:

Gladtsten nr 372

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Gladtsten nr 372 †

Natural. 1647-03-15, introd. s. å. Utdöd i Sverige 1740-04-15.


 • Släkten Gladtstone (Gladstone) i Skottland var delad i tvenne huvudgrenar, nämligen Gladtstone af Gladtstone och Gladtstone af Whitilau, från vilken senare den svenska ätten härstammar. Huruvida den svenska ättegrenen möjligen fortlever i utlandet är icke känt.

1KrAB. 2Lk. 3Öä. 4RHG. 5VIH. 6Medd. av assessor O. Adelborg (Köpegodsakt 601, KA). 7At (Södra).


TAB 1

Tomas Gladtstone. Levde på 1500-talet och var ståthållare i Crag i Skottland. Gift med Isabella Jonstone, dotter av John Jonstone, ståthållare i Wamphra och bördig av de adliga Jonstoner, sedermera grevar av Hartfellen.

Barn:

 • Tomas. Ståthållare i Crag. Gift med Margareta Corruder, dotter av ståthållaren i Holmeme Jakob Corruder.

Barn:

 • Gullhelm. Förnäm invånare i staden Dumfrey i Skottland. Gift med Anna Mackwelh dotter av ståthållaren i Kellbonie Tomas Mackwell av den adliga släkten Mackwell, sedan grevlig till Mithieu.

Barn:

 • Johan. Rådman och räntmästare i Dumtrey. Levde 1652. Gift med Elisabet Sturgion, dotter av ståthållaren i Corrorie Adam Sturgion och Elisabet Johansdotter Edgar.

Barn:

 • Herbert Gladtstone, natural. Gladtsten, till Kuseboholm i Vårdnäs socken, Tjärorp i Kärna socken med fl. Östergötlands län. Född 1600 i Dumfrey. Inkom till Sverige och blev 1641-02-15 överstelöjtnant vid Österbottens regemente. Överste för samma regemente 1642. Natural. svensk adelsman 1647-03-15 (introd. s. å. under nr 372). Död 1648 i sept. i Neuenburg i Tyskland och begraven därst. Gift 1:o med 'ett fruntimmer i Irland, som dog därst. och med vilken han hade tre döttrar, som alla levde i nämnda land 1652'. Gift 2:o 1640 med Christina Stuart, dotter av översten och ståthållaren Anders Stuart och Elisabet Anrep från Livland. Gift 3:o 1648 i jan. med Ingeborg Jacobsköld i hennes 1:a gifte (gift 2:o med Esaias von Helden, död under våren 16686 på Ringetorp i Vårdsbergs socken, Ög.), död 1668-08-05 i Stockholm6 och begraven 1669 i Vårdsbergs kyrka 6, dotter av vice presidenten Jöns Nilsson Jacobsköld, nr 85, och hans 2:a fru Elisabet Copp.

Barn:

 • 2. Johan Anders, född 1641. Major. Död 1707. Se Tab. 2

TAB 2

Johan Anders (son av Herbert Gladtstone, natural. Gladtsten, Tab. 1), till Kuseboholm och Tjärorp med m. Född 1641. Kornett vid Georg Henr. Lybeckers regemente 1664-06-14. Löjtnant därst. 1668. Regementskvartermästare 1670. Var kaptenlöjtnant 16741. Major vid översten Mårten Lindhielms regemente till häst 1675. Död 1707 (1717). Gift 1659-01-00 med sin styvmoders systerdotter, drottningens kammarjungfru Brita Natt och Dag, född 1630 Brokind, död 1723-06-14 på Utön och begraven i Utö kapell Stockholms län, dotter av kaptenlöjtnanten Nils Persson Natt och Dag, och Anna Jacobsköld, nr 85.

Barn:

 • Johan, född 1660. Major i holländsk tjänst. Död ogift 1690.
 • Carl Herbert. Tjänade i kriget i Skåne på 1670-talet såsom ryttare, korpral och drabant. Var därefter i 2 år korpral och i 4 år förare vid frih. von Buchwalds regemente i Wismar, där han 1690 anhöll att få bliva fänrik, vilket dock s. å. 14/1 avslogs. Död ogift.
 • Nils, död 17 år gammal.
 • Göran, död 18 år gammal.
 • Christina, född 1666, död ogift 1693. Var förlovad med lagmannen friherre Joh. Gripenhielm.
 • Anna Catharina, född 1669, död 1741-11-27 på Åbrunna i Österhaninge socken Stockholms län. Gift 1695-02-16 med direktören vid Utö gruvor Mattias Wefverstedt (fader till krigsrådet Johan Anders Wefverstedt, adlad Wefverstedt), född 1669, död 1738. De gåvo bland annat en ljuskrona till Utö kapellkyrka.
 • Elisabet.
 • Carl Gustaf. Ryttmästare. Död 1740. Se Tab. 3
 • Nils, född 1670. Löjtnant. Död 1732. Se Tab. 5
 • Bengta, född tvilling 1676, död 1753-11-24 på Gnestad i Kuddby socken Östergötlands län. Gift 1735-03-16 med ryttmästaren Erik Jakob Bagge af Berga, i hans 2:a gifte, från vilken hon blev skild, född 1689.
 • Sofia, född tvilling 1676, död 1742-11-18. Gift med häradshövdingen i Dalarne Johan Komstedt, död 1711.
 • Adam, död späd.
 • Göran. Fänrik. Död ogift.

TAB 3

Carl Gustaf (son av Johan Anders, Tab. 2). Dragon vid Bohusläns dragonregemente 1683. Rustmästare vid Östgöta infanteriregemente 1685. Förare därst. 1696-07-28. Fältväbel 1699-09-20. Fänrik 1700-04-30. Löjtnant 1703-12-31. Sekundkapten 1706-02-27. Avsked 1707-01-29. Ryttmästare vid Östgöta kavalleriregemente2 1709-10-13. Avsked 1719. Död 1740-04-15 Rispetorp och slöt ätten i Sverige. Gift 1697-01-22 i Hallingbergs socken med Anna Gyllenbreider, född 1669, död 1738-01-27 på Rispetorp, dotter av löjtnanten vid Östgöta kavalleriregemente Henrik de Breider, adlad Gyllenbreider (ej introd.) samt brorsdotter till ryttmästaren Erik de Breider, adlad Gyllenbreider.

Barn:

 • Johan Henrik, född 1698. Kornett vid Östgöta kavalleriregemente. Död barnlös 1727-11-17 på Locknevi i likanämnd socken Kalmar län och begraven s.å. 17/12 i Locknevikyrka. Gift 1720-11-18 Skrikefall nr 1320, i hans 2:a gifte, född 1646, död 1717), född 1676-05-00 på Locknevi, död 1743-02-07 på Skrikefall, dotter av fänriken Anders Årrhane, och Agneta Leijonram.

TAB 4

Carl Gustaf (son av Carl Gustaf, Tab. 3). Adjutant vid Östgöta kavalleriregemente. Avsked2 1722-06-11. Han reste 1725 utrikes och bosatte sig i Harocko vid fästningen Zeeland på ön Amboina i Polynesien, där han 1750 var holländska ostindiska kompaniets underköpman samt föreståndare för kontoret därst., ävensom ledamot av politiska rådet i Amboina. – Hade 1:o under äktenskapslöfte en son med Emerentia Storckenfeldt, som blev förklarad för hans fru, född 1698-05-05 Nybble s socken Östergötlands län, dotter av majoren Johan Claudius Storckenfeldt, och hans 1:a fru Anna Maria Rosenstråle. Gift 2:o 1729-03-13 med Catharina Jonsdotter Klein, död 1731-04-12 i barnsäng. Gift 3:o 1732-07-13 med Magdalena Antonia Schravelaar, dotter av kommendanten på kastellet Amboina Jakob Schravelaar samt styvdotter till guvernören och direktören i provinsen Temate Jan Elias van Mijiendonk.

Barn:

 • 1. Johan Gustaf, född 1722-04-12 i Vikingstads socken Östergötlands län. Underofficer vid artilleriet.
 • 2. Anna Sara. Gift med Carel Frederik Treno.
 • 3. Tre söner och tre döttrar.

TAB 5

Nils (son av Johan Anders, Tab. 2), född 1670. Ryttare vid Östgöta kavalleriregemente 1692. Korpral därst. 1701-02-22. Kornett 1705-08-15. Avsked 1707-11-22. Åter i tjänst och löjtnant vid nämnda regemente 1709. Avsked 1710-11-18. Död 1732-07-24 Lerbo. Gift 1708-06-21 i Hallingebergs socken med Rebecka Lundgren, född 1672, död 1731 på Lerbo och begraven s. å. 31/10, dotter av Johan Lundgren.

Barn:

 • Christina Margareta, född 1711-06-19 i Locknevi socken. Levde 1774. Gift? 1:o i Ryssland med löjtnanten Anders Rydelius, född 1680, död 17423. ?Gift 2:o 1753-10-18 på Svartmörja i Hallingebergs socken med bokhållaren vid Spåre bruk Lars Molin4.
 • Carl Gustaf, döpt 1713-04-06 i Locknevi socken. Begav sig, sedan han erfarit svår motgång och vidrig lycka, 1735 utur fäderneslandet på främmande orter, varest han i stor fattigdom omkommit.7
 • Johan Gabriel, född 1709-04-13 i Locknevi socken, död 1710 på Vrå i nämnda socken och begraven s. å. 31/7.
 • Anna Britta, döpt 1715-09-25 i Locknevi socken, död 1765-06-14 på Vrå. Gift 1737-12-28 med ryttmästaren Addich Memsen, född 1700, död 1777-04-22 Grönhult
 • Eva Christina, född 1710, död 1792-12-13. Gift före 1748 med Nils Jansson i Lerbo, Hallingebergs socken.

TAB 6

Adam (son av Anders Johan, Tab. 2), död 1680. Volontär vid dalregementet 1694. Sergeant därst. 16962. Fänrik 1700-04-10. Sekundlöjtnant s. å. 17/10. Premiärlöjtnant2 1701-02-07. Sekundkapten 1704-01-05. Premiärkapten2 1709-04-08. Återinträdde i tjänst 1722. Majors avsked 1725-12-04. Död 1729 och begraven s. å. 7/3 i Stockholm. 'Han var med vid Narva, Klissov, Thorn, Holofzin och PoKava, där han blev fången och förd till Solvytjegodsk.' Gift 1715 med Anna Catharina Berg i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1711 i sept. i Solvytjegodsk med fänriken Aron Leuchovius, död 1714-12-30 i nämnda stad, fader till majoren Aron Leuchovius, adlad Ehrengranat), född 1693, död 1762-04-27 i Stockholm, dotter av kaptenen vid Hälsinge regemente Henrik Berg.

Barn:

 • Anna Helena, född 1716 i Ryssland, död ogift 1761-05-19 i Stockholm Hedvig Eleonora förs. i Stockholm.
 • Brita, född i Ryssland, levde 1735. Gift med löjtnanten vid Hälsinge regemente Joakim Paul Schultz.2
 • Eva Maria, född 1727, död5 1761-12-08. Gift omkr. 1759 med överfyrverkaren Johan Ludvig Brandkula, född 1727.5

1

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: