:

Mannerstråle nr 2069

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Mannerstråle nr 2069

Adlad 1759-12-21, introducerad 1776.

Ätten är delad i två grenar, den Neümanska och den Hysingska. Båda adlade 1759, varefter adelskapet bekräftades 1770-01-23 och adelsbrevet utfärdades 1773-05-29.

Den Neümanska, ännu levande grenen, är av samma släkt som adliga ätten Mannercrona. Den Hysingska grenen, som efter Finlands förening med ryska riket 1809 icke varit representerad i Sverige, immatrikulerades på riddarhuset i Finland 1818-01-30 under nr 148 och utdog där 1823-09-22.

Mannerstråle A206900.png

Neümanska ättegrenen

TAB 1

Johan Vilhelm Neüman, adlad Mannerstråle, (son av Jakob Neüman, se adliga ätten Mannercrona, tab 2), född 1711-10-30 på Jäders bruk vid Arboga. Överdirektörs namn och värdighet 1756. Han och hans svågrar assessorn Åke Henrik Fraser och löjtnanten Georg Hysing (samt svärfaderns broder, kaptenlöjtnanten Carl Reinhold Vult) blevo adopterade på svärfaderns adl. nummer och med hans namn 1759-12-21. Erhöll jämte svågern Hysing bekräftelse på adelskapet 1770-01-23, varefter sköldebrevet utfärdades 1773-05-29, i vilket de fingo namnet Mannerstråle (introducerad 1776 under nr 2069). Död 1789-06-27 Grönö. Gift 1746-09-05 i Stockholm med sin farbrors frus brorsdotter Christina Charlotta Vult von Steijern, född 1728-04-13, död 1800-09-11 på Grönö, dotter av presidenten Johan Julius Vult, adlad Vult von Steijern, och Beata Piper C.

Barn:

 • Christina Charlotta, född 1749-03-24, död 1833-06-11 i Köping. Gift 1769-06-18 med majoren Carl Fredrik Reuterskiöld, från vilken hon blev skild, i hans 2:a gifte, född 1718, död 1791.
 • Jakob, född 1752. Direktör. Död 1789. Se Tab. 2
 • Mårten Christoffer, född 1756. Kapten. Död 1841. Se Tab. 4
 • Beata Christina, född 1757. Stiftsjungfru. Död ogift 1798-05-27 i Köping.
 • Två söner och två döttrar, döda unga.

TAB 2

Jakob, (son av Johan Vilhelm Neüman, adlad Mannerstråle, tab 1), född 1752-03-15. Student i Uppsala 7 1768-10-18. Auskultant i Svea hovrätt. Direktör vid Jäders bruk. Död där 1789-01-13. Gift 1784-03-09 Ellholmen med Magdalena Sofia Treutiger, död 1819-10-16 i Arboga, dotter av överstelöjtnanten Carl Treutiger och Anna Bohr.

Barn:

 • Carl Vilhelm, född 1786-03-23, död s. å. 11/8.
 • Jakob Henrik, född 1787. Levde utan tjänst. Död 1818. Se Tab. 3.
 • Carl Vilhelm, född 1789-05-06, student i Uppsala. Död 1804-06-24 i Arboga.

TAB 3

Jakob Henrik, (son av Jakob, tab 2), till Grönö i Björskogs socken, Västmanlands län m. m. Född 1787-10-07. Levde utan tjänst. Död 1818-12-15 på Kungsör. Gift där 1813-10-12 med Carolina Magdalena Scharff, född 1787-07-27, död 1854-09-18 i Stockholm Maria förs i Stockholm, dotter av direktören Florentin Scharff och Ulrika Sofia von Bröcker.

Barn:

 • Sofia Elisabet Carolina, född 1814-08-30, död 1838-02-02. Gift 1831-08-30 i Stockholm med kammarherren Abraham Alexander Reenstierna, född 1803, död 1858.

TAB 4

Mårten Christoffer, (son av Johan Vilhelm Neüman, adlad Mannerstråle, tab 1), född 1756-01-20. Student i Uppsala 7 1764-03-08. Kom i tjänst 1771. Fänrik vid von Saltzas regemente 1775-03-08. Löjtnant därst. 1780-12-13. Avsked 1783-03-19. Kaptens karaktär. Död 1841-06-29 på Ellholmens bruk i Arboga landsförsaml. Gift 1783-07-08 med Hedvig Charlotta Nybohm, född 1756-11-01, död 1828-10-31 på Ellholmen, dotter av prosten och kyrkoherden i Gillberga pastorat av Strängnäs stift Carl Nybohm och hans 2:a fru Anna Margareta Bröms, adlad Lilliestråle.

Barn:

 • Margareta Charlotta Vilhelmina, född 1784-08-10 på Grönö i Björskogs socken, Västmanlands län. Stiftsjungfru. Död 1831-03-29 Kilsby. Gift 1808-04-08 på Jäders bruk i Arboga landsförsaml. med brukspatronen Johan Holmstedt, född 1780, död 1844. 1
 • Carl Vilhelm Sebastian, född 1786. Brukspatron. Död 1825. Se Tab. 5.
 • Mårten Ingemund, född 1787-08-21 Broby, död där 1789-05-25.
 • Hedvig Christina, född 1789-05-21 på Broby, död där 1790-07-01.
 • Mårten Ingemund, född 1790. Major. Död 1886. Se Tab. 6.
 • Fredrik Ulrik, född 1791. Major. Död 1862. Se Tab. 9
 • Hedvig Christina, född 1793-06-12 på Broby, död 1868-12-27 i Stockholm. Gift 1817-02-22 på Ellholmen med sin broders svåger, ryttmästaren, friherre Gustaf Ulrik Mannerheim, född 1789, död 1859.
 • Ulrika Maria, född 1795-11-19, död 1796-02-21 på Jäders bruk.
 • Henrik Alexander, född 1797-04-27 i Arboga. Kadett vid Karlberg 1810-06-18. Utexaminerad 2 1814-05-07. Fänrik vid Skaraborgs regemente s. d. Transp. till kornett vid livregementets husarkår s. å. 16/11. 2. Adjutant därst. 3 1815-03-14. Löjtnant 1821-10-09. Ryttmästare 1825-04-26. Död ogift 1829-06-30 på mötesplatsen Utnäs Löt i Säby socken, Västmanlands län.
 • Gustaf Adolf, född 1798-07-08 i Arboga. Rustmästare vid Västmanlands regemente 1815-04-06. Fältväbel s. å. 15/8. Fänrik s. å. 24/10. Löjtnant 1822-06-11. Avsked 1833-02-23./2. Kaptens n. h. o. v. s. å. 18/5. Se Biografica. Död 1861-04-02 på Jäders bruk. Gift 1833-12-15 Fiholm med friherrinnan Hedvig Charlotta Ridderstolpe, född 1806-05-24 i Västerås, död 1842-03-23 på Jäders bruk, dotter av generallöjtnanten, greve Carl Ulrik Ridderstolpe, och friherrinnan Gustava Margareta Falkenberg af Trystorp. Gift 2:o 1845-04-20 Strö med Christina Charlotta Reutercrona, född 1812-07-11 på sistnämnda egendom, död 1898-05-19 på Hornsund i Rytterns socken, Västmanlands län, dotter av generalmajoren Georg Fredrik Reutercrona, och Christina Elisabet Conradi.

TAB 5

Carl Vilhelm Sebastian, (son av Mårten Christoffer, tab 4), född 1786-04-21 Broby. Brukspatron på Jäders bruk. Död 1825-03-22 Hagby. Ägde Garpströms och Ellholmens bruk i Arboga landsförsaml. m. m. Gift 1:o 1815-10-15 Svenneby s socken Skaraborgs län med stiftsjungfrun, friherrinnan Maria Charlotta Mannerheim, född 1785-02-04 Hindsberg, död 1816-09-29 på Jäders bruk, dotter av majoren, friherre Gustaf Johan Mannerheim, och friherrinnan Ulrika Charlotta Örnsköld. Gift 2:o 1822-05-12 på Hagby med Anna Margareta Ulrika (Ulla) Mellring, född 1801-09-09 i Uppsala, död 1878-02-12 på Fridhem vid Strängnäs, dotter av fältprosten Johan Gustaf Mellring och Anna Margareta Altin.

Barn:

 • 1. Mårten Gustaf Vilhelm, född 1816-07-28 på Jäders bruk. Student i Uppsala 1832-03-13. Examen till rättegångsverken 1835. Extra ordinarie kanslist s. å. 18/6. Auskultant i Svea hovrätt 1836. Extra ordinarie notarie s. å. Extra ordinarie kanslist i krigsexpeditionen 1837-02-06. Kammarjunkare s. å. 25/4. Vice notarie i nämnda hovrätt 184. Extra ordinarie kanslist i statskontoret 1841-08-31. Kopist i justitierevisionsexpeditionen 1846-08-23. T. f. kanslist i nämnda kontor 1849-03-30. Kanslist i nämnda expedition 1856-04-19. Protokollssekreterare i k. m:ts kansli 1876-12-15. Död ogift 1878-11-29 i Stockholm.
 • 2. Anna Charlotta Carolina, född 1823-02-06 på Hagby. Stiftsjungfru. Död ogift 1904-04-18 på sin egendom Fridhem vid Strängnäs.
 • 2. Carl Herman Eugen, född 1824-09-07 på Hagby. Student i Uppsala 1843. Hovrättsexamen 1848-12-04. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen 1848-12-19. Auskultant i Svea hovrätt. Extra ordinarie notarie därst. 1849-03-15. Bruksägare. Död ogift 1894-03-17 på Fridhem, som han ägde tillsammans med sin syster.

TAB 6

Mårten Ingemund, (son av Mårten Christoffer, tab 4), född 1790-10-01 på Broby. Kadett vid Karlberg 1805-09-30. Utexaminerad 1808-06-29. Kornett vid Västgöta dragonregemente s. å. 11/7. Stabskornett därst. 4 1809-10-10. Löjtnant 1813-01-19. GMtf 1814-05-22. Kapten i armén s. å. 25/8. Kapten vid Västgöta regemente 1821-02-20. RSO 1836-01-28. Major i regementet 1838-03-16. Major vid regementet 4 1841-12-22. Avsked 1847-04-13 med tillstånd att kvarstå såsom major i armén. Död 1886-06-07 Ön. Gift 1827-08-24 i Skövde med Margareta Ulrika (Ulla) Odhelius, född 1810-05-22 i nämnda stad, död 1892-01-24 i Mariestad, dotter av assessorn och regementsläkaren Erik Odhelius och Elisabet Christina Rudén.

Barn:

 • Mårten Erik, född 1828-07-24 Flämslätt, död 1833-06-19.
 • Carl Henrik, född 1829. Överstelöjtnant. Död 1918. Se Tab. 7.
 • Hedvig Charlotta (Hedda), född 1830-11-01 på Flämslätt, död 1904-02-18 i Södertälje. Gift 1855-08-23 på Ön med bruksägaren, löjtnanten vid livregementets grenadjärkår Per Reinhold Tottie, född 1818-12-12 på Älvkarleö bruk i Älvkarleby socken Uppsala län, död 1902-04-03 i Södertälje.
 • Anders Leonard, född 1831-12-08 på Flämslätt, död 1833-11-18.
 • Fredrika, född 1833-01-25 på Flämslätt. Stiftsjungfru. Död 1901-12-24 i Luleå. Gift 1857-11-06 i Vagled i Frösö socken Jämtlands län med folkskolläraren Johan Erik Flemström, född 1820-05-21 vid Graninge bruk i likanämnda socken, Västernorrlands län, död 1892.
 • Matilda, född 1834-04-25 på Ön. Stiftsjungfru. Död 1876-03-26 Fredriksberg. Gift 1860-07-15 vid Skultuna bruk med civilingenjören Reinhold Teodor Björklund, född 1819-10-12 i Ramnäs socken Västmanlands län.
 • Erik, född 1835-08-02 på Ön, död där s. å. 16/10.
 • Carolina, född 1836-10-11 på Ön. Stiftsjungfru. Död ogift 1870-08-06 vid badorten Morlanda på Orust, Göteborgs och Bohus län).
 • Beata Sofia, född 1837-10-22 på Ön. Stiftsjungfru. Död ogift 1866-05-24 på nämnda egendom.
 • Eva, född 1839-01-07 på Ön. Stiftsjungfru. Död 1922-01-18 på sin egendom Lagersberg i Rytterns socken Västmanlands län. Gift 1860-07-26 på Ön med bruksägaren Johan Vilhelm Holmstedt, i hans 2:a gifte (gift 1:o 1839-09-24 nr grevinnan Agneta Sofia Mörner af Morlunda, född 1814-03-02 Götvik, död 1850-07-31 Sonstorp s socken, Östergötlands län, dotter av ryttmästaren greve Gustaf Stellan Mörner af Morlanda, och Anna Sofia Burenstam), född 1813-09-09 Kilsby, död 1893-02-10 på Lagersberg.
 • Mårten, född 1840-12-28 på Ön. Kadett vid Karlberg 1855-04-16. Utexaminerad 1861-02-28. Underlöjtnant vid Västmanlands regemente s. å. 5/3. Transp. som underlöjtnant till Skaraborgs regemente s. å. 15/6. Löjtnant 1866-08-07. Kapten i armén 1878-10-11. Kapten i regementet 1881-04-01. RSO 1884-12-01. Död ogift 1890-05-19 i Falköping.
 • Maria Lovisa (Marie-Louise), född 1842-02-11 på Ön. Stiftsjungfru. Död 1903-11-24 i Stengårdshult och jordfäst i Mariestads kyrka. Gift 1871-08-25 i Stockholm med grosshandlaren i nämnda stad Claes Filip Tottie, född 1817-07-23 på Älvkarleö bruk i Älvkarleby socken Uppsala län, död 1878-07-15 i Stockholm.
 • Natalia Vilhelmina (Mina), född 1843-11-29 på Ön. Stiftsjungfru. Död 1936-05-25 i Mariestad (db 41), begraven i Odensåkers förs, Skaraborgs län.
 • Gustaf Fredrik, född 1844-12-22, död 1845-03-12.
 • Vilhelm, född 1847. Disponent. Död 1926. Se Tab. 8

TAB 7

Carl Henrik, (son av Mårten Ingemund, tab 6), född 1829-10-26 på Flämslätt. Kadett vid Karlberg 1845-10-02. Utexaminerad 1850-04-10. Underlöjtnant vid Västmanlands regemente s. å. 17/4. Löjtnant 1856-07-01. Genomgick Falu bergsskola 1857–1858. Stipendiat på järnkontorets stat 1859. Gruvingenjör s. å. Kapten 1867-11-12. RVO 1869-07-29. RNS:tOO 1872-01-28. Major i regementet 1876-05-05. RSO s. å. 15/3. Major vid regementet 1877-11-02. Överstelöjtnant och 1. major 1884-05-02. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom överstelöjtnant i regementets reserv 1886-05-21. T. f. föreståndare för statens gruvkartekontor 1888-03-20–1905. Överstelöjtnant i armén 1894-10-26. Död 1918-07-14 Ottersjö. Ägde Charlottenberg i Kung Karls socken, Västmanlands län 1877–1887 och huset nr 45 Tulegatan i Stockholm sedan 1887. Gift 1862-08-01 i Odense på Fyen med Anine Minona Desiderata von Benzon, född 1829-08-20 i nämnda stad, död 1899-09-09 i Stockholm, dotter av kammarjunkaren Jakob von Benzon och Sofia Holm.

Barn:

 • Anine Ebba Charlotta (Ninny), född 1865-06-24 i Arboga. Gift 1889-05-16 i Stockholm med godsägaren Harald Esaias Ling-Vannerus, från vilken hon blev skild (skilsm 1905-05-24), i hans 1:a gifte (gift 2:o 1905 med Saga Gefion Schiller, född 1889-09-03), född 1864-04-14 i Dalsland.
 • Mårten Henrik, född 1868-12-20 i Sala. Överflyttade till Argentina i Sydamerika. Ingenjör. Död 1902-09-06 i Acre i Brasilien.

TAB 8

Vilhelm, (son av Mårten Ingemund, tab 6), född 1847-03-24 på Ön. Förvaltare på Jäders bruk 1871–1895. Disponent på och delägare i Frötuna i Fellingsbro socken Örebro län 1895–. Död 1926-08-31 i Södertälje. Gift 1881-10-15 i Funäsdalen i Tennäs socken Jämtlands län med Hilda Anna Bedoire, född 1853-12-04 Isaksbo, dotter av possessionaten och tullinspektoren Jean Viktor Bedoire och Ebba Matilda Zafira Engström.

Barn:

 • Anna Margareta, född 1882-12-11 på Jäders bruk. Gift 1912-07-30 på Frötuna (Götlunda förs, Örebro län vb) med rektorn vid högre realläroverket Norrmalm Mellösa socken, Örebro län.
 • Erik Vilhelm, född 1885-11-18 på Jäders bruk. Lantbrukare. Köpman. Gift 1927-11-09 i Adolf Fredriks förs Stockholm (vb 150) med Märta Kristina Andersson, född 1876-01-12

TAB 9

Fredrik Ulrik, (son av Mårten Christoffer, tab 4) född 1791-11-11 Broby. Furir vid Svea artilleriregemente 1805-05-29 kadett vid Karlberg s. å. 18/10. Utexaminerad 1808-06-29 underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 11/7. Löjtnant därst. 1813-03-23. Kapten i generalstaben 1820-06-24. Avsked från regementet s. å. 19/10 och ur generalstaben 1829-04-14. Majors n. h. o. v. s. d. Död 1862-04-28 i Arboga. Han bevistade kriget i Norge 1814. Gift 1:o 1820-11-07 på Aspa bruk i Hammars socken Örebro län med Johanna Charlotta Rüttersköld, född 1799, död 1825-02-14 på Aspa, naturlig dotter av ryttmästaren Johan Edvard Reutersköld, nr 1636, och Catharina Charlotta Bågh. Gift 2:o 1830-08-08 Sonstorp s socken Östergötlands län med grevinnan Eva Ulrika Carolina Mörner af Morlanda, född 1805-09-18 på Skyllberg i Lerbäcks socken Örebro län, död 1838-10-19 på Aspa bruk, dotter av ryttmästaren, greve Gustaf Stellan Mörner af Morlanda, och Anna Sofia Burenstam. Gift 3:o 1840-08-04 Stegeborg med grevinnan Charlotta Filippina von Schwerin, född 1813-09-21 på nämnda egendom, död 1872-04-02 i Arboga, dotter av kammarjunkaren, greve Filip Verner von Schwerin, och Vendla Gustava Ahlgren.

Barn:

 • 1. Edvard Fredrik, född 1821-08-17, död 1832-06-14 i Stockholm.
 • 2. Mårten Gustaf Teodor, född 1832-07-28, död 1833-02-10 på Aspa bruk.
 • 2. Otto Christoffer, född 1837. Godsägare. Död 1893. Se Tab. 10.
 • 3. Fredrik Verner, född 1841-10-15, död 1843-12-14 på Aspa bruk.
 • 3. Eva Johanna Charlotta, född tvilling 1843-04-29, död 1850-09-04 Mannheim
 • 3. Filip Vilhelm, född 1843. Godsägare. Död 1902. Se Tab. 13.
 • 3. Carl Rutger, född 1844-11-14, död 1849-11-30 på Mannheim.
 • 3. Ebba Fredrika, född 1846-10-17, död 1852-01-11 på Mannheim.

TAB 10

Otto Christoffer, (son av Fredrik Ulrik, tab 9), född 1837-03-15 på Aspa bruk i Hammars socken Örebro län. Student i Uppsala 1853-05-20. Kameralexamen 1855. Elev vid Ultuna lantbruksinstitut 1857. Avgången därifrån 1859. Död 1893-08-15 Stegeborg. Ägde nämnda egendom sedan 1861. Gift 1865-08-28 på Ekenäs i Örtomta socken Östergötlands län med Matilda (Tilda) Tisell, född 1847-09-12 Gravsten s socken Östergötlands län (Ekebyborna förs, Östergötlands län fb), död 1930-11-01 i Kungsholms förs, Stockholm ]], dotter av löjtnanten Teofil Johan Tisell och Christina Lovisa von Engeström.

Barn:

 • Eva Carolina Charlotta, född 1867-07-27 på Stegeborg, liksom syskonen. Död 1935-07-28 på Kalmar lasasrett (Johannebergs förs, Göteborg db 192) och begraven i Bollebygd socken, Älvsborgs län. Gift där 1889-06-17 med disponenten på Forsbacka bruk, bergsingenjören Fredrik Reinhold Tottie, född 1862-11-11 Strömsnäs Västmanlands län, död 1912-11-15 i Bollebygds socken Älvsborgs län.
 • Christina Matilda (Ina), född 1869-08-08 i Skällviks förs, Östergötlands län. Gift 1905-12-27 med gymnastikdirektören, friherre Knut Gustaf Sixten Gustafsson Sparre, född 1866, död 1913.
 • Otto Adolf Fredrik, född 1873. Kapten. Se Tab. 11
 • Hedvig Maria, född 1880-02-01. Stiftsjungfru. Gift 1901-05-11 i Stockholm med översten och chefen för Norrlands artillerikår RSO, GV:sO1M, Carl Georg Ohlson, född 1874-05-30.
 • Anna Matilda, född 1883 -06-04 i Skällviks förs, Söderköping. Gift 1908-10-16 i Oscars förs, Stockholm ]] med verkst. direktören i styrelsen för aktiebolag Förenade orgel- & pianofabriker i Göteborg, majoren på reservstat vid Älvsborgs regemente, RSO, RVO m. m., Knut Gustaf Ljungberg, född 1876-11-05 i Göteborg, död där 1923-05-20.

TAB 11

Otto Adolf Fredrik, (son av Otto Christoffer, tab 10), född 1873-06-23 på Stegeborg. Mogenhetsexamen 1891-06-10. Volontär vid 1. Svea artilleriregemente s. å. 15/6. Sergeant därst. 1892-11-12. Elev vid krigsskolan 1893-08-01. Styckjunkare 1895-08-12. Utexaminerad s. å. 20/11. Underlöjtnant vid nämnda artilleriregemente s. å. 6/12. Transp. som underlöjtnant till 2. Svea artilleriregemente 1896-09-18. Löjtnant därst. (sedermera Upplands artilleriregemente) 1899-03-03. Utexaminerad från gymnastiska centralinstitutet 1902. Kapten 1905-12-30. RSO 1916-06-06. Avsked med tillstånd att inträda i regementets reserv 1923-06-23. Död 1934-09-14 Serafimerlasarettet Gift 1902-04-30 i Stockholm med friherrinnan Hedda Carolina Ingegerd Taube af Odenkat nr 110, född 1881-05-25 på Lidhem i Väckelsångs socken Kronobergs län, dotter av godsägaren friherre Rikard Fredrik Gottfrid Taube af Odenkat, och Signe Margareta Wennerberg.

Barn:

 • Otto Fredriksson, född 1903-03-25 i Uppsala. Civilingenjör 1926. Anställd hos sv. aktiebolag Christiani & Nielsen i Stockholm. Se Tab. 11A.

TAB 11A

Otto Fredriksson, (son av Otto Adolf Fredrik tab 11), född 1903-03-25 i Uppsala. Studentexamen vid Uppsala enskilda läroverk och privatgymnasium 1921. Elev vid Tekniska högskolan 1921. Utexaminerad från dess fackavdelning för väg- och vattenbyggnadskonst 1926. Civilingenjör 1926. Anställd vid Christiani & Nielsen, Köpenhamn 1926. Konstruktör vid svenska aktiebolag Christiani & Nielsen, Stockholm 1927–1931. Chefkonstruktör för järnvägsbyggnader och inspektör för brobyggnader hos iranska regeringen 1931–1934. Delägare i ingenjörsfirman Kjessler & Mannerstråle, Stockholm 1934. LSTF 1926. Gift 1932-11-13 i Teheran (Hedvig Eleonora förs, Stockholm vb) med Kerstin Annie Sofia Almström i hans 1:a gifte, född 1909-07-27 i Matteus förs, Stockholm, dotter av för detta disponenten vid Rörstrands porslinsfabrik Otto Harald Almström och Agda Maria Elisabeth Norinder.

Barn:

 • Gunnar Fredrik Ottosson, född 1934-02-28 i Kungsholms förs, Stockholm (fb nr 51).
 • Leif Harald Ottosson, född 1936-05-23 i Kungsholms förs, Stockholm (fb nr 194).
 • Curt-Fredrik Ottosson, född 1939-09-25 i Kungsholms förs, Stockholm (fb nr 337).

TAB 12

Carl Johan Gustaf, (son av Otto Christopher, tab 10), född 1875-12-20 Stegeborg. Mogenhetsexamen 1895-05-18. Volontär vid 1. livgrenadjärregementet s. å. 2/6. Sergeant 1896-08-12. Elev vid Krigsskolan s. å. 24/9. Utexaminerad 1897-11-29. Underlöjtnant vid nämnda reg s. å. 10/12. Löjtnant i regementet 1903-12-18. Kapten därst. 1912-10-19. RSO 1918-06-06. RVO 1925-06-06. Major i armén 1925-12-04 fr o m 1925-12-21. Avsked från beställning å stat s. d. fr o m 21/12. SkytteGM. Befälhavare för Östergötlands västra landstormsområde. Ledamot i styrelsen för Linköpings sparbank 1932. Vice ordförande därst. 1936–1946. Ordf. i stadsrevisionen i Linköping 1926–1936. Överförmyndare i nämnda stad 1937–1944. Gift 1906-10-03 Totebo med Kerstin Matilda Tillberg född 1885-04-16 Totebo, dotter av bruksägaren Otto Robert Tillberg och Ida Elise Ekman.

Barn:

 • Eva, född 1909-06-23 på Frössle i Kärna socken Östergötlands län. Gift 1933-10-14 i domk. förs Linköping med löjtnanten i Väg- och vattenbyggnadskåren, civilingenjören Ragnar Oscar Abrahmsén, född 1903-05-17 i Nora, Västmanlands län. Major i väg- och vattenbyggnadskåren. Byggn. chef i Indalsälvens vattenregler. företag. RVO.
 • Nils-Gustaf Otto, född 1912-02-14 i Linköping.
 • Gösta Henrik Mårten, född 1916-12-29 i Linköping.


TAB 13

Filip Vilhelm, (son av Fredrik Ulrik, tab 9), född tvilling 1843-04-29 på Aspa. Student i Uppsala 1862-09-11. RVO 1896-12-01. Död 1902-07-26 på Ulvhäll. Ägde Ulvhäll i Strängnäs socken Södermanlands län sedan 1873. Gift 1875-12-09 i Stockholm med Emma Maria Jonzon, född 1856-12-16 i nämnda stad (Skeppsh.), död 1933-12-11 i Oscars förs, Stockholm ]], dotter av majoren Bror Johan Jonzon och Emma Sofia Fredrika Dandanell.

Barn:

 • Carl, född 1876-10-19 och död s. å. 4/11 på Ulvhäll.
 • Emma Charlotta (Lotty), född 1879-06-14 på Ulvhäll, liksom syskonen. Stiftsjungfru. Gift 1904-12-21 i Strängnäs domkyrka med kaptenen vid livregementets grenadjärer Axel Gösta Tryggve Mattson, född 1880-04-24 i Stockholm, död 1921-12-23 i Örebro.
 • Kurt Filip Fredrik, född 1883. Ryttmästare. Se Tab. 14
 • Johan Filip Verner (John), född 1885-09-24. Mogenhetsexamen 1906-06-01. Volontär vid livregementets husarer s. å. 3/6. Korpral 1907-06-03. Avsked s. å. 16/6. Korpral vid livregementets dragoner s. å. 17/6. Distinktionskorpral s. å. 1/10. Elev vid krigsskolan s. å. 15/10. Fanjunkare 1908-09-03. Officersexamen s. å. 19/12. Underlöjtnant vid livregementets dragoner s. å. 31/12. Löjtnant därst. 1911-04-05. RItKrO 1913. Död ogift 1921-07-16 i Stockholm och gravsatt i Strängnäs.
 • Ebba Maria, född 1895-01-03. Stiftsjungfru. Död ogift 1918-10-02 i Västerås.

TAB 14

Kurt Filip Fredrik, (son av Filip Vilhelm, tab 13), född 1883-02-04 i Strängnäs. Extra sjökadett 1901-06-10. Kadett vid Sjökrigsskolan 1902-04-16. Sjöofficersexamen 1905-05-05. Underlöjtnant i flottans reserv s. å. 8/5. Kommenderad till Krigsskolan s. å. 5/10. Officersexamen vid Karlberg 1906-11-30. Underlöjtnant vid Skånska dragonregementet s. å. 14/12. Löjtnant därst. 1908-01-18. GV:sO1M 1912. RVO 1920-01-18. Ryttmästare i regementet 1921-12-02. Transp. till ryttmästare i Livgardet till häst s. å. 16/12. RSO 1926-06-06. Ryttmästare vid regementet s. å. 26/10. Överförd till övergångsstat 1927-06-09. Fr o m 1928-01-01. Avsked 1933-12-08 fr o m 1933-09-10. RFinlVRO1kl. RBMi1K2kl. Kammarherre 1943-12-31. Gift 1915-05-05 i Berlin (Trolle-Ljungby förs, Kristianstads län vb) med grevinnan Louise Wilhelmina (Lilly) Wachtmeister af Johannishus, född 1889-01-07 på Trolle-Ljungby i Västra Ljungby socken Kristianstads län. Dotter av sekundlöjtnanten vid andra preussiska kyrrassierregementet Königin greve Carl Axel Rütger Wachtmeister af Johannishus och Ida Louise Eugenie Adelheid Wilhelmina Carolina Georgine Adolfine von Oertzen i hennes andra gifte.

Barn:

 • Rütger Filip Gustaf, född 1916-02-13 i Ystad.
 • Henrik Kurt Fredrik, född 1919-12-14 i Engelbrekts förs, Stockholm.
 • Carl-Filip, född 1924-10-25 i Stockholm.

TAB 15

Johan Hysing. Kapten för ett kompani enrollerade båtsmän på Åland. 5. Gift med Juliana Örn. 5

Barn:

 • Georg Hysing. Kopist i kammarkansliet på e. stat 1712. Kammarskrivare i kammarkollegii 2. avräkningskontor på ord. stat 1713. Inspektor 1719. Död 1728-03-25. Gift med Maria Wingeflycht i hennes 1:a gifte (gift 2:o med hovintendenten Johan Gustaf Tvist, adlad Lagertvist, men ej introducerad), född 1700, död 1741, dotter av kamreraren Paul Winge, adlad Wingeflycht, och Catharina Walrawe, nr 1194.

Barn:

 • Georg Hysing, adlad Mannerstråle, född 1725 i Stockholm. Antagen i krigstjänst 1741. Underofficer vid Skaraborgs regemente s. å. 8/4. Kornett vid Bohusläns dragonregemente 1749-03-15. Löjtnant därst. 1750-09-19. Adlad 1759-12-21 jämte sin svåger, överdirektören Joh. Vilh. Neüman, vilket adelskap bekräftades 1770-01-23, varefter sköldebrevet utfärdades 1773-05-29 (sönerna introducerades 1776 under nr 2069). Stabskapten 1762-09-13 med tur från 1761-09-14. Kapten med kompani 1763-03-19. RSO 1767-11-07. Erhöll riksadelsdiplom 6 1768-03-24. Avsked 1769-10-03. Död 1773-01-12 på sin gård Dagsholm i Ödeborgs socken Älvsborgs län. 'Han bevistade finska och pommerska krigen på 1740- och 1750-talen samt blev under det senare fången vid Anklam och förd såsom gisslan till preussiska armén.'. Gift 1:o 1751-11-09 i Stockholm med Hedvig Eleonora Vult von Steijern, född 1732-07-08. Död 1760-08-27 Trättelanda, dotter av presidenten Johan Julius Vult, adlad Vult von Steijern, och Beata Piper C. Gift 2:o 1769-03-04 med Maria Elisabet von Brandten i hennes 2:a gifte (gift 1:o med löjtnanten Carl Otto Stiernhielm, född 1701, död 1767), född 1721-10-19, död 1800-12-05 på Dagsholm, dotter av majoren Carl Fredrik von Brandten, och Maria Gustaviana Anckarhielm.

Barn:

 • 1. Johan Julius, född 1752-10-04 Kleva, död ogift 1782-03-12 på Dagsholm.
 • 1. Juliana Catharina Maria, född tvilling 1753-10-04 på Trättelanda, död 1803-09-07 i Göteborg. Gift 1773-11-09 på Dagsholm med superkargören vid Ostindiska kompaniet Anders Daniel Boëthius, död 1808.
 • 1. Hedvig Anna Beata, född tvilling 1753-10-04 på Trättelanda, död där s. å. 10/10.
 • 1. Anna Charlotta, född 1755-06-29 på Trättelanda, död 5 1756-11-19.
 • 1. Georg, född 1756-10-23 på Trättelanda. Antagen i krigstjänst 1773. Furir vid Västgötadals regemente s. å. 12/8. Fänrik vid änkedrottningens livregemente 1776-03-27. Sekundadjutant därst. 1781-08-20. Löjtnant 1782-10-07. Kapten 1786-04-12. Transp. till Stackelbergska, sedan Jägerhornska regementet s. å. 14/12. RSO 5 1790-12-07. Major i armén 1796-10-26. Major vid sistnämnda regemente 1800-11-28. Överstelöjtnants avsked. Bosatte sig i Finland och immatrikulerad på riddarhuset därst. under nr 148 bland adelsmän. Död 1823-09-22 i Borgå och slöt denna ättegren. Gift 1795-11-08 på Sveaborg med Anna Helena Wärnhielm, född 1777-03-24, död 1847-03-10 i Helsingfors, dotter av översten Henrik Georg von Kjerting, adlad Wärnhielm, nr 2179, och Brita Margareta Kolthoff.
 • 1. Gustaf Fredrik, född 1758-06-21 på Trättelanda, död 5 s. å. 26/9.
 • 1. Eva Christina, född 1760-02-17 på Trättelanda, död 1799-11-04 Frändö. Gift 1782-11-03 med kaptenen vid Bohusläns regemente Olof Appelberg i hans 1:a gifte (gift 2:o med Elisabet Ekström i hennes 2:a gifte, född 1742, död 1819) 1, född 1742-08-18 i Krokstads socken Älvsborgs län, död 1812 Frändöga

Källor

1Öä 2Hc. 3Blr. 4KrAB. 5Wä. 6Kv. 7Um.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: