:

Skogh nr 704

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Skogh nr 704 †

Adlad 1661-11-01, introd. 1664. Utdöd sannolikt 1804-07-03. Ätten var intagen på riddarhuset i Riga under nr 140.


1At (P). 2Hm. 3Lk. 4Riga. 5Hupel, Nord. Misc. 15–17, sid. 682.

TAB 1

Jonas Skog. Kronofogde i Gästrikland 1618–1620 och arrenderade uppbörden från samma landskap enl. kontrakt 1620-07-01 på ett år, som sedan förlängdes t. o. m. 1623. Möjligen densamme som var kronofogde i Handbörd och Stranda härad Kalmar län 1599–1604, i Sunnerbo härad Kronobergs län 1605–1609 samt i Västersysslet i Värmland 1610–1615 [Al].

Barn:

 • Olaus Jonse Skog. Student i Uppsala1 1625-01-29. Filosofie magister därst. 1632. Konrektor vid skolan i Gävle 1636. Teol. adjunkt vid Uppsala akademi samt vice pastor i Uppsala s. å. Konsistorienotarie därst. 1639. Rektor vid förutn. skola s. å. Kyrkoherde i Veckholms pastorat av Uppsala ärkestift 1642. Prost och kyrkoherde i Gävle2 1646-06-30. Drottningens hovpredikant2 1647-10-30 överhovpredikant kort därefter. Kyrkoherde i Jakobs och Johannis församl. i Stockholm samt amiralitetssuperintendent2 1652-12-24. Död 1661-08-12 i sistnämnda stad och begraven i Jakobs kyrka. Han bevistade ständernas möte i Stockholm 1631 och var riksdagsman vid 1643 års riksdag. Gift med Margareta Bröms, dotter av kyrkoherden i Ockelbo pastorat av ärkestiftet Johannes Svenonis Bröms och Catharina Krok.2

Barn:

 • Peter Skog, adlad Skogh, född 1636 i Gävle. Deltog i Carl X Gustafs polska krig och var därunder två gånger fången. Ryttmästare vid Bengt Horns rytteriregemente. Adlad 1661-11-01 (introd. 1664 under nr 704). Gift med Sofia Fitinghoff, död 1680, dotter av generalmajoren Johan von Vietinghoff, natural. Fitinghoff, och hans 1:a fru Christina Ryning.

Barn:

 • ? Jonas. Fänrik vid guvernörsregementet i Riga. Löjtnant därst. Regementskvartermästare. Sekundkapten 1679. Premiärkapten 1685-06-22. Kapten vid Åbo läns ord. infanteriregemente. Major därst. 1702-02-17. Död 1704-01-11 i Riga av sjukdom. [3]
 • Georg Reinhold, född 1661. Överstelöjtnant. Död 1708. Se Tab. 2.
 • Claes Johan, född 1664. Överstelöjtnant. Död 1710. Se Tab. 4.
 • Otto Johan. Inskriven vid lycéet i Riga 1680-06-09. [4]

TAB 2

Georg Reinhold (son av Peter Skog, adlad Skogh, Tab. 1), född 1661 i Livland. Förare vid Viborgs läns infanteriregemente 1677-08-00. Sergeant därst. 1678. Fänrik vid guvernörsregementet i Riga 1679. Löjtnant därst. 1687-05-27. Kapten. Major vid A. J. Schlippenbachs dragonskvadron 1701-09-25. Överstelöjtnant därst. och t. f. chef för skvadronen 1704-12-01. Konfirm.fullm. 1706-10-16. Stupade 1708-09-29 vid Liesna. Gift med4 Margareta Elisabet Reijter eller Reuter.

Barn:

 • Bernhard Reinhold. Kapten. Död 1752. Se Tab. 3
 • Carl Gustaf. Arrenderade kronoegendomen Arrohot i Jakoby socken, i Livland. Död där och begraven 1731-06-21 i Lohhusu socken. [4]
 • Två barn, som levde 1699. [3]

TAB 3

Bernhard Reinhold (son av Georg Reinhold, Tab. 2). Inskriven i Riga lyceum 1701-07-04. Kornett vid faderns dragonskvadron 1704-10-01. Löjtnant därst. 1706-01-13. Konfirm.fullm. 1707-08-01. Kapten därst. s. å. 16/10. Konfirm.fullm. 1708-05-22. Fången 1709-06-28 vid Poltava. Hemkom till Livland 1722. Avsked 1724-07-16. Arrenderade efter hemkomsten Awwinorm i Lohhusu socken i Livland. Död där 1752-01-07. Gift 1718 med Anna Margareta von Bock, född 1702-01-03, dotter av Berend Didrik von Bock, av huset Suddenbach.

Barn:

 • Bernhard Reinhold, född 1720. Major i rysk tjänst. Död ogift omkr. 1777, såsom den siste av den livländska grenen.5
 • Bengt Anders, född 1721-08-22 Somel å. 13/10.
 • Georg Johan, döpt 1723-02-24 på Awwinorm, liksom de följande syskonen, levde 1733.
 • Carl Magnus, född 1724-05-05, död på Awwinorm och begraven s. å. 7/10.
 • Gustaf Henrik, född 1725-08-05, död 1736 på Arrohof i Jakoby socken, Livland.
 • Otto Didrik, född 1728-11-11, levde 1733.
 • Carl Vilhelm, född 1730-09-17, levde 1733.
 • Paul Gerhard, född 1731-10-03, levde 1733.
 • Anna Elisabet, född 1733-12-26, död 1788-04-28 på Odenpäh i likanämnd socken, Livland. Gift med majoren och arrendatorn av Odenpäh gods Jakob Gustaf von Campenhausen, född 1732-04-18, död 1783-02-13 Laiksaar
 • Magnus Gottlieb, född 1735-12-20, död 1736 på Arrohov.
 • Dorotea Luisa, född 1737-08-08, död ogift 1812-01-26 i Turgels socken, Estland.
 • Gustaf, född 1738-11-08.

TAB 4

Claes Johan (son av Peter Skog, adlad Skogh, Tab. 1), född 1664. Kapten vid ingermanländska dragonregementet 1700-09-24. Major vid Vellingks ingermanländska infanteriregemente 1702-01-11. Överstelöjtnant därst. 1709-11-04. Överstelöjtnant vid karelska infanteriregementet. Fången 1710-05-16 vid Viborg och död i fångenskapen s. å. 9/8 i Novgorod. Gift med Margareta Elisabet Armfelt i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1713 med generalmajoren Henrik Hastfer, född 1651 i Livland, död 1724-09-22 Torup ), död 1735-06-06 på Torup, dotter av majoren Vilhelm Armfelt, och Maria Stackelberg.

Barn:

 • Jonas, född 1690. Fänrik vid Hastfers ingermanländska infanteriregemente 1708-09-00. Löjtnant därst. Tången 1710-06-15 vid Viborg. Död ogift 1720-02-00 i fångenskap i Sibirien.
 • Gustaf Reinhold, född 1692. Överste. Död 1739. Se Tab. 5.
 • Maria Sofia, född 1694-09-26, död 1760-07-26. Gift 1:o 1713 i Solikamsk under fångenskapen med premiärkornetten vid livregementet till häst Hans Caspersson Cederholm, född 167(8), död 1715-11-17 i Solikamsk. Gift 2:o 1716 med majoren Corfitz Ludvig Beck, natural. Beck, sedermera Beck-Friis, född 1685, död 1761.
 • Otto Henrik, född 1695. Underofficer. Råkade i rysk fångenskap 1710 och fördes till Sibirien. Hemkom 1722. Fänrik vid Kymmenegårds läns regemente s. å. och kvarstod ännu 1740. Kallas löjtnant vid sin död. Död ogift 1744.
 • Agneta, född 1697, död 1767-04-29 Edeby. Gift 1719 med överstelöjtnanten Peter Schönström, född 1682, död 1746.
 • Vilhelm, född 1701. Kapten. Död 1755. Se Tab. 7.

TAB 5

Gustaf Reinhold (son av Claes Johan, Tab. 4), född 1692. Volontär vid Vellingks infanteriregemente 1705. Underofficer därst. 1706. Fänrik vid sachsiska infanteriregementet 1708. Löjtnant därst. 1710-01-25. Kapten vid Västmanlands regemente 1711-12-08. Fången vid Tönningen 1713-05-16. Hemkom 1716-12-00. Konfirm. fullm. som kapten 1717-03-11. Major vid Hälsinge regemente s. å. 1/8. Generaladjutant vid jämtländska armén 1718-03-08. Överstelöjtnant s. å. 27/8. Överstelöjtnant vid Viborgs läns infanteriregemente 1719-05-13 och vid Kymmenegårds läns infanteriregemente 1721-09-20. Transp. till Hälsinge regemente 1734-12-30. Överstes karaktär. Död 1739-04-09. Gift 1718 med Helena von Beckern, dotter av generalmajoren Johan Vilhelm von Becker, friherre von Beckern, men ej introd., och friherrinnan Maria Helena Rehbinder.

Barn:

 • Claes Johan, född 1738-02-00 i Hamrånge socken, Gävleborgs län. Volontär vid Hälsinge regemente 1754. Rustmästare därst. 1755-03-03. Furir 1757-06-05. Sergeant 1758-07-15. Avsked med pension 1802-12-17. Död 1804-07-03 i Hedesunda socken, Gävleborgs län och slöt sannolikt ätten på svärdssidan. Gift med Anna Catharina N. N., som efterlevde honom.

TAB 6

Carl Gustaf (son av Gustaf Reinhold, Tab. 5), född 1723-12-23 i Fredrikshamn i Finland. Volontär vid Hälsinge regemente 1737. Förare s. å. i juni. Sergeant s. å. 29/12. Fänrik 1742-03-30. Löjtnant i fransk tjänst vid regementet Royal Suédois 1745-10-01. Löjtnant vid Hälsinge regemente 1748-12-13. Kaptenlöjtnant därst. 1750-09-19. Stabskapten 1753-03-22. Regementskvartermästare 1759-05-04. Avsked 1777-12-17. Major. Gift 1753 med Ulrika Charlotta Hårleman, född 1735-02-03 Forsbacka, död 1775-07-02 på kaptensbostället Haga i Norrala socken, Gävleborgs län, dotter av överstelöjtnanten Paco Horleman, adlad Hårleman, och hans 1:a fru Anna Margareta Rudbeck.

Barn:

 • Helena Margareta, född 1754-07-03, död s. å.
 • Gustava Ulrika, född 1756-01-04 i Bollnäs, död 1796-06-26 i Röste, Bollnäs. Gift 1781-10-00 med Anders Abrahamsson Brobäck, född 1753-06-12 i Röste, Bollnäs, död där 1820-08-24. Deras dotter Sara blev morfars mormors farmor till Daniel Westling, sedermera prins Daniel.
 • Anna Margareta, född 1757-03-20.
 • Maria Eleonora, född 1759-05-07.
 • Carl Gustaf, född 1765-01-30. Utan känd tjänst. Död 1796-11-01 i Röste, Bollnäs.
 • Gustaf Reinhold, född 1766-07-16, död 1782-04-07.

TAB 7

Vilhelm (son av Claes Johan, Tab. 4), född 1701-11-11 i Viborg. Tillfångatagen av ryssarna vid Viborgs intagande 1710 och förd till Sibirien. Återkom 1718. Sergeant vid Viborgs infanteriregemente s. å. Bevistade fälttåget i Norge s. å. Adjutant vid nämnda regemente 1721-10-17. Fänriks indelning vid Kymmenegårds bataljon. Deltog i finska kriget 1741–1742. Transp. till Närkes och Värmlands regemente 1742-06-09. Kapten vid sistnämnda regemente 1749-03-03. RSO 1751-12-04. Död 1755-08-29 och begraven i Långseryds kyrka Värmlands län. Gift 1729-01-16 med Anna Sofia von Knorring, död 1770-08-04, dotter av majoren vid Nylands kavalleriregemente Gustaf Johan Fransson von Knorring och Helena Charlotta Cronman.

Barn:

 • Helena, född 1732-07-25, död 1782-06-07 på Lönhult i Segerstads socken, Värmlands län. Gift 1757-11-24 med bruksägaren Fredrik Johan Uggla, född 1728, död 1790.
 • Gustaf Vilhelm, född 1736. Löjtnant. Död 1775. Se Tab. 8.
 • Maria Sofia, född 1738-03-27, död ogift.

TAB 8

Gustaf Vilhelm (son av Vilhelm, Tab. 7), född 1736-01-01. Sergeant vid Närkes och Värmlands regemente 1751-04-27. Fänrik därst. 1752-06-11. Löjtnant 1763-08-30. Genom byte transp. till artilleriet 1771-08-13. Död 1775-09-30 Törne s socken, Värmlands län. Han bevistade pommerska kriget på 1750-talet. Gift 1764-08-18 Mark med Eva Christina Stiernflycht i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1751-12-17 Tjälvesta, med kornetten Alexander Reinhold von Düben, född 1730, död 1762), född 1731-08-09, död 1767-08-25 på löjtnantsbostället Tostebol i Ny socken, Värmlands län, dotter av löjtnanten Nils Stiernflycht, och Johanna Catharina De Geer.

Barn:

 • Anna Sofia, född 1765-03-08.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: