:

Gripenmarck nr 920

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Gripenmarck nr 920 †

Adlad 1678-01-30, introd. 1680. Utdöd 1806-02-05. Ätten har gemensamt ursprung med adliga ätten Gripenstierna.


1At (RA). 2Ssn. 3Oö. 4Öä. 5RHG. 6Lk. 7Medd. av assessor O. Adelborg ur Svea hofr. Liber caus. vol. 150.

TAB 1

Daniel Ekman, adlad Gripenmarck (son av Petrus Jonae Drysander, se adliga ätten Gripenstierna, Tab. 1), född 1633. Kommissarie för kopparmyntningen i Avesta. Adlad 1678-01-30 jämte brodern Nils (introd. 1680 under nr 920). Gift med Helena1 N. N.

Barn:

 • Joel, extra ordinarie tjänsteman i k. kansliet 1694-08-29. Blev 1699 jämte brodern Petrus lagförd för dråp, förövat a studenten Jonas Ludenhof 1698-12-27 å Prästgatan i Stockholm.7
 • Petrus Egenardus, född 1678-10-31. Stadsmajor i Hamburg. Gift där.
 • Daniel. Furir vid livgardet. Dödad ogift 1706 i Polen.
 • ? Elisabet. Gift 1696 med amiralitetsöverkommissarien i Karlskrona Johan von Bergen.2

TAB 2

Nils Ekman, adlad Gripenmarck (son av Petrus Jonas Drysander, se adliga ätten Gripenstierna, Tab. 1), född 1622. Student i Uppsala 16353. Hovkassör hos drottning Hedvig Eleonora 1670–1672. Kronoinspektor vid Avesta 1672-04-26. Adlad 1678-01-30 i jämte brodern Daniel (introd. 1680 under nr 920). Direktör över myntningen och kopparväsendet vid nämnda kronobruk. Död omkr. 1695. Gift 1675-07-05 med Helena Brander, född 16(59), levde änka 1697, dotter av råd- och handelsmannen i Falun Erik Brander (en av stamfäderna för adl. ätterna Branderhielm och Sköldebrand) och Brita Brandberg.4

Barn:

 • Erik. Volontär vid amiralitetet. Drunknade ogift under en resa till Kina.
 • Peter, född 1679. Konstapelmat vid amiralitetet 1704-12-20. Konstapel därst. 1705-12-16. Extra ordinarie underlöjtnant 1710-04-15. Ord. underlöjtnant 1711-07-25. Konfirm.fullm. 1712-12-22. Överlöjtnant 1716-01-01. Skeppskapten 1717-07-03. Fången s. å. 18/8 av ryssarna. Hemkom 1722. Återinträdde i tjänst. Kapten vid amiralitetet 1729. Död barnlös 1737 i Karlskrona och där begraven s. å. 17 5 jämte sin hustru.
 • Brita, född 1680. Gift med regementsskrivaren vid Södermanlands regemente Nils Bjurstedt, död 1714-04-00.
 • Nils, född 1682. Page hos änkedrottning Hedvig Eleonora. Musketerare vid livgardet. Förare därst. 1701-09-03. Sergeant 1702-09-24. Fänrik 1704-03-28. Löjtnant 1707-08-14. Död ogift 1708 i slutet av sept., massakrerad av ryssarna på general Lagercronas parti i Severien.
 • Helena, född 1683, död ogift.
 • Carl, född 1687 vid Avesta bruk. Volontär vid bergsregementet 1703-02-00. Förare därst. s. å. 28/7. Fältväbel 1704-10-01. Avsked 1706-08-01. Fältväbel vid Västmanlands regemente 1707-10-21. Sekundfänrik därst. 1708-12-12. Löjtnants karaktär 1723-08-26 med rang från 1722-06-26. Kaptens avsked 1735-03-06. Död ogift 1759-10-29 i Avesta. Han blev fången vid Poltava 1709 och hemkom 1722-05-00.
 • Maria, född 1691. (Måhända densamma som Hedvig Maria. Gift 1707-02-05 i Karlskrona med löjtnanten vid flottan Herman Schmidt, död 1709-10-00 vid brigantinen Hökens förolyckande.)5
 • Christina, levde änka. Gift 1720-07-04 med kaptenen Carl Björnberg, född 1691, död 1738.

TAB 3

Gustaf (son av Nils Ekman, adlad Gripenmarck, Tab. 2), född 1688. Kom i tjänst 1708. Fänrik vid guvernörsregementet i Riga6 1709-10-18. Löjtnant vid Skaraborgs regemente6 1722-06-26. Avsked 1733-05-05. Kapten. Död 1744 och begraven s. å. 1/3 i Dala socken, Skaraborgs län. 'Han blev 1710 fången vid Riga och förd till Jurge Polski, varifrån han hemkom 1722.' Gift 1730-06-11 i Dala socken med Metta Kafle, död 1704 på Häggatorp i Dala socken, dotter av kaptenen Lars Kafle, och hans 2:a fru Margareta Lilliestielke.

Barn:

 • Helena Margareta, född 1731-01-20 i Sjogerstads socken, Skaraborgs län, död 1804-03-13. Gift 1:o 1753-09-23 på Häggatorp med kvartermästaren Axel Erik Ridderbjelke, född 1730, död 1765. Gift 2:o 1770-06-15 med löjtnanten Jesper Abraham Hård af Thorestorp, nr 60, född 1737, död 1797.
 • Charlotta Maria, född 1732-12-15 i Sjogerstads socken, död 1764-08-04. Gift 1761-12-04 på Häggatorp med kaptenen Gabriel von Schönfelt, född 1716, död 1771.
 • Brita Christina, född 1734-12-25 i Sjogerstads socken, död ogift 1760-01-05 på Häggatorp.
 • Nils, döpt 1737-06-12 i Dala socken, död 1739 på Häggatorp och begraven s. å. 29/4 i Dala kyrka
 • Metta, döpt 1740-07-00 på Häggatorp, död 1820-03-28 Wrangelsholm. Gift 1763-04-29 på Häggatorp med ryttmästaren Christoffer Natt och Dag, född 1739, död 1800.
 • Carl Gustaf, döpt 1743-06-20 på Häggatorp. Död 1744 och begraven s. å. 22/9 i Dala kyrka

TAB 4

Johan (son av Nils Ekman, adlad Gripenmarck, Tab. 2), till Graneberg i Gryts socken, Södermanlands län. Född 1690-06-08. Page hos änkedrottning Hedvig Eleonora 1705. Sergeant vid livgardet 1709-09-15. Fänrik därst. 1710-07-22. Konfirm.fullm. 1711-11-10. Löjtnant 1716-01-03. Regementskvartermästare 1736-11-12. Kapten 1739-10-25. Avsked 1741-07-30. Död 1775-02-25 på Graneberg och begraven s. å. 9/3 i Gryts kyrka. Han bevistade fälttåget i Norge 1718 och belägringen av Fredrikshall. Gift 173(5?) med sin kusins dotter Ulrika Gripenstierna, född 1717-01-16, död 1767-05-05, dotter av kammarherren och över jägmästaren Carl Gripenstierna, och hans 1:a fru Christina Heerdhielm.

Barn:

 • Carl Nicolaus, född 1738-02-13 i Stockholm (Livg.). Student i Uppsala. Kanslist i krigsexpeditionen 1764-06-05. Registrator därst. 1773-12-10. Död ogift 1775-12-26 Ulvhäll
 • Johan Fredrik, döpt 1739-12-20 i Stockholm (Livg.). Död 1740 och begraven s. å. 7/2 i Héerdhielmska graven i Arnö socken, Uppsala län.
 • Ulrik, född 1741-05-11. Antagen på prov i riksens ständers bank 1761-07-08. Extra ordinarie tjänsteman därst. 1764-11-28. Kanslist 1770-07-16. Notarie 1776-12-31. Aktuarie 1787-07-26. Arkivarie 1795-02-19. Avsked 1799-07-22. Död ogift 1806-02-05 i Stockholm och utgick ätten med honom på svärdssidan.
 • Gustaf, född 1742-05-31 på Graneberg. Volontär vid livgardet 1760-09-03. Rustmästare därst. 1760-11-12. Fänrik 1762-06-29. Löjtnant 1768-12-30. Major i armén 1772-09-30. Kapten vid livgardet 1774-07-28. Regementskvartermästare s. d. Död ogift 1781-06-23 i Stockholm och begraven i koret i Jakobs kyrka
 • Utan känt samband:
 • Maria Gripenmarck, »välboren auditörsenka», begrovs 1751-05-06 i Stockholm Maria förs. i Stockholm, 78 år gammal [RHG].

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: