Rehnberg nr 839

Från Adelsvapen-Wiki

0839.jpg


Adliga ätten Rehnberg nr 839 †

Adlad 1673-03-08, introd. 1675. Utdöd 1886-09-08.


TAB 1

Johan Rehn.

Barn:

 • Zakarias Rehnhorn, adlad Rehnberg, till Renstad (förut Kälkestad) i Svanhals socken, Östergötlands län samt Västberga i Brännkyrka socken, Stockholms län. Född 1634-04-24 i Skellefteå socken, Västerbottens län. Först lakej, sedan munskänk hos Carl X Gustaf, både såsom hertig och konung. Kammartjänare hos konung Carl XI 1660. Hovintendent 1673-03-05. Adlad 1673-03-08 (introducerad 1675 under nr 839). Död kl. 12 på natten till 1688-01-18 i Stockholm, efter en långvarig sjukdom och begraven i Svanhals' kyrka, varest hans grav och vapen finnas och vilken kyrka han i åtskilliga delar förbättrat samt 1680 skänkt predikstol. 'Han tjänade Carl Gustaf i många år och var bemälde herre ständigt följaktig i fält, så i polska som danska krigen, och vid hans död antecknade konung Carl X I i sin almanacka, att han i honom mist sin trognaste och redligaste tjänare och vän här på jorden.' Gift med Margareta von Beijer i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1669-01-23 i Stockholm med underlagmannen Olof Stiernhöök, född 1639, död 1675. 3:o 1697-12-28 med landshövdingen Mårten Grelsson Lindeberg, adlad och friherre Lindhielm, i hans 2:a gifte, född 1638, död 1720), döpt 1648-03-19 i Stockholm, död 1732-11-20 Lindö, dotter av hovrådet och överpostdirektören Johan Beier, adlad von Beijer, och Margareta Weiler.

Barn:

 • Hedvig Charlotta, född 168(2), död 1751-08-16 Vegeholm s län och begraven 1751-09-06 i Strövelstorps kyrka. Gift 1702-03-18 med generalmajoren och landshövdingen, friherre Georg Vilhelm Fleetwood, i hans 2:a gifte, född 1669, död 1728.
 • Eleonora Maria, döpt 1683-08-19 i Stockholm, Hovförsamlingen.
 • Carl Gustaf, född 1684-07-24. Student i Uppsala 1693-03-08. Volontär vid Smålands femmänningsinfanteriregemente. Fänrik vid Smålands femmänningsinfanteriregemente 1703-07-07. Konfirmationsfullmakt 1703-12-30. Löjtnant 1704-08-30. Kapten vid Jönköpings regemente 1705-02-28. Stupade ogift 1708-08-31 i den svåra träffningen vid Meskowitz i Volhynien och i Volhynien begraven, men hans vapen uppsattes i Svanhals kyrka Östergötlands län.
 • Zakarias, född 1685. Major. Död 1756. Se Tab. 2.
 • Ulrika Eleonora, född 168(6), död ogift 1708.
 • Ulrika Sofia, döpt 1687-06-21 i Stockholm, Hovförsamlingen.

TAB 2

Zakarias (son av Zakarias, Tab. 1), till Renstad och Västberga. Född 1685-12-03. Student i Uppsala 1694-12-09. Fänrik vid Smålands femmänningsinfanteriregemente 1702. Konfirmationsfullmakt 1703-12-30. Löjtnant vid Smålands femmänningsinfanteriregemente 1705-01-16. Regementskvartermästare 1706-03-06. Kapten vid Jönköpings regemente 1709-11-08. Avsked »för opasslighet» 1712-04-09. Majors karaktär 1719-11-16. Major vid Östgöta kavalleriregemente 1720-11-16. RSO 1753-04-26. Död 1756-07-28. Gift 1:o 1711 med friherrinnan Maria Sparre, född 1682-12-01 Hakunge, död 1716-10-21 på Renstad, dotter av överstelöjtnanten, friherre Johan Sparre, och Margareta Bonde. 2:o 1719-04-02 Lundby med friherrinnan Juliana Faltzburg, född 1689-08-15, död 1758-05-24 på Renstad och begraven i Rehnbergska graven i Svanhals' kyrka, varest på orgelläktaren hennes och mannens vapen målades, dotter av presidenten Gustaf von Faltzburg, friherre Faltzburg, och Christina Skyttehielm.

Barn:

 • 1. Margareta Charlotta, född 1712-02-01, död 1755-07-14 genom drunkning och begraven i Vallerstads kyrka Östergötlands län. Gift 1735-04-24 på Renstad med kaptenen Nils Gustaf Boije af Gennäs, född 1698, död 1750.
 • 1. Mårten Vilhelm, född 1713-04-10 på Renstad. Löjtnant vid amiralitetet. Död ogift 1733 Jamaika
 • 1. Johan Carl, född 1714-04-14. Student i Uppsala 1729-03-24. Löjtnant vid Östgöta regemente. Död ogift 1740-07-08 i Tavastehus.
 • 1. Zakarias Gustaf, född 1715. Löjtnant. Se Tab. 3
 • 1. Ulrika Eleonora, född 1716-10-15 på Renstad, död på Renstad 1794-05-27. Gift 1736-09-14 med överstelöjtnanten Fredrik von Kothen, född 1701, död 1765.
 • 2. Gustaf Fredrik, född 1720-02-05, död 1720-03-30.
 • 2. Gustaf Fredrik, född 1721-01-31 på Renstad. Volontär vid Östgöta kavalleriregemente 1738. Korpral vid Östgöta kavalleriregemente 1740. Kvartermästare 1744-04-24. Kornett vid södra skånska kavalleriregemente 1749-12-29 och vid Östgöta kavalleriregemente 1750-08-21. Löjtnant vid Östgöta kavalleriregemente 1752-10-30. Avsked 1758-09-11. Ryttmästares titel 1762-06-00. RSO 1770-05-05. Död ogift 1795-11-25 Valla
 • 2. Christina Juliana, född 1722-04-21 på Renstad, död ogift 1798-01-21 Eldslösa, sedan hon gjort testamente till fröken Anna Maria Fock, som sedan avsade sig detsamma.
 • 2. Engela Maria, född 1723-06-14 på Renstad, död 1735.
 • 2. Axel Joakim, född 1725-01-14 på Renstad, död på Renstad 1725-03-16.
 • 2. Hedvig Catharina, född 1726-01-20 på Renstad. Gift med ryttmästaren Peter Högendahl.
 • 2. Carl Göran, född 1727. Överste. Död 1796. Se Tab, 7.
 • 2. Regina Medea, född 1729-02-07 på Renstad, död ogift 1798-03-30 i Linköping.
 • 2. Axel Christoffer, född 1731, död 1731.

TAB 3

Zakarias Gustaf (son av Zakarias, Tab. 2), född 1715-05-14. Student i Uppsala 1729-03-24. Jaktpage. Kornett vid Östgöta kavalleriregemente 1736-11-17. Fänrik vid Hälsinge regemente 1739-10-25. Löjtnant vid Hälsinge regemente. Levde 1765 i fattigdom i Alfta socken, Gävleborgs län. Gift 1737-11-17 med Anna Brita Lang, född 1715-06-13 dotter av slottsinspektören på Drottningholm Gustaf Lang.

Barn:

 • Anna Gustava, född 1738-12-03, död 1738-12-23.
 • Zakris Gustaf, född 1740-11-13, död 1741-02-14.
 • Mårten Gustav, född 1743. Fänrik. Död 1820. Se Tab. 4
 • Ulrika Eleonora, född 1745-05-03, död 1745-06-14.
 • Carl Johan, född 1749-12-17, död 1750-03-12.
 • Catharina Maria, född 1753-04-15, död 1753-08-17.
 • Ännu tre barn, dödfödda.

TAB 4

Mårten Gustaf (son av Zakarias Gustaf, Tab. 3), född 1743-12-03 i Skänninge. Volontär vid Hälsinge regemente 1767-06-23. Rustmästare vid Hälsinge regemente 1769-02-21. Furir 1771-06-26. Sergeant 1771-09-20. Fältväbel 1774-06-28. Fänrik 1778-04-08. Död 1820-07-13 i Järvsö socken, Gävleborgs län. Gift 1776-04-14 med Christina Johansdotter i Kramsta i Järvsö socken, Gävleborgs län, född 1752-03-00, död 1835-04-20.

Barn:

 • Carl Göran, född 1777-04-03. Vice klockare i Järvsö församling, Gävleborgs län. Sockenskrivare i Järvsö församling, Gävleborgs län på 1830-talet. Död barnlös 1837-08-27 i Järvsö. Gift 1:o med bonddottern Kerstin Olofsdotter, död 1825-02-26. 2:o 1826-04-10 med bonddottern Kerstin Olofsdotter från Myra by i Järvsö socken, född 1788-10-31.
 • Anna Christina, född 1779-09-08. Gift 1:o 1810-10-28, med bonden Erik Olsson i Kramsta. 2:o 1817-10-12 med bonden Jon Olsson, också i Kramsta.
 • Catharina Maria, född 1782-05-03, död 1865-01-04 i Järvsö socken. Gift 1814-10-30 med dåvarande bondsonen i Nybo i Järvsö, sedermera fördelstagaren i Sörby, också i Järvsö, Per Olsson.
 • Margareta, född 1793-04-06. Gift 1816-04-28 med bonden Per Persson i Öije.

TAB 5

Jonas (son av Mårten Gustaf, Tab. 4), född 1786-03-20. Torpare i Ede i Järvsö socken. Död 1863-05-01. Gift 1823-09-04 med bonddottern Ella Persdotter, född 1802-03-05, död 1874-01-08 i Ede.

Barn:

 • Per, född 1829. Fördelstagare. Död 1862. Se Tab. 6

TAB 6

Per (son av Jonas, Tab. 5), född 1829-03-06. Fördelstagare i Ede. Död 1862-01-03 i Järvsö socken. Gift 1860-05-13 med Anna Mattsdotter i Rödmyra i Järvsö socken, i hennes 1:a gifte (gift 2:o med fördelstagaren Mårten Nilsson i Ede), född 1832-09-18, dotter av bonden Matts Mattsson och Anna Persdotter.

Barn:

 • Ella, född 1860-04-21, död 1887-08-08 i Järvsö socken. Gift 1884-04-15 med soldaten Per Staf.

TAB 7

Carl Göran (son av Zakarias, Tab. 2), född 1727-12-25. Student i Uppsala 1745-03-18. Volontär vid Östgöta kavalleriregemente 1747-04-01. Kvartermästare vid Östgöta kavalleriregemente 1749-01-01. Fänrik vid Posses regemente 1749-04-12. Löjtnant vid Posses regemente 1749-11-22. Stabskapten 1756-10-14. Kapten 1759-05-04. Kapten vid Östgöta infanteriregemente 1762. Major i armén 1766-10-16. RSO 1767-11-23. Major 1770-11-22. Överadjutant. Överstelöjtnant i armén 1772-09-13. Överstelöjtnant vid Hälsinge regemente 1776-04-30. Överstes avsked (At (KrA).) 1780-06-12. Död 1796-01-09 i Stockholm. Han bevistade med tapperhet kriget i Pommern 1757–1762. Gift 1762-10-17 i Stockholm i Katarina församling, Stockholm med Ulrika Rothstein, född 1741, död 1794-08-29, Bisp-Motala

Barn:

 • Zakris Anders, född 1763-04-19 i Stockholm. Sergeant vid Hälsinge regemente 1776-12-24. Fänrik vid Hälsinge regemente 1778-04-08 och vid konungens eget värvade regemente 1778-12-07. Löjtnant vid Hälsinge regemente 1785-04-20. Kapten i armén 1793-09-02 och vid regementet 1794-04-18. Död ogift 1802-02-07 i Landskrona.
 • Juliana Catharina, född 1765-11-04 i Stockholm, död 1842-03-17 i Norrköping. Gift 1794-04-27 i Åsbo kyrka, Östergötlands län med majoren Nils Cederstam, född 1758, död 1808.
 • Carl Gustaf, född 1767-06-09 Böttestadstorp. Kom i tjänst 1778. Fänrik vid Östgöta infanteriregemente 1781-11-30. 1. Kadett vid ostindiska kompaniet. Död 1787-12-05 i Kanton.
 • Ulrika Eleonora, född 1769-02-17 på Böttestadstorp, död 1815-12-12 i Uppsala. Gift 1803-06-24 på Schebo bruk i Ununge socken, Stockholms län med skytteanska professorn vid Uppsala universitet, RNO, Olof Kolmodin, född 1766-09-13 i Saleby prästgård, Skaraborgs län, död 1838-07-14 Eroby
 • Maria Charlotta, född 1771-03-17 på Böttestadstorp, död 1818-04-06 i Östra Husby prästgård, Östergötlands län. Gift 1797-10-12 på Åkers styckebruk i Åkers socken, Södermanlands län med kyrkoherden i Hedemora pastorat av Västerås stift Abraham Netzel i hans 1:a gifte (gift 2:o 1820-01-00 med Christina Sofia Nibelius, född 1786-01-01, död 1866, dotter av prosten och kyrkoherden i St. Skedvi pastorat av Västerås stift Simon Nibelius och Christina Ulrika Boethius) (Hm.), född 1759-04-20 i Österlövsta socken, Uppsala län, död 1831-06-26 i Hedemora. (Hm.)
 • Margareta Lovisa, född 1775-01-22 på Böttestadstorp, död ogift 1810-12-25 i Östra Husby prästgård.
 • Mårten Vilhelm, född 1776-03-13, död 1776-06-22.
 • Ulrik Malkolm, född 1781. Överste. Död 1833. Se Tab. 8

TAB 8

Ulrik Malkolm (son av Carl Göran, Tab. 7), född 1781-02-18 på Böttestadstorp. Sergeant vid livdragonregementet 1784. Kadett vid Karlberg 1795-09-24. Utexaminerad 1798-04-29. Fänrik vid Göta garde 1798-05-10. Löjtnant vid Göta garde 1801-06-27. Kapten i armén 1806-09-11. Kapten vid livgrenadjärregementet 1809-01-18. GMtf 1809-07-03. Major i armén 1810-10-11 och vid livgrenadjärregementets rusthållsfördelning 1810-01-19. Konstituerad 1810-05-22 och konfirmerad 1810-07-12 till överstelöjtnant i armén. RSO 1810-11-16. 3. Major vid livgrenadjärregementet 1816-05-28. Överste i armén 1826-06-11. Överstelöjtnant och 1. major vid livgrenadjärregementet 1830-04-22. Död 1833-06-07 på Stora Greby i Askeby socken, Östergötlands län. Han bevistade fälttågen 1805 och 1806 i Pommern samt 1808 och 1809 i Finland, under vilket senare han var med vid Lemo, Lokalaks, Helsinge, Järvenpää och Viiais. Deltog även i 1814 års fälttåg i Tyskland, Brabant och Norge. Satt slutligen för sin ätt vid riksdagarna 1809 och 1810. Gift 1815-02-11 i Stockholm med Elisabet Charlotta Westerberg, född 1790-01-01, död 1864-03-03, dotter av grosshandlaren och brukspatronen Gustaf Westerberg och Maria Elisabet Möller.

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1815-11-14 i Stockholm. Furir vid 2. livgrenadjärregementet 1833-09-10. Fänrik vid 2. livgrenadjärregementet 1834-04-19. Löjtnant vid 2. livgrenadjärregementet 1848-06-17. Kapten 1855-04-26. RSO 1862-01-28. Major i armén 1872-10-11. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom major i regementet 1876-06-16. Död 1886-09-08 i Linköping och med honom utgick ätten på svärdssidan. Gift 1868-01-29 i Landeryds socken, Östergötlands län med Emelie Erika Maria Nordström, född 1839, död 1873-07-25 på Berg.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.