)

Barn:

 • Görvel Fadersdotter. Död 1605. Gift 1532 med Peter Nilsson (Grip, yngre ätten)

TAB 9

Bengt Fadersson (son av Fader Ulfsson Tab. 6). Riksråd. Gift med Hillevi Axelsdotter, dotter av riddaren och danska riksrådet Axel Brahe och Marine Tygadatter (Lunge) (i hennes första gifte, gift 2:o med Tönne Eriksson (Tott))

Barn:

 • Fader Bengtsson
 • Knut Bengtsson Se Tab. 10
 • Axel Bengtsson
 • Gustav Bengtsson

TAB 10

Knut Bengtsson (son av Bengt Fadersson Tab. 9). Riksråd. Död 1522. Gift med Kristina Eriksdotter i hennes första gifte (gift 2:o med Lars Turesson (Tre rosor)), dotter av riksrådet och lagmannen i Västergötland Erik Eriksson (Gyllenstierna)

Barn:

 • Hillevi Knutsdotter. Död 1547. Gift 1538 med Arvid Trolle
 • Bengt Knutsson
 • Erik Knutsson
 • Knut Knutsson

TAB 11

Sven Fadersson (son av Fader Birgersson Tab. 2). Gift 1:o före 1345 med Ragnhild Filipsdotter, dotter av Filip Ragvaldsson (Lindöätten). Gift 2:o med en dotter till Brud Benason (Lejonansikte)

Barn:

 • 1. Elin Svensdotter. Gift med mecklenburgska riddaren Johan von Schönberg som levde ännu 1394.
 • 1. Fader Svensson. Gift före 1389 med Katarina Anundsdotter, dotter av riddaren Anund Hatt och Kristina Ingemarsdotter i hennes första gifte (gift 2:o med Peder djäkn)
 • 2. Katarina Svensdotter. Gift med Halsten Petersson (båt) som tidigare varit gift med Kristina Jonsdotter.

TAB 12

Nils Birgersson (son av Birger Tab. 1). Död före 1350. Troligen gift med en syster till den Birgitta Sigmundsdotter som kallar Birger Nilsson "nepos" och en Nils Sigmundsson sin broder. Troligen dotter till Sigmund Petersson (båt)

Barn:

TAB 13

Birger Nilsson (son av Nils Birgersson Tab. 12). Gift med Ragnilla.

Barn:

 • Märta Birgersdotter. Gift med Bengt Magnusson eller Svarte (två spetsar uppifrån)
 • Nils Birgersson

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Äldre svenska frälsesläkter. Utgivna av riddarhusdirektionen. (ÄSF). Jan Raneke, Svenska medeltidsvapen.

: