:

Ehrenpohl nr 1871

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Ehrenpohl nr 1871

Adlad 1735-03-08, introd. 1743. Utgången på svärdsidan 1984.

Ehrenpohl A187100.png

TAB 1

Mikael Pohl. 'Bördig från Polen'.

Barn:

 • Johan Pohl. Pistolsmed och borgare i Varberg. Gift 1:o med Margareta Cleve från Holland. Gift 2:o med Anna Hammarberg.

Barn:

 • Anders Johansson Pohl, adlad Ehrenpohl, till Ottersjö i Dagsås socken, Hallands län. Född 1690-11-24 i Varberg. Furir vid Hallands infanteriregemente 1712. Förare därst. 1713. Sergeant 1714. Fältväbel 1715. Kornett vid skånska ståndsdragonregementet 1716-08-01. Löjtnant vid äntergastregementet1 1718-01-30. Löjtnant vid förutn. dragonregemente s. å. 6/3. Avsked med kaptens karaktär 1721. Adlad 1735-03-08 (introd. 1743 under nr 1871). Kammarherre5 1746-01-06. Död 1764-09-29 på Ottersjö och ligger jämte sin fru begraven i Varberg6. Gift 1725-12-01 Hinderstorp med Ulrika Juliana Rutensköld, född 1708-07-24, död 1784-03-29 på Ottersjö, dotter av översten Axel Rutensköld, och friherrinnan Adolfina Johanna Fleetwood.

Barn:

 • Johan Georg, född 1728-01-27 på Vallda i likanämnd socken, Hallands län. Student först i Rostock, sedan i Lund 17452. Auskultant i Göta hovrätt s. å. Vice häradshövding 1748. E. notarie i samma hovrätt 1754-01-00. Hovjunkare. Assessor i nämnda hovrätt 1762-06-29. Avskedad 1775-12-11. Död ogift 1789-12-00 i Göteborg.
 • Margareta Christina, född 1729-05-20 på Vallda. Stiftsjungfru. Död 1800-06-08 på Mafle säteri i Finland. Gift6 1750-11-28 utan föregående lysning med översten Niklas Didrik von Bauman, född 1713, död 1777.
 • Axel, född 1730. Överstelöjtnant. Död 1780. Se Tab. 2
 • Adolf Jakob, född 1732-01-25, död dagen därpå.
 • Ulrika Beata, född 1733-03-11 på Vallda, död 1802-05-15 Skärbäck. Gift 1:o 1748 med kaptenen Vilhelm Olof Muhl, född 1699, död 1773. Gift 2:o 1779-06-09 Hellerup med domprosten i Göteborg, teol. doktor Olof Ekebom, i hans 2:a gifte (gift 1:o 1750-02-16 på Kärralund i Örgryte socken, Göt. o. B., med Elisabet Carlberg, född 1723, död 1778-09-03 i Göteborg, dotter av översten Bengt Vilhelm Carlberg och hans 1:a fru Anna Dorotea Weber), född 1716-11-05 i Uddevalla, död 1784-12-24 i Göteborg2. Gift 3:o 1790-04-25 i Ljungby kyrka Hallands län med överstelöjtnanten Sven Kellander, adlad Mannerskantz B, i hans 2:a gifte, född 1727, död 1801.
 • Adolf Jakob, född 1734. Överstelöjtnant. Död 1806. Se Tab. 5.
 • Erasmus Anders, född 1736-01-24 i Varberg7. Hovjunkare. Död ogift 1787-05-08 i Falkenberg.
 • Carl Gustaf, född 1737. Löjtnant och handlande. Död 1789. Se Tab. 11.
 • Anna Lovisa, född 1739-04-01 i Varberg7, död s. å. 27/5.
 • Fredrik, döpt 1740-03-06 i Varberg7, död där7 1745-07-07.
 • Erik, född 1742-01-24 i Varberg7, död 1747-08-30.
 • Eva Charlotta, född 1744-06-23, död ogift 1766-08-18.
 • Fredrika, född 1746-12-03 i Varberg7, död 1817-04-09 på Mafle. Gift med häradshövdingen Joakim Petersson Wetterberg, död 1775.
 • Carolina Maria, född 1749-08-23, död 1826-01-26. Gift 1778-08-23 i Dagsås kyrka med ryttmästaren, friherre Carl Gustaf Sparre, född 1750, död 1808. 'De firade den 23 aug. 1803 på samma gång bådas deras födelsedagar, deras silverbröllop och deras dotter Charlotta Vilhelmina Sparres bröllop med sin kusin Erasmus Adam Nils Ehrenpohl' (tab 6).

TAB 2

Axel, (son av Anders Johansson Pohl, adlad Ehrenpohl, tab 1), född 1730-07-14 på Vallda i likanämnd socken, Hallands län. Student i Lund 17452. Antagen i krigstjänst 1746-04-01. Rustmästare vid garnisonsregementet i Göteborg s. å. 31/10 sergeant därst. 1747-10-30. Fänrik 1748-12-31. Löjtnant därst. 1750-08-21. Regementskvartermästare och stabskapten 1755-06-12. Kapten vid Södermanlands regemente 1765-07-15. Major i regementet 1766-10-16 med tur från 1761-12-18. 2. Major vid regementet 1770-08-10. RSO 1772-05-28. Avsked med överstelöjtnants karaktär 1778-05-13. Död 1780-05-00 Torsberga. Gift 1767-12-24 i Norrköping med sin broders svägerska Anna Maria Petersen i hennes 1:a gifte (gift 2:o med livdrabanten, friherre Gerhard Vilhelm Leijonhielm, född 1755, död 1804), född 1745, död 1807-01-08 i Norrköping, dotter av bergsrådet och brukspatronen Volter Petersen och Barbro Maria Hising samt syster till hovintendenten Carl Petersen, adlad och adopt. af Petersens.

Barn:

 • Volter, född 1768. Sekreterare. Död 1824. Se Tab. 3
 • Ulrika Maria, född 1771-08-30, död s. å. 26/9.

TAB 3

Volter (son av Axel, tab 2), född 1768-02-28 på Stensnäs i Ukna socken, Kalmar län. Volontär vid Södermanlands regemente 1776-06-28. Kvarstod ännu 1783. K. sekreterare. Död 1824-05-12 i Norrköping. Gift 1794-01-10 med Ulrika Charlotta Jacobsson, född 1763, död 1820-02-06 i Norrköping, dotter av rådmannen i Västervik Georg Jacobsson.

Barn:

 • Axel Göran Vilhelm, född 1794-11-21, död 1795-08-04.
 • Gustaf Adolf Vilhelm, född 1797. Häradshövding. Död 1852. Se Tab. 4.
 • Axel Vilhelm Fredrik, född 1799-07-07 i Västervik. Kadett vid Karlberg 1813-09-29. Utexamen 1815-09-25. Underlöjtnant vid Vendes artilleriregemente s. å. 3/10. Löjtnant därst. 1827-11-14. Kapten 1834-02-22. RSO 1841-07-04. Major 1847-04-07. Överstelöjtnant i artilleriet 1856-05-28. Överste 1865-01-28. RDDO. Död ogift 1867-04-26 i Kristianstad.
 • Carl Gerhard August, född 1801-10-10 i Västervik, död s. å.

TAB 4

Gustaf Adolf Vilhelm (son av Volter, tab 3), född 1797-03-01 i Västervik. Student i Lund3 1812-09-28. Riddarhusstipendiat därst. 1813-12-00. Auskultant i Göta hovrätt 1816-10-08. Vice häradshövding 1819-03-01. Auditör vid 1. livgrenadjärregementet 1821-06-10. Avsked 1823-01-25. Häradshövdings n. h. o. v. s. å. 10/2. Död 1852-04-28 i Stockholm. Gift med Paulina Elisabet Udbye, född 1814, död 1850-11-25 i Stockholm.

Barn:

 • Axel Adolf Johan, född 1833-10-16, död 1838-01-28.

TAB 5

Adolf Jakob (son av Anders Johansson Pohl, adlad Ehrenpohl, tab 1), född 1734-08-10 i Varberg. Student i Lund 17502. Volontär vid garnisonsregementet i Göteborg 1747. Fänrik därst. 1750-09-09. Löjtnant 1757-04-01. Transp. till garnisonsregementet i Halland 1758-05-01. Transp. till Södermanlands regemente s. å. 28/10. Löjtnant vid Åbo läns regemente 1764-06-26. Stabskapten därst. 1765-11-27. Kapten 1765-12-20 med tur från 1764-07-10. RSO 1767-11-23. Regementskvartermästare 1771-08-28. Kapten med kompani 1772-08-12. Var konungen följaktig vid regementsförändringen s. å. 19/8. Sekundmajor 1773-07-11. Premiärmajor 1777-06-06. Överstelöjtnants avsked 1783-04-30. Död 1806-02-10 i Västervik. Han råkade under pommerska kriget 1759-01-03 i preussisk fångenskap, men utväxlades 1760-07-10. Gift 1766-08-27 med Margareta Lovisa Petersen, född 1745, död 1813-11-12 i Västervik, dotter av bergsrådet och brukspatronen Volter Petersen och Barbro Maria Hising samt syster till hovintendenten Carl Petersen, adlad och adopt. af Petersens.

Barn:

 • Volter Anders, född 1768-07-03, död 1782-09-28 och begraven s. å. 12/11 i Åbo.8
 • Adolf Johan, född 1769-10-15 i Norrköping. Fänrik vid livgardet 1787-04-17. Avsked s. å. 12/7. Fänrik vid Skaraborgs regemente 1790-07-08. Avförd ur rullorna på grund av att han ej återkommit från utrikespermission 1798.
 • Maria Lovisa Ulrika, född 1773-09-23, död 1828-09-15 Säby. Gift 1795-09-15 med majoren Jakob Lagercrantz, född 1760, död 1828.
 • Erasmus Adam Nils, född 1774. Kapten. Död 1816 Se Tab. 6.

TAB 6

Erasmus Adam Nils, (son av Adolf Jakob, tab 5), född 1774-12-17. Antagen i krigstjänst 1786. Fänrik i livgardet s. å. 5/8. Fänrik vid livgardet 1787-07-12. Löjtnant därst. 1795-05-02. Kaptens avsked 1798-04-15. Död 1816-04-15 på Korkö. Gift 1803-08-23 Hjälmsänga med sin kusin, stiftsjungfrun, friherrinnan Charlotta Vilhelmina Sparre, född 1781-09-08, död 1818-03-27 på Hjälmsänga, dotter av ryttmästaren, friherre Carl Gustaf Sparre, och Carolina Maria Ehrenpohl.

Barn:

 • Carl'' Adolf, född 1804. Kapten. Död 1879. Se Tab. 7.
 • Aurora Carolina Lovisa, född 1806-04-18 på Bjurvik i Hjorteds socken, Kalmar län. Stiftsjungfru. Död.
 • Amalia Charlotta Vilhelmina, född 1807-07-12 på Bjurvik. Stiftsjungfru. Död 1826-07-17 på Nygård Kalmar län.
 • Maria Eufrosyne Rosalie, född 1812-02-11. Stiftsjungfru. Gift 1831-04-14 på Nygård med källarmästaren Axel Patrik Fogelmarck.
 • Sixten August Volter, född 1814, död. Se Tab. 10

TAB 7

Carl Adolf, (son av Erasmus Adam Nils, tab 6), född 1804-05-29 Bjurvik. Kadett vid Karlberg4 1818-09-28. Utexaminerad4 1823-09-22. Sekundlöjtnant vid flottan s. å. 7/10. Premiärlöjtnant därst. 1837-07-14. Kaptenlöjtnant. RSO 1858-04-28. Kapten vid flottans reservstat 1866. Chef för södra Hallands båtsmanskompani. Död 1879-03-25 på Enslöv i likan, socken, Hallands län. Gift 1840-09-18 i Norra Vånga förs, Skaraborgs län, ]] med Catharina Sofia Henrika Lagergren, född 1821-01-08 i Fyrjunga förs, Skaraborgs län ]], död 1884-06-19 i Halmstad, dotter av godsägaren Anders Lagergren och Maria Christina Lagergren.

Barn:

 • Charlotta Sofia, född 1841-07-28 i Halmstad. Nunna i birgittinklostret Maria Haart i Weert i Holland 1877. Död där 1914-12-31.
 • Vilhelm Anders, född 1843. Stationsinspektor. Död 1882. Se Tab. 8.
 • Carolina Rosalie Maria, född 1845-05-16 på Enslöv liksom de följande syskonen. Död 1850-11-30.
 • Ebba Fredrika, född 1847-06-14, död 1922-06-30 i Stockholm. Innehade antikvitetshandel i Stockholm. Gift 1882-03-15 på Enslöv med Johannes Johnsson, född 1843-03-31, död 1882-08-00 i Nordamerika.
 • Emma Ulrika Henrika, född 1851-01-24. Poststationsförestånderska i Boxholm Östergötlands län. Död ogift 1910-02-10.
 • Carolina Albertina (Kar), född 1857-04-16. Kassakontrollant i Östergötlands enskilda bank i Boxholm 1905.
 • Sigfrid Adelaide Crescentia, född 1860-06-27 och död 1865-02-22 på Enslöv.

TAB 8

Vilhelm Anders, (son av Carl Adolf, tab 7), född 1843-06-29 på Enslöv i likanämnd socken, Hallands län. Student 1863. Deltog såsom frivillig i dansk-tyska kriget 1864. Biljettör vid statens järnvägar 1866-01-01. Stationsskrivare 1867-10-01. Stationsinspektor vid Frövi-Ludvika järnväg 1873–1875. Stationsinspektor vid Ludvika å Bergslagernas järnväg 1875. Död 1882-05-20 i Ludvika. Gift 1874-09-14 i Borås med Alma Maria Leverin i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1893-03-11 i sistnämnda stad med pastorn i Gustavsbergs baptistförsaml. Carl Valfrid Schedvin, född 1862-08-29 i Västerås, död 1920-03-06 i Stockholm), född 1852-07-04 på Flåborg ]] i Skarstads socken, Skaraborgs län, bokhållare i Borås sparbank 1882–1893. Död 1931-05-04 i Borås. Dotter av läraren vid tekniska skolan i Borås Carl Abraham Leverin och Sofia Margareta Frigell.

Barn:

 • Sigrid Rosalie Sofia, född 1876-05-04 i Ludvika, liksom syskonen. Gift 1899-03-29 i Borås med regementsläkaren på reservstat vid fältläkarkåren, RVO, med. licentiat Lennart Andén i hans 2:a gifte (gift 1:o 1895-09-25 i Fritsla socken, Älvsborgs län med Ingeborg Wingqvist, född där 1875-08-13, död 1897-04-18 i Borås, dotter av fabriksidkaren Lars Johan Wingqvist och Lovisa Olausson), född 1863-05-15 Kronogärdet
 • Sixten Carl Vilhelm, född 1878. Sjökapten. Död 1927. Se Tab. 9.
 • Ebba Ingeborg Maria, född 1880-03-29 i Ludvika, död 1883-05-28 i Borås.
 • Axel Valter, född 1882-02-02, död s. å. 10/8 i Borås.

TAB 9

Carl Sixten Vilhelm, (son av Vilhelm Anders, tab 8), född 1878-07-06 i Ludvika. Sjökapten. Reservunderlöjtnant i flottan 1903-10-30. Avsked 1909-04-23. Erhöll tillstånd att såsom reservunderlöjtnant återinträda i flottan 1914-08-28. Reservlöjtnant 1917-03-09. Avsked 1923-12-31. Död 1927-09-27 i Viborg, Finland, Skövde. Gift 1906-06-30 i Göteborg med Thyra Antoinette Hollander, född 1883-05-29, dotter av byggmästaren August Hollander och N. N. Johannisdotter.

Barn:

 • Thyra Maria Louise, född 1907-04-29 i Örgryte socken, Göteborgs och Bohus län, död 1909-07-14 på Mariesjö vid Sköfde (Skövde förs, db).
 • August Anton Sixten Wilhelm , född 1909-03-02 på Mariesjö vid Skövde (Skövde förs, fb). Huvudman 1927. Gift 1:o 1939-05-27 med Margarethe Natalie Torgersen, född 1909-11-29.
 • Tyra Marianne, född 1910-12-15 på Mariesjö vid Skövde. Gift 1936-12-15 i Köpenhamn med disponenten John Gustaf Lennart Halden, född 1909-07-26 i Stockholm.
 • Carl Adolf Sixten (Carl-Sixten), född 1915-06-22

TAB 10

Sixten August Volter, (son av Erasmus Adam Nils, tab 6), född 1814-07-21 i Karlskrona. Rustmästare vid Upplands regemente 1827-06-14. Reste först till sjöss. Var sedan vid livgardet. Avsked. Sedan kröneriarbetare. Död på 1840-talet i Stockholm. Gift med Maria Carolina Hellberg, död änka 1850-04-01 i Stockholm.

Barn:

 • Adolf Vilhelm, död 1838-12-15.
 • David Sixten Vilhelm, född 1839-12-30, död 1841-10-30.
 • Charlotta Carolina Augusta Voltina, född 1842-01-20, död 1846-07-06.
 • Cecilia Susanna Eugenia, född 1844-07-28, död 1846-02-06.

TAB 11

Carl Gustaf, (son av Anders Johansson Pohl, adlad Ehrenpohl, tab 1), född 1737-01-23. Vid sjöstaten i England. Underofficer vid svenska amiralitetet. Löjtnants avsked. Handlande i Falkenberg. Död 1789-10-08 på sitt frälsehemman Bol vid Falkenberg6. Gift 1:o 1770-01-28 i nämnda stad med Johanna Maria Öhrwall i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1763 i Askome socken, Hall., med pedagogen i Falkenberg Birger Tolén, född 1727-07-23 i Tolycke i Frillesås socken, Hall., död 1769-07-17 i Falkenberg)2, född 1742, död 1778-07-13 i Falkenberg, dotter av lantjägmästaren Christian Öhrwall och Helena Hemmer. Gift 2:o 1780-04-28 på Bjärme vid Falkenberg med Christina Beata Sneckenberg, född 1748-08-01 på Sörby, död 1780-05-04 på Bjärme, dotter av löjtnanten Hans Sneckenberg, och hans 2:a fru Hedvig Ulrika Gyllenållon.

Barn:

 • 1. Anders, född 1771-01-07. Levde utan tjänst. Död 1794-04-12 Hede
 • 1. Göran Adolf, född 1772-05-01, död s. å. 16/6.
 • 1. Ulrika Juliana, född 1777-05-09.

Källor

1 Lk. 2 Sgn. 3 Ssn. 4 Hc. 5 SAB. 6 At (Sch). 7 At (S). 8 Åbo.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: