Svarte Skåning

Från Adelsvapen-Wiki

(Svarte Skåning).png

Frälseätt med röd eller svart båt i guldfält som vapen


TAB 1

Jöns. Endast känd genom barnens patronymika.

Barn:

 • Nils Svarte Skåning, 1381, dog 1410, riddare, slottshövitsman. Se tab. 2.
 • Kristina Jönsdotter. Endast nämnd 1397, då hon fick jord i Marks hd i Västergötland av sin ovannämnde broder. Blev möjligen gift senast 1403 med Mathias Holmvidsson (båt) i Färgelanda i Valbo hd i Dalsland, eftersom denne då kallas ”gener domini Skanung militis”. Son till dem var sannolikt fogden i Kålland Jöns Matsson på Rackeby i Rackeby sn, Kållands hd i Västergötland.

TAB 2

Nils Svarte Skåning eller Nils Svarteskåning (son av Jöns, tab. 1), före 1390 kallad Nils Jönsson Svarte Skåning eller Nils Jönsson Svarteskåning . Uppträder tidigast 1381 och var då sjörövare. Blev 1388 eller 1389 riddare och förstnämnda år hövitsman på en för drottning Margareta uppförd skans vid Axvalls slotts belägring samt torde efter detta slotts intagande ha blivit hövitsman där, enär pantebrev till honom daterats där 1390-92 liksom även drottning Margaretas brev för honom 14.2 1397 och hans tre salubrev till henne 15.2 1397, men detta hövitsmannaskap upphörde före 13.8 1397, d. v. s. Örestens slottslän, och 1405 har ett pantebrev till honom daterats i Nyköping, där han bevisligen var fogde 1409. 1398 nämnes han bland unionsråden. Var 1394 gift med Märta, som levde ännu 1410 och i ett latinskt brev kallas Margareta samt troligen var syster till Bengt Tureson (sparre över blad).

Son:

 • Svarte Jöns, 1394, dog omkr. 1441, riddare, riksråd. Se tab. 3.

TAB 3

Svarte Jöns (son av Nils Svarte Skåning, tab. 2), ibland kallad Jöns Svarte Skåning. Uppträder tidigast 1394. Blev riddare något av åren 1410 - 1413. Nämnes som hövitsman på Öresten 1419 - 1430 och på Akershus i Norge 1431 - 1438 samt som riksråd 24.3 1422 och 1440. Hans sätesgård var Åkerö i Bettna sn, Oppunda hd, som tidigare varit sätesgård för svärfadern och dennes svärfar. Dog mellan 17.4 1440 och 10.6 1442. Gift senast 1413 med Ingeborg Nilsdotter, som dog mellan 1434 och 16.3 1444 och var dotter av riksrådet Nils Bosson (Natt och Dag) och Ingeborg Ragvaldsdotter (Vinstorpaätten).

Barn:

 • Svarte Ture Jönsson, 1440, dog 1481, riddare, riksråd, lagman. Se tab. 4.
 • Svarte Åke Jönsson, 1438, dog 1494 eller 1495, riddare, riksråd, lagman. Se tab. 5.
 • Svarte Sigge Jönsson. Uppträder tidigast 10.6 1442. Blev riddare mellan 1446 och 1451, varför han torde ha dubbats vid konung Karls kröning i Uppsala 1448 eller Trondheim 1449. Blev häradshövding i Norrbo hd i Västmanland mellan 1447 och 24.5 1458 och kan ej beläggas ha fått någon efterträdare förrän efter sin död. Hans sätesgård var Rörbro i Fläckebo sn, Norrbo hd. Dog mellan 15.9 1461 och 27.10 1464.
 • Bengta Jönsdotter. Uppträder tidigast 1448. Dog mellan 19.3 1455 och 1.5 1457. Var 26.4 1452 trolovad med Arvid Bengtsson (Oxenstierna), som uppträder tidigast 18.1 1445 och ej nämnes i livet efter 1452. Såsom dennes änka nämnes hon 2.3 1454. Redan samma år gifte hon om sig med Tord Bonde Philippus son, vilken 1477 uppges vara 50 år, såsom riddare gifte om sig 1462 med Katarina Knutsdotter (Tre rosor).
 • Birgitta Jönsdotter. Uppträder tidigast 1448 dog mellan 28.10 1464 och 1469. 1455 var hon gift med sedermera riddaren Karl Knutsson (Gera) på Björkvik i Ö. Ryds sn, Skärkinds hd i Östergötland, som 1469 var omgift med Katarina Ulfsdotter (Roos). Han uppges 1477 vara 40 år gammal, vilket torde innebära, att han ännu ej fyllt 50 år, blev senare riksråd och levde ännu 1496.

TAB 4

Svarte Ture Jönsson även kallad ”Thure Swarte Jonsson” och ”Thure Jonsson Swarte”. Uppges 1477 vara 50-årig, ehuru han i brev nämnes före den 1477 som 60-årig betecknade brodern Åke. Förekommer tidigast 1440 och då utan riddartitelmen hade sådan 1.2 1442, varför han torde ha dubbats vid konung Kristofers kröning 14.9 1441. Nämnes som riksråd från 1453 och såsom lagman i Västergötland från 1454 och ännu 1480. Blev senast 1457 hövitsman på Ax vall, där han 1462 efterträddes av sin bror Åke. Levde ännu 10.2 1481 och dog 28.4 samma år samt begravdes i Vadstena. Gift senast 1455 med Birgitta Henriksdotter, som levde ännu 1500 och var dotter till riksrådet Henrik Snakenborg, vars hustrus namn ej är känt.

Barn:

 • Märta Turedotter. Invigd till nunna i Vadstena kloster 5.8 1470. Valdes 16.5 1496 till abbedissa där och invigdes 25.7 s.å. men avgick 20.2 1501
 • Henrik Tureson. Dog tidigast 1.5 1481.
 • En dotter. Var gift, med Peder Bonde, vilken tillhörde ätten Sparre af Rossvik, levde ännu 1481 och tidigare varit gift med Ingegärd Toredotter (Byting).
 • Ölgard. Levde ännu 30.7 1497. — Var 1.5 1481 gift med häradshövdingen i Oppunda hd i Södermanland Peder Bragde, som senast 1505 gifte om sig med Cecilia Magnusdotter (Gren), ej nämnes i livet senare och var död 1508.
 • Karin. Dog 24.2 1500 och begravdes i Halmstads franciskankloster. Gifte sig mellan 1481 och 6.12 1489 med riddaren Bengt Åkeson (Tott), som sedan 1475 var änkling efter Märta Eringisledotter (Gädda) och dog 1500.

TAB 5

Svarte Åke Jönsson. Uppges 1477 vara 60 år, ehuru han i brev nämnes efter den 1477 som 50-årig betecknade brodern Ture. Troligen identisk med den ”Swarte Akow” som 1438 tillsammans med svenskar inskrevs vid Leipzigs universitet. Uppträder i Sverige tidigast 1440. Blev riddare mellan 1446 och 19.1 1449, alltså tydligen vid konung Karls kröning i Uppsala 29.6 1448. Var riksråd åtminstone från 1450 och nämnes som hövitsman på Ringstadaholm 19.1 1451 och 1453. 1454 fick han förläningsbrev på Brandaborg, som förmodats vara identiskt med Karlsholm, där han var hövitsman 1457. Från mellan 1457 och 1459 var han hövitsman på Nyköping. Blev häradshövding i Rönö hd i Södermanland mellan 1455 och 26.1 1458, vilket han var ännu 3.6 1462, och lagman i Södermanland 1457 eller 1458, vilket han var ännu 23.11 1494. Dog mellan 23.11 1494 och 15.8 1495 samt begravdes i Krokeks kloster. Gav 18.1 1445 morgongåva till Mechtild Clausdotter, som levde ännu 4.5 1460 och var dotter till Claus Plata i äktenskap med Cecilia Nilsdotter, vars släkt i vapnet förde kluven sköld med vänstra fältet schackrutat. 24.10 1468 gav Svarte Åke Jönsson morgongåva till Birgitta Gregersdotter, som var dotter av riksrådet Gregers Matsson (Lillie) i äktenskap med Anna Johansdotter (Gädda) samt dog mellan 1.11 1503 och 12.3 1504 samt begravdes i Krokeks kloster.

Barn:

 • 1. Ingeborg Åkedotter. Dog mellan 6.2 1477 och 1.2 1480. Fick 17.1 1463 morgongåva av riddaren och riksrådet Staffan Bengtsson (Vinstorpaätten), som senast 1459 blivit änkling efter Birgitta Olofsdotter (Has) och stupade i slaget på Brunkeberg 10.10 1471. Var 6.2 1477 omgift med riksrådet Erik Gustavsson (Ängaätten) som dog mellan 12.9 1480 och 7.5 1482.
 • 1. Svarte Jöns Åkeson. Torde vara den ”Jhoannes Swarte de Svecia” som 1467 promoverades till baccalaureus i kanonisk rätt vid universitetet i Leipzig och därefter mottogs vid universitetet i Greifswald samt i sept. 1476 inskrevs vid Rostocks universitet. Befordrardes före 12.2 1479 från kanik till ärkedjäkne i Strängnäs. Torde vara den ”Iohannes Swartz de Stregeness” som 1483 inskrevs vid universitetet i Leipzig. Dog som ärkedjäkne i Strängnäs 1502.
 • Arfrid Åkedotter. Dog senast 1490 och hade då varit gift med riksrådet Jöns Knutsson (Tre rosor), som 1477 varit änkling efter Ingegerd Eriksdotter (Skanke), efter Arfrids död gifte om sig med Ermegard Fickedotter (Bülow), samt dog mellan 1496 och 1498.
 • 2. Mechtild (Brask, s. 138). Troligen död ung.
 • 2. Örjan Åkeson. Dog ung.
 • 2. Axel Åkeson. Uppträder tidigast 2.2 1489, dog 1497 eller 1498 och begravdes i Krokeks kloster.

Källor

Äldre svenska frälsesläkter. Utgivna av riddarhusdirektionen. (ÄSF). Jan Raneke, Svenska medeltidsvapen.