:

Brummer nr 1772

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Brummer nr 1772

Natural. 1723, introducerad 1723.


Denna ätt härstammar från Livland. På finska riddarhuset immatrikulerades den 1818-01-29 under nr 112 bland adelsmän. Den är inskriven på liv- och estländska riddarhusen under nr 117 och 170, där släkten skriver sig von Brummer. En gren av den på livländska riddarhuset intagna ättegrenen, vilken överflyttat till Finland, har, sedan den bevisat sitt gemensamma ursprung med den därstädes ursprungligen immatrikulerade ätten, vars siste manlige medlem avled 1884, genom kejserlig resolution 1870-02-28 intagits under dennas nummer och fortlever ännu. En annan gren, vars med denna gemensamma ursprung ända till senaste tid varit okänd, blev ånyo adlad i Finland 1892 och introducerad på Finlands riddarhus 1894. Tvenne andra på livländska riddarhuset upptagna släkter Brummer finnas, den ena med havrehalm, den andra med vargkrokar i vapnet.

Ätten har gemensamt ursprung med adlade ätten Brummer.

Brummer A177200.png

TAB 1

Verner Brummer (översiktstab. 1), arvherre till Gross- och Klein-Cammer. Levde omkring 1450. Gift med Anna Anrep.

Barn:

 • Jakob, arvherre till Gross- och Klein-Cammer. Gift med Margareta von Asserin.

Barn:

 • Henrik, arvherre till Gross- och Klein-Cammer. Gift med Catharina Mecks.

Barn:

 • Vollmar, arvherre till Gross- och Klein-Cammer. Gift med Catharina von Nieroth.

Barn:

 • Vollmar, arvherre till Tammick. Gift med Magdalena Taube, av huset Saxmois.

Barn:

 • Hans, arvherre till Tammick. Gift med Magdalena von Fersen, dotter till Herman von Fersen, av huset Raykull.

Barn:

 • Hans Henrik född 1609. Kapten. Död 1667. Se Tab. 3
 • Otto Reinhold. Regementskvartermästare. Se Tab. 2.

TAB 2

Otto Reinhold, (son av Hans, Tab. 1), regementskvartermästare i svensk tjänst. Gift med Helena Fock i hennes 2:a gifte (gift 1:o med överstelöjtnanten Johan Christoffer von Thernman), dotter av lantrådet Hans Fock till Kollola (fader till herrarna Fock, naturaliserad Fock) och Helena Pröbsting.

Barn:

 • Otto Johan, till Wayküll i Keels socken i Estland. Fänrik vid Narvas garnison. Löjtnant vid Jerviska lantmilisregementet 1701-01-30. Löjtnant vid Tiesenhausens livländska kavalleriregemente 1701-03-14. Löjtnant vid änkedrottningens livregemente till fot 1701-05-00. Kapten vid Duckers dragonregemente 1704-11-10. Major vid södra skånska kavalleriregementet 1711-06-22. Major vid livregementet till häst 1712-08-12. Konfirmationsfullmakt 1713-06-21. Död 1713-06-27. Gift med Anna Margareta Dücker, dotter av majoren Carl Fredrik Dücker och Anna Elisabet Sass samt syster till fältmarskalken och riksrådet Carl Gustaf Dücker, friherre och greve Dücker.

Barn:

 • Bernt Vilhelm, naturaliserad Brummer, död 1746. Se adliga ätten Brummer, Tab. 1.
 • Johan Vollmar, naturaliserad Brummer, född 1698, död 1758. Se adliga ätten Brummer, Tab. 6.

TAB 3

Hans Henrik, (son av Hans Tab. 1), arvherre till Tammick. född 1607. kapten. Död 1667-11-09. Gift 1:o 1630 med Agneta Brehmen, död 1633, dotter av Tuve Brehmen, till Lechtis. Gift 2:o 1634-10-21 med Anna Paykull, död 1649, dotter av Jurgen Paykull, till Junis. Gift 3:o 1650-01-00. med Dorotea Yxkull, död 1654, dotter till estländska lantrådet Otto Yxkull, till Ass och Karmann. Gift 4:0 1656 Med Anna Sofia von Vietinghoff, död 1657, dotter av Johan von Vietinghoff, till Jervajogil. Gift 5:o 1658-06-00 med Magdalena Schulman, dotter av Henrik Schulman.

Barn:

 • 5. Hans Henrik, arvherre till Tammick och Illuck. Löjtnant vid Tavastehus tremänningsinfanteriregemente 1701-02-11. Kaptenlöjtnant vid Tavastehus tremänningsinfanteriregemente 1701-10-25. Kapten vid öselska dragonskvadronen 1703-12-17. Konfirmationsfullmakt 1705-05-20. Stupade 1705-07-16 vid Gemauerthot. Från en hans son i fjärde giftet, majoren Martin Brummer, härstamma de 1870 och 1894 på Finlands riddarhus introducerade ätterna Brummer. Gift 1:o med Helena Catharina Wortman. Gift 2:o med von Delwig. Gift 3:o med friherrinnan Palbitski. Gift 4:o med Gertrud Fock, dotter av översten Mårten Fock, adlad Fock B, och hans 1:a fru Gertrud Christina Knorring. Gift 5:o med en till namnet obekant. Gift 6:o med Anna Margareta Patkull, som levde 1710.

Barn:

 • 1. Johan Magnus (översiktstab. 2), naturaliserad Brammer, född 1683 i Livland. Kvartermästare vid Tavastehus, Viborgs och Nyslotts läns tremänningsinfanteriregemente 1700. Fänrik vid Tavastehus Viborgs och Nyslotts läns tremänningsinfanteriregemente 1701-02-11. Löjtnant 1701-02-11. Livdrabant 1702-07-09. Vice korpral vid livdrabantkåren 1711-04-12. Korpral vid livdrabantkåren 1714-09-10. Överstelöjtnant vid adelsfanan i Sverige och Finland 1717-12-07. Naturaliserad svensk adelsman 1723 (introducerad 1723 under nr 1772). Överste samt kommendant på Varberg 1730-11-12. Död 1735-06-23 i Varberg och. begraven i Träslövs kyrka Hallands län. Han bevistade med tapperhet alla de träffningar, vari drabanterna deltogo. Åtföljde konungen etter slaget vid Poltava till Turkiet, där han var med i kalabaliken i Bender, samt deltog även i belägringen av Fredrikshald 1718 [Lk], Gift med Catharina Elisabet von Backheuser, född 1696, död 1780-09-00 i Varberg.

Barn:

 • Carl Magnus, född 1716. Överstelöjtnant. Död 1784. Se Tab. 4.
 • Helena, född 1717, död 1731-05-05.
 • Carl Fredrik, född 1719-05-19. Underofficer. Död 1740-05-00 i Fredrikshamn under finska kriget.
 • Henrik Vollmar, född 1723-01-04, död 1723-01-29.
 • Henrika Elisabet, född 1726-08-09 död 1803-03-18 på Råda i Hålanda socken, Älvsborgs län.
 • Johanna Catharina, född 1729-06-23, död 1806-09-11 på Stora Alfhem i Skepplanda socken, Älvsborgs län. Gift 1759-04-28 med amiralitetskaptenen Conrad Vilhelm von Döbeln, i hans 2:a gifte, född 1703, död 1770.
 • Johan Henrik, född 1732-04-17. Page vid hovet. Död 1743-08-01.
 • Magdalena Christina, född 1734-11-11, död ogift 1798,

TAB 4

Carl Magnus, (son av Johan Magnus, naturaliserad Brummer, Tab. 3), född 1716-05-07 (1716-05-06) i Hamburg. Volontär vid adelsfanan 1733. Kvartermästare vid adelsfanan 1739. Adjutant 1744-06-05. Kornett 1744-12-19. Löjtnant 1747-10-05. Stabsryttmästare 1752-10-30. RSO. Major 1764-12-07. Premiärmajor. 1769-12-20. Genom byte major vid livregementet till häst 1775-03-29. Avsked med pension 1775-05-22. Överstelöjtnant. Död 1784-01-07 i Varberg. Gift 1:o 1741-10-09 På Göingegården i Lindbergs socken, Hallands län med Hedvig Eleonora Törnwall. Gift 2:o 1752 med Maria Eufrosyne Stralenberg, född 1729-09-04 på Kulla-Gunnarstorp i Allerums socken, Malmöhus län, död 1785-12-19 Fröllinge, dotter av stadsmajoren Peter Sigfrid Tabbert, adlad Stralenberg, och hans 2:a fru Anna Maria von Conoven, nr 1745.

Barn:

 • 1. Johan Magnus, född 1742. Kapten. Död 1793. Se Tab. 5
 • 1. En dödfödd dotter, begraven 1744-12-14 i Varberg [At (S.)].
 • 2. Catharina Elisabet, född 1754, död ogift 1804-02-22 Mellby s socken, Östergötlands län hos sin syster och svåger.
 • 2. Peter Vollmar, född 1757. Major. Död 1829. Se Tab. 9
 • 2. Carl Isak, född 1758. Kapten. Död 1826. Se Tab. 14
 • 2. Anna Maria, född 1759, död ogift 1838 i Halmstad.
 • 2. Johan Didrik, född 1763. Kapten. Död 1809. Se Tab. 16
 • 2. Conrad Vilhelm, född 1765 Brantåsa, död 1775 Orrevalla
 • 2. Henrietta Charlotta, född 1767 på Brantåsa, död 1827 i Söderköping. Gift 1801-10-04 Landsjö s socken, Östergötlands län med kaptenen Erik Vilhelm Kuylenstierna, född 1771, död 1831.

TAB 5

Johan Magnus, (son av Carl Magnus, Tab. 4) född 1742-05-27. Underkonduktör vid fortifikationsstaten 1755-12-04 och vid Stockholmsbrigaden 1756-11-18. Konduktör vid Stockholmsbrigaden 1762-05-26. Kapten samt kommendant på Kajaneborg i Finland 1770-10-03, död 1793 om våren. Gift 1776-03-25 i Landskrona med Jakobea Tönning, född 1756, död 1830-09-13 i Landskrona, dotter av handlanden i Landskrona Jöns Tönning och Anna Metta Kock.

Barn:

 • Carl Magnus, född 1778-01-25 i Landskrona. Student i Lund 1795 (Ssn.). Avlade jur. examen. i Lund 1796-06-02. Extra ordinarie kanslist i utrikesexpeditionen 1802-04-01. Extra riddarhuskanslist 1803. Extra notarie i kommerskollegium 1803. Extra kanslist i statskontoret 1804-11-13. Notarie i krigskollegii artilleridepartement (Ssn.) 1808-12-16 avsked från denna befattning 1811-12-07. Protokollssekreterare vid pommerska expeditionen 1812-08-12. Död barnlös 1854-10-02 i Stockholm. Politisk skriftställare. Gift 1822-10-11 i Kristianstad med Sofia Cedergren, dotter av kommendanten och riddaren Georg Cedergren och Christina Kempe.
 • Hedvig Eleonora, född 1781 i Landskrona, levde änka 1830. Gift i Landskrona 1805-12-08 med handlanden i Landskrona Peter Borrman.
 • Charlotta, född 1782-04-24 (1782-05-12), levde änka 1830. Gift 1818-12-29 i Landskrona med tygskrivaren vid Vendes artilleriregemente, postmästaren i Landskrona Mattias Magnus Lundegren i hans 2:a gifte (gift 1:o 1793-11-08 i Hälsingborg med Cecilia Sofia Wejlander, född 1770, död 1808-09-07 dotter av postmästaren Nils Wejlander och Vendla Helena Güllich) (Kp.), född 1759-04-09, död 1824-02-16 i Landskrona.

TAB 6

Verner, (son av Johan Magnus, Tab. 5), född 1779-04-02. Kadett vid Karlberg 1796-09-23 utexaminerad. (Hc.) 1799-10-03. Fänrik vid livregementets värvade infanteribataljon 1799-09-30. Kompaniofficer 1801–1805 (Hc.) och kompanichef 1805–1813 vid krigsskolan (Hc.). Löjtnant vid Hälsinge infanteriregemente 1805 kapten vid Hälsinge infanteriregemente 1812-07-21. Majors n. h. o. v. 1815-05-27. Major i armén 1823-07-04 avsked med pension 1831-01-22. Död 1850-07-23 Kråbäck. Gift 1822-10-14 Ava med Carin Christina Ståhlberg, född 1801-04-18, död 1884-01-24 i Ljusdals socken, Gävleborgs län, dotter av vice häradshövdingen Anders Ståhlberg.

Barn:

 • Johan Jakob Daniel, född 1830. Handlande. Död 1878. Se Tab. 7.

TAB 7

Johan Jakob Daniel, (son av Verner, Tab. 6), född 1830-04-09 i Bergsjö socken, Gävleborgs län. Färgerifabrikör och handlande i Lillhaga i Ljusdals socken. Död i Lillhaga i Ljusdals socken 1878-04-22. Gift 1864-09-09 med Augusta Amalia Robbertz, född 1840-02-07 (1840-02-04), död 1896-07-06 i Augustenburg i Gärdserums socken, Kalmar län.

Barn:

 • Johan Verner, född 1865-06-09 i Ljusdals socken. Lantbrukare. Bryggeriarbetare. Har, tillsammans med brodern Carl Johan, ägt Ön i Ljusdals socken. Död 1934-09-04 i Stockholm (Sofia förs.).
 • Carl Johan (Jan-Carl), född 1866 i Ljusdals socken. Gymnastikdirektör. Död 1908. Se Tab. 8.
 • Johan Robert, född 1868-01-08 i Ljusdals socken, död 1868-06-28 i Lillhaga.
 • Adam Johan Alfred, född tvilling i Ljusdals socken, 1869-07-30, död 1870-03-15 i Ljusdal.
 • Catharina Charlotta Amalia, född tvilling 1869-07-30 i Ljusdals socken, död 1870-06-09 i Ljusdal.
 • Ernst Johan Adam, född 1870-10-29 i Ljusdals socken, död 1881-06-25 i Ljusdal.
 • Catharina Augusta, född tvilling 1872-01-04 i Ljusdals socken, död 1872-03-25.
 • Emilia Augusta, född tvilling 1872-01-04 i Ljusdals socken, död 1872-01-21.

TAB 8

Carl Johan (Jan-Carl), (son av Johan Jakob Daniel, Tab. 7), född 1866-09-03 i Ljusdals socken, Gävleb. Gymnastikdirektör. Tjänsteman vid Kopparbergs och Hofors sågverksaktiebolag. Död 1908-04-27 i Gävle (Ockelbo förs., db). Gift 1900-04-21 i Gävle med Augusta Elisabet Öhman, född 1862-09-20 i Järvsö förs., Gävleb., död 1929, dotter av fabrikören Fredrik Viktor Öhman och Marie Louise Björkner.

Barn:

 • Helge Carlsson, född 1899-06-13 i Ekerö förs., Stockholm. Se Tab. 8A.
 • Verner Volmar Jan Carl, född 1900-07-04 i Alfta socken, Gävleborgs län. Sulfitarbetare. Sjöman.


TAB 9

Peter Vollmar, (son av Carl Magnus, Tab. 4), född 1757-09-18. Korpral vid Västgöta kavalleriregemente 1760-12-09. Fanjunkare vid husarregementet 1776-01-02. Livdrabant 1776-10-22. Genom byte stabskornett vid Västgöta kavalleriregemente 1779-11-29. Kornett vid Västgöta kavalleriregemente 1783-12-19. Löjtnant 1784-06-11. Stabsryttmästare 1789-11-21. Ryttmästare med skvadron 1796-10-26. Majors avsked 1802-02-04. Död 1829-11-23 på Fröllinge i Getinge socken, Hallands län. Gift 1795-03-20 på Gammalstorp i Skåne med sin syssling Elisabet Eufrosyne Berch, född 1775-02-16, död 1858-05-13 Spannarp s län, dotter av kanslirådet Fredrik Berch, och Elisabet Eufrosyne Ehrenborg.

Barn:

 • Carl Fredrik, född 1796-01-10 på Fröllinge, död på Fröllinge 1796-03-22.
 • Maria Elisabet, född 1797-06-30 på Fröllinge. Död 1871-09-28 i Laholm. Gift 1816-07-21 på Fröllinge med översten Henrik Reinhold Horn af Rantzien A, född 1783, död 1853.
 • Anna Eufrosyne, född 1798-10-12 död 1827-09-28 på Ludvigsberg i Fulltofta socken, Malmöhus län. Gift 1816-07-21 på Fröllinge med majoren friherre Per Kjell Christoffer Barnekow, i hans 1:a gifte, född 1781, död 1875.
 • Vollmar, född 1800-04-28 på Fröllinge. Kvartermästare vid Västgöta dragonregemente 1806-09-24 kadett vid Karlberg 1816-09-28. Utexaminerad 1819-09-22 kornett vid skånska husarregementet 1819-10-26 död ogift 1825-05-08 Skillinge s län.
 • Charlotta Sofia, född 1801-10-30 på Fröllinge, död 1885-08-22 i Köpenhamn. Gift 1835-09-15 med majoren och riddaren Detlof Herman von Segebaden i hans 3:e gifte (gift 1:o med Maria Charlotta Brunius, född tvilling 1796, död 1821, dotter av prosten och kyrkoherden i Tanums pastorat av Göteborgs stift, teol. doktorn Gomer Brunius och Mariana Rodhe. Gift 2:o 1825 med Sara Maria Gullbrandson, född 1807-02-21 död 1830-12-24 Stackenäs, dotter av handlanden i Varberg Anders Gullbrandson och Birgitta Elisabet Lycell), född 1788-06-21 på Stackenäs, död 1879-07-30 i Varberg.
 • Catharina Ulrika, född 1803-01-17 på Fröllinge, död på Fröllinge 1806-05-24.
 • Fredrik, född 1806. Kapten. Död 1891. Se Tab. 10
 • Catharina Christina (Carin), född 1809-05-22, död 1883-05-23 Gift 1830-02-20 på Fröllinge med sin svåger majoren friherre Per Kjell Christoffer Barnekow, i hans 2:a gifte, född 1781, död 1875.
 • Carl, född 1812-04-17 kadett vid Karlberg 1826-10-18. Utexaminerad 1831-04-18 student i Lund 1832. Avlade examen till rättegångsverken. Auskultant i skånska hovrätten. Rysk undersåte. Förvaltare av de Orloff-Davidoffska godsen i Ryssland 1840–1880 (Wä.). Inskriven på finska riddarhuset enligt riddarhusdirektionens beslut av 1856-04-25. Död ogift 1884-07-20 på egendomen Ostrada vid Moskva, och med honom utgick på manssidan den ursprungligen på finska riddarhuset immatrikulerade ättegrenen.

TAB 10

Fredrik, (son av Peter Vollmar, Tab. 9), född 1806-03-13 Fröllinge. Kadett vid Karlberg 1819-09-25. Utexaminerad 1824-09-23. Underlöjtnant vid Göta artilleriregemente 1824-12-01. Löjtnant 1830-10-28. Avsked med kaptens n. h. o. v. 1832-02-25. RVO 1863-01-28. LLA 1863-05-03. RNO 1865-05-03. Ledamot av riksdagens 1. kammare 1867–1875. Död 1891-12-16 på Fröllinge (i Stockholm?). Gift 1:o 1831-08-09 Bårarp med Ulrika Maria Beata Ehrenborg, född 1810-08-30 på Bårarp, död 1851-01-11 på Fröllinge, dotter av majoren Salomon Ehrenborg, och Elisabet Ulrika Ehrenborg. Gift 2:o 1853-05-21 på Spannarp i Ausås socken, Kristianstads län med sin svågers änka Magdalena Ulrika Augusta Georgina af Melin i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1840-06-06 i Stockholm med löjtnanten Jöns Christian August Ehrenborg, född 1814, död 1847), född 1819-02-26 i Stockholm, död i Stockholm 1907-05-12, dotter av generalmajoren Henrik Georg Melin, adlad af Melin, och hans 2:a fru Leonilda Augusta Charlotta Dahlepil.

Barn:

 • 1. Elisabet Eufrosyne, född 1832-06-08 på Fröllinge. Stiftsjungfru. Död 1895-10-25 Åby s län. Gift 1863-11-16 på Fröllinge med sin syssling regementsläkaren vid skånska dragonregementet, med. och fil. doktorn, kir. mag., RVO, Carl Gustaf Fritiof Runstedt, född 1828-10-01 i Kyrkheddinge socken, Malmöhus län, död 1889 på Åby.
 • 1. Maria Amalia Ulrika, född 1833-05-26. På Fröllinge. Stiftsjungfru. Död 1899-03-02 i Varberg. Gift 1859-09-19 på Fröllinge med kaptenen Vilhelm Magnus Axel Natt och Dag, född 1826, död 1900.
 • 1. Vollmar (Voldemar), född 1835-06-27. På Fröllinge. Furir vid Älvsborgs regemente 1854-07-08. Fanjunkare vid Älvsborgs regemente 1855-08-22. Underlöjtnant 1857-02-13. Död 1857-12-14 på Fröllinge.
 • 1. Fredrik Otto, född 1836. Borgmästare. Död 1908. Se Tab. 11.
 • 1. Johan Magnus Reinhold, född 1844. Kammarherre. Död 1901. Se Tab. 13.

TAB 11

Fredrik Otto, (son av Fredrik, Tab. 10), född 1836-08-17 på Fröllinge. Student i Lund 1854-05-27. Kansliexamen 1856-10-29 och examen till rättegångsverken 1860-05-21. Vice auditör vid Älvsborgs regemente 1860-07-05. Extra ordinarie notarie i Göta hovrätt 1861. Avsked från vice auditörsbefattningen 1862. Vice häradshövding 1863-02-06 rådman och magistratssekreterare i Falköping 1864-03-31 kassör vid Skaraborgs enskilda banks avdelningskontor i Falköping 1865-09-01–1868-04-01. Landstingsman för Falköpings stad sedan 1870. Borgmästare för Falköpings stad 1871-12-21 ordförande i styrelsen för ovannämnda avdelningskontor 1875. RVO 1882-12-01. Död 1908-03-07 i Falköping. Ägde en tid villan Fridhem i Friggeråkers socken, Skaraborgs län samt husen och gårdarna nr 2 Järnvägsgatan och nr 30 Stora gatan i Falköping. Gift 1864-08-17 i Lund med Hilma Ottilia Sjöström, född i Lund 1838-11-07, död 1910-12-27 i Falköping ]], dotter av rådmannen och kamreraren i Skånska hypteksföreningen Gustaf Sjöström och Olivia Vilhelmina Lindschoug.

Barn:

 • Fredrik Gustaf Otto, född 1865. Postexpeditör. Död 1908. Se Tab. 12.
 • Otto Valdemar, född 1866-12-14 i Falköping, död 1868-01-02.
 • Maria Olivia Augusta (Maja), född 1871-10-10 i Falköping. Gift 1:o 1891-01-28 i Falköping med disponenten för aktiebolag Stora bryggeriet i Stockholm Carl Edvard Nilsson, från vilken hon 1899 blev skild, född 1864-05-13. Gift 2:o 1900-10-17 i Göteborg med översten Carl Erik von Gegerfelt, född 1867-04-20

TAB 12

Fredrik Gustaf Otto, (son av Fredrik Otto, Tab. 11), född 1865-06-30 i Falköping. Extra ordinarie postexpeditör 1887-05-05. Extra biträde i västra järnvägspostdistriktet 1892-06-09. Postexpeditör 1899-12-15. Avsked 1907-07-01. Död 1908-01-13 i Falköpings förs.. Gift 1892-11-07 i Falköping med Ellen Leontine (Ella) Brynteson, född 1870-12-22 i Falköping, dotter av grosshandlaren Johan Brynteson och Anna Solia Andersson.

Barn:

 • Otto Robert Fredriksson, född 1893-09-08 i Nässjö. Anställd i abol. Bergslagsbanken i Lindesberg, sedemera abol. Mälareprovinsernas bank, 1912–1918. Anställd i Svenska kreditkassan 1918. Anställd i Kreditbanken i Stockholm 1919. Kamrer därst. Tjänsteman i abol. Skånska banken. Gift 1:o 1936-10-11 i Engelbrektskyrkan i d:o förs., Stockholm (vb nr 268) med Louise Elin Anna Holmgren, från vilken han blev skild genom Stockholms rådhusrätts utslag 1939-02-07, född 1907-11-22, dotter av överstelöjtnanten i förutvarande Smålands artillerireg:tes reserv Andreas Holmgren och grevinnan Maria Lovisa (Louise) Christina Falkenberg af Bålby. Gift 2:o 1940-03-16 med Elsa Margareta Nilsson
 • Woldemar Fredriksson (Wolmar), född 1895-12-02 i Nässjö. Tjänsteman. Gift 1934-10-07 i Stockholm Kungsholms förs. (vb nr 218) med Dagmar Maria Johanna Berner, född 1904-05-26, dotter av grosshandlaren Nils Berner.
 • Margareta Fredriksdotter, född 1901-01-22 i Göteborg. Gift 1:o 1920-09-18 i Stockholm med direktören Birger Jacobsson, från vilken hon blev skild genom Stockholms rådhusrätts utslag 1923-11-21, född 1894-01-02. Gift 2:o 1926-03-05 i Brüssel med greve Hogenschild Bielke nr 29 i hans 1:a gifte, från vilken hon blev skild genom Stockholms rådhusrätts utslag 1933-02-01, född 1903-11-13 i Grebo förs., Östergötland, Gift 3:o 1934-12-16 i Stockholm, S:t Matteus förs., (vb nr 551) med tjänstemannen hos abol. Vin- och spritcentralen i Stockholm Rolf Didrik Engström, född 1906-08-01.

TAB 13

Johan Magnus Reinhold, (son av Fredrik, Tab. 10) född 1844-02-22 på Fröllinge. Furir vid Älvsborgs regemente 1862-03-18. Fanjunkare vid Älvsborgs regemente 1863-05-21. Underlöjtnant 1863-08-07. Löjtnant 1869-05-07. Avsked ur krigstjänsten 1871-05-05. Kammarherre vid hovet 1892-01-21. RVO 1892-12-01. KVO2kl 1898-12-01. Död 1901-04-24 på Fröllinge. Ägde Fröllinge i Getinge och Kullåkra i Rävinge socken, båda i Hallands Län. Gift 1:o 1870-10-03 Forsvik med Carolina Helena Emilia Bratt, född Forsvik 1841-06-20, död 1877-05-26 på Fröllinge, dotter av kaptenen Christian Bratt och Eva Maria Carolina Dahlgren. Gift 2:o 1878-11-06 Stjärnarp med friherrinnan Eva Vilhelmina Stierncrona, född 1854-04-28 i Stockholm, dotter av kammarherren friherre David Erik Stierncrona, och friherrinnan Charlotta Lovisa Aurora Stierneld.

Barn:

 • 2. Charlotta Emilia Maria Vilhelmina (Lotten), född 1879-10-13 på Fröllinge. Gift 1899-10-14 i Getinge kyrka med godsägaren friherre Carl David Richard Hermelin, född 1862

TAB 14

Carl Isak, (son av Carl Magnus, Tab. 4), född 1758-11-26 på Fröllinge. Volontär vid fortifikationen 1773-03-23. Gjorde adjutantstjänst vid Landskrona fästningsbyggnad från 1774. Livdrabant 1776-05-22. Fänrik vid Södermanlands regemente 1782-03-20. 1. adjutant vid Södermanlands regemente 1788-08-20. Löjtnant 1790-07-29. Avsked med kaptens karaktär 1804-02-07. Död 1826-04-03 i Nyköping. Gift 1802-04-26 Ådö med Ingrid Sara Lemon, född 1773-03-23, död 1828-10-03 (1828-10-02) i Nyköping, dotter av borgmästaren i Askersund Johan Lemon.

Barn:

 • Inga Carolina, född 1794-07-19, död 1865-08-21 i Lund. Gift 1827-07-10 på Fröllinge med kaptenen vid södra skånska infanteriregementet Carl Runstedt, född 1783-09-02 i Boglösa socken, Uppsala län, död 1868-12-30 i Lund.
 • Per Emil, född 1795. Förare. Död 1835. Se Tab. 15
 • Charlotta Eufrosyne, född 1806-03-15, död ogift 1888-02-11 Mem
 • Gabriel Gustaf, född 1808-09-07, död 1808-12-03.
 • Maria Elisabet (Betty), född 1810-05-22 i Nyköping, död ogift 1892-01-19 i Lund.
 • Carl Johan, född 1814-12-03. Artist. Död ogift 1871-10-31.

TAB 15

Per Emil, (son av Carl Isak, Tab. 14), född 1795-08-14 i Nyköping. Volontär vid Södermanlands regemente 1809-12-27. Rustmästare vid Södermanlands regemente 1811-09-30. Furir 1813-03-21. Förare 1817-08-23. Avsked 1817-12-01. Död 1837-07-05 i Livgardets till häst förs. Avled i lunginflammation och begravdes juli 8 i nämnda förs. (Källa d-o. bb). Gift 1818 Råberga med Ulrika Runstedt, död 1822-06-20 i Örebro, dotter av fanjunkaren Runstedt och Juliana Catharina Gellerstedt.

Barn:

 • Catharina Carolina Emilia, född 1819-05-09 på Råberga, död ogift 1852-01-01 i Östra Karups socken, Hallands län.
 • Charlotta Eufrosyne Cecilia, född 1820-09-20 på Råberga, död 1904-02-08 i Slättåkra prästgård Hallands län. Gift 1846-09-20 på Gustafslund Malmöhus län med vice häradshövdingen, godsägaren Carl Vilhelm Benediktus Nibelius, född 1816-07-04 i Västra Karups prästgård Kristianstads län, död 1868-04-29 Himmelslöv

TAB 16

Johan Didrik, (son av Carl Magnus, Tab. 4), född 1763-09-24 på Fröllinge. Förare vid Västgötadals regemente 1779-06-05. Fänrik vid Dalregementet 1784-06-11. Löjtnant vid Dalregementet 1791-12-20. Kapten i armén 1794-09-29. Löjtnant vid Tavastehus regementets Jägarebataljon 1801-01-23. Kaptens avsked 1805-12-20. Död 1809 i Moldau. Gift 1798-08-16 på Dormsjö bruk i Garpenbergs socken, Kopparbergs län med Margareta Tandefelt, född 1779-01-14 Eknäs

Barn:

 • Margareta Lovisa, född 1800-05-17 på Eknäs, död ogift 1884-01-07 i Lovisa.
 • Johan Carl Vilhelm, född 1801-08-15 på Eknäs. Inskriven i krigstjänst 1817. Immatrikulerad på finska riddarhuset 1818-01-29 under nr 112 bland adelsmän. Underlöjtnant vid 1. finska infanteriregementet 1819-09-11. Löjtnant vid 1. finska infanteriregementet 1823-05-02 och vid 2. finska skarpskyttebataljonen 1827. Transporterad till livgardets finska skarpskyttebataljon 1829-10-18 och till 4. finska skarpskyttebataljonen med stabskaptens grad 1829-11-01. Transporterad till storfursten Mikael Paulovitjs ulanregemente 1830-11-21. Bevistade polska fälttåget 1831 och erhöll polska utmärkelsetecknet Virtuti militari 4 kl. Ryttmästare vid nämnda ulanregemente 1834-06-10. RRS:tStO3kl 1836-08-13. Major 1839-09-14. RRS:tAO3kl 1843-08-29. Överstelöjtnant 1845-12-03. RRS:tAO2kl 1849-12-18. Överste 1851-10-13. Död ogift 1855-04-27 i Lentschitza i Warschauska guvernementet.
 • Maria Sofia, född 1803-07-16 Kuivanto

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: