Mannerfelt nr 775

Från Adelsvapen-Wiki

0775.jpg

Adliga ätten Mannerfelt nr 775

Adlad 1665-10-09, introducerad 1668.

Mannerfelt A77500.png

TAB 1

Måns. Smed och bonde i Hemmershults by i Fryele socken, Jönköpings län vid slutet av 1500-talet.

Barn:

 • Assar Månsson, född 1585. Smed och bonde på fädernegården i Hemmershults by. Död 1656. Gift med Anna Gudmundsdotter, död 1670, 'vid en ålder av några och nittio år'.

Barn:

 • Måns Assarsson, adlad Mannerfelt, till Binga i Hossmo socken, Kalmar län. Född 1619-08-20. Bysseskytt vid flottan 1633. Konstapel vid flottan 1636. Begick under ett slagsmål dråp å en borgare i Stockholm och rymde samt gick i holländsk örlogstjänst. Fick lejd 1644 och återvände till Sverige samt deltog 1644 i sjökriget mot Danmark. Erhöll benådningsbrev för sitt brott 1645-10-30. Underlöjtnant vid sjöartilleriet 1650-03-04. Chef för Smålands bysseskyttars kompani 1652-02-19 till sin död. Löjtnant 1653-04-01. Artillerikapten 1657-09-20. Major 1664-12-13. Adlad 1665-10-09 (introducerad 1668 under nr 775). Tygmästare vid sjöartilleriet 1668-07-13. Amirallöjtnant i amiralitetet 1673-03-26. Död 1674-01-24 i Stockholm och begraven i amiralitetskyrkan (gamla Ladugårdslands kyrka ), där hans epitafium uppsattes (nu i Östermalms kyrka ). Han deltog bl a under år 1658 i stora flottans operationer mot Danmark ombord på skeppet Draken och särskilt i sjöstriden i Öresund 1658-10-29 då han enligt sköldebrevet »erövrade på skeppet Draken det holländska amiralskeppet Brederode». Gift 1:o med Margareta Zandersdotter, död 1659 i Kalmar. Gift 2:o 1660-12-28 i Norrköping med Christina Persdotter i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1676-11-14 med kommendören Vilhelm Hansson, adlad Gyllenskepp, i hans 1:a gifte, född 1643, död 1689), född 1642-07-31 i Norrköping, död 1678-11-13 (1678-12-13) i Stockholm, dotter av rådmannen i Norrköping Peder Jönsson den äldre och Anna Henriksdotter.

Barn:

 • 1. En dotter, död före 1673.
 • 1. Brita. Var änka efter Erik Andersson i Kalmar 1673.
 • 2. Anna Maria, född 1662-04-01. Gift 1680-06-29 i Stockholm med amiralitetskaptenen Peter Thijsen, adlad Anckarstierna, född 1657, död 1708.
 • 2. Carl, född 1663-10-06, Död 1664-06-25.
 • 2. Johan, född 1665-02-28 i Stockholm. Student i Uppsala 1678-10-25–1684. Konstapel vid flottan 1684. Anställd i holländsk örlogstjänst 1684-11-11–1688-06-00. Underlöjtnant vid amiralitetet 1688. Överlöjtnant vid amiralitetet 1689. Drunknade julnatten 1689 (1690?) vid örlogsskeppet Skånes förlisning vid Skagen.
 • 2. Christina, född 1667-07-28, död 1693-10-28 och begraven i Maria kyrka i Stockholm. Gift 1:o 1686-01-14 med handlanden i Stockholm Johan Johansson Carlström, döpt 1656-06-03 i Norrköping, död 1689-04-20. Gift 2:o 1692-12-29 i Norrköping med kamreraren i Stockholm Peter Montén i hans 2:a gifte (gift 3:o 1694-12-09 i Stockholm med Anna Bergman, syster till Abraham Bergman, adlad Adelhielm, i hennes 2:a gifte, död 1710), född 1647, död 1703 [Öä].
 • 2. Carl, född 1670. Kapten. Död 1706. Se Tab. 2.
 • 2. Maria, född 1672-06-13, död 1740-09-04 på Källhult i Håksviks socken, Älvsborgs län och begraven 1740-10-17 i Håksviks kyrka. Gift 1688-06-15 i Karlskrona med amiralitetskaptenen Johan Vilhelmsson Kuyl, adlad Kuylenstierna, född 1662, död 1746.
 • 2. Elisabet, född 1673-05-16, död 1726-12-26 på Gammalsjö i Kalvs socken, Älvsborgs län. Gift med överstelöjtnanten Gudmund Hampn, adlad Riddersvärd, i hans 2:a gifte, född 1658, död 1714.
 • 1. Magnus, född posthumus 1674-08-12 i Stockholm, död där 1674-10-25.

TAB 2

Carl, (son av Måns Assarsson, adlad Mannerfelt, tab 1), född 1670-02-08 i Stockholm. Student i Uppsala 1678-10-25–1688. Arklimästare vid flottan 1688-06-22 Matros i holländsk och engelsk örlogstjänst 1689–1693. Överlöjtnant vid svenska amiralitetet 1694-04-20. Ånyo i holländsk örlogstjänst 1694–1696. Sekond på konvojexpedition med svenska örlogsfartyget Spes för att skydda den svenska handeln i farvattnen mellan Frankrike och England 1696-10-00. Kapten vid amiralitetet 1700-05-01. Död 1706-12-25 i Karlskrona efter hemkomsten från en sjöexpedition och begraven i Ramdala kyrka, Blekinge län. Han blev för begången förseelse under konvojexpedition med svenska örlogsfartyget Spes dömd att mista liv, ära och gods 1699-01-17, men erhöll nåd 1699-07-27 och återinsatt i sin tjänst. Gift 1701-03-21 Mem med Helena Catharina Bagge af Berga, född 1672-03-21, död 1712-05-15 i Karlskrona och begraven hos mannen i Ramdala kyrka, dotter av översten Erik Bagge af Berga, och Maria Elisabet Fleming.

Barn:

 • Christina, döpt 1702-05-28 i Karlskrona, liksom syskonen, död i Karlskrona 1705-12-06.
 • Assar Adolf, född 1703. Löjtnant. Död 1770. Se Tab. 3
 • Erik Magnus, döpt 1706-01-16. Student i Lund 1726. Auskultant i Svea hovrätt 1729-10-08 och i Göta hovrätt 1730-12-02. Vice aktuarie i kammarkollegium 1735-11-00. Aktuarie i kammarkollegium 1736-01-09. Auditör vid Åbo läns infanteriregemente 1737-02-01. Krigsfiskal 1743. Assessor i Åbo hovrätt 1747-06-23. Död ogift 1750-06-30 i Åbo och begraven i domkyrkan i Åbo.

TAB 3

Assar Adolf, (son av Carl, tab 2), till Hov i Hov socken och Rosendal i Vånga socken, båda i Älvsborgs län. Född 1703-06-26 i Karlskrona. Frivolontär vid Älvsborgs regemente 1720-02-24. Furir vid Älvsborgs regemente 1721-06-28. Rustmästare 1724-05-16. Förare 1730-06-15. Sergeant 1735-09-26. Fältväbel 1738-08-15. Fänrik 1741-05-26. Löjtnant 1743-06-13. Avsked 1750-03-30. Död 1770-07-14 på Rosendal och begraven i eget gravkor vid södra sidan av Vånga kyrka. Gift 1735-06-10 Hallanda med Sofia Brita Belfrage, född 1715-02-06 Öresten, död 1782-11-02 på Rosendal, dotter av majoren Nils Belfrage, och Brita Elsa Starck, nr 233.

Barn:

 • Helena Catharina, född 1736-05-14 Tumarp, död 1796-11-20 Ekedalen. Gift 1775-09-10 på Rosendal med kaptenen Johan Ludvig Cederstråhle, född 1736, död 1812.
 • Brita Elisabet, född 1738-04-28, död 1738-06-22.
 • Carl, född 1739-08-22 på Hov. Volontär vid Västgöta kavalleriregemente 1757-08-09. Sekundkorpral vid Västgöta kavalleriregemente 1758-03-01: premiärkorpral 1760-07-12. Kornett 1760-12-11. Stabskornett 1763-08-30. Livdrabant 1771-07-03. Avsked från livdrabantkåren med vice korprals (ryttmästare) n. h. o. v. 1771-07-17. Död barnlös 1771-08-17 på Hov, jordfäst i Hovs kyrka och därefter nedsatt i familjegraven vid Vånga kyrka. Gift 1769-09-29, Mollungen med Metta Reenstierna i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1772-09-27 på Mollungen med kaptenen Adolf Fredrik von Döbeln, född 1743, död 1795. 3:o 1796-03-12 i Västra Tunhems kyrka, Älvsborgs län, med prosten och kyrkoherden i Tunhems pastorat, av Skara stift Gustaf Segerdahl i hans 2:a gifte, född 1729-01-07 i Acklinga socken, Skaraborgs län, död 1798-03-15 i Tunhems prästgård), född 1749-02-05, död 1814-01-15 på Stora Apelnäs i Roasjö socken, Älvsborgs län, dotter av ryttmästaren Svante Reenstierna, och friherrinnan Catharina Åkerhielm af Blombacka.
 • Nils Vilhelm, född 1743-08-06 på Hallanda, död 1743-08-28 och begraven i Hovs kyrka, men därifrån flyttad till familjegraven vid Vånga kyrka
 • Nils Johan, född 1745-04-07 på Hov. Volontär vid Skaraborgs regemente 1761-06-13. Förare vid Skaraborgs regemente 1761-09-01. Livdrabant 1766-08-19. Löjtnant i armén 1771-08-21. Död barnlös 1775-11-13 i Stockholm och begraven i Storkyrkan i Stockholm. Gift 1775-02-07 Trästena med Anna Carolina Gyllenhaal, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1784-07-30 på Trästena med kaptenen Gabriel Borgenstierna, i hans 2:a gifte, född 1750, död 1787. Gift 3:o 1791-09-21 med löjtnanten Carl Anders Ödell, född 1765, död 1798), född 1753-10-16 på Trästena, död 1812-01-15 i Skara, dotter av kammarherren Lorentz Herman Gyllenhaal, och hans 1:a fru Fredrika Eleonora Frölich.
 • Margareta Elisabet, född 1747-09-12 på Rosendal, död ogift 1792-01-24 på Ekedalen och begraven i Tängene kyrka, Skaraborgs län.
 • Maria Christina, född 1750-06-15, på Rosendal, död på Rosendal 1762-08-10 och begraven i Hovs kyrka, men sedan flyttad till familjegraven vid Vånga kyrka
 • Brita Catharina, född 1752-05-20 på Rosendal, död ogift 1779-01-05 på Rosendal och begraven i familjegraven vid Vånga kyrka.
 • Erik Magnus, född 1755. Löjtnant. Död 1807. Se Tab. 4
 • Ulrika, född 1757-11-15 på Rosendal, död 1793-05-31 på Hallanda i barnsäng och begraven 1793-04-09 på Broddarps kyrkogård. Gift 1792-07-22 på Rosendal med vice häradshövdingen, assessor Elias Christoffer Monthan i hans 1:a gifte (gift 2:o med Maria Gustava Papke, född 1764-12-19, död 1842, dotter av kyrkoherden i Västra Vingåkers pastorat av Strängnäs stift, överhovpredikanten Carl Papke och hans 2:a fru Magdalena Steen), född 1762, död 1830-07-24 Ed

TAB 4

Erik Magnus, (son av Assar Adolf, tab 3), till Rosendal. Född på Rosendal 1755-07-11. Volontär vid Västgöta kavalleriregemente 1769-01-29. Avsked 1774-05-01. Volontär vid von Blixens värvade infanteriregemente 1774-05-04. Förare vid von Blixens värvade infanteriregemente 1774-08-31. Livdrabant 1775-11-29. Kornetts titel 1785-03-02. Löjtnant i armén 1789-05-20. Avsked från livdrabantkåren 1800-09-08. Död 1807-08-09 på Rosendal och begraven 1807-09-18 i familjegraven vid Vånga kyrka. Gift 1788-07-18 (1788-06-09) Hede med Ulrika Eleonora Björnberg, född 1758-02-05 Hjältorp, död 1840-05-18 på Rosendal och begraven på Vånga kyrkogård, dotter av kaptenen Johan Fredrik Björnberg, och Juliana Ahlehielm.

Barn:

 • Sofia Juliana, född 1789-03-16 på Hede. Stiftsjungfru. Död 1843-10-16 på Stora Bruse i Broddarps socken, Älvsborgs län och begraven på Broddarps kyrkogård. Gift 1822-08-11 på Rosendal med sin farbrors frus systerson, överstelöjtnanten Gustaf Fredrik Natt och Dag, född 1779, död 1855.
 • Assar Adolf, född 1790-02-20 [Kinna dopbok, medd. av V. Ljungfors] på Hede. Volontär vid Älvsborgs regemente. Sergeant i regementet 1801-05-25. Student i Lund 1809-01-27. Jur. exam. 1810-12-12. Vice notarie i Göta hovrätt 1811: Vice aktuarie i Göta hovrätt. Kammarjunkare 1826-05-11. Aktuarie 1828. Kanslist i hovrätten 1829-06-15. Död ogift 1834-02-07 i Jönköping och begraven på Vånga kyrkogård.
 • Hedvig Elisabet, född 1791-10-28 på Hede. Stiftsjungfru. Död 1858-11-24 Trästena och begraven på Essunga kyrkogård, Skaraborgs län. Gift 1830-09-05 i Vånga kyrka med sin kusin, kammarjunkaren Johan Carl Björnberg, född 1789, död 1834.
 • Lovisa, född 1792-12-12 på Rosendal, död 1796-04-29 på Hede.
 • Johan Fredrik, född 1794. Kapten. Död 1846. Se Tab. 5
 • Carl Erik, född 1796. Hovpredikant. Död 1840. Se Tab. 6
 • Gustaf Wolter, född 1798. Överstelöjtnant. Död 1867. Se Tab. 7.
 • Anna Louisa, född 1801-08-24 på Rosendal, död på Rosendal 1814-05-12 och begraven 1814-05-22 på Vånga kyrkogård.

TAB 5

Johan Fredrik, (son av Erik Magnus, tab 4), född 1794-07-28 Hede. Rustmästare vid Älvsborgs regemente 1803-12-23. Jungman och understyrman i handelsflottan. Bevistade navigationsskolan i Göteborg 1811-03-28–1811-08-07. Sergeant vid arméns flottas Göteborgseskader 1812-06-30. Fänrik vid Älvsborgs regemente 1814-08-25. Löjtnant 1819-01-16. Kapten 1834-11-11. Kompanichef 1836-11-06. RSO 1844-10-14. Död 1846-09-04 på kaptensbostället Åsen i Ljurs socken, Älvsborgs län och begraven på Asklanda sockens kyrkogård, Älvsborgs län. Gift 1838-02-28 med friherrinnan Jakobina Charlotta Lilliecreutz, född 1804-08-06 på Ryfors bruk i Nykyrka socken, Skaraborgs län, död 1875-09-10 i Värnamo, dotter av majoren, friherre David Gustaf Lilliecreutz, och Catharina Charlotta Ribbing.

Barn:

 • Eleonora Jakobina (Jacquette), född 1839-07-27 på Åsen, liksom systrarna, död ogift 1918-02-14 i Enköping ]] och begraven på Voxtorps kyrkogård.
 • Hedvig Charlotta, född 1840-12-17 på Åsen, död ogift 1862-02-22 i Värnamo.
 • Lovisa, född 1844-01-17 på Åsen, död ogift 1866-02-25 i Köpenhamn.

TAB 6

Carl Erik, (son av Erik Magnus, tab 4), född 1796-02-22 på Hede. Student i Uppsala 1814-02-08. Disputant 1816. Student i Lund 1817. Disputant i Lund 1820. Prom. fil. mag. 1820-06-22. Prästvigd i Skara 1820-11-20. Pastoratsadjunkt och vice pastor i Dala pastorat 1820. Pastoralexamen 1826-12-18. Extra ordinarie hovpredikant 1827-11-09. Bataljonspredikant vid Älvsborgs regemente 1828-03-05. Vice pastor i Sandhems pastorat 1830-05-01. Vice pastor i Norra Vånga pastorat 1830-05-01. Kyrkoherde i Dala pastorat 1832-04-25, allt i Skara stift. Död 1840-08-12 i Dala prästgård och begraven på Dala kyrkogård. Gift 1833-04-19 i Dala socken med Henrika af Bjerkén, född 1801, död 1853-06-05, dotter av kyrkoherden Carl Gustaf af Bjerkén, och Johanna Fredrika af Bjerkén.

Barn:

 • Lovisa Ulrika, född 1834-02-02 i Dala prästgård, liksom systrarna, död i Dala prästgård 1835-01-30.
 • Lovisa Ulrika Fredrika, född 1835-07-08, död 1840-12-03 i Dala prästgård.
 • Hedvig Charlotta, född 1837-05-17, död 1877-04-06 i Ulvstigens prästgård vid Karlsborg. Gift 1860-07-10 på Stenåsen i Dala socken med kontraktsprosten, kyrkoherden i Bellefors pastorat av Skara stift Nils Jonas Lönnerblad i hans 1:a gifte (gift 2:o 1881-09-11 med Johanna Gustava Linnarsson, född 1838-07-18, död 1924, dotter av kyrkoherden i Varvs pastorat av Skara stift Johannes Linnarsson och Eva Beata Salander), född 1834-12-13 i Åsleds socken, Skaraborgs län, död 1916-06-21 i Bellefors prästgård.
 • Anna Sofia (Anne-Sophie), född 1839-05-09, död 1885-07-17 i Ryda prästgård, Skaraborgs län. Gift 1863-05-19 i Falköping med kyrkoherden i Ryda pastorat av Skara stift Carl Johan Smedberg, född 1819-05-29 i Vånga socken, Älvsborgs län, död 1896-05-14 i Ryda prästgård.

TAB 7

Gustaf Wolter, (son av Erik Magnus, tab 4), född 1798-02-14 Rosendal. Kadett vid Karlberg 1810-05-07. Utexaminerad 1814-05-07. Fänrik vid Älvsborgs regemente 1814-05-17. Löjtnant vid Älvsborgs regemente 1819-11-16. 1. Löjtnant 1822-05-21. 2. Kapten 1834-01-18 3. Major 1836-08-02. RSO 1838-01-21. 2. Major 1839-10-10. Överstelöjtnant och 1. major vid Västgötadals regemente 1847-10-08. Vice ordförande i Älvsborgs läns norra hushållningssällskap 1848–1850. Avsked ur krigstjänsten 1852-03-11. CXIVJoh:s medalj 1855. Ordförande i Gudhems och Kåkinds häraders kretsförening av Skaraborgs läns hushållningssällskap 1855–1862. Ordförande i Bjärka sockens kommunalstämma 1863–1867. Död 1867-05-29 Trästena. Han inköpte jämte brodern Johan Fredrik av modern och övriga syskon Rosendal med underlydande 1834-10-09, utlöste brodern 1842-12-15 och försålde egendomen 1847-11-07. Innehade genom sin fru Trästena fideikommiss sedan 1851-03-14. Gift 1838-09-11 i Bjärklunda kyrka med Anna Margareta Eva Gustava (Anne Margarete) Granfeldt från Dal, född 1813-03-03 Röå, död 1884-03-22 på Trästena, dotter av ryttmästaren Johan Gustaf Granfeldt från Dal, och Anna Charlotta Fock A.

Barn:

 • Anna Eleonora Vilhelmina (Anne-Nora), född 1839-07-29 på Rosendal, död ogift 1917-01-02 i Skara och begravd på Bjärklunda kyrkogård. Hon tillträdde Trästena fideikommiss etter modern 1885-03-14 och försålde detsamma 1916-07-24.
 • Erik Gustaf, född 1841. Godsägare. Död 1918. Se Tab. 8.
 • Johan Georg Adolf, född 1842-12-25 på Rosendal, död på Rosendal 1847-07-08 och begraven på Vånga kyrkogård.
 • Hedvig Sofia Johanna, född 1844-12-11 på Rosendal, död på Rosendal 1847-07-03 och begraven på Vånga kyrkogård.
 • Carl Teodor, född 1846-11-20 på Rosendal, död på Rosendal 1847-06-22 och begraven på Vånga kyrkogård.
 • Hedvig Charlotta Johanna, född 1848-07-26 på Rosendal, död ogift 1901-08-16 på Trästena och begraven på Bjärklunda kyrkogård.
 • Assar Adolf Teodor, död 1850. Ingenjör. Död 1917. Se Tab. 10.
 • Carl Otto, född 1852. Kapten. Död 1924. Se Tab. 12
 • Johan Fredrik, född 1854. Major. Död 1931-08-22. Se Tab. 15
 • Vilhelm Claes Axel, född 1856-01-10 på Trästena. Genomgick Schartaus handelsinstitut i Stockholm 1874-01-09–1876-06-20. Kontorist i Stockholm 1876-09-01–1883-10-01. Anställd vid Trästena fideikommiss 1884-03-14. Förvaltare av Trästena fideikommiss 1892-03-14–1916-10-01. Sekreterare och redogörare i Hornborga sjösänkningsförenings styrelse från 1902-09-30. Ordförande i Bjärka sockens kommunalstämma 1888–1917. GM 1917-08-13. Ledamot av direktionen för veterinärinrättningen i Skara 1917. Död ogift 1919-05-29 i Skara ]] och begraven på Bjärklunda kyrkogård.
 • Emil Magnus Ludvig, född 1857. Disponent. Se Tab. 16

TAB 8

Erik Gustaf, (son av Gustaf Volter, tab 7), född 1841-03-10 på Rosendal. Studerade i Uppsala 1858–1862. Lantbrukselev vid Strands egendom, Södermanlands län 1862–1866. Förvaltare vid Stora Hov i Tråvads socken, Skaraborgs län 1866-03-14–1869-03-14. Arrenderade Trästena fideikommiss 1869-03-14–1892-03-14. Ledamot av styrelsen för Hornberga sjösänkningsaktiebolag samt styrelsens kassör och verkställande direktör 1873–1898. Domänvärderingsman i Skaraborgs län 1875–1902. Ledamot av förvaltningsutskottet hos Skaraborgs läns hushållningssällskap 1884-06-10–1900. Landstingsman i Skaraborgs län 1887–1889. Ledamot av styrelsen för svenska mosskulturföreningen 1887–1900. Ledamot av direktionen för Skara veterinärinrättning och för Skara kemiska station samt av styrelsen för Skaraborgs och Älvsborgs läns hästförsäkringsbolag och för Skara lantmannaskola 1889–1902. RVO 1889-11-30. Ordförande i rekvisitionsnämnden för Skaraborgs län 1896. Död 1918-12-16 i Skara. Han ägde Östtomten i Stenums socken, Skaraborgs län 1872–1913. Gift 1869-03-05 i Mariestad med Maria Bromander, född 1833-02-17 i Mariestad. Död 1898-04-15 på Östtomten, dotter av bokbindaren Gustaf Bromander och Ulrika Faxe.

Barn:

 • Gustaf, född 1870. Major. Överstelöjtnant. Se Tab. 9
 • Anna Maria, född 1871-04-28 Trästena. Gift 1903-10-01 Östtomten doktor Bror Gottfrid Teodor Per Ludvig Nannes, född 1868-10-20. Död 1939-07-07.v
 • Assar Ture, född 1874-02-06 på Trästena. Lantbrukselev vid Östtomten. Lantbrukare och försäljningsagent för Hälsingborgs superfosfataktiebolag. Död ogift 1916-08-25 i Ulricehamn (Skara förs db).
 • Ulrika Eleonora (Ulla), född 1875-08-29 på Östtomten. Gift på Östtomten 1906-10-04 med förste rådmannen och magistratssekreteraren i Västervik Henrik Christian Mikael Planck, född 1869-03-12 i Norra Vings socken, Skaraborgs län död 1921-04-18 i Västervik.

TAB 9

Gustaf, (son av Erik Gustaf, tab 8), född 1870-01-03 på Trästena. Volontär vid Skaraborgs regemente 1891-04-06. Mogenhetsexamen i Skara 1891-05-22. Sergeant 1892-06-18. Elev vid krigsskolan 1892-08-16. Utexaminerad 1893-10-31. Underlöjtnant vid Skaraborgs regemente 1893-11-17. 2. Löjtnant 1898-08-27. 3. Regementsadjutant 1898-09-30. 2. Regementsadjutant 1903-05-01. 1. löjtnant 1903-09-10. 2. Kapten 1908-07-08. 1. Kapten 1913-01-24. RSO 1914-09-30. Major i armén 1917-04-14 och vid Bohusläns regemente 1918-01-18. Avsked 1924-12-31. Befälhavare för Skövde rullföringsområde 1925-10-01. 1930-10-31 Överstelöjtnant i armén. 1937-03-13 fr o m 1937-10-01 beviljats avsked. Gift 1908-05-05 i Torshälla kyrka ]] med Anna Valfrida Höglund född 1880-04-30, fosterdotter till grosshandlaren Carl Höglund.

Barn:

 • Margareta, född 1909-03-26 i Axvalls stationssamhälle i (Norra Vings förs, , Skaraborgs län, fb). Gift 1928-04-10 i Skövde kyrka (Skövde, vb) med löjtnanten vid Hallands regemente Allan Hasselrot i hans 2:a gifte (gift 1:o 1921-06-04 i Stockholm med Rut Eva Charlotta Malmström, från vilken han blev skild, född 1900-10-01 i Stockholm), skilda genom Stockholms rådhusrätts utslag 1937-11-10, född 1897-01-07 i Stockholm. Gift 2:o 1948-11-16 med ryttmästaren i kejs. ryska gardeskavall., Jean Gregeire de Kompanietz, född 1896-08-29.
 • Ulla, född 1911-05-17 i Axvall, (Norra Vings förs, Skaraborgs län, fb). Död i Axvall (Norra Vings förs, Skaraborgs län, db) 1911-07-07.

TAB 10

Assar Adolf Teodor, (son av Gustaf Volter, tab 7), född 1850-06-22 Forstena. Brukselev vid Frövi bruk 1868-09-15–1869-10-01. Elev vid bergsskolan i Filipstad 1869-11-01. Utexaminerad 1870-10-15. Bruksbokhållare vid Valåsens bruk i Karlskoga socken Örebro län 1870-11-18 och vid Bofors bruk i Karlskoga socken 1871-02-04–1873-03-00. Ingenjör vid Hammarby bruk i Nora socken, Örebro län 1873-04-24–1875-06-22. Förvaltare vid Lenna bruk i Almunge socken, Stockholms län 1876–1885. Arrendator av Viks egendom i Balingsta socken, Uppsala län 1885–1888. Förvaltare vid Galtströms bruk i Njurunda socken, Västernorrlands län 1888-06-01–1897-11-01. Skogsförvaltare vid Sundsvalls cellulosaaktiebolags egendomar 1898-11-01. Död 1917-10-04 i Östersund (Björka förs Skaraborgs län, db) och begraven på Bjärklunda kyrkogård, Skaraborgs län. Gift 1879-07-08 i Nora med Maria Matilda Engström, född 1859-05-06 i Nora stad. Död 1934-03-12 i Karlskrona (db 50) och begraven i Härlunda socken, Skaraborgs län, dotter av livmedikus Carl Johan Leonard Engström och Matilda Carolina Helander.

Barn:

 • Anna Margareta Carolina Assarsdotter (Anne-Margarete), född 1880-05-21 på Lenna bruk. Stiftsjungfru. Död 1932-01-26 i Göteborg, Johannesbergs förs.
 • Carl Gustaf Leonard Assarsson, född 1883-02-26 på Lenna bruk, död på Lenna bruk 1883-03-10.
 • Axel Wolter Teodor Assarsson, född 1890. Vägkonsulent. Se Tab. 11.
 • Carl-Otto Leonard Assarsson, född 1894-05-11 på Galtströms bruk. Brukselev vid Munkfors bruk i Ransäters socken, Värmlands län 1915-07-15–1917-02-01 och vid Bofors bruk 1917-02-01. Ingenjör. död 1944-06-24 i Göteborg, (Johannesbergs förs db nr 123). Gift 1:o 1924-10-22 i Vasa förs, Göteborg ]] med Aina Maria Bolling, skilda genom Göteborgs rådhusrätts utslag 1931-09-16 (hon gift 2:a 1931-11-07 i Göteborg, Oscar Fredriks med Erik Gustaf Nordling, född 1901-03-09), född 1900-11-20, dotter av sjökaptenen Conrad Emanuel Bolling och Maria Charlotta Lilja. Gift 2:o 1937-03-20 i Göteborg (Oscar Fredriks förs, Göteborg, vb nr 29) med Stina Hallensten, skilda 1939-12-08 genom Göteborgs rådhusrätts utslag, född 1908-10-19 [omg. 1940-01-14 i Göteborg, Annedals förs (vb 242) med polisintend. Janne Emil Nikolaus Westlin, född 1903-02-08].

TAB 11

Axel Wolter Teodor Assarsson, (son av Assar Adolf Teodor, tab 10), född 1890-01-10 på Galtströms bruk i Njurunda socken, Västernorrland. Realskolexamen i Östersund 1909. Elev vid Chalmerska institutet i Göteborg 1909–1914. Tjänstgjorde vid Trollhätte kanals slussars ombyggnad 1914–1915-07-01. Ånyo elev vid Chalmerska institutets högre kurs 1915-09-01. Utexaminerad från dess fackskola för väg- och vattenbyggnadskonst 1920-06-07. Civilingenjör. Ingenjör vid Göteborgs stads byggnadskontor, gatu- och vägförvaltningen 1920-06-14. Platsledare vid södra Sveriges statsarbetens arbetsplatser i Karlshamn 1922-09-01. Vägkonsulent i Blekinge län samt konsulterande ingenjör 1924-09-01–1930. Ledamot av hamnstyrelsen i Ronneby 1928–1930. Vägingenjör i Blekinge län 1930. Ledamot av styrelsen för tekniska föreningen i Karlskrona, dess ordförande 1930–1931 och 1933–1934. Ledamot av styrelsen för svenska vägföreningen 1937. Vägingenjör i Malmöhus län 1941. LSTF från 1926. Gift 1926-04-03 i Stockholm, Engelbrekts med Svea Amalia (Eja) Larsson, född 1895-10-06 i Trollhättan. Dotter av skogsförvaltaren August Larsson och Amalia Johansson.

Barn:

 • Eva Svea Margareta, född 1927-01-13 i Ronneby förs,Blekinge län. Farm kand.
 • Lars Wolter Theodor, född 1930-07-28 i Listerby förs, Blekinge län.

TAB 12

Carl Otto, (son av Gustaf Volter, tab 7), född 1852-08-08 Forstena. Kadett vid Krigsskolan Karlberg 1872-05-02. Utexaminerad 1874-11-30. Underlöjtnant vid Älvsborgs regemente 1874-12-11. Ordförande i Bjärka förs Skaraborgs län kommunalstämma 1879–1881. Löjtnant 1881-01-11. Tjänstg vid generalstabens krigshistoriska avdelning 1881-11-01–1882-10-31. Sekreterare hos Drätselkammaren i Borås 1887-01-01–1903-12-31. Revisor av Borås stads räkenskaper 1891-12-08. Sekreterare hos Älvsborgs läns södra hushållningssällskap 1893-01-14–1918-03-27. Regementskvartermästare 1894-03-23–1899-10-05. Kapten i regementet 1895-09-09 och vid regementet 1897-10-08. Stadsfullmäktig i Borås 1897-01-01. RSO 1897-09-18. Överkontrollör vid brännvins- och maltdryckstillverkningen i Älvsborgs och Jönköpings län 1903-07-10. Ledamot av styrelsen för De sju häradernas kulturhistoriska förening 1903-11-12 och dess vice ordförande 1912-05-23. Avsked från regementet 1904-12-31 och från krigstjänsten 1906-04-20. Ledamot av drätselkammaren i Borås 1907–1910. RVO 1907-11-30. Sekreterare hos södra Älvsborgs läns handelskammare 1909-05-01 och hos Västergötlands och Norra Hallands handelskammare från 1915. Älvsborgs läns södra hushållningssällskaps stora GM 1912-07-17. Vice ordförande i Borås förss kyrkostämma 1913. RNO 1920-06-06. LSHSH. Biogr. i: "Vem är det?" Död 1924-01-24 i Borås förs. Historisk författare. Har bl a utgivit: Anteckningar om Elfsborgs regemente 1680–1815 (1887), Johan Ekeblad (1903), Elfsborgs läns södra hushållningssällskaps historia (1912), Mannerfeltska släktboken (1918) samt uppsatser av kultur- och personhistoriskt innehåll i tidningar och tidskrifter. Gift 1883-01-10 i civiläktenskap inför Göteborgs magistrat med Marie-Louise Suber, född 1861-05-04 på Brusaholms bruk i Ingatorps socken, Jönköpings län. död 1945-02-07 i Mariestad. Leksbergs förs Skaraborgs län (db nr 2), dotter av bruksägaren Teodor Isac Suber och Sally Elisabet Davidson.

Barn:

 • Magnus Gustaf Teodor (Måns), född 1884-05-11 Sällerhög. Kapten. Se Tab. 13.
 • Anna Margaretha (Anne Margrethe), född 1885-06-22 Sparsör s socken, Älvsborgs län. Mogenhetsexamen i Stockholm 1904-05-09. Student vid universitetet i Uppsala 1905–1906. Gift 1907-05-06 i Gustaf Adolfskyrkan i Borås med vice komministern sedermera kyrkoherden i Vänge och Läby förs, Uppsala län, kyrkoherden Hudiksvalls stadsförsaml. Oskar Adolf Murray, född 1879-04-04 i Stockholm. död 1940-12-26 i Vänge och Läby förs, Uppsala län.
 • Carl Erik August, född 1886-09-26 i Borås. Kansliråd. Se Tab. 14.
 • Axel Ludvig Christoffer, född 1898-01-17 i Borås. Studentexamen i Borås 1917-05-24. Mogenhetsexamen i Borås 1917-05-24. Student i Uppsala vid Uppsala universitet 1917-09-04. Student vid Stockholms högskola 1925-09-18. Fil. kand. examen 1927. Tillförordnad ämneslärare vid Storviks kommunala mellanskola 1929-08-20. Filosofie ämbetsexamen i Uppsala 1930-05-30. Extra ordinarie adjunkt vid Högre allmänna läroverket i Lund 1942-08-18. Gift 1941-10-18 i Dalarö kyrka med Borghild Maria (Maj) Lindhagen, född 1910-11-18, dotter av förrådsförvaltaren vid Trafikaktiebolaget Grängesberg–Oxelösunds järnvägar Carl August Lindhagen och Hilma Karolina Hellqvist. Se Tab. 14.5.

TAB 13

Magnus Gustaf Theodor (Måns), (son av Carl Otto, tab 12), född 1884-05-11 på Sällerhög i Asklanda socken, Älvsborgs län. Extra sjökadett på ångkorvetten Frejas expedition till Frankrike och England 1898. Mogenhetsexamen i Skara 1902-06-10. Officersvolontär vid 1. Göta artilleriregemente 1902-06-16. Sergeant vid 1. Göta artilleriregemente 1903-10-01. Elev vid Krigsskolan 1903-10-03, styckjunkare 1904-08-25. Utexaminerad 1904-11-28. Underlöjtnant vid Göta artilleriregemente 1904-12-16. Genomgick artilleri- och ingenjörhögskolan 1906-10-15–1907-07-20. Löjtnant 1907-08-31,. Kårchef för scoutkåren i Göteborg 1915-10-26–1916-06-06. Kapten 1916-12-30. Tjänstgjort vid generalstaben 1921-10-15–1925. RSO 1925-06-06. Överförd till övergångsstat 1927-06-18 fr o m 1928-01-01. Avsked 1934-05-04 fr o m 1928-05-12. Kapten i Göta artilleriregementes reserv. Tjänstgör i lantförsvarets kommandoexpedition. Gift 1910-11-12 i Fågelås kyrka å Almnäs i Norra Fågelås förs, Skaraborgs län med grevinnan Ingegerd Marika Posse, född 1886-08-16 Almnäs, dotter av kammarherren, greve Göran Gustafsson Posse och Marika Eufrosyne Dickson (se friherrliga ätten Dickson).

Barn:

 • Måns Ture Månsson, född 1911-03-02 på Almnäs i Norra Fågelås förs, Skaraborgs län. Se Tab. 13A
 • Carl Otto Göran Månsson, född 1913-04-10 i Göteborg. Se Tab. 13B.
 • Ingegerd Marika Anna Charlotta Månsdotter (Anne-Charlotte), född 1915-03-22 i Göteborg, Domkyrkoförsen (garnisonsförs, fb). Kontorist. Gift 1940-08-18 i Frustuna kyrka, Södermanlands län (Uppsala domk. förs, vb nr. 268) med godsförvaltaren, lantmästaren Claes Thure von Eckermann, född 1914-06-07 i Ljusne förs, Medelpad, Gävleborgs län, son av professorn Harry von Eckermann och Ulla Christerson.
 • Gustaf Lennart Månsson, född 1923-08-09 i Stockholm. Se Tab. 13C.

TAB 14

Carl Erik August, (son av Carl Otto, tab 12), född 1886-09-26 i Borås. Studentexamen i Skara 1906-06-06. Mogenhetsexamen i Skara 1906-06-06. Student vid universitetet i Uppsala 1906-08-29. Fil. kand. examen 1910-02-05. Extra ordinarie amanuens i kommerskollegium 1912-12-17. Assistent i kommerskollegium 1913-01-02, aktuarie hos pensionsstyrelsen 1915-01-01. Sekreterare hos konsumtionsregleringskommittén 1916-08-02. Biträdande sekreterare hos statens livsmedelskommission 1916-09-15. Sekreterare hos statens livsmedelskommission 1917-05-01. Tillika sekreterare hos Folkhushållningskommissionen 1917-06-15. RVO 1918-06-06. Extra byråchef i jordbruksdepartementet och statens egnahemsinspektör 1919-10-31. RFinlVRO 1920. RNO 1923-06-06. Kansliråd i kungl m:ts kansli 1926-12-03. Chef för statens egnahemsstyrelse 1928-06-22 . Statssekreterare i Jordbruksdepartementet 1930-07-03. KNO2kl 1932-06-06. KVO1kl 1935-06-06. Landshövding i Skaraborgs län 1935-06-15 fr o m 1935-09-01. Gift 1915-05-22 i Engelbrekts förs, Stockholm med Maria (Maja) Lindbom, född 1892-10-07 i Jakobs förs, Stockholm, dotter av kassören Ture Hjalmar Lindbom och Hedvig Maria Dorotea Ekström.

Barn:

 • Britta Maria, född 1916-03-01 i Råsunda, Solna förs, Stockholm, liksom syskonen. Studentexamen i Stockholm 1935-05-27. Cand. hort. civilhortonom. Stiftsjungfru.
 • Carl Otto Hjalmar, född 1917-12-14 i Västerås (Solna förs, fb). Kontorist. Kapten i Bohusläns reg:tes reserv 1944-01-01 (förut landstormslöjtnant inom io nr 17).
 • Claes Axel Ture, född 1919-07-20 i Råsunda, Solna förs, Stockholm. Se Tab. 14B.
 • Ingrid Marie Louise, född 1921-01-08 i Råsunda, Solna förs, Stockholm. Stiftsjungfru. Vävlärarinna
 • Nils Otto Gustaf, född 1924-06-11 i Råsunda, Solna förs, Stockholm. Se Tab. 14C.

TAB 15

Johan Fredrik, (son av Gustaf Wolter, tab 7), född 1854-08-04 Trästena. Volontär vid Skaraborgs regemente 1872-01-26. Mogenhetsexamen i Stockholm 1874-12-15. Elev vid krigsskolan 1875-07-14. Utexamen 1876-11-11. Underlöjtnant vid Skaraborgs regemente 1876-12-08. Adjutant hos kommendanten på Karlsborgs fästning och platsmajor Karlsborgs fästning 1880-01-01–1881-08-15. Genomgick gymnastiska centralinstitutets gymnastikdirektörskurs 1881-09-01–1883-04-15. Kompaniofficer vid krigsskolan 1883-06-01–1884-07-15. Ordonnansofficer vid III. arméfördelningens stab 1888-08-02–1899-06-27 och adjutant vid III. arméfördelningens stab 1891-08-14–1899-06-27. Tjänstgjorde i tyska armén 1890-02-01–1890-12-23. RPrRÖO4kl 1891-02-03. Kapten i regementet 1895-03-08 och vid regementet 1895-06-07. RSO 1898-12-01. Avsked från regementet och major i armén 1905-08-25. Sekreterare hos Skaraborgs läns hushållningssällskap 1908-06-14. RVO 1919-06-06. Död 1931-08-22 i Skövde (db 93). Gift 1884-10-10 i Sundsvall med Emelie Augusta Åslund, född 1862-08-27, död 1916-10-15 i Göteborg (Skövde förs, db) och begraven i Skövde, dotter av spanske vice konsuln Fredrik August Åslund och Emelie Anderson.

Barn:

 • Anna-Nora, född 1887-05-16 i Skövde. Gift 1911-10-15 med stallmästaren i Kungl M:ts hov, friherre Gustaf Adolf Otto Klingspor, född 1882.
 • Rudolf Carl Fredrik, född 1888-09-30 i Skövde. Mogenhetsexamen i Skara 1908-06-15. Volontär vid livregementets husarer 1908-06-18. Elev vid krigsskolan 1909. Utexaminerad 1910-12-19. Underlöjtnant vid livregementets husarer 1910-12-31. Avsked med tillstånd att inträda i regementets reserv 1912-08-09. Död ogift 1912-11-17 i Tampa, Florida, USA
 • Augusta Viktoria, född 1890-07-14 i Sundsvall. Gift 1:o 1909-10-12 i Skövde kyrka (Skövde förs vb) med löjtnanten vid livregementets husarer Charles William Dickson, född 1882-12-22 Säckestad i Trästena socken, Skaraborgs län, död 1916-08-07 i Göteborg. Gift 2:o 1934-07-21 i Skövde förs, med konsuln Otto Axel Hugo Ziegler, brittisk vicekonsul i Karlstad, född 1890-01-31
 • Hedvig Malin Charlotta, född 1892-03-10 i Skövde. Död 1943-10-10 i Västervik (Brännkyrka förs, Stockholm, db nr 316). Gift 1910-10-12 i Skövde kyrka (Skövde förs vb) med ryttmästaren vid livregementets husarer, RSO, RVO, Axel Vilhelm Odelberg, född 1883-01-09 Enskede.
 • Anna Margareta Eva Elisabet, född 1894-04-25 i Skövde, död 1909-03-18 på Falköpings lasarett och begraven i Skövde.
 • Erik Gustaf Henrik, född 1898-02-08 i Skövde. Realskolexamen i Skövde 1915-05-06. Lantbrukselev vid Louisefred i Skåne 1915-09-01 och Koselau Förvaltare vid Petersau i Rhein-Pfalz 1917-10-01. Utvandr tidigt till Sydamerika och hade anställning i Chile och Argentina, flyttade senare till New York. Återvände 1937 till Sverige för att bruka sin gård i Vålberg, Säffle.

TAB 16

Emil Magnus Ludvig, (son av Gustaf Volter, tab 7), född 1857-07-06 på Trästena. Död 1933-08-17 i Sigtuna (db 17). Lantbrukselev vid Sundbyholm i Sundby socken, Södermanlands län 1876-05-04–1877. Lantbruksbokhållare Norrtorp 1877–1883. Lantbruksinspektor vid Trästena 1883–1887. Disponent Ryningsnäs 1887–1895 och Klavreström 1895–1896. Förvaltare vid Säbylund i Kumla socken, Örebro län 1896-03-14–1927-10-31. Revisor i Örebro läns hushållningssällskap 1909–1915 verkställande direktör i Säbylunds torvströaktiebolag 1906. Nämndeman i Kumla härad 1916. RVO 1925-06-06. GM. Gift 1887-11-04 på Trästena med Juliana Fredrika Lovisa (Julia) Lagerholm, född 1862-12-04 i Örebro, Död 1926-09-27 på Säbylund (Kumla förs, Örebro län, db), dotter av kyrkoherden Per Didrik Lagerholm och Juliana Christina Åstrand.

 • Barn
 • Bengt Erik Gustaf, född 1888-08-15 på Ryningsnäs. Mogenhetsexamen i Örebro 1908-06-04. Student i Uppsala 1909-01-12. Med. kand. 1919-01-02. Med. lic. 1925-10-12. Extra provinsialläkare i Sigtuna 1927-02-01. Läkare vid statens vårdanstalt å Venngarn 1927-04-01. RNO 1951-06-06. Gift 1925-06-28 i Göteborg med Karin Emerentia Nilsson, född i Göteborg 1892-02-11 dotter av Carl Edvard Nilsson och Hanna Davida Niklasson. Se Tab. 16A.
 • Hans Emil, född 1891-06-10, på Ryningsnäs. Mogenhetsexamen i Örebro 1910-05-20. Volontär vid Vendes artilleriregemente 1910-06-07. 1. Konstapel i regementet 1911-08-31. Elev vid krigsskolan 1911-10-17. Utexaminerad 1912-12-19. Styckjunkare 1912-12-21. Underlöjtnant 1912-12-31. Genomgick artilleri- och ingenjörhögskolan 1915–1916. Löjtnant 1916-09-04. Död ogift 1920-05-03 i Kristianstads garnisonsförs.

TAB 16A

Bengt Gustaf Eric, (son av Emil Ludvig Magnus tab 16), född 1888-08-15 Ryningsnäs. Studentexamen i Örebro 1908-06-04. Student vid Uppsala universitet 1909-01-12. Med. kandidat examen 1919-01-25. Med. licentiat examen 1925-10-12. Extra provinsialläkare i Sigtuna distrikt 1927-02-01. Läkare vid Statens vårdanstalt å Venngarn 1927-04-01. Provinsialläkare i Sigtuna distrikt 1939-04-21. RVO 1944-06-06. Gift 1925-06-28 i Göteborg Vasa med Emerentia Karin Nilsson, född 1892-02-11 i Göteborg, dotter av tågmästaren Carl Edvard Nilsson och Hanna Davida Niklasson.

Barn:

 • Eva Anna-Nora Bengtsdotter, född 1930-09-18 i Uppsala (Sigtuna förs, fb).
 • Claes Christer Bengtsson, född 1934-01-20 i Uppsala (Sigtuna fb nr 2).

Källor

Litteratur: O. Mannerfelt, Mannerfeltska släktboken, I (1918).

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.