De Geer nr 291

Från Adelsvapen-Wiki

0291.jpg

Adliga ätten De Geer nr 291

Natural. 1641-08-04, introd. 1642.

Ätten, som immatrikulerades på riddarhuset i Finland 1818-01-29 under nr 26, har utgrenat sig i friherrliga ätterna De Geer af Finspång, De Geer af Leufsta, och De Geer af Tervik. En gren av ätten har erhållit holländsk friherrlig värdighet såsom baron af Jutphaas.

En urgammal brabantisk ätt, utgrenad i husen de Hamal, de Brialmont och de Geer. Sambandet mellan dessa familjer, samt den svenska ätten De Geers härstamning från huset de Hamal, sådan den här nedan enligt gamla stamtavlor framställes på riddarhusgenealogierna, kan icke urkundligt bestyrkas och torde böra betvivlas. Den förste, vilken med någorlunda säkerhet kan uppställas såsom den svenska ättens stamfader, är nedanstående Lambert De Geer de Chainée, död 1399.

De Geer A29100.png

De Geer A29101.jpg

TAB 1

Florent De Hamal,, herre och friherre till Hamal förde i sitt vapen fem röda rutor i silverfält. Död 1191. Gift med Mahaut de Sombref, död 1192, som i vapnet förde tre röda, gående gäss över en röd tvärbjälke i guldfält.

Barn:

 • Louis de Hamal, herre och friherre till Hamal. Död 1209. Gift med Mathilde de Hautpenne, död 1212, som i vapnet förde fyra hela röda liljor och åtskilliga delar av sådana i silverfält.

Barn:

 • Daniel de Hamal, herre och friherre till Hamal, herre till Elderen och Villers. Riddare. Död 1250 (1252-02-09). Gift med Jeanne (Marie?) de Fleron, som ligger, jämte sin man, begraven i Elderen, och i vapnet förde ett upprest rött lejon över tre gröna bjälkar i silverfält, dotter av Arnaud, greve af Looz, och Alix de Louvain, hertig Henrik I:s av Brabant dotter.

Barn:

 • Guillaume de Hamal, den rike kallad, friherre till Hamal, herre till Elderen och Villers. Död 1279. Gift 1:o med en dotter till greven av Trente på italienska gränsen, som i vapnet förde två svarta och två vita fläkta örnar i en fyrdelad sköld, uti, emot örnarnas färger, motsatta fält. Gift 2:o med Marie de Momale de Warfusée, dotter av herr de Momale samt en dotter av herr Thiery d'Argenteau till Ennetienne.

Barn:

 • 1. Daniel II de Hamal, herre och friherre till Hamal, herre till Elderen och Villers, död 1287-01-07 (1299-01-07) och begraven i Elderen. Gift med Marie Odée de Surlet, som i vapnet förde ett rött S:t Andreaskors i guldfält, dotter av greve Louis de Hozemont.

Barn:

 • Eustace de Hamal, herre till Brialmont. Riddare. Han byggde tornet eller kastellet Brialmont 1292. Gift 1:o med Mahaut de Clermont, som i vapnet förde tvenne uppresta gula fiskar emellan nio gula kors i rött fält, dotter av greve d'Esseneux. Gift 2:o med Basilie de Hemricourt, som förde en vit bock i rött fält.

Barn:

 • 1. Renaud de Hamal, de Brialmont kallad, herre till Brialmont och slottet de Geer. Gift med en fröken de Kerkem, som i vapnet förde ett med fyra röda liljor och delar därav bestrött silverfält.

Barn:

 • Renaud de Hamal, De Geer kallad, vilket namn han antog i stället för de Hamal. Levde 1316. Gift med Catherine de Flémale, som i vapnet förde ett rött S:t Andreaskors i silverfält.

Barn:

 • Gilles De Geer. Riddare. Död 1340-09-24. Gift med Marie de Kemexhe, död 1388-07-00 och som i vapnet förde en vit med svarta hermeliner beströdd chef över ett grönt fält.

Barn:

 • Renauld De Geer, écuyer (väpnare). Gift med Jeanne de Surlet, som förde ett rött S:t Andreaskors i guldfält.

Barn:

 • Lambert De Geer de Chainée, död 1399-05-30 och begraven i kyrkan S:t Martin i Liége. Gift med Nicole de Langdris, av huset Courtereche, död 1372, som i vapnet förde ett upprest gult lejon emellan gula biljetter i svart fält.

Barn:

 • Louis De Geer de Chainée, född före 1370, död omkr. 1435. Gift före 1410 med Marie de Lierive, som i vapnet förde ett i kanterna utkrusat kors i blått fält.

Barn:

 • Lambert De Geer de Chainée, herre till Brialmont, född före 1415, död omkr. 1484. Gift omkr. 1434 med Agnes Lambot le Pesseur, död omkr. 1457, med vilken han erhöll godset Brialmont. (Enl. en annan uppgift var han gift med Agnes Lambel, dotter av Laurens Lambel dit Craweilhons).

Barn:

 • Louis De Geer de Chainée, herre till Noiremont, Gaillarmont och Brialmont. Född omkr. 1445, död omkr. 1528. 'Han utmärkte sig så i Frankrike genom krigstjänster, att han fick franska konungens tillstånd att föra trenne gyllne liljor på mellersta röda rutan i vapnet, dock att rättigheten därtill endast skulle sträcka sig till den äldsta i ätten, men vilken föreskrift likväl icke blev iakttagen, utan förde alla hans ättlingar de franska liljorna'. Gift med Marguerite de Hierloz, död efter 1529. Enda dotter och arvinge till herrskapet Noiremont i Luxemburg, och som i vapnet förde en fyrdelad sköld med tvenne vita lejon i svart fält och tvenne svarta hermeliner i vitt.

Barn:

 • Lambert De Geer de Chainée, född omkr. 1492, död 1564-10-12. Gift 1518 med Jeanne de Belleflamme, död 1557-11-20, som i vapnet förde en på längden itudelt sköld, i vars högra fält, rött, var en vit balk, belagd med en mindre sköld, däruti är ett upprest rött lejon, och i vänstra fältet, vitt, en röd, med låga brinnande kula, dotter av Mathieu de Belleflamme och Catharine de Fexhe.

Barn:

 • Louis De Geer, herre till Gaillarmont. Född 1535 i Liège. Överflyttade omkr. 1596 till Holland. Död 1602-10-28 i Dortrecht. Gift 1:o 1563-12-21 i Liège med Marie de Jalhéa, som i vapnet förde två blåa klockor i silverfält, och dog barnlös 1578-11-26 i Liège, dotter av Gilles de Jalhéa dit Groulart och Marie de Marneffe. Gift 2:o 1579-12-11 i Liège med Jeanne de Neille, född där 1557, död 1641-12-30 i Dortrecht, som i vapnet förde ett till vänster i kanten krusat silverkors i rött fält, dotter av Henry de Neille från Florenz och Isabeau de Halinck.

Barn:

 • 2. Louis De Geer,, adlad De Geer, herre till Finspångs bruk i Risinge socken och Godegårds bruk i likanämnd socken båda i Östergötlands län. Skyllbergs bruk i Lerbäcks socken, Örebro län samt Gimo bruk i Skefthammars m. fl. socknar, Leufsta bruk i Löfsta m. fl. socknar och Österby bruk i Films m. fl. socknar, alla i Uppsala och Stockholms län. Döpt 1587-11-17 i Liège. 'Förvärvade sig i ungdomen hos åtskilliga främmande folkslag kunskap och förfarenhet i handel och ekonomiska saker. Begav sig, på konung Gustaf II Adolfs persvasion, omkr. år 1620 med mycken rikedom till Sverige och nedsatte sig i Norrköping'. Ånyo adlad 1641-08-04 med sina förfäders vapen (introd. 1642 under nr 291). Död 1652-06-19 i Amsterdam och begraven i vallonska kyrkan i Dortrecht. 'Louis De Geer försträckte konung Gustaf II Adolf ansenliga penningsummor och andra nödtorfter till krigets utförande emot rikets fiender. Införde allraförst i riket rätta konsten att gjuta stycken av järn m. m. Införskrev och befolkade åtskilliga städer och sina bruk med allehanda utrikes hantverksfolk, synnerligst 1643 och 1650 en hel uppsättning murmästare, smältare, kolare, hammarsmeder och byggmästare från vallonlandet i Flandern. Gjorde sig riket särdeles förtjänt genom den s. k. Louis De Geers flotta, vilken han 1644 anskaffade och som bestod av tjuguett holländska köpmansskepp och som bidrog till den stora sjösegern vid Femmern. Stod i den aktning, att rikskanslern Axel Oxenstierna nyttjade hans råd vid Brömsebrofredens avslutande. Anklagades 1648 av biskopen i Linköping att ha hållit kalvinistisk gudstjänst i sitt hus i Norrköping, men sådant lämnades utan vidare åtal. Inkallade slutligen 1652 på egen bekostnad den lärde Johan Amos Comenius, som skulle besörja om svenska skolverkets allmänna förbättring.'. Gift 1612-05-27 med Adriana Gérard, född omkr. 1590 i Liège, död 1634-12-22 i Amsterdam, som i vapnet förde en på tvären delad sköld, i vars övre, vita fält var en skata, samt i det nedre, svart, tre silverpenningar, dotter av Laurent Gérard och Oda el. Cathérine de la Fosse.

Barn:

 • Jeanne, född 1613-03-25 i Dortrecht, död 1681 192 i Haarlem. Gift 1639-02-01 i Amsterdam med Michael Amija, född i Aachen, död före 1686.
 • Laurens, född 1614. Brukspatron. Död 1666. Se Tab. 2
 • Ida, född 1615-08-13 i Amsterdam, död s. å. 18/8.
 • Ida, född 1616-10-16 i Amsterdam, död 1682-10-31 i Haag. Gift 1637-12-04 i Amsterdam med Carl de Besche, natural. de Besche, född 1612, död 1681.
 • Elisabet, född 1617-11-28 i Amsterdam, död 1659-09-04 i Groningen. Gift 1643-05-16 i förstnämnda stad med professorn i Groningen Tobias Andreæ, född 1604-08-19 i Braunfels i grevskapet Solms, död 1676-10-17 i Groningen.
 • Maria, född 1618-12-27 i Amsterdam, död där 1619-10-05.
 • Maria, född 1620-08-20 i Amsterdam, död 1703-11-28 i Utrecht. Gift 1644-10-20 i Amsterdam med Hendrick Jonckers, död 1681-04-00 i Haarlem.
 • Louis, född 1622. Assessor. Död 1695. Se Tab. 4.
 • Emanuel, till Leufsta. Född 1624-11-23 (13/5) i Amsterdam. Brukspatron. Död ogift 1692-06-17 i Hamburg. Han uppbyggde 1676 Tobo masugn i Tegelsmora socken, Uppsala län, förbättrade mycket Leufsta kyrka, och testamenterade Leufsta bruk till sin brorson Charles De Geer.
 • Sara, född 1626-01-18 i Amsterdam, död där före 1685. Gift 1647-08-27 i nämnda stad med köpmannen därst. Johan Wolters, född 1611 i Bremen, levde 1662.
 • Adriana, född 1627-04-12 i Amsterdam, död 1684-10-11 i Groningen. Gift 1645-11-19 med Adriaen Trip, döpt 1621-01-03 i Amsterdam, död 1684-10-11 i Wildervank.
 • Christina Eleonora, född 1628-06-22 i Norrköping, död där 1629-08-01.
 • Steven, till Gimo. Född 1629-06-21 i Norrköping. Brukspatron. Död barnlös 1685-06-12 i Amsterdam, varest han merendels bodde. Han lät 1666 bygga övre hammaren vid Gimo. Gift 1656-05-27 i Amsterdam med Hester Bernard, död där 1699-09-22, som i vapnet förde ett gyllene svärd mellan två sexuddiga gyllene stjärnor i blått fält, dotter av Daniel Bernard, herre till Cattenbroek, och Maria Richard.
 • Christina, född 1630-07-28 i Norrköping, död 1654-10-04 i Middelburg. Gift 1650-03-15 i Amsterdam med Gerard van Crommon, levde 1662, som förde i vapnet en beväpnad man med en hillebard i handen i blått fält.
 • Jean, född 1632. Brukspatron. Död 1696. Se Tab. 35
 • Benjamin, född 1634-12-14 i Amsterdam, död 1657-12-29 i Utrecht.

TAB 2

Laurens, (son av Louis De Geer, adlad De Geer, tab 1), till Österby. Född 1614-05-10 i Dortrecht. Brukspatron. Svensk kommissarie i Nederländerna. Död 1666-08-00 i Amsterdam. Gift 1640-10-10 i Haag med Margaretha van Crommon, död 1658-01-05 i Amsterdam, dotter av Gerard van Crommon, medlem av generalstaterna för provinsen Zeeland, och Margareta Monicx eller Moninex.

Barn:

 • Gerard, döpt 1641-09-19 i Amsterdam, död där s. å. 27/11.
 • Gerard, född 1642. Brukspatron och kommissarie. Död 1687. Se Tab. 3.
 • Adriana Louise, född 1644-10-09 i Amsterdam, död 1700-08-16 i Middelburg. Gift 1674-11-22 i Amsterdam med borgmästaren i Middelburg Christiaan Thibaut i hans 2:a gifte (gift 1:o med Constantia Bartolotti van den Heuvel), död 1687-08-19.
 • Jeanne Marguerite, född 1648-02-25 i Amsterdam, död 1680. Gift 1:o 1676-07-24 i nämnda stad med sin kusin Vilhelm Andreæ, född 1644 i Groningen, död där 1677. Gift 2:o 1679-09-17 i Zuydwolde med sin kusin Louis Trip i hans 1:a gifte (gift 2:o 1682 med sin kusin Christina Trip), född 1654 i Norrköping, död 1698-06-11 i Warffumborch.
 • Laurens, döpt 1649-11-04 i Amsterdam, död där och begraven 1651-09-12.
 • Aletta Maria, född 1652-07-28 i Amsterdam, död efter 1715 i Haag. Gift 1:o 1676-07-02 i Amsterdam med sin kusin Gerard van Crommon, född 1652, död 1691 i Leiden. Gift 2:o 1695-01-04 i Rijswyk med borgmästaren i Middelburg Joan Pieter van den Brande van Cleverskercke, i hans 2:a gifte (gift 1:o med Cornelia van de Graeff), född 1645-06-24 i Middelburg, död 1712-12-28 i Haag.
 • Christina Eleonora, född 1654-12-21 i Stockholm, död i Middelburg och begraven där 1678-06-00.
 • Isabella Sofia, född 1657-11-09, död 1691-11-00 i Leiden. Gift 1680-09-09 i Amsterdam med professorn därst. Jacob Trigland i hans 1:a gifte (gift 2:o 1699 med Susanna Loten i hennes 2:a gifte), född 1652-05-08 i Haarlem, död 1705-09-22 i Leiden.

TAB 3

Gerard, (son av Laurens, tab 2), till Österby. Född 1642-12-08 i Amsterdam. Brukspatron. Kommissarie i Nederländerna 1666-09-10. Död 1687-04-30 i Amsterdam. Gift där 1672-09-20 med Maria Bernard, som förde ett gyllene svärd mellan 2 sexuddiga gyllene stjärnor i blått fält, och som levde 1701, dotter av Andries Bernard och Elisabet van Eyckelenberch gen. Hooftman.

Barn:

 • Gerard Louis, döpt 1673-06-20 i Amsterdam, död barn.
 • Laurens, döpt 1675-07-18 i Amsterdam, död barn.
 • Louis, till Österby. Född 1677-01-09 i Amsterdam, död ogift 1731-02-12 i nämnda stad.
 • Maria Christina, född 1678-10-17 i Amsterdam, död där 1746. Gift 1723-01-07 i nämnda stad med sin faders kusin, majoren Anton Gustaf De Geer i hans 2:a gifte, född 1667, död 1732.
 • Marguerite Elisabet, född 1680-07-28 i Amsterdam, död 1757-02-27 i Haag. Gift 1706 med sin kusin, rådsherren i Leiden Jacob Trigland, född 1682, död före 1741 i Leiden.

TAB 4

Louis, (son av Louis De Geer, adlad De Geer, tab 1), till Finspång samt Ringstad (Ringstaholm) i Östra Eneby socken, Fossala i Ekebyborna socken och Eksund i Borg och Löts socken, alla i Östergötlands län, ävensom Rynhuysen och Nieuwael i Holland. Född 1622-06-24 i Amsterdam. Överste i svensk tjänst 1645-03-03. Assessor i bergskollegium 1677-11-03. Död 1695-12-22 på Finspång och begraven i Norrköping. 'Han värvade och beklädde av egna medel ett regemente fotfolk av åtta kompanier och blev därför överste samt lade 1668 grunden till det präktiga stenhuset vid Finspång.'. Gift 1654-09-13 i Utrecht med Jeanne Parmentier, född 1634-08-08 i Utrecht, död 1710-01-24 på Eka i Lillkyrka socken, Uppsala län dotter av borgmästaren i Utrecht Antony Carel Parmentier van Heeswyck och Elisabet Vivien de Buvegnies. 'Hon var av ett gammalt adl. hus i Brabant och förde i vapnet en blå med fem vita halvmånar belagd sparre i guldfält.'

Barn:

 • Louis, döpt 1655-07-25 i Utrecht. Student i Uppsala1 1674-03-28–1676. Död 1691-05-09 i Stockholm och begraven i Norrköping.
 • Jeanne Elisabet, född på Rynhuysen och döpt 1656-11-19 i Utrecht, död 1735-06-24 i Stockholm. Gift 1683-05-10 på Finspång med kammarherren, friherre Åke Oxenstierna af Eka och Lindö, född 1652, död 1714.
 • Adrienne, född 1658-08-28 i Norrköping, död ogift 1714-03-01 i Stockholm och begraven i Jakobs kyrka
 • Charles, till Leufsta och Österby bruk samt Hargs bruk i Hargs m. fl. socknar och Väsby i Hammarby socken, båda i Stockholms län, Tobo i Tegelsmora socken, Örbyhus och Kettslinge i Vendels socken, Holmsånger och Finnerånger i Vesslands socken, alla i Uppsala län. Född 1660-09-13 i Norrköping. Landshövdings titel 1728-05-06. Död ogift 1730-05-06 på Leufsta mycket hastigt, sedan han testamenterat Leufsta till fideikommiss åt sin brorson Charles och Väsby åt sin systerson, friherre Oxenstierna, och begraven 1731-01-11 i en grön marmorkista i egen familjegrav i Öster Leufsta kyrka. Han fick Leufsta 1692 efter sin farbroder Emanuel. Anlade Karlsholms masugn. Uppbyggde ånyo Leufsta kyrka samt Leufsta herresäte och bruk, sedan alltsammans blivit 1719 avbränt av ryssarna. Skänkte slutligen altartavlan till Hammarby kyrka i Uppland.'
 • Sara Maria, döpt 1662-09-17 i Utrecht, död 1699-01-12 på Godegård och begraven s. å. 10/5 i Norrköpings kyrka. Gift 1697-06-24 på Finspång med sin kusin, brukspatronen Jean De Geer i hans 1:a gifte, född 1675, död 1740.
 • Laurens, född 1664-08-12 på Rynhuysen. Antogs i krigstjänst av fältmarskalken O. V. Königsmarck 1688. Kapten i venetiansk tjänst. Död 1696 i Dalmatien.
 • Jean Jacques, född 1666. Brukspatron. Död 1738. Se Tab. 5
 • Anton Gustaf, född 1667. Major. Död 1732. Se Tab. 34
 • Sofia, född 1671-07-22 på Finspång, död 1686-12-21 i Stockholm och begraven i Norrköpings stads kyrka.
 • Vilhelm, född 1673-11-17 på Finspång. Kanonikus vid S:t Marie kyrka i Utrecht. Död ogift 1728-12-20 i nämnda stad.
 • Emanuel, född 1677-01-12 på Finspång, död där 1679-09-15 och begraven i Norrköping.

TAB 5

Jean Jacques, (son av Louis, tab 4), till Finspång, född 1666-08-04 på Rynhuysen. Brukspatron. Död 1738-09-16 i Utrecht. Han anlade åtskilliga järnbruk i Hällestads bergslag i Östergötland. Gift 1704-10-06 i Haag med Jaquelina Cornelia van Assendelft, född 1682-12-06 i Haag, död 1754-05-20 i Utrecht, dotter av borgmästaren i Haag Paul van Assendelft och Petronella van der Esch.

Barn:

 • Louis, född 1705. Överintendent. Död 1758. Se Tab. 6
 • Isabella Petronella, född 1707-05-09 i Stockholm, död 1780-04-06 i Utrecht. Gift 1737-12-17 i sistnämnda stad med stadssekreteraren därst. Willem Carel van der Muelen, född 1700-01-07 i meranämnda stad, död där 1746-09-03.
 • Johanna Elisabet, född 1708-05-21 i Stockholm, död 1728-04-07 i Gorkum. Gift 1727-10-07 med Johannes van Steelandt i hans 1:a gifte (gift 2:o 1728 med Johanna Geertruyda Gerlagh), född 1701-07-17, död 1734-09-28 i Goes.
 • Jaquelina Cornelia, född 1709-09-20 i Stockholm, död 1761-03-26 i Utrecht. Gift 1:o 1733-08-02 i Utrecht med kanonikus Jan Sadelyn, död 1739-06-24. Gift 2:o 1742-08-21 i Utrecht med rådsherren därst. Abraham Jacob van der Dussen, född 1705-06-17, död efter 1758.
 • Charlotta Antonina, född 1710-12-18 på Finspång, död 1711-04-08.
 • Louise, född 1712-01-13 på Finspång, död 1751-02-21 på slottet Plettenborch vid Jutphaas. Gift 1739-08-04 på Rynhuysen med kanonikus i Utrecht Louis de Malapert, herre till Jutphaas, i hans 1:a gifte (gift 2:o 1755 med Engelbertha Elisabet Godin), född 1708-02-15, död 1782-03-13 på Plettenborch.
 • Paul, född 1713-01-14 på Finspång, död där s. å. 12/6.
 • Jean Jacques, född 1714. Kanonikus. Död 1781. Se Tab. 7
 • Charlotta, född 1716-10-16 på Finspång, död 1749-04-04 på Zutphen. Gift 1737-11-14 i Utrecht med amiralitetsrådet i Amsterdam Johannes Andreas van der Muelen, född 1703-12-06 i Utrecht, död 1760-06-18 i Zutphen.
 • Hedvig Ulrika, född 1718-09-18 på Finspång, död 1743-09-01 i Utrecht. Gift där 1742-06-26 med Simon Johan van der Stell, friherre van Heukelom, född 1709-09-25 i Amsterdam, död 1758-01-04.
 • Charles, friherre De Geer af Leufsta, född 1720, död 1778. Se friherrl. och grevl. ätterna De Geer af Leufsta, tab 1.
 • Anthony, till Österby, född 1721-05-16 på Finspång. Kammarherre 1774. Död barnlös 1756-08-09 på Österby. Gift 1745-09-14 med grevinnan Ulrika Charlotta Taube i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1764-06-10 med generalen Johan Vilhelm Sprengtport, friherre Sprengtporten, i hans 1:a gifte, född 1720, död 1795), född 1724-06-24, död 1780-03-05 i Stockholm, dotter av hovmarskalken greve Hans Henrik Taube, och friherrinnan Barbro Fredrika von Albedyl.
 • Aletta Maria, född 1722-07-20 på Rynhuysea, död 1723-01-09.

TAB 6

Louis, (son av Jean Jacques, tab 5), till Finspång samt Stjärnvik och Eköen, båda i Risinge socken och Johannisberg i Tjällmo socken, alla i Östergötlands län. Född 1705-07-11 (10/7) i Haag. Auskultant i bergskollegium2 1730-11-10. Kammarherre5 1737-08-05. Överintendents titel. Död 1758-06-07 på Finspång. 'Han fullbordade 1742 och följande år den präktiga stenhusbyggnaden på Finspång samt anlade flera nya verk i Hällestads bergslag.'. Gift 1:o 1730-12-20 med sin kusin, friherrinnan Eva Christina Oxenstierna af Eka och Lindö, född 1699-08-22, död 1750-07-01 i Stockholm, dotter av kammarherren, friherre Åke Oxenstierna af Eka och Lindö, och Jeanne Elisabet De Geer. Gift 2:o 1751-07-07 på Finspång med Eva Elisabet Ekfelt i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1759-08-06 på Finspång med hovintendenten och riddaren Alexander Carl de Bronikowsky, av en polsk grevlig ätt, född 1726-11-11, död 1795-04-13 på Finspång), född 1727-11-24, död 1788-02-05 i Norrköping (S:t Olai), dotter av konduktören Samuel Ekfelt, och Maria Bratt.

Barn:

 • 1. Louis, född 1731-09-02 i Stockholm. Fänrik vid livgardet. Död 1758 i Stockholm och begraven s. å. 23/1 i Jakobs kyrka.
 • 1. Jacquelina Cornelia, född 1732-01-03, död 1733-03-27.
 • 1. Jean Jacques, friherre De Geer af Finspång, född 1737, död 1809. Se friherrl. ätten De Geer af Finspång, tab 1.
 • 1. Fredrika Eleonora, döpt 1741-03-14 i Stockholm, död 1742-06-25.
 • 2. Charlotta Lovisa, född 1752-11-03 på Finspång, död 1779-05-01 Malma. Gift 1769-06-22 Snesta med sin halvbroders svåger, översten greve Adolf Fredrik Stackelberg, född 1743, död 1816.
 • 2. Beata Sofia, född 1755-11-10 på Finspång, död 1787-04-30 Marieberg. Gift 1772-10-06 på Marieberg med hovmarskalken, friherre Fredrik Ulrik von Friesendorff, i hans 1:a gifte, född 1740, död 1793.

TAB 7

Jean Jacques, (son av Jean Jacques, tab 5), född 1714-01-28 på Finspång. Kanonikus vid S:t Marie kyrka i Utrecht. Död 1781-10-03 på Rynhuysen, som han gjorde till fideikommiss för den äldste av sina manliga avkomlingar. Gift 1:o 1737-08-27 på Maersbergen med baronessan Constantia Clara Tamminga, född 1720-01-08, död 1753-08-12 på Rynhuysen, dotter av baron Eger Tamminga van Maersbergen och Constantia Isabella van der Muelen van Broeckhuysen. Gift 2:o 1755-09-30 i Nijmegen med baronessan Theodora Anna van Haeften van Wadenoyen, född 1721-11-12 på slottet Op-Hemert, död 1801-12-07 på Oudegein, dotter av baron Barthold van Haeften och baronessan Margareta van Lynden van Hemmen.

Barn:

 • 1. Jacquelina Cornelia, född 1741-06-22 på Rynhuysen, död 1786-12-04 i Haag. Gift 1762-02-22 i Utrecht med greve Jacques Paul d'Aumale, född 1733-03-12, död 1780-03-24.
 • 1. Eger Tamminga, född 1743-03-26 på Rynhuysen, död där 1746-04-27.
 • 1. En dotter, född 1744-11-25, död strax efter födelsen.
 • 1. Anthony Gustaaf, född 1745-11-14 på Rynhuysen. Fideikommissarie till Rynhuysen 1781. Död där 1808-10-15.
 • 1. Jan Jacob, född 1750. Fideikommissarie. Död 1819. Se Tab. 8.
 • 1. Isabelle Constance, född 1751-10-19 i Utrecht, död 1777-05-01 i Nijmegen. Gift 1:o 1769-10-03 på Rynhuysen med greve Willem Carel Hendrik von Quadt von Wyckradt, född 1745-08-14, död 1771-09-08. Gift 2:o 1772-11-23 med kaptenen i skotsk tjänst, baron Daniel Mackay, född 1744-05-00, död 1782-09-00
 • 1. Clara Charlotta, född 1753-08-09 på Rynhuysen, död 1803-11-03 i Jutphaas. Gift 1772-05-01 på Rynhuysen med kanonikern vid kapittel van St. Pieter i Utrecht, baron Willem Hendrik van Utenhove van Heemstede, född 1749, död 1784.
 • 2. Willem Carel Pieter, född 1759. Kanonikus. Död 1831. Se Tab. 11.
 • 2. Barthold, född 1761. Kanonikus. Död 1838. Se Tab. 20

TAB 8

Jan Jacob (son av Jean Jacques, tab 7), till Rynhuysen. Född 1750-10-29 i Utrecht. Fideikommissarie till Rynhuysen 1808. Erkänd som medlem av adeln i provinsen Utrecht 1814-08-28. Död 1819-05-13 på Rynhuysen. Gift 1789-04-13 med Jeanne Agathe von Meinertzhagen, född 1770 i Amsterdam, död 1856-11-27 på Rynhuysen, dotter av Jan Daniel von Meinertzhagen och Martha Johanna Nepveu.

Barn:

 • Marthe Jeanne, född 1790-12-26, död 1810-01-07.
 • Constance Clara Charlotte, född 1792-09-16 i Utrecht, död 1864-11-04 i Haag. Gift 1:o 1815-03-01 i förstnämnda stad med sin kusin Jan Louis Karsseboom, född 1784-09-11 i Haarlem, död 1817-04-24 i Rotterdam. Gift 2:o 1833-04-24 i Haag med domstolsledamoten Jacques Douw Loke, född 1779-02-06 i Vlissingen, död 1837-10-28 i Haag. Gift 3:o 1840-08-27 i sistnämnda stad med generalmajoren, RJohO, m. m. Jan Carel de Waldkirch, född 1770 i Grave, död 1841-02-07 i Haag. Gift 4:o 1844-09-05 i sistnämnda stad med sekreteraren hos ridderskapet i provinsen Syd-Holland Ewout van der Dussen van Middelharnis, född 1791-04-15 i Amsterdam, död 1859-08-07 i Haag. Jan Jacob, född 1795, död 1828. Se Tab. 9

TAB 9

Jan Jacob (son av Jan Jacob, tab 8), född 1795-02-13 i Utrecht. Tillträdde Rynhuysen vid faderns död 1819 (godsets fideikommissegenskap hade upphört enligt ett kejserligt dekret 1811-07-04). Anställd vid kejsar Napoleons hedersgarde. Död 1828-06-09 på Rynhuysen. Gift där 1825-01-27 med Marthe Jeanne von Meinertzhagen, född 1802-07-07 i Bremen, död 1876-11-11 i Utrecht, dotter av Henrik Louis von Meinertzhagen och Catharina Margareta Miesegaes.

Barn:

 • Jan Jakob, född 1825. Borgmästare. Död 1884. Se Tab. 10.
 • Henri Louis, född 1827-03-10 på Rynbuysen, död 1883-02-17 i Beverwijk. Gift 1878-11-01 i Bennebroek med Suzanna Marie Christina de Jong, född 1852-08-25 i Arnhem, dotter av Christian de Jong och Maria Witzenburg van Leeuwen.

TAB 10

Jan Jacob (son av Jan Jacob, tab 9), född 1825-12-23 på Rynhuysen. Student vid universitetet i Utrecht och jur. doktor där 1854. Borgmästare i Vreeland och Nigtevecht 1856. Död 1884-07-09 på Rynhuysen. Gift 1855-03-22 i Amsterdam med Henriette Elisabet Luden, född 1833-02-16 i nämnda stad, död 1867-02-05 på Rynhuysen, dotter av direktören för Nederländska banken Jan Luden och Anna Catharina Duker.

Barn:

 • Jan Jacob, född 1856-05-20 i Utrecht, död s. å. 17/8 på Rynhuysen.
 • Ada Matilda, född 1857-11-02 på Rynhuysen, vilken egendom hon innehar. Gift 1880-10-14 i Jutphaas med baron Gijsbert Carel Duco van Hardenbroek van Lockhorst, född 1857-07-15 i Zeist, död 1902-01-17 på Rynhuysen.

TAB 11

Willem Carel Pieter (son av Jean Jacques, tab 7), till Oudegein. Född 1759-03-20 i Utrecht. Kanonikus vid katedralkyrkan i Utrecht. Immatrikulerad i den nederländska adeln 1815-07-13. Död 1831-10-28 på Oudegein. Gift 1782-07-02 i Utrecht med riksgrevinnan Isabella Charlotta Amelia van Nassau La Lecq, född 1755-07-25 i Utrecht, död där 1842-02-07, dotter av riksgreve Jan Nicolas Floris van Nassau La Lecq och hans 2:a fru Maria Anna Testas.

Barn:

 • Jan Floris Anne, född 1786, död 1842. Se Tab. 18
 • Dorothee Annette Antoinette Gustave, född 1788-05-15 i Utrecht, död där 1879-02-13 och begraven vid Jutphaas.

TAB 12

Jan Jacob (son av Willem Carel Pieter, tab 11), född 1784-04-03 i Utrecht. Ledamot av ridderskapet i Utrecht och av provinsens med samma namn styrelse. Död där 1871-11-06. Gift i nämnda stad 1808-12-11 med Elisabet Sofia Jacoba Falck, född 1780-02-24 i Utrecht, död där 1848-02-17, dotter av Otto Willem Philippus Falck och Elisabet Jacoba van Schuler.

Barn:

 • Willem Carel Emile, född 1809. Kammarherre. Död 1856. Se Tab. 13.
 • Guillaumine Sophie Elisabeth, född 1811-04-13 i Utrecht, död där 1812-03-04.
 • Jan Floris Carel, född 1812-03-21 i Utrecht, död där 1813-03-18.
 • Carolina Petronella, född 1813-12-10 i Utrecht, död där 1890-12-24. Gift 1839-05-31 i nämnda stad med medlemmen av provinsialdomstolen för provinsen Drenthe, jur. doktor Gerhardus Johannes Fabius, född 1807-07-26 i Amsterdam, död 1899-09-03 i Utrecht.
 • Isabella Theodora Maria, född 1815-12-16 i Utrecht, död där 1858-02-11. Gift 1848-05-18 i nämnda stad med vice presidenten i domstolen i Utrecht, jur. doktor Anthony Michiel Cornelis van Asch van Wijck i hans 1:a gifte (gift 2:o 1860-10-12 i S:t Maartensdijk i Holland med Maria Barta Nijland, född 1830-12-00 i nämnda stad, död 1876-11-30 i Utrecht, dotter av Jan Martinus Nijland och Rijntje Montusan), född 1808-08-21 i Utrecht, död där 1874-12-03.
 • Elisabet Helena Jacoba, född 1817-05-19 i Utrecht, död 1889-05-29 i Zutphen.
 • Jan Floris Vilhelm, född 1818-11-26 i Utrecht. Löjtnant 1846. Ordonnansofficer hos konung Vilhelm III och prins Vilhelm av Oranien 1853. RNS:tOO 1856-07-11. Kapten 1860. Major 1870. Överstelöjtnant 1873. Avsked s. å. RWürtFrO. Död 1895-10-31 i Haag.
 • Jan Jacob, född 1820. Generalräntmästare. Död 1911. Se Tab. 17.
 • Constance Sofia Adolfina, född 1821-03-13 i Utrecht, död där 1904-02-20.

TAB 13

Willem Carel Emile (son av Jan Jacob, tab 12), född 1809-10-20 i Utrecht. Jur. doktor. Kammarherre. Resident i Djocjakarta på Java. Död där 1856-05-06. Gift 1838-03-08 i Utrecht med Jeanne Henriette Hubertine van Asch van Wijck, född 1811-06-11 i Utrecht, död 1849-05-03 i Soerakarta på Java, dotter av Hubert Matthijs Adriaan Jan van Asch van Wijck och Kenau Hasselaer.

Barn:

 • Jacoba Elisabet Isabella Constance, född 1839-07-10 i Batavia, död 1869-06-05 i Groningen. Gift 1862-07-24 i Barneveld med predikanten i Reitzum, teol. doktorn Johannes Jacobus Ahasverus Ploos van Amstel i hans 1:a gifte (gift 2:o 1870-12-09 i Leuwaarden med Anna Geertruyda Binksma), född 1835-11-02 i Nieuwer-Amstel, död 1895-08-02 i Zeist.
 • Hubertine Adriane Jeanne, född 1840-10-02 i Batavia. Gift 1867-05-02 i Utrecht med borgmästaren i Amerongen och Leersum, direktören vid holländska hypoteksbanken Corneille Jean Mari Dijkmans, född 1841-06-13 i Werkhoven, död 1894-08-26 i Amsterdam.
 • Herman Adriaan, född 1842. Direktör. Död 1894. Se Tab. 14.
 • Kenau, född 1844-01-03 i Batavia, död 1859-08-07 i Utrecht.
 • Theodoor Anne Carel, född 1845. Före detta direktör. Se Tab. 15.
 • Carel Emile Hubert Jan, född 1846-07-26 i Batavia, död där 1875-12-18.
 • Lodewijk, född 1848-02-21 i Soerakarta. Elev vid lantbruksskolan vid Groningen. Vistades sedan i Nederländska Indien och därefter anställd vid holländska statens järnvägsbyrå i Utrecht. Järnvägstjänsteman på Java. Avsked.

TAB 14

Herman Adriaan (son av Willem Carel Emile, tab 13), född 1842-03-07 i Batavia. Student i Delft 1858–1862 vid avdelningen för utbildandet av ostindiska ämbetsmän. Kontrollör 1863 å Java efter vartannat av 3., 2. och 1. klass. Avsked från Ostindiska statstjänsten 1877. Direktör för Nederländska försäkringsbanken s. å. Direktör för holländska hypoteksbanken i Amsterdam s. å. Död 1894-02-02 i Hilversum. Gift 1867-12-11 i Modjokerto med Josephine Gerhardine van Oven, född 1850-11-14 i Pasaroean, död 1910-04-01 Halberstadt, dotter av Wilhelm Heinrich von Oven och Maria Elisabet van Teylingen.

Barn:

 • Carel Willem Herman, född 1869-05-28 i Amsterdam, död 1905-10-06 i Malang på Java.
 • Jeanne Maria, född 1870-09-13 i Modjokerto. Gift 1897-01-17 i Hilversum med före detta borgmästaren i Bennebroek Leopold Adolf van Schuylenburch, född 1870-12-01 i Torborg. Äg. Ulenpas vid Drempt i Gelderland.
 • Herman Carel, född 1876-06-27 i Haag. Bosatt i Filadelfia. Gift 1913-06-04 i Toronto i Canada med Irène Emma O'Neil, född 1882-03-13 i Toronto, dotter av Ralph O'Neil och Elisabeth Webster.

TAB 15

Theodoor Anne Carel (son av Willem Carel Emile, tab 13), född 1845-02-05 i Batavia. Kadett vid militärakademien i Breda 1861. Sekundlöjtnant 1865. 1. löjtnant 1867. Avsked 1876. Direktör för Nederländska försäkringsbanken s. å. och för Hollands hypoteksbank i Amsterdam 1877. Avsked. Gift 1:o 1868-05-13 i Nijmegen med Antoinette Frederika Engelen van Pijlsweert, född 1842-04-05 i Leuvenhofte Hees, död 1908-01-24 i Nijmegen, dotter av Willem Engelen van Pijlsweert och baronessan Catharina Elisabeth Sloet van Hagensdorp. Gift 2:o 1918-06-19 i Amsterdam med Catharina Maria van Werkhoven, född 1884-03-23 i nämnda stad, dotter av Dirk Herman van Werkhoven och Catharina Maria de Kleyn.

Barn:

 • Catharina Elisabet, född 1872-09-18 i Hees vid Nijmegen. Gift 1895-11-14 i Hilversum med vice amiralen Willem Theodoor de Booy, född 1860-02-01 i Haarlem.
 • Antoinetta Theodora Elisabet Louise, född 1883-07-28 i Amsterdam. Gift 1910-09-14 i Bruxelles med Max Otto Bismarck Ackermann, född 1884-04-01 i Langenöls i Schlesien, död 1919-01-06 i Haag.

TAB 16

Willem Carel (son av Theodoor Anne Carel, tab 15), född 1869-02-18 i Nijmegen. Bosatt i Los Angelos i Californien. Gift 1893-09-21 i Leeuwarden med Jacoba Johanna Reeling Brouwer, från vilken han blev skild, född 1870-10-12 i Bergum, dotter av Nicolaas Reeling Brouwer och Anna Aurelia Maria Vegelin van Claerbergen.

Barn:

 • Nicoline Anna Aurelia Maria, född 1894-07-09 i Hoorn. Hoofd der huishouding van H. M. de Koningin, Haag.
 • Antoinette Frederique Albertine, född 1904-03-02 i Liège.

TAB 17

Jan Jacob (son av Jan Jacob, tab 12), född 1820-03-05 i Utrecht. Student vid därvarande universitet 1838. Ledamot av historiska societeten i nämnda stad 1847. Sekreterare i provinsen Utrechts lantbruksförening 1852–1856. Sekreterare i historiska societeten i Utrecht 1852. Ledamot av nederländska litteratursällskapet i Leiden 1860. Arkivarie m. m. vid holländska Johanniterorden i kommendörkretsen i Utrecht. Generalräntmästare vid nämnda orden 1885. Ledamot av utrechtska akademien för konst och vetenskap. RNO 1873. Ledamot av holländska antikvitetsakademien 1875. RPrKrO. RÖFrJO. RLEkkrO. Död 1911-02-25 i Utrecht. Har utgivit åtskilliga arbeten i fornkunskap och historia, däribland »Notice généalogique concernant la famille de Geer» (1897). Ägde 't Gein och Oudegein i Holland. Gift 1876-10-12 i Utrecht med Charlotta Gerhardina van Hengst, född 1840-03-18 i Zeist, död 1915-01-04 i Utrecht, dotter av Carel Joseph van Hengst och Hermandina Fontein Verschuir.

Barn:

 • Hermina Carolina Josephine, född 1878-10-03 i Utrecht, vrouwe van Oudegein.

TAB 18

Jan Floris Anne (son av Willem Carel Pieter, tab 11), född 1786-11-02 i Utrecht. Löjtnant i nederländska kavalleriet. Död 1842-03-27 i nämnda stad. Gift 1819-10-30 i Haarlem med Regina Catharina Huyghens, född 1792-08-12 i Amsterdam, död 1820-11-16 i Haarlem, dotter av Hendrik Huyghens och Anne Adrienne Balde.

Barn:

 • Carel Willem Emile Catharinus, baron de Geer, född 1820. Borgmästare. Död 1900. Se Tab. 19.

TAB 19

Carel Willem Emile Catharinus, baron de Geer (son av Jan Floris Anne, tab 18), född 1820-11-04 i Haarlem. Student i Utrecht 1839. Jur. doktor där. Borgmästare i Bunnik, Odijk och Werkhoven 1846–1850. Skattmästare i Lek 1853. Holländsk baron 1867-02-22. Död 1900-02-24 i Bruxelles. Gift 1:o 1843-09-21 i Utrecht med Eleonora Adrienne de Casembroot, född 1820-08-24 i Deventer, död 1856-12-10 i Utrecht, dotter av Leonard de Casembroot och baronessan Adriana Johanna van Neukirchen genant Nijvenheim. Gift 2:o 1858-12-03 i Elberfeld med Selma von der Heydt, född 1832-07-28 i nämnda stad, död 1885-03-17 i Paris, dotter av Daniel von der Heydt och Bertha Rosalie Wühling. Gift 3:o 1888-09-27 i Linschoten med Maria Margareta Schreinemakers, född 1866-04-01 i Roermond, dotter av Henricus Hubertus Schreinemakers och Maria Catharina Linck.

Barn:

 • 1. Jeanne Adrienne, född 1844-07-20 i Utrecht, död ogift 1876-11-18 i Arnhem.
 • 1. En son, dödfödd 1847-02-06 i Bunnik.
 • 2. Bertha Eleonora, född 1860-10-04 på Keyenberg vid Renkum. Gift 1:o 1886-06-24 i Rotterdam med Jan Gerrit Thomas van der Horst, född 1856-01-02 i Arnhem, död 1897-11-06 i Grammont. Gift 2:o 1899-07-27 i Rotterdam med predikanten Hendrik Metz i hans 2:a gifte (gift 1:o med Cornelia Johanna Knook), född 1858-04-11 i Amsterdam.
 • 2. Anna Henriette Pauline, född 1863-03-31 på Keyenberg. Gift i Montreux med Constant Mollaz.
 • 3. Jeanne Catharina, född 1889-10-10 i Haag. Gift 1916-10-10 i Bruxelles med André de Noyelle.

TAB 20

Barthold (son av Jean Jacques, tab 7), född 1761-08-05 på Rynhuysen. Kanonikus vid S:t Marie kyrkan i Utrecht. Immatrikulerad i den nederländska adeln 1815-07-13. Död 1838-04-28 på Rynhuysen. Gift 1783-08-18 i Utrecht med Jacoba Gijsbertha Beatrix van Vianen, född 1754 i Utrecht, död 1835-07-18 i Jutphaas, dotter av Hermanus van Vianen och Theodora Woertman.

Barn:

 • Jan Louis Willem, baron de Geer van Jutphaas, född 1784-11-14 i Utrecht. Jur. doktor. Generalsekreterare för den offentliga undervisningen 1815. Registrator hos generalstaternas 2. kammare 1817 och 1. kammare 1842. Reste i Sverige 1823, 1834 och 1845. Holländsk baron 1822-06-11, vartill fogades, 1845-12-19, den bestämmelsen att, om han avlede utan bröstarvingar, titeln skulle övergå till hans äldste broders äldste son. Död 1857-11-03 i Utrecht. Han har författat bl. a. det biografiska arbetet »Lodewijk de Geer van Finspong en Leufsta, 1587–1652» (olika uppl. 1834, 1841, 1852) och Notice Historique sur la famille de Geer (Utrecht 1843–1857).
 • Herman Dirk, född 1786-03-11 i Utrecht. Död där 1850-05-27. Gift 1816-03-21 i nämnda stad med Adrienne Eva Jeanne van Asch van Wijck, född 1784-09-27 i Utrecht, död där 1855-05-13, dotter av Michiel Anthony van Asch van Wijck och Cornelia Snoeck.
 • Anthony Gustaaf, född 1788. Kapten. Död 1871. Se Tab. 21
 • Madeleine Theodora Carolina, född 1789-11-07 i Utrecht, död där ogift 1869-04-17.
 • Barthold Reinier, född 1791-05-22 i Utrecht. Professor vid Athenaeum i Franeker. Teologisk författare. Död 1840-05-01 i Jutphaas.
 • Jacoba Gijsbertha, född 1793-05-14 i Jutphaas, död ogift 1863-05-26 i Zeist.
 • Teodora Constance, född 1796-07-18 i Jutphaas, död 1813-04-07 i Utrecht.

TAB 21

Anthony Gustaaf (son av Barthold, tab 20), född 1788-02-18 i Utrecht. »Kerkmeester» vid Jakobskyrkan i nyssnämnda stad. Kapten i borgargardet. Död 1871-02-16 i Utrecht. Gift där 1811-09-18 med baronessan Hester van Lintelo, född 1791-03-10 i Hoogezand, död 1870-01-02 i Utrecht, dotter av godsägaren, baron Egbert van Lintelo och Catharina Graafland.

Barn:

 • Barthold Jacobus Lintelo, baron de Geer van Jutphaas, född 1816. Professor. Död 1903. Se Tab. 22.
 • En son, dödfödd 1821-06-26 i Utrecht.
 • Egbert Lintelo, född 1822. Jur. doktor. Död 1887. Se Tab. 26.
 • Louis, född 1831. Teol. doktor. Död 1909. Se Tab. 31

TAB 22

Barthold Jacobus Lintelo, baron de Geer van Jutphaas (son av Anthony Gustaaf, tab 21), född 1816-12-12 i Utrecht. Student vid universitetet därst. 1833. Promoverad filosofie doktor 1838 och jur. doktor 1841. Domare i Maarsen 1843-09-24. Extra ordinarie professor 1847-09-02. Ledamot av holländska vetenskapsakademien 1850. T. f. professor i hebreiska, arabiska och österländska språk 1855. Professor 1856-12-31 i romersk rätt vid universitetet i Utrecht. President i »Utrechtska ridderskapet» 1877. Ledamot av generalstaternas 2. kammare 1884. Ledamot av Utrechts municipalråd. Överkanalinspektör för åtskilliga kanaler. Ledamot av statskommissionen för revidering av Hollands »Code civil» 1881 samt för revidering av grundlagen 1886. President i Historiska sällskapet i Utrecht. Hedersdirektör i provinsen Utrechts akademi för konst och vetenskap 1892. RNedLO. Död 1903-08-04 i Jutphaas. Skriftställare. Ägde Jutphaas vid Utrecht. Gift 1846-08-12 i Zeist med Cornelia Anna Alexandrine Louisa van Asch van Wijck, född 1825-03-24 i Utrecht, död där 1900-06-11, dotter av statsrådet, borgmästaren i nämnda stad Hubert Matthijs Adriaan Jan van Asch van Wijck och Kenau Hasselaer.

Barn:

 • Hester Gustava Bartholdine Cornelie, född 1847-05-29 i Maarsseveen, död 1905-01-13 i Haag. Gift 1889-02-21 i Utrecht med ordonnansofficeren hos konung Vilhelm III av Holland och hos kronprinsen, prins Alexander av Oranien, artillerikaptenen, RVO m. m. baron Hendrik van Hogendorp, född 1851-06-17 i Haag, död där 1902-09-13.
 • Herman Hubert Adriaan Jan, baron de Geer van Jutphaas, född 1848. Borgmästare. Död 1909. Se Tab. 23.
 • Anthony Gustaaf, enl. kungl. nederländskt tillstånd 1891-09-08 van Lintelo de Geer, född 1849-12-28 i Utrecht. Promoverad jur. doktor vid universitetet därst. 1875. Advokat vid hovrätten därst. s. å. Ämbetsman vid kantondomstolen i Utrecht och i Wijk 1877. Död 1896-12-08 i Haarlem.
 • Jeanne Cornelie, född 1852-01-13 i Utrecht, död där ogift 1887-06-16.
 • Cornelie Bartholdine, född 1853-09-03 i Utrecht, död där 1873-01-06.
 • Jacoba Theodora Madeleine Cornelie, född 1855-06-20 i Zeist. Gift 1878-07-25 i Utrechts domkyrka med Henry van Son, från vilken hon blev skild, född 1856-03-19 i Patti på Java, död 1914-03-19 i Amsterdam.
 • Adrienne Anna Maria Cornelie, född 1859-07-20 i Zeist. Gift 1887-02-17 i Utrechts domkyrka med direktören i Utrechtska allmänna brandförsäkringsaktiebolag jur. doktor Christiaan Matthias Reinier Radermacher Schorer, född 1852-01-21 i Harderwijk, död 1920-04-01 i Bildt.
 • Barthold Cornelis Lintelo, född 1861-06-09 i Utrecht, död där 1863-12-22.
 • Matthyas Margarethus Cornelis, född 1864-02-27 i Utrecht, död där s. å. 19/11.
 • Barthold Jacob Lintelo, född 1865-09-30 i Utrecht, död där 1890-08-24.
 • Mathilde Margaretha Cornelie, född 1867-03-24 i Utrecht. Gift i domkyrkan därst. 1889-05-16 med grosshandlaren och delägaren i firman Bröderna Boissevain Willem Boissevain i hans 2:a gifte (gift 1:o med Cecilia Henriette Nugent, dotter av lord Georg Thomas John Nugent, markis av West-Meath, och Marie Josefine Touret), född 1849-07-07 i Amsterdam.

TAB 23

Herman Hubert Adriaan Jan, baron de Geer van Jutphaas (son av Barthold Jacobus Lintelo, tab 22), född 1848-11-25 i Utrecht. Student där 1870. Borgmästare först i Ylst 1875 samt i Doorn och Maarn 1880. Död 1909-01-16 i Doorn. Gift 1877-07-26 i Utrecht med Elsabé Maria Theodora van den Broeke, född 1856-10-18 i Jutphaas, död 1917-04-09 i Haag, dotter av Guilliam van den Broeke och Anna Jacoba Roelvink.

Barn:

 • Maria Cornelie Bartholdine, född 1878-10-26 i Rinsumageest. Gift 1910-05-19 i Doorn med predikanten Henricus Eskilhoff Gravemeyer, född 1878-10-20 i Wijmbritseradeel.
 • En dödfödd dotter 1880-03-26 i Doorn.
 • Maria Anna Jacoba, född 1881-05-31 i Doorn, liksom de yngre syskonen, död där 1883-05-03.
 • Maria Theodora, född 1882-06-24, död 1915-03-28 i Alkmaar. Gift 1902-09-04 i Doorn med domaren, jur. doktor Arnold Daniel Hermannus Quintus, född 1868-07-03 i Dokkum.
 • Barthold Jacob Lintelo, baron de Geer van Jutphaas, född 1884. Jur. doktor. Se Tab. 24.
 • Magdalena Jacoba Cornelie Theodora, född 1885-03-29. Gift 1909-03-20 i Doorn med Jan Minnema van Haersma de With, född 1883-11-10 i Barneveld.
 • Hubertine Hermine Adrienne Jeanne, född 1887-12-15. Gift 1913-10-15 i Doorn med kaptenen vid lantvärnsinfanteriet Alfred Sprenger, född 1883-07-28 i Leeuwarden.

TAB 24

Barthold Jacob Lintelo, baron de Geer van Jutphaas (son av Herman Hubert Adriaan Jan, tab 23), född 1884-03-03 i Doorn. Jur. doktor. Eere-ridder der Johanniter-orde, referendaris provinciale griffie Utrecht, dijkgraaf van den Lekdijk Benedendams en van den Ysseldam. Gift 1911-05-23 i Utrecht med Anna Cornelia Röell, född 1889-08-05 i Leiden, dotter av baron Willem Cornelis Röell och Maria Cornelia Johanna Bierens de Haan.

Barn:

 • Louys
 • Marie Wilhelmine Louise,
 • Hester Gustava

TAB 25

Louys (son av Barthold Jacobus Lintelo, tab 22), född 1862-08-31 i Jutphaas. Elev vid lantbruksskolan i Wageningen. Borgmästare i Lekkerkerk 1893. Gift 1895-05-25 i Haag med Francisca Petronella van Oort, född 1865-07-27 i Sluis, död 1918-06-22 i Rotterdam, dotter av Petrus van Oort och Tanneke Andriesa Francina Blankert.

Barn:

 • Louise Francisca, född 1904-09-23 i Lekkerkerk.

TAB 26

Egbert Lintelo (son av Anthony Gustaaf, tab 21), född 1822-12-06 i Utrecht. Student 1840 och jur. doktor vid universitetet i nämnda stad. Död 1887-08-11 i Zeist och begraven vid Juthpaas. Gift 1:o 1848-06-22 i Zeist med Anna Maria Adrienne van der Voort, född 1825-08-27 i Amsterdam, död 1859-08-09 på Nieuweroord vid Zeist, dotter av Gilles van der Voort och Petronella Elisabeth Beckeringh. Gift 2:o 1861-08-01 i Amsterdam med Henriette Jacoba Blaauw, född 1834-11-03 i sistnämnda stad, död 1894-11-18 i Zeist, dotter av Willem Blaauw och Birgitta Vilhelmina Jacoba Gerbrandine van Hoorn.

Barn:

 • 1. Anthony Gustaaf Egbert, född 1851, död 1880. Se Tab. 27.
 • 1. Petronella Elisabeth Adrienne, född 1854-03-31 i Amsterdam. Gift 1879-07-18 i Zeist med notarien Anton Theodoor Maria van Asch van Wijck, född 1849-09-28 i Utrecht, död där 1892-09-23.
 • 1. Anna Maria, född 1856-08-19 på Nieuweroord, död 1874-03-30 i Amsterdam.
 • 1. Hester Magdalena Jacoba, född 1858-05-05 i Amsterdam, död där 1860-12-13.
 • 2. Gilles Egbert, född 1862. Före detta direktör. Se Tab. 28.
 • 2. Henriette Jacoba, född 1863-12-20 i Amsterdam. Gift 1892-05-25 i Zeist med notarien Henrik Johan Besier, född 1867-04-17 i Utrecht, död där 1916-09-24.
 • 2. Hester Birgitta, född 1868-02-22 i Amsterdam, död 1903-06-14 i Zeist. Gift 1894-05-24 där med Anne Eliza Willem Rutgers van Rozenburg, född 1861-06-22 i Haarlem.
 • 2. Birgitta Vilhelmine Jacoba Gerbrandine, född 1872-07-30 i Zeist.
 • 2. Anna Elisabet, född 1874-05-27 i Zeist.
 • 2. En dotter dödfödd 1878-04-25 i Zeist.

TAB 27

Anthony Gustaaf Egbert (son av Egbert Lintelo, tab 26), född 1851-09-16 på Nieuweroord vid Zeist. Student vid »Athenaeum illustre» i Amsterdam 1869–1872. Död 1880-06-10 i Zeist. Gift 1878-07-08 i London med Anna Emilia Charlotta Moewis i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1883 i London med Merwyn Standish de Montmorency, född 1853-06-30 i Paris), född 1850-03-17 i Berlin, dotter av Charles Moewis och Emilie Marie Rotch.

Barn:

 • Adrienne Elisabet Maria Jacquette, född 1879-07-20 i Zeist. Gift 1909-04-14 i Territet med engelske översten Peter Francis Fitzgerald, född 1879-09-22 i Tralee.

TAB 28

Gilles Egbert (son av Egbert Lintelo, tab 26), född 1862-09-08 i Amsterdam. Före detta direktör i lantbruksbanken i Utrecht. Gift 1905-08-03 i Zeist med Maria Beuker, född 1877-03-04 i Amsterdam, död 1914-09-04 i Zeist, dotter av Henri Eduard Beuker och Maria Beuker.

Barn:

 • Maria, född 1907-12-03 i Zeist, liksom systrarna.
 • Jacoba Henrietta, född 1909-11-05.
 • Anna Elisabet, född 1913-10-01.

TAB 29

Willem (son av Egbert Lintelo, tab 26), född 1866-06-04 i Amsterdam. Gift 1:o 1903-07-28 i Paris med Marie Dussu, från vilken han följande år blev skild, född 1881-01-01 i Constantine. Gift 2:o 1905-11-19 i Paris med Henriette Ellen Helene Adelaide Schmitt, född där 1880-05-12, dotter av Othon Godefroy Schmitt och Marie Helene Scherrer.

Barn:

 • 2. Henriette Helene Maxienne Hester, född 1907-04-04 i Paris.
 • 2. Elbert Lodewijk Maximiliaan Willem, född 1910-12-18 i Amsterdam.

TAB 30

Egbert Lintelo (son av Egbert Lintelo, tab 26), född 1869-08-29 i Amsterdam. Eere-ridder der Johanniter-orde. Gift 1901-05-03 i Zeist med Maria van Marwijk Kooy, född 1875-06-17 i Zeist, dotter av Johannes Hendrikus van Marwijk Kooy och Henriette Beuker.

Barn:

 • Henriette Jacoba, född 1902-12-03 i Zeist, liksom syskonen.
 • Jenny Micheline, född 1907-09-20.
 • Louis, född 1911-09-23.

TAB 31

Louis (son av Anthony Gustaaf, tab 21), född 1831-12-28 i Utrecht. Student där 1850. Promoverad teologie doktor 1855. Bosatte sig sedan på, sin villa Marienhof i Velp i Geldern. Död där 1909-03-05. Gift 1859-10-21 i Amsterdam med Petronella Elisabet Beekeringh, född 1840-01-31 där, död 1902-09-18 på Marienhof, dotter av Dirk Jan Beekeringh och Sara Maria Schilt.

Barn:

 • Anthony Gustaaf, född 1866-06-08 i Doesburg. Jur. stud. i Utrecht 1886. Död 1888-04-27 i Velp i Geldern.
 • Lodewijk, född 1867-09-07 och död 1869-02-11 i Groningen.
 • Sara Maria, född 1868-10-13 i Groningen. Gift 1896-08-20 i Velp med predikanten Berend ten Cate, född 1868-02-26 i Enschede.
 • Lodewijk, född 1872-01-27 i Groningen. Predikant. Död 1904-09-01 i Losser.
 • Hester, född 1873-03-08 i Groningen, död 1908-06-12 i Haag.
 • Petronella Elisabet, född 1874-09-07 i Groningen. Gift 1898-09-28 i Velp med assuradören Emil Gerard van Hoogstraten, född 1873-10-13 i Stad-Almelo.
 • Barthold Jacob, född 1875. Notarie. Död 1918. Se Tab. 33
 • Jacoba Magdalena, född 1878-09-01 i Rotterdam.
 • Jeanne, född 1880-01-11 i Rotterdam. Gift 1912-02-22 i Haag med predikanten Kornelis Daniel van Noppen, född 1884-10-29 i Wynjeterp.

TAB 32

Dirk Jan (son av Louis, tab 31), född 1870-12-15 i Groningen. Jur. doktor. Borgmästare i Arnhem. Före detta medlem av Generalstaternas 2. kammare. Gift 1904-08-11 i Rotterdam med Maria Voorhoeve, född där 1883-05-01, dotter av Jacob Voorhoeve och Hedvig Weiss.

Barn:

 • Hedwig Maria, född 1905-05-20 i Rotterdam.
 • Lodewijk Eduard, född 1907-08-05 i Rotterdam.
 • Elisabeth Wilhelmina, född 1909-05-31 i Haag.
 • Henriette Sophia, född 1911-05-06 i Haag.
 • Alexander Ernst, född 1912-12-12 i Haag.

TAB 33

Barthold Jacob (son av Louis, tab 31), född 1875-11-03 i Groningen. Notarie. Död 1918-09-13 vid en järnvägsolycka i Muiden, Noord-Holland. Gift 1904-09-22 i Haag med Johanna Elisabeth Everwijn, född 1880-11-10 i Nijmegen, dotter av Roeland Everwijn och Diederika Jacoba Catherine Constance de Man.

Barn:

 • Louis, född 1905-07-08 i Haag, liksom syskonen.
 • Catherine Constance, född 1907-06-01.
 • Petronella Elisabeth, född 1910-05-19.
 • Barthold Jacob, född tvilling 1915-03-16.
 • Johanna Elisabeth, född tvilling 1915-03-16.

TAB 34

Anton Gustaf, (son av Louis, tab 4), född på Rynhuysen och döpt 1667-10-29 i Utrecht. Volontär vid livgardet 1689-01-26. Sergeant därst. 1691-05-04. Löjtnant vid Upplands regemente 1696-02-29. Kapten därst. 1700-04-03. Major 1707. Död 1732-03-10 i Amsterdam. Gift 1:o 1707-09-05 i Stockholm med Jeanne Margaretha Rumpf, född 1682-06-21, död 1708-07-15 i Stockholm, i barnsäng, dotter av nederländske residenten därst. Christiaan Constantijn Rumpf och Anna Margaretha Bex. Gift 2:o 1723-01-07 i Amsterdam med Maria Christina De Geer, född 1678-10-17 i nämnda stad, död där 1746, dotter av kommissarien Gerard De Geer.

Barn:

 • 1. Jeanne Elisabeth, född 1708-07-13 i Stockholm, död 1766-12-14 i Haag. Gift 1:o 1731-02-00 i Amsterdam med Sir Walter Senserf, död 1752-08-14 i Rotterdam. Gift 2:o 1753-10-09 i Haag med generalmajoren Jan Maximiliaan van Tuyll van Serooskerken i hans 2:a gifte (gift 1:o 1739-02-24 med baronessan Ursulina Christina Reiniera van Reede, död 1747-10-31), född 1710-04-25, död 1762-12-18.

TAB 35

Jean, (son av Louis De Geer, adlad De Geer, tab 1), till Godegård i likanämnda socken, Östergötlands län och Skyllbergs bruk i Lerbäcks socken, Örebro län. Född 1632-06-11 i Amsterdam. Bruksägare. Död 1696-06-01 på Godegård. Gift 1674-11-27 i Stockholm med Sara Catharina Hovius i hennes 2:a gifte (gift 1:o med kommissarien Isaac Bex), född omkr. 1634, död 1714 på Godegård.

Barn:

 • Jean, född 1675. Brukspatron. Död 1740. Se Tab. 36
 • Louis, född 1677. Brukspatron. Död 1735. Se Tab. 50

TAB 36

Jean, (son av Jean, tab 35), den yngre, till Godegård. Född 1675-06-19 på Godegård. Brukspatron. Död där 1740-07-15 och begraven i familjegraven vid Godegårds kyrka, Östergötlands län. Han lät 1724 tillbygga nämnda kyrka, till vilken han dessutom gjorde åtskilliga föräringar, varför han fick jus patronatus i förs Gift 1:o 1697-06-24 på Finspång med sin kusin Sara Maria De Geer, döpt 1662-09-17 i Utrecht, död 1699-01-12 på Godegård, dotter av assessorn Louis De Geer och Jeanne Parmentier. Gift 2:o 1705 med Maria Christina von Bülow, född 1687, död 1713-12-08 på Godegård, som i sitt vapen förde femton gyllene penningar i blått fält, dotter av bremiska lantrådet Hartwig Christoffer von Bülow och friherrinnan Anna Elisabet Erskine.

Barn:

 • 2. Johan Carl, född 1706. Brukspatron. Död 1750. Se Tab. 37
 • 2. Louis, född 1707-03-06, död s. d.
 • 2. Beata Christina, född 1708-02-02 på Godegård, död 1773-02-06 Ludvika. Gift 1731-01-06 på Godegård med kammarherren, friherre Carl Gustaf Cedercreutz, född 1706, död 1775.
 • 2. Lovisa Vilhelmina, född 1709-09-01 på Godegård, död 1786-05-27 Regnaholm och begraven s. å. 2/6. Gift 1733-11-01 på Godegård med hovjunkaren Axel Gyllenkrok, född 1699, död 1741.
 • 2. Otto Vilhelm, friherre De Geer af Tervik, född 1710, död 1769. Se friherrl. ätten De Geer af Tervik, tab 1.
 • 2. Alexander, född 1712. Kapten. Död 1771. Se Tab. 44
 • 2. Hedvig Fredrika, född tvilling 1713-12-01 på Godegård, död 1783-02-13 Karlshov s socken, Östergötlands län. Gift 1736 med generallöjtnanten och landshövdingen Carl Gustaf Roxendorff, friherre von Roxendorff, född 1697, död 1784.
 • 2. Maria Elisabet, född tvilling 1713-12-01, död 1791-08-02 Nordsjö. Gift 1733-11-02 med brukspatronen Nils Bergenstråhle, född 1698, död 1767.

TAB 37

Johan Carl, (son av Jean, tab 36), till Godegård. Född där 1706-04-09. Student i Uppsala 1723-10-23. Bruksägare. Död 1750-01-22 i Örebro. Gift 1737 med Althea Maria de Besche, född 1707-12-04 Österby, död 1764-09-24 på Godegård, dotter av bruksägaren Georg de Besche, och Anna Catharina Boor.

Barn:

 • Maria Christina, född 1738-04-08 på Godegård, död 1786-10-02 Braxstad s socken, Östergötlands län och begraven s. å. 12/10. Gift 1756-12-28 på Godegård med bruksägaren Per Agrell, född 1718, död 1772-05-28 Harvesta
 • Johan Otto, född 1739-04-13 på Godegård. Bruksägare. Död ogift 1811-07-17 på Braxstad.
 • Carl Gustaf, född 1740. Major. Död 1811. Se Tab. 38
 • Althea Johanna, född 1742-01-15 på Godegård, död 1826-10-02 i Stockholm. Gift 1766-05-23 på Godegård med kammarrådet Gustaf Printzell, adlad och adopt. von Stockenström, född 1736, död 1798.
 • Georg Ludvig, född 1743-02-19 på Godegård, död där s. å. 9/5.
 • Alexander, född 1744. Kapten. Död 1814. Se Tab. 39
 • Fredrik, född 1746-11-27 på Godegård. Auskultant i Svea hovrätt 1766. Extra ordinarie notarie därst. 1768. E. kanslist i riddarhuskansliet under riksdagen 1769. Notarie i generalkrigsrätten vid Svea livgarde 1770. Auditör därst. s. å. 7/11. Död ogift 1781-04-30 på Stensjö gästgivaregård i St. Malms socken, Södermanlands län.
 • Sabina Lovisa, född 1747-12-24 på Godegård, död ogift 1807-01-04 på Braxstad.
 • Georg Henrik, född 1749-08-26 på Godegård. Volontär vid Östgöta infanteriregemente 1760-06-23. Förare därst. 1768-06-23. Livdrabant 1769-11-14. Löjtnant i armén 1775-08-09. Kapten i armén 1789-05-20. Avsked från livdrabantstjänsten 1800-06-12. Död ogift 1841-12-29 på Skälboö i Skönberga socken, Östergötlands län.

TAB 38

Carl Gustaf, (son av Johan Carl, tab 37), född 1740-10-20 på Godegård. Volontär vid Östgöta infanteriregemente 1759-08-01. Förare därst. 1760-01-06. Fänrik s. å. 23/6. Löjtnant 1777-06-06. Kapten och regementskvartermästare3 1783-05-28. Kompanichef3 1788-07-15. Majors avsked 1792-05-07. Död 1811-12-13 i Linköping. Gift 1782-10-17 på Malingsbo bruk i Malingsbo socken, Kopparbergs län med sin kusins svägerska Eriana Lovisa von Ehrenheim, född 1757-06-26, död 1818-08-17 i Jönköping, dotter av kammarherren Carl Gustaf von Ehrenheim B, och Sara Regina Tersmeden C.

Barn:

 • Regina Althea, född 1783-09-22 Braxstad s socken, Östergötlands län, död 1821-08-24 Eksjö-Hovgård. Gift 1809-05-21 på Braxstad med sin systers svåger majoren Carl Hedenstierna, i hans 1:a gifte, född 1769, död 1836.
 • Gustava Lovisa, född 1785-04-23 på Braxstad, död 1855-08-19 i Jönköping. Gift 1806-07-08 på Braxstad med lagmannen Anders Otto Hedenstierna, född 1771, död 1847.

TAB 39

Alexander, (son av Johan Carl, tab 37), född 1744-06-12 på Godegård. Volontär vid Östgöta infanteriregemente 1759-12-20. Rustmästare därst. 1760-04-30. Sergeant 1762-09-19. Livdrabant 1764-12-20. Löjtnant i armén 1768-09-27. Kapten. Avskedad 1781-07-16. Död 1814-07-05 Skälboö. Gift 1785-10-06 Nordsjö med sin kusins dotter Ulrika Elisabet Wolffelt, född 1767-09-12, död 1832-01-09 på Skälboö, dotter av ryttmästaren Otto Magnus Wolffelt, och hans 1:a fru Althea Lovisa Bergenstråhle.

Barn:

 • Althea Maria, född 1786-10-08 på Skälboö, liksom syskonen, död 1877-08-16 Almstad. Gift 1818-01-04 på Skälboö med lagmannen, friherre Fredrik Jakob Funck, född 1778, död 1864.
 • Lovisa Ulrika, född 1787-11-30, död ogift 1879-02-07 i Söderköping.
 • Johanna Vilhelmina, född 1791-10-03, död 1796-04-27 på Skälboö.
 • Carl Otto, född 1794, död 1796-05-21 på Skälboö.
 • Fredrik Vilhelm, född 1796. Kapten. Död 1850. Se Tab. 40
 • Gustaf Adolf, född 1801-03-08, död s. å. 16/3 på Skälboö.
 • Carolina Sofia (Ninni), född 1804-10-26, död ogift 1876-02-29 Brunneby

TAB 40

Fredrik Vilhelm, (son av Alexander, tab 39), född 1796-08-20 Skälboö. Student i Uppsala 1814. Fanjunkare vid Svea livgarde 1817-09-20. Fänrik därst. s. å. 8/11. Stabslöjtnant 1825-08-29. Löjtnant 1826-12-06. Kapten 1830-06-19. Avsked 1831-04-23. Död 1850-11-14 på Skälboö. Gift 1835-09-29 Braxstad s socken, Östergötlands län med sin kusins dotter, stiftsjungfrun Amalia Carolina Vilhelmina Hedenstierna, född 1814-12-30 i Jönköping, död 1884-04-15 i Söderköping, dotter av lagmannen Anders Otto Hedenstierna, och Gustava Lovisa De Geer.

Barn:

 • Carl Vilhelm Alexander Ludvig, född 1836. Kapten. Död 1909. Se Tab. 41.
 • Emil Otto Fredrik Algernon, född 1838-07-14. Kadett vid Karlberg 1853-10-06. Död 1854-08-30 i Jönköping.
 • Axel Gerhard Henrik Gustaf, född 1845-01-19 på Skälboö, död 1868-07-24 på Kliened, Skaraborgs län.
 • Lovisa Vilhelmina Althea Elisabet, född 1847-10-22, död 1849-03-14.

TAB 41

Carl Vilhelm Alexander Ludvig, (son av Fredrik Vilhelm, tab 40), född 1836-07-15 Skälboö. Kadett vid Karlberg 1852-07-01. Utexaminerad 1856-11-13. Underlöjtnant vid 2. livgrenadjärregementet s. å. 21/11. Elev vid Ultuna lantbruksinstitut 1857. Avgången därifrån 1859. Löjtnant 1866-07-04. Kapten i armén 1875-04-23. Avsked med tillstånd att i armén kvarstå s. d. Avsked ur krigstjänsten 1877-11-30. Ledamot av Östergötlands läns landsting 1891. RVO 1895-11-30. Död 1909-06-28 i Norrköping, S:t Olai förs,. – Arrenderade Skälboö 1861–1870 och ägde nämnda egendom från sistnämnda år samt genom sitt gifte del i Viggeby i Skönberga socken, Östergötlands län. Gift 1865-09-07 i Skönberga kyrka med grevinnan Hedvig Vendla Marianne Vilhelmina von Schwerin, född 1845-08-11 på Viggeby, död 1927-03-10 (Norrköping, S:t Olai db nr 68), dotter av översten greve Filip Verner von Schwerin, och grevinnan Hedda Mariana Charlotta von Schwerin.

Barn:

 • Amalia Marianne Louise, född 1867-12-25 på Skälboö, liksom bröderna. Gift 1888-07-17 med sin syssling, godsägaren Ludvig Leonard Fries, född 1860-02-05 Mariehov, död 1936-03-31 i Tåby förs, Östergötlands län,.
 • Emil Vilhelm Filip, född 1871. Kapten. Se Tab. 42
 • Ludvig Gerhard Fredrik (Love), född 1874-09-27. Utexaminerad från tekniska skolan i Norrköping 1895-06-01. Ritare vid Vulcans verkstäder i Norrköping 1895–1897 och vid Hellefors styckebruks verkstäder 1897–1898 samt vid Fiskeby pappersbruk 1898. Praktiserade i Tyskland 1898–1899, i England 1899 och i Nordamerika 1900–1903. Gift 1:o 1900-06-24 i New York med Alma Mathilda Jungstedt, född 1856-08-15 i Norrköping, död 1923-12-06 i Stockholm, begraven i Skönberga (Stockholm, Engelbrekts förs, db), dotter av tullkontrollören Johan Nikolaus Jungstedt och Mathilda Sundius. Gift 2:o 1934-12-02 i Stockholm, Tyska kyrkan med Helene Elisabeth Otterbacher, född 1907-05-19 i Stuttgart, Tyskland
 • Fredrik Alexander, född 1881-05-07 på Skälboö. Skogselev. Död 1904-08-01 i Norrköping.

TAB 42

Emil Vilhelm Filip, (son av Carl Vilhelm Alexander Ludvig. tab 41), född 1871-06-06 på Skälboö i Skönberga socken, Östergötlands län. Volontär vid 2. livgrenadjärregementet 1892-05-31. Mogenhetsexamen 1893-05-20. Sergeant vid nämnda regemente 1894-06-14. Elev vid krigsskolan s. å. 16/8. Fanjunkare 1896-08-12. Utexaminerad s. å. 3/12. Underlöjtnant vid nämnda regemente 1896-12-09. Löjtnant därst. 1900-11-09. RTMO4kl s. å. i dec. Kapten 1909-03-05. RSO 1917-06-06. Avsked 1922-05-26 med skyldighet att inträda i regementets reserv. Befälhavare för Norrköpings östra rullföringsområde nr 26 1924-10-01–1936-10-01. Major i armén 1929-10-04. Avsked ur reserven 1937 eller 1938. SkytteGM. Gift 1902-09-28 i Skönberga kyrka med friherrinnan Charlotta Sofia (Tomasine) Funck, född 1879-01-08 Bolltorp ätten von Möller).

Barn:

 • Margareta Vilhelmsdotter, född 1903-09-24 på Bolltorp. Gift 1934-03-05 i Stockholm, Engelbr., förs, (vb 32) med hovkapellmäst. Nils Grevillius i hans 2:a gifte (gift 1:o med Dagmar Söderbergh, född 1894-05-28, äktensk. uppl. gm Stockholms RR:s utsl. 1934-01-22), född 1893-03-07.
 • Jan-Carl Louis Alexander Vilhelmsson, född 1905-07-16 på Bolltorp.
 • Göran Fredrik Louis Vilhelmsson, född 1906-09-12 i Norrköping.
 • Adrienne Charlotte Thomasine Vilhelmsdotter, född 1908-06-07 i Norrköping, S:t Olai förs,. Gift 1929-01-09 med greve Erik Melcher Shering Wachtmeister af Johannishus, född 1892-07-14
 • Louise Charlotte Marianne Vilhelmsdotter

TAB 43

Carl Axel Gerhard , (son av Carl Vilhelm Alexander Ludvig, tab 41), född 1877-05-29 på Skälboö. Elev vid tekniska skolan i Norrköping. Ingenjör. Fabriksledare först vid Mill Creek sulfitfabrik, Howe Sound, B. C., Canada, sedan vid Nashwaak sulfitfabrik i S:t John, Norra B., Canada. Canadensisk medborgare. Död 1931-10-17 i West St. John, N. B., Canada, begraven å Good Shepherds kyrkogård i Fairville. Gift 1:o 1905-09-11 i Fairville, Norra B., Canada, med Anna Maria Nelson, född 1888-02-13 i Fairville, död där 1906-06-15. Gift 2:o 1908-06-03 i S:t John, Norra B., Canada, med Kate May Trueman i hennes 1:a gifte (omg. 1940-09-23 med mr Burley), född 1884-05-14 i S:t John, dotter av E. F. Trueman och Kate Smith.

Barn:

 • 1. Anna Marianne Louise, född 1906-06-06 i Fairville, död där s. å. 21/8.
 • 2. Edith Katherine Marianne, född 1909-10-20 i S:t John. (S:t Olai förs, Norrköping, fb). Gift 1935-03-27 i St. John, N. B., Canada med Harold Corlett Atkinson, född 1900-03-27 i Sherbrooke, P. Q., Canada. Platschef h. St. George Pulp & Paper Co. Ltd. Se vidare Biografica.
 • 2. Katie Schwerin Trueman, född 1915-04-11 i Chandler, P. Z., Canada. Gift 1933-02-07 i St. John, N. B., Canada med stuvaren Gerald Philip Hoffernan
 • 2. Carl Gerhard Ludvig, född 1917-09-09 i Bathurst, Norra B., Canada.
 • 2. Ethel Margareta May (Peggie), född 1920-10-09 i Vancouver, B. C., Canada.

TAB 44

Alexander, (son av Jean, tab 36), till Kåreholm i Rönö kapellförsaml., Östergötlands län. Född 1712-05-04. Student i Uppsala1 1723-10-23. Underofficer vid artilleriet. Livdrabant 1732-12-15. Kapten i konung Stanislai tjänst. Löjtnant vid Östgöta infanteriregemente 1736-11-22. Avsked 1741-08-17. RSO 1761-11-23. Död 1771-10-07 Mälby. Gift 1:o 1737 med sin kusin Beata Elisabet De Geer, född 1715-08-12, död 1741, dotter av bruksägaren Louis De Geer och Christina Gustaviana Baars. Gift 2:o 1744 med Althea Silfverström i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1717-06-24 med ryttmästaren Johan Hultman, adlad Adelswärd, född 1690, död 1729), född 1700-07-27, död 1765-07-22 på Kåreholm, dotter av kammarrådet Johan Silfverström och hans 2:a fru Althéa de Besche. Gift 3:o 1766-12-14 på Kåreholm med Sara Christina Löthman i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1780 i Stockholm med övertullinspektoren Johan Severin Pyhlson, född 1750-04-22 i Halmstad, död 1831-02-27 på Karlsro vid nämnda stad), född 1746 i Sala, död 1804-05-20 i Lovisa i Finland, dotter av ombudsmannen vid generaltullarrendesocieteten Carl Fredrik Löthman och Catharina Maria Behring.

Barn:

 • 1. Johan Ludvig, född 1738-09-12, död s. å.
 • 1. Alexander Magnus, född 1739-10-12. Student i Uppsala1 1760-10-28. Hovjunkare. Död ogift 1817-01-26 på Karlshov i Älvestads socken, Östergötlands län.
 • 1. Otto Reinhold, född 1741-04-23 Johannisberg. Hovjunkare. Död barnlös 1808-04-16 (el. 20/3) på Karlshov. Gift 1791-10-02 på Kåreholm med Inga Elisabet Hollsten, född 1740, död 1803-12-25 Tororp
 • 3. Johan Carl, född 1769. Löjtnant. Död 1815. Se Tab. 45.

TAB 45

Johan Carl, (son av Alexander, tab 44), född 1769-08-15 i Norrköping. Sekundkorpral vid Östgöta kavalleriregemente 1785. Fänrik vid Åbo läns infanteriregemente s. å. Adjutant vid Savolaks lantvärn 1788. Premiärlöjtnant vid karelska jägarekåren 1789. Stabsadjutant vid Uleåborgsbrigaden s. å. Transp. till Kajana lätta infanteribataljon 1790. Död 1815-09-07 Tjusterby Gift 1799-02-02 i Helsingfors med Anna Sofia Lundgren, född 1778, död 1816-04-29 på Tjusterby.4

Barn:

 • Carl Vilhelm, född 1796. Postmästare. Död 1866. Se Tab. 46.

TAB 46

Carl Vilhelm (son av Johan Carl, tab 45), född 1796-07-27 på Sveaborg. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland under nr 26 bland adelsmän 1818-01-29. Extra landskanslist i Vasa län 1814-11-01. Transp. till Tavastehus län 1816-11-00. Extra kopist 1818-12-31 och kopist i finska generalguvernementskansliet 1819-11-29. Extra ordinarie kammarskrivare i kejs. senaten för Finland 1821-02-17. Postmästare först i Karis 1824-05-04 och sedan i Borgå 1836-07-12. Avsked 1848-02-01. Död 1866-03-29 i Borgå. Gift 1822-04-11 i Tavastehus med Hedvig Elisabet Kjellström, född 1797-07-17 i S:t Petersburg, död 1856-07-10 i Borgå, dotter av regementsväbeln Gabriel Kjellström och Maria Elisabet Fagerlund.

Barn:

 • Carl Vilhelm Alexander, född 1823-03-01 i Helsingfors, död 1838-01-07 i Borgå.
 • Johan Louis Bernt, född 1825-12-13 i Karis socken. Underofficer vid 3. finska linjebataljonen. Porte-épée fänrik därst. Fänrik 1844-06-24. Underlöjtnant 1846-06-25. Löjtnant 1849-02-01. Transp. till Narviska jägareregementet 1854-03-06. Stabskapten därst. 1855-02-21. Degraderad till soldat 1858-02-11. Berövade sig med anledning därav livet s. å.
 • Gustaf Fredrik Otto, född 1828. Löjtnant. Död 1895. Se Tab. 47.
 • Robert Magnus Rikard, född 1831-02-07 i Karis socken. Student i Helsingfors 1852-11-18. Uttog betyg från universitetet 1856-04-14. Död ogift 1873-03-15 i Mörskoms socken.
 • Johanna Carolina Elisabet, född 1833-08-03 i Karis socken. Död 1895-12-13 i Helsingfors. Gift där 1867-11-17 med bagaremästaren i nämnda stad Fredrik Edvard Ekberg i hans 2:a gifte, född 1825-06-29 i Helsingfors, död där 1891-04-10.
 • Knut Oskar Ferdinand, född 1836. Fänrik. Död 1881. Se Tab. 48.
 • Carl Vilhelm Constantin, född 1839. Generalmajor. Död 1904. Se Tab. 49.

TAB 47

Gustaf Fredrik Otto (son av Carl Vilhelm. tab 46), född 1828-08-03 i Karis socken. Gick på 1840-talet till sjöss på kofferdifartyg. Var 1852 löjtnant i Mexikanska republikens flotta. Död 1895. Gift 1:o 1856 i San Francisco med Anna Forsberg, från Edsvalla bruk i Värmland. Gift 2:o med Carmen Sausa, född 1863-04-24.

Barn:

 • 1. En dotter, född 1859, död barn.
 • 1. Carl Vilhelm Otto, född 1861-07-22.
 • 2. Carl Fredrik Otto, född 1880-04-22.
 • 2. Laura Hedvig Paloma, född 1881-04-19.
 • 2. Johanna Carolina Elisabet, född 1883-06-10.
 • 2. Aggio Carmen Elvira, född 1886-08-20.
 • 2. Gustaf Constantinus Alexander, född 1888-06-29.

TAB 48

Knut Oskar Ferdinand (son av Carl Vilhelm, tab 46), född 1836-01-06 i Karis socken. Ingick i militärtjänst såsom underofficer och elev vid infanterijunkarskolan i Helsingfors 1852-08-15. Var 1854 anställd vid 12. finska linjebataljonen. Underfänrik vid 8. finska indelta skarpskyttebataljonen. Fänrik vid Nya Ingermanländska infanteriregementet 1857-02-02. Avsked 1858-01-07. Död 1881-02-05 i Borgå. Gift 1866-10-00 i S:t Petersburg med Anna Lovisa Blomberg.

Barn:

 • En dotter, död kort efter födelsen.

TAB 49

Carl Vilhelm Constantin (son av Carl Vilhelm, tab 46), född 1839-03-10 i Borgå. Elev vid sjökadettkåren i S:t Petersburg. Midshipman vid ryska flottan 1857-05-18. Genomgick akademikursen vid sjöväsendet 1858–1861. Transp. till sibiriska flottiljen 1862. Löjtnant 1863-01-13. RRS:tStO3kl 1865-04-00. Transp. till 8. sjöekipaget 1867 och återtill sibiriska flottan med placering vid Amurska ekipaget 1869. Kaptenlöjtnant 1872-04-00. RRS:t AO3kl s. å. i april. Återtransp. till baltiska flottan 1874. Chef för finländska marinkompaniet vid Sveaborgs örlogshamns styrelse 1876-04-00. RRS:tStO2kl 1877-04-17. Kapten av 2. rangen 1882-01-13. Adjoint hos direktorn vid överstyrelsen för lots- och båkinrättningen i Finland 1883-05-24. Placerad på flottan med kvarstående vid innehavande befattning 1886-04-07. Transp. till flottans styrmanskår såsom överstelöjtnant med kvarstående vid sin förra befattning 1888-01-13. Överste s. d. RRS:tAO2kl 1891-04-25. Generalmajor 1894-04-09. Avsked från militärtjänsten s. d. RRS:tVlO4kl s. å. 29/4. Avsked från befattningen vid lotsverket i Finland 1895-01-03. Död 1904-03-09 i Helsingfors. Gift där 1904-03-08 med Johanna Christina (Hanna) Lönnqvist, född 1858-01-09 i Borgå socken, död 1920-08-06 i Helsingfors.

 • Barn (före äktenskapet, icke inskrivna på riddarhuset i Finland):
 • Einar Valdemar, född 1886-01-31 i Helsingfors, död ogift 1925-04-14 på Nickby.
 • Sigrid Maria, född 1887-12-23 i Helsingfors, död där 1893-12-01.

TAB 50

Louis, (son av Jean, tab 35), till Skyllbergs bruk i Lerbäcks socken, Örebro län. Född 1677-05-09 (12/5). Bruksägare. Död 1735-04-08. Gift 1701-05-09 i Stockholm med Christina Gustaviana Baars, född 1681-02-16 död 1758-06-16 och begraven s. å. 6/7 i Lerbäcks kyrka, dotter av kommissarien Mikael Baars, av holländsk adel, och Johanna Welliquaus.

Barn:

 • Margareta Charlotta, född 1704-08-03, död 1771-08-22 Tjälvesta. Gift 1730 med ryttmästaren Johan Magnus Löfling, född 1699, död 1754.
 • Johanna Catharina, född 1706-02-25 på Skyllberg, död 1775-11-03 på Tjälvesta. Gift 1728-11-18 på Skyllberg med kaptenen Nils Stiernflycht, född 1687, död 1744.
 • Johan Vilhelm, född 1708. Bruksägare. Död 1754. Se Tab. 51
 • Lovisa Christina, född 1709-08-30, död 1717-09-19.
 • Louis, född 1711-10-17. Student i Uppsala1 1725-12-03. Konstapel vid artilleriet i Stockholm 1731-04-14. Furir därst. 1732-05-17. Sergeant s. å. 20/7. Överfyrverkare 1734. Adjutant 1737-12-06. Underlöjtnant 1738-10-21. Kapten 1747-06-02. RSO 1748-11-07. Avsked såsom överstelöjtnant i armén 1756-04-01. Död ogift 1773-06-10 på Skyllberg.
 • Anna Maria, född 1713-12-17, levde ännu 1769-09-17. Gift 1743 med kaptenen vid artilleriet Conrad Gustaf Flygare, född 1702, död 1753-11-28 i Jönköping, brorson till Jonas Gustaf och Anders Flygare, adlade von Flygarell.
 • Beata Elisabet, född 1715-06-12, död 1741 (1743). Gift 1737 med sin kusin, kaptenen Alexander De Geer i hans 1:a gifte, född 1712, död 1771.
 • Carl, född 1717-10-18. Löjtnant vid Hamiltonska regementet 1741. Stabskapten därst. 1744. Avsked 1749-03-06. Död barnlös 1786-08-31 Gärde. Gift 1750-05-15 i Hälsingborg med Gunilla Helena Appelberg, född 1723-07-14 i nämnda stad, död 1776-05-30 på Gärde, dotter av tullinspektören Peter Appelberg och Metta Schlyter.

TAB 51

Johan Vilhelm, (son av Louis, tab 50), till Skyllbergs bruk i Lerbäcks socken, Örebro län. Född 1708-03-08. Student i Uppsala1 1725-12-03. Bruksägare. Död 1754-04-02 Brerum. Gift 1:o 1731-07-18 i Husby-Långhundra socken, Stockholms län med Maria Drissel, född före 1700, antagligen i Stockholm, död 1736, dotter av kyrkoherden i Husby och Skederids försars pastorat av Uppsala ärkestift, kontraktsprosten Erik Drissel och Christina Melander. Gift 2:o med Catharina Beata Uggla i hennes 1:a gifte (gift 2:o med kaptenen Christoffer Ferdinand Löwenborg, i hans 2:a gifte, född 1691, död 1768), född 1732, död 1800-10-27 i Stockholm, dotter av löjtnanten Gustaf Hildebrand Uggla, och hans 2:a fru Catharina Charlotta Lagerhjelm.

Barn:

 • 1. Lovisa Christina, född 1732-05-10, död 1774-05-10 (i Linköping?) i Vammelby i Västra Skrukeby socken, Östergötlands län. Gift 1750 med kaptenen vid Östgöta infanteriregemente Johan Nils Wilskman i hans 1:a gifte (gift 2:o 1778-12-04 Medhamra med Lovisa Ulrika Wendel, född 1755-06-16 Sonnarp s socken, Östergötlands län, död 1822-02-08 på Orlunda ili kan. socken, Östergötlands län, dotter av kaptenen Adolf Johan Wendel, och Elsa Margareta von Schwerin af Grellenberg), född 1732-08-09 i Svinstads socken, Östergötlands län, död 1813-09-02 i Östra Skrukeby socken, Östergötlands län.
 • 1. Johanna Margareta, född 1733-04-03, död s. å.
 • 1. Gustaviana, född 1734-02-21 på Skyllberg, antagligen död som barn.
 • 1. Charlotta Johanna Gustava, född 1735-05-05, död 1787-06-26 Strömsbro s socken. Gift 1759-04-16 på Skyllbergs bruk med överstelöjtnanten, RSO Peter Georg Wilskman, adlad von Wilskman, men ej introd., i hans 2:a gifte (gift 1:o 1748-01-21 på Strömsbro med Ulrika Krebs, född 1729-06-11 Hemsjö, död 1756-12-26, dotter av överstelöjtnanten Casper Herman Krebs, och hans 3:e fru Anna Sofia Brunow), född 1718-10-07, död 1791-05-04 på Kungsbro i Vreta Klosters socken, Östergötlands län och begraven i Linköping.
 • 1. Maria Elisabet, född 1736-10-12, död s. å.
 • 2. Louis Hildebrand, född 1754-01-12, död 1762-03-08 Boda Örebro län.

Källor

1 Um. 2 Ab. 3 KrAB. 4 Wä. 5 SAB.

E. W. Dahlgren, Ätten De Geer (1920).

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.