:

Oxehufvud nr 102

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten OXEHUFVUD nr 102

Introd. 1625.

Gammal frälsesläkt från Västergötland, vars äldste urkundligt kände stamfader var nedanstående Bo Andersson, som skrev sig till Hov i Hällstads socken och Säby i Vings socken, båda i Ås härad av Älvsborgs län. Då dessa båda egendomar vid medeltidens slut, säkert 1482 och 1488 1 ägdes av häradshövdingen i Vedens härad Anders Pedersson, som i vapnet förde en sexuddig stjärna och namnes senast 1493 2, synes det mycket troligt, ätt Bo Andersson genom gifte med en hans dotter, Ingrid, förvärvat dessa egendomar. På riddarhusstamtavlan uppgives emellertid, att han varit gift med Ingrid Jönsdotter (Ulfsax) och att en hans sonson Bo Olofsson varit gift med nämnda Ingrid Andersdotter (Stierna), vilket dock möter stora kronologiska svårigheter. Något bevis för den ena eller andra uppgiftens riktighet har hittills icke framkommit. I enlighet med äldre anherreuppställningar har ätten på riddarhusstamtavlan givits fyra äldre släktled, vilka icke kunnat dokumenteras och med säkerhet äro uppkonstruerade, varjämte upptagits medlemmar av en dansk ätt (Baat?), som förde ett ox- eller tjurhuvud i vapnet och som under 1300- och 1400-talen ägde Hällerup i Ljungby socken, Halland. Sannolikt finnes härför ingen annan grund än vapnens likhet.

Oxehufwud A10200.jpg

TAB 1

Bo Andersson (översiktstab. 1, till Hov i Hällstads socken, Älvsborgs län och sedan 15033 Säby i Vings socken, Älvsborgs län. Levde 1510, men var död 1526 4, då «hustru Ingrid i Hov» nämnes bland rusttjänstskyldige Västergötland. Gift (enl. riddarhusgenealogien) med Ingrid Jönsdotter, dotter av Jöns Pedersson (Ulfsax) och Märta Olofsdotter (äldre stenbocksätten), men troligare med Ingrid Andersdotter, dotter av häradshövdingen i Vedens härad, väpnaren Anders Pedersson (Stierna), till Hov och Säby och Kerstin Esbjörnsdotter Bååt.

Barn:

 • Ingrid Bosdotter. Var gift.

TAB 2

Jöns Bosson, (son av Bo Andersson, Tab. 1), till Älmestad i Hållstads socken, Älvsborgs län. Fogde i Vartofta härad dels 1555-03-23–1559, dels 1562–1563 3. Bevittnade bland adeln konung Gustaf I:s testamente 1560-06-30 och deltog i ständernas bevillning 1561-04-15. Fogde på Jönköping och i Habo socken 1563–1564 5. Dömd till döden 1564-01-06 av konung Eriks nämnd, men benådades 5. Slottsfogde på Varberg 1566-09-25. Levde ännu 1568. 6. Gift omkr. 1540 med Brita Håkansdotterdotter av Håkan Pedersson (Hand) och hans 1:a fru Christina Håkansdotter (Thun).

Barn:

 • Märta Jönsdotter, död i barnsäng 1569-04-25. Gift 1568-06-27 på Älmestad med riksrådet och ståthållaren Peder Svensson Ribbing i hans 1:a gifte, född 1544, död 1604.

TAB 3

Olof Bosson d. ä., (son av Bo Andersson, Tab. 1) till Hov i Vings socken, Älvsborgs län. Uppräknas bland det rusttjänstskyldiga frälset i Västergötland vid mönstringarna 1528–1537. Var 7 död 1556-08-24. Gift med Bengta Mattsdotter i hennes 1:a gifte [gift 2:o med fogden Anders Bengtsson (Hård af Torestorp, nr 60) i hans 1:a gifte], död före 1576, dotter av häradshövdingen Matts Kafle och Märta Lindormsdotter (Vinge.)

Barn:

 • Märta Olofsdotter, död före 1598-12-07. Gift med häradshövdingen Bengt Carlsson (Lilliestielke).
 • Ingrid Olofsdotter. Gift med sin systers svåger Måns Carlsson (Lilliestielke).
 • Anders Olofsson, till Solberga i Fänneslunda socken (1571) och Uddetorp i Borgstena socken redan 1586 (båda i Älvsb.). Född omkr. 1537. Var 1560 ryttmästare för en fana västgötaryttare. Tillfångatogs i slaget vid Svarterå 1565-10-20 men utväxlades efter några år. I slottsloven på Gullberg 1569. Tillika överstebefallningsman på Älvsborgs slott 1571-07-27. I slottsloven på Gullbergs och Älvsborgs fästningar 1572-03-21. Åter fullm. som överstebefallningsman på nämnda fästning samt över Ale och Flundre m. fl. härader i Västergötland 1573-01-23 och 1574-04-20, tillika över Nylödöse stad s. å. 31/8. Deltog såsom ryttmästare för en fana västgötaryttare i kriget mot Ryssland 1580–15818. Häradshövding i Vedens härad från 1580-talet till sin död 8. Kvarstod såsom ryttmästare ännu 1587. Underskrev riksdagsbeslutet i Stockholm jämte arvsföreningen 9 1590-03-07. Häradshövding i Askims, Sävedals och Vätle härader 1594-03-07. Förnyad fullm. såsom ståthållare på Älvsborg 1595-02-17. Anslöt sig 1598 i likhet med de flesta av västgötaadeln till konung Sigismund, men fick efter dennes flykt hertig Carls förlåtelse på förbön av sin styvson Anders Lennartsson 8. Överste för krigsfolket i Västergötland 1600-05-18. Bevistade konung Carl IX:s kröning 1607 och bar därvid rikets huvudbanér. Ståthållare i Västergötland 1609. Riksråd 16128. Död barnlös 1618-06-18 enligt den ännu bevarade gravstenen på Fristads kyrkogård 8 och begraven i Fristads gamla kyrka. Gift 1573-01-06 med Margareta Andersdotter i hennes 2:a gifte [gift 1:o med hövidsmannen Lennart Torstensson (Forstenasläkten), död 1564], död 1661, dotter av regementsrådet Anders Hansson (Ekeblad) och Agneta Nilsdotter (halvmåne).
 • Jöns Olofsson, död ung.
 • Hillevi Olofsdotter, till Kisan i Knätte socken, Älvsborgs län, levde 1591.

TAB 4

Bo Olofsson (son av Olof Bosson d. ä., Tab. 3), till Hov samt Älmteryd i Agunnaryds socken, Kronobergs län, som han erhöll genom sitt gifte. Levde 1560, men var död före 1568, då hans änka »fru» Elsa skrev sig till Hov. 6. Gift 1555-07-05 (morgongåvobrev) i Stockholm 16 med Elsa Isaksdotter i hennes 1:a gifte [gift 2:o med ryttmästaren Erik Henriksson (Lilliebielke, nr 273). Gift 3:o 1575-02-27 med Olof Göransson (Lilliesparre af Fylleskog) i hans 1:a gifte], dotter av slottsfogden i Kalmar Isak Birgersson (halvhjort), till Älmteryd, och Estrid Pedersdotter (Stierna).

Barn:

 • Jöns Bosson. Följde konung Sigismund till Polen.

TAB 5

Olof Bosson d. y., (son av Bo Olofsson, Tab. 4), till Hov samt Skattmansö i Vittinge socken, Västmanlands län, Ullnäs i Grythytte socken, Örebro län, Sandbro i Björklinge socken, Uppsala län och Ed i Våxtorps socken, Jönköpings län. Var hovjunkare hos konung Johan III 1593 och officer vid konung Carl IX:s livregemente 1605. Var domhavande i Allbo härad Kronobergs län 1601 17. Levde 1609-05-04, men var död 1620. Gift 1603-01-09 med Märta Posse, dotter av häradshövdingen Lage Axelsson Posse och hans 2:a fru Anna Arvidsdotter Trolle.

Barn:

 • Bo Olofsson Oxehufvud. Student i Uppsala 10 1620-10-20 och i Rostock 1623-07-00 11. Var 1627 kornett och 1630 ryttmästare för ett kompani under överste J. Duwalls värvade rytteriregemente. Ryttmästare för ett kompani kyrassiärer under k. m:ts eget livregemente. Död ogift före modern.
 • Lage Olofsson Oxehufvud. Student i Uppsala 10 1620-10-20 och i Rostock 1623-07-00 11. Ryttmästare vid Östgöta kavalleriregemente 1631. Ogift skjuten i duell 1632-05-00 i Moosburg 12 20/9 Bayern, av sin regementskamrat, ryttmästaren, sedan generalmajoren Per Andersson, adlad Linderoth.
 • Beata Olofsdotter Oxehufvud, till Hov, Skattmansö och Ogestad. Gift med översten Didrik Yxkull, död 1637.
 • Elsa Olofsdotter Oxehufvud, död 1643 och begraven s. å. 3/12 i Välinge kyrka Malmöhus län. Gift 1635-08-04 med riksräntmästaren Mårten Wewitzer, adlad Rosenstierna, i hans 2:a gifte, född 1582, död 1638.

TAB 6

Anders Bosson, (son av Bo Andersson, Tab. 1), till Säby i Vings socken, Älvsborgs län. Häradshövding i Frökinds härad 1540 4. Beseglade bland adeln Västerås arvsförening 1544-01-13, konung Gustafs testamente 1560 och ständernas bevillning 1561-04-15. Deltog i mönstringen av frälset i Västergötland 1562 och 1563 3. Levde ännu 1568. 6 Gift 1539 på Älvsborg med Anna Kijl, dotter av hövidsmannen Söffrin Kijl och Malin Ribbing.

Barn:

 • Cecilia Andersdotter. Gift med löjtnant Sven i Kinstorp.
 • Beata Andersdotter. Gift 1592-10-29 på Visingsö m. 14 domhavanden i Visingsborgs grevskap Hieronymus von Udden.
 • Carin Andersdotter, död barnlös. Gift 1611 med häradshövdingen i Småland Olof Sonesson, till Arnäs.
 • Märta Andersdotter, död 1639-03-28 och begraven i Skärvs kyrka Skaraborgs län, där hennes gravsten finnes. Gift med ryttmästaren Sigge Arvidsson (Rosendufva), död 1611.
 • Kerstin Andersdotter. Gift med Nils Larsson Kafle, död före 1613.
 • Ingeborg Andersdotter. Gift med häradshövdingen Arvid Haraldsson (Lake), som levde 1585.
 • Per Andersson, död barnlös.

TAB 7

Olof Andersson, (son av Anders Bosson, Tab. 6), till Säby. Var 1564 i konung Eriks tjänst, då han s. å. 14/7 såsom konungens härold utropade Sturarnas oskuld. I slottsloven på Älvsborgs och Gullbergs fästningar 1574-08-30. Ryttmästare för en fana Västgöta ryttare 1580. Fogde på Kalmar slott 1591–1595 och tillika i Möre 1591–1593. Fick förnyelse på adelskapet 1592-07-08. Konung Sigismunds ståthållare på Kalmar 1594-07-13. Död i fängelse (enl. hertig Carls Slagtarebänk). Han förverkade såsom en konung Sigismunds anhängare sina gods under kronan, men dessa återskänktes 1608 till hans barn. Gift 1574-09-26 med Kerstin Månsdotter Stierna, död 1594-01-16 och begraven på Kalmar kyrkogård, där hennes gravsten finnes16, dotter av lagmannen Måns Pedersson (Stierna), och Brita Jönsdotter (Böllja).

Barn:

 • Estrid, född 1576-10-04. Gift med ståthållaren Christoffer Pedersson Ribbing, i hans 2:a gifte, född 1583, död 1655.
 • Brita, död 1650-01-19 Marensholm. Gift med Anders Nilsson Siöblad, död 1650.
 • Anders, född 1583. Överstekvartermästare. Död 1639. Se Tab. 8.
 • Marina, död ogift.
 • Elisabet, död ogift.
 • Cecilia, död ogift.

TAB 8

Anders Olofsson Oxehufvud, (son av Olof Andersson, Tab. 7), till Säby samt Älmteryd i Agunnaryds socken, Kronobergs län. Född 1583-02-01. Skall 1621 varit häradshövding 16 i Ås härad Älvsborgs län. Överstekvartermästare vid översten Joh. Reuters (Skaraborgs) regemente 1622. Introd. för ätten 1625 under nr 72, vilket sedan ändrades till 102. Död 1639 och begraven i Vings kyrka. Gift 1611-05-14 med Margareta Lillie af Greger Mattssons ätt, född 1595, död 1651 och begraven s. å. 6/4 i Vings kyrka Älvsborgs län, dotter av Christiern Knutsson Lillie (af Greger Mattssons ätt, nr 6), och Margareta Ulfsax.

Barn:

 • Olof, född 1614. Regementskvartermästare. Död 1644. Se Tab. 9.
 • Christina, född 1615-06-01, död 1693-12-23 på Grimstorp i Sandhems socken, Skaraborgs län. Gift 1635-10-25 på Säby med sin fasters mans kusin, assessorn och majoren Erik Ribbing, född 1606, död före 1674.
 • Margareta, född 1617-06-08 hovdam hos drottning Christina. Levde änka 1655. Gift 1637-08-13 på Stockholms slott med landshövdingen Hans Rotkirch, natural. Rotkirch, i hans 2:a gifte, född 1595, död 1654.
 • Elisabet, född 1619-02-10, »nyligen» död 1649-11-28 i Görlitz. 15. Gift 1635-10-25 med översten Johan Olofsson Stake, född 1613, död 1657.
 • Märta, född 1621-03-04, död 1694-01-01 på Salaholm i Trävattna socken, Skaraborgs län. Gift 1:o med kaptenen Gustaf Stake, död 1645. Gift 2:o med kaptenen Carl Drake af Hagelsrum, död 1658. Gift 3:o med assessorn Gabriel Gyllengrip, i hans 2:a gifte, död 1685.
 • Christer, född 1625, död 1626.
 • Christer, född 1630. Kornett. Död 1655. Se Tab. 11

TAB 9

Olof, (son av Anders Olofsson Oxehufvud, Tab. 8), till Ämteshult i Ambjörnarps socken, Älvsborgs län. Född 1614-02-28 (?1611-11-28) 11. Student i Leiden 11 1629-11-29. Var 1641-07-01 kapten och regementskvartermästare vid Södermanlands regemente. Kommendant i Kalmar s. å. Död i tjänsten 1644-11-26 i Ängelholm. Gift med Estrid Uggla, född 1608-02-29, begraven 1681-06-12 i Jönköpings stadskyrka, näst koret, på samma gång som sonen Anders' fru, dotter av kammarrådet Göran Claesson Uggla, och hans 1:a fru Märta Kafle.

Barn:

 • Märta. Gift med landshövdingen, friherre Bernt Didrik Mörner af Tuna, i hans 1:a gifte, född 1639, död 1710.

TAB 10

Anders, (son av Olof. Tab. 9), till Ämteshult samt Brostorp i Timmele socken, Älvsborgs län. Fänrik vid Jönköpings regemente 1661. Löjtnant därst. 1663. Kapten 1667-06-03. Major 1676-06-03. Död 1676-11-00 i Stettin. Gift med Anna Hård af Segerstad, begraven 1681-10-12 i Jönköping, dotter av riksjägmästaren Carl Hård af Segerstad och Beata Kyle.

Barn:

 • Estrid Beata, till Ämteshult. Död 1716 på Korsnäs i Listerby socken, Blekinge län och begraven s. å. 14/12. Gift 1:o 1690-03-00 i Eksjö med sin faders syssling, kommendörkaptenen Erik Ribbing, född 1658, död 1695. Gift 2:o med amiralitetskaptenen Gustaf Klöfverskjöld, född 1666, död 1706.
 • Märta, född 1668-04-19, död 1725-09-24 på Torarp i Svenarums socken, Jönköpings län och begraven s. å. 1/11 i Solberga kyrka Jönköpings län, där makarnas epitafium uppsattes. Gift med majoren Magnus von Gertten, född 1667, död 1739.
 • Carl, till Brostorp, som han ägde 1700. Arklimästare vid amiralitetet. Konstapel därst. 1700-05-02. Extra ordinarie underlöjtnant s. å. 2/5. Förflyttad till Göteborgseskadern s. å. 12/12. Regementskvartermästare vid skånska stånddragonregementet 1702-03-16. Konfirm. fullm. 1703-06-01. Kapten därst. s. å. 30/12. Konfirm. fullm. 1704-08-11. Stupade s. å. 11/827/8 vid Lemberg.
 • Göran, född 167(6). Förare vid Jönköpings regemente 1694. Sergeant därst. 1696. Tjänade sedan utrikes. Fänrik vid nämnda regemente 1700-05-03. Löjtnant s. å. 24/12. Kaptenlöjtnant 1701-04-25. Kapten vid Jönköpings reg:s fördubbling 1703-01-23. Kapten vid skånska stånddragonregementet 1704-11-12. Fången vid Poltava 1709-06-28. Död ogift 1721-04-06 i Tobolsk.
 • Elisabet, död 1737. Gift 1708-05-14 Rödjenäs med sin faders syssling och sin systers svåger, kaptenen Per Ribbing, född 1662, död 1727.

TAB 11

Christer, (son av Anders Olofsson Oxhufvud, Tab. 8). Till Säby i Vings socken, Älvsborgs län. Född 1630-08-23 på Säby. Student i Uppsala 10 1640-12-17. Hovjunkare hos drottning Christina 1644. Kornett vid lantgrevens av Hessen regemente i Tyskland 1646. Återkom sjuk till sin syster och svåger Ribbing Svansö 1655. Död där s. å. 3/3. [16]. Gift med Susanna Elisabet Möller från Tyskland, död före mannen.

Barn:

 • Eleonora. Gift 1:o 1672 efter 13/2, men före 12/8 med löjtnanten Erik Kafle, född 1654, död 1688. Gift 2:o med fänriken Johan Uggla.
 • Olof. Volontär vid Jönköpings infanteriregemente 1688-11-00. Förare därst. 1689-04-00. Fänrik 1693-12-05. Bevistade fälttåget i Brabant och belägringen av Namur 1694. Löjtnant 1698-06-08. Kaptenlöjtnant 1700-07-14. Sekundkapten s. å. 24/12. Konfirm. fullm. 1701-04-25. Premiärkapten 1703-10-23. Skjuten av Lubomirskis folk 1704-11-22 på ett parti mot polackerna vid Gruzice i Polen, sedan han med 24 man slagits i tre timmar mot fyra skvadroner.
 • Margareta, död ogift 1720-06-26 på Säby.
 • En son, död före fadern.
 • En dotter, levde vid faderns död.

TAB 12

Anders, (son av Christer, Tab. 11), till Säby. Född 1653-05-10. Reformerad fänrik vid Västgötadals regemente 1674-11-08. Fänrik därst. 1675-11-17. Löjtnant 1677-03-02. Regementskvartermästare vid Älvsborgs regemente 1684-06-03. Kapten vid förstn. regemente 1693-03-29. Död 1696-08-03 på Sotlanda kaptensboställe i Lena socken, Älvsborgs län. Gift 1682-01-10 Ulvsnäs med sin syssling Brita Ribbing, född 1655-02-03, död 1701 på Säby och begraven s. å. 22/6 i Vings kyrka, dotter av översten Arvid Ribbing, och friherrinnan Anna Margareta Sperling.

Barn:

 • Susanna Christina, född 1683-03-20 på Ulvsnäs, död 1685 på Säby.
 • Christer, född 1685-05-20 på Säby. Musketerare 1701. Rustmästare vid Jönköpings regemente 1702-12-24. Sergeant därst. 1703-08-06. Adjutant 1704-03-18. Sekundfänrik s. å. 30/8. Livdrabant 1708-08-14. Död ogift 1713 på Säby och begraven s. å. 13/10. 'Han dömdes av Göta hovrätt att hava förverkat liv, ära och gods, vilket konung Carl XII den 11 febr. 1711 i Bender leutererade till ett års fängelse.'
 • Anna Helena, född 1687-02-12 på Säby. Var ogift 1710-07-19, men var gift (med vilken är ej känt) vid sin död, som inträffade före 1723-10-26.
 • Göran, född 1692-06-29 på Säby. Levde 1710-07-19, men död ogift före 1723-10-16.
 • Marta, född 1694-11-07 på Säby, död 1695-03-01.
 • Eva, till Ubbarp och Sjöeryd, båda i Öggestorp socken, Jönköpings län. Född 1696-02-09 på Säby, död 1771-01-09 på Ubbarp. Gift enl. k. m:ts tillstånd 1719-10-27, Brunnsnäs

TAB 13

Anders, (son av Anders, Tab. 12). Till Säby. Född där 1689-09-26. Musketerare vid malmöska regementet 1704-11-09. Korpral därst. 1706-05-01. Förare 1707-05-01. Fältväbel 1709-05-25. Fänrik 1710-10-21. Löjtnant 1712-04-28. Konfirm. fullm. 1714-03-11. Under fångenskapen kapten därst. 1715-09-22. Avsked 1719-09-30. Död 1772-06-02 på Säby och begraven s. å. 5/7 i Vings kyrka på samma gång som sonen Göran Adolf. Han blev 1710 blesserad i högra axeln samt fången. Fånge i aktionen på Usedom 1715-07-31, hemkom 1719-04-16 från fångenskapen i Kolberg till Karlskrona. Erhöll genom sitt gifte den andra av de gamla familjeegendomarna, Hov i Hällstads socken, Älvsborgs län, som efter Olof Bossons d. y. (Tab. 5) död gått ur släkten. Efter hans och sönernas död försåldes densamma till majoren C. Gift von Schwartzenhoff. Gift med Christina Sundberg i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1711 med löjtnanten Per Gyllensvärd, född 1688, död 1723), född 1694 död 1769-03-09 på Säby och begraven s. å. 21/3, dotter av häradshövdingen i Ås och Gäsene m. fl. härader i Västergötland Anders Sundberg och Johanna Nilsdotter Norman.

Barn:

 • Carl, född 1726, död 1740 på Säby och begraven s. å. 16/11.
 • Brita Johanna, född 1729-01-23 på Säby, död ogift.
 • Christer Anders, född 1731 16/. Volontär vid Västgöta kavalleriregemente 1746. Livdrabant 1749-09-28. Kornett vid norra skånska kavalleriregementet 1761-12-14. Löjtnant därst. 1763-05-09. Död ogift 1772-01-07 på Säby, krossad till döds i en vattenkvarn, då han för att visa sin styrka ville hålla hjulet i sitt lopp. Bevistade pommerska kriget 1758–1759.
 • Adolf Göran, född 1738. Kvartermästare. Död 1772. Se Tab. 14.

TAB 14

Adolf Göran, (son av Anders, Tab. 13), född 1738-04-01. Kvartermästare vid blå husarregementet under pommerska kriget. Sedan avsked. Död 1772-06-09 på Säby och begraven s. å. 6/7 i Vings kyrka. Gift 1765-11-12 på Hov med stiftsjungfrun Jeanna Andreetta Göthenstierna, född tvilling och döpt 1738-03-08 Hökerum

Barn:

 • Bo, född 1766. Överstelöjtnant. Död 1820. Se Tab. 15
 • Maria Margareta, född 1767-12-05 på Hov, liksom syskonen, död där 1768-08-11.
 • Tönnes, född 1769-07-05. Överjägmästares karaktär 1814-05-24. Ogift mördad natten mellan den 23 och 24 okt. 1830 på sin egendom Hökerum, som han köpt 1800. 'Han levde som en enstöring och lärer hava varit mycket originell, jagade och handlade med egendomar samt samlade en icke obetydlig förmögenhet.' [Sj].
 • Christina Eleonora, född tvilling 1771-01-29, död 1773-06-19 på Säby.
 • Anders Rolof, född tvilling 1771-01-30. Sergeant vid Jönköpings regemente. Död 1779-10-13 på Säby.

TAB 15

Bo, (son av Adolf Göran, Tab. 14), till Säby. Född 1766-09-21 på Hov. Volontär vid Jönköpings regemente 1776. Korpral vid Västgöta kavalleriregemente s. å. 17/5. Kornett därst. 1783-12-19. Stabslöjtnant 1789-11-21. Ryttmästare i armén 1794-06-13 och vid regementet 1795-03-07. Stabsryttmästare 1797-04-27. Regementskvartermästare 1798-03-29. 2. Major 1807-07-31 1. major 1808-02-16. Överstelöjtnant 1809-06-11. Avsked 1810-09-26. Död 1820-06-06 i Köpenhamn. (Enl. annan uppgift 16 lär han hemkommit flera år därefter, sedan levat en tid i Karlshamn och därefter utomlands, samt under namnet Hilfwild vistats dels i Danmark och dels i norra Tyskland samt avlidit 1830-06-22 i byn Limmer nära Hannover). 'Han organiserade Västgöta kavallerireg:s vargeringsbataljon samt bevistade fälttågen 1807–1809.'. Gift 1796-09-12 på Herrö (nu Häreholm) i Rennelanda socken, Älvsborgs län med Christina Bonde, född 1768-08-31 på Stora Alviken i Nykils socken, Östergötlands län, död 1824-12-10 på Kölingsholm i Kölingareds socken, Älvsborgs län, dotter av översten Filip Bonde, och Fredrika Eleonora Hierta.

Barn:

 • Olof Filip, född 1797. Lagman. Död 1857. Se Tab. 16
 • Göran Adolf, född 1799. Löjtnant. Död 1852. Se Tab. 20.
 • Gustava Charlotta, född 1800-05-28. Stiftsjungfru. Död 1802-05-05.
 • Tönne, född 1803. Överste. Död 1868. Se Tab. 23
 • Elisabet, född 1804-10-17 på Kyrketorp i likanämnda socken, Skaraborgs län. Stiftsjungfru. Död ogift 1829-11-06 på Kölingsholm.
 • Christina, född 1808-07-20. Stiftsjungfru. Död 1836-11-06 på Kölingsholm. Gift 1832-07-17 Riseberga med kaptenen Carl Magnus Wästfelt, i hans 1:a gifte, född 1802, död 1882.
 • Anders Rolf, född 1812. Kammarherre. Död 1866. Se Tab. 24.

TAB 16

Olof Filip, (son av Bo, Tab. 15), till Säby. Född 1797-08-25. Student i Lund 1812. Jur. examen 1814. Auskultant i Göta hovrätt 1815-07-05. Brottmålsnotarie därst. s. å. 7/12. Hovjunkare 1818-06-08. E. civilnotarie i nämnda hovrätt 1821-05-01. Häradshövdings fullm. 1822-06-14. Kanslist i nämnda hovrätt 1824. Fiskal därst. 1829-06-15. Häradshövding i Sundbo, Grimstens, Kumla, Hardemo, Edsbergs och Lekebergs domsaga Örebro län 1830-04-29. Lagmans n. h. o. v. 1835-12-09. RNO 1852-04-28. Död 1857-03-22 på Björkborns bruk i Karlskoga socken, Örebro län. Gift 1830-06-18 i Stockholm med Johanna Christina Melin, född 1809-12-10 i Göteborg, död 1874-11-25 Karlstad, dotter av sjökaptenen Gustaf Melin och Magdalena Catharina Holm.

Barn:

 • Christer Gustaf, född 1831. Överintendent. Död 1917. Se Tab. 17.

TAB 17

Christer Gustaf (son av Olof Filip, Tab. 16), född 1831-05-09 Riseberga. Kadett vid Karlberg 1848-05-05. Utexaminerad 1852-11-27. Underlöjtnant vid Värmlands regemente s. å. 11/12. Löjtnant därst. 1855-06-09. Överbefälhavare för Karlskoga frivilliga skarpskytteförening 1863-07-171869-07-14. Landstingsman i Älvsborgs län 1863 och i Örebro län 1865. Regementskvartermästare 1871-08-15. Kapten 1872-10-04. RSO 1873-05-14. 2. Major 1874-05-01. Ledamot av drätselkammaren i Karlstad 1875–1876. Ledamot av stadsfullmäktige i nämnda stad 1877–1878. Överstelöjtnant och chef för Norrbottens fältjägarkår 1881-04-22. Överste i armén 1888-10-19. T. f. generalintendent och chef för arméförvaltningens intendentsdepartement 1889-03-15. Överste och chef för Bohusläns regemente 1890-04-18. KVO1kl s. å. 1/12. Transp. såsom överste och chef till Älvsborgs regemente 1892-06-25. KSO2kl s. å. 1/12. Avsked nr krigstjänsten 1894-04-06. T. f. styresman vid Loka bad- och brunnsanstalt 1896-03-27–1902-12-22. Överintendent i K. Maj:ts hov 1897-06-08. Död 1917-03-18 Skogsbo Gift 1855-08-19 Sikfors med Elisabet Sofia Uggla, född 1832-05-19 Uggleberg, död 1913-08-10 i Karlskoga församling, Örebro län , dotter av kaptenen Axel Johan Uggla, och Elisabet Sofia Ekelund.

Barn:

 • Olof Axel, född 1856. Kapten. Död 1939. Se Tab. 18
 • Christer Reinhold, född 1858-06-14 på Björkbom i Karlskoga socken, Örebro län. Spansk vicekonsul i Luleå 1892-03-12. Död ogift 1900-09-16 i Luleå och begraven i Karlstad.
 • Märta Sofia, född 1860-11-30 på Björkbom i Karlskoga församling, Örebro län.
 • Janet Elsa Catharina, född 1864-01-30 på Björkbom, död 1874-04-11 i Stockholm och begraven i Karlstad.

TAB 18

Olof Axel, (son av Christer Gustaf, Tab. 17), född 1856-06-26 Bohult. Volontär vid Värmlands fältjägarkår 1875-05-05. Mogenhetsexamen 1878-12-12. Elev vid krigsskolan 1879-07-14. Utexaminerad 1880-10-30. Underlöjtnant vid nämnda kår s. å. 10/12. Lantmäterielev 1882-07-26. Lantmäteriexamen 1888-05-28. Löjtnant s. å. 29/8. Lantmäteriauskultant 1889-01-01. Intendentsaspirant s. å. 1/11. Regementsintendentsexamen 1891-03-12. Intendent av 2. klassen vid intendenturkåren 1894-12-31. Löjtnant i armén 1895-07-01. Regementsintendent vid norra skånska infanteriregementet 1896-01-24. Intendent av 1. klassen 1898-12-30. Avsked från löjtnantsbeställningen 1899-03-29. RVO 1904-12-01 avsked från intendentsbeställningen 1911-06-30. Kapten i intendenturkårens reserv 1914-12-23. Gift 1892-07-26 i Hälsingborg med stiftsjungfrun Catharina Elisabet von Heidenstam, född 1863 30 /11 i Stockholm, död 1930-04-29 i New Yersey, U.S.A, dotter av generalkonsuln Johan Fredrik von Heidenstam, och Augusta Teresia Lundgren. Tab. 18. Catharina Elisabeth von Hedenstam, död 1930-04-29 i New York.

Barn:

 • Olof Verner, född 1893-12-05 i Hälsingborg, död där 1907 8/ 4.
 • Anders Gustaf Fredrik, född 1897. Ingenjör. Se Tab. 19.

TAB 20

Göran Adolf Georg, (son av Bo, Tab. 15), född 1799-06-05 på Kyrketorp i likanämnd socken, Skaraborgs län. Sekundlöjtnant vid örlogsflottan 1820-02-20. Premiärlöjtnant vid k. m:ts flotta 1830-03-27. Adjutant vid storamiralens stabsexpedition 1831-12-01. Utrustade en expedition för utbildande av sjömän, vilken expedition ankom till Buenos Aires på sensommaren 1841, varest den upplöstes. Avsked ur flottan 1842-07-23. Affärsman i Montevideo. Död där 1852-11-15. Gift 1841-09-25 i Buenos Aires med Teresita Facio, död 1894-09-08 i Montevideo.

Barn:

 • Paula Calota, född 1842-06-30 i Buenos Aires, liksom syskonen. Levde ännu 1920. Gift 1862-09-02 i Montevideo med köpmannen Juan Luis Duplessis, född 1828-03-30, död 1891-08-08.
 • Tönne Carlos Filipe Rolf Adolfo Paplo Antonio, född 1844. Köpman. Död 1877. Se Tab. 21
 • Teresa Matilde, född 1848-07-26, levde liksom mannen 1918. Gift 1882-09-30 med Carlos Pablo Ribeiro, född 1847-06-26.
 • Berta Eulalia, född 1851-11-04, död 1894-10-20 i Montevideo. Gift där 1875-07-31 med köpmannen i nämnda stad Angel Pastori, född 1848-08-20, död 1913-01-16 i Montevideo.

TAB 21

Tönnes Carlos Filipe Roll Adolfo Paplo Antonio, (son av Göran Adolf, Tab. 20), född 1844-10-09 i Buenos Aires. Köpman i Montevideo. Död där 1877-06-04 i Montevideo. Gift med Sinforosa'' Alvarez, född i Montevideo, död 1890-12-23. Dotter av Elías Alvarez och Luisa Santos.

Barn:

 • Adolfo Luis Dámaso, född 1872-12-11 i Montevideo, liksom bröderna. Ägare av en »almacer» i nämnda stad. Gift med Calota'' Lopez, född 1875-04-15 i Venedig, Italien, dotter av Luigi Zanelatto och maria Polloni. Hade 1900 fyra barn. Se Tab. 21 A.
 • Oskar Ramón Angel, född 1875-10-27 i Montevideo. Död 1925-11-25 i Bahía blanca, Argentina. Gift 1894-11-14 med Juana Narvalaz, född 1872-07-13 i Montevideo. Dotter av Juan Narvalez och Graciana Baharnais. Se Tab. 21 B.
 • Fausto Valvino, född 1876-12-27 i Montevideo. Kontorist. Bokhållare. Död 1937-05-26 i Montevideo. Gift 1897-07-26 med Felicia Robustiana Robledo, född 1878-02-21 i Montevideo, dotter av Vicente Robledo och Mariana Petillon. Se Tab. 22

TAB 21 A

Adolfo Luis Dámaso, (son av Tönne Carlos Felipe Rudolfo Adolfo Pablo Antonio tab. 21), född 1872-12-11 i Montevideo. Gift 1892-11-09 med Carlotta Zanelatto född 1875-04-15 i Venedig, Italien. Dotter av Luigi Zanelatto och Maria Polloni.

Barn:

 • María Teresa, född 1894-11-17 i Montevideo. Gift 1916-11-06 med affärsmannen Atilio Rodriguez född 1893-07-27 i Montevideo.
 • Delia Carmen, född 1896-08-07 i Montevideo. Gift 1924-04-30 med Mario Pedro Astegiano, född 1892-05-23 i Montevideo.
 • Sara Bernada, född 1898-08-20 i Montevideo. Gift 1:o 1935-06-29 med Mariano Cajal, född 1899 i Montevideo. Död 1937 i Montevideo.
 • Adolfo Luis, född 1906-05-23 i Montevideo.

TAB 21 B

Oscar Ramón Angel, (son av Tönne Carlos Felipe Rudolfo Adolfo Pablo Antonio tab. 21), född 1875-10-18 i Montevideo. Död 1925-11-25 i Bahía Blanca, Argentina. Gift 1894-11-14 med Juana Narvalaz, född 1872-07-13 i Montevideo. Dotter av Juan Narvalaz och Graciana Baharnais.

Barn:

 • Oscar Adolfo, född 1899-06-23 i Bahía Blanca. Justitiedepartementsskrivare.

TAB 22

Fausto Valvino, (son av Tönne Carlos Filipe Rolf Adolfo Paplo Antonio, Tab. 21), född 1877-12-26 i Montevideo. Bokhållare Kontorist i nämnda stad. Död 1937-05-26 i Montevideo. Gift med Felicia Robustina Robledo, född 1878-02-21 i Montevideo. Dotter av Vicente Robledo och Mariana Petillon.

Barn:

 • Fausto Carlos, född 1898-03-14 i Montevideo. Gift 1924 med Antonia Cármen Belando, född 1906-05-14 i Mercedes, Uruguay, dotter av Justiano Belando och Antonia Clivares. Se Tab. 22 A
 • Alejandro Adolfo, född 1900-12-24 i Montevideo. Redaktör. Gift 1934-04-18 med María Angélica Estevez, född 1917-06-09 i Montevideo, dotter av Braulio Estevez och Amanda meney. Se Tab. 22 B.

TAB 22 A

Fausto Carlos, (son av Fausto Valvino tab. 22), född 1898-05-14 i Montevideo (mars enligt ex.). Gift 1924 med Antonia Cármen Belando född 1906-05-14 i Mercedes, Uruguay, dotter av Justiano Belando och Antonia Olivares.

Barn:

 • Raúl Antonio, född 1925-05-19 i Montevideo. Tjänsterman hos Cristalerías del Urugay S.A.
 • María del Carmen, född 1930-09-27 i Montevideo.

TAB 23

Tönnes, (son av Bo, Tab. 15), född 1803-10-13 på Kyrketorp i likanämnd socken. Skaraborgs län. Inskriven i Växjö skola 1815-04-12. Sergeant vid Göta artilleriregemente 1818-06-25. Underlöjtnant därst. 1820-02-15. Kornett i livgardet till häst 1829-12-19. Kornett vid sistnämnda regemente 1830-01-23. 2. Löjtnant därst. s. å. 11/6. Kammarherre 1835-12-01. Ryttmästare 1836-10-11. RSO 1841-07-04. 2. Major 1849-05-08. Överstelöjtnant och 1. major 1857-02-13. Överste i armén 1859-09-09. Avsked från regementet med tillstånd att kvarstå såsom överste i armén s. d. Avsked nr armén 1861-02-09. Död 1868-10-31 Usta. Gift 1839-06-27 i Stockholm med Christina Fredrika Bibau, född 1817-10-09 nämnda stad, död där 1877-09-27, dotter av grosshandlaren Fredrik Bibau och Charlotta Trapp.

Barn:

 • Charlotta Elisabet, född 1842-01-22 i Stockholm, liksom syskonen, död där s. å. 8/12.
 • Bo Fredrik Olof, född 1844-09-11. Student i Uppsala 1863-05-09. Furir vid Södermanlands regemente s. å. 8/6. Underofficersexamen s. å. Furir i Svea livgarde 1864-04-01. Officersexamen s. å. 14/6. Underlöjtnant vid nämnda livgarde s. å. 5/7. Löjtnant 1868-10-20. Avsked ur krigstjänsten 1871-04-28. Anställd i statistiska centralbyrån 1882. T. f. direktör vid länscellfängelset i Umeå s. å. 7/7. Ledamot av stadsfullmäktige i nämnda stad 1889. Direktör vid nämnda cellfängelse 1892-03-28. Ledamot av nämnda stads drätselkammare 1893. RVO 1896-12-01. Ledamot av Västerbottens läns sparbanks styrelse s. å. Avsked från fångvården 1901-10-01. Död 1905-12-24 i Umeå. Ägde Ribbingebäck i Skogs-Tibble socken, Uppsala län. Gift 1871-09-26 i Stockholm med Louise Lillja, född 1835-08-10 i sistnämnda stad, död 1886-12-14 10/8 Umeå.
 • Estrid Fredrika Sofia Catharina, född 1845-08-14. Målarinna. Död ogift 1892-06-25 i Stockholm.
 • Elisabet Christina Fredrika, född 1847-09-05, död 1852-05-22 i Stockholm (Livg.).

TAB 24

Anders Rolf, (son av Bo. Tab. 15), född 1812-08-06 på Kungslena före detta översteboställe i likanämnd socken, Skaraborgs län. Student i Lund 1832-02-15. Fanjunkare vid livregementets dragonkår 1834-01-02. Kornett därst. s. å. 28/6. Löjtnant därst. 1844-04-10. Avsked 1845-06-11. Kammarherre 1859. Död 1866-04-12 i Uppsala. Gift 1844-08-03 Ådö med grevinnan Matilda Carolina Beata Sparre af Söfdeborg, född 1819-04-05 i Gävle, död 1875-04-14 Nynäs, dotter av landshövdingen, greve Erik Samuel Sparre af Söfdeborg, och Catharina Ulrika Montgomery A.

Barn:

 • Rolf Erik Georg, född 1846-05-30 på Lundby i Tillinge socken, Uppsala län. Mogenhetsexamen 1866-06-09. Furir vid Västgötadals regemente s. å. 14/6. Officersexamen 1867-03-17. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 5/11. Löjtnant 1878-05-03. Kapten 1888-02-03. RSO 1891-05-15. Avsked nr krigstjänsten 1896-07-09. Död ogift 1923-11-19 i Stockholm.
 • Ulrika Charlotta Matilda, född 1849-05-08 på Lundby, död 1925-05-06 Svenneby. Gift 1874-09-15 på Lundby med premiärlöjtnanten, godsägaren, friherre Ivar Otto Herman Koskull, i hans 2:a gifte, född 1817, död 1899.

Utan känt samband:

 • Johan Oxehufvuds barn:
 • Sven, född 1688, död 1697-04-01 i Skällviks socken, Östergötlands län.
 • Anna, född 1697-03-02 i Skällviks socken.

Källor

1Ss. 2RHKn. 3C. J. Ljungström, Åhs och Vedens härader etc. (1865). 4G I r. 5AL. 6Fs. 7Vff I, h. 3, sid. 32–34. 8Vff II, h. 2-3, sid. 74–75. 9Hra. 10Um. 11At (P). 12R. Stenbock, Östgöta kavalleriregemente 1618–1698 (1927). 13Hh. 14Db för Visingsborgs grevskap (HF.). 15At (S). 16At (Sch). 17Medd. av P. Gift Vejde, Växjö.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: