:

Folkungaätten

Från Adelsvapen-Wiki

Folkungaätten, Folkungaättens lagmansgren, Folkungaättens Valdemarsgren och Folke jarls ätt, se: Folkungaättens oäkta gren, Ama och tillbakaseende ulf (Ulv).

TAB 1

Folke den tjocke. Gift med Ingegärd Knutsdotter, dotter till den danske konungen Knut II den helige och Adele av Flandern.

Barn:

 • Bengt Snivils Folkesson se Tab. 2.
 • Knut Folkesson.

TAB 2

Bengt Snivils Folkesson (son till Folke den tjocke Tab. 1.)

Barn:

TAB 3

Birger Brosa
Birger Brosa

Birger Brosa (son till Bengt Snivils Tab. 2.) (den leende), död 1202, jarl, troligen från 1174. Han var kung Knut Erikssons främste medhjälpare. Gift med änkedrottning Birgitta Haraldsdotter, i hennes andra gifte, dotter till den norske kungen Harald Gille och hans frilla Tora Guttormsdotter.

Barn:

 • Filip jarl se Tab. 5.
 • Knut Birgersson se Tab. 6.
 • Ingegerd Birgersdotter. Gift med kung Sverker den yngre (Sverkerska ätten).
 • Folke jarl, se se Tab. 7.
 • Magnus Birgersson.

TAB 4

Folkungaätten
Folkungaätten

Magnus Minnesköld, son till Bengt Snivils, se Tab 2. Gift 1:o med NN. Gift 2:o med Ingrid Ylva, hon kallades Ylva, † 1251.

Barn i 1:a giftet:

 • Eskil Magnusson, † ca 1227. Lagman i Västergötland.
 • En dotter. Gift med Sigtrygg Ärkedjäknen Bengtsson Boberg Bobergs ätt.

Barn i 2:a giftet:

 • Karl Magnusson. Biskop i Skara.
 • Bengt Magnusson, † 1237 se Tab. 10.
 • Birger jarl. Riksföreståndare se Tab. 13.

? Barn:

 • Elof, kallas bror till Birger jarl, men kan vara son till drottning Ingrid Ylva i ett senare äktenskap.

TAB 5

Filip jarl, † 1200. Jarl i Norge. (son till Birger Brosa Tab. 3.).

Barn:

 • (Katarina) Filipsdotter. Gift med Lars. Son: Filip Larsson.

TAB 6

Knut Birgersson (son till Birger Brosa Tab. 3.)

Barn:

TAB 7

Folke jarls ätt
Folke jarls ätt

Folke jarl (son till Birger Brosa Tab. 3.), † 1210 i slaget om Gestrilen. (Folke jarls ätt)

Barn:

 • Sune Folkesson, död 1247, Jarl se Tab. 9.
 • Holmger Folkesson, Dominus, Riddare se (Ama)
 • En dotter, gift med Johan Ängel d.ä
 • En dotter, gift med Rörik
 • ? En dotter gift med Ulf fase (se se nedan)

TAB 8

Magnus broke (son av Knut Birgersson Tab. 6.). Gift med (antingen) Katarina Eriksdotter, dotter av konung Erik Knutsson (eller Sigrid Knutsdotter, dotter av konung Knut Erik Eriksson.)

Barn:

 • Knut Magnusson, avrättat 1251 av Birger jarl

TAB 9

Folke jarls ätt
Folke jarls ätt

Sune Folkesson (son av Folke jarl Tab. 7.), död 1247, Jarl. På 1220-talet rövade han bort sin blivande maka Helena Sverkersdotter från Vreta kloster. Gift med Helena Sverkersdotter, dotter av konung Sverker den yngre och Benedikta Ebbessdotter Hvide.

Barn:

 • Katarina Sunesdotter, död 1252, drottning. Gift med konung Erik den lespe och halte Eriksson (Erikska ätten)
 • Benedicta Sunesdotter. Benedicta Sunesdotter blev liksom modern bortrövad från Vreta kloster, år 1244 av sin blivande make lagmannen Lars Pettersson. Gifte sig senast 1253 med Svantepolk Knutsson

TAB 10

Folkungaättens lagmansgren
Folkungaättens lagmansgren

Bengt Magnusson (son av 'Magnus minnesköld Tab. 4.), död 1237-01-04. Biskop i Linköping. (Folkungaättens lagmansgren)

Barn:

TAB 11

Folkungaättens lagmansgren
Folkungaättens lagmansgren

Magnus Bengtsson (son av Bengt Magnusson Tab. 10.), Var lagman i Östergötland, såsom sådan nämnd första gången 1247, och även fogde på Kalmar slott. Lagmansämbetet innehade han till sin död 1263. Var gift med Ragnhild, som dog 1262. Vid en arvsuppgörelse 1269 efter den 1260 avlidne junker Karl Ulfsson, son av jarlen Ulf Fase, nämnes Magnus son Bengt främst bland arvingarna; vid beseglingen använde han sin fars sigill, som visar ett upprest gående lejon över tre balkar. Eftersom både Magnus och hans hustru överlevde junker Karl, måste endera av dem ha varit den ursprunglige arvtagaren. En av dem, troligen Ragnhild, torde ha tillhört samma syskonkrets som endera av junker Karls föräldrar.

Barn

 • Bengt Magnusson, död 1294 se Tab. 12.
 • Ulfhild, Levde 1269 och ännu 11.10 1279. Möjligen identisk med en år 1291 nämnd fru Ulfhild. Var, första gången, 28.5 och 29.10 1269 gift med Bengt Magnusson, som förstnämnda dag nämnes bland junker Karl Ulfssons arvingar och sistnämnda dag lämnade sin hustru två egendomar i utbyte mot två andra egendomar, som hon erhållit i morgongåva. Alla de av transaktionen berörda godsen synas ha legat i Östergötland. Var 15.5 1279 omgift med Birger Filipsson (Aspenäsätten), tidigast nämnd 21.9 1276 och avrättad 20.8 1280 på grund av deltagande i uppror mot Magnus Ladulås. Birger Filipsson sålde 1279 till svågern lagman Bengt två av sin hustrus egendomar, båda belägna i Kinda och Ydre hd i Östergötland, och gav henne i gengäld två egendomar i Vadsbo hd i Västergötland. Birger och Ulfhild voro inbördes befryndade, troligen genom gemensam härstamning från Bengt Snivel.

TAB 12

Folkungaättens lagmansgren
Folkungaättens lagmansgren

Bengt Magnusson (son av Magnus Bengtsson, tab. 11). Var lagman i Östergötland, nämnd som sådan första gången 1269. Nämnes som medlem av riksrådet 11.9 1288. Skall ha dragit ut på pilgrimsfärd 1289. Ånyo verksam som lagman 1291—1292. Uppgives ha dött 1294, vilket dock synes stå i viss strid med det faktum, att sonen Magnus nämnes som lagman redan 1293. Var först gift med Margareta, möjligen bördig från Tjust, som var död 1275, då mannen till bl. a. hennes själs frälsning skänkte egendomar i Östergötland och i Tjust hd i Småland till ett kanonikat i Linköping, och blev sedan omgift med Sigrid, som dog 1289 och begrovs i Skänninge dominikankloster. Enligt Margareta Klausdotters bekanta, delvis rent ohistoriska berättelse var »Sigrid den fagra» av lägre börd än mannen.

Barn:

 • 1. Magnus Bengtsson. Blev enligt Ericus Olai lagman i Östergötland vid faderns avresa ur riket 1289. Måste i så fall ha frånträtt ämbetet senast 1291 men nämnes 1293 ånyo som lagman, då han tituleras »dominus M. legifer osgothorum» och t. o. m. placeras före marsken Tyrgils Knutsson. Dog säkerligen före 1304, då ämbetet uppehölls av en vice lagman.
 • 2. Ingeborg Bengtsdotter. Dog i september 1314 och begrovs i Uppsala domkyrka. Enligt hennes på dödsbädden uppsatta testamente skulle en rad legat utgå till Uppsala domkyrka samt ett flertal kloster. Arvet efter henne skiftades 1320. Det bestod, bortsett från några svåridentifierade egendomar, av jord i Aspelands, Handbörds, Sevede och Stranda hd, allt i Småland. Var 20.2 1301 gift med lagmannen i Uppland riddaren och riksrådet Birger Petersson (Finstaätten) till Finsta, som tidigare varit gift med Kristina Johansdotter, vilken dog 1293 och var dotter av riddaren Johan Elofsson (Elofssönernas ätt) och hans hustru, en dotter av herr Karl Tjelvason (Fånöätten). Herr Birger dog 3.4 1327. I äktenskapet mellan honom och Ingeborg Bengtsdotter föddes bl. a. den heliga Birgitta.
 • 2. Ramborg Bengtsdotter. Nämnes första gången 1313 och kallas då fru. Levde ännu 1349. Begrovs i Riseberga kloster. Ägde gods i Grimstens hd i Närke och Lysings hd i Östergötland. Var enligt Margareta Klausdotter gift med en i övrigt okänd Erengisl, som tydligen dog långt före hustrun och uppges ha blivit begravd i Svanhals i Lysings hd i Östergötland.
 • 2. Katarina Bengtsdotter. Bodde ännu 1350 på Aspenäs i Malexanders sn i Ydre hd i Östergötland. Sålde s. å. med sina barns medgivande Rönnäs i Asby sn i samma hd. Var 5.9 1319, väl sedan länge, gift med drotsen riddaren Knut Jonsson (Aspenäsätten), vilken nämnes som levande 1292—1345 men var död 18.3 1347.

TAB 13

Birger jarl
Birger jarl

Birger Magnusson Jarl av Bjälbo, död 1266. Son till Magnus Minnesköld, se Tab 4. Riksföreståndare. Gift 1:o med Ingeborg Eriksdotter, dotter av konung Erik Knutsson och den danska prinsessan Rikissa Valdemarsdotter. Gift 2:o med Mechtild av Holstein i hennes andra gifte, dotter av greve Adolf IV av Holstein och Hedwig av Lippe.

Barn i gifte 1:o med Ingeborg Eriksdotter:

 • Valdemar Birgersson, konung se Tab. 14.
 • Magnus Birgersson Ladulås, konung se Tab. 17.
 • Erik Birgersson, död 1275, hertig
 • Bengt Birgersson, död 1291, hertig, biskop i Linköping
 • Rikissa Birgersdotter, död 1288. Gift 1:o med Håkan Håkansson av Norge. Gift 2:o med greve Henrik av Werle.
 • Kristina Birgersdotter. Gift 1:o (?) med NN. Gift 2:o (?) med Sigge Guttormsson till Ljuna. Mor till Elena som blir gift med Ulf Holmgersson Ama.

Barn med okänd:

TAB 14

Valdemarsgrenen
Valdemarsgrenen

Valdemar Birgersson (son av Birger jarl Tab. 13.), död 1302-12-26 i Nyköping. Konung av Sverige 1250-75. Valdes till kung 1250, men fram till faderns död 1266 stod han helt i skuggan av denne. Valdemar råkade snart i konflikt med sina bröder Magnus och Erik. Magnus, som stöddes av bl.a. kyrkan, besegrade 1275 Valdemars styrkor vid Hova och tvang honom att abdikera. Som underhåll fick han delar av Götaland men fråntogs dessa 1279. Han beskylldes bl.a. för att ha begått hor med hustruns syster Jutta och insattes 1288 som statsfånge på Nyköpingshus. Gift 1:o 1260 med den danska prinsessan Sofia, dotter av konung Erik plogpenning och Jutta av Askanien. Gift 2:o med prinsessan Kristina av Danmark. Gift 3:o med Katarina av Gützkow. Gift 4:o med Lucrardis.

Barn i gifte 1:o med Sofia Eriksdotter:

 • Ingeborg, död före 1293. Gift med Gerhard II av Holstein.
 • Katarina, död ca 1283
 • Rikissa. Gift med Przemyslaw av Polen
 • Marina, gift med Rudolf av Diepholz
 • Margareta. Nunna
 • Erik, riksråd se Tab. 15.

TAB 15

Valdemarsgrenen
Valdemarsgrenen

Erik Valdemarsson (son av konung Valdemar Birgersson Tab. 14.), född 1271 eller 1272. Satt en tid i milt fängelse på Stockholms slott men frigavs 1302 och for därpå till Norge. Kallas »domicellus» ännu 1296 och 1297 men var 1308 riddare och norskt riksråd samt från 1322 svenskt riksråd. Dog 1330. Ägde gods i Trögds hd i Uppland och i Selebo hd i Södermanland och fick 1310 löfte om Marks hd i Västergötland. Hade även anspråk på mödernegods i Danmark. Gift med Ingeborg Knutsdotter (Aspenäsätten), dotter av drotsen Knut Jonsson (Aspenäsätten) och Katarina Bengtsdotter (Folkungaättens lagmansgren).

Barn:

TAB 16

Valdemarsgrenen
Valdemarsgrenen

Valdemar Eriksson (son av konung Erik Valdemarsson Tab. 15.), † tidigast 1369. Riddare. Gift 1:o med Ingegärd Karlsdotter, möjligen dotter av riddaren och riksrådet Karl Orestason (Färla, Orestes Keldorssons ätt) och Helena Magnusdotter (Folkungaättens oäkta gren). Gift 2:o med Helga Anundsdotter, dotter av riddaren Anund Röriksson (Rörik Birgerssons ätt) och Cecilia Magnusdotter (Ivar Nilssons ätt).

Barn troligen i gifte 1:o med Ingegärd Karlsdotter:

 • Erik Valdemarsson, † tidigast 1388. Häradshövding i Dalarna. Gift med Ermegard.

TAB 17

Folkungaättens kungliga gren
Folkungaättens kungliga gren

Magnus Birgersson även kallad Magnus Ladulås, † 1290-12-18 på Visingsö. Son till riksföreståndaren Birger Magnusson Jarl av Bjälbo i folkmun kallad Birger Jarl Se Tab 13. Kung av Sverige 1275–1290. Efter faderns död blev Magnus jarl och brodern Valdemar kung. Magnus sökte dock upprätthålla jarlens ställning som rikets egentlige regent, och fiendskap utbröt mellan bröderna. Med stöd av den danske kungen Erik Klipping besegrade Magnus och hans yngre bror Erik kung Valdemar vid Hova 1275 och avsatte honom. Magnus fortsatte i stort sett Birger Jarls politik. Binamnet Ladulås har traditionellt tolkats som den som satte lås för bondens lada, genom att förbjuda stormännens våldgästningar. Gift 1290 med Helvig av Holstein, dotter av Gerhard I av Holstein och Elisabeth av Mecklenburg. I Söderköping år 1281 kröntes drottning Helvig, samma dag som åskan slog ned och brände av en stor del av staden.

Barn:

 • Birger Magnusson, † 1321. Kung av Sverige. se Tab. 18.
 • Erik Magnusson, † 1318. Hertig av Sverige. se Tab. 20.
 • Valdemar Magnusson, † 1318. Hertig se Tab. 24.
 • Ingeborg Magnusdotter, † 1319. Gift med kung Erik Menved av Danmark.
 • Rikissa Magnusdotter, † 1348. Abedissa

TAB 18

Folkungaättens kungliga gren
Folkungaättens kungliga gren

Birger Magnusson son till Magnus Ladulås se Tab 17, död 1321 i Danmark. Sveriges konung 1290-1318. Birger kröntes år 1302 tillsammans med sin gemål Märta i S:t Laurentiikyrkan i Söderköping med pompa och ståt. Kom tidigt i motsättning till sina bröder, hertigarna Erik och Valdemar, som försökte hävda sitt oberoende av kungamakten. År 1306 fängslade de Birger på gården Håtuna i Uppland och tvingade honom år 1308 att överlämna regeringen till dem. Birger flydde till Danmark men återvann i Helsingborgsfreden 1310 en del av riket med hjälp av de danska och norska kungarna. Sina tidigare förödmjukelser hämnades Birger i samband med Nyköpings gästabud år 1317. Gift 1298 med prinsessan Märta Eriksdotter av Danmark, dotter till den danska kungen Erik Klipping av Danmark och Agnes av Brandenburg.

Barn:

 • Magnus, död 1320, tronföljare. se Tab. 19.
 • (Agnes)
 • (Katarina)
 • Erik, död 1319. Ärkedjäkne.

TAB 19

Folkungaättens kungliga gren
Folkungaättens kungliga gren

Magnus Birgersson (son av konung Birger Magnusson Tab. 18.), född i september 1300 på Stockholms slott, avrättad 1320-07-01 på Helgeandsholmen i Stockholm. Sommaren 1304 valdes han av prelaterna, stormännen och Sveriges rikes menighet enhälligt till tronföljare med kungatitel vid ett svensk–danskt möte i Fagerdala.

Barn

 • Katarina. Gift med kammarmästaren Ingemar Rangvaldsson. Kallades 1347 av Magnus Birgerssons kusin konung Magnus Eriksson "consanguinea nostra", då denne gav henne och hennes make kammarmästaren Ingemar Rangvaldsson fäderneärvda gods i Kinne härad. Deras dotter Kristina var gift med värmlandslagmannen Anund Hatt, vilken Magnus Erikssons son konung Håkan 1371 nämner som sin "magh".

TAB 20

Folkungaättens kungliga gren
Folkungaättens kungliga gren

Erik Magnusson (son av Magnus ladulås Tab. 17.), död 1318 i Nyköping. Hertig. Gift med prinsessan Ingeborg av Norge, dotter av den norska konungen Haakon V och Eufemia av Rügen.

Barn:

 • Magnus, död 1374. Konung av Sverige och Norge. se Tab. 21.
 • Eufimia, död senast 1370. Gift med Albrekt II av Mecklenburg.

TAB 21

Folkungaättens kungliga gren
Folkungaättens kungliga gren

Magnus Eriksson (son av hertig Erik Magnusson Tab. 20.), född 1316, död 1374. Konung av Sverige 1319–1363 och Norge 1319–1374. Gift med Blanche av Namur, dotter av greve Johan av Namur och Marie av Artois.

Barn:

TAB 22

Folkungaättens kungliga gren
Folkungaättens kungliga gren

Erik Magnusson (son av konung Magnus Eriksson Tab. 20.), född 1339, död 21 juni 1359. Vald 1344 till tronföljare i Sverige. Konung av Sverige 1356–1359. Gift med Beatrix av Brandenburg, dotter av markgreven Ludvig av Brandenburg och Margareta av Danmark (syster till konung Valdemar Atterdag).

Barn

 • Erik, död 1359

TAB 23

Folkungaättens kungliga gren
Folkungaättens kungliga gren

Håkan Magnusson (son av hertig konung Magnus Eriksson Tab. 20.), född 1339, död 1380. Konung av Sverige 1362–1363 och Norge 1355–1380. 1363 inkallade de svenske herrarna Albrekt av Mecklenburg som regent istället för Håkan. Gift med prinsessan Margareta av Danmark (sedemera drottning Margareta), dotter av den danska konungen Valdemar Atterdag och Heilwig av Slesvig.

Barn:

 • Olof Håkansson, död 1387. Konung av Danmark och Norge 1380–1387. 1376 korad till konung i Danmark efter Valdemar Atterdag.

TAB 24

Folkungaättens kungliga gren
Folkungaättens kungliga gren

Valdemar Magnusson (son av Magnus ladulås Tab. 17.), död 1318 i Nyköping (Nyköpings gästabud). Vid sin äldste broder konung Birgers kröning 1302, hertig av Finland och förmäldes samtidigt med marsken Tyrgils Knutssons dotter Kristina. I sammanhang med marskens störtande i december 1305 skild från sin gemål, förebärande, att de voro andligen besläktade (dopsyskon). Gift med prinsessan Ingeborg av Norge, dotter av den norska konungen Erik prästhatare och Isabel Bruce.

Barn:

 • Erik, troligen död ung

TAB 25

Karl den döve , (son av Bengt Snivils Tab. 2.), död 1220 i Estland. Jarl.

Barn:

TAB 26

Ulf fase, död 1248. Jarl. Möjligen gift med en dotter till Folke jarl.

Barn

 • Karl Ulfsson, död 1260

TAB 27

Karl Karlsson, (son av jarlen Karl den döve Tab. 25.), född omkring 1221, död tidigast 1253.

Barn:

 • Ulf Karlsson, född omkring 1248, död 1281. Riddare. Möjligen gift med en dotter till lagmannen Karl Ingeborgasson. (Stamfader för ätten (tillbakaseende ulv))

Källor

Svenskt biografiskt lexikon (SBL). Äldre svenska frälsesläkter. Utgivna av riddarhusdirektionen. (ÄSF). Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.. Jan Raneke, Svenska medeltidsvapen. Denna artikel innehåller information och citat hämtade från Svenskt biografiskt handlexikon

 • Svenska stadsmonografier, volym: Söderköpings stad med flera.

: