:

Stiernflycht nr 332

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Stiernflycht nr 332 †

Adlad 1645-09-14, introd. 1647. Utdöd 1797-08-09.

Den felaktiga uppgiften på riddarhusgenealogien om den adlade Nils Nilsson Stiernflychts mödernehärstamning eller att han skulle varit dotterson till den siste katolske biskopen (!) i Skara Magnus Haraldi (död omkr. 1560), härrör från Jakob Fabritius' likpredikan över Erik Stiernflycht 1650. Ursprunget till uppgiften synes varit, att modern blev omgift med bemälte biskops brorsons häradsskrivaren Bengt Haraldsson (fader till Harald Bengtsson, adlad Igelström, son nr 320).


1At (Sch). 2Ök. 3SK (ätten Vestgöte). 4Um. 5At (L). 6At (P). 7SH, liber caus, vol. 138, p. 7 (OA).

TAB 1

Lars Eriksson, i Lilla Åkatorp i Vedums socken, Skaraborgs län [1].

Barn:

 • Olof Larsson. Gästgivare och förmögen bonde i Vedums socken. Gift med Anna Torbjörnsdotter, död 1621, dotter av Torbjörn Joensson och hans hustru Brita. [1]

Barn:

 • Nils Olofsson. Ägde Stora Åkatorp i Österbitterna socken, Skaraborgs län. Död 1600-03-22 (»dagen före påsk»). Gift med Elin Olofsdotter i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Lars Mattsson. Gift 3:o omkr. 1602 med häradsskrivaren Bengt Haraldsson [se adliga ätten Strömfelt, Tab. 3], död före hustrun), död 1637-04-17 på kronohemmanet Iglabo i Ljurs socken, Älvsborgs län, dotter av borgmästaren i Bogesund (Ulricehamn) Olof Andersson och hans hustru Ingeborg. [1]

Barn:

 • Nils Nilsson, adlad Stiernflycht, till Iglabo, som han erhöll i donation 1646-10-01 och som han gjorde till säteri, samt Tjälvesta i Snavlunda socken, Örebro län, som han fick med sin hustru. Född 1600-06-16 på Stora Åkatorp. Kamrerare vid pommerska staten. Kamrerare i kammarkollegium 1635. Avsagd från denna tjänst, men åter insatt i densamma 1640-07-06. Adlad 1645-09-14 (introd. 1647 under nr 332). Assessor i kammarrevisionen 1647-07-08. Död 1658-02-02 och troligen begraven i Snavlunda kyrka, där Stiernflychtska vapnet uppsattes. [2] Hans och hans hustrus år 1632 målade porträtt ägdes av räntmästaren N. E. Müller (född 1794, död 1872). Enligt de å porträtten utsatta vapnen förde han en stjärna och hon en gren med tre ekollon i vapnet.1 Gift 1631-03-01 på Stockholms slott med Sara Larsdotter, född 1608-02-01, 'som varit kammarjungfru först hos drottning Christina den äldre, sedan hos drottning Maria Eleonora och därefter i flera år skött och uppvaktat Sveriges rikes arvprinsessa, sedermera drottning Christina', död 1689-10-04 och begraven 1690-03-23 i Snavlunda kyrka 1, dotter av ståthållaren på Jönköpings slott Lars Christersson och hans 2:a hustru Brita Eriksdotter.3

Barn:

 • Nils, född 1632-04-30 i Stralsund1. Student i Greifswald6 1648-02-24. Disp. s. å. 6. Fänrik vid Östgöta infanteriregemente 1652. Löjtnant därst. 1656. Kaptenlöjtnant 1657-03-24. Kapten 1658. Avsked 1678-05-00. Död ogift 1680-12-14.
 • Lorentz, född 1633-03-14 i Stralsund1. Student i Greifswald6 1648-05-27. Död 1653-09-29 i Stockholm.1
 • Erik, född 1634-02-15 i Stralsund, död 1650-06-21 som studiosus vid pedagogien i Alt-Stettin och begraven s. å. 5/8 i Maria stiftskyrka därst.
 • Gustaf, född 1635-05-08, död s. å. 18/5.
 • Helena, född 1636-05-30 i Stockholm, död 1679-09-01 i Nyköping och ligger jämte sin man begraven i Bettna kyrka Södermanlands län. Gift 16587 med häradshövdingen Åke Wrång, adlad Wrång, i hans 2:a gifte, född 1612, död 1679.
 • Anna, född 1638-06-28, död s. å. 12/7.
 • Harald, född 1640-10-22, död 1642-12-21.
 • Christian, född 1644. Hovjunkare. Död 1669. Se Tab. 2
 • Johan, född 1648. Kommissarie. Död 1703. Se Tab. 3

TAB 2

Christian (son av Nils Nilsson, adlad Stiernflycht, Tab. 1), till Tjälvesta och Iglabo. Född 1644-05-10. Hovjunkare. Död 1669-12-22 i Stockholm och där begraven5 1670-05-10. Gift 1669-08-19 med Sigrid Ekehielm i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1671-09-03 på Ekensberg i Över-Enhörna socken, Södermanlands län, med generalinspektören Crispin Flygge, adlad Flygge, född 1628, död 1674. Gift 3:o 1675-08-12 med assessorn Markus Kock, adlad Cronström, död 1679), död 1700 i Kristinehamn och där begraven, dotter av underståthållaren Bengt Baaz, adlad Ekehielm, och Eva Eggertz. 'Hon var en tid ganska rik men blev till slut utfattig. Fick efter sin andra mans död rättegång med hans släktingar, vilka påstodo, att hennes barn med honom var falskt och köpt av en änka, men för vilken ogrundade beskyllning de dömdes till dryga böter och ärans förlust.'

Barn:

 • Eva Christina, född posthuma 1670-07-00, död 1681-08-00

TAB 3

Johan (son av Nils Nilsson, adlad Stiernflycht, Tab. 1), till Tjälvesta. Född 1648-09-18 i Stockholm1. Student i Uppsala4 1663-02-15. Kommissarie. Död 1703-07-14 på Tjälvesta.1. Gift 1684 med Anna Grund, född 1659, död 1738-12-08, dotter av bankokommissarien Olof Grund, broder till kaptenen Anders Stockenström, adlad Stockenström, och Anna Andersdotter Boij, syster till assessorn Anton Boij, adlad von Boij.

Barn:

 • Sara, född 1685-09-09, död 1728-08-28. Gift 1716-04-24 på Tjälvesta med kaptenen vid Närkes och Värmlands regemente Anders Möller från Livland, född 1685, skjuten under kriget i Norge 1716-04-24.
 • Johan, född 1689-12-18. Kornett vid livdragonregementet 1709. Död s. å. 1/7 av sina i slaget vid Poltava erhållna sår.

TAB 4

Nils (son av Johan, Tab. 3), till Tjälvesta. Född 1687-05-28. Volontär vid Närkes och Värmlands regemente 1705-05-00. Sergeant därst. s. å. i juli. Fältväbel 1706-03-01. Fänrik 1708-10-10. Löjtnants karaktär 1725-06-30. Löjtnant vid nämnda regemente 1734. Kaptens avsked 1739-09-15. Död 1744-05-21 på Tjälvesta. Han blev den 1 juli 1709 fången vid Perevolotjna och förd till Tobolsk, varifrån han ej hemkom förrän 1722 eller efter fredsslutet. Gift 1728-11-18 med Johanna Catharina De Geer, född 1706-02-25 på Skyllbergs bruk i Lerbäcks socken, Örebro län, död 1775-11-03 på Tjälvesta, dotter av brukspatronen Louis De Geer, och Christina Gustaviana Baars.

Barn:

 • Johan Ludvig, född 1730 natten till den 16 febr. Löjtnant vid artilleriet. Död ogift 1797-08-09 på den gamla familjeegendomen Tjälvesta och slöt ätten på svärdssidan samt begraven i familjegraven i Snavlunda kyrka
 • Eva Christina, född 1731-08-09, död 1767-06-25 på löjtnantsbostället Tostebol i Ny socken, Värmlands län. Gift 1:o med kornetten Alexander Reinhold von Düben, född 1730, död 1762. Gift 2:o 1764-08-18 Mark med löjtnanten Gustaf Vilhelm Skogh, född 1736, död 1775.
 • Anna Lovisa, född 1732-08-31, död 1799-10-31 på Tjälvesta, den sista av namnet, och begraven i Stiernflychtska familjegraven i Snavlunda. Gift 1:o 1764-04-00 på Tjälvesta med kaptenen Svante Natt och Dag, född 1732, död 1765. Gift 2:o 1772-07-02 med majoren Hans Jakob Skytte af Sätra, född 1724, död 1793.
 • Nils, född 1735-07-14, död s. å. 29/9.
 • Nils, född 1738-06-02 på Tjälvesta. Volontär vid livregementet till häst 1752. Korpral därst. 1755-03-07. Sekundkornett 1759-08-14. Kornetts indelning 1765-07-15. Löjtnant 1770-10-15. Avsked 1771-07-30. Ryttmästare. Död barnlös 1778-09-28 Gäddeby. Bevistade pommerska kriget 1757–1762. Gift med Catharina Magdalena Lilliestråle i hennes 1:a gifte (gift 2:o med fabrikören Hans Peter Lindstedt på Skävesund), född 1748-07-26, död änka 1840-09-27 Skävesund

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: