:

Stiernfelt eller Grubbe nr 171

Från Adelsvapen-Wiki

Vapensköld för adliga ätten Stiernfelt nr 171
Vapensköld för adliga ätten Stiernfelt nr 171

Adlig †

Adlad 1629-01-28. Utdöd 1642-10-23.

Den förste som med säkerhet kan sättas som ättens stamfader är Mats Persson Upplänning. Bodde på och ägde Myrby gård utanför Uppsala. Gift med Birgitta Kristiernsdotter Vasa som då var änka efter Didrik Myntmästare som avled ca 1527. Åter änka år 1536, efter Mats Upplänning, då hon förmånligt köpte gården Myrby i Uppland av sin kusin Gustaf Vasa och gården konfirmerades även genom kungen i besittningen. Myrby var släkten Upplännings sätesgård sedan medeltiden och då från ca mitten eller början av 1300-talet. Källa: Uppländska domböcker samt J.A. Almquist: Frälsegodsen under storhetstiden Stockholm och Uppsala län ss744,43-45,103. Ätten har genom den medeltida adliga frälsesläkten Upplänning gemensamt ursprung med adliga ätterna Törnecrantz, Österling och Oljeqvist. Dessutom har släkten gemensamt ursprung med den äldre frälseätten Bölja, då räknat tiden före 1300-tallet eller i dess början..

TAB 1

Peder Mattsson Stiernfelt till Ryd och Utala född 1568-11-24 i Västra Husby prästgård, † 1639-04-14 på Ryds gård och begravd i egen grav inne i Linköpings domkyrka 9 juni s.å. Genom sin son adlad 1629-01-28. Han upptog vid adlandet sin svärfaders, ärkebiskopen Andreas Laurentii vapen eller tre svarta björnramar i guldfält med tillägg av tre silverstjärnor i svart fält. Brukade själv aldrig namnet Stiernfelt. Son till kyrkoherden i Västra Husby Mattias Petri Upplänning och Anna Danielsdotter Grubbe. Några års studier i Linköping jämte sin bror Hans Matthiae Upplänning. Begav sig 1593 ur skolan och började i hovtjänst i hertig Carls, sedermera konung Carl IX:s räknekammare som räknekamrer i Södermanlands län, fogde i Linköpings län 1599–1606 sedan befallningsman i Kinda och Ydre härader 1607–1619. Arrenderade samma härad 1619 och 1624. Fogde över hertig Johans arvegods 1614–1618 och arrenderade Linköpings län 1624–1630. Assessor i den av nyssbemälde hertig Johans stiftade Göta hovrätt 1634-11-17. Gift 1:o 1595-03-09 med Anna Andersdotter Björnram i hennes 2:a gifte, född 1563, † 1603-02-01 i barnsäng och begravd inne i Linköpings domkyrka. Hennes 1:a gifte 1583 med domprosten i Linköping Nicolaus Petri Grubb född 1554 i Skänninge, † 1594-04-23 och begraven inne i Linköpings domkyrka. Dotter till ärkebiskopen i Uppsala Andreas Laurentii Bothniensis Björnram och hans 1:a fru Anna Mikaelsdotter. Gift 2:o 1604-05-00 med Anna Pedersdotter Skute (Tre Snäckor) född 1580 i Linköping, † 1647-03-10 på Ry. Syster till riksrådet Adler-Salvii fru. Dotter till borgmästaren i nämnda stad och häradsdomaren i Valkebo härad Peder Eriksson Skute [Tre Snäckor] och Carin Olofsdotter.

Barn gifte 1:o:

 • Anders Pedersson Grubbe (kallade sig själv aldrig Stiernfelt) född 1595-06-04 i Linköping, † 1623-09-28. Inskriven som student i Uppsala 1611-10-19, Rostock 1617-02 och kallades i deras matrikel Grubbe, Giessen 1618 och disputerade där 1618-08-19, 1619-03-04 samt 1620-04-06. Till hans avresa från Giessen utgavs en särskild hyllningsskrift. Bland de professorer närvarande vid Giessen som hyllade honom fanns hans farbror Johannes Matthiae, vilken senare utnämndes till biskop i Strängnäs. Lektor i Linköping. Gift 1622 med Brita Joensdotter Kylander född 1602, † 1629-01-19. Dotter till biskopen i Linköping Jonas Kylander och Elin Håkansdotter.
 • Hans Pedersson Stiernfelt född 1596-05-26, † 1603 i Norrköping.
 • Margareta Pedersdotter Stiernfelt född 1597, † 1605-12-29.
 • Lars Pedersson Grubbe född 1601, † 1642. Se Tab. 2.
 • Anna Pedersdotter Stiernfelt född tvilling 1603-01-28, † 1624-09-15.
 • Brita Pedersdotter Stiernfelt född tvilling 1603-01-28, † 1603-08-26.

Barn i gifte 2:o:

 • Catharina Pedersdotter Stiernfelt född 1604-09-09 i Linköping, † i barnsäng 1644-04-16 i Göteborg och begravd där i Gustavi kyrka. Gift 1621-10-14 med biskopen i Norrköping Anders Hansson Prytz född 1590 i Arboga, † 1655-06-07 i Norrköping.
 • Jöns Pedersson Stjärnfäldt född 1606-04-20, † före fadern. Löjtnant vid Rikskanslerns drabanter 1628-1629.
 • Erik Pedersson Stiernfelt född 1607-08-26, † före fadern.
 • Margareta Pedersdotter Stiernfelt född 1608-12-28, † 1644-08-03 i Linköping och begravd där s.å. 16/9 i domkyrkan. Gift 1627-05-17 med assessorn Måns Andersson till Normestorp Ekegren † 1657.
 • Anna Pedersdotter Stiernfelt till Ry född 1610-08-01, † 1678-07-16. Drottning Maria Eleonoras kammarpiga i flera år. Gift 1633-10-31 med major Johan Gustaf Klingspor född 1605, † 1636.
 • Mattias Pedersson Stiernfelt' född 1611-07-07, † 1612-02-14.
 • Peder Pedersson Stiernfelt född tvilling 1613-04-18, † före fadern.
 • Kerstin Pedersdotter Stiernfelt född tvilling 1613-04-18, † 1700-10-13 på Föllingsö, Kisa sn. Gift 1630-06-06 i Linköping med landshövdingen i Kalmar Christoffer Larsson Grubbe.
 • Brita Pedersdotter Stiernfelt född 1615-01-06 på Ryds gård, Linköpings sn, † 1647-08-20 av barnsbörd i Iglau, numera Tjeckien. Gift 1635-12-08 i Stralsund, Pommern med översten Clas Bengtsson Kugelhielm där paret höll bröllopsfest. Omnämnd i sin faders likpredikan som "manhaftigh överste löjtnanten". Källa Likpredikningar efter fru Brita Stiernfelt och efter hennes svärfader Bengt Kugelhjelm, Linköpings stiftsbibliotek.
 • Staffan Pedersson Stiernfelt född 1616-10-12, † ogift 1644. Kornett vid Östgöta rytteri. Löjtnant 1642.
 • Maria Pedersdotter Stiernfelt född 1617-12-31, † 1648-10-01 i Kvillinge. Gift med hovjunkare Clas Slatte.
 • Mattias Pedersson Stiernfelt född 1619-09-14, † 1644. Kornett under överste Schlange i Tyskland. Levde vid faderns begravning och ska varit närvarande. Hans vidare öde och leverne är inte efterforskat.
 • Elisabeth Pedersdotter Stiernfelt född 1621-01-15, † 1621-04-26.
 • Barbro Pedersdotter Stiernfelt född 1622-05-19, † före 1667. Gift med landshövdingen i Narva Arent Möller i hans gifte 1:o, född 1621, † 1692.

TAB 2

Lars Grubbe född 1601-01-21 i Linköping, † 1642-10-23 då han stupade i slaget vid Leipzig och slöt ätten på svärdssidan. Son till Peder Mattsson, adlad Stiernfelt, Tab. 1. Inskriven i Uppsala 1617-02-16 och disputerade där 1623. Inskriven i Leiden 1624-07-23, i Helmstedt 1625-05-29, i Rostock 1625-08 och magister där 1625-10-31. Kunglig sekreterare år 1625. Häradshövding i Kinda härad i Östergötland 1628, men tillträdde ej, emedan lönen var tidigare bortskänkt till en annan. Resident i Hamburg 1635, underståthållare i Stockholm 1637. Generalkommissarie i Tyskland samt krigsråd och överste. Adlad 1629-01-28 på sin faders vägnar med namnet Stiernfelt, men han själv fick behålla namnet Grubbe, som han förut upptagit efter sin morfaders möderne och vilket namn även hans döttrar begagnade. Sekreterare av staten 1634-03-10. Tillika häradshövding i Hattula härad i Finland s. å. 12 mars. Överste för ett värvat regemente. Tillika häradshövding i Sjuhundra härad i Uppland och Tuhundra härad i Västmanland 1642. Gift 1630 efter k. tillstånd s.å. 25 maj med Catharina Gottschalksdotter i hennes 2:a gifte, dotter av generalkamreraren i Preussen Gottschalk Gottschalksson.

Barn:

 • Anna Catharina Grubbe, † i Irland. Gift 1:o 1651-07-30 med översten Ludvig Hamilton, friherre Hamilton af Deserf. Gift 2:o med engelska riddaren och ryttmästaren Rikard Dumbar. Gift 3:o med Magnus Schor. Gift 4:o med ryttmästaren Jakob Sommerwell.
 • Ingeborg Grubbe, levde som änka 1696. Gift med lantrådet Mattias Stackelberg † 1694.Lars Grubbe (son av Peder Mattsson, adlad Stiernfelt, Tab. 4), till Slagåla i Lillhärads socken, Västmanlands län, som förlänades honom 1636-12-20, Alby i Solna socken, Stockholms län, som han köpte 1638-03-20, Myrby i Skuttunge socken, Uppsala län, som han dels ärvt, dels fått i förläning 1636-12-20, och Otterstad i Solna socken, Stockholms län, som han tillbytte sig 1639 [6] samt Nabben i Lemsals socken, Livland. Född 1601-01-21 i Linköping. Inskrevs i därvarande gymnasium. Student i Uppsala 1617-02-16. Disp. 16232. Filosofie magister under en utländsk resa. Häradshövding i Kinda härad i Östergötland 1628-10-26, men tillträdde ej, emedan lönen var tidigare bortskänkt till en annan. Adlad 1629-01-28 på sin faders vägnar med namnet Stiernfelt, men han själv fick behålla namnet Grubbe, som han förut upptagit efter sin morfaders möderne och vilket namn även hans döttrar begagnade. Fick 1633-03-30 i förläning räntan av 3/4 skattehemman Skeppshusa i Kungsåra socken, Västmanlands län. Sekreterare av staten 1634-03-10. Tillika häradshövding i Hattula härad i Finland s. å. 12/3. Resident i Hamburg 1635. Bisittare i generalhandelskollegium (kommerskollegium) 1637-11-28. Underståthållare i Stockholm s. å. 30/11. Assistansråd vid svenska armén i Tyskland 1641. Överste för ett värvat regemente s. å. Tillika häradshövding i Sjuhundra härad i Uppland och Tuhundra härad i Västmanland 1642-03-31. Död s. å. 23/10 i slaget vid Leipzig och slöt ätten på svärdssidan. Han har givit prästbolet i Lillhärads socken, Västmanlands län. Gift 1630 efter k. tillstånd s. å. 25/5 med Catharina Gottschalksdotter i hennes 2:a gifte (gift 1:o med sekreteraren Gert Didriksson. Gift 3:o med Anders Larsson), dotter av generalkamreraren i Preussen Gottschalk Gottschalksson.

Barn:

 • Anna Catharina, död i Irland. Gift 1:o 1651-07-30 med översten Ludvig Hamilton, friherre Hamilton af Deserf, död 1662. Gift 2:o med engelska riddaren och ryttmästaren Rikard Dumbar. Gift 3:o med Magnus Schor. Gift 4:o med ryttmästaren Jakob Sommerwell.
 • Ingeborg, levde änka 1696. Gift med lantrådet Mattias Stackelberg, natural. Stackelberg, död 1694Peder Mattsson Stiernfelts egendomar

 • Utdala säteri. Ett frälse-säteri som under den katolska tiden var ett "Prebenda Diaconi". Kom i Peders ägo ca 1630, då han även erhöll säteri-frihet.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

 • Lychnos 1969/70 Svenska studenter i Giessen av Christian Callmer s171-199: Andreas Grubbe ss 172-176, 192, 194.
 • PHT 1976 Svenska studenter i Wittenberg av Christian Callmer s1-147: Andreas Grubbe elev nr 387 .
 • PHT 1988 häfte 1-2: Svenska studenter i Rostock 1419-1828 av Christian Callmer s3-98: Andreas Petri Grubbe elev nr 722.
 • PHT 1988 häfte 1-2: Svenska studenter i Rostock 1419-1828 av Christian Callmer s3-98: Laurentius Petri Grubbe elev nr 794.
 • Likpredikningar: Peder Mattsson Stiernfelt

: