Ridderbjelke nr 1337

Från Adelsvapen-Wiki

1337.jpg

Adliga ätten Ridderbjelke nr 1337

Adlad 1695-08-19, introd. 1697. Ätten har gemensamt ursprung med adliga ätten Bruncrona.

Ridderbjelke A133700.png

TAB. 1

 • Lars Länsman. Levde i slutet av 1500- och början av 1600-talen.

Barn:

 • Abraham Larsson. Tjänade först två år vid kavalleriet. Var 1630-04-24 furir vid Södermanlands regemente och 1631-12-05 sergeant därst. Fältväbel 1633. Var fänrik 1638 och löjtnant 1641. Reformerad 1647. Åter löjtnant vid regementet 1648. Kapten 1655. Kommendant på Dalarö skans. Avsked 1674-03-19. Han deltog i hela trettioåriga kriget samt i konung Carl X Gustafs krig i Polen och Danmark och var utkommenderad i Tyskland ännu på 1670-talet. Erhöll 1670-02-21 på sin och sin hustrus livstid skattehemmanet Hammarby i Kila socken, Södermanlands län [Lsr].

Barn:

 • Johan Brun, adlad Ridderbjelke, född 1638, död 1699. Se Tab. 3.
 • Lorentz Brun, adlad Bruncrona, född på 1650- talet, död 1729. Se adliga ätten Bruncrona, tab 1.
 • Abraham Brun. Råd- och handelsman. Död 1740. Se Tab. 2

TAB 2

Abraham Brun, (son av Abraham Larsson, tab 1). Handelsman i Göteborg. Rådman därst.1 1711-01-12. Död 1740-12-20. Gift 1686 med Anna Juliana Gordon, av skotsk adel, född 1670, död 1758, ?dotter av översten för Närkes och Värmlands regemente Johan Gordon.

Barn:

 • Abraham Brun, adlad Bruncrona, född 1693, död 1739. Se adliga ätten Bruncrona, tab 2.

TAB 3

Johan Brun, adlad Ridderbjelke, (son av Abraham Larsson, tab 1), född 1638. Korpral vid Södermanlands regemente 1656. Rustmästare därst. 1657. Pikenerare vid livgardet 1660. Furir vid Skaraborgs regemente 1667. Sergeant därst. 1669. Fänrik 1674. Löjtnant 1677. Kapten 1679. Adlad 1695-08-19 (introd. 1697 under nr 1337). Död 1699-11-25 i Stade i Bremen genom ett olyckligt fall utför en förstugutrappa och begraven i nämnda stad. 'Han visade uti kriget på 1670-talet vid alla därunder förefallna aktioner åtskilliga vackra prov av en tapper och behjärtad soldat.' Gift 1683-06-21 med Märta Hadelin, född 1660, död i barnsäng 1698 Friggesby och begraven i Öglunda socken, Skaraborgs län, dotter av häradshövdingen Tyres Gunnarsson och Anna Stille samt syster till häradshövdingen Gabriel Tyresson Hadelin, adlad Leijonstolpe.

Barn:

 • Abraham, född 1684-08-11. Fänrik vid bremiska infanteriregementet 1703-07-01. Konfirm.fullm.2 s. å. 28/8. Kornett vid norra skånska kavalleriregementet. Kom ut med regementet till Polen, varefter han aldrig lät höra av sig.
 • Anna Christina, född 1685-08-05, död 1762-12-25. Gift 1712-07-18 med kamreraren Christoffer Bergner, född 1682, död 1744-06-25 och begraven s. å. 27/6 i Klara kyrka i Stockholm.
 • Teodor, född 1686-10-10 på Torp, död ung.
 • Maria Margareta, född 1688-08-03, död 1750-05-07. Gift med borgmästaren i Skara Abel Schmaltz, död 1746-07-28.
 • Marta, född 1690, död ung.
 • Carl, född 1692, död ung.
 • Lorentz, född 1696, död ung.
 • En dotter, dödfödd 1698.

TAB 4

Johan, (son av Johan Brun, adlad Ridderbjelke, tab 3), född 1695-11-16 på kaptensbostället Friggesby i Kyrkefalla socken, Skaraborgs län. Volontär vid Västgöta tremänningsinfanteriregemente 1708. Furir vid Skaraborgs regemente 1709-12-19. Fältväbel därst. 1712-01-22. Fänrik 1718-06-16. Sekundlöjtnant 1719-09-30. Premiärlöjtnant 1720-02-26. Kaptens avsked 1732-03-22. Död 1765-02-25 på Stora Hov i Tråvads socken, Skaraborgs län och begraven i Kaflegraven på Larvs kyrkogård12 Skaraborgs län. Gift 1723-12-20 med Märta Catharina Kafle, född 1704-12-01 Sjötorp s socken, Älvsborgs län, dotter av kaptenen Hans Kafle, och Märta Reata Soop.

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1725-02-27. Korpral vid Västgöta kavalleriregemente. Levde sedan utan tjänst. Död ogift 1770-09-23.
 • Johan Georg, född 1726. Löjtnant. Död 1803. Se Tab. 5
 • Johanna Catharina, död ung.
 • Axel Erik, född 1728. Kvartermästare. Död 1765. Se Tab. 6.
 • Marta Johanna, född 1737-04-11 på Stora Heden i Larvs socken, Skaraborgs län, död s. å.
 • Catharina Elisabet, född 1738-08-09 på Stora Heden, död s. å.
 • Christoffer Lorentz, född 1745-04-18 på Stora Heden. Volontär vid Skaraborgs regemente. Död ogift 1773-04-11 på Håmule gård i Torps socken, Älvsborgs län.

TAB 5

Johan Georg, (son av Johan, tab 4), född 1726-02-15. Volontär vid Västgötadals regemente 1742 och vid Skaraborgs regemente 1743. Korpral vid Västgötadals kavalleriregemente 1747. Kvartermästare därst. 1754-09-15. Kornett 1758-09-24. Livdrabant (löjtnant) 1766-07-08. Avsked 1769-03-09. Död 1803-08-11. Gift 1763-10-02 Svedensdal s socken, Älvsborgs län med Anna Märta Svedenborg, döpt 1733-06-12 i Hällestads socken, död 1773-08-29, dotter av löjtnanten Jesper Svedberg, adlad Svedenborg, och Christina Silfverswärd.

Barn:

 • Märta Christina, född 1764-08-23 på Lindåsen i Hällestads socken, död 1826-03-24. Gift 1803 med sin kusin, kaptenen Gustaf Adolf Ridderbjelke, född 1768, död 1834.

TAB 6

Axel Erik, (son av Johan, tab 4), född 17(28) 30/5. Dragon vid Smålands grenadjärbataljon4 1747-07-18–1749-08-08. Korpral vid Västgöta kavalleriregemente 1749. Kvartermästare därst. 1764. Död 1765-03-23 Krabbelund s socken, Älvsborgs län. Gift 1753-09-23 Häggatorp med Helena Margareta Gripenmarck i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1770-06-15 med löjtnanten Jesper Abraham Hård af Torestorp, nr 60, född 1737, död 1797), född 1731-01-20 i Sjögerstads socken, Skaraborgs län, död 1804-03-13, dotter av löjtnanten Gustaf Gripenmarck, och Metta Kafle.

Barn:

 • Johan Gustaf, född 1754. Kyrkoherde. Död 1831. Se Tab. 7
 • Nils Georg, född 1756-12-09 i Odensåkers socken, Skaraborgs län. Underofficer vid Skaraborgs regemente. Sergeant vid Skaraborgs frikår. Avsked. Död ogift 1808-11-19.
 • Gabriel, född 1762. Arrendator. Död 1832. Se Tab. 8
 • Metta Charlotta, född 1765-06-10 Kettilstorp s socken, Skaraborgs län. 'Mistade högra hand samt blev halshuggen och å båle bränd, allt Fägredsmon ' Gift 1783-12-07 med sergeanten Henrik Johan Fock B, född 1757, död 1802.

TAB 7

Johan Gustaf, (son av Axel Erik, tab 6), född 1754-10-23 i Kinne-Kleva socken, Skaraborgs län. Gymnasist i Skara 1772. Student i Uppsala 1778–1781. Prästvigd 1781-12-16. Bataljonspredikant vid dalregementet s. å. Pastoralexamen 1785-02-03. Fängelsepredikant i Vänersborg 1787 och tillika lasarettspredikant därst. 1787–1788. Extra ordinarie bataljonspredikant vid Skaraborgs regemente 1788. Regementspastor 1789. Vice pastor i Skölvene 1794 och i Falköping 1796-02-24. Kyrkoherde i Acklinga pastorat av Skara stift 1805-02-14. Död 1831-04-13. Han följde regementet till Finland 1788 och var tillstädes i slaget vid Svensksund samt träffningarna vid Högfors och Hirvikoski. Gift 1:o 1796-03-06 i Falköping med Johanna Christina Mebius i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1782 med kyrkoherden i Skölvene pastorat av Skara stift Zakarias Hulthén, född 1752-12-30 i Alingsås, död 1794-04-21), född 1762-11-02 i Alingsås, död 1805-01-26 i Valstads ns Skaraborgs län, dotter av handlanden och rådmannen i nämnda stad Johan Christian Mebius och Anna Schröder. Gift 2:o 1807-11-27 med Catharina Charlotta Ringman, född 1777-09-17 vid Kavlås i Hömbs socken, Skaraborgs län, död 1866-11-25 Madängsholm

Barn:

 • 1. Lovisa Magdalena, född 1796-09-06 i Falköping, död ogift 1879-02-22 i Varvs socken, Skaraborgs län.
 • 1. Claes Gustaf, född 1798-08-20 i Falköping, död 1803-04-19 på Nolgården Flata i Suntaks socken, Skaraborgs län.
 • 1. Christina Charlotta, född 1799-08-16, död 1800-03-16.
 • 1. Carl Axel, född 1802-01-26 på Nolgården Flata, död där 1805-03-08.
 • 1. Claes Emil, född 1804-05-31 på Nolgården Flata, död där 1805-02-04.
 • 2. Claes Gustaf, född 1807-04-22 i Acklinga prästgård, död där 1819-05-06.
 • 2. Sofia Gustava, född 1809-06-22 i Acklinga prästgård, död 1867-03-03 i Skövde. Gift 1831-12-28 i Acklinga prästgård med kommissionslantmätaren i Skaraborgs län Johan Abraham Mellbin i hans 2:a gifte (gift 1:o 1821-09-28 på Solberga Storegård i Fors socken, Älvsborgs län, med Alida Jakobina Olbers, född 1807-06-30 på Lindholmen, i Lundby socken, Göt. o. B., död 1829-12-29 Orrevalla, dotter av fabriksidkaren och godsägaren Axel Fredrik Olbers och Jakobina Staaf)3, född 1799-03-11 i Floby socken, Skaraborgs län, död 1844.
 • 2. Johanna Fredrika, född 1812-10-14 i Acklinga prästgård, död 1899-08-22 i Jönköping. Gift 1836-09-18 i Yllestads kyrka Skaraborgs län med kronolänsmannen och possessionaten Johan Beckmansson i hans 2:a gifte (gift 1:o med Ulrika Johanna Lundahl, född 1809, dotter av komministern Lars Lundahl och Brita Lovisa Dimberg) född 1810-03-10 Myrberga, död 1885-01-28 i Skövde.

TAB 8

Gabriel, (son av Axel Erik, tab 7), född 1762-11-30 i Odensåkers socken, Skaraborgs län. Arrendator. Död 1832-12-27. Gift 1784-06-08 i Yllestads socken, Skaraborgs län med Magdalena Catharina Natt och Dag, född 1767-10-05 på Lilla Solberga i Korsberga socken, Skaraborgs län, död 1846-05-04, dotter av ryttmästaren Axel Natt och Dag, och Brita Maria Lilliehöök af Gälared och Kolbäck.

Barn:

 • Metta Helena, född 1785-05-06 i Habo socken, Skaraborgs län, död ogift 1830-06-19.
 • Brita Maria, född 1787-04-03, död 1865-03-02. Gift 1825-11-21 med drängen Peter Andersson, död 1832-04-09.
 • Beata Catharina, född 1789-09-19, död 1858-08-28. Gift med bonden i Agnetorp i Acklinga socken, Skaraborgs län Johannes Andersson, död 1834.
 • Fredrika Gustava, född 1792-05-09, död 1886-03-21 i Baltaks socken, Skaraborgs län. Gift 1834-07-04 med arrendatorn Johan August Hård af Torestorp, nr 60, född 1810, död 1877.
 • Christina Charlotta, född 1794-07-03, död 1806.
 • Axel Fredrik, född 1797-06-22 i Yllestads socken. Student i Uppsala 1818. Prästvigd 1821. Vice pastor i Slöta församl. av Skara stift 1822. Komminister i Kyrkefalla och Mofalla församl. av nämnda stift 1846. Död ogift 1862-08-04 i Kyrkefalla socken.
 • En dotter, död barn.
 • Gustaf, född 1801. Kyrkoherde. Död 1865. Se Tab. 9
 • Catharina Charlotta, född 1804-01-25, död ogift 1890-07-19 i Skövde.
 • Carl Göran, född 1807-11-00, död 1808-02-03.
 • Carl Göran, född 1809-08-07, död barn.

TAB 9

Gustaf, (son av Gabriel, tab 8), född 1801-10-14 i Yllestads socken, Skaraborgs län. Student i Uppsala 1823. Prästvigd 1828. Komminister i Ryda pastorat av Skara stift 1842. Kyrkoherde i Hols, Siene och Horla församl:s pastorat av nämnda stift 1854. Död 1865-05-13 i Hols prästgård Älvsborgs län. Gift 1841-04-21 i Leksbergs kyrka Skaraborgs län med Ulrika Christina Wallgren, född 1817-03-16 i Vings socken, Skaraborgs län, död 1864-03-18 i Hols prästgård, dotter av kyrkoherden Jakob Wallgren och hans 1:a fru Margareta Frödin.

Barn:

 • Sofia Charlotta, född 1842-01-09 i Åsaka socken, Skaraborgs län, död 1878-10-18 i Laholm. Gift 1869-11-09 i Skara med handlanden Carl Fritiof Zellander, född 1830 i Skänninge, död 1870-04-00 i Uddevalla.
 • Jakobina Gabriella, född 1843-11-03 i Ryda socken, Skaraborgs län. Död 1906-04-10 i Skara. Gift 1863-04-08 i Hols prästgård med adjunkten vid Skara högre allm. läroverk, RVO, Nils Johan Kylén, född 1825-12-29 i Svartorps socken, Jönköpings län, död 1911-11-16 i Stockholm och jordfäst s. å. 23/11 i Skara domkyrka
 • Axel Hjalmar, född 1847-11-11 i Ryda socken. Student i Uppsala 1868 och i Lund 1870. Extra ordinarie telegrafassistent. Utflyttade till Amerika 1871-11-21. Var bibelkolportör i Japan 1881, anställd i amerikanska bibelsällskapets tjänst. Död.
 • Helena Fredrika, född 1849-01-29 i Ryda socken, död där s. å. 31/1.

TAB 10

Åke, (son av Johan, tab 4), född 1729-12-07 i Torbjörnstorps socken, Älvsborgs län. Volontär vid Bohusläns dragonregemente 1747. Furir vid Västgötadals regemente 1757-04-30. Fältväbel därst. 1759-12-08. Fänrik 1762-03-04. Löjtnant 1777-05-13. Avsked 1778-01-14. Konstit. kapten vid Västgötadals frikår 1789. Kapten i armén 1790-11-10. Död 1823-12-09 i Timmelle socken, Älvsborgs län. Han bevistade pommerska kriget från 1760. Gift 1759-11-02 med Anna Christina Ammelgren, död 1785-10-03, dotter av löjtnanten Olof Ammelgren och Maria Gillerstedt.

Barn:

 • Johan Olof, född 1760. Regementsadjutant. Död 1811. Se Tab. 11.
 • Carl Lorentz, född 1763-09-29. Volontär vid Västgötadals regemente 1770. Furir därst. 1778-09-20. Löjtnant vid Närkes lantvärn 1808–1809. Död ogift 1843-03-19.
 • Axel Jakob, född 1765-11-10. Volontär vid Västgötadals regemente. Död i yngre åren.
 • Gustaf Adolf, född 1768-09-15. Volontär vid Västgötadals regemente 1777. Sergeant därst. 1789-09-01. Fänrik 1790-08-23. Avsked 1802-07-30 med tillstånd att såsom fänrik kvarstå i armén. Kapten vid Älvsborgs lantvärn 1808-05-17. Död barnlös 1834-07-24 på Frändöga i Färgelanda socken, Älvsborgs län. 'Han tjänstgjorde 1788 den 17 juli på örlogsflottan i det stora sjöslaget vid Hogland. Deltog även i 1789 års fälttåg och bevistade därunder reträtten från Högfors samt var under 1790 års fälttåg anställd vid överste Drufvas jägarbataljon.' Gift 1803 med sin kusin Märta Christina Ridderbjelke, född 1764-08-23 Lindåsen s socken, Älvsborgs län, död 1826-03-24, dotter av löjtnanten Johan Georg Ridderbjelke och Anna Märta Svedenborg.
 • Catharina Maria, född 1770-05-08, död ung.
 • Fredrik Magnus, född 1772. Överdirektör. Död 1841. Se Tab. 12.
 • Abraham Daniel, född 1774. Fanjunkare. Död 1840. Se Tab. 15
 • Axel Jonas, född 1778. Andre lantmätare. Död 1829. Se Tab. 22.
 • Jakob Emanuel, född 1780. Andre lantmätare. Död 1851. Se Tab. 23.
 • Margareta Elisabet, född 1784-05-07, död 1849-07-13. Gift med en stadsfiskal Björck.

TAB 11

Johan Olof, (son av Åke, tab 10), född 1760-07-27 Hede. Kom i tjänst 1765. Volontär vid Västgötadals regemente s. å. 30/5. Furir vid Bohusläns dragonregemente 1777-06-01. Fältväbel därst. 1780-04-07. Regementsadjutant 1783-09-17. Avsked 1789-11-20. Död 1811-06-05 Håmule. Gift 1787 med Eleonora Elisabet Rosander, född 1768. Blev 1810 blind. Död 1828-02-09, dotter av en tullinspektor Rosander i Uddevalla.

Barn:

 • Anna Catharina, född 1787. Gift med sin faders kusin, sergeanten Axel Adolf Ridderbjelke, född 1787, död 1859.

TAB 12

Fredrik Magnus, (son av Åke, tab 10), född 1772-05-06. Lantmäteriexamen 17966. Vice lantmätare 18006. Kommissionslantmätare 1803. Ord. ingenjör vid lantmäterikontoret 18056. Förste lantmätare i Uppsala län 1805-01-26 och i Pommern 1806, där han skulle hava uppsikt över de andra lantmätarna, men redan s. å. måste lämna landet för fiendens skull6. Överdirektörs karaktär 1809-08-25. Ledamot av Uppsala läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott 1814–1819. Skattmästare därst. 1819–1841. RVO 1833-01-28. Död 1841-02-07 Vårdsåtra. Gift där12 1810-05-11 med Johanna Elisabet Sofia Duse, född 1784-12-15, död 1845-06-07 i Uppsala, dotter av akademiombudsmannen Samuel Christoffer Duse, och Sofia von Linné.

Barn:

 • Christoffer Mauritz, född 1811-06-23, död s. å. 26/6.
 • Christoffer Mauritz (Moje), född 1813-04-25 på Vårdsätra. Student i Uppsala 1830. Lantmäteriexamen 1837. Lantmäteriauskultant. Anställd på Gotland 1849. Avförd ur matrikeln 1869. Justerare. Död ogift 1893-01-20 i Uppsala.
 • Sofia Louisa Christina, född 1815-03-25 på Vårdsätra, död 1885-02-21 i Uppsala. Gift 1841-11-23 på Vårdsätra med professorn i österländska språk vid Uppsala universitet, filosofie doktorn Otto Fredrik Tullberg, född 1802-09-28 i Nöbbele socken, Kronobergs län, död 1853-04-12 i Uppsala.
 • Carl Fredrik Åke, född 1820. E. jägmästare. Död 1894. Se Tab. 13.

TAB 13

Carl Fredrik Åke, (son av Fredrik Magnus, tab 12), född 1820-04-14 på Vårdsätra. Utexaminerad från skogsinstitutet 1841. Skogsförvaltare vid Söderfors bruk s. å. E. jägmästare i Uppsala län. T. f. överjägare därst. 1841-06-26 och 1842-07-01. Död 1894-04-07 på Vårdsätra. Ägde Linnés Hammarby i Danmarks socken, Uppsala län 1845–1880 och arrenderade Vårdsätra 1881–1894. Gift 1847-06-06 på Söderfors bruk i likan, socken, Uppsala län med Hedvig Forssenius, född 1824-03-25 på nämnda egendom, död 1849-05-24 på Hammarby, dotter av bruksförvaltaren Gustaf Adolf Forssenius och Hedvig Matilda Billman.

Barn:

 • Fredrik Gustaf Magnus, född 1848. Kapten. Död 1913. Se Tab. 14.

TAB 14

Fredrik Gustaf Magnus, (son av Carl Fredrik Åke, tab 13), född 1848-03-25 på Linnés-Hammarby. Kadett vid Karlberg 1864-06-11. Utexaminerad 1869-05-15. Underlöjtnant vid Värmlands fältjägarregemente s. å. 25/5. Löjtnant 1878-05-03. Avsked med tillstånd att kvarstå som löjtnant i regementets reserv 1888-04-13. Kapten i nämnda regementes reserv 1889-05-17. Avsked ur krigstjänsten 1892-01-13. Ledamot av Uppsala läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott 1893–1900, dess vice ordförande 1905–1910. Ledamot av riksdagens första kammare 1897. RVO 1901-11-30. Ledamot av styrelsen för lantbruksinstitutet vid Ultuna 1905-04-26. RNO 1906-12-01. KVO2kl 1911-06-06. Delägare och disponent för Marielund i Fundbo socken, Åby i Vaksala socken och Grån i Rasbo socken (alla i Upps.). Död 1913-02-15 i Stockholm, Engelbrekts förs. Gift 1878-09-15 i Uppsala med Eva Charlotta Nordensson, född 1853-01-29 i Falun Kristina förs, död 1937-01-06 i Stockholm, Oscar (db 5), dotter av bergmästaren Carl Fredrik Nordensson och Charlotta Lovisa Arfwedson.

Barn:

 • Eva Hedvig Charlotta (Hedda), född 1879-06-12 Jälla. Stiftsjungfru.
 • Hedvig Eva Matilda (Hedda), född 1880-09-29 på Jälla. Stiftsjungfru. Död 1906-01-04 på Marielund. Gift 1905-10-30 i Skeppsholmskyrkan i Stockholm med översten, friherre Tor Olof Elias Lagerheim, i hans 1:a gifte, född 1875
 • Fredrik Carl Gustaf Arvid (Frej), född 1885-06-23 på Jälla. Affärsman. Inneh. firman Fred Ridderbjelke & C:o i Stockholm 1915-04-17. Gift 1916-12-09 i Köpenhamn (Oscars förs, Stockholm, vb) med Polly Schacke-Andersen i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1907-12-03 i Halmstad med skogseleven Carl Herman Emanuel Ankarcrona, född 1882, död 1908), född 1882-07-26 i Hilleröd, Danmark, dotter av fabriksägaren Harald Andersen och Elise Matilde Schacke.

TAB 15

Abraham Daniel, (son av Åke, tab 10), född 1774-08-16 i Torps socken, Älvsborgs län. Volontär vid Västgötadals regemente 1777-03-17. Förare vid Dalslands frikår 1789-04-21. Rustmästare vid Västgötadals regemente 1795-07-25. Sergeant därst. 1796-03-16. Fanjunkare vid Älvsborgs regemente 1808-06-29. Avsked 1816-06-20 död 1840-10-19. Gift 1:o 1804 med Maria Johanna Göbel, dotter av hyttmästaren vid Limmareds glasbruk Johan Georg Göbel. Gift 2:o 1823-01-01 Lofsdal med Christina Andersdotter Nordström, född 1792-05-03 Ebbarp, död 1867-11-25 på Lofsdal, dotter av hemmansägaren Anders Nordström.

Barn:

 • 1. Maria Carolina, född 1804-05-20 på Limmareds glasbruk, död 1822-03-25 Ljusdal
 • 1. Lovisa Gustava, född 1806-05-17, död s. å. 29/5.
 • 1. Adolf Fredrik, född 1807. Mejerist. Död 1883. Se Tab. 16.
 • 1. Carl Emanuel, född 1810-06-08 på bostället Tågården i Sexdrega socken, Älvsborgs län.
 • 1. Gustava Lovisa, född 1817-03-30, död 1861-12-24 i Jönköping. Gift 1838 med hovrättskommissarien Carl Emil Johan Åke Natt och Dag, född 1816, död 1865.
 • 2. Anna Maria, född 1823-02-21 på Lofsdal, död 1897-01-23 Ljushults socken. Gift 1851-05-02 Hallaryd
 • 2. Carl Åke, född 1825. Sergeant. Död 1896. Se Tab. 18.
 • 2. Johanna Desideria, född 1830-05-20, död 1831-01-20.
 • 2. Johan Emanuel, född 1832. Lantbrukare. Död 1911. Se Tab. 21.

TAB 16

Adolf Fredrik, (son av Abraham Daniel, tab 15), född 1807-11-06 Tågården. Mejerist först vid Fiholm i Jäders socken, Södermanlands län, sedan vid Sjö i Holms socken, Uppsala län. Död 1883-11-10 i Stockholm. Ägde Lofsdal till 1879. Gift 1851-05-05 på Harlinge kyrkoherdeboställe i Torsåkers socken, Södermanlands län med Sofia Amalia Tyselius, född 1825-11-14 i Utö socken, Stockholms län, död 1894-04-06 i Stockholm, dotter av kyrkoherden i Gryts pastorat av Strängnäs stift Per Tyselius och Ulrika Petronella Blomberg.

Barn:

 • Anna Amalia, född 1853-11-22 på Fiholm. Folkskollärarexamen i Falun 1882 och sjuksköterskeexamen å Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm 1891. Död ogift 1925-06-13 i Stockholm, Kungsholms förs.
 • Hilda Fredrika Sofia, född 1858-02-19 i Holms socken, död 1930-06-18 i Stockholm, S:t Eriks sjukhus. Gift 1:o 1879-12-21 i Stockholm med handlanden Per Viktor Bonnevier, född 1823, död. Gift 2:o 1891-01-03 i Stockholm med kontoristen August Malmberg, född 1859-12-03, död 1898.

TAB 17

Per Åke Adolf, (son av Adolf Fredrik, tab 16), född 1852-02-28 i Jäders socken. Sjökapten. Har överflyttat till Japan. Gift 1881 med Mary Frances Goble, född 1861 i England, dotter av missionären Goble.

Barn:

 • Carl Gustave Adolf Francis, född 1882.
 • Amalia Josefina, född 1884.

TAB 18

Carl Åke, (son av Abraham Daniel, tab 15), född 1825-02-14 Lofsdal. Volontär vid Älvsborgs regemente 1841-03-25. Furir därst. 1844-07-15. Sergeant 1849-05-25. Avsked 1875-06-15. Död 1896-12-21 i Fristads socken, Älvsborgs län. Arrenderade en tid Hjortsered i Gingris socken, Älvsborgs län. Gift 1854-02-06 på Glafsero i Ljushults socken med Johanna Helena Julander, född 1827-03-17 på sistnämnda egendom, död 1888-12-18 på Hjortsered, dotter av hemmansägaren och handlanden Lars Julander och Annika Andersdotter.

Barn:

 • Clara Justina Alida, född 1853-08-07 i Ljushults socken. Gift 1890-03-24 i Gingris socken med snickaren Viktor Ferdinand Ottosson, född 1864-04-03, död 1898-01-28.
 • Axel Evald Leonard, född 1856. Egendomsägare. Se Tab. 19.
 • Hilda Gustava Amalia, född 1859-08-02 på Hjortsered. Konstväverska. Väveriförestånderska vid Almedals fabriker vid Göteborg. Död 1937-04-18 i Örgryte förs, Göteborg och Bohus län (db 115). Jordfäst och begraven i Fristad, Älvsborgs län.
 • Maria Lovisa Eugenia, född 1863-04-02 på Hjortsered, död ogift 1931-03-22 Fristads förs, Älvsborgs län.

TAB 19

Axel Evald Leonard, (son av Carl Åke, tab 18), född 1856-10-03. Äger Hjortsered-Storegården i Gingris socken, Älvsborgs län, död 1940-03-15 i Gingri förs, Älvsborgs län (db 5). Gift 1893-12-29 i Rångedala socken med Tekla Josefina (Fina) Johnsson, född 1864-12-11 Gretlanda, död 1930-09-16 på Hjortsered-Storegården, Gingris förs, Älvsborgs län ]], dotter av skräddaren Johan August Jonsson och Eva Johnsson.

Barn:

 • Gustaf Daniel, född 1896-03-21 på Hjortsered-Storegården. Huvudman 1940. Inspektor därst.
 • Oskar Leonard, född 1898. Egendomsägare. Se Tab. 20

TAB 20

Oskar Leonard, (son av Axel Evald Leonard, tab 19), född 1898-01-09 Hjortsered-Storegården. Äger Stakeborg i Fristads socken, Älvsborgs län sedan 1920. Nämndeman. Gift 1921-05-07 i Ulricehamn (Tärby annexförs Älvsborgs län, vb nr 1) med Ragnhild Astrid Elin Carlsson, född 1897-05-20 Ön, dotter av Albert Carlsson.

Barn:

 • Lars Ingvar, född 1922-03-01 i Borås liksom syskonen. Se Tab. 20A.
 • Karin Maria, född 1923-07-30 i Borås (Gingri förs, Älvsborgs län, fb). Småskollärarinna.
 • Eva Gunilla, född 1925-02-23 i Borås (Gingri förs, Älvsborgs län, fb). Hemkonsulent vid Älvsborgs läns norra Hushållningssällskap.

TAB 21

Johan Emanuel, (son av Abraham Daniel, tab 15), född 1832-09-26 Lofsdal. Lantbrukare. Död 1911-10-19 på Björstorp i nämnda socken. Gift 1855-06-24 på Lofsdal med Emma Sofia Hansdotter, född 1830-11-17 på Gällared i Hillareds socken, Älvsborgs län, död 1914-04-01 på Björstorp ]], dotter av jordbrukaren Hans Larsson och Brita Christina Andersdotter.

Barn:

 • Axel Edvard, född 1856-01-04, död 1887-05-07 i Stockholm.
 • Frans Daniel, född 1859-02-18. Skräddare. Överflyttade till Nordamerika. Död 1891-01-11 i Chicago.
 • Carl Gustaf, född 1862-07-03, död omkr. 1877.
 • Lars Herman, född 1866-01-28 på Björstorp i Ljushults socken. Överflyttade till Nordamerika. Farmare därst. Har icke avhörts sedan 1910.
 • Selma Josefina, född 1870-02-16 på Björstorp
 • Juliana Sofia, född 1873-12-25 på Björstorp. Sömmerska i Borås. Gift 1902-04-22 i nämnda stad med arbetaren Axel Viktor Ljungqvist, född 1879-07-03 (Hovs förs, Älvsborgs län, enl. pä därst)

TAB 22

Axel Jonas, (son av Åke, tab 10), född 1778-04-04 i Karlstad. Lantmäteriauskultant 1802. Storskifteslantmätare i Dalarne 1805–1828. Kommissionslantmätare 1812-01-16. Andre lantmätare i Stockholms län 1827-07-25. Död 1829-03-24 på sin egendom Ljusdal i Aspeboda socken. [6]. Gift 1811-12-31 på Lilla Aspeboda i Aspeboda socken, Kopparbergs län med Helena Margareta Wesslien, född 1781-03-05, död 1846-09-25.

Barn:

 • Axel Åke, född 1821-10-07 på Ljusdal. Student i Uppsala 1844. Prästvigd till pastorsadjunkt i Torsångs och Aspeboda församl. i Västerås stift 1850. Vice pastor i Gustavs pastorat av nämnda stift 1851. Brukspredikant vid Norns bruk 1853. Död barnlös 1860-12-25 i Uppsala. [7]. Gift 1854-06-14 med sin kusin Ottilia Elisabet Ridderbjelke, född 1827-06-12, död 1859-01-25 vid Norns bruk, dotter av andre lantmätaren Jakob Emanuel Ridderbjelke och Birgitta Elisabet Thunberg.

TAB 23

Jakob Emanuel, (son av Åke, tab 10), född 1780-04-09. Lantmäteriauskultant 17986. Enskifteslantmätare i Uppland 1807. Kommissionslantmätare i Uppsala län 1810-06-25. Andre lantmätare därst. 1819-03-09. Avsked 1840-04-04. Död 1851-06-06 Tunaberg. Gift där 1812-09-29 med Birgitta Elisabet Thunberg, född 1783, död 1860 i Uppsala, dotter av professorn vid Uppsala universitet Carl Peter Thunberg och Brita Charlotta Buda.

Barn:

 • Carolina Birgitta (Brigitta), född 1813-05-24 på Tunaberg, död ogift 1893-08-10 i Stockholm Jakobs förs i Stockholm.
 • Jakob Emanuel Fredrik, född 1814, död 1818-01-21.
 • Carl Åke, född 1816-01-27, död ogift 1857-04-03 på Tunaberg.
 • Jakob Laurentius, född 1818-11-28, död ogift 1839-05-05 på Findala säteri i Västergötland.
 • Fredrik Emanuel, född 1821-02-17. Entomolog. Död ogift 1870-06-21.
 • En dödfödd son 1823-02-21.
 • Ottilia Elisabet, född 1827-06-12, död 1859-01-25 vid Norns bruk i Hedemora landsförsaml.

TAB 24

Hans Fredrik, (son av Johan, tab 4), född 1741-02-16. Volontär 1759. Sergeant vid garnisonsregementet i Göteborg 1769-03-24. Avsked 1770-04-28. Sergeant vid Västgötadals regemente 1771-06-05. Fältväbel därst. 1772-05-26. Avsked 1773-08-08. Gift 1774-01-24 i Eds prästgård Älvsborgs län med Magdalena Svahla, född 1751-11-01 i Rännelanda sn9 Älvsborgs län, död 1797, dotter av adjutanten Johan Svahla och hans 2:a hustru Brita Helena Wennerberg.

Barn:

 • Johan Emanuel, döpt 1777-02-02 i Rännelanda sn9. Först kofferdisjöman. Sedan torpare. Död 1840-05-29. Gift 1813-09-05 med Christina Persdotter.
 • Arvid Lorentz, född 1779. Torpare. Död 1828. Se Tab. 25
 • Märta, född 1782-05-27 i Rännelanda socken.9 Gift.
 • Eva Maria född 1785-01-12 i Rännelanda socken.9
 • Axel Adolf, född 1787-11-17 i Rännelanda sn9. Furir vid Göta artilleriregemente 1806-12-30. Sergeant därst. 1809-04-29. SMtf 1813-12-16. Avsked 1815-12-15. Sergeant vid Västgötadals regemente s. å. 30/9. Avsked 1838-04-30. Död barnlös 1859-05-24 i Ulricehamn. Han bevistade danska fälttåget 1808 samt kriget i Tyskland och Norge 1813–1814 och erhöll tapperhetsmedaljen för deltagandet i stormningen av Leipzig 1813. Gift med sin kusins dotter Anna Catharina Ridderbjelke, född 1787, dotter av regementsadjutanten Johan Olof Ridderbjelke och Eleonora Elisabet Rosander.
 • Johanna Helena, född 1791-02-05 i Färgelanda socken, Älvsborgs län.

TAB 25

Arvid Lorentz, (son av Hans Fredrik, tab 24), född 1779-08-00 i Rännelanda socken, Älvsborgs län. Torpare i Örgryte socken, Göteborgs och Bohus län. Död där 1828-01-06. Gift med Anna Catharina Jonsdotter, född 1779, död 1861-04-03 i Lerums socken, Älvsborgs län.

Barn:

 • Anna Lovisa, född 1817-10-15 i Örgryte socken, liksom bröderna.
 • Johannes, född 1820. Färgare. Död 1873. Se Tab. 26
 • Carl Fredrik, född 1825-01-08, död 1832-05-07 (drunknade).

TAB 26

Johannes (son av Arvid Lorentz, tab 25), född 1820-11-25 i Örgryte socken. Färgare. Död 1873-05-21 5 i Göteborg. Gift 1843-10-22 med Anna Catharina Jonasdotter, född 1818-10-26, död 1889-03-09 i Trollhättan.10

Barn:

 • Josefina Albertina, född 1844-07-28 i Lerums socken, Älvsborgs län, liksom syskonen, död s. å. 30/7.
 • Johanna Lovisa, född 1848-08-10 . Emigrerade till U.S.A. 1886. Död 1928. Gift 1886-09-10 med Olof Peter Johansson.
 • Fredrik Samuel, född 1850. Gasarbetare. Se Tab. 28
 • Wilhelmina (Mina), född 1853-10-16, död 1907-11-01 i Trollhättan. Gift där 1885-11-08 med järnarbetaren Frans Gustaf Johansson, född 1860-06-19, död 1910-02-01 i Trollhättan. [10]
 • Carl Herman, född 1856. Artillerist vid Göta artilleriregemente. Utflyttade 1892-04-19 till Nordamerika. Gift 1882-12-31 med Olivia Matilda Olsdotter i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1911-04-05 i Göteborg med arbetaren Johan August Kristiansson, född 1857-11-04 i Torestorps socken, Älvsb), född 1859-05-10 i Göteborg.
 • Maria Augusta, född 1858-06-25.

TAB 27

Johan Alfred (son av Johannes, tab 26), född 1845-08-17 i Lerums socken, Älvsborgs län. Målare i Marstrand. Utflyttade därifrån 1879. Gift 1877-11-22 i Marstrand med Justina Johansson, född 1854-12-25 i Rönnängs kapellförsaml. av Stenkyrka socken, Göteborgs och Bohus län. [11]

Barn:

 • Tyra Matilda, född 1878-10-17 i Marstrand. Dagmar, född 1881.

TAB 28

Fredrik Samuel (son av Johannes, tab 26), född 1850-09-20 i Lerums socken, Älvsborgs län. Gasarbetare i Göteborg, varifrån han utflyttade till Hudiksvall 1883. Gift 1873-07-13 med Augusta Haglund, född 1848-06-20, död 1879-12-24 i Göteborg.

Barn:

 • John Albert Emanuel, född 1873-12-07 i Göteborg, liksom bröderna, död där 1874-01-24.
 • Axel Reinhold, född 1874-12-24.
 • John Edvin, född 1877-02-18.

Källor

1Bg. 2Lk. 3As. 4At (KrA). 5RHHj. 6El. 7Hm. 8Medd. av kapten Södra Söderhielm, Gävle. 9Göteborgs landsarkiv. 10Pastorsämb. i Trollhättan. 11Pastorsämb. i Marstrand. 12At (Sch).

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.