:

Du Rietz nr 666

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Du Rietz nr 666

Naturaliserad 1651-08-15, introducerad 1660. Ättens stamtavla före inflyttningen till Sverige har icke kunnat underkastas granskning.

Du Rietz A66600.png

TAB 1

Guillaume Du Rietz Riddare i Artois. 'Blev 1190 vid Cambräriska adelns immatrikulerande införd i Chambre de Cambraisy, eftersom det befanns, att han, vilken hade samma gods, namn och vapen, nämligen tre gyllene klubbor i rött fält, som Charles Du Rietz, till Montmarer, Huequeliers och Bahlnon, som levde omkring år 1000, härstammade från denne i nedstigande linje'. Gift med Matilde de Hamelicourt, med vilkens samtycke han gav sina båda arvegods, belägna vid staden Queaut, till klostret S:t Aubert.

Barn:

 • Guillaume. Riddare. Gift med Agnes de Baillaise, dotter av Eustache, seigneur de Sailly.
 • Gerard, född 1261. Gift med Alix d'Auberincourt.
 • Eustache, herre till Guignes och Cantin, enligt hans epitafium i klostret Verger. Gift med Gyotte de Bourgchilles.
 • Guillaume. Gift med fru de Langaverie.
 • Pierre. 'Bragte sig upp i krigstjänsten till hög värdighet samt ägde många och stora gods'. Gift med fru de Morette.
 • Charles. Gift med Agnes de Monts.
 • Jean. Gift med Marie de Bontey.
 • Phles. Grand-capitaine i Spanien. Gift med Jeanne de Mory.
 • Valérien. 'Efterföljde sin fader i tjänst och tapperhet'. Gift med Estré d'Habarag.
 • Valérien. Överste. Gift med Marie de Crispin.
 • Phles. 'Utmärkte sig genom tappra bedrifter, varför han av romerska kejsaren Carl V befordrades till grand-capitaine och chef för en del av dess krigshär, som stod vid Landrecy, där han ock 1506 blev av bemälde kejsare slagen till riddare.' Gift med Marie de Fresnoy.
 • Nicolas. 'Kom i faderns ställe och blev även av bemälde kejsare slagen till riddare'. Död i fästningen Breda, varest han låg i garnison. Gift med Marie de Ballvellet.
 • Maurice. Ägde stora gods i Artois. Gift med Julie d'Habarag.
 • Grégoire Francois, naturaliserad Du Rietz, till Kroppa och Storfors i Kroppa socken, Värmlands län. Född 1607 (1602?) i Arras i Flandern. Med. doktor i Salamanca, Spanien. Med. professor i Frankrike. Konung Ludvig XIII:s i Frankrike livmedikus och conseiller de France. Inkallades till Sverige 1644. Drottning Christinas livmedikus. Avsked 1651-06-10. Naturaliserad svensk adelsman 1651-08-15 (introducerad 1660 under nr 666). Konung Carl X Gustafs arkiater 1655-01-20. En av stiftarna av Collegium medicorum 1663. Död 1682-03-05 (1682-04-06) i Stockholm och begraven i Maria kyrka, Stockholm 'Var en lärd man och snäll läkare. Kunde grekiskan mycket väl och visste sin Hippokrat utantill. Stod i mycken aktning, ehuru han aldrig skall ha tagit av sig hatten för de stora herrarna. Till utseendet var han mager och medelmåttigt lång.' Gift 1:o med Estré Radoul, 'vilkens förfäder varit princes de Mortaignes och vicomtes de Tournay'. Gift 2:o 1648-04-27, i Stockholm med Helena Radou i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Georg von Emensen), död 1675-01-22, dotter av handelsmannen i Stockholm Jakob Radou.
 • 1. Grégoire François. Levde och dog i Frankrike.
 • 1. Estré. Gift med herr de Vempère i Languedoc.
 • 2. Carl Magnus, född 1649-03-13, död 1653-08-26 i Lübeck.
 • 2. Helena, född 1651-04-25, död 1652-12-18 i Hamburg.
 • 2. Gustaf Adolf, född 1654. Assessor. Död 1681. Se Tab. 2
 • 2. Carl, född 1657. Hovjunkare. Död 1708. Se Tab. 5

TAB 2

Gustaf Adolf, (son av Grégoire François, naturaliserad. Du Rietz, tab 1), till Kroppa och Storfors i Kroppa socken, Värmlands län. Född 1654-06-06 i Stockholm. Student i Uppsala 1663-02-13. Kanslijunkare 1674-02-21. Hovjunkare 1675. Assessor i kommerskollegium (Åk.) 1676-01-19. Avsked (Åk.) 1679-06-23. Död 1681-12-02 i Stockholm och begraven i Maria kyrka. Gift 1677-02-04 med Margareta Gyllenadler i hennes 1:a gifte (gift 2:o med generalmajoren Anders Lagercrona, friherre Lagercrona, död 1739), född 1655, död 1699-01-19, dotter av biskopen i Linköping filosofie magister Samuel Enander, adlad Gyllenadler, och hans 2:a fru Brita Nilsdotter.

Barn:

 • Frans Carl, född 1678-04-22, död 1678-06-24.
 • Gustaf Samuel, född 1679. Assessor. Död 1733. Se Tab. 3
 • Johan, född 1680-06-07. Fänrik vid Västerbottens regemente 1700-03-01. Löjtnant vid Västerbottens regemente 1700-10-18. Sekundkapten 1701-10-02. Premiärkapten 1704-11-24. Död 1706-02-03 i slaget vid Fraustadt.
 • Carl Magnus, född 1681. Överstelöjtnant. Död 1741. Se Tab. 4.

TAB 3

Gustaf Samuel, (son av Gustaf Adolf, tab 2), född 1679-04-10 i Stockholm. Student i Uppsala 1696-10-23. Disputation i Uppsala 1700 (Ogh.). Auskultant i Göta hovrätt. Häradshövding i Norra och Södra Tjusts härader av Kalmar län 1704-04-22. Assessor i Göta hovrätt 1718-10-18. Åter häradshövding i Tjust 1719. Död 1733-08-26. Gift med Catharina Lundia, född 1676, död 1762-10-15 i Västervik, dotter av professorn Carl Lundius och Gertrud Lohrman samt syster till assessorn Johan Lundius, adlad Lillienadler.

Barn:

 • Margareta Catharina, född 1706-07-10 i Västervik, död 1747-08-02. Gift 1734-06-00 med vice lagmannen Carl Gustaf Lindsfelt, i hans 1:a gifte, född 1706, död 1761.
 • Gertrud Christina, född 1707-05-15, död 1742-09-16 i Västervik. Gift i Västervik 1739-09-27 med packhusinspektoren i Västervik, titulerad professorn Anders Nicander i hans 1:a gifte (gift 2:o 1744 med Eva Bök, död 1745-06-11 i Västervik. Gift 3:o med Elisabet Schörling, dotter av prosten och kyrkoherden Anders Schörling. Gift 4:o 1758 med Louise Margareta Apiarie, född 1724, död änka, dotter av borgmästaren i Västervik Reinhold Apiarie och Catharina de Rees) (Ssn.), född 1707-08-29 i Näshults socken, Jönköpings län (Ssn.), död 1781-03-08 i Västervik. (Ssn.)
 • Eleonora Helena, född 1709, död 1742 och begraven 1743-02-17 i S:t Olai kyrka, Norrköping. Gift 1728-01-09 på Malmö gård i Loftahammars socken, Östergötlands län med ombudsmannen och packhusinspektoren i Norrköping Jakob Walldorff, född 1701-12-29 i Askeryds socken, Östergötlands län, död 1753 i Norrköping och begraven 1753-03-22.
 • Carl Gustaf, född 1711-09-09 i Västervik. Student i Uppsala . 1729-05-20. Kanslist vid generaltullarrendesocieteten 1733. Auditör vid Nylands infanteriregemente 1741. Död ogift 1743.
 • Johanna Charlotta, född 1714-02-01 i Västervik.
 • Anders Adolf, född 1716-04-13 i Västervik, begraven i Västervik 1717-08-26.
 • Gustaf Adolf, född 1718-09-10 i Västervik. Student i Uppsala 1729-05-20. Volontär vid Kalmar regemente 1733 och vid livgardet 1734. Förare vid livgardet 1735. Död 1736-08-26 i Stockholm.

TAB 4

Carl Magnus, (son av Gustaf Adolf, tab 2), född 1681-09-19 i Stockholm. Volontär vid Västerbottens regemente 1694. Förare vid Västerbottens regemente 1695. Sergeant 1696. Fältväbel 1697. Fänrik 1698-03-03. Löjtnant 1701-10-01. Kaptenlöjtnant 1702-12-22. Sekundkapten 1703-01-22. Premiärkapten 1706-03-13. Majors karaktär 1721-11-15. Överstelöjtnants titel 1722-06-26. Majors indelning 1726-10-15. Överstelöjtnants indelning 1737-02-07. Död 1741-08-23 i slaget vid Villmanstrand. Han blev fången vid Poltava och förd till Kasan. Gift där 1720 med grevinnan Ebba Catharina Horn af Rantzien, död 1759-08-16 på Edeby i Björkviks socken, Södermanlands län, som 1704 jämte sin fader och sina syskon blev bortförd i rysk fångenskap, dotter av riksrådet och generalfälttygmästaren Henning Rudolf Horn, friherre och greve Horn af Rantzien, och grevinnan Helena Sperling.

Barn:

 • Anders Rudolf, friherre Du Rietz af Hedensberg, född 1720, död 1792. Se friherrliga ätten Du Rietz af Hedensberg.

TAB 5

Carl, (son av Grégoire François, naturaliserad Du Rietz, tab 1), född 1657-08-11. Student i Uppsala 1663-02-13. Hovjunkare. Död 1708-04-12. Gift 1685-04-26 i Stockholm med Eva Elisabet Klingstedt, född 1665, död 1713-09-00, dotter av landshövdingen Jonas Klingius, sedermera Kling, adlad Klingstedt, och hans 1:a fru Susanna Ulfvenklou.

Barn:

 • Eva Charlotta, född 1689, död ung.
 • Susanna Helena, döpt 1694-01-12 i Stockholm, död ung.
 • Jonas, döpt 1695-02-02 i Stockholm, död spädbarn.
 • Gregorius, döpt 1696-08-05 i Stockholm. Page hos änkedrottningen 1708. Underofficer vid livgardet 1712. Fänrik vid Östgöta infanteriregemente 1712-08-14. Sekundlöjtnant vid Östgöta infanteriregemente 1713-02-12. Fången vid Tönningen 1713-05-16. Hemkom 1714. Premiärlöjtnant 1716-06-13. Avsked 1720-02-22. Sedan kapten i sachsisk tjänst. Död barnlös 1771-07-23 i Stockholm. Gift med Sara Edenhjelm.
 • Jonas, född 1698, död ung.
 • Eva Elisabet, född 1700, död 1771-09-22 på Aspenäs i Malexanders socken, Östergötlands län. Gift med kaptenen Peter Bernt Kinninmundt, född 1691, död 1733.
 • Charlotta Christina, född 1701, död ung.

TAB 6

Carl, (son av Carl, tab 5), till Sommenäs i Tirserums socken, Östergötlands län och Börsjö (nu Stjärnvik) i Bisinge socken, Östergötlands län. Född 1692-08-23, döpt 1692-10-20 i Stockholm. Fänrik vid Östgöta infanteriregemente 1709-11-08. Löjtnant vid Östgöta infanteriregemente 1710-10-22. Sekundkapten 1713-02-12. Kapten vid livkompaniet 1714. Konfirmationsfullmakt 1716-06-13. Avsked 1719-09-30. Död 1758-12-00 i Söderköping och begraven i Söderköping 1759-01-09. Gift 1:o 1715-03-29 på Börsjö (Medd. av 1:e aktuarien Otto Edelstam) i Risinge socken med sin mosters svägerskas dotter Ulrika Christina Gyllenståhl, född 1694-02-22 Linnekulla, död 1742-10-19, dotter av majoren Gabriel Piedestahl, adlad Gyllenståhl, och hans 2:a fru, friherrinnan Catharina Cronhielm. Gift 2:o 1747-12-28 på Stjärnvik med Margareta Wiman, född 1717, död 1757-12-11 Gnestad

Barn:

 • 1. Eva Catharina, född 1716-01-01 på Börsjö, död 1784-01-01 på Stora Tirserum i Tirserums socken. Gift i Tirserum 1754-05-28 med sin sysslings svåger, kaptenen Erik Lindsfelt, i hans 2:a gifte, född 1695, död 1773.
 • 1. Carl Gabriel, född 1717-08-25 på Börsjö, död ung.
 • 1. Ulrika Susanna, född 1718-08-02 på Börsjö, död ogift 1800-01-22 på Stora Tirserum. Bodde tidvis på sitt ärvda frälsehemman Kopperarp i Tirserums socken.
 • 1. Gustaf, född 1719. Student i Uppsala 1735-03-15. Kapten i fransk tjänst. Död ogift.
 • 1. Maria Charlotta, född 1720-07-01 på Börsjö, död 1722 och begraven 1722-04-16.
 • 1. Gabriel, född 1721. Student i Uppsala 1735-03-15. Bevistade finska fälttåget 1741. Löjtnant i fransk tjänst. Kapten i fransk tjänst (Medd. av hovrättssekreteraren A. Durling). Fänrik vid Södermanlands regemente 1747-10-01. Avsked 1749-08-29. Gjorde resor till Ostindien och Spanien (Medd. av hovrättssekreteraren A. Durling). Blev sinnessvag och insattes 1758 för förgripliga utlåtelser om rikets råd och styrelse på Varbergs fästning. Död ogift 1773-05-01 på Varbergs fästning av slag och begraven å Träslövs kyrkogård, Hallands län.
 • 1. Brita Regina, född 1722-07-08 på Börsjö, död ogift 1791-02-11 på Stora Tirserum. Var på ålderdomen blind.(Medd. av hovrättssekreteraren A. Durling)
 • 1. Charles, född 1723. Kornett. Död 1801. Se Tab. 7.
 • 1. Gregoriana Charlotta, född 1724-10-14 på Börsjö, död barnlös 1793-01-07 Storarp Gift 1:o 1761-09-09 i Tirserums socken med fabrikören Carl Gustaf Arvidsson, från vilken hon 1768-03-30 blev skild, i hans 1:a gifte (gift 2:o 1769-12-26 med Kerstin Persdotter). Gift 2:o 1770-11-20 i Tirserums socken med arrendatorn av Storarp Måns Månsson i hans 1:a gifte [gift 2:o 1794-01-05 med Fredrika Charlotta Campbell i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1787-02-07 i Kisa socken med sergeanten Erik Jöran Stålhammar, född 1761, död 1790), levde änka 1800, dotter av löjtnanten Adam Christoffer Campbell och Christina Magdalena Sepelin], född 1740-01-24 på Bjärkeryd.
 • 1. Greger, född 1725-11-14 på Börsjö, död ogift före(Medd. av hovrättssekreteraren A. Durling) 1753-05-26.
 • 1. Vilhelm, född 1727-02-28 på Börsjö, död 1727 och begraven 1727-03-23.
 • 1. Fredrik, född 1728-04-07 på Börsjö. Volontär vid volontärregementet i Karlskrona 1743-09-01. Lärstyrman 1746. Fänrik vid Södermanlands regemente 1749-08-29. Bevistade fälttågen i Pommern 1757. Stabslöjtnant vid Södermanlands regemente 1760-03-07. Löjtnant med indelning 1761-11-20. Stabskapten 1771-06-05. Regementskvartermästare 1772-07-08. RSO 1779-01-24. Avsked 1780-03-11. Död ogift 1781-10-28 på Ålberga boställe i Kila socken, Södermanlands län.
 • 1. Hedvig, född 1729-04-27 på Börsjö, död på Börsjö 1729-07-30.
 • 1. Hedvig, född 1730-07-26 på Börsjö.
 • 1. Hebbla, född 1731-11-05 på Börsjö, död 1798-02-11 Örsgänge Gift 1762-06-06 i Norra Vi socken, Östergötlands län med dåvarande arrendatorn på säteriet Sjövik, sedermera på Sommenäs och slutligen rusthållaren Samuel Persson, född 1731-04-16 Näs, död 1799-03-23 på Örsgänge. Ägde Örsgänge och Lindhylta i Kisa socken samt Hälla i Västra Hargs socken, Östergötlands län. Deras söner kallade sig Durling.
 • 1. Jonas, född 1734-08-15 på Börsjö, död på Börsjö 1734 och begraven 1734-09-07.
 • 1. Salomon, född 1735-11-18 å Sommenäs. Underofficer vid livgardet. Löjtnant vid husarregementet i Stralsund 1758-11-15. Avsked 1759-05-09. Ryttmästare. Var någon tid anställd i Österrikisk tjänst (Medd. av hovrättssekreteraren A. Durling). Död ogift 1782-03-14 i Stockholm.
 • 1. Hedvig, född 1738-06-21 på Börsjö, död på Börsjö 1738 och begraven 1738-08-24.
 • 2. Maria Catharina, född 1747-08-29 på Börsjö, död 1812 Stensgård. Gift 1764-08-19 på Sommenäs med dåvarande adjutanten, sedermera uppsyningsmannen vid tullen Samuel Sahlström, född 1742 i Fryksände socken, död mellan 1790 och 1799 på Stensgård.
 • 2. Eva Lovisa, född 1748-09-23 i Söderköping, död i Söderköping 1752-07-28 och begraven 1752-07-31.
 • 2. Ulrika Margareta, född 1749-09-28 i Söderköping, död i Söderköping 1750-02-02.
 • 2. Ulrika Margareta, född 1750-11-26 i Söderköping, död i Söderköping 1751-02-03.
 • 2. Gregorius Franciscus, född 1752-02-11 i Söderköping, död i Söderköping 1752-04-15.
 • 2. Carl Ludvig, född 1753. Major. Död 1841. Se Tab. 35
 • 2. Jonas, född 1754-05-10 i Söderköping, död i Söderköping 1756-04-00.
 • 2. Gregorius, född 1756-03-03 i Söderköping, död i Söderköping 1756-03-18.
 • 2. Gregorius Franciscus, född 1757-12-02 på Gnestad, död 1758-02-23 i Söderköping.

TAB 7

Charles, (son av Carl, tab 6), till Sommenäs i Tirserums socken, Östergötlands län. Född 1723-07-23. Volontär vid adelsfanan. Livdrabant 1747-01-09. Kornett(Medd. av hovrättssekreteraren A. Durling). Död 1801-01-11 på Sommenäs. Gift 1762-03-23 med sin dubbelsyssling, friherrinnan Eva Christina Cronhielm, född 1741-06-25, död 1818-01-05 i Linköping, dotter av löjtnanten friherre Jakob Cronhielm, och friherrinnan Beata Antoinetta Mörner af Morlanda.

Barn:

 • Beata Christina, född 1763-11-21 på Sommenäs, död 1833-10-01 Fårdala. Gift 1783-06-05 på Sommenäs med överstelöjtnanten Ulrik Teofilus Scheffer, född 1743, död 1795.
 • Carl Jakob, född 1765. Major. Död 1838. Se Tab. 8
 • Catharina, född 1766-10-14 på Sommenäs, död 1788-07-31 i Kungsbacka. Hon rymde hemifrån och tog värvning vid gardet i Stockholm, där hon tilldrog sig konung Gustaf III:s uppmärksamhet och beskydd. (Meddelat av hovrättssekreteraren A. Durling) Gift 1787 med kyrkoherden i Kungsbacka Erik Johan Paulin, född 1760, död 1788-08-25 i Kungsbacka.
 • Gustaf, född 1768-02-03 på Sommenäs. Page vid hovet (SAB.) 1783-09-30. Adjutant vid änkedrottningens livregemente 1787-04-20. Löjtnant vid änkedrottningens livregemente 1793-07-15. Kapten i armén 1799-07-16. Avsked från löjtnantsbeställningen 1802-12-16. Död ogift 1840-05-07 Örsgänge
 • Polykarpus, född 1769. Kapten. Död 1824. Se Tab. 9
 • Axel Evert, född 1771-02-15 på Sommenäs. Livdrabant. Död 1788-03-07 i Risinge prästgård.
 • Magdalena Elisabet, född 1772-06-10 på Sommenäs, död på Sommenäs 1773-05-01.
 • Magdalena Sofia, född 1773-10-02 på Sommenäs, död 1832-01-08. Gift på Sommenäs 1801-02-03 med häradshövdingen i Åkerbo härads domsaga, Västmanlands län Anders Jakob Hökerberg, född 1769-01-22 i Misterhults socken, Kalmar län, död 1811-01-18 i Köping.
 • Hans Henrik, född 1774-12-04 på Sommenäs. Page vid hovet (SAB.) 1788-04-26. Kadett vid Karlberg 1792-10-29. Utexaminerad. (Hc.) 1796-03-30. Fänrik vid Stedingkska regementet 1795-07-22. Fänrik vid Västmanlands regemente 1798-02-21. Löjtnants avsked 1806-09-09. Död barnlös 1839-10-29. Han bodde på Läppe under Sommenäs. Gift 1819-12-02 med Maria Elisabet Hjortstrand, död 1853-04-06.
 • Sigrid Charlotta, född 1776-11-05 på Sommenäs, död ogift 1810-05-29 på Fårdala.
 • Johan Fredrik, född 1778. Löjtnant. Död 1856. Se Tab. 14
 • Ulrika, född 1779-12-26 på Sommenäs, död ogitt 1864-06-25, Stensjö

TAB 8

Carl Jakob, (son av Carl, tab 7), född 1765-01-19 på Sommenäs. Page vid hovet 1778-05-01. Kornett vid södra skånska kavalleriregementet 1783-04-29. Fänrik vid änkedrottningens livregemente 1788-04-14. Löjtnant vid Savolaks' fribataljon 1789-03-14. Kapten Savolaks' fribataljon 1789-08-01. Kapten vid änkedrottningens livregemente 1791-04-14. Konfirmationsfullmakt 1791-04-24. Stabskapten 1794-07-06. Kapten med kompani 1799-07-16. RSO 1805-03-01. Major i armén 1813-03-13. Överinspektör vid gränstullbevakningen i Stora Kopparbergs län 1817-05-03. Död 1838-07-31 i Eksjö. Gift 1803-09-13 i Åbo med Hedvig Eleonora Barck, född 1785-11-25, död 1851-07-02 i Jönköping, dotter till hovrättsrådet Johan Barck och Hedvig Sofia Smalén.

Barn:

 • Eva Hedvig Sofia, född 1805-04-01. Stiftsjungfru. Död i barnsäng 1837-05-13. Gift 1836-04-26 i Eksjö med kaptenen Carl Gustaf Bengt Fabian Rappe, hans 1:a gifte, född 1800, död 1856.
 • Augusta Charlotta, f. 1806 8/3 på Sveaborg.
 • Augusta Vilhelmina Christina, född 1807-11-20. Stiftsjungfru. Död ogift 1831-04-20 i Norrköping.
 • Lovisa, född 1808-12-01. Stiftsjungfru. Innehade fotografiateljé i Hälsingborg. Död ogift 1888-07-21 i Linköping.
 • Carolina Charlotta, född 1810-01-05 i Esbo socken i Finland(Esbo kyrkoarkiv). Stiftsjungfru. Död ogift 1855-06-10 i Vimmerby.
 • Matilda, född 1813-12-13. Död 1846-01-15 i Fredrikshamn. Gift 1840-06-24 Suikila med sin kusin Carl Samuel Alléen i hans 2:a gifte, † 1861
 • Emilia Eleonora, född 1815-06-30, död ogift 1882-09-12 i Hälsingborg.
 • Gustava Beata, född 1816, död 1818-03-14 i Stockholm.

TAB 9

Polykarpus, (son av Carl, tab 7), född 1769-04-23. Page vid hovet. Fänrik vid Skaraborgs regemente. Löjtnant vid engelska örlogsf lottan. Löjtnant vid svenska örlogsflottan. Kaptens avsked. Död 1824-02-05 Sommenäs. Gift 1:o 1799-03-28 med Johanna Benedikta Natt och Dag, född 1772-08-01, död 1808-12-21 på Sommenäs, dotter av ryttmästaren Axel Natt och Dag, och Brita Maria Lilliehöök af Gälared och Kolbäck. Gift 2:o 1813-03-16 med Johanna Charlotta Een, född 1795-09-17 i Eksjö, död 1860-02-16 Hökhult. dotter av prosten och kyrkoherden i Eksjö Carl Petrus Een och Johanna Helena Holmberg.

Barn:

 • 1. Carl, född 1800-03-28 på Sommenäs. Student i Uppsala 1818. Hovrättsexam 1821. Vice notarie i Svea hovrätt. Vice häradshövding. Länsnotarie i Västmanlands län 1823. Avsked 1825. Död 1858-05-14 i Stockholm [Öä]. Gift 1849-02-24 i Stockholm med Carolina Nyholm, född 1815-04-29, död 1865-10-11 i Stockholm, dotter av fabrikören Gabriel Nyholm och Maria Zetterström.
 • 1. Johan Axel (Janne), född 1801. Major. Död 1874. Se Tab. 10.
 • 1. Per Adolf, född 1802-02-23 på Sommenäs. Furir vid 1. livgrenadjärregementet 1822-04-04. Avsked 1825-12-17. Kronoskogvaktare (underjägare) på Östkinds härads allmänningar Kolmården och Hinnerstorp (Sj.). Överjägares n. h. o. v. (Sj.). Död 1873-07-27 i Kvarsebo socken, Östergötlands län. Gift 1825-04-05 med sin farfars systersons dotter Hebbla Christina Durling, född 1803-11-12 på Örsgänge i Tirserums socken, död 1866-03-24 i Kvarsebo socken, Östergötlands län, dotter av fänriken Per Gustaf Samuelsson Durling och Hedvig Elisabet Wetterström.
 • 4. Polykarpus, född 1803-05-06 på Sommenäs, död på Sommenäs 1803-05-11.
 • 1. Johanna Christina (Jeanne), född 1804-06-03 på Sommenäs, död ogift 1892-01-26 i Kisa socken, Östergötlands län.
 • 1. Beata Sofia, född 1805-09-14 på Sommenäs, död 1857-07-28. Gift 1843-04-30 med civilingenjören Per Vilhelm Oskar Malmgren (Meurling, Olof Meurlings stamträd s. 41.), född 1814-06-13, död 1857-01-07.
 • 1. Gustaf, född 1806-09-10 på Sommenäs, död på Sommenäs 1807-05-12.
 • 1. Brita Maria, född 1807, död ogift 1831-01-09 på Sommenäs.
 • 2. Helena Charlotta, född 1814, död ogift 1843-11-22.
 • 2. Augusta Vilhelmina, född 1815-07-07 på Sommenäs. Ägde gård i Kisa socken. Död ogift 1909-11-29 i Gumlösa, Asby förs,Teda socken, Östergötlands län.
 • 2. Ulrika Lovisa, född 1816-06-02, död 1852-04-21 i Tjärstads socken, Östergötlands län. Gift 1847-01-14 med lantbrukaren i Kisa socken Johan August Lodén (Meurling, Olof Meurlings stamträd s. 41.), född 1824-09-15, död 1885-08-11.
 • 2. Constans Edvard, född 1818. Furir. Död 1905. Se Tab. 11
 • 2. Fredrika Benedikta, född 1820-07-18, död 1820-08-14.
 • 2. Frans Ture Vilhelm, född 1822-05-24 på Sommenäs. Utexaminerad från skogsinstitutet 1845 (Sj.). Skogsförvaltare på Fiskars bruk i Finland (Sj.). Död ogift 1855-03-26 på Fiskars bruk.
 • 2. Fredrika Benedikta, född 1824-05-08, död 1859-10-05. Gift 1844-11-12 med kaptenen i armén, löjtnanten vid Gotlands nationalbeväring Axel Erik Wetterström i hans 1:a gifte (gift 2:o med Christina Charlotta Johansson, född 1836, död 1888), född 1820-01-24 i Asby socken, Östergötlands län, död 1879-05-16 i Gränna.

TAB 10

Johan Axel (Janne), (son av Polykarpus, tab 9), född 1801-03-02 Svenstorp. Sergeant 1817-04-15. Fänrik i armén 1821. Fänrik vid 1. livgrenadjärregementet 1821-11-05. Löjtnant vid 1. livgrenadjärregementet 1833-03-30. Kapten 1844-07-16. RSO 1853-04-28. Major i armén 1855-01-31. Avsked från regementet 1855. Död 1874-03-29 i Linköping. Gift 1839-07-21 Harvestad med Julie Constance Arnell, född 1821-02-16 Strömsbro s socken, Östergötlands län, död 1890-11-17 i Linköping, dotter av översten Lars Fredrik Arnell, och Gustava Catharina Johanna Hägerflycht.

Barn:

 • Julia Gustava, född 1840-07-20 i Linköping, död i Linköping 1913-11-01. Gift 1881-10-06 Borg med majoren vid 2. livgrenadjärregementet, RSO Nils Carl Gustaf Kugelberg, född 1833-07-20 på Borg, död 1888-07-22 i Linköping.
 • Eva Sofia Mariana, född 1843-03-24 Edsberga, död 1901-03-21 i Skärkinds prästgård. Gift 1864-10-12 på Edsberga med kyrkoherden i Skärkinds pastorat av Linköpings stift, kontraktsprosten, teologie och filesofie doktorn, LNO Jakob Gabriel Axel Broman, född 1825-08-18 i Söderköping, död 1909-11-17 i Skärkinds prästgård.

TAB 11

Constans Edvard, (son av Polykarpus, tab 9), född 1818-10-19 Sommenäs. Volontär vid 1. livgrenadjärregementet 1837-05-16. Furir vid 1. livgrenadjärregementet 1841-06-05. Avsked 1848-05-19. Död 1905-10-02 på Tångby. Ägde Tångby, Åslycke och Tångarp i Asby socken, Östergötlands län samt Sund i Asby socken, Östergötlands län. Gift 1846-03-02 i Sunds socken med Carolina Lorin, född i Sunds socken 1816-12-13, död 1892-04-08 på Tångby, dotter av lantbrukaren Per Lorin och Gustava Åbom.

Barn:

 • Gustaf Edvard, född 1846-12-10, död 1848-05-01.
 • Constans Viktor, född 1848. Kapten. Död 1929. Se Tab. 12
 • Carolina Fredrika, född 1850-09-08. Ägare Tångby. Död 1928-11-21 på Tångby, Åsby förs, Östergötlands län (db nr 19). Gift 1900-12-31 på Tångby med läroverksadjunkten, filosofie kandidat Olof Hugo Vänerman, från vilken hon 1901-11-27 blev skild, i hans 1:a gifte (gift 2:o 1906-11-04 med Paulina Ström, född 1866-12-14, dotter av godsägaren Carl Johan Ström och Emma Charlotta Edlund), född 1853-01-11 i Visnums socken, Värmlands län.
 • Tekla Gustava, född 1854-03-12, död 1911-08-14 på Stensgöls gård i Eksjö landsförs, Jönköpings län. Gift 1892-10-18 på Tångby med godsägaren Carl Fredrik Georg Emil Stiernspetz, i hans 2:a gifte, född 1861.

TAB 12

Constans Viktor, (son av Constans Edvard, tab 11), född 1848-12-30 Sund. Kadett vid Karlberg 1868-04-15. Utexaminerad 1872-02-15. Underlöjtnant vid 1. livgrenadjärregementet 1872-02-23. Löjtnant 1878-08-24. Inträdde i Ydre härads sparbanks styrelse 1887. Kapten 1891-09-11. Vice ordförande i Ydre härads sparbank sedan 1892. RSO 1895-05-15. Avsked från regementet 1902-03-07. Ordförande i Asby sockens kommunalstämma och kommunalnämnd samt dess fattigvårdsstyrelse 1903–1918. Äger Tångarp och Åslycke i Asby socken, Östergötlands län sedan 1904. Död 1929-09-03 på Tångby, Åsby förs, Östergötlands län. Gift 1887-09-08 på Åbonäs i Säby socken, Jönköpings län med Ebba Lilly Carolina Christina Key-Åberg, född på Åbonäs 1863-06-25. Död 1938-02-22 på Tångarp. dotter av kaptenen och godsägaren Adolf Malkolm Åberg och Elise Leontine Caroline Key.

Barn:

 • Carolina Gabriella Elisabet, född 1888-07-14 på Tångarp. Stiftsjungfru.
 • Constans Edvard, född 1890 på Tångarp. Löjtnant. Se Tab. 13.
 • Ebba Helena Charlotta Gustava, född 1895-06-18 på Tångarp. Stiftsjungfru.
 • Elsa Fredrique (Elise), född 1897-04-17 på Tångarp. Stiftsjungfru. Anställd i Östergötlands enskilda bank i Linköping.

TAB 13

Constans Edvard, (son av Constans Viktor, tab 12), född 1890-10-29 Tångarp. Studentexamen i Linköping 1908-06-13. Volontär vid 1:a livgrenadjärregementet 1909-05-26. Kadett vid Karlberg 1910. Officersexamen 1911-12-20. Underlöjtnant vid Karlbergs regemente 1911-12-30. Löjtnant Karlbergs regemente 1915-09-09. Genomgick Krigshögskolan 1920–1922. Kompaniofficer och lärare vid II. arméfördelningens studentkompani 1923-1924. 1:e regementsadjutant 1924-05-15. Kapten i 1:a livgrenadjärregementet 1926-12-03. Tjänstgöring vid Generalstabens utrikesavdelning 1927. Studieresa till danska, belgiska och spanska arméerna 1927. Kapten vid Jönköpings-Kalmar regemente 1928-01-01. Major i armén 1935-12-06. Major vid Södermanlands regemente 1936-07-23. Militärattaché vid beskickningarna i Paris och Madrid 1937-10-29. Överstlöjtnant i Södermanlands regemente 1938-08-31 från och med 1938-10-01. RVO 1940-11-15. RSO. RDDO. OffFrHL. Ägare jämte systrarna Tångarp i Åsby förs, Östergötlands län. Militärattaché och överstelöjtnant å Arméstabens stat 1940-10-01. Försvarsattaché och överstelöjtnant å Försvarsstabens stat samt överstelöjtnant i Livgrenadjärregementet 1942-10-01. Gift 1917-08-11 i Ukna kyrka, Ukna förs, Kalmar län med grevinnan Margareta (Greta) Honorine Louise Stackelberg , född 1898-03-01 i Livgardet till häst förs, Stockholm. Dotter av ryttmästaren, greve Johan Adolf Louis Stackelberg, och grevinnan Charlotte Wilhelmina Carolina Lewenhaupt.

Barn:

 • Constans Rikard Viktor Adolpe , född 1918-04-08 i Linköping.

TAB 14

Johan Fredrik, (son av Carl, tab 7), född 1778-09-21. Page vid hovet 1789-02-13. Kadett vid Karlberg 1792-10-29. Fänrik vid amiralitetet 1797-02-20. Utexaminerad. (Hc.) 1797-03-16. Löjtnant vid örlogsflottan 1807-11-23. Avsked 1810-02-20. Död 1856-04-09 på Wittskövle, Torrlösa socken. Gift 1807-02-21 i Västerås med Johanna Ulrika Charlotta Borgh, född 1786-09-04 i Kalmar, död 1868-04-20 (Asks annexförs, Malmöhus län (db nr 10) Sonnarp, dotter av överinspektören Per Borgh och Anna Margareta Unger.

Barn:

 • Anna Christina Beata, född 1807-11-15 i Karlshamn. Stiftsjungfru. Död ogift 1890-01-08 på Sonnarp.
 • Ebba Charlotta, född 1814-11-23 i Torrlösa socken. Stiftsjungfru 1818-06-12. Död 1861-04-28 i Röstånga socken, Malmöhus län. Gift 1847 med lantbrukaren David Vilhelm Bonthron, född 1816-10-01 Ängeltofta s län.
 • Margareta Sofia, född 1817-05-24 vid Vittskövle i Torrlösa socken, Malmöhus län. Stiftsjungfru 1818-06-12. Död ogift 1899-03-11 på Sonnarp.
 • Arvid Götrik, född 1818, död 1828-02-08.
 • Sven Teodor, född 1820-12-25. Stadsmäklare. Död 1844-07-09.
 • Johan Ulrik, född 1824-12-14. Kofferdikapten. Död 1856-09-09.
 • Arvid Götrik, född 1828-07-23 på Vittskövle, död 1831.

TAB 15

Per Fredrik, (son av Johan Fredrik. tab 14) född 1810-03-13 i Karlshamn. Handlande i Landskrona. Död i Landskrona 1880-12-31. Ägde Fredriksdal i Asks socken, Malmöhus län. Gift 1848 med Maria Elisabet (Elise) Bonthron, född 1821-02-27 Ängeltofta s län ]], död 1892-01-06 i Landskrona, dotter av Alexander Bonthron och Margareta Charlotte Ramstedt.

Barn:

 • Fanny Charlotta, född 1851-02-07 Pårup. Död 1927-01-26 i Landskrona förs. Gift 1869-10-20 i Säby socken, Malmöhus län med grosshandlaren och tyske vice konsuln i Landskrona Christian Vilhelm Edvard Fritsch i hans 2:a gifte (gift 1:o 1865-05-31 i Herslövs socken, Malmöhus län med Maria Elisabet Aspelin, född 1841-04-22 i Kristianstad, död 1867-05-10 Säbyholm, dotter av grosshandlaren Jonas Aspelin och Catharina Charlotta Björklund), född 1837-06-21 i Wernigerode i Harz, död 1900-01-03 i Landskrona.
 • Maria Elisabet, född 1852-11-25 Pårup. Död 1858-05-04.
 • Sigrid Irmengard Isabella, född 1854-06-27 på Pårup i Torrlösa socken, Malmöhus län. Interurbantelefonist. Avsked 1909-05-12.
 • Sigurd Ottmar Fredrik, född 1858 Pårup. Agent. Död 1906. Se Tab. 16

TAB 16

Sigurd Ottomar (Ottmar) Fredrik, (son av Per Fredrik, tab 15), född 1858-05-23 Pårup. Agent i Sundsvall. Död 1906-09-03 i Malmö. Gift 1899-10-05 i Haverö socken, Västernorrlands län med kassörskan Kristina Nondina Svensson, född i Haverö socken, Västernorrlands län 1862-11-17, död 1921-06-11 i Lunds stadsförs. Dotter av lantbrukaren Olof Svensson och Anna Grelsson.

Barn:

 • Percy Olof Fredrik Ottmar, född 1900-11-07 i Sundsvall. Se Tab. 16A.

TAB 16A

Percy Olof Fredrik Ottmar, (son av Sigurd Ottomar (Ottmar) Fredrik, tab 16), född 1900-11-07 i Sundsvall. Bosatt i Argentina. Tecnician of materials in Esso, Bolivia. Gift 1943 (enligt Adelskalendern) i San Pedrito, Salta, Argentina med María Luzbella Barreda. Dotter av hydralics engineer José Barreda och Abigaíl, född del Pino.

Barn:

 • Gustavo Adolfo, född 1935-08-10 i Tartagál, Salta. Office clerk in the department of architecture of Salta.
 • Axel Eduardo, född 1939-01-22 i Tartagál, Salta.
 • Carlos Mario, född 1942-11-13 i Tartagál, Salta. Flygmekaniker.

TAB 17

Artur Johan Fredrik, (son av Per Fredrik, tab 15), född 1860-04-27 Pårup. Disponent för Lanefield Factory i Queensland. Innehar maskinagentur i Ryde, Australien. Agent. Död 1930-10-09 i Lindcombe, NSW, Australien. Gift 1884-11-17 i Sidney med Annie Josefine Moran, född 1863-12-13. död 1941-08-12 i Mosman, NSW, Australien.

Barn:

 • Sigrid Eileen Maria, född 1891-03-16. Gift 1918-05-08 med flyglöjtnanten köpmannen i Sidney Arthur Phillips.

TAB 18

Percival Frederick , (son av Artur Johan Fredrik, tab 17), född 1885-09-15 i Balmain, N.S.W., Australien. Ingenjör i Carlton, Sidney, Australien. Gift 1918-11-12 i Dublin, Irland, med Frances Barry, född 1895-05-26 i Dublin, Irland. Dotter av skräddaremästaren James Barry och Elichia Dowling.

Barn:

 • Mary Josephine Elichia, född 1919-08-12 i Dublin, Irland.
 • Sigrid Irmengard, född 1920-11-06 i Carlton, N.S.W., Australien. Gift 1942-03-19 i Manly, N.S.W., Australien med Stanley Walter White
 • Annie Frances, född 1922-10-06 i Carlton, N.S.W., Australien.
 • Alice Teresa, född 1923-11-07 i Ryde, N.S.W., Australien.
 • Frances Patricia, född 1924-11-11 i Carlton, N.S.W., Australien.
 • Joan Veronica, född 1926-04-19 i Carlton, N.S.W., Australien.
 • Arthur James, 1927-04-09 i Carlton, N.S.W., Australien.
 • Bernard Frederick, född 1932-01-19 i Dee Why, Sydney, N.S.W., Australien.

TAB 19

Carl (son av Johan Fredrik, tab 14), född 1812-08-16 Vittskövle. Stadsmäklare i Norrköping. Död 1897-02-06 på sin egendom Karlsro utanför Norrköping. Gift 1851-03-23 i Olai förs,Norrköping med Sofia Östlund, född 1820-10-04 i Östra Torsås förs, död 1903-02-06 i Norrköping, dotter av förvaltaren Johan Östlund och Christina Lindgren.

Barn:

 • Alfhild Ebba Charlotta, född 1853-12-09 Loddby.
 • Gerda Sofia, född 1857-10-04 i Norrköping. Stiftsjungfru. Död ogift 1897-11-02 i Davos i Schweiz.

TAB 20

Carl Teodor, (son av Carl, tab 19), född 1852-01-19 i Norrköping. Grosshandlare i Norrköping. Verkställande direktör i aktiebolag Lindö säteri. Grosshandlare. Död 1924-01-01 i Norrköpings Norra förs, Norrköping. Gift med Elin Maria Thyresson, född 1863-03-05 i Norrköping. Död 1929-02-18 i Katarina förs, Stockholm (db nr 84). Dotter av klädesfabrikören Arvid Reinhold Augustinus Hagman och Johanna Maria Kjell, men antog sin styvfaders namn Thyresson.

Barn:

 • Gerda Elvira, född 1881-03-04 i Hedvigs förs, Norrköping. Gift 1902-06-14 i Matteuskyrkan, Norrköping med inspektören i Bärgnings- och dykeriaktiebolag Neptun, före detta löjtnanten i flottans reserv, sjökaptenen, RVO, Per Olof Grönberger, född 1867-07-01 i Söderköping. Död 1939-03-14.
 • Knut Harald, född tvilling 1882-09-28 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm, död 1882-09-29.
 • Ellen (Ella) Maria, född 1883-12-08 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm. Gift 1908-10-24 i Norrköpings Norra förs Norrköping med advokaten, jur. utr. kandidat Carl Teodor Hadding, född 1882-11-09 i Norrköping.
 • Alfhild Sofia, född 1897-03-18 i Norrköping. Gift 1924-06-21 i Gustafskyrkan Köpenhamn med tjänstemannen i rederiaktiebolag Transatlantic Harry Valdemar Axelson, född 1896-09-08 i Göteborg.

TAB 21

Ivar Frithiof, (son av Carl Teodor, tab 20), född tvilling 1882-09-28 i Hedvig Eleonora förs (se RHDsp 1985-12-11), Stockholm. Grosshandlare i Norrköping under firma Holmsten & Du Rietz till 1923. Inspektör. Gift 1914-10-10 i Maria förs,Stockholm med Elsa Maria Christina Gustafsson, född 1889-08-05. Dotter av fabrikören Viktor Gustafsson och Anna Maria Lind.

Barn:

 • Viktor, född 1915-09-22 i Hedvigs förs,Norrköping. Kontorist. Kontorschef. Gift 1943-02-27 i Eds förs Stockholm. Kontoristen Dagny Viola Matilda Hansson, född 1914-08-20.
 • Olof Teodor, född 1919-11-13 i Norrköpings Norra förs Norrköping .

TAB 22

Sven Edvard, (son av Carl Teodor, tab 20), född 1894-06-25 i Norrköping. Affärsstudier i Amerika till 1918. Egen bilfirma i Norrköping 1919–1928. Verkställande direktör i aktiebolag Sven Du Rietz & Comp. i Stockholm till 1922. Försäljningschef i Philipsons automobilaktiebolag. Bilimporten sedan 1935. Ordförande i Stockholms segelklubb 1935–1938. Grosshandlare i Norrköping. Gift 1:o 1919-08-27 i Norrköping (Johannes förs Stockholm, vb) med Gertrud Elisabet (Lisbeth) O:son Blomberg, från vilken han blev skild genom Stockholms rådhusrätts utslag 1934-03-12, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1934-07-03 i Matteus förs (vb nr 220), Stockholm med läroverksadjunkten, filosofie lic Per Harald Lidholm, född 1889-03-19) född 1894-01-23 i Norrköping. Dotter av fabrikören Gustaf Fredrik Ohlsson och Gertrud Jonsson. Gift 2:o 1935-01-08 i New York (Botkyrka förs Stockholms län (vb nr 5) med Inga-Lisa Falk, född 1906-08-07. Dotter av arkitekten Gustaf Adolf Falk och Karin Bourghardt.

Barn:

 • 1. Marianne Elisabet, född 1920-04-24 i Norrköpings Norra förs, Norrköping (fb nr 106).

TAB 22.5

Carl Wilhelm (son till Carl Teodor, Tab. 20), gift 1935 29/6 med Grace Isabel Monica Thorson från USA, f. 1914

Barn:

 • Monica, f. 1936 15/5. [AdKal:1986]

TAB 23

Johan Arthur , (son av Carl, tab 19), född 1855-12-23 i Norrköping. Elev vid sjökrigsskolan 1870. Avgången 1872. Grosshandlare i S:t Petersburg 1882. Verkställande direktör i Stockholms benmjölsfabriksaktiebolag 1890. Grosshandlare i Stockholm 1894-04-12 under firma Artur Du Rietz. Direktör i aktiebolag Turba 1897-02-18. Dansk vice konsul i Söderköping och Mem 1904-05-13. Skeppsredare i Mem 1906-1910 och i Göteborg 1910-1917. Direktör i Slite cement- och kalkaktiebolag 1917-1923. Ordförande i styrelserna för aktiebolag Öresundsvarvet i Landskrona och för Slite cement- och kalkaktiebolag. Se biografi i "Vem är det?". Död 1923-12-06 i Malaga, Spanien (Engelbrekts förs, Stockholm db). Ägde hus i Stockholm. Gift 1:o 1889-08-01 i Södertälje med sin kusin Maria Du Rietz, nr 666, född 1859-09-18 i Stockholm, död 1890-07-17 i Södertälje. Dotter av grosshandlaren Gustaf Adolf Du Rietz och Louise Borgh. Gift 2:o 1896-05-23 på Karlsro vid Norrköping med Jenny Constantia Lundgren, född 1870-06-14 i Östersund. Dotter av telegrafkommissarien Johan Olof Lundgren och Carolina Elisabet Nordenström.

Barn:

 • 1. Carl Gustaf, född 1890-05-10 på Strömsberg vid Södertälje. Affärsman i Portland, Oregon. U.S.A. Skeppsmäklare. Gift 1919-04-26 i New York med Ann-Louise Goodwin från Nordamerika född 1890-04-29 .
 • 2. En son, dödfödd 1897-03-14.
 • 2. Torsten Artur, född 1898-04-05 i Stockholm. Se Tab. 23A
 • 2. Maria, född 1900-07-21 Viggeby. Stiftsjungfru. Studentexamen i Göteborg 1918-05-30. Studerande vid Karolinska institutet. Med. kandidat 1925-05-05. Gift 1:o 1930-10-17 i Engelbrekts förs, Stockholm (vb nr 221) med notarien vid Rådstuvurätten i Göteborg, sedemera vice auditören Evert Erik Halvard Holmberg, född 1900-11-15. Död 1939. Gift 2:o 1943-05-08 i Oscars förs, Stockholm (vb nr 161) med köpmannen Sven Johan Andreas Reidius (-Olson), född 1891-08-30.
 • 2. Gerda, född 1903-06-30, Mem, död på Mem 1903-07-09.
 • 2. Märta, född 1905-11-27 Mem. Stiftsjungfru. Studentexamen i Stockholm 1924-05-14. Filosofie kandidat examen i Uppsala 1929-12-14. Gift 1935-08-21 i Istanbul Turkiet (Engelbrekts förs, Stockholm (vb nr 175) med civilingenjören Kjell Thorleif Nordström, född 1908-12-22 i Stockholm från vilken hon blev skild genom Stockholms RR:s 3 avdelning (1957-12-03) lkd 1957-12-31.

TAB 23A

Torsten Arthur, (son av Johan Arthur, tab 23), född 1898-04-05 i Stockholm. Studentexamen i Samskolan, Göteborg 1917-05-26. Filosofie kandidat examen vid Stockholms högskola 1923-05-29. Filosofie doktor i Stockholm 1935. Efter studieresor i Europa och USA utförde han för Hedinstiftelsens räkning mineralogiska undersökningar i samband med 1936–1938 års centralasiatiska expedition. Geolog vid Bolidens Gruva AB 1939–1963. Efter pensioneringen 1963 verksam vid Bolidens Gruv AB som konsult. 1963 UNESCO:s uppdragsätt tjänstgör 2 år vid tekninska högskolan i Lahore men ändr. disp. gjorde att han ägnade sin tid åt franska i Paris. Publicerat vetenskapliga arbeten, främst rörande den skandinaviska fjällkedjan. Gift 1929-05-17 i Askims förs, Göteborgs och Bohus län med Alfhild Birgitta Smith, född 1904-01-28 i Masthuggets förs, Göteborg. Dotter av verkställande direktören vid Sigurd Smiths aktiebolag Sten Sigurd Smith och Alfhild Charlotta Cnattingius.

Barn:

 • Sten Bertil, född 1934-07-26 i Annedals förs, Göteborg
 • Ulla Birgitta, född 1936-09-09 i Göteborg
 • Barbara Kristina Kristina), född 1938-07-12 i Göteborg
 • Torsten Gunnar, född 1940-01-15 i Annedals förs, Göteborg
 • Kerstin Jenny Louise, född 1941-09-17 i Annedals förs, Göteborg
 • Jan Arthur, född 1943-09-11 i Göteborg

TAB 24

Axel Ivar, (son av Carl, tab 19), född 1861-06-29 i Norrköping. Student 1879. Elev vid skogsinstitutet 1880-06-01. Utexaminerad 1882-06-15. Extra jägmästare i östra Jämtlands revir 1882-10-09. Lantmäterielev 1883-07-14–1887-09-00. Extra jägmästare i mellersta Norrlands revir 1890-04-14. Förvaltare vid Gällö ångsåg i Revsunds socken, Jämtlands län 1890–1891. Styrelseledamot i Gällö ångsågsaktiebolag 1891–1892, i Carl Burmans trävaruaktiebolag 1892–1895. Assistent i Västerdalarnes revir 1894-10-15. Död 1897-11-21 å Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm. Ägde Valsfors i Aspeboda socken, Kopparbergs län. Gift 1890-11-15 i Östersund med Margareta (Greta) Burman född 1868-12-29 i Hammerdals socken, Jämtlands län. Död 1934-07-16 på Lövsta i Frösö förs, Jämtlands län (S:t Görans, Stockholm. Dotter av sågverksägaren och grosshandlaren Carl Burman och Margareta Eriksson.

Barn:

 • Carl-Axel , född 1891-09-08 vid Gällö. Studentexamen i Stockholm 1912-05-21. Student i Uppsala 1912. Tjänstgöring vid svenska konsulatet i Tunis 1915-1916. Studieresor i Europa, Afrika och Amerika. Student vid Handelshögskolan i Stockholm. Död 1927-05-27 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm (db nr 135)

TAB 25

Gustaf Adolf, (son av Johan Fredrik, tab 14), född 1823-03-04 vid Vittskövle i Torrlösa socken, Malmöhus län. Stadsmäklare i Norrköping 1844-09-07. Grosshandlare i Norrköping 1848 och i Stockholm 1856 under firma G.A. Du Rietz. Verkställande direktör i Stockholms benmjölsfabriksaktiebolag sedan 1894. RNO 1894-12-01. Grosshandlare. Död 1914-10-11 i Klara förs, Stockholm. Gift i Stockholm 1858-12-02 med Louise Borgh, född 1833-08-08 i Stockholm, död i Stockholm 1906-02-24, dotter av slottsproviantmästaren, kaptenen Per Adolf Borgh och Maria Lovisa Ouchterlony.

Barn:

 • Maria, född 1859-09-18 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död 1890-07-17 i Södertälje. Gift i Södertälje 1889-08-01 med sin kusin, grosshandlaren Johan Artur Du Rietz, i hans 1:a gifte, född 1855, död 1923.
 • Louise, född 1863-01-07 i Stockholm, död ogift 1887-03-19 i Paris och begraven i Paris.
 • Signe, född 1866-08-23 Ållonö. Utexaminerad från gymnastiska centralinstitutet i Stockholm 1889-05-15. Gymnastiklärarinna vid Lyceum för flickor i Stockholm 1889. Avsked 1894. Död ogift 1898-07-19 i Södertälje.
 • Adolf Mauritz, född 1868-02-19 på Ållonö, död på Ållonö 1868-04-23.
 • Anna, född 1869-07-31 i Stockholm. Död i Matteus förs, Stockholm.

TAB 26

Gustaf, (son av Gustaf Adolf, tab 25), född 1861-04-20 i Stockholm. Mogenhetsexamen 1878-05-20. Prokurist hos firman G.A. Du Rietz i Stockholm 1885. Grosshandlare och delägare i aktiebolag G.A. Du Rietz 1894-01-10. RVO 1918-06-06. Verkställande direktör i aktiebolag G. A. Du Rietz 1921-04-01. Gift 1889-05-18 i Stockholm med Emma Ulrika Prehn, född i Stockholm 1865-09-07. Dotter av lantbrukaren Georg Löhr och Emma Wiström samt adoptivdotter till fröken Cornelia Prehn.

Barn:

 • Ella Cornelia, född 1890-03-06 i Jakobs förs, Stockholm. Stiftsjungfru. Mogenhetsexamen 1909-05-19. Utexaminerad från gymnastiska centralinstitutet 1912-05-25. Gift 1914-03-15 i Saltsjöbaden ]] med med. lic. Ivan Gottfrid Axel Syk, född 1885-09-08 i Stockholm. Med. dr.
 • Louise (Lisa), född 1891-04-08 i Stockholm. Stiftsjungfru. Gift 1912-05-24 i Nacka Saltsjöbaden med löjtnanten i Älvsborgs regementes reserv, lantmäteriauskultanten Tuwe Jepson, född 1886-10-13 i Halmstad, död 1918-10-21 i Stockholm.
 • Georg Gustaf Adolf (Gösta), född 1892 i Stockholm. Se Tab. 27.
 • Signe Maria, född 1896-01-07 i Stockholm. Stiftsjungfru. Gift 1917-10-24 i Oscars Stockholm med köpmannen Sven Gottfrid Wallberg, född 1892-06-14 i Stockholm.

TAB 27

Georg Gustaf Adolf (Gösta), (son av Gustaf, tab 26), född 1892-10-18 i Stockholm. Studentexamen 1912-05-13. Chef för importavdelningen i Mellansvenska kvarnarnas importförening 1920. Kontorschef. Gift 1:o 1920-03-18 i Djursholms kapell (vb 6) med Brita Maria Fredrika Ström skilda genom Stockholms RR:s utslag 1941-01-08. Dotter av direktören Ossian Ström och Frida Nyström. Gift 2:o 1942-01-07 i Oscars förs Stockholm (vb 8) med Irma Anna Maria Larsson, i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Björkman), född 1908-06-08 i Kölingareds förs, Älvsborgs län.

Barn:

 • 1. Georg Gustaf Adolf, född 1921-06-11 i Engelbrekts förs, Stockholm.
 • 1. Brita Marianne, född 1922-10-14 i Engelbrekts förs, Stockholm.
 • 1. Lennart Ossian, född 1924-08-28 i Engelbrekts förs Stockholm.
 • 2. Victor Stefan
 • 2. Georg Magnus

TAB 28

Hjalmar, (son av Gustaf Adolf, tab 25), född 1864-09-05 i Stockholm. Elev vid Tekniska högskolan 1882. Utexaminerad 1885-06-10. Assistent vid statens kemiska station i Halmstad 1885-12-15. Agenturaffär i Halmstad under firma Hj. Du Rietz 1888-06-28. Föreståndare för Stockholms benmjölsfabriksaktiebolags lim- och benmjölsfabrik vid Sandvik i Bromma socken, Stockholms län 1890–1908. Verkställande direktör för Stockholms benmjölsfabriksaktiebolag sedan 1908 och i Bäckebo industriaktiebolag sedan 1924. Gift 1:o 1892-08-25 i Tåby kyrka, Östergötlands län med Charlotta (Lotten) Sofia Matilda Kullman, född 1867-10-16 Blinnestad Gift 2:o 1914-08-08 i Bromma förs, Stockholm ]] med Alice Ludin, född 1876-11-03 i Landskrona. Dotter av tullförvaltaren Gustaf Ludin och Mimmie Du Rietz.

Barn:

 • 1. Gustaf Einar, född 1895 på Sandvik. Se Tab. 30
 • 1. Eva Matilda, född 1899-09-02 på Sandvik, liksom syskonen. Stiftsjungfru. Utexaminerad från fackskolan för huslig ekonomi i Uppsala 1922-12-18. Gift 1927-09-17 i Bromma förs, Stockholm ]] med kontorschefen Leif Vogeler Sundt från Norge, född 1900-04-08.
 • 1. Karin Louise, född 1901-04-13 på Sandvik. Utexaminerad från högre lärarinneseminariet i Stockholm 1923-06-08. Lärarinna vid Kristianstads elementarläroverk för flickor 1923. Ämneslärare. Gift 1930-06-20 i Kristianstads med (amanuensen) aukt. revisor Harald Hörlin född 1891-12-31.

TAB 29

Harald, (son av Hjalmar, tab 28), född 1893-06-24 Sandvik. Studentexamen 1912-05-11. Elev vid Tekniska högskolan 1912. Utexaminerad från dess fackskola för kemisk teknologi 1916. Ingenjör vid aktiebolag Astra och aktiebolag Svensk färgämnesindustri i Södertälje 1916–1918 samt vid Stockholms benmjölsfabriksaktiebolag 1918–1928. Driver agenturrörelse sedan 1928. Patentombud. Civilingenjör. Gift 1920-04-24 i Södertälje kyrka med Karin Andrea Rimbert född 1895-03-06 i Södertälje. Dotter av pastorsadjunkten Anders Persson Rimbert och Alma Möller.

Barn:

 • Anna Maria (Anne-Marie), född 1921-05-16 i Bromma socken, Stockholm.
 • Lars-Bertil Hjalmar, född 1931-02-05 i Stockholm.

TAB 31

Erik, (son av Gustaf Adolf, Tab, 25), född 1871-08-10 på Stora Sickla i Nacka socken, Stockholms län. Kontorist hos firman G.A. Du Rietz i Stockholm 1891. Kassör och prokurist 1895-10-12. Delägare 1920. Innehavare av försäkringsbyrå 1922. Grosshandlare. Gift 1899-06-20 i Oscar Fredriks kyrka i Göteborg med Ebba Elisabet Bonthron född 1875-01-15 i Billinge socken, Malmöhus län. Dotter av lantbrukaren Per Johansson och Alice Charlotta Bonthron.

Barn:

 • Per Gunnar Erik, född 1900. Underlöjtnant. Se Tab. 32
 • Alice Gerd Ebba, född 1910-05-19 i Danderyds förs,Djursholm. Stiftsjungfru. Gift 1936-12-06 i Bryssel, (Sthlm Engelbr vb) med styrmannen Axel Ivar Marksgård från vilken hon blev skild, född 1905-11-30.

TAB 32

Per Gunnar Erik, (son av Erik, tab 31), född 1900-04-13 i Stockholm, Johannes förs Studentexamen i Stockholm 1920-05-11. Officersaspirant vid Norrlands artilleriregemente 1920-06-15. Kadett vid Karlberg 1921-10-01. Utexaminerad 1922-12-16. Fänrik vid Karlbergs regemente 1922-12-30. Underlöjtnant, Karlbergs regemente 1924-12-31. Genomgått AIHS 1924–1926. Löjtnant vid förutn. regemente 1926-09-23. Överförd till övergångsstat 1927-06-18 f.o.m. 1927-10-15. Nationalekonomiska studier vid Lunds universitet 1929. Studieresa till England och Holland såsom S.F:s Rubensonstipendiat 1936. Anställd i Förs. aktiebolag Skandia 1930–1937. Kapten i förutn. regemente 1937-12-10. Kapten vid Lutfvärnsartilleriet 1940-08-01. Verkst. direktör för Gösta Lindberg & C:o aktiebolag och Ivar Möller Import aktiebolag vinagentur. Inneh. Försäkringskonsultativa byrån, Stockholm. Kapten å Arméns reservstat med placering vid Luftvärsartilleriet 1941-10-01. Gift 1924-03-04 i Stockholm med Gunvor Ebba Evy Wennerberg född 1903-07-12 i Helsingfors. Dotter av direktören Ebbe Artur Wennerberg och Emilia (Evy) Johanna Fogel.

Barn:

 • Ebba Christina, född 1925-01-08 i Stockholm.
 • Ebbe Johan Erik , född 1926-05-15 i Stockholm.
 • Richard Erik, född 1927-09-29 i Skallsjö förs, Älvsborgs län.
 • Göran Erik, född 1930-09-03 i Floda.
 • Per Gunnar Erik, född 1932-06-10 i Saltsjöbaden, Stockholms län.
 • Claes Erik, född 1945-10-30 i Saltsjöbaden, Saltsjöbadens förs, Stockholms län

TAB 33

Hugo Vilhelm, (son av Johan Fredrik, tab 14), född 1831-04-03 Vittskövle. Arkitekt. Död 1908-08-07. Ägde Carlton i Queensland i Australien. Gift 1:o 1856 med N. N. Gift 2:o 1860 i Brisbane, Queensland med Annie Scanlan, född 1837-12-25 i Limerick, Irland, död 1907-08-18.

Barn:

 • 1. Willam John, född 1857. Arkitekt. Äger del i Mount Morgangruvan i Australien. Död 1906.
 • 2. Annie Charlotta, född 1862-12-08 i Brisbane. Död 1928-03-28. Gift 1885 med mäklaren Edgar Davison i Gympie, Australien. Död 1928-03-28.
 • 2. Hugo Adolphus, född 1864. Fotograf. Död 1925. Se Tab. 34
 • 2. Mary Beatrice, född 1870-03-08 i Gympie. Musiklärarinna i Bundeberg.
 • 2. Alma Josefine, född 1871-12-07 i Gympie.

TAB 34

Hugo Adolphus, (son av Hugo Vilhelm, tab 33), född 1864-05-17 i Brisbane. Arkitekt i Norrköping. Fotograf först i Gympie och sedan i Stockholm. Död 1925-08-02 i Stockholm, Maria och Katolska förs. Gift 1907-06-23 i Stockholm med Hilma Amalia Jönsson, född 1872-02-17 vid Vapnö i Vapnö socken, Hallands län. Död 1929-11-13 i Sthlm (Maria förs db nr 277). Dotter av lantbruksinspektören Måns Jönsson och Matilda Carlström.

Barn:

 • Carl Hugo Vilhelm, född 1907-09-27 i Stockholm. Se Tab. 34A
 • Charles Adolf Magnus, född 1914-10-08 i Klara förs, Stockholm, död i Klara förs, Stockholm 1923-09-28.

TAB 34.25

Percy Fredrik, (son av Hugo Wilhelm , tab 33), född 1865-12-03 i Brisbane, Queensland, Australien. Handelsföreståndare (handelsagent) i Gympie, Queensland, Australien. Död 1925-02-06 i Gympie, Qld, Australien. Gift 1891-06-22 (3?) i Gympie, Qld, Australien med Elizabeth Ann (Lyla) Holliman , född 1867-04-24 i Gympie, Queensland, Australien.

Barn:

 • Percy Eric, född 1894-04-12 i Gympie, Qld, Australien. Farmare. Ogift.
 • Thelma Mary, född 1896-05-13 i Gympie, Qld, Australien. Gift 1919-12-08 i Gympie, Qld, Australien med Cornelius Daniel O´Keeffe, född 1896-01-18 i Eidsvold, Qld, Australien. Lärare. Son av Richard Cunningham O´Keeffe o Kathleen Costello.
 • Arthur William, född tvilling 1900-11-28 i Gympie, Qld, Australien (1/2 tim. äldre än tvillingbrodern Colin) dec enl. Berenice Lyla.. Se Tab. 24 1/4B.
 • Edgar Colin, född tvilling 1900-11-28 i Gympie, Qld, Australien dec enl. Berenice Lyla.. Farmare. Ogift.
 • Winsome Jessie, född 1904-03-23 i Gympie, Qld, Australien. Leg. sjuksköterska. Gift 1938-01-12 med William Charles Stewart, född 1907-11-03 i Gympie, Qld, Australien. Vin-o sprithandlare. Son av chefen för guldgruvan i Gympie Charles Stewart o Elisabeth Glasgow.
 • Berenice Lyla, född 1906-05-20 i Gympie, Qld, Australien. Leg. sjuksköterska.
 • Hilma Brazier, född 1908-04-14 i Gympie, Qld, Australien.
 • Harry Frederick, född 1910-07-05 i Gympie, Qld, Australien. Ogift.

TAB 34.25A

Arthur William, (son av Percy Frederick, tab 34.25), född tvilling 1900-11-28 i Gympie, Qld, Australien (1/2 tim. äldre än tvillingbrodern Colin) dec enl. Berenice Lyla. Farmer. Stationsinspektor. Station hand, manager of Talwood station. Gift 1925-11-24 i Gympie, Qld, Australien ]] m Lilian Fraser, född 1904-10-02 i Brewery Hill, Gympie, Qld. Dotter av timbergetter sedermera kusken James Fraser o Lilian Siedow.

Barn:

 • Arthur, född 1924-08-02 i "Milton", Gympie, Qld, Australien.
 • Kevin John, 1926-11-19 i Gympie, Qld. Australien.
 • Brian Geoffrey, född 1933-07-04 i Goondiwindi, Qld, Australien.
 • Lois Mae, född 1935-02-10 i Goondiwindi, Qld, Australien.
 • Graham, född 1937-07-31 i Goondiwindi, Qld, Australien.

TAB 34.5

Charles (Charlie) James (son av Hugo Wilhelm, tab 33), född 1867-10-08 i Brisbane i Queensland, Australien, bosatt i Kilooy, Queensland. Volunteer i andra Queenslandsgardet i Australien. Gift 1897-06-16 med Mary Amy Hielbronn född 1875-05-12 i Gympie, Australien.

Barn:

 • Mary Amy (May), född 1898-05-14 i Gympie, Australien. Gift 1926-09-04 m sekreteraren, f.d. officeraren vid Australiens flygvapen (flight lieutenant) Ernest Joseph Baker, född 1901-02-22.
 • Norma Florence, född 1899-10-26 i Gympie, Australien. Gift 1926-10-02 m. ingenjören Horase George Illidge född 1893-07-04.
 • Hugo William, född 1902-03-12 (1901?) i Gympie, Australien. Död 1935-09-11.
 • Cyril Charles, född 1904-08-14 i Gympie, Australien. Farmare (Mt. Delaney, Australien). Gift 1935 m. Lilian Melville Felsman, född 1903.
 • Daphne Enid, född 1912-03-11 i Strathpine, Queensland.

TAB 35

Carl Ludvig, (son av Carl, tab 6), född 1753-02-06 i Söderköping. Volontär vid Östgöta infanteriregemente 1760-11-05. Var förare vid Östgöta infanteriregemente 1768-12-12. Livdrabant 1769-07-18. Löjtnant 1772. Ryttmästare 1778. Majors avsked 1782. Ärvde 1801 Edshults säteri efter sonen Gustaf Ludvig. Död 1841-07-21 på Stora Tirserum i Tirserums socken, Östergötlands län, som han fick i testamente efter sin halvsyster fru Lindsfelt.(Medd. av hovrättssekreteraren A. Durling) Gift 1:o 1777-10-31 Eksebo med Emerentia Maria Grönhagen, född 1757-04-20, död 1785-01-13 på Eksebo, dotter av löjtnanten Ludvig Teodor Grönhagen, och Margareta Maria Riddersköld. Gift 2:o 1805-03-14 i Söderköping med stiftsjungfrun Catharina Maria de Besche, född 1784-08-17 Trosby, död 1808-08-03, dotter av majoren Hubert Gillis de Besche, och hans 1:a fru grevinnan Catharina Maria Gyllenborg. Gift 3:o med Christina Lovisa Hultgren, född 1785 i Hults socken, Kalmar län, död 1867-07-04, på Stora Tirserum.

Barn:

 • 1. Carl Teodor, född 1778-10-09, på Eksebo, död på Eksebo 1779-05-11.
 • 1. Gustaf Ludvig, född 1780-06-15 på Eksebo. Sergeant vid Kalmar regemente 1783-11-10. Student i Lund 1800 (Sön.). Död 1801-11-23 Västerarp Han hade genom sin moder ärvt säteriet Edshult i Edshults socken, Jönköpings län.
 • 1. Johan Fredrik, född 1781. Löjtnant. Död 1857. Se Tab. 36
 • 1. Edvard Ulrik, född 1782-09-23 på Eksebo, död på Eksebo 1783-04-16.
 • 1. Eva Maria, född 1784-06-10 på Eksebo, död 1864-11-10 i Stockholm. Gift 1801-03-09 på Stora Tirserum med majoren Gustaf Eberhard Berencreutz, nr 2345, född 1768, död 1818.
 • 2. Catharina Maria Carolina Lovisa, född tvilling 1806-02-01 på Stora Tirserum, död på Stora Tirserum 1806-08-07.
 • 2. Carl Gillis Georg, född tvilling 1806-02-01 på Stora Tirserum, död på Stora Tirserum 1807-04-02.
 • 2. Alfons, född 1807, död 1809-05-23 på Stora Tirserum.
 • 2. Elvira, född 1808, död 1810-04-25 på Stora Tirserum.
 • 3. Carl Magnus, född 1809. Löjtnant. Död 1876. Se Tab. 47
 • 3. Christina Lovisa, född 1811-03-12 på Stora Tirserum, död ogift 1891-02-19 i Linköping.
 • 3. Oskar, född 1814-09-14 på Stora Tirserum. Bokhållare Tyresö. Död ogift 1872-03-25 på Stora Tirserum.
 • 3. Alfons, född 1816-08-06. Vistades en tid i Amerika. Överkanoniär. Avsked. Död ogift 1886-05-01 i Tirserums socken.
 • 3. August, född 1818-12-30. Inspektor vid Tyresö tegelbruk. Död vid Tyresö tegelbruk.
 • 3. Matilda Carolina, född 1822-05-03, död 1900-12-27 i Linköping. Gift 1849-03-01 med sergeanten vid 1. livgrenadjärregementet Axel Vilhelm Arney, född 1821-06-12 i Malexanders socken, Östergötlands län, död 1860-12-14.

TAB 36

Johan Fredrik, (son av Carl Ludvig, tab 35), till Eksebo i Virserums socken, Kalmar län. Född 1781-09-23 på Eksebo. Frivolontär vid Kalmar regemente. Förare utan lön 1782-10-10. Sergeant 1783-11-10. Fältväbel vid Kalmar regemente. Fänrik vid Kalmar regemente 1799-01-13. Löjtnants avsked 1802-07-30. Död 1857-05-12. Gift 1803-02-04 på Eksebo med Christina Vilhelmina von Schantz, från vilken han blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1825 med hovslagaren Jakob Dahl), född 1787-10-18, död 1829, dotter av löjtnanten Adolf Vilhelm von Schantz, och Christina Svensson.

Barn:

 • Fredrik Gustaf, född 1803. Kaptenlöjtnant. Död 1874. Se Tab. 37.
 • Adolf Ludvig, född 1805. Kustsergeant. Död 1877. Se Tab. 38
 • Otto Christian, född 1806. Kiistsergeant. Död 1871. Se Tab. 46.

TAB 37

Fredrik Gustaf, (son av Johan Fredrik, tab 36), född 1803-11-08 Eksebo. Kvartermästare 1818-12-05. Underlöjtnant vid örlogsflottan 1823-07-04. Premiärlöjtnant vid Kungl. Maj:ts flotta 1837-05-18. Kaptenlöjtnant vid Kungl. Maj:ts flotta. Tillförordnad lotsfördelningschef på Gotland 1857-02-17. RSO 1858-04-28. Överflyttad till flottans reservstat 1858-06-15. Avsked ur flottans reserv 1861-01-22. Och från lotsfördelningschefsbeställningen 1867-10-22. Död 1874-10-23 i Kalmar. Gift 1843-10-15 i Karlskrona med Hedvig Catharina (Hedda) Bagge i hennes 2:a gifte (gift 1:o med majoren i flottans konstruktionskår Anton Gustaf Carlsund, född 1796, död 1834-09-02), född 1806-05-18, död 1877-03-21 i Stockholm, dotter av överstelöjtnanten vid Kungl. Maj:ts flotta Gustaf Fredrik Bagge och Maria Catharina Ekebom.

Barn:

 • Adelaide Carolina Gustava (Adèle), född 1845-02-15, i Karlskrona, död 1896-06-02 i Stockholm. Gift 1864-09-02 i Visby med kaptenen Georg Gustaf Skoglar Wästfelt, född 1832, död 1874.

TAB 38

Adolf Ludvig, (son av Johan Fredrik, tab 36), född 1805-01-10 Eksebo. Kustvakt och uppsyningsman i Kalmar län. Kustsergeant. Död 1877-06-05 på Stensö, Kalmar län. Gift 1835-07-03 i Karlskrona med Gustava Humble, född 1813-04-02, död 1851-09-23 på Västerkvarn, Jönköpings län. dotter av landsfiskalen i Blekinge, David Humble.

Barn:

 • David Fredrik, född 1836-06-15. Anställd vid handelsflottan. Död 1893-04-12 i Tjurkö socken, Blekinge län.
 • Fredrika Vilhelmina, född 1840-11-12 i Karlshamn, död 1920-01-11 i Jönköping. Gift 1:o 1860-11-12 på Hökhult i Fröderyds socken, Jönköpings län med logarvaregesällen Johan Edvard Carlstedt, född 1835-06-08 i Torskinge socken, Jönköpings län, död 1868-03-26 i Jönköping. Gift 2:o 1870-08-14 i Jönköping med stadstjänaren i Jönköping, DFM Erik Teodor Sandström, född 1835-01-12 i Åtvids socken, Östergötlands län, död 1911-09-13 i Jönköping.
 • Jenny Teodora, född 1845-03-20 i Karlskrona Amiralitets förs Död 1930-05-31 i Oscarshamn. Gift 1871-03-26 i Kalmar med godsägaren av Fagerhults gård Johan Fredrik Lindman, född 1838-04-17, död 1922-06-10 i Oskarshamn.

TAB 39

Adolf Christian, (son av Adolf Ludvig, tab 38), född 1838-09-25 i Kalmar. Materialskrivare vid statens järnvägar 1861–1864. Lantbruksbokhållare. Innehade torpet Lodberget i Norra Vi socken, Östergötlands län. Lantbrukare. Död 1913-10-21 i Kisa socken (Vi förs, db), Östergötlands län. Gift 1884-03-08 med Johanna Matilda Samuelsdotter, född 1854-09-09 på Lodberget ]], död Lodberget ]] 1922 , dotter av drängen Samuel Johannes Thor och Johanna Sofia Gustavsdotter (Holmström).

Barn:

 • född 1883-09-03 i Norra Vi socken.
 • Adolf Christian, född 1886-02-10 i Norra Vi socken. Se Tab. 40.5
 • David Conrad, född 1888-04-02 i Norra Vi socken, död 1902-10-16 å Kisa lasarett.
 • Adelaide Gustava, född 1890-05-15 i Norra Vi socken.
 • Ernst Viktor Didrik, född 1893 i Norra Vi socken. Jordbrukare. Se Tab. 41.
 • Otto Vilhelm, född 1895 i Norra Vi socken. Se Tab. 42
 • Gustaf Fredrik, född 1898-09-16 i Norra Vi socken. Se Tab. 42.5

TAB 40

, född 1883-09-03 i Norra Vi socken. Torpare. Gift 1907-11-02 med Hilma Olivia Sundvall, född 1886-04-30, död 1924-01-08.

Barn:

 • Elsa Ingeborg Maria, född 1909-06-12 Smedshemmet
 • Anna Gunhild Maria, född 1911-01-26 Smedshemmet
 • John Harry, född 1913-02-28 Smedshemmet
 • Ernst Evert, född 1914-12-27 Smedshemmet
 • Bengt Henry, född 1921-12-12 Smedshemmet
 • Alfred Gottfrid

TAB 40.5

Adolf Kristian , (son av Adolf Christian, tab 39), född 1886-02-10 i Norra Vi socken, Östergötlands län. Stenarbetare. Gift 1934-08-10 i Suhds förs, Östergötlands län (vb nr 9) m. Astrid Elisabeth Andersson i hennes 2:a gifte (gift 1:o m. Persson), född 1900-06-01 i Östergötlands län.

Barn:

 • Gun Sylvia Ingegerd, född 1936-02-03 i Sunds förs, Östergötlands län (fb nr 1).

TAB 41

Ernst Viktor Didrik, (son av Adolf Christian, tab 39), född 1893-11-20 i Norra Vi socken, Östergötlands län. Arbetare. Jordbrukare. Gift 1917-10-27 i Norra Vi förs (Sunds socken), Östergötlands län med Hildur Elisabet Hageberg, född 1894-10-21 i Asby socken, Östergötlands län. Dotter av Alexander Hageberg och Emma Matilda Johansson.

Barn:

 • Margit Viola, född 1918-12-02 i Asby socken, Östergötlands län. Anst v postverket from 1967-11-01. Postiljon (deltid) i Sthlms distrikt. Hemsamarit. Gift 1940-11-10 i Stockholm, Kungsholms förs (vb nr. 434) m. lagerarbetaren Bror Gustaf Alm, född 1910-10-23 från vilken hon blev skild
 • Carl Evert, född 1921-05-11 i Norra Vi socken, Östergötlands län.
 • Nils Verner, född 1923-10-05 i Norra Vi socken, Östergötlands län.
 • Ernst Gunnar, född 1929-06-09 i Norra Vi förs, Östergötlands län.

TAB 42

Otto Vilhelm, (son av Adolf Christian, tab 39), född 1895-11-16 i Norra Vi socken, Östergötlands län. Stenarbetare. Jordbrukare. Gift 1919-04-12 med Ruth Emilia Pantzar, född 1896-05-13 .

Barn:

 • Erik Harald, född 1919-05-16 i Sunds förs, Östergötlands län.
 • Gertrud Ulrika, född 1921-03-25 i Sunds förs, Östergötlands län.
 • Tage, född 1933-06-14 i Sunds förs, Östergötlands län. Död 1933-06-16 därst.
 • Runa Viola, född 1935-04-20 i Sunds förs, Östergötlands län

TAB 42.5

Gustaf Fredrik, (son av Adolf Christian, tab 39), född 1898-09-16 i Norra Vi socken, Östergötlands län. Grundläggare. Stenarbetare. Gift 1930-01-25 i Eksjö (Västra Ryds förs, Östergötlands län, vb nr 1) m. Karin Elisabeth viktoria Lundkvist, född 1908-12-04.

Barn:

 • Vega Evy Ing-Britt, född 1930-06-26
 • Vivan Ingrid Elsa, född 1931-10-08 i Sunds förs, Östergötlands län.
 • Eva Mildred Ingeborg, född 1932-12-16 i Sunds förs, Östergötlands län.
 • Sven Torsten Gösta, född 1935-02-11 i Sunds förs, Östergötlands län
 • Stig Åke Bertil, född 1936-03-15 i Sunds förs, Östergötlands län
 • Siv Inga-Lis Irene, född 1937-07-03 i Sunds förs, Östergötlands län
 • Gun Birgith Elisabeth, född 1941-09-24 i Sunds förs, Östergötlands län
 • Bo Gustaf Billy

TAB 43

Otto Vilhelm, (son av Adolf Ludvig, tab 38), född 1843-01-08. Fyrbiträde på Fårö vid Gotland 1859-05-01. Fyrvaktare vid Stora Karlsö fyr 1865-09-11. Fyrmästare vid Stora Karlsö fyr 1887-10-01. Transporterad till Fårö 1889-03-01. Erhöll GM n och r 1899-12-00. Avsked från lotsverkets tjänst 1908-02-00. Död 1930-12-11 i Visby domkyrk.förs. Gift 1869-07-08 på Fårö med Maria Carolina Ekström, född 1845-12-30 på Fårö. Död 1927-06-04 i Visby domkyrk.förs. Dotter av egendomsägaren och nämndemannen Christoffer Ekström och Margareta Greta-Lena Gazelius.

Barn:

 • Hulda Gustava Margareta, född 1872-08-20 vid Fårö. Gift 1899-11-16 i Fårö socken på Gotland med fyrmästaren Carl Petter Emil Lindholm, född 1869-04-14 i Visby.
 • Maria Catharina Teresia, född 1877-01-26, död 1877-06-18 vid Fårö.
 • Jenny Maria Elisabet, född 1884-01-16.

TAB 44

Adolf Christoffer Vilhelm, (son av Otto Vilhelm, tab 43), född 1870-10-18 vid Fårö. Etrra ordinarie fyrbiträde vid Faluddens fyrplats i Öja socken på Gotland 1889-09-30. Fyrvaktare på Stora Karlsö. Fyrmästare vid Närs fyrplats 1908-01-21. Fyrmästare vid Faludden. Död 1926-06-30 i Öja s:n, Gotlands län. Gift 1893-06-23 i Västergarns socken på Gotland med Anna Charlotta Albertina Pettersson Söderlund, född 1871-04-27. Dotter av fyrvaktaren Pettersson och ogifta Emma Christina Söderlund.

Barn:

 • Sigrid Maria Vilhelmina, född 1894-07-07 i Eksta förs, Gotland. Gift 1923-06-23 i Öja s:n, Gotlands län m. fyrbiträdet Johan Erik Mattsson, född 1887-08-29 i Gräsö förs
 • Gustaf Emil Adolf, född 1896-08-29 på Stora Karlsö. Försäkringsstjänsteman tjm v. SAS. Gift 1:o 1925-05-30 i Stockholm, Matteus m. Anna Elisabet (Lisa) Peterson, född 1895-02-01.
 • Anna Maria, född 1911-08-20 vid Närs fyrplats, i Närs förs, Gotlands län. Affärsbiträde. Gift 1940-10-26 i Visby (vb 153) m. ombudsmannen Gustaf Johan Gösta Petterson, född 1909-03-31 i Visby.

TAB 45

Gustaf Tomas Petrus, (son av Otto Vilhelm, tab 43), född 1879-05-11 vid Fårö. Lantbruksinspektor på Stora Gåsemora å Fårön. Uppsyningsman, över livräddningsstationen vid Ekeviken å Fårön 1904. Ordförande i Fårö sockens kommunalnämnd 1918. Vice ordförande i skolrådet i Fårö. Gift 1908-09-25 i Visby (Fårö förs, Gotlands län vb) med Anna Elisabet Stuxberg, född 1873-01-03 i Bunge socken, Gotlands län. Död 1937-12-10 i Stockholm, Sabbatsbergs sjukhus (Fårö förs, Gotlands län, db nr 14). Dotter av lotsförmannen Johannes Stuxberg och Matilda Elisabet Ruthberg.

Barn:

 • Gustaf Mikael (Gösta), född 1909-08-17 på Stora Gåsemora i Fårö förs, Gotlands län.
 • Herbert Otto Johannes, född 1913-03-13 på Stora Gåsemora i Fårö förs, Gotlands län.

TAB 46

Otto Christian, (son av Johan Fredrik, tab 36), född 1806-05-20 på Västra Hult i Virserums socken, Kalmar län. Kustsergeant. Död 1871-02-05 i Resmo socken, Kalmar län. Gift 1838-05-23 i Kleva by, Resmo socken ]] med Maja Lisa Persdotter, född 1815-09-15 ]], död 1867-05-28. Dotter av hemmansbrukaren Pehr Nilsson och Kjerstin Pehrsdotter.

Barn:

 • Adolf Fredrik, född 1838-12-11 i Kleva by. Anställd i handelsflottan. Utflyttade till London 1868 och har sedan ej avhörts.
 • Adelaide Christina Vilhelmina, född 1840-06-08 i Kleva by. Gift i Kleva by 1884-02-02 med sjökaptenen Sven Johan Bengtsson, född 1856-03-03.
 • Augusta Jeannette, född 1843-03-19, död ogift 1883-01-17 i Kleva by.
 • Aurora Eufrosyne, född 1845-10-16. Har varit gift. Änka.
 • Alfred, född 1848-03-29. Anställd i handelsflottan. Utflyttade till London 1868.
 • Albert Julius, född 1850-06-16.
 • Ida Amanda, född 1852-10-18. Har varit gift. Död änka 1904-10-00 i Lübeck.
 • Axel Vilhelm, född 1857-12-26.
 • Annette Matilda, född 1860-07-22, död 1903-07-19 i Kalmar. Gift 1883-04-22 i Kleva by med maskinisten Magnus Vilhelm Andersson.
 • Vilhelm Andersson, född 1852-12-11, död 1903-07-06 i Galveston, U.S.A.

TAB 47

Carl Magnus, (son av Carl Ludvig, tab 35), född 1809-04-17 på Stora Tirserum i Tirserums socken, Östergötlands län. Rustmästare vid 1. livgrenadjärregementet 1826-05-15. Furir vid 1. livgrenadjärregementet 1830-06-24. Underlöjtnant vid Jämtlands fältjägareregemente 1833-01-25. Officersexamen 1833-07-12. Löjtnants avsked 1836-10-26. Död 1876-05-28 i Östersund. Ägde gård i Östersund. Gift 1840-12-29 med Elin Persdotter Dillner, född 1817-09-12 Östnår ]], död 1898-05-09 i Östersund, dotter av hemmansägaren Per Kjellsson och Chersitn Andersdotter Dillner.

Barn:

 • Kjeld Carl Tiodolf Emil, född 1841-09-27 i Östersund. Student i Uppsala 1862. Extra ordinarie läroverksadjunkt Östersund. Död i Östersund 1869-02-25.
 • Hilma Christina Ingeborg, född 1843-06-07, död 1844-05-06.
 • Per Frans Ludvig, född 1845-01-27 i Östersund. Extra ordinarie landskanslist i Östersund. Död i Östersund 1878-11-02.
 • Hilma Isolda Eleonora, född 1847-12-12 Dillne. Skollärarinna i Stockholm. Handelsidkerska i Östersund. Död i Östersund 1914-08-07. Gift 1884-10-26 i Östersund med kontorsbiträdet vid statens järnvägar Frans Oskar Gylfe, född 1858-09-02 på Halleberg i Härlunda socken, Skaraborgs län.
 • Elvira, född 1852-09-23, död 1852-09-23.
 • Alma Hildegard, född 1854-12-03 i Östersund. Gift i Östersund 1:o 1881-10-15 med handelsagenten Anders Oskar Lundberg, född 1849-11-30, död 1905-06-11 i Minneapolis, Minn., U.S.A. Gift 2:o 1905-10-20 vid Riksgränsen med vagnmästaren vid statens järnvägar Per Magnus Magnusson, född 1865-01-25 i Rämens socken, Värmlands län, död 1911-04-06 i Eksjö.
 • Gregorius Franciscus, född 1858. Typograf. Död 1902. Se Tab. 48

TAB 48

Gregorius Franciscus (Gregor), (son av Carl Magnus, tab 47), född 1858-08-10 i Östersund. Anställd å Jämtlands tidnings tryckeri i Östersund 1872. Volontär vid Jämtlands fältjägarekår 1880-04-02. Sergeant 1882-05-31. Avsked 1884-06-02. Typograf i Östersund. Död i Östersund 1902-10-24. Gift 1890-12-06 i Östersund med Johanna Margareta (Hanna) Holmgren, född 1863-02-13 i Brunflo socken, Jämtlands län, död 1909-04-26 i Östersund ]], dotter av kopparslagaren Johan Petter Holmgren och Brita Margareta Lundgren.

Barn:

 • Signe Maria Augusta, född 1892-09-13 i Östersund, död i Östersund 1894-08-20.
 • Emil Louis René, född 1894-10-16 i Östersund. Montör. Gift 1925-10-24 i Stockholm, Gustaf Vasa m. Edit Teresia Petersson, född 1890-01-19 (Öregrunds förs, fb). Dotter av åkaren Jan Olof Petersson o. Christina Josefina, född Persdotter.
 • Lilly Constance Eleonora, född 1897-06-03 i Östersund. FFrK4klmser (resett) 1940. FFrKM 1939–1940. Gift 1918-12-01 i Helsingfors med jägaremajoren Kaarlr Heikki Kekoni, född 1893-03-23.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Tillägg och rättelser ur supplementband 1 - 2 / Carl Szabad.

: