:

Gyllensvärd nr 240

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Gyllensvärd nr 240

Adlad 1632-08-12, introd 1638.

Dunkla folksägner hava omspunnit denna ätts uppkomst. Å riddarhuset hava Åkersteins anteckningar föranlett uppgifter i genealogien om att stamfadern, Per Joensson, börjat som vallgosse och att hans fader varit »gångeskomakare» (Åkerstein uppger: sockenskomakare) i Västergötland. En historiett i »Tidning från Falköpings stad och Falbygden» för den 30 jan. 1864 återger en legend om att Per utskrivits som ryttare från gården Näbbarp, belägen i Redvägs härad väster om sjön Lönern, att han i en slaktning ryckt konungen undan fienderna och dagen därpå av denne fått det beskedet: »Förut har du hetat Per Näbb, nu heter du Per Gyllensvärd». Här skymtar, tyckes det, en variation av berättelserna om Olof Silfverlood och Anders Hästehufvud, om Erik Soops apokryfiska bragd vid Stuhm och om Per Hierta. Riddarhuskansliet har emellertid numera kunnat ur domböckerna för Sunnerbo härad i Småland fastslå, att Per Joensson var därifrån och tillhörde en landbofogdesläkt. Anställd vid västgötaregementen, samlade han dock sina huvudsakliga ekonomiska intressen till Hössna socken invid nuv. Ulricehamn, men fick under fortgången av sin militära bana en elvaårig anknytning till fäderneprovinsen. [Medd. av registratorn Västra Gyllensvärd.]

Gyllensvärd A24000.png

Gyllensvärd A24001.jpg

TAB 1

Per Joensson, adlad Gyllensvärd, till Önnarp, och Hössna, båda i Hössna socken, Älvsborgs län. Från Sunnerbo härad i Småland. Antog krigstjänst 1607, var fänrik vid Västbo krektar 1618-03-26 och var 1622 vid mönstring i Riga löjtnant vid sin svåger Baltzar von Neumans kompani av svågern Johan Hindersson Routers af Skälboö regemente Västgöta knektar (Skaraborgs regemente). Kapten vid Nils Ribbings västgötaregemente (Älvsborgs) 1624. Övergick till Västgöta ryttare 1628. Mönstrade såsom ryttmästare vid Smålands ryttare 1630-06-17 i Kalmar. Adlad 1632-08-12 i fältlägret vid Nürnberg, men adelsbrevet underskrivet först 1634-09-10 och konfirmerat 1647-04-20 (introd. 1638-01-17 under nr 240). Major 1632, i slutet av året. Överstelöjtnant 1633 och förde därefter i nio är med överstes traktamente befälet över regementet under den vid Lützen sårade Fredrik Stenbocks vistelse hemma i landet. Avgick från regementet 1641, då han icke blev utnämnd till dess överste. Chef för ett adelsfanekompani vid utbrottet av kriget med Danmark 1644 och bidrog med detta väsentligen till den lyckliga utgången av striden vid Önsvalla pass i Halland. Avsked 1656. Död 1664-03-19 och begraven s. å. vid midsommartiden i Hössna kyrka. Han köpte 1626 Önnarps skattegård m. m. i Hössna socken och erhöll härå 1629-03-03 frälserätt på behaglig tid. Under de följande tre årtiondena bildade han genom köp av skatte- och kronohemman i Västergötland och Småland säterierna Önnarp och Hössna ävensom Prästtorp i Berga socken, Kronobergs län. [1]. Gift med Elisabet Hand, till Hössna och Gavlö, född 1598, död 1651-04-10 och begraven i Hössna kyrka, dotter av landshövdingen Håkan Hand, och Virginia, konung Erik XIV:s naturliga dotter med Agda Persdotter.

Barn:

 • Johan, född 1617. Ryttmästare. Död 1688. Se Tab. 2
 • Virginia, levde änka. Gift 1641 med underlagmannen Johan Gustafsson, adlad Örnevinge, i hans 1:a gifte, död 1685.
 • Märta, till Önnarp, vilket 1689 reducerades från henne, född 1620, död 1694-11-11 Önnarp Gift med kaptenen Jonas Larsson Silfverswärd, död 1656.
 • Beata. Levde änka 1698. Gift med majoren Jöns Svinhufvud i Västergötland, nr 199, död 1659.

TAB 2

Johan, (son av Per Joensson, adlad Gyllensvärd, tab 1), till Sunnaryd och Bolstad (Bolmstad) i Bolmsö socken, Gavlö i Dannäs socken (alla i Jönköpings län) samt Prästtorp i Berga socken, Kronobergs län. Född 1617-05-13. Var fänrik vid Smålands ryttare 16352. Löjtnant därst. 16362. Ryttmästare 16442–1655, från 1646 som reformerad. Död 1688-02-02. Hans vapen uppsattes i Bolmsö gamla kyrka i Småland och blev på ättemedlemmars bekostnad 1926 i restaurerat skick uppsatt i den år 1839 nybyggda kyrkan. Gift med Märta Stierna, dotter av ryttmästaren Måns Stierna, och Anna Siöblad.

Barn:

 • Anna Maria, född 1642-10-19, begraven 1697-03-07. Gift med kaptenen Erik Koskull, död 1705.
 • Virginia, född 1643-09-19, död ogift 1714 på Gavlö och begraven s. å. 17/5 i Dannäs kyrka
 • Catharina, född 1644-11-05, död 1728-08-05 på Gripenberg i Gällaryds socken, Jönköpings län och begraven s. å. 15/8. Gift med ryttmästaren Bengt Reetz, adlad Reutervall, i hans 2:a gifte, född 1634, död 1687.
 • Knut, till Malmaryd i Nöttja socken (Kronobergs län) Född tvilling 1645-11-29. Fänrik vid Jönköpings regemente 1666. Konfirm.fullm. 1669-07-20. Löjtnant därst. 1670. Kapten 1676-01-15. Major 1677-06-16. Överstelöjtnants avsked 1678-11-10. Död ogift 1712-04-09 på Bolstad.
 • Sofia, född tvilling 1645-11-29, död barnlös 1722 Tollestorp och begraven s. å. 30/12. Gift med kommissarien Erik Ekman.
 • Johan, född 1646-12-17. Ryttare vid Smålands kavalleriregemente 1662. Korpral därst. 1668. Kornett 1674-01-17. Död ogift 1675-05-01 i Tyskland.
 • Erik, född 1649-02-04, död ung.
 • Magnus, född 1650-02-19. 'Levde utan tjänst och var gift'.
 • Per, född 1651-02-22. 'Drunknade i unga åren i Forsheda'.
 • Gustaf Adolf, född 1652. Löjtnant. Död 1732. Se Tab. 3.
 • Elisabet, född 1653-08-27, död 1734 på Prästtorp och begraven s. å. 21/1. Gift 1696-05-09 på Gavlö med fänriken Johan Pendrik, till Kvarsebo11 i Mossebo socken, Älvsborgs län. Var död 1705.12
 • Beata, född 1654-12-13, död ogift 1707 på Gavlö och begraven s. å. 26/7 i Dannäs kyrka
 • Christina, född 1656-04-22, död ogift 1719 på Gavlö och begraven s. å. 8/3.
 • Arvid, född 1657. Levde utan tjänst. Död 1734. Se Tab. 42
 • Emerentia, född 1661-01-09, död 1753 och begraven s. å. i dec. i Dannäs kyrka. Gift 1695-07-12 i Dannäs socken med kaptenen vid Jönköpings regemente Melkior Christian von Krakewitz, stupade 1708-08-31 vid Meskowitz.3
 • Carl Gustaf, född 1662. Kapten. Död 1703. Se Tab. 43

TAB 3

Gustaf Adolf, (son av Johan, tab 2), till Bolstad i Bolmsö socken, Jönköpings län. Född 1652-05-22. Fänrik vid Jönköpings regemente 1675. Löjtnant därst. 1678. Avsked 1689. Död 1732 på Bolstad och begraven s. å. 19/12. Gift 1694-08-08 i Bolmsö socken med Maria Eleonora Posse, död 1718 på Bolstad och begraven s. å. 14/5, dotter av landshövdingen Harald Posse, och Maria Ribbing.

Barn:

 • Harald, född 1695. Löjtnant. Död 1765. Se Tab. 4
 • Johan Erik, född 1697-05-16 på Bolstad. Kom i tjänst 1714. Kornett vid Smålands kavalleriregemente 1718-06-26. Avsked 1719-09-30. Död barnlös 1739 på Bolstad och begraven s. å. 27/9. Gift 1721 med Benkta Eleonora Natt och Dag, född 1701, dotter av kaptenlöjtnanten Axel Natt och Dag, och hans 1:a fru Maria Rutensköld. Hon anhöll 1741 att få gifta sig med bonddrängen Sven Svensson, vilket av regeringen avslogs.
 • Gustaf, född tvilling 1699-04-02 på Bolstad, död s. å. 20/5.
 • Carl, född tvilling 1699-04-02 på Bolstad. Död s. å. 22/5.
 • Märta Eleonora, född 1701-08-04 på Bolstad. Gift, enl. k. tillstånd13 1720-07-04, med ryttmästaren Carl Magnus Krusell i hans 1:a gifte (gift 2:o m, Catharina Ehrenpreus i hennes 1:a gifte, född 1731-02-13, död 1795-03-30 på Väboholm i Reftele socken, Jönköpings län, dotter av ryttmästaren Hans Didrik Ehrenpreus, och Eva Margareta Stålhammar), född 1691 i Finland, död 176(3?).
 • Carl Gustaf, född 1703-11-15 och död 1720-04-07 på Bolstad.
 • Susanna Beata, född 1708-05-01 på Bolstad, död 1775-12-05 Backen. Gift 1725-09-10 i Bolmsö socken med fänriken Erik Ulfsparre af Broxvik, född 1700, död 1790.
 • Gustaf Adolf, född 1714-04-11 på Bolstad. Mördad på Bolstad av volontären Wretzell 1724-08-03, medan fadern och allt hans husfolk voro till nattvarden i Bolmsö kyrka

TAB 4

Harald, (son av Gustaf Adolf, tab 3), till Bolstad och Gavlö. Född 1695-03-19. Volontär vid Smålands kavalleriregemente 1709. Kvartermästare därst. 1711-05-03. Sekundkornett 1712-07-22. Premiärkornett s. å. 12/12. Konfirm.fullm. 1715-10-21. Sekundlöjtnant 1716-07-12. Premiärlöjtnant 1718-06-26. Avsked 1719-09-30. Exspektanslöjtnant 1723. Död 1765-03-09 på Gavlö. Gift 1715-04-11 med Anna Brita Hård af Torestorp, född 1693-07-29, död 1784-05-01 på Lilla Gavlö och begraven s. å. 13/7, dotter av Gustaf Andersson Hård af Torestorp, nr 60, och Anna Catharina Hård af Segerstad.

Barn:

 • Johan Gustaf, född 1716. Kaptenlöjtnant. Död 1759. Se Tab. 5.
 • Harald, till Gavlö. Född 1717-09-25 på Malmaryd Norregård i Nöttja socken, Kronobergs län. Korpral vid Smålands kavalleriregemente 1742-06-25. Kvartermästare därst. 1745-01-21. Adjutant 1748-12-31. Löjtnant 1750-09-19. Kaptenlöjtnant 1758-09-11. Stabsryttmästare 1759. Regementskvartermästare 1760-12-09. Ryttmästare 1762-12-31. Avsked 1764-08-20. RSO 1770-04-28. Död 1802-10-02 på Lilla Gavlö. Bevistade pommerska kriget och blev blesserad vid Friedland 1761-09-17. Gift 1794-05-30 på Lilla Gavlö med Carin Branting, född 1761, död 1815-10-03 på Lilla Gavlö, sannolikt dotter av gästgivaren Georg Jakobsson Branting och Anna Brita Palm.
 • Maria Eleonora, född 1719-08-19, död 1798-09-20 Böjeryd. Gift 1:o 1742-03-09 på Stora Gavlö med fänriken Carl Johan Uggla, död 1742. Gift 2:o 1745-04-14 i Dannäs socken med sin frände, löjtnanten Jonas Magnus Gyllenhammar, i hans 2:a gifte, född 1706, död 1774.
 • Erik Magnus, född 1721. Löjtnant. Död 1776. Se Tab. 30
 • Anna Catharina, döpt 1723-05-01 på Gavlö, död 1813-09-18. Gift 1766-11-30 på Stora Gavlö med kaptenen vid Kronobergs regemente, RSO, Birger Hvasser, född 1726-03-03 i Landskrona, död 4 1811-05-15.
 • Hedvig Eleonora, döpt 1724-05-10 på Gavlö, död ogift 1771-11-16 på nämnda egendom.
 • Beata Christina, född 1725-11-14 på Gavlö, begraven 1726-01-23.
 • Beata Christina, döpt 1726-11-08 på Gavlö, död 1783-08-29 på Flahult. Gift 1:o 1761-03-17 på Stora Gavlö med inspektören Sven Arvidsson, född 1694, död 1766-04-22 Nabben Gift 2:o 1767-04-25 på Nabben med kyrkoherden i Sandseryds pastorat av Växjö stift Abraham Falck, född 1727-12-24 i Jönköping5, död5 1776-08-08.
 • Fredrika Margareta, döpt 1728-11-12 på Gavlö, död 1812-04-22 i Hjärtstorp i Bolmsö socken. Gift 1764-10-16 på Stora Gavlö med fänriken Carl Stockenberg.
 • Carl Fredrik, född 1730 på Gavlö och döpt s. å. 14/8, begraven s. å. 13/12.
 • Ulrika Eleonora, döpt 1731-10-15 på Gavlö, död 1821-08-31 på Hjärtstorp. Gift 1766-03-26 på Stora Gavlö med majoren Elias Rutger von Porat, född 1742, död 1812.
 • Carl Fredrik, döpt 1733-09-25 på Stora Gavlö, död där 1734 9 mån. gammal och begraven s. å. 1/12.
 • Carl Fredrik, född 1738. Kornett. Död 1789. Se Tab. 40

TAB 5

Johan Gustaf, (son av Harald, tab 4), född 1716-01-10. Volontär vid Kronobergs regemente 1735. Fältväbel därst. 1739. Regementsadjutant1 1741-09-02. Fänrik1 1743-05-03. Löjtnant 1749-06-23. Kaptenlöjtnant 1752-06-20. Stabskapten1 1753-06-03. Död 1759-02-08 på Peenemünde skans i Pommern. Gift 1751-05-06 på Kålshult i Linneryds socken, Kronobergs län med sin piga Catharina Bengtsdotter, född 1720-02-20, död 1762-06-24 Skogskvarn

Barn:

 • Gustaf, född 1749-01-05. Volontär vid Kronobergs regemente 1752. Rustmästare därst. 1757. Sergeant 1770. Fältväbel vid dalregementet 1775-01-30. Sekundadjutant s. å. 22/5. Premiäradjutant 1776-06-19. Genom byte fänrik vid Kronobergs regemente 1777-05-06. Stabsfänrik1 1781-07-12. Avsked 1783-05-28. Död ogift 1813-03-17 Björnstorp
 • Harald Adolf, född 1752. Löjtnant. Död 1811. Se Tab. 6.
 • Anna Maria, född 1753-09-21 på Kålshult, död 1754-05-12.
 • Johan Georg, född 1754. Major. Död 1827. Se Tab. 10
 • Johanna Catharina, född 1756-01-18 och död 1757-05-29 på Kålshult.
 • Carl Gabriel, född 1757. Kapten. Död 1826. Se Tab. 17
 • Bengt Magnus, född 1758. Överjägmästare. Död 1840. Se Tab. 28.

TAB 6

Harald Adolf, (son av Johan Gustaf, tab 5), född 1752-01-20 Kålshult. Kom i tjänst 1773-01-30. Korpral vid Smålands kavalleriregemente 1773-08-13. Kvartermästare i regementet 1783-06-07. Livdrabant 1790-10-15. Löjtnant i armén 1794-11-24 och vid regementet 1794-12-13. Tjänstfri från livdrabantkåren med lönens bibehållande 1809-08-15. Död 1811-10-20 på Storekull i Torskinge socken, Jönköpings län och begraven s. å. 10/11. Gift 1779-07-30 Hjälmaryd å. 22/3, dotter av majoren, friherre Erik Sparre, och Regina Christina Lillienberg.

Barn:

 • Erik Gustaf, född 1779-09-19 på Södra Hjälmaryd, död s. å. 1/11.
 • Christina Ulrika, född 1780-10-23 på Storekull, död s. å. 24/12.
 • Ebba Christina, född 1783-03-05 på Storekull, död 1810-03-31 i Håringe på Bolmsön. Gift 1807 med Tor Magnusson.
 • Andreetta Ulrika, född 1787-08-16 på Storekull. Död s. å. 15/12.
 • Axel Johan, född 1789. Lantbrukare. Död 1862. Se Tab. 7
 • Erik Ture, född 1795-07-01 på Storekull. Volontär vid Jönköpings regemente. Död 1810-08-01 på nämnda gård.

TAB 7

Axel Johan, (son av Harald Adolf, tab 6), född 1789-03-18 Storekull. Volontär vid Kronobergs regemente 1793. Avsked 1803. Lantbrukare. Död 1862-12-18 på sin egendom Storekull. Gift 1815-06-25 på Hjälmaryd i Torskinge socken med Christina Jonasdotter i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Erik Larsson, död 1814-04-15), född 1783-09-25 på Hjälmaryd, död 1852-08-30 på Storekull, dotter av arrendatorn Jonas Danielsson och Catharina Israelsdotter.

Barn:

 • Erik Adolf, född 1816-04-14 på Storekull. Bokförare i Jönköpings sparbank. Död 1846-03-10 i Jönköping.
 • Margareta Fredrika, född 1818-03-03 på Storekull, död där 1895-09-30. Gift 1842-04-23 i Forsheda prästgård Jönköpings län med lantbrukaren Anders Johan Westergren, född 1809-11-16 Horshult, död 1886-08-11 på Skogen i samma socken.
 • Harald Gustaf, född 1820-07-10 och död s. å. 21/11 på Storekull.
 • Ture Johan, född 1821. Egendomsägare. Död 1907. Se Tab. 8.
 • Harald Gustaf, född 1824-01-17 på Storekull. Volontär vid Jönköpings regemente 1844-11-11. Extra ordinarie landskontorist i Jönköping 1846-07-15. Död 1847-08-03 genom drunkning under badning i Vättern.

TAB 8

Ture Johan, (son av Axel Johan, tab 7), född 1821-10-07 på Storekull. Tillsyningsman och räkenskapsförare vid grävningen av en kanal mellan sjöarna Dreven och Bottnen sommaren 1848. Ordf. i Torskinge sockens brandstodskommitté 1852 och i fattigvårdsstyrelsen 1853. Tillika skolkassor 1853–1861 och från 1880. Kassör av pensioner sedan 1853. Förvaltare av Toftnäs och Hjälmaryd i Torskinge socken, Jönköpings län 1872–1883. Landstingsman 1873–1874. Ordf. i bevillningsberedningen i Forsheda och Torskinge samt Kulltorps och Gnosjö snr Jönköpings län. 1877–1885. Erhöll silvermedaljen av 8:e storleken för medborgerlig förtjänst 1893-07-00. Död 1907-06-27 på sin egendom Storekull. Gift 1853-12-29 på Storekull ]], med Anna Lorentzdotter, född 1832-10-10 ]] på Bråta i Jäluntofta socken, Jönköpings län, död 1909-03-06 på Storekull (Torskinge förs, Jönk, db), dotter av hemmansägaren Lorentz Arvidsson och Maja Lisa Simonsdotter.

Barn:

 • Emma Lovisa Christina, född 1855-01-29 på Storekull, liksom syskonen, död där 1860-03-31.
 • Harald Ludvig Casimir, född 1857. Kapten. Död 1924. Se Tab. 9.
 • Axel Emil Sixten, född 1861-03-31 först lantbruksbiträde, sedan förvaltare på Storekull. Död där 1905-12-20.
 • Ebba Cecilia Olivia, född 1863-12-24, död 1867-03-13 på Storekull.
 • Regina Christina Andreetta, född 1866-08-27. Gift 1887-07-08 på Storekull med före detta folkskolläraren i Torskinge församl. Johan Salomon Ljunggren född 1860-12-30 på Läsaryd Norregård i Södra Ljunga socken, Kronobergs län, död 1927-11-18 i Södra Ljunga.
 • Ebba Fredrika Lovisa, född 1869-08-19 i Torskinge förs, Jönk.
 • Amalia Sofia Eleonora, född 1873-04-20. Gift 1918-07-28 (utdr. av lysn.& vigselbog) med lantbrukaren Erland Hugo Napoleon Constantin Lillienberg, född 1879 i Torskinge förs, Jönk.

TAB 9

Harald Ludvig Casimir, (son av Ture Johan, tab 8), född 1857-09-04 Storekull Mogenhetsexamen 1878-12-05. Volontär vid Kronobergs regemente 1879-03-13. Sergeant 1881-06-20. Elev vid krigsskolan s. å. 18/7. Utexaminerad 1882-10-31. Underlöjtnant vid Gotlands nationalbeväring s. å. 8/12. Löjtnant 1889-11-01. Kapten vid Gotlands infanterireg:te 1901-06-07. RSO 1904-07-09. Avsked 1909-04-30. Kapten i Gotlands infanterireg:tes reserv. Död 1924-11-08 på sin egendom Storekull i Torskinge förs, Jönk. Gift 1912-06-20 i Skövde med gymnastikdirektören Elsa Louise Grönvall, född 1878-07-06. Död 1924-10-03 på Värnamo lasarett, Torskinge förs, Jönköpings län. Dotter av ingenjören John Georg Grönvall och friherrinnan Eva Amalia Carolina Fägerskiöld.

Barn:

 • Joen Ture, född 1913-04-10 på Storekull, Torskinge förs, Jönköpings län. Huvudman 1924. Realex vid Skövde allmänna läroverk. Klagstorps lantbruksskola. Lantbrukdsinspektor på Fylleryds säteri, Torskinge förs, Jönköpings län. Inspektor vid o sedermera ägare till Lindsta Norregård, Värnamo. Lantbrukare i Knäred, Halland.
 • Per Harald, född 1915-03-03 i Skövde, Torskinge förs, Jönköpings län. Huvudman 1997. Studentex i Skövde 1934-05-15. Äg o beb Linsta Norregård, Värnamo. Civ ek.
 • Bo Vilhelm, född 1916-10-11
 • Eva Annika Birgitta, född 1918-06-25 Storekull. Under lång tid anställd inom glasgrossistbranschen.
 • Ebba Amalia Christina (Kerstin), född 1921-08-21 Storekull.

TAB 10

Johan Georg (översiktstab 2 A, översiktstab 2 A, son av Johan Gustaf, tab 5), född 1754-12-29 Kålshult. Volontär vid Kalmar regemente 1772. Furir därst. 1774-08-09 sekundadjutant vid Kronobergs regemente 1776-08-19. Premiäradjutant därst. 1777-12-10. Fänrik 1782-12-20. Stabslöjtnant 1783-03-19. Regementskvartermästare med kaptens titel 1786-09-21. RSO 1789-06-28. Kompanichef 1791-02-10. Sekundmajor 1792-12-18. Premiärmajor 1793-12-20. Avsked 1803-06-30. Död 1827-05-23 på Lamhult i Aneboda socken, Kronobergs län. Han bevistade finska kriget 1788–1790 och var med i affärerna vid Anjala och Värälä samt striden vid Uttismalm, efter vilken han dubbades till RSO. Gift 1808 Lamhult med stiftsjungfrun Eufrosyne Christina Uggla i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1798 med löjtnanten Bengt Olof Ulrik Baas, från vilken hon blev skild, född 1758, död 1824), född 1781-05-24 Skoglösa s socken, Kristianstads län, död 1870-09-21 på Lamhult, dotter av överjägmästaren Sven Anton Uggla, och Maria Elisabet Holmström.

Barn:

 • Gustaf, född 1809-07-03 på Lamhult. Kadett vid Karlberg 1822-07-06. Utexaminerad 1830-04-06. Fänrik vid 1. livgrenadjärregementet s. å. 21/5. Löjtnant därst. 1835-04-11. Död ogift 1846-01-18 på Lamhult.
 • Ferdinand, född 1811. Kammarherre. Död 1889. Se Tab. 11

TAB 11

Ferdinand, (son av Johan Georg, tab 10), född 1811-02-27 på Lamhult. Sergeant vid Kronobergs regemente 1827-10-20. Officersexamen 1828. Fänrik s. å. 3/9. 2. Löjtnant 1836-08-26. 1. Löjtnant 1841-02-01. Avsked 1848-05-30. Kaptens n. h. o. v. 1849-01-08. Kammarherre 1870-05-09. RVO 1878-11-30. Död 1889-08-24 i Växjö genom olyckshändelse och begraven på Tjureda kyrkogård Kronobergs län. Ägde Ljungsberg i Hjälmseryds socken, Jönköpings län, Lamhult i Aneboda socken, Berg i Bergs socken, Åby i Tjureda socken samt Östregård i Växjö landsförsaml. (alla i Kronobergs län), ävensom gårdar i Växjö. Gift 1840-10-25 i Växjö med stiftsjungfrun Helena Charlotta Charpentier, född 1819-09-19 på Strettö i Ryssby socken, Kronobergs län, död 1915-10-25 på Åby, (Tjureds förs, Kron. db), dotter av överstelöjtnanten Claes August Charpentier, och Gustava Sofia Bergius, änkefru Gyllensvärd ägde efter mannens död jämte barnen Åby.

Barn:

 • Ida Gustava Eufrosyne, född 1841-07-14 på Lamhult, död 1922-06-11 på Berg. Gift 1:o 1861-08-22 i Växjö med löjtnanten vid Kronobergs regemente Frans Olof Anders Fredrik Hoffberg, född 1837-06-26 i Östra Strö socken, Kristianstads län, död 1871-09-15 på Åby. Gift 2:o 1873-09-09 på Berg med godsägaren Elis Skogström, född 1844-11-30 i Grums socken, Värmlands län, död 1909-05-17 på Berg.
 • Disa Carolina, född 1842-08-06 på Lamhult, död ogift 1905-07-21 på Åby.
 • Georg August, född 1844. Kapten. Död 1916. Se Tab. 12.
 • Gustaf, född 1845-08-24 på Berg. Kadett vid Karlberg 1863-01-19. Utexaminerad 1869-01-30. Underlöjtnant vid Smålands grenadjärbataljon s. å. 5/2. Död ogift 1872-06-22 på Åby.
 • Carl, född 1847-04-28. Död 1859-02-26.
 • Helga, född 1848-06-12 på Åby, död 1927-07-04 i Stockholm. Gift 1868-07-28 i Tjureda kyrka med majoren i armén, kaptenen i 2. livgrenadjärregementets reserv, RSO, RDDO m. m. Axel Edvard Wester, född 1835-10-24 i Karlstad, död 1914-01-21 i Växjö.
 • Axel, född 1851-06-26 på Åby. Död 1934-03-15 på Åby, Kron. Volontär vid Kronobergs regemente 1872-01-20. Mogenhetsexamen 1873-06-03. Elev vid krigsskolan s. å. 24/7. Utexaminerad 1874-10-05. Underlöjtnant vid Smålands grenadjärbataljon s. å. 16/10. Löjtnant 1881-08-06. Kapten 1895-06-07. RSO s. å. 30/11. Kapten vid Karlskrona grenadjärregemente 1901-12-05. Major i armén 1903-06-26. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom kapten i sistnämnda reg:s reserv s. d. Avsked ur armén. RVO 1920-06-06. Äg. Berg.
 • Knut, född 1852-10-11 på Åby. Död 1936-01-23 på Åby, Tjureda förs, Kron,. Förvaltare därst. 1889–1915. Ordf. i Kronobergs läns fiskeriförening. Landstormsbefälhavare. Ordf. i Tjureda sockens kommunalstämma och vice ordf. i dess skolråd. Ordf. i styrelsen för Bergs och Hisstorps mejeriförening. RVO 1901-11-30. Äg. villa i Åby. Gift 1912-02-02 i Strängnäs med Ellen Ester Emerentia Enell, född 1861-04-01 på Karlstorp i likan, socken, Jönköpings län, död 1930-08-23 på Åby (Tjureda förs, Kron., db nr 6), dotter av godsägaren och auditören Anton Gustaf Enell och Hedda Jacquette Nordenskiöld A.
 • Oskar Robert, född 1854-02-16, död 1855-07-20 på Åby.

TAB 12

Georg August, (son av Ferdinand, tab 11), född 1844-03-02 på Berg (Aneboda förs, Kron, db). Kadett vid Karlberg 1862-03-02. Utexaminerad 1868-03-14. Underlöjtnant vid Kronobergs regemente s. å. 24/3. Löjtnant 1874-08-14. Kapten 1888-10-05. RSO 1890-12-01. Avsked 1898-04-15. Död 1916-08-17 i Växjö. Ägde Lamhult och Ljungsberg. Gift 1875-08-31 på Uppåkra i Vallsjö socken, Jönköpings län med Eva Sofia Augusta Gyllenkrok, född 1854-04-15 i Jönköping, dotter av häradshövdingen Knut Axel Johan Gyllenkrok, och friherrinnan Charlotta Magdalena Gyllenkrok.

Barn:

 • Anna Elisabet, född 1877-05-22 på Lamhult. Liksom syskonen, död 1922-01-24 Nordsjö. Gift 1910-10-12 på Lamhult (Aneboda förs, Kron. vb) med godsägaren Carl Axel Klöfverskiöld, nr 579, i hans 1:a gifte, född 1873.
 • Gustaf Johan Ferdinand, född 1879-03-07. Död 1933. Mogenhetsexamen 1897-06-05. Volontär vid Kronobergs regemente s. å. 3/8. Korpral 1898-08-03. Sergeant s. å. 7/8. Elev vid krigsskolan s. å. Fanjunkare 1899-08-10. Officersexamen s. å. 25/11. Underlöjtnant vid Kronobergs regemente s å. 8/12. Löjtnant 1902-06-13. Utexaminerad från instruktörskursen vid gymnastiska centralinstitutet 1904-04-29. Gymnastiklärarexamen därst. 1905-06-08. Kapten vid nämnda regemente 1914-12-05. RSO 1920-06-06. Major i armén 1926-02-26. På övergångsstat 1927-06-18. Gift 1:o 1907-10-12 Varberg med Olga Elvira Schmidt, född 1885-10-12, död 1916-01-11 i Varberg, dotter av godsägaren James Schmidt och Elvira Lindeman. Gift 2:o 1920-01-14 i Växjö med Anna Carolina Nilsson, född 1885-04-13. Se Tab. 12 A
 • Eva Malin Heléne, född 1880-08-28, död ogift 1922-02-14 på Nordsjö, Kristbergs förs, Ög. (db 7) och begraven i Anehoda förs
 • Carl Axel, född 1882-07-18, död s. å. 26/9 på Lamhult.
 • Helena, född 1383-08-07, död 1886-01-23 på Lamhult och, liksom brodern, begraven på Aneboda kyrkogård.
 • Knut Georg, född 1889-02-12. Mogenhetsexamen 1908-06-01. Volontär vid Kronobergs regemente s. å. 6/6. Elev vid krigsskolan 1909-10-04. Officersexamen 1910-12-19. Underlöjtnant vid Kronobergs regemente s. å. 30/12. Löjtnant 1914-10-23. Sårad av en bajonett under fältmanöver 1915-08-14 och död ogift s. å. 18/8 på Karlsborg.
 • Malin, född 1891-07-06. Gift 1925-03-09 på Lamhult (Aneboda förs Kron, vb) med sjökaptenen Axel Edvin Sigfrid Broström, född 1880-04-16 i Fårö förs, Gotl
 • Elsa, född 1895-02-27. Gift 1925-09-19 på Lamhult (Sthlm Hedvig Eleonora förs, vb) med amanuensen i ecklesiastikdepartementet, filosofie kandidat Knut Ejnar Sprinchorn, född 1898-04-30 i Lund, 1. byråsekr,
 • Jane, född 1897-01-28. Gift 1920-07-23 på Lamhult med löjtnanten vid Svea artilleriregemente Carl-Magnus Pereswetoff-Morath, född 1896-09-13 i Stockholm, överstelöjtn.

TAB 12 A

Gustaf Johan Ferdinand, (son av Georg August tab 12), född 1879-03-07 Lamhult Mogenhetsexam. i Växjö 1897-06-05. Volontär vid Kronobergs reg:te s.å. juni 11. Korpral 1898-08-03. Sergeant samma år aug. 17. Elev vid Krigsskolan samma år. Fanjunkare 1899-08-10. Officersexam. s. å. nov. 25. Underlöjtnant vid Kronobergs reg:te s. å. dec. 8. Löjtnant 1902-06-13. Utexam. från instruktörskursen vid Gymnastiska centralinstitutet 1904-04-29. Gymnastiklärarexam. därstädes 1905-06-08. Kapten vid nämnda reg:te 1914-12-05. RSO 1920-06-06. Major i armén 1926-02-26. Överförd till övergångsstat 1927-06-18 fr.o.m. 1928-01-01. Avsked 1929-02-22. Död 1933-05-03 i Öjaby förs, Kron. ]] begraven i Aneboda förs, Kron. Gift 1:o 1907-10-12 i Varberg med Olga Elvira Schmidt, född 1885-10-12, död 1916-01-11 i Varberg (Växjö stadsförs, db), dotter av godsägaren James Schmidt och Elvira Lindeman. Gift 2:o 1920-01-14 i Växjö (Skatelöfs förs, db) med Anna Karolina Nilsson, född 1885-04-13

Barn:

 • 2. Märta Hélène, född 1929-07-20 i Öjaby förs, Kron., (fb nr 6). Farm. kand.

TAB 13

Johan, (son av Georg August, tab 12), född 1885-10-25 Lamhult Mogenhetsexamen 1903-05-26. Volontär vid Kronobergs regemente s. å. maj 29. Vice korpral 1904-07-12. Korpral s. å. 29/8. Distinktionskorpral s. å. 14/9. Sergeant s. å. sept. 29. Elev vid Krigsskolan s. å. Fanjunkare 1905-08-29. Officersexam. s.å. nov. 29. Underlöjtnant vid nämnda reg:te s.å. dec. 8. Löjtnant därst. 1908-10-30. Kapten 1918-01-30. Död s. å. 21/9 Kronobergshed. Gift 1911-06-22 i Göteborg, Vasa med Lizzie Anna Charlotte Wilkens, född 1883-05-20, genomg. högre lär. sem. i Göteborg, lärare vid Kjellbergska flickskolan 1921–42, dotter av grosshandlaren Oskar Wilkens och Hanna Sheldon.

Barn:

 • Eva, född 1913-11-16 i Växjö stadsförs. Gift 1934-10-12 i Göteborg Vasa förs (vb nr 126) med löjtnanten i Göta artillerireg:tes reserv Sölve Ture Sundin, född 1903-12-17 i Göteborg, i hans 1:a gifte, från vilken hon blev skild genom Göteborgs RR:s lagakraftv.
 • Knut Johan Georg, född 1916-08-23 i Växjö.

TAB 14

Oskar Hugo, (son av Ferdinand. tab 11), född 1856-04-15 på Åby. Volontär vid Kronobergs regemente 1874-07-03. Mogenhetsexamen 1877-05-31. Elev vid krigsskolan 1878-07-14. Utexaminerad 1879-11-01. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 14/11. Ordonnansofficer vid 1. militärdistriktets stab 1886-04-23–1889-04-23. Löjtnant 1889-02-01. Kapten 1900-01-19. RSO 1901-05-15. Avsked från regementet 1908-07-23. Major i armén s. å. 11/12. Syssloman vid länslasarettet i Växjö. Styrelseledamot i Sydsvenska bankens avdelningskontor i Lund 1903. I systemaktiebolag och i Kronobergs läns sparbank därst. 1917. RVO 1921-06-06. Död 1936-04-25 i Växjö (db nr 58). Gift 1888-02-09 i Växjö med Vendela Vilhelmina Isabella'' Hultman , född 1866-06-03 i Uddevalla, dotter av löjtnanten vid Bohusläns regemente Elof Oskar Hultman och Berta Isabella Koch.

Barn:

 • Vera Isabella, född 1889-06-23 i Växjö. Stiftsjungfru. Bokhållare i Sydsvenska kreditaktiebolag 1916–1922, i aktiebolag Sydsvenska banken 1922.
 • Ragnar Hugo Ferdinand, född 1891. T. f. revisionssekreterare. Se Tab. 15.
 • Oskar Bertil, född 1892-10-05. Studentexamen i Växjö 1911-03-17. Student i Uppsala s. å. Filosofie känd. 1916-05-00. Folkskollärareexamen i Växjö 1918-06-00. Extra ordinarie lärare vid folkskolan i Skurup 1918–1919, vid högre folkskolan i Mörbylånga 1919. Ord. lärare därst. 1922–1923. Ord. ämneslärare vid skeppsgosseskolan i Karlskrona 1923. Gift 1:o 1924-08-26 med filosofie kandidat Alba Hildine Teodora Deibitsch, från vilken han s. å. blev skild, född 1891-09-15. Gift 2:o 1926-04-03 i Jönköping med Märta Elisabet Henriette Fredrique IIyllén-Cavallius, född 1904-05-24 i Växjö, dotter av hypoteksbokhållaren Carl Henrik Olof Hyltén-Cavallius och Sigrid Andrietta Sträng. Se Tab. 15 1/2.
 • Gösta, född 1893-10-19 i Växjö. Genomgick bröderna Påhlmans handelsinstitut 1912. Anställd i Skandinaviska kreditaktiebolag i Stockholm s. å. Anställd hos Deutsche Bank i Düsseldorf 1918–1919 och i Norrköpings enskilda bank 1919. Kamrerare och föreståndare för sistnämnda banks fond- och notariatavdelning. Språkstudier i England 1920. Förste kamrerare vid bankens huvudkontor 1922. Verkst. direktör för dess kontor i Linköping 1924. GV:sJmt. RVO 1942-06-06. Biogr i "Vem är det?". Gift 1921-10-12 i Engelbrekt förs, Stockholm ]] med Birgit (Bibbi) Almquist, född 1900-01-16 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm. Dotter av arkitekten Bror Edvard Almquist och Märta Ödmansson.
 • Curt Elof, född 1894-12-08. Med. doktor. Se Tab. 16
 • Berta Helena Margareta, född 1898-05-10 i Växjö. Gift 1918-11-03 i Växjö stadsförs ]] med fänriken Erik Gunnar Fredriksson von'' Arnold, född 1895-11-20 Djurstorp. Studentexamen i Sthlm 1915. Tjg efter officersex v Älvsborgs res i Borås, intendenturex 1923, övergick på frivill övergångsstat 1926, kapten 1933, 1926–36 syssloman v Alingsås lasarett m fl. befälhav f Alingsås landstormsområde. Son av godsägaren Friedrich von Arnold och Molly von Lilienfeldt.
 • Folke Harald, född 1901-09-03 i Växjö. Anställd hos The American Express Co i New York. Se Tab. 16.5

TAB 15

Ragnar Hugo Ferdinand, (son av Oscar Hugo tab 14), född 1891-08-11 i Växjö. Studentexam. i Växjö 1909-06-09. Student vid Uppsala, universitet s.å. aug. 13. Fil. kand. exam. 1911-10-21. Jur. kand. exam. 1916-05-30. E. o. notarie i Svea hovrätt s.å. juni 2 och i Göta hovrätt 1918-04-22. T. f. fiskal i sistnämnda hovrätt 1919-09-10. Vice auditör vid regementskrigsrätten vid Göta ingenjörkår och den särskilda krigsrätten å Karlsborg 1918-09-13–1919-03-28. Assessor i Göta hovrätt 1923-02-09. Fiskal därst, s.å. nov. 27. T. f. revisionssekreterare. E. ledamot å lagavdelningen i Justitiedepartementet 1927-02-18 fr.o.m. s.å. mars 1. Hovrättsråd i Göta hovrätt 1929-03-01. Ledamot av lagberedningen s.å. okt 1. Revisionssekreterare 1930-06-27 fr.o.m. s.å. juli 1. Statsråd s.å. juli 7. RNO s.å. nov. 28. KNO1kl 1931-06-06. KNS:t001klmkr. Avsked från statsrådsämbetet 1932-09-24. Statssekreterare i Justitiedepartementet s.å. okt. 1. Förordnad som ordförande i aktiebolagskommittén 1933-06-26. Entledigad från denna tjänst s.å. aug. 28 fr.o.m. s.å. sept. 1. Förordnad till Riksdagens Justitieombudsman s.å. sept. 28 fr.o.m. s.å. okt. 1. Justitieråd 1935-05-10 fr.o.m. s.å. okt. 1. KmstkNO 1940-06-06. Högsta domstolens ordförande 1952-05-01. Gift 1919-07-03 i Bergunda kyrka i förs med samma namn, Kron. ]] med grevinnan Anna Aurora Maria Posse nr 51, född 1894-06-30 på Asa i förs med samma namn, Kron, dotter av godsägaren greve Knut Arvid Posse ooh friherrinnan Sigrid Elisabet Carolina Gustafsdotter Leijonhufvud.

Barn:

 • Christina Elisabeth Virginia, född 1920-06-14 i Jönköpings västra förs. Översättare. Gift 1943-08-14 i Skeppsholms kyrka i Stockholm (Engelbr förs, vb 256) med amanuensen Edmund Hjalmar Claës Ivar Wollin, född 1918-10-08.
 • Anna Sigrid Isabella, född 1921-07-23 Bergkvara, (Växjö lasaretts fb nr 23) E. skrivbiträde hos Flygförvaltningen korrespondent.
 • Carin Berta Birgitta, född 1922-09-02 i Växjö (Sofia förs, Jönk, fb), anställd v Avebeindustrierna.

TAB 15.5

Oscar Bertil, (son av Oscar Hugo tab 14), född 1892-10-05 i Växjö Studentexam. i Växjö 1911-06-07. Student vid Uppsala universitet s.å. sept. 4. Fil. kand. exam. 1916 i maj. Folkskollärare exam. i Växjö 1918 i juni. E. o. lärare vid folkskolan i Skurup 1918–1919, vid högre folkskolan i Mörbylånga 1919. Ordinarie lärare därstädes 1922–1923. Ordinarie ämneslärare vid skeppsgosseskolan i Karlskrona 1923. Fil. ämbetsexam. i Uppsala 1928-05-30. Adjunkt i geografi och biologi med hälsolära vid Högre allm. läroverket i Härnösand 1931 nov. 20. Gift 1:o 1924-08-26 i Ronneby (Huskvarna förs vb) med Alba Hildina Teodora Deibitsch, från vilken han blev skild genom Karlskrona rådhusrätts utslag 1926-02-01, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1926-10-09 i Jönköpings Kristina förs, vb, med distriktslantmätaren Erik Andreas Andersson), f. 1888-01-18, född 1891-09-15 i Eslöv, dotter av köpmannen Peter Deibitsch o. Anna Maria Petersson. Gift 2:o 1926-04-03 i Kristinakyrkan i Jönköping (Växjö stadsförs, vb) med Märtha Elisabeth Henriette Fredrique Hyltén-Cavallius, född 1904-05-24 i Växjö, dotter av hypoteksbokhållaren Carl Henrio Hylten-Cavallius och Sigrid Andrietta Sträng.

Barn:

 • 2. Marianne Sigrid Isabella, född 1929-10-11 i Karlskrona Amiralitetsför.

TAB 16

Curt Elof, (son av Oskar Hugo, tab 14), född 1894-12-08 i Växjö. Studentexamen därst. 1912-05-21. Student i Uppsala s. å. sept. 2. Amanuens vid fysiologiska institutionen vid universitetet i Uppsala 1915-01-01–s. å. 31/12. Extra ordinarie amanuens därst. 1916-01-01–1917-03-31. Med. kandidat 1916-09-06. Vik. underläkare vid läns- och stadslasarettet i Hälsingborg 1920-06-15–s. å. 14/8. Amanuens vid serafimerlasarettet s. å. 1/121921-01-31. Vik. underläkare därst. 1921-04-01–s. å. 30/4. Fältläkarstipendiat i Fältläkarkåren s. å. 22/4. Med. lic. exam. s. å. 28/5. Bataljonsläkare i Fältläkarkåren s. å. 16/12. E. läkare vid Kronprinsessan Lovisas vårdanstalt för sjuka barn 1921-07-01–s. å. 30/11. Underläkare vid garnisonssjukhuset i Stockholm 1922-01-01–s. å. 30/4 och vid Kronprinsessan Lovisas vårdanstalt för sjuka barn 1922-05-01–1923-04-30. Med. doktor 1923-05-31. Underläkare vid barnsjukhuset Simon o. Mathilda Sachs minne i Stockholm 1923-05-12–1925-12-15 och vid allmänna barnhuset i nämnda stad sedan 1925-12-16. Bataljonsläkare vid Livgardet till häst 1926-10-07. Bataljonsläkare vid Krigsskolan 1928-01-13–1931-01-22. Regementsläkare och byråassistent vid Arméförvaltningens sjukvårdsstyrelse 1931-01-23–1933-06-30. Fosterbarnsinspektör i Stockholm 1928-02-01. Läkare vid Utteråsens barnhem 1928-04-01–1930-03-30. Läkare vid åtskilliga barnhem 1928–. Tillförordnad professor i pediatrik. Sekreterare i Svenska militärläkarföreningen 1926–1932 och i Nordiska pediatriska föreningen 1930 okt. Ordförande i Svenska läkarsällskapets sektion för pediatrik och skolhygien. Ordförande i Svenska läkarförbundet. Överläkare och styresman vid Norrtulls sjukhus 1937–1939. Överläkare vid barnsjukhuset Simon och Mathilda Sachs minne 1939-11-10. Gift 1918-09-07 i Jakobs kyrka i Stockholm (Arbrå förs, Gävleb., vb) med Margit Unger, född 1897-07-08 Lottefors, dotter av brukspatronen Johan Bernt Unger och Louise Emilia Charlotta Ödmansson.

Barn:

 • Curt Johan (Jan), född 1919-06-25 i Stockholm.
 • Curt Åke, född 1920-08-26 i Stockholm.
 • Curt Gunnar, född 1922-01-21 i Stockholm.
 • Gaj Gunilla, född 1926-07-22 i Stockholm.
 • 1. Curt Olof Peder, född 1933-02-01 i Stockholm.

TAB 17

Carl Gabriel, (son av Johan Gustaf, tab 5), född 1757-08-29 Kålshult. Volontär vid Jönköpings regemente 1776. Förare därst. 1777-04-18. Sergeant 1779-07-04. Adjutant 1784-10-18. Fänrik 1785-05-18. Stabslöjtnant 1791-04-24. Stabskapten 1795-06-10. Avsked 1796-06-18. Död 1826-01-26 Landeryd. Bevistade kriget i Finland 1788–1790 och var med vid Liikala, Sippola och Kiemakoskij. Gift 1787-06-29 med sin kusin Maria Eleonora Gyllenhammar, född 1756-09-23, död 1833-03-24 på Landeryd, dotter av löjtnanten Jonas Magnus Gyllenhammar, och hans 2:a fru Maria Eleonora Gyllensvärd.

Barn:

 • Carolina Eleonora, född 1788-09-06, död 1790.
 • Johanna Maria, född 1791-08-03 Bäck, död 1876-06-28 på Edshytte i Långaryds socken. Gift 1821-01-05 på Landeryd med löjtnanten Johan Fredrik Planling-Gyllenbåga, nr 263, i hans 2:a gifte, född 1777, död 1854.
 • Carl Gustaf, född 1793. Kapten död 1853. Se Tab. 18
 • Carolina Eleonora, född 1795-10-06 på Högshult i Hestra socken, Jönköpings län. Gift 1830-04-13 på L:a Segerstad i Reftele socken, Jönköpings län med handlanden i Kungsbacka Jöns Jeansson, född 1782-11-10, död 1841-08-06.
 • Georg Samuel, född 1798. Löjtnant. Död 1842. Se Tab. 19.
 • Johan Gustaf, född 1801-10-03 på Landeryd Södergård, död 1802-01-24.

TAB 18

Carl Gustaf, (son av Carl Gabriel, tab 17), född 1793-04-24 Högshult. Sergeant vid Svea artilleriregemente 1810-06-01. Styckjunkare därst. 1812-11-09. Underlöjtnant vid Vendes artilleriregemente 1813-02-03. GMtf 1814. Löjtnant 1823-08-19. Kapten 1832-04-07. Avsked 1838-08-01. Död 1853-06-15 Röinge s län. Gift 1:o 1824-01-30 Övedskloster med Charlotta Maria Cronholm, född 1799-09-23 på nämnda egendom, död 1841-04-19 i Kristianstad, dotter av kornetten Carl Cronholm och Anna Catharina Simling. Gift 2:o med Elna Kristiansdotter.

Barn:

 • 1. Carolina Maria, född 1825-01-18 i Kristianstad, död 1915-02-26 Brinkagården. Gift 1851-06-09 i Färlövs socken, Kristianstads län med godsägaren Fredrik Christian Wihlborg, född 1824-12-02 i Lund, död 1912-02-16 på Brinkagården.
 • 1. Eva Lovisa, född 1827-07-19. Död s. å. 9/10.

TAB 19

Georg Emanuel , (son av Carl Gabriel, tab 17), född 1798-01-25 Högshult. Sergeant vid Vendes artilleriregemente 1815-02-16. Fänrik vid Jönköpings regemente 1817-03-26. Löjtnant därst. 1828-06-14. Avsked 1834-04-26. Uppbördsmönsterskrivare vid Jönköpings regemente 1836-11-26. Död 1842-01-16 Landeryd i Långaryds socken, Jönköpings län. Gift 1826-04-21 Samseryd, dotter av löjtnanten Jonas Magnus Ekelund och Margareta Carlsson.

Barn:

 • Anna Charlotta, född 1827-05-03 på Landeryd, liksom syskonen, död 1831-02-23.
 • Helena Sofia, född 1828-08-27, död 1887-10-21 Haga. Gift 1874-11-01 med kronolänsmannen i Västbo härads 4:e distrikt av Jönköpings län Carl Johan Ekelund i hans 2:a gifte (gift 1:o 1850-05-20 med Jenny Emilia Beata Lagerbielke, född 1819-03-21 Aggarp
 • Vilhelmina Maria, född 1829-10-25, död ogift 1894-11-08 på Gnustorp.
 • Carl Malkolm, född 1831. Underlöjtnant. Död 1913. Se Tab. 20.
 • Claes Herman, född 1833. Inspektor. Död 1896. Se Tab. 25.
 • Carolina Juliana, född 1836-12-31, död 1913-12-02 i Stockholm. Gift 1868-08-06 i Urshults socken, Kronobergs län med kronolänsmannen Lars Fredrik Emil von Sydow, född 1837-04-12 i Repplinge prästgård på Öland.
 • Bengt Gustaf Elof, född 1840-03-06. Student i Lund 1858-09-10 och i Uppsala 1859-02-21. Kameralexamen 1860-05-22 och examen till rättegångsverken 1862-05-20. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen s. å. 4/6. Auskultant i Svea hovrätt 1864-05-06. Amanuens vid Uppsala universitets kansli s. å. 7/5. Extra ordinarie notarie i nyssn. hovrätt s. å. 12/5. Vice häradshövding 1866-05-31. Vice auditör vid Upplands regemente 1870-07-02. Auditör 1873-09-02. Notarie vid Uppsala universitet s. å. 30/10. Ombudsman 1875-06-11. Avsked från auditörsbefattningen 1883-09-28. Kamrer vid Uppsala universitet s. å. 9/6. Dess sekreterare 1885-11-20. RVO 1893-12-01. Räntmästare vid nämnda universitet 1894-10-01. RNO 1899-12-01. Avsked 1906-09-14. Död 1914-01-06 i Uppsala. Gift där 1884-06-04 med Maria Elisabet Lovisa Gyllensvärd, född 1854-02-28 i Uppsala, dotter av akademiräntmästaren Johan Vilhelm Gyllensvärd och Elisabet Christina Charlotta von Seth.

TAB 20

Carl Malkolm, (son av Georg Samuel, tab 19), född 1831-07-14 Landeryd. Konstapelskadett vid Vendes artilleriregemente 1846-05-30. Avsked 1849. Volontär vid Jönköpings regemente 1850-01-02. Furir 1852-12-19. Avsked 1855-01-20. Furir vid Kronobergs regemente s. å. 10/2. Fanjunkare därst. 1861-07-26. Svärdsman 1877-05-15. Avsked 1881-08-08. Underlöjtnant i Kronobergs reg:s reserv 1882-10-20. Avsked 1887-06-27. Död 1913-06-25 å Gnustorp i Tutaryds socken, Kronobergs län. Gift där 1866-01-04 med Christina Johansson, född 1844-10-13 på nämnda egendom, död 1921-02-22 i Ryssby socken, Kronobergs län, dotter av lantbrukaren Salomon Johansson och Johanna Månsdotter Håkansson.

Barn:

 • Disa Johanna Helena, född 1867-10-05 på Gnustorp, liksom syskonen. Stiftsjungfru. Gift 1890-05-14 i Kristiania med bruksägaren och civilingenjören Julius Christian Skolleborg, född 1856-10-14 i Aremark i Norge, död 1925-06-15 på villa Sollien vid Fredrikshald. Ägde Tangen i Tistedalen (Norge).
 • Berta Elisabet Eufrosyne, född 1871-04-17. Gift 1897-09-10 i Tutaryds socken med kyrkoherden i Byarums pastorat av Växjö stift Johan Alfred Bredin, född 1867-09-25 i Väckelsångs socken, Kronobergs län
 • Carl'' Axel Sigurd, född 1873. Poliskommissarie. Se Tab. 21.
 • Syster Ingeborg Maria, född 1875-11-29, död s. å. 3/12.
 • Bror Gustaf Emanuel, född 1877. Stationsinspektor. Se Tab. 22.
 • Knut Elof Salomon, född 1879. Agronom. Se Tab. 23
 • Syster Selma Maria (Nanna), född 1881-11-19. Gift 1921-12-10 Tutaryds förs, Kron. med apotekaren i Stockholm Johan Sigfrid Natanael Eriksson, född 1882-06-24 i Skara.
 • Bror Göran Mauritz Malkolm, född 1884-05-17. Bankkassor. Se Tab. 24.
 • Ingeborg Hedvig Sofia, född 1887-09-17. Sjuksköterska å Konradsbergs hospital i Stockholm. Gift 1930-11-01 i Stockholm (vb 259) St. Görans förs med amanuens Erik Hjalmar Hammarén, född 1883-11-09 i Haparanda

TAB 21

Carl-Axel Sigurd, (son av Carl Malkolm, tab 20), född 1873-09-05 Gnustorp. Volontär vid Kronobergs regemente 1890-12-13. Avsked 1895-04-01. Poliskonstapel i Stockholm s. d. Poliskommissarie 1908-09-01 föreståndare för polisens ordonnansavdelning i Stockholm. GM 1921-06-06. Gift 1911-11-12 i Hjälsta socken, Uppsala län med Alma Fredrika Blixt, född 1885-07-18 i nämnda socken, dotter av lantbrukaren Erik Johan Blixt och Tekla Bodin.

Barn:

 • Carl-Gustaf , född 1918-10-05 i Stockholm, Kungsholms förs. Deltog i Finska vinterkriget 1939–40.

TAB 22

Bror Gustaf Emanuel, (son av Carl Malcolm, tab 20), född 1877-02-24 Gnustorp Volontär vid Kronobergs regemente 1894-03-15. Stationsinspektor vid Uppsala–Gävle järnväg. Medaljen i guld av 8:te storleken "För nit och redlighet i rikets tjänst" 1935-06-06. Avsked 1942-03-24. Gift 1921-07-02 i Stockholm, Kungsholms förs (Skutkärs kapellförs, Upps l, vb) med Anna Maria (Maja) Johnson , född 1898-06-01 vid Skutskär i Älvkarleby socken, Uppsala län, ex skolkökslär., dotter av skogstjänstemannen Johan Gottfrid Johnson och Anna Bohlin.

Barn:

 • Carl-Gösta Emanuel, född 1922-07-06 i Gävle.
 • Carin Maria, född 1925-10-13 i Gävle Heliga Trefaldighets förs, Gävleborgs län.

TAB 23

Knut Elof Salomon, (son av Carl Malcolm, tab 20), född 1879-06-30 Gnustorp Agronom. Lantbruksbokhållare. Gift 1917-06-06 i Lilla Sjöboda (Sthlm, Engelbrekts förs, vb) i Bankeryds socken, Jönköpings län, med Erika Maria Josefina (Ita) Lundin, från vilken han blev skild genom Stockholms läns västra häradsrätts utslag 1932-10-28, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1936-10-06 i Täby förs, Sth. (vb nr 25) med trädgårdsmästaren Rickard Adler Emanuel Thunberg, född 1897-12-20), född 1890-11-30, i Stockholm, Ad. Fredr. förs, dotter av direktören Erik Lundin och Hilma Brandt.

Barn:

 • Carl-Erik, född 1918-08-26 i Stockholm, Engelbr. förs
 • Britta Margaretha, född 1920-06-11 i Stockholm Engelbr. förs. Sekreterare. Bokhållare v Södermanlands flygflottilj.
 • Nils Elof, född 1922-02-22 i Stockholm, Engelbr. förs. Mekaniker.

TAB 24

Bror Göran Mauritz Malcolm , (son av Carl Malcolm, tab 20), född 1884-05-17 Gnustorp Genomgick Stockholms handelsinstitut 1908. Tjänsteman i Skandinaviska kreditaktiebolag s.å. Genomgick kurs vid Berliner hohe Handelsschule i Hannover 1913. Anställd vid Norddeutsche Bank i Hamburg 1913–1914. Genomgick kurs vid The Anglo-Swedish Institute, London, 1914. Kassör i Skandinaviska kreditaktiebolag 1919. Kamrer 1934 och kontorschef i Skandinaviska banken abol. Gift 1:o 1915-09-28 i Fredrikshald, Norge (Sthlm, Kungsholms förs, vb) med Astri Meyer från Norge, född 1891-12-23 i Fredrikshald, Norge, dotter av grosshandlaren Carl Meyer och Kari Kjos.

Barn:

 • 1. Carl-Hugo, född 1916-07-15 i Halden i Norge (Stockholms Kungsholms förs fb), döpt och död s.å. juli 16.
 • 1. Carl-Ture, född 1918-01-26 i Stockholm.

TAB 25

Claes Herman, (son av Georg Samuel, tab 19), född 1833-07-23 Landeryd. Volontär vid Kronobergs regemente 1848-10-30 sedan inspektor. Överflyttade till Tyskland. Död 1896-06-23 i Friedrichsort, Kiel. Gift 1859-01-29 med Kerstin Pålsson, född 1835-05-06 i Landskrona, död 1914-07-07 i Friedrichsort, dotter av snickaremästaren Per Pålsson och Nilla Karlsdotter.

Barn:

 • Antoinette Cecilia, född 1859-03-21 i Västra Broby socken, Kristianstads län, död 1867.

TAB 26

Claes Anton, (son av Claes Herman, tab 25), född 1871-06-09 i Västra Broby socken, Kristianstads län. Teknisk tjänsteman i Friedrichsort, Kiel. Före detta stadsfullmäktig i nämnda stad. Pr.FörtjänstK. Gift 1894-10-20 i Klausdorf , Tyskland med Freja Fredrika Henriette Österholm, född 1874-05-04 i Kiel, dotter av maskinmästaren Göran Österholm och Dorotea Christine Auguste Schenk.

Barn:

 • Curt Hermann Peter, född 1895-08-14. Lärare. Se Tab. 27.
 • Tea Margareta Henriette, född 1896-07-04 i Pries vid Kiel. Gift 1924-08-23 i Pries vid Kiel med ingenjören Robert Lindenau född 1896-09-21 i Kiel, från vilken hon blev skild 1940.
 • Bruno Otto Vilhelm, född 1898-08-06 i Pries vid Kiel. Ingenjörsexamen vid preussiska högre skepps- och maskinbyggnadsskolan i Kiel 1921. Järnvägsingenjör i São Paulo i Brasilien. Se Tab. 27.5.
 • Hermann Göran Claus, född 1900-07-29 i Friedrichsort, Kiel. Ingenjörsexamen vid Preussiska högre skepps- och maskinbyggnadsskolan i Kiel 1924. Ingenjör hos Akustische Gesellschaft Neufeld und Kuhnke i Kiel. Marinöveringenjör. Gift 1925-11-13 i Kiel med Martha Hedvig Gallasch, född 1901-04-26 i Hamburg, dotter av tjänstemannen August Gallasch och Katharina Margaretha Friederike Boll.

TAB 27

Curt Hermann Peter, (son av Claes Anton, tab 26), född 1895-08-14 i Pries vid Kiel. Krigsfrivillig under världskriget 1914–1918. PrJK2kl. Mönstringsofficer. Utexaminerad från lärareseminariet i Kiel 1919. Lärare i Voorde vid Kiel. Reservofficer i Tyska armén. TMM. Oberlehrer. Gift 1921-07-15 i Pries vid Kiel med Marta Frieda Henny Sieder, född 1902-08-07 i Kiel, dotter av källarmästaren August Sieder och Frieda Charlotta Louise Heine.

Barn:

 • Carl-Axel Anton August, född 1921-12-22 i Voorde vid Kiel. Löjtnant i tyska flygvapnet. Delt. i världskriget 1939–1945. Död i början av 1946 i ett krigsfångeläger i Polen.
 • Astrid Henni Thea, född 1942-02-01 i Rendsburg i Schlesw.-Holst.

TAB 27.5

Bruno Otto Wilhelm, (son av Claes Anton tab 26), född 1898-08-06 i Pries vid Kiel. Ingenjörsexam. vid Preussiska, högre skepps- o maskinbyggnadsskolan i Kiel 1921. Järnvägsingenjör i São Paulo i Brasilien. Tekn rådgivare v Rede Ferroviario Federal SA, Regional Centro Sul (Sao Paulo, Brasilien). Gift 1930-05-03 i Lapa, Portugal med Alma Gertrud Roth, född 1901-06-11 i Wilkaw, dotter av Franz Ludwig Roth och Ida Hedwig Müller.

Barn:

 • Norma Hedwig Freya, född 1934-01-07 i São Paulo, Brasilien.

TAB 28

Bengt Magnus, (son av Johan Gustaf, tab 5), född 1758-12-28 Kålshult. Volontär vid Skaraborgs regemente 1776-01-04. Furir därst. 1777-06-01. Page hos konungen 1778. Premiäradjutant vid regementet s. å. 27/8. Avsked 1780-11-13. Adjutant vid Västmanlands regemente 1781. Avsked s. å. Överjägmästare i Skaraborgs län 1805-03-01. Död 1840-02-12 på Solberga. Ägde Dannemarka och Solberga, båda i Korsberga socken, Skaraborgs län. Gift 1780-04-03 med Brita Charlotta Natt och Dag, född 1764-05-18 på Lilla Solberga i Korsberga socken, död 1799-08-06 på Dannemarka, dotter av ryttmästaren Axel Natt och Dag, och Brita Maria Lilliehöök af Gälared och Kolbäck.

Barn:

 • Margareta Charlotta, född 1782-09-02, död 1850-09-30. Gift 1803-10-08 med löjtnanten, friherre Georg Miles Fleetwood, född 1768, död 1807.
 • Gustaf Adolf, född 1783. T. f. överjägmästare. Död 1829. Se Tab. 29.
 • Bengt, född 1786-03-13, död 1791-06-06.
 • Henriette Ulrika, född 1787-06-06 i Korsberga socken, död ogift 1807-02-13 Wrangelsholm
 • Carl, född 1790-03-13 i Korsberga socken. Sergeant vid Bohusläns regemente 1808-02-17. Fänrik därst. s. å. 18/3. Sekundlöjtnant 1812-03-03. Avsked s. å. 21/7. Död 1834-10-11 på Vadstena hospital.
 • Bengt, född 1791-12-10, död 1804-05-08.
 • Catharina Sofia, född 1794-03-06 och död s. å. 24/7 i Korsberga socken.
 • Catharina Sofia, född 1797-07-11 Styrslund Gift 1818-10-15 med kaptenen vid Västgöta regemente Anders Daniel Lind, född 1788-09-03 i Stockholm, död 1851-01-03 på Lilla Solberga.

TAB 29

Gustaf Adolf, (son av Bengt Magnus, tab 28), född 1783-11-05 Solberga. Sergeant vid Kronobergs regemente 1797-10-17. Fänrik vid Svea garde 1802-04-19. Löjtnant vid Älvsborgs regemente 1805-03-09. Avsked 1807-12-03. T. f. överjägmästare i Jönköpings län6 1808-02-12 och i Älvsborgs län6 1809-09-25. Avsked6 1822-12-28. Död 1829-01-24 på Kyrkslätt i Vartofta-Åsaka socken, Skaraborgs län. Gift 1:o 1811-09-23 på Gärdsbo med Brita Charlotta Gustava von Heijne, född 1786-04-07, död 1814-01-20 på Tjustorp, dotter av majoren Olof Mauritz von Heijne, och hans 2:a fru friherrinnan Fredrika Lillie. Gift 2:o 1816-06-02 (18/6) 14 Ubbarp med sin farbrors hustrus brorsdotter, stiftsjungfrun, friherrinnan Vilhelmina Christina Sparre, född 1789-09-06 Schedingsnäs, död 1855-06-01 på Gränsö i Loftahammars socken, Kalmar län, dotter av kaptenen friherre Knut Gustaf Sparre, och Petronella Catharina von Schaeij.

Barn:

 • 1. Bengt Otto, född 1813-07-19, död s. å.

TAB 30

Erik Magnus, (son av Harald, tab 4), född 1721-09-09 i Dannäs socken, Jönköpings län. Volontär vid Kronobergs regemente 1740-01-16. Furir därst. 1742-02-17. Fänrik 1752-06-23. Löjtnant 1763-03-18 med tur från 1762-03-19. Genom byte transp. till Jämtlands dragonregemente 1773-07-15. Avsked s. å. 12/10. Död 1776-01-13 på sin sätesgård Bolstad i Bolmsö socken, Jönköpings län. Bevistade sjötåget på flottan 1742, även kommenderad på flottan 1743. Bevistade pommerska kriget, blev 1759 fången i Peenemünde skans. Gift 1749-09-08 Ugglansryd med Margareta Christina Påhlman, född 1731-01-07 på Ugglansryd, död 1758-08-04 Väraboda, dotter av överstelöjtnanten Carl Gustaf Påhlman, och Christina Elisabet Renner.

Barn:

 • Lovisa Ulrika, född 1750-01-27 på Ugglansryd, död 1811-11-11 i Västra Torsås socken, Kronobergs län. Gift 1777-10-31 med organisten i Västra Torsås Magnus Theorin, född 1746, död 1811-07-26 i Västra Torsås socken.
 • Conrad Fredrik, född 1751-01-10 Ekornarp Död s.å.
 • Maria Elisabet, född 1751-12-19 på Väraboda, död ogift 1819-01-10 på Växjö hospital.
 • Erik Adolf, född 1753. Fänrik. Död 1834. Se Tab. 31
 • Carl Gustaf, född 1755. Fänrik. Död 1786. Se Tab. 39

TAB 31

Erik Adolf, (son av Erik Magnus, tab 30), född 1753-12-21 Väraboda. Volontär vid Kronobergs regemente 1764. Rustmästare därst. 1770. Fänrik. Död 1834-11-22 på Fågelsång i Våxtorps socken, Hallands län. Gift 1784-10-28 med Elisabet Margareta Skytte af Sätra, född 1768-05-31 Grimarp, död 1838-04-04 på Fågelsång, dotter av Håkan Skytte af Sätra, och Elisabet Juliana Rosbeck.

Barn:

 • Margareta Juliana, född 1785-12-07 och död 1787-01-20 Haghult
 • Agneta Christina, född 1787-10-27 på Haghult, död 1824-01-03. Gift 1822-03-26 med kronolänsmannen Johan Erik Hammar, född 1799-10-27, död 1845-09-15.
 • Per Magnus, född 1789. Kommissionslantmätare. Död 1869. Se Tab. 32.
 • Carl Gustaf, född 1792-01-19 i Läsaryd Lillegård i Ljunga socken, Kronobergs län, död s. å. 15/9.
 • Fredrika Gustava, född 1798-11-09 på Fågelsång, död där 1888-08-28. Gift 1827-09-00 med fänriken Magnus Carl Bernhard Ekensteen, född 1799, död 1845.
 • Margareta Henrietta, född 1800-02-15 och död 1804-12-19 på Fågelsång.
 • Anna Brita, född 1802-07-18 och död s. å. 28/7 på Fågelsång.
 • Erik Håkan, född 1803. Vice häradsskrivare. Död 1875. Se Tab. 34.
 • Carl Gustaf, född 1806. Fanjunkare. Död 1874. Se Tab. 37
 • Juliana Ulrika, född 1809-03-01 på Fågelsång, död där 1811-08-26.
 • Sabina Henrietta, född 1811-04-20 och död s. å. 2/9 på Fågelsång.

TAB 32

Per Magnus, (son av Erik Adolf, tab 31), född 1789-01-06 Haghult. Lantmäteriexamen 1808. Vice kommissionslantmätare i Kronobergs län 1813–1837. Död 1869-01-05 Abrahamsryd s socken, Kronobergs län. Gift med Carolina Christina Lagerbielke, född 1788-01-21 på Torpa, död 1869-05-05 på Abrahamsryd, dotter av fänriken Axel Johan Lagerbielke, och Hedvig Sofia Bielfeldt, 'av tysk adel'.

Barn:

 • Elisabet Juliana Henrika, född 1822-12-09 Milleboda, död där 1823-01-29.
 • Erik August, född 1824. Kronolänsman. Död 1876. Se Tab. 33.
 • Emelie Christina, född 1826-12-06 på Degersnäs i Virestads socken, död där 1827-04-07.
 • Elisabet Fredrika, född 1828-11-17 på Degersnäs, död där s. å. 20/11.
 • Emma Augusta, född 1830-10-23 Buhult s socken, död där 1831-02-01.

TAB 33

Erik August, (son av Per Magnus, tab 32), född 1824-03-21 Garanshult s socken, Kronobergs län. Biträde å länsmanskontor. T. f. kronolänsman. Stadsfiskal i Ängelholm 1858-04-26. Landsfiskal i Norra och Södra Åsbo samt Bjäre härader i Malmöhus län 1859-12-31. Kronolänsman i Luggude härads östra distrikt 1861-12-18, i Onsjö härads norra distrikt 1871-02-23, båda i Malmöhus län. Död 1876-07-30 i Asks socken, Malmöhus län genom olyckshändelse vid en ritt. Gift 1859-03-18 Årröd s län med Vilhelmina Josefina (Mina) Wessman, född 1837-06-08 i Åkarps socken, Kristianstads län ]], död 1912-08-21 i Halmstad ]], dotter av kronolänsmannen Olof Wessman och Helena Persson (enl. pastor i Djurröds förs, Krist. dotter av Olof Wessman och Anna Rosalie Wallengren). Poststationsförestånderska i Sonnarp Malmöhus län 1876-08-01–1893-10-01.

Barn:

 • Carin, född 1861-10-26 i Bjuvs socken, Malmöhus län. Överflyttat till Nordamerika. Död 1935 i Amerika. Gift med Kissling.
 • Hulda Olivia, född 1863-05-25 i Bjuvs socken. Död 1936-01-12 i Malmö, S:t Petri förs och begr i Halmstad (db 4).
 • Anna, född 1865-03-05 i Bjuvs socken.
 • Fritz Olof, född 1867-04-20 i Bjuvs socken. Vid unga år anställd i handel. Kassör hos Kockums järnverksaktiebolag i Malmö 1892–1905. Verkst. direktör för Halmstads järnvaruaktiebolag 1906. Ledamot av styrelsen för Skandinaviska kreditaktiebolag i Halmstad 1917. Styrelseledamot i ett flertal aktiebolag. Död ogift 1927-10-25 i Halmstad.
 • Carl Magnus, född 1870-05-30 i Bjuvs socken. Köpman i Malmö. Gift 1901-08-09 i Tryde socken Kristianstads län med Gerda Ellida Gunborg Sjöstedt, född 1879-10-17,
 • Blenda, född 1872-08-18 i Asks socken, Malmöhus län, död där 1876-05-02 och begraven på Konga kyrkogård.
 • Per Julius, född 1874-04-05 i Asks socken. Kontorist hos Malmö oljeslageriaktiebolag. Överflyttade till Nordamerika. Färgmästare i Pittsfield, Mass., U. S. A. Gift 1903-04-15 med Katharine Wood.

TAB 34

Erik Håkan, (son av Erik Adolf, tab 31), född 1803-09-13 Fågelsång. Vice häradsskrivare. Död 1875-11-03 på Fågelsång. Gift 1:o 1830-06-22 med Elna Andersdotter, född 1808-11-04, död 1831-03-13, dotter av hemmansägaren Anders Nilsson och Elna Gudmundsdotter. Gift 2:o 1840-11-02 med Johanna Persdotter, född 1812-09-11 Nordanå

Barn:

 • 2. Elisabet, född 1841-01-10 på Fågelsång, liksom syskonen, död 1920-02-12 i Ödåkra i Fleninge socken, Malmöhus län. Gift 1864-03-10 på Fågelsång med hemmansägaren Jakob Bengtsson, född 1836-05-25 på Hishult i likan, socken, Hallands län, död 1923-08-05 i Ödåkra.
 • 2. Anders Gustaf, född 1843-03-06, död s. å. 27/9.
 • 2. Agneta Christina, född 1844-09-24. Död 1928-01-01 i Hishult, Hall. (db nr 2). Gift 1869-07-13 på Fågelsång med sin systers svåger hemmansägaren och handlanden Sven Bengtsson, född 1840-04-20 på Hishult i likan, socken, Hallands län, död 1905-05-04 på Hishult.
 • 2. Anders Gustaf, född 1848-06-28. Lantbrukare. Död 1922-04-28. Se Tab. 35.
 • 2. Matilda, född 1851-09-29, död 1859-03-18 på Fågelsång.
 • 2. Cecilia, född 1855-03-26, död 1924-09-29 i Markaryds förs, Kron ]] . Gift 1878-04-26 i Hishults socken med folkskolläraren Axel Carlsson, född 1850-12-30 i Hinneryds socken, Kronobergs län, död 1914-03-11 i Växjö.

TAB 35

Anders Gustaf, (son av Erik Håkan, tab 34), född 1848-06-28 på Fågelsång. Landstingsman i Hallands län 1877–1888, 1890–1891 och 1905–1921. Ledamot av riksdagens 2:a kammare 1890–1899. Ordf. och styrelseledamot i Våxtorps sparbank. RVO 1910-06-06. Död 1922-04-28 i Våxtorps förs, Hall ]] på sin egendom Fågelsång, som han ägde sedan 1872. Gift 1872-09-23 med Christina Ifvarsson, född 1850-07-20 Värestorp, död 1928-04-02 på Fågelsång, Voxtorp, Hall. (db 5), dotter av hemmansägaren och riksdagsmannen Carl Ifvarsson och Elsa Persson.

Barn:

 • Maria Elfrida, född 1873-01-30 på Fågelsång, liksom syskonen. Gift där 1898-06-22 med folkskolläraren, ledamoten av riksdagens 1:a kammare, Gustaf Anton Larsén, född 1870-08-03 i Hasslövs socken, Hallands län.
 • Jenny, född 1874-09-16, död 1910-10-17 Kärr. Gift 1906-04-01 på Fågelsång med lantbrukaren Ludvig Hansson i hans 1:a gifte, född 1874-10-05.
 • Carl Gottfrid, född 1878-05-06, död s. å. 31/5 på Fågelsång.
 • Gerda Agneta, född 1879-08-07. Gift 1901-09-28 på Fågelsång med lantbrukaren Håkan Emil Jacobsson, född 1875-07-06 i Hishults socken, Hallands län.
 • Annie Charlotta, född 1882-02-02 i Voxtorps förs, Hall. Gift 1912-05-21 Våxtorps förs, Hall ]] på Fågelsång med handlanden Carl Henrik Nilsson, född 1879-02-18.
 • Carl Mauritz, född 1884-09-22 på Fågelsång. Äg. gård i Fågelsång. Vistades länge i Amerika. Ägnade sig åt dressyr av jakthundar, vid ankomsten till Sverige.
 • Elsa Christina, född 1886-10-26. Gift 1923-06-22 Våxtorps förs, Hall ]] på Fågelsång med lantbrukaren Johan Albert Nilsson, född 1886-01-18 i Ålstorp i Renneslövs socken,
 • Erik Gustaf, född 1889-09-05. Överflyttade till Nordamerika. Bosatt i Mont Clair, N. Y., U. S. A. Affärsman.

TAB 36

Ernst Håkan, (son av Anders Gustaf, tab 35), född 1877-02-27 Fågelsång Lantbrukare. Vice ordf. i kyrko- och skolråd. Kommunalordf. i Våxtorps socken sedan 1913. Kamrer i Våxtorps sparbank sedan 1918. Landstingsman i Hallands län 1919–1923. Kommunalfullmäktiges ordf. sedan 1920. Äg. gård i Fågelsång i Våxtorps socken, Hallands län. Gift 1912-05-25 i Hishults socken, Hallands län med Selma Andersson, född där 1879-03-08, dotter av lantbrukaren Nils Petter Andersson i Hishult och Petronella Bengtsson.

Barn:

 • Anna Elisabeth (Stina) Kristina, född 1912-11-25 i Fågelsång i Våxtorps förs, Halland.
 • Karin Cecilia Margaretha, född 1914-10-22 i Fågelsång i Våxtorps förs, Halland.
 • Sven Gustaf Håkan, född 1918-08-08 i Fågelsång i Våxtorps förs, Halland.
 • Ingrid Elsa Maria, född 1920-12-12 i Fågelsång i Våxtorps förs, Halland. Banktjänsteman.

TAB 37

Carl Gustaf, (son av Erik Adolf, tab 31), född 1806-12-05 Fågelsång. Sergeant vid norra skånska infanteriregst 1825-05-10. Avsked 1828-05-09. Sergeant vid Hallands infanteribataljon s. å. 3/12. Avsked 1831-03-08. Furir vid Västgöta regemente 1836-07-15. Avsked. Egendomsägare. Död 1874-06-09g på sin mågs egendom Kåröd i Myckelby socken på Orust. Gift 1834-05-18 i Magra socken, Älvsborgs län med Johanna Fredrika Thelin, född 1808 (1810) 23/5 på Ramnäs i likanämnd socken, Västmanlands län, död 1874-06-16 på Kåröd, dotter av trädgårdsmästaren Johan Fredrik Thelin och Fredrika Lindström.

Barn:

 • Hedvig Maria Elisabet, född 1834-06-05 på Lagmansered i likanämnd socken, Älvsborgs län, död 1843-05-18 Kungsbacka.
 • Johan Erik, född 1836. Färgeriarbetare. Död 1907. Se Tab. 38.
 • Augusta Ulrika Christina, född 1839-05-26 Eskekärr, död ogift 1857-02-10 i Göteborg.
 • Carolina Fredrika Margareta, född 1841-05-30 på Eskekärr. Död 1932-07-15 i Örebro, Nicolai. Gift där 1868-03-25 med handlanden Olof Immanuel Kollén, född 1846-06-06 på Kåröd, död 1902.
 • Adolf Fredrik, född 1844-01-16 på Eskekärr. Var först anställd i handelsflottan, sedan kontorsbiträde och därefter bryggeriarbetare i Göteborg. Död där 1888-05-13. Gift 1881-06-03 med Albertina Olausson, född 1855-06-23 i Stala socken, Göteborgs och Bohus län, död 1926-11-28 i Göteborg, Carl Johans förs, dotter av hemmansägaren Olaus Johansson och Inger Johanna Nilsson.
 • Gustaf Magnus Emil, född 1846-06-10, död 1847-05-12.
 • Hedvig Elisabet, född 1848-03-03, död s. å. 4/5.
 • Gustaf Eberhard, född 1849-05-19.

TAB 38

Johan Erik, (son av Carl Gustaf, tab 37), född 1836-05-30 på Lagmansered i likanämnd Älvsborgs län. Garveriarbetare. Poliskonstapel i Göteborg 1857. Avsked 1869-08-26. Färgeriarbetare i nämnda stad. Död där 1907-09-11. Gift 1859-05-01 i Göteborg med Greta Brita Nilsdotter, född 1828-10-06 i Rishageröd i Hjärtums socken, Göteborgs och Bohus län, död 1913-05-23 i Jönköping ]], dotter av hemmansägaren Nils Nilsson och Kerstin Olsdotter.

Barn:

 • Augusta Vilhelmina, född 1860-08-20 i Göteborg, liksom syskonen. Gift där 1882-10-13 med maskinarbetaren Carl Emil Bergström, född 1856-06-05 i nämnda stad. Överflyttade 1890 till Nordamerika.
 • Clara Charlotta, född 1863-05-19 i Göteborg. Överflyttade 1893 till Nordamerika. Gift 1899-11-13 med snickaren Ludvig Janson född 1862-09-13.
 • Hedvig Elisabet, född 1865-09-10, död 1866-09-14 i Göteborg.
 • Gerda Elisabet, född 1867-08-26, död 1917 i Göteborg. Gift 1897-10-10 i Göteborg med hovslagaren Frans Leonard Johansson, född 1869-08-30
 • Nils Gustaf Rudolf, född 1870-01-25, död 1873-01-25 i Göteborg, drunknade i Fattighusån.

TAB 39

Carl Gustaf, (son av Erik Magnus, tab 30), född 1755-12-16 Väraboda. Volontär vid Kronobergs regemente 1765. Rustmästare därst. 1773. Furir 1774. Sergeant 1776. Fänrik 1779-02-07. Med lön 1785-05-18. Drunknade 1786-12-09. Gift 1783-11-28 på Lönshult i Pjätteryds socken, Kronobergs län med Anna Christina Ekman, född 1766-02-01 Oshult

Barn:

 • Carl Magnus, född tvilling 1784-09-07, död 1785-06-26.
 • Regina Christina, född tvilling 1784-09-07, död 1785-06-20.
 • Gustava Margareta, född 1786-04-10 på Skärvudde i Kalvviks socken, Kronobergs län, död 1857-04-27 i Ramnäs i Göteryds socken, Kronobergs län. Gift 1:o 1805-12-15 med vice pastorn i Pjätteryds församl. Isak Emanuel Åkermarck, från vilken hon blev skild, född 1767-09-26 Stuvhult Gift 2:o 1827-12-02 med lantbrukaren Jöns Håkansson i hans 2:a gifte.

TAB 40

Carl Fredrik, (son av Harald, tab 4), född 1738-01-25 volontär vid Smålands kavalleriregemente 1753-08-13. Sekundkorpral därst. 1757-07-25. Premiärkorpral s. å. 23/12. Fanjunkare vid Gula husarregementet 1758-10-01. Kornett därst. 1762-06-23. Löjtnants avsked1 1767-11-18. Död 1789-05-28 Näset. Gift 1764-12-30 med sin systers styvdotter Catharina Elisabet Gyllenhammar, född 1738-10-22 Böjeryd, död 1810-10-10 i Tutaryds socken, Kronobergs län, dotter av löjtnanten Jonas Magnus Gyllenhammar, och hans 1:a fru Catharina Elisabet Reuterhielm.

Barn:

 • Maria Johanna, född 1766-07-02 Bolstad, död s. å. 13/9.
 • Lovisa Ulrika, född 1767-10-10 på Bolstad, död 1847 i Vittaryds socken, Kronobergs län. Gift med kyrkoherden i Angelstads pastorat av Växjö stift Sven Nilsson, född 1756-10-17 1 Västra Torsås socken, Kronobergs län, död 1813-10-08 i Tutaryds socken, Kronobergs län.
 • Carl Fredrik, född 1770. Bataljonsadjutant. Död 1853. Se Tab. 41.
 • Beata Johanna, född 1772-09-13 på Bolstad, död 1864-11-20 i Annerstad Byagård i Annerstads socken, Kronobergs län. Gift 1:o med fänriken Anders Gustaf Lagerbielke, från vilken hon blev skild, född 1750, död 1816. Gift 2:o 1811-03-29 med trumpetaren vid Smålands dragonregemente Carl Magnus Sjöberg, född 1774-04-07 i Åsheda socken, Kronobergs län, död 1817-05-28 i Brusarp i Nöttja socken, Kronobergs län.
 • Magdalena Gustava, född 1778-02-02 på Bolstad, död 1855-11-25. Gift 1:o 1801-10-02 Bengtagården Gift 2:o 1809-04-04 på Bolstad med guldsmeden och ombudsmannen Johan Magnus Dahlström, född 1776.

TAB 41

Carl Fredrik, (son av Carl Fredrik, tab 40), född 1770-12-21 Bolstad. Volontär vid Kronobergs regemente 1783. Sergeant därst. 1786. Bataljonsadjutant 1791. Avsked 1806-12-18. Död 1853-07-24 och begraven på Burseryds kyrkogård Jönköpings län. Bevistade kriget i Finland 1788–1790 och var därunder med bl. a. i sjöslaget vid Hogland och bataljerna vid Högfors och Valkeala, samt kriget i Pommern 1804–1807. Gift 1800-11-18 med Ulrika Johanna Roupé i Eldshestra, född 1774-08-02, död 1836-07-18 Mölneberg

Barn:

 • Christina Elisabet, född 1801-12-02 i Stackarp Skrivaregården i Torpa socken, Kronobergs län, död 1847-02-01. Gift 1843-09-01 i Växjö med bokbindaren Henrik Hultgren, född 1802-01-14, död 1844-03-22.
 • Beata Maria, född 1804-01-11 i Stackarp, död där s. å.
 • Adolf Fredrik, född 1809-12-07 på St. Hov i Bolmsö socken, död 1810-02-27
 • Maria, född 1815-11-27, död 1909-02-00 i Utterkull i Burseryds socken. Gift 1843-07-16 med handlanden Andreas Harald Eliæsson, född 1814-02-26, död 1887-07-13 i Burseryds socken.
 • Johan Ulrik, född 1821-10-01 i Burseryds socken, död ogift 1852-02-05 i Göteborg.

TAB 42

Arvid, (son av Johan, tab 2), till Högalid och Björkered i Ambjörnarps socken, Älvsborgs län, som han fick genom sitt gifte. Född 1657-11-14. Levde utan tjänst på Högalid. Död 1734 i Borås och begraven s. å. 23/10 i Stårckska familjegraven på Ambjörnarps kyrkogård. Gift med Märta Stårck, som levde 1727, begraven på samma ställe som mannen, dotter av överstelöjtnanten Isak Stårck, och hans 2:a fru Christina Store.

Barn:

 • Märta Christina, född 1686 på Högalid och döpt s. å. 20/11. Död 1723 på Stora Tannåker i Tannåkers socken, Jönköpings län och begraven s. å. 10/3. Gift 1718-04-27 på St. Gavlö i Dannäs socken, Jönköpings län med majoren Carl Johan Gyllenpalm, i hans 1:a gifte, född 1686, död 1769.
 • Virginia, född 1693, död 1767-09-11. Gift 1:o med regementskvartermästaren vid Älvsborgs regemente Johan Ståhlberg, död 1719-05-003. Gift 2:o 1722-01-09 i Borås med handlanden och rådmannen därst. Peter Gudmundsson Linderbaum, död 1744.
 • Elisabet Maria, född 1695. Död änka 1765-03-30 Krusatorpet Gift med korpralen Lars Tranman.

TAB 43

Carl Gustaf, (son av Johan, tab 2), född 1662-03-25. Kornett vid greve Otto Stenbocks regemente 1679. Reducerad efter freden. Sergeant vid Jönköpings regemente 1683. Fänrik 1687-01-00. Löjtnant 1697-12-09. Kaptenlöjtnant 1700-12-24. Kapten 1703-01-22. Stupade 1703 i Polen. Gift 1694-03-28 med Märta Christina Gyllenhammar, född 1677, död 1745 på Sunnaryd i Bolmsö socken, Jönköpings län och begraven s. å. 28/4 Bolmsö kyrka, dotter av överstelöjtnanten Jonas Månsson, adlad Gyllenhammar, och hans 2:a fru Elisabet Hjulhammar.

Barn:

 • Johan Adolf, född 1695-03-03 och död 1701-02-15 på Sunnaryd.
 • Märta Christina, döpt 1696-04-28 på Sunnaryd, död där 1769 och begraven s. å. 2/6. Gift 1714-10-10 med sin frände Johan Stierna, född 1693, begraven 1746-03-28 i Bolmsö kyrka

TAB 44

Knut, (son av Per Joensson, adlad Gyllensvärd, tab 1). Var fänrik vid Jönköpings regemente 16441. Transp. till överste Silfverhielms regemente 16451. Regementskvartermästare vid halländska regementet. Död 1664 (kort före 12/4) och begraven s. å. i Hössna kyrka Älvsborgs län. Gift med Eufrosyne Lillie af Aspenäs i hennes 1:a gifte (gift 2:o före 1674 med kaptenen Gustaf Silfverlåås), dotter av överstelöjtnanten Peder Lillie af Aspenäs, och Maria Amalia von Lepel.

Barn:

 • Gabriel, levde 1688, men var död 1693. 'Gav 1686 en ekkista till Hössna kyrka'
 • Carl. Var 1678 ryttare vid Otto Vellingks kavalleriregemente1. Löjtnant (?). Död 1698 (levde 4/2, men icke 11/10). Gift 1681-12-31 med Christina von Mentzer i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1723-10-22 med majoren Christoffer Aron Moritz, död 1741), död 1746, dotter av kaptenen Johan von Mentzer, och Sofia Lilliehöök af Fårdala.
 • Arvid, var död 1685.
 • Johan. Var 1707 furir vid Smålands femmännings-infanteriregemente
 • Helena, född 1656, död 1731 på det möderneärvda Boared i Gullereds socken, Älvsborgs län och begraven s. å. 14/3. Levde änka 1722. Gift 1:o med1 löjtnanten Lars Flintz. Hon 'hade 1722 varit gift två gånger och förlorat båda sina män i k. m:ts tjänst samt hade tre söner fångna i Ryssland'.

TAB 45

Per, (son av Knut, tab 44), till Hössna i likanämnd socken, Älvsborgs län samt Forsedal (Forsheda, sedan delat i Kollabo och Bollagård) i Forsheda socken och Toftnäs i Bolmsö socken, Jönköpings län. Ryttmästare vid Västgöta kavalleriregemente. Reducerad ryttmästare. Död 1702 och begraven i Hössna kyrka. Gift 1:o 1682-02-19 på Forsedal1 med Brita Stierna, död 1690-11-09 och begraven 1691-11-29 i Bredaryds kyrka 1, dotter av assessorn Göran Stierna, och Virginia Reuter af Skälboö. Gift 2:o 1701 med Christina Hadelin, född 1658, död 1734-08-26 Starbäck och begraven s. å. 5/9 i Hagby kyrka Kalmar län, dotter av befallningsmannen över Visingsborgs grevskap Tyres Gunnarsson i Hadänge, till Torp, och Anna Stille samt syster till häradshövdingen Gabriel Hadelin, adlad Leijonstolpe. Fru Gyllensvärd, född Hadelin, köpte 1727 Hössna till skatte.

Barn:

 • 1. Göran, född 168(2). Löjtnant. Död 1742. Se Tab. 46
 • 1. Per, född 1688. Löjtnant. Död 1723. Se Tab. 60
 • 2. Anna. Gift med en nämnde- och riksdagsman från Småland.

TAB 46

Göran, (son av Per, tab 45), till Hössna, född 168(2). Hantlangare vid artilleriet i Jönköping 1697. Lärkonstapel 1699. Konstapel 1700. Sergeant 1702. Styckjunkare 1708-05-10. Underlöjtnants karaktär 1709-06-26. Styckjunkare vid fältartilleriet 1723-11-01. Transp. till artilleriet s. å. 29/11. Underlöjtnant vid artilleriet 1724-02-18 (3/7). Placerad på Göteborgsstaten 1733-12-04. Löjtnant vid artilleriet i Göteborg. Död 1742-01-28 på Hössna och begraven s. å. 23/2 i Hössna kyrka. 'Han var med vid Narva, Warschau, Neprik, Holofzin och Poltava, varest han blev fången och förd till Tobolsk, där han måste kvarstanna till fredsslutet'. Gift 1726 med sin sysslings svägerska Charlotta Hård af Torestorp, född 1698, död 1759-11-04 Kålabo, nr 17.

Barn:

 • Anna Brita Catharina, född 1728-12-20 i Forsheda socken och döpt s. å. 23/12, död 1808-01-09. Gift 1762-12-10 på Forsedal med amiralitetslöjtnanten Daniel Loffman.
 • Gustaf Adolf, född 1731. Fänrik. Död 1790. Se Tab. 47
 • Göran, född 1734. Kornett. Död 1782. Se Tab. 58
 • Per, född 1737-03-03 på Hössna herrgård och döpt s. å. 5/3, begraven s. å. 28/10.
 • Anna Catharina, född 1740-03-17 på Hössna, död där s. å. 19/10.

TAB 47

Gustaf Adolf, (son av Göran, tab 46), döpt 1731-02-19 i Hössna socken. Kontorsskrivare. Sergeant vid Älvsborgs regemente. Fänriks avsked. Död 1790-04-14 på Böjeryd i Gryteryds socken, Jönköpings län. Gift 1770-06-21 Hermanstorp med Maria Elisabet Schildt, född 1750-07-16 Riddarhagen, död8 1826-04-14 på Tofta, dotter av korpralen Anders Johan Schildt och Märta Elisabet Stenfelt.

Barn:

 • Georg Anders, född 1771. Löjtnant. Död 1829. Se Tab. 48.
 • Joakim Anton, född 1773, död 1774-04-28.
 • Elisabet Charlotta, född 1775-12-01 på Möcklehult i Dädesjö socken, Kronobergs län, död 1836-01-21. Gift 1797-07-05 i Änga, Furuby socken, Kronobergs län, med handlanden i Kungälv Paul Fredrik Stadenberg, född 1768, död 1839.
 • Carl Göran, född 1788, död utrikes.

TAB 48

Georg Anders, (son av Gustaf Adolf, tab 47), född 1771-03-31 i Kulltorps socken, Jönköpings län. Volontär vid Kronobergs regemente 1791. Förare därst. s. å. 10/2. Sergeant 1794-07-26. Fältväbel 1796-02-29. Fänrik 1798-12-20. Löjtnant 1808-02-16. Avsked 1810-03-20 med pension som blesserad. Död 1829-11-21 Kålshult. 'Han var med vid Lokalaks, Viais och Helsinge i Finland, vid vilket sistnämnda ställe han blev blesserad i högra låret av en kanonkula, samt Sävar, Djäkneboda och Ratan i Västerbotten'. Gift 1804-03-16 Ålshult med Maria Elisabet Fornander, född 1780-06-22, död 1830-11-22, dotter av brukspatronen på Ålshult Olof Fornander och Sara Maria Elisabet Bergqvist.

Barn:

 • Gustaf Georg, född 1805-02-21 i Väderlanda, Olof Pålsonsgården, Nöbbele socken, Kronobergs län, död 1817-08-01 i Älmeboda socken, Kronobergs län.
 • Olof Fredrik, född 1807. Major. Död 1892. Se Tab. 49
 • Sara Ulrika, född 1808-10-12 i Väderlanda, död ogift 1861-03-06 i Jönköping.
 • Johan Vilhelm, född 1810. Akademiräntmästare. Död 1868. Se Tab. 50.
 • Claes Leonard, född 1811. Regementskommissarie. Död 1873. Se Tab. 54.
 • Lovisa Charlotta, född 1814-05-30 på Kvisingsö i Älmeboda förs, död ogift 1907-10-04 i Växjö.
 • Sofia Maria, död 1816-04-12 på Kvisingsö, död 1882-11-17 i Örebro. Gift 1849-04-12 Lamhult med postinspektoren i Örebro, RVO, August Vilhelm Södergren, född 1822-01-19 i Norrköping, död 1894-03-27 i Örebro.
 • Anna Gustava, född 1819-01-17 på Kvisingsö, död 1899-06-27 i Jönköping. Gift 1845-08-26 Grimarp med hovrättsrådet Fredrik August Hedenstierna, i hans 2:a gifte, född 1797, död 1872.
 • Gustaf Harald, född 1821. Regementsskrivare. Död 1899. Se Tab. 55.

TAB 49

Olof Fredrik, (son av Georg Anders, tab 48), född 1807-08-03 Väderlanda. Volontär vid Kronobergs regemente 1824-01-01. Rustmästare s. å. 2/9. Bataljonsadjutant 1826-05-22. Fänrik s. å. 21/9. Löjtnant 1833-05-04. Kapten 1847-04-27. Regementskvartermästare 1853-12-02. RSO 1854-12-18. Major i armén 1858-06-15. Avsked ur krigstjänsten 1860-04-30. RVO 1876-12-01. Död 1892-01-25 i Växjö. Ägde gård där sedan 1855. Gift 1855-06-05 i Stockholm med grevinnan Malvina Gustava Charlotta Spens, född 1823-01-29 i nämnda stad, död 1898-04-10 i Växjö, dotter av majoren, greve Carl Gustaf Spens, och Dorotea Elisabet Cronacker.

Barn:

 • Dorotea Maria (Thea), född 1856-08-30 i Växjö, liksom syskonen. Död 1927-12-31 i Växjö stadsförs.
 • Clara Fredrika Gustava, född tvilling 1859-08-16, död s. å. 20/12 i Växjö.
 • Augusta Sofia Lovisa Ulrika, född tvilling 1859-08-16. Död 1938-01-24 i Växjö (db nr 106).
 • Carl Gustaf Georg, född 1861-12-20, död 1934-09-29 i Gränna förs. Volontär vid Kronobergs regemente 1877-12-27. Mogenhetsexamen i Växjö 1880-06-02. Elev vid krigsskolan s. å. 14/7. Kammarpage hos drottningen s. å. Utexaminerad 1881-10-25. Underlöjtnant vid Kronobergs regemente s. å. 18/11. Löjtnant 1890-02-07. Tjänstg. vid statens järnvägar och generalstaben 1893-11-01–1895-11-06. Stabsadjutant och löjtnant vid generalstaben 1895-11-07. Stabsadjutant och kapten 1896-10-16. Sekreterare i utrustningskommissionen 1897-09-30–1900-11-08. Kapten i Kronobergs regemente 1900-01-19. RSO 1902-12-01. Överadjutant och major vid generalstaben 1903-01-27. Major vid Skaraborgs regemente 1904-07-15. Överstelöjtnant 1913-04-14. Överste på reservstat vid III. arméfördelningen 1916-07-08. Försvarsområdeschef vid Norrbottens försvarsområde 1917-01-01–s. å. 19/7. RPrKrO2kl 1917-12-11. KSO2kl 1921-06-06. Avsked med skyldighet att såsom överste inträda i 3. arméfördelningens reserv s. å. 16/12. Avsked ur krigstjänsten 1926-12-17. Ägde villa i Skövde 1910–1917 samt äg. gård i Gränna sedan 1920. Gift 1:o 1895-09-26 i Stockholm med Anna Emma Eugenia Silfverhielm, från vilken han 1918 blev skild, född 1875-12-04 på Fågelbro å Värmdön Stockholms län, dotter av godsägaren Gustaf Ehrenfried Silfverhielm, och Augusta Eugenia Perret. Gift 2:o 1918-06-27 i Göteborg med Ellen Sofia Maria Jacobson, i hennes 2:a gifte, född 1871-04-02 i Varberg, dotter av hamnkaptenen Carl August Jacobson och Augusta Charlotta Maria Ahlström.

TAB 50

Johan Vilhelm, (son av Georg Anders, tab 48), född 1810-08-10 Väderlanda. Student i Uppsala 1831. Examen till rättegångsverken 1834-05-30. Auskultant i Svea hovrätt s. å. 23/6. Extra ordinarie notarie 1836-06-21. Vice notarie 1839-05-31. Kanslist vid Uppsala universitet s. å. 31/8. Vice häradshövding 1842-01-10. Auditör vid Upplands regemente 1845-06-19. Notarie vid Uppsala universitet 1849-02-02. Räntmästare därst. 1854-07-03. RVO 1861-11-08. Död 1868-11-25 i Uppsala. Gift 1848-09-05 Osbyholm med Elisabet Christina Charlotta (Betty) von Seth, född 1820-12-01 på nämnda egendom, död 1906-05-20 i Uppsala, dotter av kammarherren Johan Boman, adlad och adopt. von Seth, och Lovisa Sofia Cronacker.

Barn:

 • Johan Axel, född 1849. Före detta överstelöjtnant. Se Tab. 51.
 • Georg Vilhelm, född 1852. Registrator. Död 1927. Se Tab. 52.
 • Maria Elisabet Lovisa, född 1854-02-28 i Uppsala. Gift där 1884-06-04 med räntmästaren Bengt Gustaf Elof Gyllensvärd, född 1840, död 1914.
 • Carl Set Teodor, född 1856. Överstelöjtnant. Se Tab. 53.
 • Sven Oskar Alexander, född 1861-06-04 i Uppsala. Mogenhetsexamen 1879-05-27. Student i Uppsala s. å. Jur. filosofie examen 1881-01-29 och examen till rättegångsverken 1885-05-27. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt s. å. 5/6. Kansliexamen i Uppsala 1886-05-28. Vice häradshövding 1887-12-20. Amanuens i civildepartementet 1888-01-07. Notarie hos statsutskottet riksdagarna 1888–1893. Sekreterare hos särskilda utskottet vid kyrkomötet 1888. Sekreterare hos kommittén för avgivande av förslag till förordning ang. försäljning och tillverkning av margarin s. å. och hos mantalsskrivningskommittén 1889. Sekreterare hos kommittén för utredning av frågan om post- och telegrafverkens förening 1890–1892. Notarie hos särskilda utskottet vid urtima riksdagen 1892. Notarie hos järnvägsstyrelsen 1892-12-31. Sekreterare hos kommittén för avgivande av förslag till ny instruktion för järnvägsstyrelsen 1893–1895. Överdirektörsassistent å byråavdelningen i samma styrelse 1894-06-13. Förordnad att t. v. vara överdirektör för nämnda avdelning 1896-05-29. RNO 1897-09-18. Död 1902-11-25 i Stockholm. Gift 1891-12-29 i Kristianstad med Signe Gabriella (Ellen) Hintze i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1882-05-29 i Rom med artisten [landskapsmålaren] Carl Skånberg, född 1850-06-12 i Norrköping, död 1883-01-24 i Stockholm), född 1861-05-01 i Kristianstad, dotter av godsägaren Johan Peter Hintze och hans 1:a fru Emma Gunilla Mortana Cavalli.
 • Ebba Elisabet Augusta, född 1864-03-07 i Uppsala, död 1865-07-31 på Gottsunda och begraven i Uppsala stads kyrkogård.

TAB 51

Johan Axel, (son av Johan Vilhelm, tab 50), född 1849-06-15 i Uppsala. Elev vid Krigsskolan 1867-01-16. Utexaminerad 1869-02-16. Underlöjtnant vid Upplands regemente s. å. 20/2. Löjtnant 1874-06-05. Regementsintendent 1882-01-20. Avsked från löjtnantsbeställningen s. å. Ledamot av utredningskommittén 1885. Löjtnant i regementets reserv 1890-11-21. Kapten i armén s. d. RVO 1892-12-01. Fältintendent av 2. klassen 1893-03-03. Ledamot av fredsförvaltningskommittén sedan s. å. Placerad såsom fördelningsintendent vid 6. arméfördelningen 1895-01-01. RSO 1897-05-15. Avsked från kaptensbeställningen 1899-04-14. Fältintendent av 1. graden 1901-12-05. Chef för arméns intendenturförråd på Karlsborg 1909-10-20–1917-06-11 och fästningsintendent därst. 1909-11-19–1917-06-14. Överstelöjtnant vid intendenturkåren 1914-12-23. Avsked 1917-06-14. Död 1933-06-24 i Skara och begr. i Uppsala domkyrkoförs (Skara stadsförs, db). Gift 1893-10-11 i Stockholm med Hilda Augusta Gripensvärd, född 1864-01-13 Strömsta, dotter av majoren Fredrik Gripensvärd, och hans 1:a fru grevinnan Hilda Gustava Spens.

Barn:

 • Hilda Elisabet, född 1894-11-16 i Stockholm. Stiftsjungfru. Gift 1920-06-12 i Stockholm Gustaf Vasa med ombudsmannen hos Sveriges restaurangförening, löjtnanten i Svea trängkårs reserv, filosofie licentiat Carl Gillis Tor Bergqvist, född 1889-10-22, död 1928.
 • En son, född 1897-03-21 i Stockholm, död tre timmar efter födseln.
 • Sven Axel, född 1905-06-09 i Härnösand, död 1918-03-23 på Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm (Gustaf Vasa förs, db).
 • Georg Fredrik, född 1909-01-22 i Härnösands förs. Studentexam. i Skara 1928-05-26. Elev vid Tekniska skolan i Stockholm 1930-09-01. Konstnär. Gift 1942-03-29 i Kungsälvs förs, Göt.o.Bohus l. (vb nr 10) med lärarinnan Margareta Johanna (Greta) Larsson, född 1903-04-05 i Grimetons förs, Hall.,

TAB 52

Georg Vilhelm, (son av Johan Vilhelm, tab 50), född 1852-01-12 i Uppsala. Mogenhetsexamen 1870-06-15. Student vid Uppsala universitet s. å. 21/6. Medlem av Nordisk familjeboks redaktion 1883–1888. Extra ordinarie tjänsteman i Överståthållarämbetet för uppbördsärenden 1885-02-21. Extra ordinarie kanslist i Stockholms stadsfullmäktiges och deras beredningsutskotts expeditioner 1888-03-15. Sekreterare vid sjukhuset S:t Göran i Stockholm s. å. 10/9. Kanslist i nämnda expeditioner 1892-12-22. Registrator därst. 1895. Tillika kyrkonotarie hos Storkyrkoförs i Stockholm 1894-01-13. RVO 1916-06-06. Avsked från registratorsbefattningen 1920-03-31. Ägde en tid Robertshill vid Drottningholm i Lovö socken, Stockholms län. Död 1927-09-29 i Stockholm, Maria förs. Begraven på Lovö kyrkogård. Gift 1895-05-04 i Stockholm Nikolai förs i Stockholm med Sigrid Maria Anna Alexandra Geijer, född 1869-01-31 i Stockholm, fosterdotter till grosshandlaren Robert Constantin Berggren och Maria Eleonora Wickberg.

Barn:

 • Nils Robert Vilhelm, född 1896-04-01 i Stockholm. Studentexamen därst. 1914-05-13. Student vid Karolinska institutet s. å. med. kandidat 1917-11-24. Med. licentiat 1923-09-03. Tillförordnad underläkare vid avd. för medicinsk tuberkulos å S:t Görans sjukhus 1920. Marinläkarstipendiat s.å. Amanuens vid Göteborgs B.B. och biträdande barnmorskeläkare 1921. Extra ordinarie amanuens vid gynekologiska kliniken å Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm 1922. Extra ordinarie amanuens i patalogi vid Karolinska institutet 1922–1923. Tillförordnad underläkare vid lasarettet i Karlstad 1923. Med. lic. exam. 1923-09-23. Förste underläkare vid lasarettet i Östersund 1924-08-21. Marinläkare av andra graden vid Marinläkarkåren i flottans reserv s.å. okt. 31. Tillförordnad underläkare vid lasarettet i Eskilstuna s.å. Amanuens vid Karolinska institutets gynekologiska klinik å Sabbatsbergs sjukhus 1930. Amanuens och avdelningsläkare vid kirurgiska kliniken å Sarafimerlasarettet 1930–1933. Tillförordnad lasarettsläkare i Avesta och Östhammar 1931. Underkirurg vid Serafimerlasarettets underläkares förening. Lasarettsläkare vid länslasarettet i Luleå 1935-03-30. Marinläkare av första graden i Marinläkarkårens reserv 1938-11-18. Överläkare vid länslasarettet i Luleå. SkytteRGM. RVO 1947-07-04. Lasarettsläkare vid Karlskrona lasaretts kir. avd. 1949-08-13. RNO 1950-06-06. Avsked ss lasarettsläkare vid kir. avd. å länslas. Gift 1926-06-14 i Östersund med Gudrun Græve född där 1895-05-12, dotter av lasarettsläkaren, med. doktor Halvar Græve och Annie Vilhelmina Gylling.
 • Bo Sigfrid Vilhelm, född 1898-01-30 Drottningholm Studentexamen i Stockholm 1916-05-09. Student vid Stockholms högskola s. å. sept. 23. Elev vid Krigsskolan 1918. Utexaminerad 1918-12-19. Fänrik i Svea livgardes reserv s. å. 31/12. Underlöjtnant därst. 1920-12-31. Löjtnant 1924-04-25. Kapten 1934-10-26. SkytteGM. SkytteRGM. RVO 1945-11-15. Gift 1926-03-20 i Gustafskyrkan i Köpenhamn (Sthlm Oskars förs, vb) med Eva Charlotta Rydén, född 1898-03-28 i Göteborg, dotter av majoren Hans Henrik Rydén och Vilhelmina Birath.
 • Märta Virginia Elisabet, född 1901-12-18 i Stockholm, död där 1905-01-19.
 • Gunhild Maria Elisabet, född 1908-02-12 i Stockholm, Storkyrkoförs. Stiftsjungfru. Kanslibiträde i Utrikesdepartementet.

TAB 53

Carl Seth Teodor, (son av Johan Vilhelm, tab 50), född 1856-07-05 Gottsunda. Mogenhetsexamen 1874-05-28. Student vid Uppsala universitet s. å. 14/12. Volontär vid Upplands regemente 1875-03-05. Elev vid krigsskolan s. å. 14/7. Kammarpage hos drottningen s. å. Utexaminerad 1876-11-11. Underlöjtnant vid 1. livgrenadjarregementet s. å. 8/12. Kommenderad vid generalstabens topografiska avdelning 1879-04-29–1882-11-12 och 1883-05-07–1908. Löjtnant 1883-07-06. Kapten i armén 1896-05-01. Kapten vid regementet s. å. 4/9. RSO 1898-12-01. Major vid Jönköpings regemente 1904-06-03. Avsked med skyldighet att såsom major inträda i regementets reserv 1912-07-12. Befälhavare för Norrköpings östra rullföringsområde 1912-07-19–1924-09-30. Överstelöjtnant i armén 1913-07-11. Sakkunnig betr. förändrad teknik vid arbetet inom rullföringsexpeditionerna 1916–1918. Befälhavare för Söderköpings rullföringsområde 1924-10-01. RVO 1929-06-06. Gift 1908-07-02 i Örtomta kyrka i förs med samma namn, Ög. ]] med friherrinnan Ebba Banér, född 1873-02-22 i Örtomta förs, Ög., dotter av kaptenen vid Första livgrenadjärreg:tet friherre Johan Gustaf Svante Eduard Banér, och Helga Ulrika Dahlström.

Barn:

 • Per Set Gustaf, född 1910-12-28 i Jönköping.
 • Stig Set Eskil, född 1912-11-23 i Norrköping.

TAB 54

Claes Leonard, (son av Georg Anders, tab 48), född 1811-10-19 Kålshult. Rustmästare vid Kronobergs regemente 1826-03-01. Bataljonsadjutant 1833-11-04. Fanjunkare 1837-10-27. Svärdsman 1854-12-18. Avsked 1864-03-18. Underlöjtnants n. h. o. v. s. å. 12/4. Regementskommissarie vid nämnda regemente 1866-06-28. Död 1873-11-06, av våda skjuten på hemväg från en jakt i närheten av Grennaforsa, och ligger jämte sina hustrur begraven å Lekaryds kyrkogård. Ägde Uråsa i Kvenneberga socken, Kronobergs län sedan 1849. Gift 1:o 1846 s, 12 Lönshult med Christina Charlotta Svensson, född 1825-10-20 på nämnda egendom ]], död 1850-04-26 på Mörhult i sistnämnda socken, dotter av fanjunkaren Herman Gustaf Svensson och Catharina Sofia Lindeberg. Gift 2:o 1855-07-03 i Slätthögs förs, Kron. ]] med Matilda Charlotta Lindgren, född 1834-08-28 på komministersbostället Prästbo i Svenarums socken, Jönköpings län ]], död 1866-09-06 på Uråsa ]], dotter av prosten och kyrkoherden Peter Jonas Lindgren och Maria Elisabet Kyhlbäck.

Barn:

 • 1. Alma Maria Charlotta, född 1848-03-14 på Mörhult, död ogift 1924-05-13 i Växjö (db 50).
 • 2. Maria'' Lovisa, född 1856-03-09 i Dansjö i Lekaryds socken, Kronobergs län, död ogift 1926-04-19 i Växjö.
 • 2. Axel Fredrik, född 1857-09-18 på Dansjö. Mogenhetsexamen i Växjö 1880-06-02. Extra ordinarie kammarskrivare i tullverket i Stockholm s. å. 30/6. Biträdande kammarskrivare vid Ystads tullkammare 1888-03-22. Transp. till Stockholms packhusinspektion 1891-01-29. T. f. kammarskrivare i Stockholms tullkammare 1894-03-15. Kammarskrivare 1896-05-21. Kontrollör i tullverket 1906-09-10. Avsked 1924. Död ogift 1925-04-04 i Växjö.
 • 2. Gustaf Vilhelm August, född 1861-11-17 på Uråsa. Volontär vid Kronobergs regemente 1877-12-27. Mogenhetsexamen i Jönköping 1881-05-27. Sergeant s. å. 4/6. Elev vid krigsskolan s. å. 18/7. Utexaminerad 1882-10-27. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 17/11. Löjtnant 1891-04-01. Kapten 1901-09-27. RSO 1903-12-01. Major 1907-10-11. Överstelöjtnant vid 2. livgrenadjarregementet 1910-11-18. Avsked med kvarstående i reserven 1916-11-15. Avsked ur krigstjänsten 1926-11-17.
 • 2. Signhild Ellen Augusta, född 1804-01-08 på Uråsa, död 1943-04-08 i Växjö (db nr 47).

TAB 55

Gustaf Harald, (son av Georg Anders, tab 48), född 1821-05-29 Tofta. Student i Uppsala 1841-12-03. Kameralexamen 1843-12-11 och examen till rättegångsverken 1845-12-14. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen s. å. 20/12. Auskultant i Svea hovrätt s. å. 22/12. Extra ordinarie notarie 1846-01-10. Mönsterskrivare vid livregementets dragonkår s. å. 12/2. Extra ordinarie kanslist i justitiestatsexpeditionen 1847-12-12. Vice notarie i Svea hovrätt 1848-01-10. Vice auditör vid livregementets dragonkår s. å. 23/10. Vice häradshövding 1850-09-30. Kanslist vid Uppsala universitet 1854-07-07. Auditör vid Upplands regemente 1855-01-04. Agent i Uppsala för försäkringsaktiebolag Skandia s. å. 15/1. Akademinotarie vid nämnda universitet s. å. 29/1. Regementsskrivare vid sistnämnda regemente 1860-03-23. Avsked från auditörs- och notariebefattningen vid ovann. Universitet s. å. 17/4. Styrelseledamot i Upplands enskilda bank 1869–1899, ordf. 1898–1899. RVO 1872-05-27. Avsked från regementetsskrivartjänsten 1878-01-08. Erhöll försäkringsbolaget Skandias GM vid dess 25-års jubileum 1880. Död 1899-07-31 i Uppsala. Ägde Brandholmsund i Torsvi socken, Uppsala län 1862–1866 och gårdar i Uppsala. Gift 1862-10-09 i Stockholm med Carolina Elisabet Margareta (Lina) Kant, född 1843-09-06 Torslunda, död 1880-10-10 i Uppsala, dotter av regementsskrivaren, vice häradshövdingen Carl Johan Kant och Dorotea Carolina Otter.

Barn:

 • Carl Gustaf (Carl-Gösta), född 1864. Före detta kapten. Se Tab. 56.
 • Georg Claes, född 1868. Extra ordinarie notarie. Död 1897. Se Tab. 57.

TAB 56

Carl Gustaf (Carl-Gösta), (son av Gustaf Harald, tab 55), född 1864-07-25 i Uppsala. Mogenhetsexamen 1883-05-23. Volontär vid Södermanlands regemente s. å. 6/6. Sergeant 1884-05-31. Elev vid krigsskolan s. å. 17/7. Utexam. 1885-10-05. Underlöjtnant vid nämnda regemente 1886-06-11. RSpICO 1887. RSpMFO s. å. Löjtnant 1892-08-05. RPrKrO3kl 1899-09-00. RRS:tStO3kl s. å. Attaché 1900-12-28. RRS:tAO3kl 1901-11-00. Kapten vid nämnda regemente 1904-02-05. RSO 1906-12-01. Avsked med tillstånd att såsom kapten inträda i regementets reserv 1909-09-03. Avsked från beställningen i regementets reserv 1912-09-06. Han har jämte brodern ägt andel i Arnöberg i Arnö socken, Uppsala län samt genom sitt gifte i Snogeholm i Sövde socken, Eriksdal, Askmäsa och Rödingeberg i Rödinge socken (allt i Malmöhus län). Gift 1894-10-20 på Snogeholm med grevinnan Amelie Elisabet Piper, född 1867-08-05 på nämnda egendom i Sövde förs, Malm., dotter av greve Erik Claes Gustaf Piper, och Ebba Maria Augusta Coyet.

Barn:

 • Gustaf Adolf Helmuth, född 1898-09-02 på Marenhill vid Södertälje. Studentexamen i Djursholm 1917-12-10. Student vid Stockholms högskola 1918 och vid universitetet i Lund 1920-10-11. Filosofie kandidat i Lund 1921-05-30. Studerade vid Trinity College i Cambridge, England, 1921–1924. Research student därst. 1925. Anställd vid Standard Oil Company i New York s. å., vid dess dotterbolag i Tunis 1927 och i Paris s. å. Se Tab. 56 A.
 • Erik Carl Magnus, född 1900-07-06 på Marenhill. Studentexamen 1924-05-12. Vistas i Canada. Se Tab. 56 B.

TAB 57

Georg Claes, (son av Gustaf Harald, tab 55), född 1868-07-19 Kungshamn. Mogenhetsexamen 1885-12-15. Student vid Uppsala universitet s. å. 30/12. Jur. filosofie examen 1886-09-13 och jur. kandidat examen 1893-02-08. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt s. å. 10/2. Död 1897-11-11 å kurorten Gries vid Bozen i Syd-Tyrolen. Gift 1894-09-21 Tonsaasen, född 1873-07-05 i Kristiania, dotter av godsägaren Arild Huitfeldt Siewers och Jeannette Benedicte Knudtzon.

Barn:

 • Sten Gustaf, född 1895-07-13 i Uppsala. Studentexamen i Lund 1915. Utexaminerad från Tekniska högskolans fackskola för väg- och vattenbyggnadskonst 1921. Civilingenjör. Bitr. vägingenjör i Kalmar län.
 • Erik Georg, född 1897-05-31 i Etnedalen i Norge, Tonsaasens förs Lantmäteriexamen 1924-05-31. Extra lantmätare. Distriktslantmätare i Falkenbergs distrikt 1937-12-23. Överförd på indragningsstat fr.o.m. 1948-01-01. Bevilj. avsked (s. distriktslantmätare på indragningsstat) 1962 (jan. 12) juni 1. Represent på Mod Mus. i Stat. konstaml. amb. i Wash. Konstnär. Gift 1936-04-05 i Luleå Domkyrkoförs (vb nr 16) med Solveig Johanna Stenudd, född 1908-05-15. Journalist.

TAB 58

Göran, (son av Göran, tab 46), till Forsheda i likan, socken, Jönköpings län. Döpt 1734-03-00 i Hössna socken, Älvsborgs län. Var kvartermästare vid Västgöta kavalleriregemente 17591. Kornetts avsked 1761-11-10. Död 1782-07-16 Kålabo å. 4/8. Gift 1775-01-04 Oshult med Sara Elisabet Löfgren i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1783-08-01 med kyrkoherden i Södra Unnaryds pastorat av Växjö stift Carl Johan Mellin, född5 1757-07-31, död5 1826-10-18), född 1754-12-17 på Oshult, död 1841-12-28 i Säby prästgård5 Östergötlands län, dotter av jägerifiskalen Anders Löfgren och Lovisa Christina Branting.

Barn:

 • Anders Göran, född 1775. Kapten. Död 1824. Se Tab. 59

TAB 59

Anders Göran, (son av Göran, tab 58), född 1775-12-28. Volontär vid Jönköpings regemente 1791-02-25. Rustmästare därst. 1795-04-24. Sergeant 1796-06-03. Livdrabant 1802-05-16. Fänrik vid Kronobergs regemente 1806-11-07. Löjtnant därst. 1809-09-10. GMtf s. å. 29/7. Kapten 1812-07-28. Avsked 1817-02-11. Drunknade 1824-12-20 i Helgeån. 'Han var med vid Lokalaks, Viais och Helsinge, där han blev svårt blesserad i huvudet, samt vid Sävar, Djäkneboda och Ratan ävensom vid Gross-Beeren, Dennewitz och Leipzig.' Gift 1815-03-07 i Annerstad med Anna Dorotea Stockenberg (Vigda av Anders styvfar Carl Johan Mellin från Kärda), född 1793-10-29, död 1858-09-06 i Lund, dotter av jaktlöjtnanten Carl Johan Stockenberg och Anna Märta Lind.

Barn:

 • Anna Elisabet, född 1815-12-30, död 1836-01-19 i Hyby prästgård Malmöhus län. Gift 1834-06-20 med kontraktsprosten, kyrkoherden i Hyby pastorat av Lunds stift Nils Martin Grönberg i hans 1:a gifte (gift 2:o 1837 med sin svägerska Emilie Gyllensvärd, född 1818, död 1902), född 1801-09-07 i Linneryds (numera Linderöds) socken, Kristianstads län, död 1880-11-10 i Hyby prästgård.
 • Amanda Dorotea, född 1816-12-25, död ogift 1841-12-22 i Lund.
 • Emilie, född 1818-06-27 i Visseltofta socken, Kristianstads län, död 1902-01-23 i Lund. Gift 1837-05-09 i Lund med sin svåger, kyrkoherden Nils Martin Grönberg i hans 2:a gifte, född 1801, död 1880.
 • Carl Georg, född 1819-09-29 i Visseltofta socken. Rustmästare vid Kronobergs regemente 1825-05-24. Volontär vid södra skånska infanteriregementet 1834-05-15. Furir därst. 1835-06-18. Underlöjtnant 1837-11-17. Löjtnant 1842-08-14. Död ogift 1848-12-07 i Lund.

TAB 60

Per, (son av Per, tab 45), till Kollabo i Forsheda socken, Jönköpings län. Född 1688. Kvartermästare vid Västgöta kavalleriregemente. Kornett därst. 1710-10-23. Sekundlöjtnant 1712-10-15. Premiärlöjtnant 1713-04-19. Fången vid Tönningen s. å. 16/5. Avsked 1716. Död 1723-10-00 och begraven i Forsheda kyrka. Gift 1711 med Christina Sundberg i hennes 1:a gifte (gift 2:o med kaptenen Anders Oxehufvud, född 1689, död 1772), född 1694, död 1769-03-09 Säby och begraven s. å. 21/3, dotter av häradshövdingen i Ås, Gäsene m. fl. härader i Västergötland Anders Sundberg och Johanna Nilsdotter Norman.

Barn:

 • Per, född 1712-08-11. Livdrabant 1736-09-28. Död ogift 1741-08-13 och begraven i Jakobs kyrka i Stockholm.
 • Johan Anders, född 1718. Överjägmästare. Död 1792. Se Tab. 61.
 • Brita, född 1719, död s. å.

TAB 61

Johan Anders, (son av Per, tab 60), född 1718-04-27 Hov s socken, Älvsborgs län. Volontär vid livgardet 1730-01-03. Förare därst. 1731-05-00 sergeant 1737. Löjtnant i fransk tjänst 1745. Överjägmästare i Västergötland, Bohuslän och på Dal 1747-09-18. Död 1792-04-13 på sin egendom Stora Långared i Murums socken, Älvsborgs län. Han var en nitisk partigångare på Hattarnas sida under frihetstidens riksdagar och erhöll för sig och sina efterkommande på ständernas tillstyrkan genom k. resolution 1756-10-20 perpetuellt arrende å kronosäteriet Ållestad i Hovs socken, Älvsborgs län, vilket dock 1876 återgick till kronan genom köp för bildandet av kronopark.1 Gift 1744-09-08 på Ållestad med Ulrika Charlotta Cederstråhle, född 1716-07-10, död 1783-06-03 på Allestad, dotter av majoren Johan Cederbaum, adlad Cederstråhle, och Maria Hammelstierna.

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1745-12-13 i Vilske Kleva socken, Skaraborgs län10, död10 där 1746-10-13.
 • Per August, född 1747-03-19 i Vilske Kleva socken10. Student i Lund 17599. Auskultant i Göta hovrätt. Hejderidare i Älvsborgs län och på Dal6 lantjägmästare 1769-03-02. Död ogift 1772-02-19.
 • Gustaf Adolf, född 1748-06-21 i Vilske Kleva socken10 Skaraborgs län. Student i Lund 17599. Volontär vid Västgöta kavalleriregemente 17631 sekundkorpral därst. s å. 3/10. Jur. examen i Lund 17646 premiärkorpral 1768-03-19. Sekundkornett 1775-12-20. Avsked 1782-05-18. Överjägmästare i Älvsborgs samt Göteborgs och Bohus län 1782-08-23. Avsked 1823-09-02. Död barnlös 1827-06-27. Gift 1787-02-05 Hälleberg med Anna Beata Falkenberg af Bålby, född 1750-10-25, död 1817-07-05 på Ållestad, dotter av majoren Carl Gustaf Falkenberg af Bålby, och Ebba Maria Rutensparre.
 • Maria Christina, född 1752-03-06 på Vänsjö överjägmästarboställe i Kållandsö socken, Skaraborgs län, död ogift 1807-01-09.
 • Anders Johan, född 1753. Ryttmästare. Död 1831. Se Tab. 62.
 • Ulrika Charlotta, född 1755-08-14 på Vänsjö, död ogift 1823-04-16.
 • Harald, född 1759-07-11. Korpral vid Smålands kavalleriregemente 1773-03-30. Fältväbel vid Bohusläns dragonregemente 1776. Kvartermästare vid Smålands kavalleriregemente 1779-06-07. Livdrabant vid hertig Carls drabanter 1790-10-07 löjtnant i armén 1794-11-24, död 1808-06-18 på Ållestad.

TAB 62

Anders Johan, (son av Johan Anders, tab 61), född 1753-12-22 på Vänsjö. Förare vid Skaraborgs regemente 1760-02-28. Korpral vid Västgöta kavalleriregemente 1775-09-04. Livdrabant 1779-04-03. Löjtnant i armén 1793. Ryttmästare därst. 1798-06-13. Avsked 1799-03-04. Död 1831-10-04 i Stockholm. Gift 1:o 1786-05-12 i Stockholm med Ulrika Orrsköld, från vilken han blev skild, född 1753, död 1817-01-25 Hacksta, dotter av krigsrådet Lars Orre, adlad Orrsköld, och Petronella Horster. Gift 2:o 1801-04-09 med Christina Lovisa Pauli, född 1755, död 1818-08-25, dotter av grosshandlaren i Stockholm Carl Christoffer Pauli och Sara Worster.

Barn:

 • 1. Lovisa Fredrika, född 1787-03-18. Stiftsjungfru. Död 1859-01-22 Hagelstena. Gift 1823-04-19 med överjägmästaren i Stockholms län, löjtnanten vid livbeväringsregementet Jakob Daniel Arrhenius, född 1787-03-13 i Stockholm, död 1864-07-24 på Hagelstena. Deras grav ses på Uppsala kyrkogård.

Källor

1Medd. av registrator Västra Gyllensvärd. 2Hk. 3J.k. 4At (Sch). 5SL. 6Sj. 7El. 8At (S). 9Svgn. 10RHHj. 11RAB. 12Dombok för Kinds härad. 13Medd. av arkivarien W. Enblom. 14Sj.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: