:

Weinholtz nr 1057

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Weinholtz nr 1057 †

Adlad 1684-03-05, introd. 1686. Utdöd 1767-05-13.


1At (L). 2At (Sch). 3Medd. av Västra Ljungfors.

TAB 1

Casper Weinholtz, född i Tyskland av en adl. ätt. Uppgives hava för religionens skull begivit sig till Sverige. Gift på 1590-talet men med vilken är ej känt.

Barn:

 • Ingel Weinholtz, född 1600-08-24 i Linköping. Fänrik vid Östgöta infanteriregemente. Kapten därst. Kapten vid Österbottens regemente. Major därst. Skjuten i armen 1642-10-23 i slaget vid Leipzig och åtta dagar därefter död i Halle samt begraven i kyrkan därst. Gift 1629 med Sara Persdotter Utter, född 1607-05-16 Uttersberg, död 1631-03-00 i barnsäng tillika med barnet Lundby och begraven s. å. 6/3 i Skrukeby kyrka, dotter av sekreteraren Per Månsson Utter och hans 1:a hustru Margareta Andersdotter samt syster till Anders och Johan Utter, adlade Utter.

Barn:

 • Peter Weinholtz, adlad Weinholtz, född 1630-03-30 Lundby Musketerare vid Österbottens regemente 1639. Rustmästare vid Upplands regemente 1646-03-18 och avgick med regementet till Tyskland. Fältväbel vid sistnämnda regemente 1651. Regementskvartermästare vid Taubes värvade infanteriregemente 1655-06-12 och avgick till Polen med armén. Kapten och regementskvartermästare vid konung Carl X Gustafs livdragonskvadron 1657-05-26. Kaptenlöjtnant vid Bohusläns dragonregemente 1661-07-30. Kapten därst. 1675-06-00. Konfirm.fullm. 1676-03-03. Major därst. s. å. 7/7. Överstelöjtnant 1677-07-15 med fullm. s. å. 22/7. Adlad 1684-03-05 (introd. 1686 under nr 1057). Överste för regementet 1689-10-05. Avsked 1709-09-30. Död 1712-05-10 Vittene, och begraven i Lena kyrka. Han bevistade bland annat med tapperhet tredagarsslaget vid Warschau den 18, 19 och 20 juli 1656 ävensom slagen vid Halmstad, Lund och Landskrona under konung Carl XI:s skånska krig på 1670-talet. Gift 1657-06-02, enl. sonen Ingel Caspers egenhändiga anteckning, med Elisabet Catharina Harriges, född 1634-07-23 i Osnabrück i Westfalen, död 1714-04-07 i Lena socken, dotter av överstelöjtnanten Natanael Didriksson Harriges, av engelsk adel, och Elisabet Widerholtz.

Barn:

 • Anna Helena, född 1658-09-30, död 1664-04-18.
 • Helena Elisabet, född 1660-01-19, död 1697-03-01. Gift 1681-07-06 med häradshövdingen Wickman Hornbein, adlad Tigerschiöld, i hans 1:a gifte, född 1654, död 1722.
 • Sara Maria, född 1662-07-14, död 1665-11-26.
 • Catharina Margareta, född 1664-01-01, död 1667-01-06.
 • Peter Natanael, född 1666-02-20. Var 1683 förare vid Bohusläns dragonregemente. Fänrik därst. 1685. Död ogift 1692-01-31.
 • Jakob Johan, född 1667-04-18, död 1677-07-27.
 • Margareta Hedvig, född 1668-05-27, död före 1739.1. Gift 1688-11-08 med häradshövdingen Erik Simming, adlad Simmingsköld, född 1661, död 1731.
 • Ingel Casper, född 1669. Överste. Död 1734. Se Tab. 2
 • Carl Gustaf, född 1671-06-20. Förare vid Bohusläns dragonregemente 1692-04-00 efter yngre brodern1. Död ogift 1694-05-03.
 • Göran Henrik, född 1673-05-27, död 1675-05-17.
 • Abraham, född 1674-12-07. Förare vid Bohusläns dragonregemente 1692-02-001. Död s. å. i april.1
 • Christina Sidonia, född tvilling 1676-07-08, död 1741-03-31 på Vittene. Gift med sin syssling, majoren Anders Utter, född 1676, död 1741.
 • Anna Catharina, född tvilling 1676-07-08. Gift efter 1713, men före 17192 med löjtnanten Nils Kock.

TAB 2

Ingel Casper (son av Peter Weinholtz, adlad Weinholtz, Tab. 1), till Sälltorp i Väne-Åsaka socken, Älvsborgs län. Född 1669-11-08 i Broby socken, Kristianstads län. Dragon vid Bohusläns regemente 1683-10-24. Korpral därst. 1684. Förare 1685. Fänrik vid Dürings regemente i holsteinsk tjänst 1690. Löjtnant vid nyssn. dragonregemente 1693-11-14. Löjtnant vid Dürings regemente 1694-01-00. Avsked från sistnämnda regemente s. å. 8/7. Kapten vid förutn. dragonregemente 1700-03-23. Major därst. 1710-01-26. Konfirm.fullm. s. å. 27/8. Överstelöjtnant s. d. Överstes karaktär 1719-05-13. Överstelöjtnant vid den sammanslagna infanteri- och dragonkåren av Bohusläns regemente 1720-09-00. Avsked 1721-11-14, men återinträdde i tjänst därst. Död 1734-06-19 på Sälltorp och ligger jämte sina bägge fruar begraven i Väne-Åsaka kyrka, till vilken kyrka han skänkte altartavlan. 'Han hade den 6 jan. 1711 en skärmytsling vid Svinstad med norrmännen och blev den 15 mars 1716 vid ett danskarnas utfall ur Fredriksstad tillfångatagen vid Moss i Norge, men blev snart fri.' Gift 1:o 1701-03-05 Bråland med friherrinnan Brita Catharina Kruuse af Verchou, född 1680, död 1715, dotter av översten friherre Carl Gustaf Kruuse af Verchou, och Anna Sinclair. Gift 2:o 1717 med Anna Lovisa Anckarhielm, död 1733 och begraven s. å. 27/4, dotter av majoren Mårten Christiensson, adlad Anckarhielm, och Elsa Beata Makeléer.

Barn:

 • 1. Anna Elisabet, född 1703-08-05, död 1783-01-21 i Skara, och begraven s. å. 7/2. Gift 1719-11-18 i Foss socken med kaptenen Nils Hermelin, född 1698, död 1742.
 • 1. Peter Natanael, född 1704-02-06, död 1705-07-12.
 • 1. Malkolm, född 1706. Sergeant. Död 1767. Se Tab. 3
 • 1. Catharina Lunetta, född 1708-01-12, död 1752-02-18 på Högärdet (Blaxtorp) i Fors socken, Älvsborgs län och begraven s. å. 10/3. Gift 1726-01-12 med livdrabanten Nils Georg Natt och Dag, född 1705, död 1771.
 • 1. Charlotta Gustaviana, född 1710, död 1769-10-20, och begraven 1770-02-09 i Myckleby kyrka, Göteborgs och Bohus län. Gift 1730-01-13 med fänriken Carl Bildt, född 1704, död 1759.
 • 1. Helena Margareta, född 1711-06-15, död 1743-10-28 och begraven s. å. 15/11 i Väne-Åsaka kyrka. Gift 1739-03-16 på Sälltorp med livdrabanten Mikael Evert Falkenberg af Bålby, född 1705, död 1760.
 • 1. Maria Elisabet, född 1713-06-14, död 1788-12-27. Gift 1744-09-04 med vice häradshövdingen Fredrik Peter-Göthenstierna, född 1719, död 1765.
 • 1. Johanna Christina, född 1714-08-19, död 1791-12-14 på Morlanda i likanämnd socken, Göteborgs och Bohus län. Gift 1739 med sin systers svåger Daniel Henrik Bildt, född 1710, död 1791.

TAB 3

Malkolm (son av Ingel Casper, Tab. 2), född 1706-02-09. Furir vid Bohusläns dragonregemente 1723. Förare därst. 1724. Sergeant 1725. Avsked 1737-05-04. Död 1767-05-13 Hede, där han efter avskedstagandet bodde. Han slöt ätten på svärdssidan. Gift 1731-06-26 med sina systrars svägerska Elsa Dorotea Bildt, född 170(6), död 1783-01-21 i Sanden3 i Foss socken, Göteborgs och Bohus län, dotter av översten Daniel Bildt, och friherrinnan Catharina Rehbinder.

Barn:

 • Brita Catharina, född 1732-02-29, död ogift 1783-06-12 i Sanden.3
 • Lovisa, född 1733-09-15, död 1787-11-11 i Sanden.3. Gift 1761-05-26 i Foss socken3 med handelsmannen Elias Bergström.
 • Daniel Gustaf, född 1735, död s. å. 20/8.
 • Margareta Dorotea, född 1738-10-07.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: