Von Hartmansdorff nr 1861

Från Adelsvapen-Wiki

1861.jpg

Adliga ätten von Hartmansdorff nr 1861

Adlad 1683-01-20, introd. 1743.

Ätten immatrikulerades på riddarhuset i Finland 1818 under nr 122 bland adelsmän, men utgick därstädes redan 1858.

Hartmansdorff A186100.jpg

TAB 1

Joakim Hartmann. Borgare i Pasewalk.

Barn:

 • Joakim Hartmann. Inflyttade till Greifswald, där han blev borgare och ägde hus 1523. Gift med Anna Stevelin i hennes 1:a gifte (gift 2:o med Georg Schulte. Gift 3:o med rådsherren i Greifswald Johan Völschow, död 1560-09-01), dotter av borgmästaren i nämnda stad Johan Stevelin och Dorotea Glincke.

Barn:

 • Brant Hartmann. Student i Greifswald 1540. Borgare därst. 1548. Rådsherre 1561–1566. Död 1587-01-11 och begraven i svärfaderns grav i Nikolaikyrkan i nämnda stad. Gift med Magdalena Voss, död 1591-04-30, dotter av Anton Voss och Anna Baveman.

Barn:

 • Anton Hartmann, född 1554. Borgare i Greifswald 1593. Död 1638-01-16 och begraven s. å. 22/1. Gift med Magdalena Lange, född 1556, död 1624-10-30, dotter av borgaren i Greifswald Georg Lange och Barbara Smiterlow.

Barn:

 • Christian (Carsten) Hartmann, född 1601. Borgare i Greifswald 1625. Rådsherre därst. 1633. Rättsfogde 1647. Stadskamrerare 1651. Död 1668-02-07. Gift med Margareta Bünsow, dotter av rådsherren och stadskamreraren Christoph Bünsow och Ilsabe Völschow.

Barn:

 • Mattias Hartmann, adlad von Hartmansdorff, (översiktstab. 1), född 1641-05-12 i Greifswald. Extra ordinarie referendarie i pommerska hovrätten 1670-02-27. Ord. referendarie och protonotarie därst. 1673-03-03. Assessor därst. s. d. Adlad 1683-01-20 (sonsonen introd. 1743-09-06 under nr 1861). Hovrättsråd. Assessor i Wismarska tribunalet 1685-09-26. Död 1690-09-13 i Wismar. Gift 1667-12-01 i Stettin med Christina Eleonora von Faltzburg, född 1647-06-00, död 1692-04-06, dotter av regeringsrådet Johan Faltz, adlad von Faltzburg, och hans 2:a fru Anna Eleonora Hagemeister.

Barn:

 • Johan Christian, född 1668. Hovrättsdirektor. Död 1731. Se Tab. 2.
 • Melker. Kapten i brabantsk tjänst. Överpostdirektör i Münster.
 • Joakim Christoffer. Kornett. Död 1711. Se Tab. 3
 • Mattias Adolf, levde ännu 1757.8 Gift med sin broders svägerska Anna Dorotea von Braun, född 1661, levde 17478, dotter av rådsherren i Stralsund Joachim von Braun och hans 2:a fru Maria Wolffradt, nr 563.
 • Sofia, död omkr. 1758.8 Gift med kaptenen8 N. N. von Schwartzern.
 • Christina Eleonora, född 1679-04-11 i Greifswald, död där 1692-05-00.

TAB 2

Johan Christian, (son av Mattias Hartmann, adlad von Hartmansdorff, Tab. 1), född 1668-09-08 i Wolgast. Extra ordinarie referendarie i pommerska hovrätten 1692-09-01. Referendarie och protonotarie därst. 1697. Assessor 1708-12-08. Direktor i nämnda hovrätt 1723-03-19. Död 1731-09-05. Gift 1:o 1692-06-22 i Greifswald med Catharina Elisabet von Greiggenschildt, död 1711-02-19, dotter av hovrättsdirektorn Gualter Greigh, adlad von Greiggenschildt, men ej introd., och hans 3:e fru Ilsabe de Bruyn. Gift 2:o med Elisabet Hedvig von Buggenhagen, dotter av Baltzar Detlof von Buggenhagen, till Schlagetow, och hans 1:a fru Catharina von Platen.

Barn:

 • 1. Ilsabe Christina, född 1694, död 1696.
 • 1. Hedvig Elisabet, död före 1745.
 • 1. Ilsabe Christina, död före 1745.
 • 1. Gualter Mattias. Kapten i venetiansk tjänst.
 • 1. Johan Christian, född 1697. Stupade 1716 vid Stralsunds belägring.
 • 1. Carl Henrik, död strax efter födelsen.
 • 1. Henrik. Var i holländsk tjänst och bodde på Goda Hoppsudden.
 • 1. En dotter. Gift med löjtnanten vid garnisonsregementet i Stralsund Johan von Polainsky, född 1690 i Lublin i Polen.
 • 2. Maria Eva. Gift 1747 med sin kusin Carl von Greiggenschildt.
 • 2. Johanna Dorotea Catharina, född 1716-04-22, död 1782-11-14. Gift 1745-04-07 med sin kusin Gustaf Baltzar von Hartmansdorff, född 1702, död 1750.

TAB 3

Joakim Christoffer, (son av Mattias Hartmann, adlad von Hartmansdorff, Tab. 1), kallas å riddarhusgenealogien Gustaf Baltzar. Till Klein Kiesow. Kornett i brabantsk tjänst. Avsked. Bosatte sig efter avskedstagandet i Pommern. Död 1711. Gift med Maria, von Braun, född 16562, dotter av rådsherren i Stralsund Joachim von Braun och hans 2:a fru Maria Wolffradt, nr 563.

Barn:

 • Joakim Christoffer, född 1696. Major. Död 1762. Se Tab. 4
 • Margareta Sofia, död ogift 1757-08-16.
 • Märta Märta, död 1758.2 Gift med majoren vid pommerska dragonregementet Melkior Didrik von Friedrichs, död 1740.3
 • Baltzar Gustaf, född 1702. Godsarrendator. Död 1750. Se Tab. 12.

TAB 4

Joakim Christoffer, (son av Joakim Christoffer, Tab. 3), född 1696 i Pommern. Volontär vid Jönköpings regemente 1712-01-00. Förare därst.3 1713. Sergeant 1714. Fänrik 1715-05-08. Löjtnant 1718-06-26. Kaptenlöjtnant 1727-07-20. Kapten 1736-11-17 majors avsked 1741-12-02. RSO 1749-01-13. Död 1762-01-12 Gravsjöhult. och begraven i Linderås kyrka Jönköpings län. 'Han bevistade den skarpa träffningen vid Stresow å Rügen den 4 nov. 1715. Blev 1716 vid Stralsunds övergång fången och förd först till Küstrin, sedan till Berlin, där han utstod ett svårt fängelse, men varur han 1718 lyckades frigöra sig.'. Gift 1736-05-12 med Johanna Margareta Bogeman, till Vrangsjö och Gravsjöhult i Marbäcks socken samt Nobynäs i Lommaryds socken Jönköpings län, född 1715-12-15, död 1787-05-15 på Gravsjöhult, dotter av schoutbynachten Johan Jakob Bogeman, och Anna Margareta Holmer.

Barn:

 • Gustaf Johan, född 1737-09-09 (10/9) på Nobynäs, död 1749 19/10 i Marbäcks socken och begraven s. å. 27/10.
 • Joakim Filip, född 1738-08-08 på Nobynäs. Volontär vid amiralitetet 1754. Arklimästare därst. 1759. Löjtnants avsked 1763. Reste som kofferdist på Ostindien. Död ogift 1811-09-29 Öringe
 • Carl Adolf, född 1741. Kapten. Död 1798. Se Tab. 5
 • Christoffer Egidius, född 1742-09-01 på Nobynäs. Kadett vid artilleriet i Stockholm4 1756-05-10. Skaffare4 1757-08-02. Överfyrverkare 1758-03-00. Konstit. underlöjtnant s. å. 8/9. Konfirm.fullm. 1763. Löjtnant vid artilleriet 1772-02-12. Kapten i armén 1775-06-22. Stabskapten 1778-04-29. Major vid artilleriet 1788-05-20. RSO 1790-05-06. Död ogift 1818-06-20 i Åbo. Han blev dömd från tjänsten såsom misstänkt att vara medveten om konungamordet 1792. Bodde sedan i Finland och blev ledamot av finska riddarhusdirektionen 1816.2
 • Adolf Fredrik, född 1744. Kornett. Död 1795. Se Tab. 7
 • Anna Märta, född 1745-07-29 på Nobynäs, död 1822-01-10 på Ralsvik å Rügen. Gift 1769-08-24 på Nobynäs med ryttmästaren Christian Adolf Barnekow, född 1735, död 1804.
 • Christina Margareta, född 1748-10-23 på Gravsjöhult, död 1823-11-03. Gift 1764-08-16 på Gravsjöhult med majoren Adolf Axel Rosenquist af Åkershult, född 1726, död 1794.
 • Gustava Ulrika, född 1751-01-16 på Gravsjöhult, död ogift 1807-08-02 Björknäs
 • Jakob Baltzar, född 1752. Kapten. Död 1802. Se Tab. 11
 • Hedvig Charlotta, född 1754-05-12 på Gravsjöhult, död ogift 1837-10-04 i Stockholm.
 • Margareta Sofia, född 1756-05-26 på Gravsjöhult, död 1814-03-15 Harg. Gift 1790-10-07 på Norra Liarp i Adelövs socken Jönköpings län med fältväbeln Anders Georg Wetterström i hans 2:a gifte (gift 1:o 1773 med Johanna Charlotta Planck, född 1744, död 1788), född 1749-05-24, död 1826-01-17.

TAB 5

Carl Adolf, (son av Joakim Christoffer, Tab. 4), född 1741-02-05 (6/2) Nobynäs. Student i Lund7 1755-04-21. Auskultant 1755. Antagen i krigstjänst 1757-06-00. Adjutant vid Jönköpings regemente 1758-07-10 och vid Jämtlands dragonregemente 1763. Stabsfänrik därst. 1768-09-27. Kaptens avsked 1769-07-11. Död 1798-04-04 Törnby. Bevistade pommerska kriget 1757–1762. Gift 1776-12-22 på Djursnäs i Ösmo socken Stockholms län med Maria Antoinetta Hildebrand, från vilken han blev skild, i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1759-05-27 Hälla, med kaptenen, friherre Carl Magnus Falkenberg af Trystorp, född 1729, död 1774), född 1739-06-09, död 1812-12-11 i Stockholm, dotter av hovmarskalken Henrik Jakob Hildebrand, och hans 1:a fru grevinnan Sofia Lovisa Sparre af Söldeborg, nr 66.

Barn:

 • Carl Jakob, född 1779. Löjtnant. Död 1853. Se Tab. 6

TAB 6

Carl Jakob, (son av Carl Adolf, Tab. 5), född 1779-09-30 i Ösmo socken Stockholms län. Volontär vid Åbo läns infanteriregemente 1781-12-21. Sergeant vid arméns flottas svenska eskader 1788-03-30. Fänrik därst. 1790-06-14. Avsked och reste som kofferdist. Livdrabant 1806-01-03. Löjtnant i armén 1807-09-28. Avsked 1810-05-29 och bosatte sig i Finland. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1818-01-28 under nr 122 bland adelsmän. Död 1853-10-16 i Storkyro prästgård i Österbotten och begraven på Storkyro kyrkogård. Gift 1809-12-07 med Gustava Wallin i hennes 2:a gifte (gift 1:o med lanträntmästaren Carl Jung), född 1771-09-23, död 1839-08-01 på Åland, dotter av kyrkoherden i Kumlinge pastorat därst., filosofie mag. Israel Wallin och Christina Elisabet Fortelius.

Barn:

 • Gustava, född 1811-06-04 i Sunds socken på Åland, död 1873-07-09 i Vasa. Gift 1829-12-30 på Tosarby på Åland med kyrkoherden i Storkyro pastorat, prosten, filosofie doktorn Carl Erik Hällfors i hans 2:a gifte, född 1794-01-28 i Kristinestad, död 1854-04-05 i Storkyro prästgård
 • Carl Henrik, född 1814-04-11 i Saltviks socken på Åland. Student i Helsingfors 1834-06-09. Auskultant i Åbo hovrätt 1841-06-19. Extra notarie därst. 1842-12-20. Vice häradshövding 1844-12-20. Extra ordinarie kopist i kejs. senatens för Finland justitiedepartement 1845-10-18 och i ekonomidepartementet s. å. 16/12. Kopist i senatens finansexpedition 1846-03-10. Kanslist därst. 1849-11-27. Tillika sekreterare i manufakturdirektionen i Finland 1847-06-12–1851-01-01. Tullförvaltare i Björneborg 1854-05-23. Död ogift 1858-10-06 i Björneborg

TAB 7

Adolf Fredrik, (son av Joakim Christoffer, Tab. 4), född 1744-02-29 (1/3) Nobynäs. Page vid hovet 1756-12-31. Antagen i krigstjänst 1762. Kornett vid norra skånska kavalleriregementet 1763-12-14. Avsked 1771-07-16. Död 1795-04-06 på Vrangsjö i Marbäcks socken Jönköpings län. Gift 1768-11-04 på Askeryd i likanämnd socken Jönköpings län med Barbara Christina Carlheim-Gyllensköld, född tvilling 1745-02-26 på Askeryd, död 1824-06-06 i Eksjö, dotter av majoren Svante Carlheim, adlad Carlheim, sedermera Carlheim-Gyllensköld, och hans 2:a fru Eva Charlotta Rosenström.

Barn:

 • Johanna Charlotta, född 1769-09-21, död 1848-07-16 i Eksjö. Gift där 1802-06-13 med sin faders kusin, kaptenen Adolf Gabriel Bogeman, född 1755, död 1834.
 • Christoffer Svante, född 1771. Överste. Död 1818. Se Tab. 8.
 • Gustaf Adolf, född 1773-01-15 på Nobynäs. Fänrik vid amiralitetet 1788-05-29. Löjtnant därst. 1793-12-22. Reste utrikes. Död.
 • Anna Barbara, född 1776-01-09 på Nobynäs, död ogift 1796.

TAB 8

Christoffer Svante, (son av Adolf Fredrik, Tab. 7), född 1771-08-16 på Nobynäs. Volontär vid Smålands kavalleriregemente 1776-05-16. Sergeant vid Jönköpings regemente 1779. Page hos konungen 1785-03-12. Fänrik vid storamiralens regemente 1789-05-15. Fänrik vid livregementetsbrigadens lätta infanteri 1791-03-24. Sekundlöjtnant därst. s. å. 20/12. Premiärlöjtnant 1792-09-17. Kapten vid grenadjärkåren 1796-04-19. RSO 1805-03-11. Major i armén 1808-02-01. Major i regementet 1809-10-17. 1. major vid kåren 1810-02-27. Överstelöjtnant vid Jönköpings regemente s. å. 20/11. Överste i armén 1814-04-19. Överste och chef för sistnämnda regemente 1816-10-15. Död 1818-04-17 i Stockholm. Han bevistade 1813 och 1814 års krig i Tyskland. Gift 1802-03-18 i Västerås med friherrinnan Carolina Ulrika Taube af Odenkat, född 1779, död i barnsäng 1815-06-16 Västanå, dotter av ordensbiskopen, friherre Carl Edvard Taube af Odenkat, och Catharina Eleonora Benzelstierna B.

Barn:

 • Carl Adolf Christoffer, född 1803-04-20. Fanjunkare vid Smålands dragonregemente 1812-08-24. Studentexamen 1821-10-06. Student i Lund s. å. 24/10. Fänrik vid södra skånska infanteriregementet 1822-12-20. Avsked såsom fänrik i armén 1827-04-25. Löjtnant i brasiliansk tjänst. Död 1831-01-26 i Porto-Alegre i södra Brasilien.
 • Eleonora Charlotta (Nora), född 1804-10-20 i Västerås, död ogift 1885-12-14 Östanå
 • August Edvard, född 1815. Häradshövding. Död 1879. Se Tab. 9.

TAB 9

August Edvard, (son av Christoffer Svante, Tab. 8), född 1815-06-03 Västanå Student i Uppsala 1836-05-13. Examen till rättegångsverken 1839-06-04. Extra ordinarie kanslist i justitiefördelningen i k. kansliet s. å. i juni. Auskultant i Svea hovrätt s. å. 2/10. Extra ordinarie notarie vid nämnda hovrätts brottmålsprotokoll s. å. 7/11. Vice notarie vid nyssn. hovrätts civilprotokoll 1842-01-10. Vice häradshövding 1843-12-21. Borgmästare i Eksjö 1850-02-19. Häradshövding i Kinda och Ydre härads domsaga av Östergötlands län 1857-10-27. Död 1879-11-09 i Vimmerby. Gift 1:o 1850-07-07 i Höreda prästgård Jönköpings län med Matilda Albertina Maria Thorell, född 1825-01-03 i Stockholm, död 1850-08-28 i Uddevalla, dotter av skeppsklareraren Anders Emanuel Thorell och Matilda Lovisa Rolander. Gift 2:o 1852-10-05 Lidhem med Carolina Maria (Lina) Elers, född 1823-03-14 i Stockholm, död 1896-06-18 i Vimmerby, dotter av amiralitetskammarrådet Eggert Elers och Ebba Christina Hallström.

Barn:

 • 2. Ebba Matilda Charlotta, född 1854-12-28 i Eksjö. Stiftsjungfru. Död ogift 1894-06-07 i Vimmerby.
 • 2. Maria Ulrika Eleonora, född 1856-01-11 i Eksjö, död 1858-04-13.
 • 2. August Eggert Christoffer, född 1856. Kanslisekreterare. Död 1906. Se Tab. 10.
 • 2. Hedvig Carolina Elisabet, född 1859-05-06 Harg, död 1934-09-19 i Stockholm, S:t Eriks sjukh., Kungsholms förs., (db 213). Stiftsjungfru.
 • 2. Leonora Maria Lovisa, född 1865-09-27 i Vimmerby. Stiftsjungfru. Död där 1874-04-30.

TAB 10

August Eggert Christoffer, (son av August Edvard, Tab. 9), född 1856-11-22 i Eksjö. Mogenhetsexamen 1876. Student i Uppsala s. å. 19/9. Jur. preliminärexamen 1880 och examen till rättegångsverken 1884-05-28. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt s. å. 30/5. Extra ordinarie notarie i Göta hovrätt 1885-05-29. Vice häradshövding 1888-05-31. Amanuens i justitiedepartementet s. å. 18/9. Amanuens i Riddarhuskansliet s. d. Kanslisekreterare i nämnda departement 1893-02-24. Tillika Riddarhuskanslist 1894-07-04. RVO 1902-12-01. Utgivare av Svensk författningssamling 1905-03-31. Död 1906-12-28 i Stockholm. Gift 1898-10-04 i Köpenhamn med Agnes'' von Tangen-Sivertsen, född 1876-05-02 i Stockholm (Oscars förs., Stockholm, db) , dotter av telegrafbestyrer Herman August Sivertsen och Else Evina Hammer von Tangen.

Barn:

 • August Herman, född 1899-09-03 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs., liksom bröderna. Se Tab. 10 A.
 • Gustaf Baltzar (Gösta), född 1900-11-11. Studentexamen i Djursholm 1920-05-19. Student vid Stockholms högskola s. å. Se Tab. 10 B.
 • Carl-Henrik, född 1904-04-23 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs. Huvudman 1977. Studentexamen i Djursholm 1922-05-18. Student vid Stockholms högskola s. å. Jur. kandidat därst. 1927-05-30. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt s. å. 2/6. Amanuens i Socialdepartementet 1932. Extra ordinarie riddarhuskanslist 1935-04-04. T. f. föredragande i Regeringsrätten inom Kommunikationsdepartementet 1937-07-01–1939-10-31. Förordnad att vara föredragande i Regeringsrätten inom Kommunikationsdepartementet 1939-10-20 fr.o.m. s. å. nov. 1. Förste kanslisekreterare i Kungl. Maj:ts kansli 1940-06-21. RVO 1945-06-06. Suppleant för handläggning av ärenden rör kommunikationsverken 1947-07-01. RNO 1949-06-04. Förste personaldirektör h. Atlas Copco 1959-03-01. Revisor i Riddarhusdirektionen 1965-05-21–1966-09-30. Riddarhussekreterare 1966-10-01. Ordf. i styrelsen för AB Europa film (omvald v. bolagsstämma 1967). Avgick som Riddarhussekreterare 1976. Beviljad avsked från byråchefstjänsten i vattenfallsstyr. 1960 mars (25) 31. Gift 1945-06-06 i Gustaf Adolfskyrkan, Stockholm (Oscars förs., Stockholm, vb nr 254) med kassdir. Ada Ingebritt Scheutz, född 1912-04-07 i Algutsboda förs., Kronobergs län, dotter av bruksägaren Abdon Elof Ludvig Willeharn Scheutz och Ada Louise Gråberg.

TAB 11

Jakob Baltzar, (son av Joakim Christoffer, Tab. 4), född 1752-04-02 Gravsjöhult, förare vid Östgöta infanteriregemente 1763-02-26. Rustmästare vid Skaraborgs regemente 1768-05-26. Livdrabant 1772-04-15. Fänrik vid Skaraborgs regemente s. å. 6/5. Löjtnant därst. 1779-12-19. Stabslöjtnant vid Jönköpings regemente 1780-03-15. Regementskvartermästare med kaptens karaktär därst. 1784-10-18. Avsked 1787-05-30. Död 1802-08-26 Brandsnäs. Gift 1791-05-26 i Torpa socken med Fredrika Grönhagen, född 1765-10-10 Hästra

Barn:

 • Jakob August, född tvilling 1792-03-12 Liatorp. Student i Uppsala 18065. Examen till rättegångsverken 1807 och kansliexamen 1808. Extra ordinarie kanslist i krigsexpeditionen 1809-02-22. Kopist vid pommerska expeditionen 1810-06-22. Kanslist och vice notarie i sundhetskollegium 1811-06-17. Kanslist i departementet för kolonialärenden 1812-08-12. Anställd i högkvarterets kansli under kriget i Tyskland 1813–1814. Protokollssekreterare i sistnämnda departement 1814-01-10. Kanslist hos de svenska delegerade vid förhandlingarna med Norge efter konventionen i Moss s. å. Sekreterare vid Pommerns överlämnande till Preussen 1815. Härold vid SO s. å. 27/11. RRS:tAO2kl s. å. RPrJohO 1816-01-12. Expeditionssekreterare i k. kansliet s. å. 20/8. Sekreterare hos riksståthållaren i Norge s. å.–1821. Kansliråds n. h. o. v. 1818-12-15. RNO 1819-04-06. Ledamot av kommittén för reglering av rikets styrelseverk 1821. Fullmäktig i riksgäldskontoret 1823-08-02. Riddarhuskamrerare 1826-06-25. Bankofullmäktig 1829-07-16. LVA 1830-01-20. Statssekreterare vid ecklesiastikexpeditionen 1831-04-23. LSkS 18325. avsked från riddarhuskamrerartjänsten 1833-09-14. KNO 1836-01-28. T. f. hovkansler 1838-03-09–s. å. 2/11. T. f. landshövding i Kalmar län 1838-11-02. Entledigad därifrån 1840-03-28. Nedlade statssekreterarämbetet s. å. 16/5. Bankofullmäktig s. å. 7/8. President i kammarrätten 1841-06-30. Ledamot av unionskommittén s. å. KmstkNO3 1844-10-14. Död 1856-12-21 i Stockholm. 'Han var en utmärkt skicklig och allmänt aktad ämbetsman. Över denne sin värdige och nitiske ledamot lät ridderskapet och adeln kort efter hans död slå en medalj.'. Gift 1828-07-15 på Utterud i Nors socken Värmlands län med stiftsjungfrun Beata Maria Ehrencrona, född 1799-12-07 på Södra Edsberg i Segerstads socken Värmlands län, död 1867-06-12 i Stockholm, dotter av häradshövdingen Samuel Gammal Ehrencrona, och Clara Elisabet Flach.
 • Augusta Fredrika, född tvilling 1792-03-12 på Liatorp, död 1848-09-22 i Marbäcks prästgård. Gift 1820-04-24 på Brevik med kyrkoherden i Marbäcks pastorat av Linköpings stift, kontraktsprosten Nils Fredrik Gladheim, född 1787-09-19 i Vånga socken Östergötlands län, död 1855-11-12 i Marbäcks prästgård.6

TAB 12

Baltzar Gustaf, (son av Joakim Christoffer, Tab. 3), född 1702-02-22. Arrenderade Lüssow. Död 1750-07-27. Gift 1745-04-07 med sin kusin Johanna Dorotea Catharina von Hartmansdorff, född 1716-04-22, död 1782-11-14, dotter av hovrättsdirektören Johan Christian von Hartmansdorff och hans 2:a fru Elisabet Hedvig von Buggenhagen.

Barn:

 • Baltzar Christian Adolf, född8 1746-01-24. Extra ordinarie referendarie i Greitswalds hovrätt 1766. Referendarie därst. med assessors titel 1775. Assessor i nämnda hovrätt 1795. Överappellationsråds titel. RPrRÖO3kl 1816 vid firandet av sitt 50-åriga tjänstejubileum. Död ogift 1820-03-09. Han testamenterade sin betydliga förmögenhet dels till släktingar, dels till fromma stiftelser.
 • Johan Gustaf Gualter, född8 1748-04-25. Kadett vid artilleriet 1760-08-01. Sergeant vid fältstaten 1761-06-10. Styckjunkare 1763-10-28. Underlöjtnant vid artilleriet i Göteborg 1764-05-02. Transp. till artilleriet i Stralsund 1771-06-19. Löjtnant därst. 1775-11-08. Avsked med kaptens karaktär 1778-06-01. Död ogift 1810-12-10.

Källor

1Pt I s. 35–38. 2Wä. 3Lk. 4KrAB. 5Skp. 6Sön. 7At (P). 8Medd. av jur. stud. Gift B. von Hartmansdorff.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.