:

Von Nackreij nr 1712

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten von Nackreij nr 1712 †

Adlad 1720-01-14, introd. s. å. Utdöd 1897-03-06.


1Um. 2Hm. 3Pt XIX: sid. 193. 4Öä. 5Sj. 6At (P.).

TAB 1

Christian Nackreij. Arrendator av Kreijs på Laaland, ej långt från staden Naskow, av vilka ställen han skall tagit sitt tillnamn.

Barn:

 • Christian Naekreij, adlad von Nackreij, född 1665-03-05 i Naskow. Rådman i Filipstad. Brukspatron Edsvalla. Riksdagsman 1719. Adlad 1720-01-14 (introd. s. å. under nr 1712. Död 1722-02-19 och begraven i Filipstads kyrka, där hans vapen uppsattes. 'Han kom i sin ungdom till Norge och därifrån till Värmland, varest en länsman i Grums socken, hos vilken han förevisade sitt pass, så mycket tyckte om honom för hans kvickhet, att han rekommenderade honom till rådmannen i Filipstad, brukspatronen Lars Bratt, att förestå hans kram- och järnhandel, det han ock med den trohet och skicklighet gjorde, att bemälte Bratts änka sedermera antog honom till sin man. Blev mycket rik och skall vid sin död ägt omkring 20 tunnor guld. Gjorde konungarna Carl XI och Carl XII ansenliga försträckningar, varför han ock fick kvarbo i Filipstad, Där det övriga borgerskapet år 1700 därifrån utdrevs, men stod dock all sin tid på de utdömdas sida.'. Gift 1691 med Elisabet Fernell i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1677 med handlanden och rådmannen i Filipstad, brukspatronen Lars Bratt, död omkr. 1690), född 1658, död 1718, dotter av borgmästaren i Filipstad Jon Jonsson.

Barn:

 • Christian, född 1692. Student i Uppsala1 1707-08-26. Anställd på handelskontor i Holland och England. Död ogift 1724 Hjälmsäter strax efter hemkomsten från utrikes orter.
 • Magnus, död 16 år gammal.
 • Lars, född 1699. Brukspatron. Död 1742. Se Tab. 2
 • Maria Catharina, född 1700, död 1771-10-29 på Bråte i Segerstads socken, Värmlands län. Gift 1:o med överstelöjtnanten Magnus Roos af Hjelmsäter, född 1686, död 1730. Gift 2:o med överstelöjtnanten Bernt Vilhelm Brummer, natural. Brummer, i hans 2:a gifte, död 1746.

TAB 3

Lars (son av Christian Nackreij, adlad von Nackreij, Tab. 1), född 1699-01-13 i Filipstad. Student i Uppsala1 1715-10-20. Brukspatron på Edsvalla. Död 1742-12-11 Höglunda samt begraven i Nedre Ulleruds kyrka, Värmlands län, varest hans vapen uppsattes. Gift 1723-09-26 med Catharina Ekman, död 1767-12-05 på Höglunda och begraven 1768-01-12 i Falun,6 dotter av prosten och kyrkoherden i Falun Olaus Jonsæ Ekman och hans 1:a hustru Beata Barchia.

Barn:

 • Elisabet, född 1724-07-07, död 1725-04-01.
 • Catharina Margareta, född 1725-05-01, död s. å. 10/7.
 • Christian, född 1726. Vice häradshövding. Död 1766. Se Tab. 3.
 • Elisabet, född 1727-11-05, död 1768-02-20 på Höglunda. Gift med lagmannen Reinhold Antonsson i hans 1:a gifte (gift 2:o med Birgitta Beata Ferner, född 1737-07-08, dotter av prosten och kyrkoherden i Nors pastorat av Karlstads stift Georg Ferner och Anna Helena Noreen)2, född3 1717-03-27, död 1800-07-30 på Nedra Föskeds bruk i Nyeds socken, Värmlands län.
 • Olof, friherre von Nackreij, född 1728, död 1783. Se friherrliga ätten von Nackreij.
 • Lars, född 1729. Hovjunkare. Död 1794. Se Tab. 9
 • Magnus, född 1731-01-30, död s. å. 9/9.
 • Catharina, född 1732-01-31, död 1743-02-00.
 • Natanael, född 1733-03-18, död s. å. 12/9.
 • Carl Vilhelm, född 1734-10-04, död 1738-03-03.

TAB 3

Christian (son av Lars, Tab. 2), född 1726-03-27. Student i Uppsala1 1744-03-12. Auskultant i Göta hovrätt. Vice häradshövding. Död 1766-04-09 Algustad s socken, Värmlands län. Gift 1754-06-24 med Maria Sandelin i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1768 med bruksägaren Lars Olofsson Bratt, född 1738 el. 1741, död 1785),4 född 1734-02-10, död 1788-01-24, dotter av häradshövdingen i Mellan-Sysslet i Värmland Ture Johansson Sandelin och Brita Maria Olofsdotter Lennartsson.

Barn:

 • Brita Maria, född 1758-04-30 på Algustad, död 1829-03-27. Gift 1779-09-24 med komministern i Nor Johan Reinhold Kjellgren, född 1748, död 1800-01-15 på Algustad.2
 • Ture, född 1759. Hovrättsråd. Död 1821. Se Tab. 6
 • Catharina, född 1764-06-27 på Algustad, död där 1771-11-02.
 • Elisabet, född posthuma 1766-06-19 på Algustad, död 1853-12-18 i Linköping. Gift 1786-08-27 med kaptenen Carl Johan von Hohenhausen, adlad von Hohenhausen, född 1755, död 1789.

TAB 4

Lars (son av Christian, Tab. 3), född 1757-01-19 på Hällerudsgård i Nedre Ulleruds socken, Värmlands län. Volontär vid Närkes och Värmlands regemente 1759. Student i Uppsala 1769-11-14. Mekanikus vid Trollhätte slussverk 1772. Sergeant vid Västgötadals regemente 1775-06-12. Kammarherre hos prinsessan 1776. Livdrabant s. å. 8/10. Kornett vid Bohusläns dragonregemente 1779-02-07. Löjtnant därst. 1782-12-20. Kapten 1786-04-12. Avsked 1789-04-09. Död 1798-09-14 på Föskeds bruk i Nyeds socken, Värmlands län, som han inköpt och varest han efter avskedstagandet nedsatte sig såsom brukspatron. 'Av hans litterära arbeten är, förutom trenne tal, i tryck utkommen operan Olympens beslut, uppförd i Växjö 1778 på konungens födelsedag den 24 jan.'. Gift 1788-07-25 i Göteborg med Christina Maria von Jacobsson, född 1769-08-10, död 1836 i Filipstad, dotter av assessorn Niklas Jacobsson, adlad von Jacobsson, och hans 2:a fru Catharina Maria Ekerman.

Barn:

 • Elisabet, född 1789-02-19, död s. å.
 • Christian Niklas, född 1790. Major. Död 1829. Se Tab. 5
 • Catharina Maria, född 1792-05-19 i Nyeds socken. Stiftsjungfru. Död efter barnsäng 1823-01-21 Götarsvik. Gift 1819-09-23 i Stockholm med protokollssekreteraren Gustaf Fredrik von Schantz, född 1786, död 1849.

TAB 5

Christian Niklas (son av Lars, Tab. 4), född 1790-07-15 i Göteborg. Student i Uppsala 1806. Kvartermästare vid livregementets kyrassiärkår 1807-10-14. Kornett därst. 1809-02-18. Löjtnant 1813-03-13. Ryttmästare vid livregementets dragonkår 1819-10-12. Regementskvartermästare 1820-06-24. RSO 1822-06-11. Major i armén 1823-07-04. Avsked från kåren med tillstånd att kvarstå såsom major i armén 1825-04-19. Död 1829-08-16 Edshammar. Han bevistade kampanjen i Tyskland 1813 och 1814. Gift 1817-12-27 i Uppsala med Sofia Teodora Boëthius, född 1792-07-22 i nämnda stad, död 1875-09-26 i Stockholm, dotter av professorn vid Uppsala universitet, prosten och kyrkoherden i Danmarks pastorat av ärkestiftet, doktor Daniel Boëthius och Hedvig Runeberg.

Barn:

 • Lorens, född 1818-11-04. Student i Uppsala 1827. Död där 1838-01-17.
 • Christina Sofia, född 1822-09-27 på Edshammar, död 1898-01-29 i Stockholm. Gift 1852-09-02 i Stockholm med kanslisten hos väg- och vattenbyggnadsstyrelsen, vice häradshövdingen Edvard Fredrik Runeberg, född 1822-04-30 i nämnda stad, död där 1855-02-02.

TAB 6

Ture (son av Christian, Tab. 3), född 1759-11-08 på Algustad i Segerstads socken, Värmlands län. Student i Uppsala 1775-07-08. Auskultant i Göta hovrätt 1777-08-22. Extra ordinarie kanslist i justitieexpeditionen 1778-11-19. Vice häradshövding 1783-11-18. Hovjunkare 1785-01-17. Häradshövding i Lysings och Dals härader i Östergötland 1794-06-19. Adjungerad ledamot i förutn. hovrätt första gången 1795-02-16. Hovrättsråds n. h. o. v. 1810-12-10. Död 1821-08-15 på Västerlösa i Rogslösa socken, Östergötlands län. Han bevistade riksdagarna 1800, 1809 och 1815. Gift 1786-12-15 på Kettilstorp med Christina Margareta Natt och Dag, född 1771-07-17, död 1801-06-21 på Västerlösa, dotter av rytt-mästaren Axel Natt och Dag, och Brita Maria Lilliehöök af Gälared och Kolbäck. Gift 2:o 1806-01-07 Johannisberg med Juliana Ulrika Gyllenram, född 1773-08-25 i Motala socken, död 1838-08-22 i Linköping, dotter av löjtnanten Lars Fredrik Gyllenram, och hans 1:a fru, friherrinnan Eleonora Wrangel af Lindeberg.

Barn:

 • 1. Margareta Lovisa, född 1787-10-26 i Korsberga socken, Skaraborgs län. Död 1859-06-04 i Norrköping. Gift 1817-09-19 i Rogslösa kyrka, Östergötlands län med häradshövdingen, RVO, Johan Olof Bååth, född 1776-07-13 i Huaröds socken, Kristianstads län, död 1857-05-10 Kragenäs
 • 1. Christina Charlotta, född 1789-12-13 på Västerlösa, död 1872-12-31 i Motala. Gift 1817-09-19 i Rogslösa kyrka med häradshövdingen i Lysings och Dals härad Mattias Weibull, född 1783-11-10 på kronofogdebostället i Ljunits härad, Malmöhus län, död 1838-02-13 på Västerlösa.
 • 1. Olof Reinhold, född 1791-05-15 död s. å. 16/7.
 • 1. Carl, född 1793-01-12. Fänrik vid Jönköpings regemente 1812-03-03. Död 1813-11-17 i Wismar under kampanjen i Tyskland.
 • 1. Olof, född 1796-05-04 på Västerlösa, död 1797-03-24.
 • 1. Ture, född 1798-06-16 på Västerlösa. Fanjunkare vid 1. livgrenadjärregementet 1814-11-28. Fänrik därst. 1816-07-16. Officersexamen 1817-06-20. Avsked från regementet 1821-11-05 och ur krigstjänsten 1842-04-20. Död ogift 1843-03-05 i Skänninge.
 • 1. Lorens, född 1801. Underlöjtnant. Död 1852 Se Tab. 7
 • 2 Christian Fredrik, född 1806. Kammarjunkare. Död 1859. Se Tab. 8.

TAB 7

Lorens (son av. Tab. 6), död 1801-01-27 på Västerlösa i Rogslösa socken, Östergötlands län. Sergeant vid 2. livgrenadjärregementet 1816-04-13. Fanjunkare därst. 1822-10-12. Underlöjtnant i armén 1827-01-17. Avsked 1835-01-31. Magasinsförvaltare på Karlsborg. Död där 1852-04-16. Gift 1822-11-18 i S:t Pers församl. i Linköping med Justina Johanna Elisabet Wetterling, född 1798-11-26. Död 1844-01-29 på Karlsborg.

Barn:

 • Ture, född 1824-07-31 Vanås. Studentexamen i Uppsala5 1842-06-10. Elev vid skogsinstitutet5 1844-10-04. Utexaminerad5 1846-06-17. E. överjägare i Västra distriktet i Östergötlands län s. å. 29/7 och i Skaraborgs län s. å. 14/11-1851-02-27. Överjägare i sistnämnda län 1851-02-27. Jägmästare i Vartofta revir 1869-12-10. RVO 1880-12-01. Avsked 1891-02-04. Död 1897-03-06 på sin egendom Hagen i Norra Fågelås socken, Skaraborgs län. Med honom utgick ätten på manssidan. Gift 1852-11-07 Sjögerås med Gustava Leonilda (Leonie) Roos, född 1830-04-11 i Stockholm, död 1910-09-02 på Ekolsnäs i Husby socken, Uppsala län och begraven s. å. 6/9 i Solna kyrka, dotter av fältkamreraren Olof Gustaf Roos och Ulrika Eufrosyne von Keppel.
 • Sofia Justina Laurentia, född 1825-07-18 på Vanås, död 1877-05-11 i Vists prästgård, Östergötlands län. Gift 1848-10-07 på Karlsborg med kyrkoherden i Vists pastorat av Linköpings stift Adolf Lindstedt, född 1813-05-05 i Norrköping, död 1887-04-17 i Vists prästgård.
 • Charlotta Divina, född 1826-08-13 på Karlsborgs fästning, död 1898-10-15 i Skövde. Gift 1851-06-16 på Karlsborg med fortifikationskassören, förrådsförvaltaren och postexpeditören därst. Johan Gustaf Peter Kihlgren, född 1818-02-25 i Landskrona, död 1875-12-31 i Marstrand.

TAB 8

Christian Fredrik (son av Ture, Tab. 6), född 1806-12-16 Västerlösa. Volontär vid Västgötadals regemente 1813-04-24. Avsked 1819. Sergeant vid 2. livgrenadjärregementet 1823-08-09. Fänrik därst. 1828-01-23. 3. Adjutant därst. 1831-04-23. Underlöjtnant 1835. Kammarjunkare. Avsked ur krigstjänsten 1836-06-11. Tobaksfabrikör i Linköping. Död där 1859-12-06. Gift 1829-08-30 i nämnda stad med grevinnan Anna Margareta Horn af Åminne, född 1792-07-20 på Normestorp i Slaka socken, Östergötlands län. Död 1876-04-23 i nämnda stad, dotter av översten, greve Gustaf Adolf Horn af Aminne, nr 92, och Anna Catharina Odencrantz.

Barn:

 • Lorens Vilhelm, född 1830-06-14 och död ogift 1878-04-17 i Linköping.
 • Carl Teodor, född 1833-12-06 och död ogift 1874-03-25.
 • Anna Catharina Fredrika, född 1834-12-27 och död s. å. 29/12 i Linköping.

TAB 9

Lars (son av Lars, Tab. 2), född 1729-12-30. Student i Uppsala1 1744-03-12. Hovjunkare. Död 1794-04-19 på Sjögerås i By socken, Värmlands län, vilken egendom han, jämte Mällby i Bro socken, ägde, och begraven s. å. 27/4. Gift med Maria Catharina Löwenhielm, född 1740-01-09, död 1804-11-30 i Åmål, dotter av kaptenen Johan Gudmund Löwenhielm, och Catharina Christina Uggla.

Barn:

 • Catharina Margareta, född 1760-01-16 på Mällby, död 1801-11-09. Gift 1:o 1778-11-01 Agnhammar med kaptenen Joakim Fredrik von Wachenfeldt, född 1740, död 1791. Gift 2:o 1793-11-24 med majoren Axel Henrik Aminoff, i hans 2:a gifte, född 1761. Död 1820.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: