:

Tott nr 16

Från Adelsvapen-Wiki

Vapensköld för grevliga ätten Tott nr 16
Vapensköld för grevliga ätten Tott nr 16

Grevliga ätten Tott nr 16 †

Introd. 1625 i den forna riddarklassen med namnet Tott af Sjundby. Grevlig 1652-03-20, introd. s. å. † 1674-07-15

Åke Henriksson Tott (son av Henrik Claesson Tott och Sigrid Eriksdotter (Vasa)). Född 1598-06-04 på Gerknäs. Överste 1627-10-10. Generalmajor av kavalleriet. Riksråd 1630-05-19. Fältmarskalk 1631-11-26. Ledsagade konungens lik till Sverige 1633. Död 1640-07-15 på Lavila. Gift 1:o 1628-06-03 i Åbo med friherrinnan Sigrid Bielke, dotter av presidenten Nils Bielke och friherrinnan Ingeborg Oxenstierna. Gift 2:o 1638-10-07 i Stockholm med grevinnan Christina Brahe, dotter av riksrådet greve Abraham Brahe och friherrinnan Elsa Gyllenstierna af Lundholm.

Barn med Sigrid Bielke:

  • Claes Tott, greve Tott, greve till Karleborg, friherre till Sjundby, herre till Ekolsund. Född 1630-08-14 på Ekolsund. Greve 1652-03-20 på grund av faderns utmärkta förtjänster med Nykarleby stad och Lappo socken till grevskap samt med rätt att även skriva sig friherre till Sjundby. Drottningens överstekammarherre 1653-07-10. Riksråd 1653-10-03. Rikskansliråd 1654-05-27. Riksstallmästare 1657-07-25. Överståthållare i Stockholm 1664–1665. Fältmarskalk 1665-07-26. Befälhavare för livländska armén 1666-05-31. Ambassadör i Paris 1672 och ledamot av fredskongressen i Köln 1673. Död barnlös 1674-07-15 i Paris och slöt således själv sin grevliga ätt. Gift 1665-07-06 i Stockholm med grevinnan Anna Margareta Oxenstierna af Södermöre, dotter av riksrådet och generalguvernören greve Erik Oxenstierna af Södermöre och grevinnan Elsa Elisabet Brahe.
  • Åke Henrik, död späd.
  • En son, död späd.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.. Äldre svenska frälsesläkter. Utgivna av riddarhusdirektionen. (ÄSF).


: