:

Simmingsköld nr 1199

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Simmingsköld nr 1199

Adlad 1689-10-08, introducerad 1693. En gren adlad och adopterad 1773-02-12, introducerad 1778. Utdöd 1808-04-25.

TAB 1

Marcus Nicolai. Kyrkoherde i Bollnäs pastorat av Uppsala ärkestift 1593. Död 1608. Gift med Anna Grubb, borgmästardotter från Gävle.

Barn:

 • Johannes Marci Bullernæsius, född 1589 i Bollnäs. Student i Uppsala 1608 (Um.). Utländska resor 1616. Mag. i Uppsala 1619. Informator för de kungliga pagerna och en tid vice pastor i Storkyrkan, Stockholm. Kyrkoherde i Simtuna pastorat av Uppsala ärkestift och kontraktsprost 1621. Riksdagsman i Stockholm 1634. Död 1639-10-21. Gift 1620-07-08 med Ingeborg Andersdotter, född 1603, död 1672-12-02, dotter av kyrkoherden i Örberga pastorat av Linköpings stift Andreas Magni.

Barn:

 • Marcus Johannis Simming, född 1621-05-12 i Simtuna prästgård. Student i Uppsala 1639-09-20. Mag. i Uppsala 1649. Prästvigd 1650. Adjunkt i filosofi vid universitetet i Uppsala 1650. Vice pastor vid Uppsala domkyrka 1652. Inspektor för skolan i Gävle 1666. Extra ordinarie teol. professor. Kyrkoherde i Riddarholmsförs i Stockholm 1669 och tillika i Bromma 1672. Kyrkoherde i Vingåkers pastorat av Strängnäs stift 1674. Kontraktsprost. Död 1690-06-27. Gift 1:o med N. N. Gift 2:o 1660 med Sara Troilia, född 1635-02-24, död 1667-09-15, dotter av kyrkoherden i Leksands pastorat av Västerås stift Uno Troilius och Margareta Sæbroensis Bure (»Stormor i Dalom»). Gift 3:o med Anna Stiernman, dotter av kyrkoherden i Torstuna pastorat av Uppsala ärkestift Olaus Nicolai Bothniensis och Anna Pedersdotter Honthera samt faders faster till herrarna Stiernman, adlade von Stierneman.

Barn:

 • 2. Erik Simming, adlad Simmingsköld, född 1661. Assessor. Död 1731. Se Tab. 2.

TAB 2

Erik Simming, adlad Simmingsköld, (son av Marcus Johannis Simming, tab 1), född 1661-06-12. Student i Uppsala 1670-02-25. Häradshövding i Orust och Tjöms domsaga i Bohuslän. Assessors titelel. Adlad 1689-10-08 (introducerad 1693 under nr 1199), död 1731-04-19 och begraven i Resteröds kyrka, Göteborgs och Bohus län. Gift 1688-11-08 med Margareta Hedvig Weinholtz, född 1668-05-27 dotter av översten Peter Weinholtz, adlad Weinholtz, och Elisabet Catharina Harriges.

Barn:

 • Peter Markus, född 1689-10-12, död 1691-02-10.
 • Catharina Elisabet, född 1691-05-11. Gift med kornetten vid änkedrottningens livregemente till häst Gustaf Bordon, född 1683, död 1748-02-00.
 • Sara Margareta, född 1692-09-24 död 1771 på Säter i Örs socken, Älvsborgs län och begraven 1771-04-05. Gift före 1722 med majoren vid artilleriet i Göteborg Christian Tetzloff, född 1682, död 1761 före 21/3.
 • Anna Maria, född 1693-10-10. Gift med häradshövdingen i Inlands härads domsaga i Bohuslän Sven Wahlberg.
 • Peter Natanael, född 1694-09-29. Volontär vid Skaraborgs regemente 1710. Kornett vid Bohusläns dragonregemente 1711-11-20. Konfirmationsfullmakt 1716-04-06. Död ogift 1716 under fälttåget i Norge.
 • Ingeborg, född 1696-03-27. Gift med löjtnanten Olof Boije. Båda levde 1738.
 • Helena Christina, född 1697-10-17, död 1731 och begraven 1731-03-10. Gift 1724-07-26 med majoren Olof Rosenberg i hans 1:a gifte (gift 2:o 1734-01-01 med Helena Catharina Cederbom), född 1670, död 1754-09-28 på Stora Fullerstad i Skönberga socken, Östergötlands län.
 • Markus, född 1698-12-07, död ogift 1730 under utrikes resor.
 • Carl Alexander, född 1700. Löjtnant. Död 1766. Se Tab. 3.
 • Hedvig Sidonia, född 1701-09-27. Gift enligt kunglig tillstånd 1739-11-29, med rådmannen i Uddevalla Gunne Brunberg.
 • Inge Johan, född 1704-06-13, död ogift 1730 under utrikes resor.
 • Brita Charlotta, född 1706-02-13, död 1783-11-26. Gift, enligt kunglig tillstånd 1730-12-10, med kyrkoherden i Uddevalla, kontraktsprosten, teol. doktorn Jonas Wahlberg, död 1777-12-18.
 • Ulrika Eleonora, född 1710-06-10, död 1751-02-14 i Uddevalla och begraven 1751-02-19. Gift med rådmannen i Uddevalla Tormo Ström, född 1701-11-22, död 1774-01-13 i Uddevalla, brorson till kommendören Nils Ström, adlad Strömcrona.

TAB 3

Carl Alexander, (son av Erik Simming, adlad Simmingsköld, tab 2), född 1700-04-11. Gemen vid Bohusläns dragonregemente 1715. Korpral vid Bohusläns dragonregemente 1717. Sergeant 1717-10-00. Kornett 1718-09-14. Löjtnants avsked 1741-07-17. Död 1766-02-10 Restenäs. Gift 1730-02-21 med Ingrid Maria Bildt, född 1705, död 1795-02-13 Allmag, dotter av översten Daniel Bildt, och friherrinnan Catharina Rehbinder.

Barn:

 • Daniel Alexander, född 1731. Major. Död 1796. Se Tab. 4
 • Hedvig Catharina, född 1734-08-01, död 1818-04-07. Gift 1757-11-11 med kaptenen Abel Reenstierna, född 1722, död 1789.
 • Carl Gustaf, född 1745. Kornett. Död 1822. Se Tab. 8

TAB 4

Daniel Alexander, (son av Carl Alexander, tab 3), född 1731-07-09 i Forshälla socken, Göteborgs och Bohus län. Gemen vid Bohusläns dragonregemente 1747-04-27. Korpral vid Bohusläns dragonregemente 1747-09-14. Furir 1749-03-18. Kornett 1749-11-22. Stabslöjtnant med kornetts indelning 1752-10-30. Löjtnant 1759-08-14. Kapten 1765-11-27. Regementskvartermästare 1767-04-11. Genom byte transporterad till adelsfaneregementet med löjtnants indelning 1769-09-16. Genom byte transporterad till konungens lätta dragonregemente 1776-03-13. RSO 1776-11-25. Avsked med majors karaktär 1776-12-04. Död 1796-08-05 Håkantorp. Gift 1762-02-26 Högärdet med sin morbroders frus systerdotter Beata Vilhelmina Natt och Dag, född 1738-06-02 på Högärdet, död 1806-05-16 i Skövde, dotter av löjtnanten Nils Georg Natt och Dag, och Catharina Lunetta Weinholtz.

Barn:

 • Catharina Lunetta, född 1763-06-08, död ogift 1812-06-29.
 • Alexander Carl, född 1764-08-31, död 1764-11-28.
 • Inger Maria, född 1766-04-09 på Högärdet, död 1837-01-28 i Hjo. Gift med sin fasters mans brorson possessionaten Carl Johan Reenstierna, född 1756, död 1823.
 • Carolina Lovisa, född 1769-06-15 död ogift 1838-06-05 Munkeberg
 • Brita Lovisa, född 1770, död 1771-03-25.
 • Alexander Carl, född 1772. Överstelöjtnant. Död 1845. Se Tab. 5.
 • Brita Lovisa, född 1773-08-21, död 1774-04-18.
 • Dorotea Vilhelmina, född 1783-07-18, död 1823-03-16. Gift med majoren, RSO, Nils Erik Gillner i hans 1:a gifte (gift 2:o 1827-03-02 i Torsby prästgård, Göteborgs och Bohus län, med stiftsjungfrun Gustava Johanna Staël von Holstein, född 1781-02-02 Björnsnäs, död 1833-05-29, dotter av överjägmästaren Fredrik Gustaf Staël von Holstein, och Märta Johanna Staël von Holstein), född 1766-12-16 i Fågelås’ socken Skaraborgs län, död 1854-03-06, på Stora Halvfara i Lugnås socken, Skaraborgs län.

TAB 5

Alexander Carl, (son av Daniel Alexander, tab 4), född 1772-01-09 i Resteröds socken, Göteborgs och Bohus län. Volontär vid Bohusläns dragonregemente 1777-11-10. Extra sergeant 1778-05-04. Kornett och regementsstallmästare 1782-12-20. Kornetts indelning 1783-09-17. Stabslöjtnant 1792-05-11. Löjtnants indelning 1795-07-22. Stabskapten 1796-06-27. Major i regementet 1812-09-01. RSO 1814-11-16. 3. Major vid regementet 1819-10-12. Överstelöjtnant i armén 1822-08-14. Avsked 1826-01-31. Postmästare i Skara 1829-04-10 och genom byte i Falköping 1844-03-21. Död 1845-04-29, på Stålberga i Skånings-Åsaka socken Skaraborgs län. Han deltog i fälttågen i Finland 1788–1790 samt i Norge 1808–1809 och 1813–1814. Gift 1804-08-24 i Marstrand med Anna Catharina d'Orchimont, född 1786-09-08 i Marstrand, död 1870-12-28 i Skara, dotter av majoren Carl Ferdinand Johan d'Orchimont, adlad d'Orchimont, nr 2227, och Anna Christina Bundsen.

Barn:

 • Daniel Fredrik, född 1805-05-11, död 1807-06-04.
 • Carl Johan Ferdinand, död 1809-09-28.
 • Daniel Alexander, född 1809. Kapten. Död 1871. Se Tab. 6
 • Anna Christina, född 1811-11-10, död ogift 1901-07-07 i Skara.
 • Carl Oskar, född tvilling 1814-09-28 i Foss socken, Göteborgs och Bohus län. Konstapel vid Göta artilleriregemente. Död 1834-09-27 i Göteborg i kolera.
 • Beata Vilhelmina, född tvilling 1814-09-28 i Foss socken, död 1895-05-15 i Skara. Gift 1843-07-07 med postmästaren och tullkammarföreståndaren i Skara Johan Fredrik Wettergren, född 1808-03-21, död 1864-01-12.
 • Fredrika Dorotea, född 1816-10-09, död 1869. Gift 1846-08-28 på Stålberga med kyrkoherden i Herrljunga pastorat av Skara stift Magnus Johan Lundquister, född 1811-12-01 i Yllestads socken, Skaraborgs län, död 1871-10-30 i Herrljunga.
 • Fredrik Vilhelm, född 1817-10-16, död som ung.
 • Charlotte Eugenie, född 1825-03-16, död ogift 1846-12-15 i Skara.

TAB 6

Daniel Alexander, (son av Alexander Carl, tab 5), född 1809-10-01 i Foss' socken, Göteborgs och Bohus län,. Sergeant vid Bohusläns regemente 1817-07-14. Fanjunkare vid Bohusläns regemente 1817-07-14. Fänrik 1829-12-14. Löjtnant 1836-08-16. Kapten 1847-07-23. RSO 1859-04-23. Avsked 1859-12-16 med tillstånd att kvarstå som kapten i armén. Avsked ur krigstjänsten 1870-05-10. Död 1871-09-22 i Skövde. Ägde Stålberga i Skånings-Åsaka socken, Skaraborgs län. Gift 1850-07-30 Ranåker, död 1900-04-17 i Skövde, dotter av kamreraren A. J. Wetterman och Christina Carlberg.

Barn:

 • Magdalena Anna Carolina, född 1851-09-18 på Ranåker, död 1877-04-27 i Wien. Gift 1876-05-19 i Skara med rektorn vid högre allmänna läroverket i Jönköping, RNO, fil. doktorn Jonas Peter Lagergren i hans 1:a gifte (gift 2:o 1882-06-12 med Florence Milow, född 1854-05-11, död 1921-09-26, dotter av grosshandlaren James Fredrik Milow och Mary Lindgren), född 1842-07-02 i Stenberga socken, Jönköpings län, död 1912-11-15 i Stockholm.
 • Jenny Augusta Charlotta, född 1854-07-25 i Skara. Gift i Skara 1875-10-29 med lektorn vid Göteborgs högre latinläroverk, RNO, fil. doktorn Axel Johan Ling, född 1838-05-30 i Brattfors socken, Värmlands län, död 1912-03-02 i Stockholm.
 • Anders Johan, född 1858-05-26, död 1859-05-09.

TAB 7

Erik, (son av Carl Alexander, tab 3), född 1737-12-28. Rustmästare vid Hälsinge regemente 1744. Furir vid Bohus läns dragonregemente 1749-12-19. Adjutant vid Bohus läns dragonregemente 1759-08-14. Transporterad till adelsfaneregementet 1767-02-18 och till livdrabantkåren 1770-07-23. Avsked 1770-07-30. Kapten. Död 1783-05-17. Gift med Anna Maria Gellerstedt, född 1748-03-04, död 1833-09-20 Vattneröd

Barn:

 • Alexander Johan, född 1769-03-11, död barn.
 • Carolina Elisabet, född 1773-09-17, död 1814-11-05. Gift 1:o med auditören vid Västgötadals regemente, lagmannen Jakob Lorentz Ammelgren, född 1745-05-15, död 1801-03-11 i Torps socken, Göteborgs och Bohus län. Gift 2:o med handlanden i Uddevalla Haqvin Brinck, född 1768, död 1811-12-10. Gift 3:o med fanjunkaren vid Bohusläns regemente Johan Didrik Cræmer i hans 1:a gifte, född 1784-07-29 på bostället Lilla Dingerall i Svarteborgs socken, Göteborgs och Bohus län, död 1852-06-26.
 • Alexander Johannes, född 1775-01-27.
 • Ingrid Maria, född 1779-01-28, död 1779-08-09.

TAB 8

Carl Gustaf, (son av Carl Alexander, tab 3), född 1745-08-22 i Forshälla socken, Göteborgs och Bohus län. Volontär vid Bohusläns dragonregemente 1756-04-22. Korpral vid Bohusläns dragonregemente 1764-12-24. Furir 1766-02-19. Livdrabant 1766-09-16. Kornett vid adelsfaneregementet 1770-07-23. Död 1822-02-06 på sin egendom Allmag i Myckleby socken, Göteborgs och Bohus län. Gift 1:o 1771-03-19 med sin kusin Maria Elisabet Bildt, född 1749-02-13 på Morlanda, Morlanda socken, Göteborgs och Bohus län, död 1796-07-25 på Allmag, dotter av possessionaten Daniel Henrik Bildt, och Johanna Christina Weinholtz. Gift 2:o 1798-02-25 med änkefru Margareta Eufrosyne Buhrman, född 1759, död 1837-01-18 Kattleberg

Barn:

 • 1. Magdalena Maria, född 1773-02-24 Ulvestorp s socken, Älvsborgs län, död Ulvestorp s socken 1773-10-16.
 • 1. Daniel Alexander, född 1774-10-07 på Ulvestorp, död på Ulvestorp 1776-01-30.
 • 1. Johanna Maria. Gift med inspektören Olof Grund.
 • 1. Daniel Alexander, född 1777. Fänrik. Död 1808. Se Tab. 9
 • 1. Carl Gustaf, född 1779-06-20, död barn.
 • 1. Brita Catharina, född 1780-10-31. Gift med lantbrukaren Sven Magnusson.
 • 1. Johan Casper, född 1783. Postmästare. Död 1839. Se Tab. 12.
 • 2. Carl Gustaf, född 1799. Rustmästare. Död 1870. Se Tab. 14
 • 2. Margareta Eufrosyne, född 1801-06-19 i Tanums socken Göteborgs och Bohus län, död 1873-12-09 i Skara. Gift 1825-08-28 i Tanums socken, med sin kusins mans brorson, löjtnanten Lars Samuel Reenstierna, född 1797, död 1851.

TAB 9

Daniel Alexander, (son av Carl Gustaf, tab 8), född 1777-06-10. Sergeant vid Bohusläns regemente 1790. Stabsfänrik med sergeants indelning 1794-04-18. Avsked 1802-09-23. Död 1808. Gift med Eva Maria Lindqvist, född 1782, levde 1819 i Uddevalla.

Barn:

 • Adolf Benjamin, född 1801. Sjöman 1819.
 • Martin Efraim, född 1804, död 1809-05-02.
 • Carl August, född 1806. Färgerifabrikör. Död 1872. Se Tab. 10.

TAB 10

Carl August, (son av Daniel Alexander. tab 10), född 1806-08-21 i Uddevalla. Sergeant vid Göta artilleriregemente 1826-08-07. Avsked 1827-07-14. Färgerifabrikör. Död 1872-12-22 i Edsvära socken, Skaraborgs län. Gift 1853-12-29 i Edsvära socken, med Anna Stina Blomqvist, född 1829-01-31 i Edsvära socken, död 1918-02-22 i Larvs socken, Skaraborgs län (Motala förs, Skaraborgs län, db), dotter av handlanden Peter Blomqvist och Lena Svensdotter.

Barn:

 • Augusta Amalia, född 1853-07-14 Lidefors F. d. folkskollärarinna. Död ogift 1931-11-09 i Skälvsums förs, Skaraborgs län,.
 • Ida Maria, född 1855-06-04, död 1941-02-13 i Skövde, (db nr 27).
 • Carl Teodor, född 1858. Inspektor. Död 1930. Se Tab. 11.
 • Adolf Benjamin, född 1860-04-04, död 1861-01-19 på Lidefors.
 • Hilda Charlotta, född 1862-02-06. Folkskollärarinna. Död ogift 1914-09-13 i Lidköping (Motala förs, Skaraborgs län, db).

TAB 11

Carl Theodor , (son av Carl August, tab 10), född 1858-01-21 Lidefors. Bokhållare. Inspektor vid Gössäter i Fullösa socken, Skaraborgs län 1888. Pensionerad 1928. Död 1930-12-15 vid Lundsbrunn i Skälvums socken, Skaraborgs län, ]] och begraven å Hönsäters kyrkogård i Österplana förs, Skaraborgs län. Gift 1902-09-28 vid Gössäter, Fullösa förs, Skaraborgs län, (vb nr 4) med Elin Ekholm, född vid Gössäter, Fullösa förs, Skaraborgs län (Österplana förs, Skaraborgs län) 1876-04-26, dotter av målarmästaren Lars Gustaf Ekholm och Anna Lovisa Pettersson.

Barn:

 • Knut Carl Gösta, född 1903-06-09 vid Gössäter i Fullösa förs, Skaraborgs län, liksom systern. Lantbruksbokhållare. Se Tab. 11 A.
 • Elin Anna Margareta (Marga), född 1904-11-16 vid Gössäter i Fullösa förs, Skaraborgs län

TAB 12

Johan Casper, (son av Carl Gustaf, tab 8), född 1783-10-10. Först handelsbokhållare, sedan proviantmästare och förvaltare vid Karlstens kronomagasin. Tillika postmästare i Marstrand 1825-02-01. Avsked 1835-01-16. Död 1839-05-20. Gift 1816-06-06 på Lilla Viken vid Kungälv med Brita Carolina Edberg, född 1796-07-27 i Marstrand död i Marstrand 1882-09-01, dotter av tulluppsyningsmannen Petter Edberg och Brita Carolina Andersson.

Barn:

 • Viktor Casimir Oskar, född 1817-04-12 i Göteborg.
 • Carl Otto Constantin, född 1819. Rådman. Död 1899. Se Tab. 13.
 • Alexander Carl, född 1821-05-18 i Marstrand. Plantageägare i S:t Louis i Nordamerika, där han antog namnet Smitt. Död. Var där gift och efterlämnade barn.
 • Maria Carolina, född 1823-07-12 i Marstrand, död ogift 1918-06-12 i Göteborg, Vasa förs,.

TAB 13

Carl Otto Constantin, (son av Johan Casper, tab 12), född 1819-05-07 i Marstrand. Student i Lund 1839. Skeppsklarerare i Oskarshamn 1861. Rådman i Oskarshamn 1863–1869. Död 1899-03-30 i Stockholm. Ägde Bedalund i Brännkyrka socken, Stockholms län 1881–1892. Gift 1875-12-12 i Stockholm med Charlotta Matilda Tollsten i hennes 2:a gifte (gift 1:o med godsägaren Vilhelm Winberg, från vilken hon 1866 blev skild), född 1828-05-31 i Linköping, död 1920-11-25 i Stockholm, dotter av fabrikören Johan Tollsten.

Barn:

 • Beda Emilia Eugenia (RHD prot. 1879-12-01), född 1873-02-10 i Stockholm. Handelsbiträde i Engelska magasinet i Stockholm 1891-02-00. Kassörska vid en elektrisk affär i Stockholm 1897. Överflyttade till Nordamerika. Gift 1905 i Brooklyn med Fredrik Fredrichsen.

TAB 14

Carl Gustaf, (son av Carl Gustaf, tab 8), född 1799-12-07 Allmag. Rustmästare vid Bohusläns regemente 1816-05-16. Sergeant vid Bohusläns regemente 1817-06-30. Fältväbel 1822-05-15. Avsked 1834-02-08. Död 1870-12-28 Groröd. Gift 1828-04-07 i Ljungs socken, Göteborgs och Bohus län med Carin Torén, född 1799-05-30 på Torreby gård i Foss socken, Göteborgs och Bohus län, död 1867-03-14 på Groröd, dotter av landsfiskalen Johan Vilhelm Torén och Britte Louise Gereith.

Barn:

 • Carl Vilhelm, född 1828. Grosshandlare. Död 1877. Se Tab. 15
 • Anna Maria, född 1831-08-03 Hovås, död 1915-07-27 i Landvetters socken,Göteborgs och Bohus län. Gift 1866-02-04 på Groröd med godsägaren Rikard Helmik Åkerman i hans 2:a gifte (gift 1:o 1847 med Hilda Hellberg, född 1820, död 1864, dotter av en godsägare Hellberg), född 1822-05-04 i Göteborg, död 1888-11-14 Bäck. Änkefru Åkerman, född Simmingsköld. ägde Bäck till 1890.
 • Berta Eufrosyne, född 1834-01-19, död 1845-03-09 Kattleberg
 • Torsten, född 1836. Handlande. Död 1889. Se Tab. 19

TAB 15

Carl Vilhelm, (son av Carl Gustaf, tab 14), född 1828-11-12 i Forshälla socken, Göteborgs och Bohus län. Grosshandlare i Göteborg. Död 1877-08-28 i Göteborg. Gift i Göteborg 1868-05-25 med Henrika Ulrika Gustava Andersson, född 1829-07-29 Almenäs, död 1908-08-12 i Göteborg, Vasa förs, (db 282), dotter av rättaren Johan Andersson och Maria Gustava Strusdotter .

Barn:

 • Carl Georg, född 1856. Grosshandlare. Död 1932. Se Tab. 16
 • Torsten Gustaf Vilhelm (Gösta), född 1869-06-01 i Göteborg. Anställd i nordamerikanska flottan. Död.
 • Gerda Gustava (Ninni), född 1870-10-18 i Göteborg. Gift i Göteborg domk.förs, ]] 1907-10-31 med postkontrollören Botvid Ossian Andreas Svan, född 1873-03-17 i Lidköping.

TAB 16

Carl Georg, (son av Carl Vilhelm, tab 15), (RHD prot. 1879-12-01), född 1856-09-29 i Göteborg. Handelsbokhållare. Kontorschef på portugisiska konsulatet i Göteborg. Grosshandlare i Göteborg under firma C. Simmingsköld 1880 samt sedermera i London. Död 1932-06-12 i Göteborg, Oscars Fredriks förs,. Gift 1885-12-29 med Selma Klinghjerdt, från vilken han blev skild, född 1867-05-07 i Svenljunga socken, Älvsborgs län, död 1901-12-29, dotter av fabrikören K. Klinghjerdt och Louise Birgitta Hedberg.

Barn:

 • Kurt Sixten Gregory, född 1887. Kapten. Syssloman. Se Tab. 17.
 • Bengt Douglas Alexander, född 1890. Grosshandlare. Död 1924. Se Tab. 18.

TAB 17

Curt Sixten Gregory, (son av Carl Georg, tab 16), född 1887-10-10 i Göteborg. Studentexamen i Vänersborg 1909-06-03. Underlöjtnant i Älvsborgs regementes reserv 1913-12-31. Agronomexamen vid Alnarps lantbruksinstitut 1916-10-20. Löjtnant i Älvsborgs regementes reserv 1917-06-19. Syssloman vid Älvsborgs läns tuberkulossjukhus, Sjö-Gunnarsbo sanatorium och Älvsborgs läns landstings sjukvårdsinrättningar i Ulricehamn 1926-07-01. Kapten i regementets reserv 1929-09-13. Han kallade sig Hedberg till 1932 , då han återtog fädernenamnet. Gift 1917-10-03 i Sunne förs, Värmlands län, med Anna Märta Haglund, född 1891-01-23 i Vänersborg, dotter av postexpeditören i Sunne Sven Haglund och Adelaide Miliana Moberg.

Barn:

TAB 18

Bengt Douglas Alexander, (son av Carl Georg, tab 16), född 1890-08-10 i Göteborg. Studentexamen i Vänersborg 1910. Grosshandlare i Borås under firma B. Hedberg. Död 1924-06-30 i Svenljunga förs, Älvsborgs län . Han kallade sig Hedberg. Gift 1918-05-23 i Borås med Oktavie Susanna Emilia Caroline (Vivi) Franck, född 1895-01-09 i Norrköpings norra, senare Mattues förs, dotter av direktören Jean Pierre Franck och Oktavia Clementine Lucie Marie Ziegelé.

Barn:

TAB 19

Torsten, (son av Carl Gustaf, tab 14), född 1836-11-23 Kattleberg. Handlande i Göteborg under firma Wickman & Stillström. Död 1889-06-19 på Backudden vid Marstrand. Gift 1873-02-07 i Göteborg med Hilda (Hilda) Eleonora Wallerius, född 1842-06-27 på Kviberg vid Göteborg domkyrkoförs,död 1919-11-20 i Göteborg domkyrkoförs,dotter av godsägaren Adolf Wallerius och Anna Swahn.

Barn:

 • Carl Robert, född 1875-01-10 i Göteborg, död i Göteborg 1875-02-15.
 • Carin Anna, född 1876-08-23 i Göteborg, död 1944-05-08 (Vasa förs, Göteborg och Bohus län, db nr 71).
 • Torsten Adolf, född 1878-02-11 i Göteborg. Grosshandlare i Göteborg. Död ogift 1922-11-29 i Göteborg domk.förs,.
 • Carl Gustaf, född 1881-06-25 i Göteborg. Grosshandlare. Död 1933-03-01 å S:t Jörgens sjukhus i Göteborg (Domkyrko förs, db 30) och begraven å Östra begravningsplatsen i Göteborg.
 • Arvid Gunnar, född 1886-01-28 och död 1888-01-10 Göteborg.

Adopterad ättegren.


TAB 20

Johan Simming, (son av Marcus Johannis Simming, tab 1). Rådman i Göteborg 1703-05-15–1709-08-04. Gift med Maria Hall.

Barn:

 • Markus Simming, adlad och adopterad Simmingsköld, född 1707 i Göteborg. Student i Uppsala 1726-02-15. Vice häradshövding. Rådman i Göteborg (1750). Avsked sedan han varit i stadens tjänst i 40 år (At (P)). Assessors karaktär (At (P)) 1770-05-20. Resolution på adelskap och att intagas under samma namn och nummer som faderns halvbroder 1773-02-12. Introducerad 1778. Död 1779-03-16 Kolbäck. Gift med Magdalena Elisabet Holst. Död 1754-07-00.

Barn:

 • Johan, född 1748-04-22 i Göteborg. Student i Uppsala 1766-03-21. Utgav riksdagskrönikan under 1769–70 års riksdag. Deltog i utgivandet av Allmänna tidningar. Kunglig bibliotekaries titel 1774. Lagmans titel 1779. Ordenshistoriograf 1782. Gjorde sig skyldig till förfalskning av växlar och rymde vid förestående upptäckt ur riket hösten 1784, häktades på konung Gustaf III:s begäran i Leipzig 1785-09-00 och insattes på Königsteins fästning i Sachsen. Av Svea hovrätt dömd adelskapet förlustig 1786-04-07. Död ogift 1796-03-30 på Königstein och begraven 1796-04-03. Vitter författare.
 • Aron, född 1751. Student i Uppsala 1766-03-21 och i Lund 1770. Jur. examen 1770. Hovrättsauskultant. Blev svagsint. Död ogift 1808-04-25 i Lidköping.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: