:

Rosladin nr 45

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Rosladin

Adlad och introducerad 1625, utdöd 1628-08-05.

Rysk bojarätt, av vilken flera medlemmar i slutet av 1500- och början av 1600-talen stodo i svensk tjänst. Ryttmästaren Vasili Rosladin stupade på svenska sidan i träffningen vid Koick i Estland 1590-02-04. Volmar Rosladin var officer i svensk tjänst under trettioåriga kriget. Alexander Rosladin var gift med Proscovia Aminoff, dotter av ståthållaren Feodor Aminoff, naturaliserad Aminoff, och Audotia Camajkov.


  • Peter Rosladin, rysk bojar. Var 1594 svensk överste. Gift med Anna Nasackin, dotter av bojaren Leontij Nasackin, en av stamfäderna för adliga ätten Nassokin, och Marfa N. N.

Barn:

  • Fritz Petrovitj, naturaliserad Rosladin, till Saaris i Finland samt Kusta i Irsta socken, Västmanlands län. 'Skall av konung Carl IX under dess livländska tåg blivit funnen i en rågåker och därifrån avhämtad samt sedermera uppfostrad'. Var 1621 konung Gustaf II Adolfs kammardräng (kammarpage). Kapten 1621. Överste för ett norrländskt regemente 1623 och 1628-03-24. Tillika häradshövding i Södra Vedbo härad i Småland 1623-05-04. Naturaliserad svensk adelsman och introducerad 1625 under nr 9, vilket sedan ändrades till 45. Död utan söner 1628-08-05 i Stralsund, sedan han den 1628-07-07, då kejserliga fältherren Wallenstein stormade Stralsund, blivit skjuten i ena knäet, samt slöt själv sin adliga ätt. Begraven 1629-05-00 i Irsta kyrka. Han fick 1623-05-22 förläningar i Ingermanland (Al.), Livland och 1625 i donation av konung Gustaf II Adolf under Norrköpings besluts villkor Kusta, Livland samt 1625-10-06 Uelzen i Anzens socken, Livland samt Korast och Errestfer i Kannapä socken, Livland. 'Berömmes av bemälde konung uti ett dess brev av 1627-01-16 för sitt tappra förhållande vid Putsig.' Gift 1626-02-21 Ängsö med Christina Posse i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1631-10-02 Strömsta, med landshövdingen Ivar Nilsson Natt och Dag, född 1590, död 1651), född 1602-03-02 på Ängsö. Hovmästarinna hos drottning Maria Eleonora 1639. Död 1666-07-30 på Strömsta, dotter av hovjunkaren Arvid Lagesson Posse, och Brita Gustafsdotter (Bååt).

Barn:

  • Brita, född 1626-12-05, död 1675-02-15 av förskräckelse för en tjuv, som om natten ville bryta sig in igenom fönstret, samt begraven i kopparkista i Riddarholmskyrkan. Gift 1655-01-30 med riksskattmästaren, friherre Sten Bielke, i hans 1:a gifte, född 1624, död 1684.
  • Christina, till Kusta. Född 1628-06-14, död 1676-08-12 Tynningsö och begraven i Värmdö kyrka. Gift 1645-05-15 med riksrådet och generalguvernören Herman Fleming, friherre Fleming af Liebelitz, född 1619, död 1673.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: