:

Af Ekenstam nr 2220

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten af Ekenstam nr 2220

Adlad 1810-05-03 enligt 37 § R.F., introducerad 1812.

Ekenstam A222000.png

TAB 1

Nils Ekman Bebodde den sk Ekmansgården i Ljungby socken, i Kalmarlän. Han uppgives hava inflyttat från Livland.

Barn:

 • Johan Nilsson Ekman. Fänrik vid Kronobergs regemente 1658. Löjtnant vid Kronobergs regemente 1669-06-19. Avsked 1677. Kapten (?) [HC]. Gift med Margareta Starbeck, som säges hava uppnått en ålder av 101 år, dotter av kyrkoherden i Ljungby pastorat av Kalmar stift Israel Starbeckius och hans 1:a fru Anna Rothovia [Hm].

Barn:

 • Nils Johansson Ekman, född 1659-08-20 (?). Konstapel vid amiralitetet. Korpral vid änkedrottningens livregemente. Löjtnant vid Västgöta tremänningskavalleriregemente 1700-09-06. Regementskvartermästare vid Västgöta tremänningskavalleriregemente 1709-08-26. Ryttmästare 1710-02-04. Konfirmationsfullmakt 1710-06-26. Avsked samma dag. Död 1722-05-06 i Ljungby. Gift 1:o med Helena Winbom, död 1714. Gift 2:o 1715 i Ljungby med änkan Sofia Tawast.

Barn:

 • 1. Israel Nilsson Ekman, född 1696-12-31 i Ljungby socken. Antagen vid amiralitetet 1713. I engelsk sjötjänst under 13 år. Kapten vid svenska amiralitetet 1746. Kommendörkapten vid svenska amiralitetet 1754-05-04. RSO 1759-04-28. Kommendör (överste) 1765-06-11. Avsked 1766-06-03. Död 1770-05-24 Sålla s socken, Östergötlands län. Gift 1743-10-09 i Göteborg med Catharina Häger i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1728 med justitieborgmåstaren i Göteborg Johan Svedmark, död 1742), född 1710-11-18 i Göteborg, död 1774-01-13 på Sålla, dotter av råd- och handelsmannen i nämnda stad Olof Häger och Catharina de Silentz, ne 1507. Deras barn kallade sig Ekenman.

Barn:

 • Nils Adolf Ekenman, adlad al Ekenstam, född 1747-05-26 på Sålla. Kadett vid amiralitetet i Karlskrona 1760-11-12. Officersexamen 1765-12-02. Löjtnant 1766-03-12. Resor till Kina såsom styrman på ostindiska kompaniets fartyg 1769–1771 (skeppet Finland), 1772–1774 och 1777. Kapten vid galärflottan 1774-08-09. Transporterad till örlogsflottan 1777. RSO 1779-01-24. Major 1788-07-21. Överstelöjtnant 1790-07-17. Överste 1793-12-22. Avsked 1797. Adlad 1810-05-08 enligt 37 § R.F. (introducerades 1812-05-05 under nr 2220). Död 1813-05-07 På Sålla och begraven på Sjögestads kyrkogård. 'Han hade 1772 i aug. under revolutionen befälet över tvenne stora bevarade slupar, varmed han, med hemlig instruktion, utsändes till bevakning i Mälaren. Bevistade sjöslaget vid Hogland 1788 och såsom chef å linjeskepp sjöslaget vid Öland 1789, attacken på Reval, aktionen vid Kronstadt och utbrytningen ur Viborgska viken 1790. Vid Hogland var han den lurste svenske officer, som, under varande aktion, besteg ryska linjeskeppet Vladislav, tog därpå befälet samt införde det till Sveaborg.' Gift 1780-06-14, Uljeberg med Catharina Margareta Götherhielm, född 1759-10-14 på Uljeberg, död 1836-04-07 Stensvad och begraven i mannens grav på Sjögestads kyrkogård, dotter av överstelöjtnanten Carl Jakob Götherhielm,. och Hedvig Juliana Queckfeldt.

Barn:

 • Catharina Juliana, född 1782-01-08 på Sålla, död 1854-10-18 i Linköping under besök i Linköping och begraven på Sjögestads kyrkogård. Gift 1805-06-14 på föräldrarnes silverbröllopsdag, på Sålla med brukspatronen Lars Gustaf Lefrén, till Hattanpää i Messuby socken, i Tavastlands län i Finland, född 1778-03-12. Död 1825-04-19 på Hattanpää, broder till översten Carl Adolf Letrén, adlad af Lefrén, och generallöjtnanten Johan Per Lefrén, adlad Lefrén.
 • Israel Carl, född 1783-09-20, på Sålla, död på Sålla 1784-01-28.
 • Israel, adelsman vid faderns död 1813, född 1784. Överste. Död 1856. Se Tab. 2.
 • Augusta Ulrika, född 1785-08-29 på Sålla, död 1872-08-02, i Söderköping. Gift med ägaren av Marmorbruket i Krokeks socken, Östergötlands län Johan Niklas Ekerman, född 1766, död 1836.
 • Fabian Vilhelm, adelsman vid äldre broderns död 1856, född 1786. Teol. doktor, kontraktsprost och kyrkoherde. Död 1868. Se Tab. 3
 • Margareta Charlotta, född 1787-09-23 på Sålla, död på Sålla 1788-04-18.
 • Nils Adolf, född 1788. Hovjägmästare. Död 1852. Se Tab. 10.
 • Henrietta Charlotta, född 1789-12-08 på Sålla, död 1874-03-24 i Söderköping. Gift 1811-07-02 med sin syssling kaptenen vid Bohusläns regemente Johan Jakob Busch, född 1783-09-21 i Vadstena, död 1813-07-18 i Södertälje.
 • Johan Otto, född 1791. Kapten. död 1862. se tab 11.
 • Ebba Fredrika, född 1792-09-28 på Sålla, död 1794.
 • Carolina Eleonora, född 1793-11-24 på Sålla, död där 1796-01-24.
 • Ture Reinhold, född 1795. Hovpredikant. Död 1848. Se Tab. 18
 • Eriana Margareta Erique, född 1796-07-18 på Sålla, död 1875-05-12 i Söderköping. Gift 1812 med bruksägaren Jakob Keijser, född 1783-12-09 död 1831-10-16 på Sätuna i Björklinge socken, Uppsala län.
 • Carl Teodor, född 1798. Major-mekanikus. Död 1879. Se Tab. 24.
 • Aurora Sofia, född 1799-04-18 på Sålla, död 1882-03-17, i Söderköping. Gift 1824-09-16 med prosten och kyrkoherden i Björsäters och Yxnerums förss pastorat av Linköpings stift Sven Adam Hägerstrand, född 1793-06-30 i Norrköping, död 1864-11-23.
 • Ebba Fredrika, född 1801-09-28 Västra på Sålla, död 1854-06-09, i Motala. Gift 1826-06-20, på Sälla med professorn vid Uppsala akademi, skalden och litteraturhistorikern, en av de aderton i svenska akademien, RNO Per Daniel Amadeus Atterbom, född 1790-01-19 i Åsbo socken, Östergötlands län, död 1855-07-21 i Stockholm.
 • Gustaf Fredrik, född 1802. Bergmästare. Död 1886. Se Tab. 30

TAB 2

Israel, (son av Nils Adolf Ekenman, adlad af Ekenstam, tab 1), adelsman vid faderns död 1813, född 1784-09-20, på Sålla. Kadett vid Karlberg 1796-09-23. Utexaminerad 1800-09-23. Fänrik vid livgrenadjärregementet 1800-10-20. Underlöjtnant vid fältmätningskåren 1806-05-06. Löjtnant vid fältmätningskåren 1806-11-18. Kapten i armén 1809-06-29. Major i armén och i generalstaben 1810-05-08. Överadjutant hos konungen 1812-02-04. RSO 1815-01-28. Överstelöjtnants avsked 1816-05-28. Överstelöjtnant i armén 1825-04-25. Major vid topografiska kåren 1836-04-23. LKrVA 1837. Överste i armén 1840-12-21. Avsked ur krigstjänsten 1846-09-15. Tullinspektor vid Blockhusudden 1846-06-13/, död vid Blockhusudden 1856-03-06. Gift 1812-04-30 Niklasdam med Anna Margareta af Låstbom, född 1789-02-21, död 1854-02-25 Blockhusudden

Barn:

 • Götilda Margareta, född 1813-08-06, död 1884-03-05 i Malmö. Gift 1836-04-24 med överstelöjtnanten i armén, majoren vid Hallands infanteribataljon, RItKrO Carl de Mottoni et Palatios i hans 3:e gifte (gift 1:o med Antoinette Schön, född 1794, gift 2:o med Anna Catharina Oudar, född 1798, död 1835-09-09 på Rådmansö, Sth.), född 1790, död 1837-02-11 på Rådmansö.
 • Edla Helena, född 1816-04-19, död ogift 1874-04-02 i Stockholm.

TAB 3

Fabian Vilhelm, (son av Nils Adolf Ekenman, adlad af Ekenstam, tab 1), adelsman vid äldre broderns död 1856, född 1786-10-10 Sålla s socken, Östergötlands län. Student i Lund 1805. Fil. kand. 1807. Disp. pro gradu 1808. Fil. doktor 1808. Docent i teologiska fakulteten vid universitetet i Lund 1809-06-29. Dekanus i teologiska fakulteten 1810–1811. Extra ordinarie teol. adjunkt 1812-09-26. Företog en vetenskaplig resa till England 1813–1818. Upprätthöll pastorstjänsten vid svenska kyrkan i London 1815–1818 med undantag av en kortare tid 1816. Professors n. h. o. v. 1818-07-25. Erhöll professors lönetur vid Lunds universitet 1819. Lektor vid Linköpings gymnasium 1822-04-30. Rektor 1825 och 1830. Ordförande i Linköpings domkapitel under riksdagarna 1828–1830 och 1834. Prästvigd 1832. Kyrkoherde i Skeda pastorat av Linköpings stift 1834-01-20. Kyrkoherde i Stora Tuna pastorat av Västerås stift 1836-02-20. Ledamot av samfundet pro fide et christianismo 1838. Kontraktsprost 1842-12-14. Teol. doktor 1844-10-15. Fil. jubeldoktor 18591/6. LNO 1860-05-05. Död 1868-02-07 i Stora Tuna prästgård. Gift 1819-07-14 i Göteborg med Sofia Charlotta Zachrisson, född i Göteborg 1800-03-15, död 1870-05-02 i Söderköping, dotter av grosshandlaren i Göteborg Martin Zachrisson och Maria Arfwidsson.

Barn:

 • Adolf Martin Vilhelm, född 1820-10-11 på Sålla, död 1837-07-23, i Stora Tuna genom drunkning.
 • Catharina Maria Sofia, född 1822-04-30 på Sålla, död 1883-06-03 i Köping. Gift 1847-03-01 med prosten och kyrkoherden i Odensvi pastorat av Västerås stift, fil. doktorn Johan Fromhold Lyrberg, född 1807-08-18 i Nora, död 1878-02-07.
 • Ebba Elisabet Sofia, född 1823-09-11 i Linköping, död 1895-07-25 på Jennyhill å Djurgården vid Stockholm. Gift 1842-07-24 i Stora Tuna kyrka med kontraktsprosten och kyrkoherden i Söderköpings och Skönberga förss pastorat av Linköpings stift, teol. och fil. jubeldoktorn, LNO Carl Magnus Joakim Petrelli, född 1806-11-09 i Vårdsberga socken, Östergötlands län, död 1889-12-19, i Söderköping.
 • Uma Matilda Sofia, född 1824-11-13 i Linköping, död 1902-08-23, Hösterum. Gift 1851-10-16 i Stora Tuna med godsägaren och bergsnotarien Anders Adolf Milenius, född 1815-03-05 i Fläckebo socken, Västmanlands län, död 1898-07-03 Lida
 • Israel Carl Vilhelm, adelsman vid faderns död 1868, född 1827. Kapten. död 1883. se tab 4.
 • Johan Fredrik Vilhelm, född 1829-08-18 på Sålla, död 1839-09-03.
 • Hilda Amalia Sofia, född 1831-05-22 på Sålla, död 1919-02-16 Korstäppan. Gift 1856-07-28 i Stora Tuna prästgård med prosten, kyrkoherden i Leksands pastorat av Västerås stift, LVO, teol. kand. och til. jubeldoktorn Per Hanngren i hans 2:a gifte (gift 1:o 1844-07-23 Hushagen, död 1845-07-06 Uppåker, dotter av grosshandlaren i Stockholm Anders Svedelius och Lovisa Charlotta von Schantz), född 1808-05-29 i Vika socken, Kopparbergs län, död 1887-01-29 i Leksands prästgård.
 • Helena Cecilia Sofia, född 1832-10-19 på Sålla, död ogift 1853-08-16 i Varberg och begraven i Varberg.
 • Tekla Vilhelmina Sofia, född 1834-06-08 i Skeda prästgård, död ogift 1899-02-14 på Hösterum.
 • Knut Fabian Vilhelm, född 1836-12-02 i Skeda prästgård, död i Skeda prästgård 1837-01-24.
 • Lydia Aurora Sofia, född 1838-03-03 i St. Tuna prästgård, död i St. Tuna prästgård 1838-06-18.
 • Berta Eleonora Sofia, född 1840-05-04 i Stora Tuna prästgård, död 1900-12-31, på Hösterum. Gift 1882-10-03 på Hösterum med sin kusin kaptenen Carl Adolf Vilhelm Ekenstam i hans 2:a gifte, född 1829, död 1903. Se Tab. 25
 • Fabian Vilhelm, född 1841. Överstelöjtnant. Död 1918. Se Tab. 7.
 • Selma Charlotta Sofia, född 1843-01-12 i Stora Tuna prästgård, död 1911-05-21 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm. Gift 1:o 1861-09-19, i Stora Tuna prästgård med löjtnanten Ludvig August Toll C, född 1833, död 1866. Gift 2:o 1877-06-28 i Linköping med hovrättsrådet Carl Johan Napoleon Gripensköld, född 1828, död 1909.

TAB 4

Israel Carl Vilhelm, (son av Fabian Vilhelm, tab 3), adelsman vid faderns död 1868, född 1827-10-06 Vidingsjö. Studentexamen i Uppsala 1847-06-05. Furir vid dalregementet 1847-06-10. Officersexamen i Linköping 1849-12-15. Underlöjtnant vid dalregementet 1850-01-25. Löjtnant 1855-05-08. Kapten 1868-11-06. RSO 1873-05-14. Avsked 1878-04-05. Död 1883-03-03 Ökna. Ägde nämnda egendom sedan 1873-03-14. Gift 1867-08-15 Häggesta med Agnes Maria Follkiern, född 1837-03-07 i Köping, dotter av handlanden Per Adolf Follkiern och Maria Charlotta Tingström.

Barn:

 • Amelie, född 1868-10-29 i Stora Tuna socken, liksom bröderna. Gift 1893-04-15 i Stockholm med praktiserande läkaren, Stockholm, RNO, med. lic. Arvid Nikolaus Afzelius i hans 2:a gifte (gift 1:o 1887-10-08 med Elisabet Spanier, född 1866-05-02, död 1888-08-08 vid Hjo vattenkuranstalt, dotter av disponenten W. H. Spanier och hans maka, född Kant), född 1857-03-29 i Norrgården i Torstuna socken, Västmanlands län, död 1923-12-08 i Stockholm.
 • Carl Vilhelm, adelsman vid faderns död 1883, född 1870. Häradshövding. Död 1920. Se Tab. 5.

TAB 5

Carl-Wilhelm , (son av Israel Carl Wilhelm , tab 4). Adelsman vid faderns död 1883. Född 1870-08-10, på Österby majorsboställe i Stora Tuna socken,, Kopparbergs län. Mogenhetsexamen 1888-05-19. Student vid Uppsala 1888-09-13. Jur. prel. examen i Uppsala 1889-04-27 och examen till rättegångsverken 1894-05-30. Auskultant i Göta hovrätt 1894-06-07. Extra ordinarie notarie i Göta hovrätt 1894-06-12. Häradshövding i Gotlands södra härads domsaga 1913-08-29. Krigsdomare vid krigsrätten för Gotlands infanteriregemente och Gotlands artillerikår 1915-10-23. Död 1920-04-11 i Visby domk. förs. Gift 1916-11-11 i Malmö, Caroli förs, med friherrinnan Hilda Maria Carolina Åkerhielm af Margretelund, nr 205, född 1875-02-11 i Landskrona. Dotter av borgmästaren i Landskrona friherre Bror Christian Alexander Bonde Åkerhielm af Margretelund, och Charlotta Lovisa Beata Styff.

Barn:

 • Carl Alexander, adelsman vid faderns död 1920

TAB 6

Fredrik Wilhelm , (son av Israel Carl Vilhelm, tab 4), född 1873-12-10 på Österby majorsboställe i Stora Tuna socken, Kopparbergs län. Mogenhetsexamen i Uppsala 1892-05-24. Volontär vid 1:a livgrenadjärregementet 1892-06-01. Sergeant 1893-06-17. Elev vid Krigsskolan 1893-08-01. Utexaminerad 1894-11-05. Underlöjtnant vid 1:a livgrenadjärregementet 1894-11-23. Aspirant vid intendenturkåren 1896-11-03. Extra intendent vid intendenturkåren 1898-12-30. Extra elev vid Krigshögskolan 1899. Examen i militärförvaltning vid Krigshögskolan 1900-05-16. Intendent av 2:a klass vid Intendentarkåren 1900-06-01. Regementsintendent vid Upplands artilleriregemente 1901-06-03. Intendent av 1:a klass vid Intendenturkåren 1903-11-06. Disponent vid Uppsala bayerska bryggeriaktiebolag 1907-04-15. Styrelsesuppleant vid Riksbankens avdelningskontor i nämnda stad 1911-12-14. RVO 1914-09-30. Kapten vid Intendenturkåren 1914-12-23. Direktör för aktiebolag Apotekarnes förenade vattenfabriker, Uppsala, 1918-01-01. Major på reservstat vid Intendenturkåren 1918-11-27. Disponent for aktiebolag Centralbadet, Uppsala, 1919-01-01. Avsked från Intendenturkåren 1933-12-11. Gift 1901-12-28 Lindevad (Gift 1918-03-17 i Uppsala Näs förs Uppsala län antagl. skilda o gifta på nytt) med Hedvig Charlotta Constantia Kugelberg, född 1877-02-26 Lindevad, dotter av kaptenen August Vilhelm Kugelberg och Henrietta Helena Maria Cederbaum.

Barn:

 • Lennart Fredrik, född 1903-09-01 i Uppsala. Studentexamen i Uppsala 1925-05-26. Student vid universitetet Uppsala 1925-09-15. Se Tab. 6A.
 • Krister August Wilhelm , född 1907-07-13 i Uppsala. Studentexamen i Uppsala 1925-05-20. Jur. studerande vid universitetet vid Uppsala 1925-09-15. Kansliexamen i Uppsala 1932-05-30. Död 1936-10-07 Länna (db nr 26).
 • Adolf Magnus

TAB 7

Fabian Vilhelm, (son av Fabian Vilhelm, tab 3), född 1841-10-03 i Stora Tuna prästgård. Kadett vid Karlberg 1859-02-01. Utexamen 1864-03-23. Underlöjtnant vid 1. livgrenadjärregementet 1864-04-05. Löjtnant 1871-06-09. Kapten 1883-07-06. RSO 1886-12-01. Major i armén 1894-04-28. Avsked med tillstånd att såsom kapten kvarstå i regementets reserv 1894-04-28. Överstelöjtnant i armén 1900-07-13. Avsked ur krigstjänsten 1906-04-07. Död 1918-07-24 i Linköping. Ägde Ruda i Brunneby socken, Östergötlands län. Gift 1876-12-04 i Linköping med Anna Maria (Nanny) Casparsson, född 1850-08-23 i Stockholm, död 1927-03-06 i Linköping, dotter av sidenfabrikören i Stockholm Per August Casparsson och Ulla Maria Scharp.

Barn:

 • Anna Ulrika Sofia, född 1878-04-22 i Söderköping. Gift 1904-08-11 i Linköpings domkyrka med häradshövdingen friherre Samuel Erik Filip Ehrenkrona, född 1862, död 1929.
 • August Vilhelm, född 1883-11-26 på Ruda, död vid Ruda 1886-03-29.
 • Hampus Vilhelm, född 1885. Extra länsnotarie. Se Tab. 8
 • Ebba Marianne, född 1887-01-16 på Ruda. Gift 1913-05-30 i Linköping ]] med direktören vid Holmens bruk och fabriksaktiebolag kaptenen i väg- och vattenbyggnadskåren Bertil Gustaf Nyström i hans 2:a gifte (gift 1:o 1904-07-21 med Agnes Maria Lindblad, född 1878-08-08 död 1910-01-23), född 1878-01-27 i Gävle, död 1925-10-30 i Norrköping.
 • Nils Edvard, född 1891. Löjtnant. Se Tab. 9

TAB 8

Hampus Wilhelm , (son av Fabian Wilhelm , tab 7), född 1885-06-16 Ruda. Mogenhetsexamen i Linköping 1906-06-14. Student i Uppsala 1906. Jur. kand. examen 1916-03-11. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1916-03-14. Extra länsnotarie i Kalmar län 1920-06-01 (1920-04-01). Förordnad att t.v. vara landsfogde i Västmanslands län 1928-11-02. Förordnad att vara häradsskrivare i Västerdals fögderi 1935-12-30 fr.o.m. 1936-01-01. RVO 1942-11-14. Häradsskrivare i Västerdals fögderi 1943-05-14. Gift 1921-05-28 i Nyköpings västra med Elsa Ulrika Augusta Palmi, född 1899-11-20 i Stockholm. Dotter av förste stadsläkaren Carl Edvard Palmi och Carolina Ulrika Amalia Sjögreen.

Barn:

 • Ulla Marianne
 • Märta Gunilla
 • Carl Adolf Wilhem

TAB 9

Nils Edvard, (son av Fabian Vilhelm, tab 7), född 1891-08-16 Ruda. Studentexamen 1910-05-25. Volontär vid 1:a livgrenadjärregementet 1910-05-30. Sergeant 1910. Elev vid Krigsskolan 1911-10-19. Utexaminerad 1912-12-19. Underlöjtnant vid 1:a livgrenadjärregementet 1912-12-31. Löjtnant vid 1:a livgrenadjärregementet 1916-12-31. Löjtnant därst. 1916-12-31. Kapten i 1:a livgrenadjarregementet 1927-12-09. Löjtnant vid Livgrenadjärregementet 1928-01-01. Kapten vid sistn. regemente 1931-02-06. RSO 1933-06-16. Avsked 1937-09-17. Major i armén 1942-03-06. Gift 1915-11-27 i Linköpings domkyrka med Märtha von Feilitzen, född 1894-06-12 i Linköping, HvGM 1949-06-04, dotter av majoren vid 1:a livgrenadjärregementet Claës Gustaf von Feilitzen och Annie Thörn.

Barn:

 • Gösta Wilhelm
 • Anna-Britta
 • Nils Bertil

TAB 10

Nils Adolf, (son av Nils Adolf Ekenman, adlad af Ekenstam, tab 1), född 1788-09-22 Sålla socken, Östergötlands län. Student i Lund 1810 (Sön.). Jägmästare. Överjägmästares karaktär 1814-06-02. Hovjägmästares n. h. o. v. 1837-02-08. Död 1852-06-04 i Norrköping. Han ägde under olika tider Stensvad i Tåby socken, Åby såg i Kuddby socken, säteriet Normestorp i Slaka socken, och Ylingstad i Furingstads socken, ävensom Mastad i Östra Husby socken, alla i Östergötlands län. (Sj.) Gift 1:o 1818-12-20 med Vilhelmina Schenmark, född 1800-05-26, död 1831-11-08 på Stensvad, dotter av kontraktsprosten, kyrkoherden i Konungsunds pastorat av Linköpings stift, teol. doktorn Johan Schenmark och Anna Charlotta Juringius. Gift 2:o 1834 med Lovisa Eneström, född 1801, död 1852-01-01 i Norrköping, dotter av bruksägaren Per Ludvig Eneström och Lovisa Ottiliana Klöfverskjöld.

Barn:

 • 1. Laurentius Petri, född 1819-11-01 på Sjögestad, död 1825-05-03 på Stensvad.
 • 1. Johan Adolf, född 1823-05-27 på Stensvad, död där 1827-07-07.
 • 1. Vilhelmina, född 1826-08-26 och död en dag gammal på Stensvad.
 • 1. Margareta Charlotta Vilhelmina (Stina), född 1828-09-12, på Stensvad, död 1919-06-06 i Linköping. Gift 1853-11-29 Hösterum med majoren Carl Fredrik Malmborg (adlad ätten von Malmborg), född 1815, död 1893.
 • 1. Hedvig Maria Vilhelmina, född 1831-10-14 på Stensvad, död 1879-07-07 på Hösterum. Gift där 1856-08-12 med sin kusin, kaptenen Carl Adolf Vilhelm Ekenstam i hans 1:a gifte, född 1829, död 1903.
 • 2. Augusta Lovisa, I. 1835-05-06 på Stensvad, död 1849-12-15 på Normestorp.
 • 2. Adolfina Charlotta Elisabet Lovisa, född 1840-02-06 död 1849-02-28.

TAB 11

Johan Otto, (son av Nils Adolf Ekenman, adlad al Ekenstam, tab 1), född 1791-08-30 Sålla s socken, Östergötlands län. Bevistade såsom sergeant vid livgrenadjärregementet affärerna vid Bärby och Prästebacke i Norge 1808. Fanjunkare vid livgrenadjärregementet 1809-04-26. Fänrik i Bohusläns regemente 1810-05-01. 2. Löjtnant vid Bohusläns regemente 1812-04-22. 1. löjtnant i Bohusläns regemente 1814-06-21. Kapten i Jämtlands fältjägarregemente 1818-05-11. Avsked 1819-03-27. Död 1862-01-28 Lindormsnäs. Gift 1:o 1816-11-22 i Stockholm med Maria Catharina Roos, född 1797-07-06 i Stockholm, död 1833-08-01 Väsby, dotter av bryggareåldermannen i Stockholm Carl Henrik Roos och Elsa Maria Norberg. Gift 2:o 1836-10-20 i Härnösand med Johanna Lovisa Norrbom, född där 1813-12-18, död 1862-02-18 på Lindormsnäs, dotter av grosshandlaren i Härnösand Anders Norrbom.

Barn:

 • 1. Helga Maria Catharina, född 1818-01-31 i Sundsvall, död ogift 1895-03-04 i Vadstena.
 • 1. Carl Adolf Johan Viktor, född 1819. Löjtnant. död 1897. Se Tab. 12.
 • 1. Selma Adamina Ottiliana, född 1820-11-30 på Väsby, död i Väsby 1832-07-05.
 • 1. Emma Adla Axiana, född 1822-05-07 på Väsby, död ogift 1891-05-02 i Linköping.
 • 1. Göta Josefina Virginia, född 1823-08-27 på Väsby, död 1903-08-11 på Torpa. Gift 1858-10-07 på Lindormsnäs med vice häradshövdingen Ture Fredrik Reinhold Freidenfelt, född 1816, död 1900.
 • 1. Elda Aurora Georgina, född 1825-05-04 på Väsby, död i Väsby 1836-12-24.
 • 1. Otto Albin Valfrid, född 1827-04-16 på Väsby. Kadett vid Karlberg 1841-08-10. Utexaminerad 1849-01-31. Underlöjtnant vid Närkes regemente 1849-02-23. Avsked 1852-10-08. Död 1854 i Kalifornien.
 • 1. Clara Svea Carolina, född 1829-01-09 på Väsby, död i Finland. Gift 1856-07-15 i Stockholm med sin kusin, läraren i franska språket vid Åbo lyceum Lars Adolf Mattias Lefrén, född 1823-10-26 i Finland, död 1895.
 • 1. Henrik Rudolf Birger Ossian, född 1830-05-19 på Väsby, död 1830-08-24.
 • 1. Henrik Rudolf Ossian, född 1831-08-15 på Väsby, död 1832.
 • 2. Beda Catharina Johanna, född 1837-09-19 på Väsby, död ogift 1886-09-01 i Mönsterås.
 • 2. Tekla Maria Leontina, född 1838-09-29, på Väsby, död i Paris. Gift 1860-04-28 i Stockholm med löjtnanten vid Hälsinge regemente Carl Ludolf Constantin Weinberg, född 1833-11-25 i Nors socken, Värmlands län, död 1864-07-03 i träffningen vid Cold Harbor i Virginia i Nordamerika, CMbg5 1859 (enl lant).
 • 2. Nils Axel Anders Algernon, född 1843. Stationsinspektor. Död 1904. Se Tab. 13.
 • 2. Hulda Helena Cecilia Charlotta, född 1847-05-05 på Väsby, död 1905-11-10 i Lund. Gift 1867-07-12 på Hösterum i Mogata socken, Östergötlands län med kyrkoherden i Mönsterås Charles Fredrik Lars Vilhelm Strömberg, född 1834-12-09 i Locknevi socken, Kalmar län, död 1892-12-10 i Mönsterås.
 • 2. Jenny Nalina Kartagena, född 1849-06-23 på Väsby. Död 1934-07-30 i Lund. Gift 1871-08-10 på Hösterum med handlanden i Mariefred Carl Sven Söderholm i hans 2:a gifte (gift 1:o 1866-08-22, Rickleåberg, död 1870-07-04 Tivoli, dotter av bruksägaren Johan Adolf Bergholm och Agnes Charlotta Margareta Busch), född 1840-02-16 i Eskilstuna, död 1903-03-16 i Strängnäs.
 • 2. Frida Lydia Vendela, född 1852-02-20, död 1852-12-27.
 • 2. Otto Reinhold Leopold Stanislaus, född 1853. Död 1934. Före detta stationsinspektor. Se Tab. 16.

TAB 12

Carl Adolf Johan Viktor, (son av Johan Otto, tab 11), född 1819-09-03 på Väsby. Furir vid livregementets grenadjärkår 1836-06-16. Sergeant vid livregementets grenadjärkår 1837-09-16. Officersexamen 1839-05-15. Underlöjtnant vid 2. livgrenadjärregementet 1840-02-08. Löjtnant vid 2. livgrenadjärregementet 1851-03-26. Avsked ur krigstjänsten 1855-02-08. Död 1897-01-30 i Linköping. Ägde Distorp i Rystads socken, Östergötlands län. Gift 1852-02-20, på Distorp med Filippina Vilhelmina Williams, född 1831-11-21 Husby, död 1896-11-13 i Linköping, dotter av sekreteraren Johan Petter Williams och Anna Hedvig Helmer.

Barn:

 • Anna Maria Vilhelmina, född 1854-04-19, i Linköping. Gift 1884-12-19 i Lübeck med sin halvfarbroder, före detta stationsinspektoren Otto Reinhold Leopold Stanislaus Ekenstam, född 1853. Död 1934. Se Tab. 16.

TAB 13

Nils Axel Anders Algernon, (son av Johan Otto, tab ll), född 1843-04-16 på Väsby. Kadett vid Karlberg 1859-06-01. Avgången från krigsakademien 1859-10-24. Extra ordinarie bokhållare vid statens järnvägstrafik 1865. Bokhållare 1866-07-01. Stationsinspektor vid Strångsjö i Stora Malms socken, Södermanlands län 1866. Poststationsföreståndare vid Strångsjö i Stora Malms socken, Södermanlands län 1866. Stationsinspektor vid Pålsboda i Sköllersta socken Örebro län 1884-01-01. Avsked 1902-03-00. Död 1904-12-11 i Malmö. Gift 1865-02-06 med Berta Diona Nathhorst, född 1839-08-07 Näs ]], död 1899-04-16 vid Pålsboda järnvägsstation, dotter av sekreteraren hos lantbruksakademien Johan Teofil Nathhorst och Lovisa Sofia Jonsdotter.

Barn:

 • Axel Otto Harald, född 1865. Lokomotivförare. Död 1906. se tab 14.
 • Rudolf Allan, född 1866. Förste stationsskrivare. Se Tab. 15.
 • Edit Hanna Diona, född 1868-01-17 vid Strångsjö, liksom de yngre syskonen. Gift 1:o 1886-07-17 i Pålsboda med grosshandlaren i Malmö Carl Gustaf Magnus Gleerup, född 1837-05-26 i Lund, död 1902-03-16 i Malmö. Gift 2:o 1910-11-08 i S:t Petri förs, Malmö stad ]] med överintendenten, friherre Ulf Claes Vilhelm Sparre, född 1852, död 1922.
 • Alma Malvina, född 1869-11-20. Gift 1894-11-20 i Pålsboda med stationsinspektoren Oskar Gyllengahm, född 1858. Död 1928.
 • Henning Valdemar, född 1869-11-20, död 1869-12-28 vid Strängsjö.
 • Elin, född 1871, död 1877-04-03 vid Strångsjö.
 • Vendela Lilly, född 1873-04-15. Gift 1899-03-05 i Pålsboda med stationsinspektoren vid statens järnvägar Carl Hjalmar Nilsson, född 1860-07-08 i Trollhättan. Död 1937-02-18.
 • Gertrud Maria född 1875-02-01. Handelsidkerska i Pålsboda 1897-06-17–1899-02-17. Gift 1900-11-04 i Pålsboda med stationsinspektoren vid statens järnvägar Axel Harald Allert, född 1865-01-12 i Örebro.
 • David, född 1878-01-11. Diakonelev. Död ogift 1903-02-19 i Gävle.
 • Emanuel Nils Ragnar Nathhorst, född 1879-03-26. Stationsinspektor i Kisa vid Östra- centralbanan. Död där 1926-01-20. Gift 1902-10-07 i Västerås med Tekla Vilhelmina Plantin, född 1876-02-24 i Sköllersta socken, Örebro län. Dotter av Alfred Plantin och Christina Vilhelmina Andersdotter (syskonen (utom 1) antog namnet Ohlin.)

TAB 14

Axel Otto Harald, (son av Nils Axel Anders Algernon, tab 13), född 1865-05-19 i Stockholm. Först lokomotiveldare sedan lokomotivförare vid statens järnvägar. Död 1906-04-09 i Kumla förs, Örebro län. Gift 1892-10-15 i Malmö med Herta Matilda Jakobsson, född 1863-08-18.

Barn:

 • Reinhold Axel Vilhelm, född 1893-09-01 i Malmö, död 1894-05-11 i Luleå.
 • Ragnar Axel Harald Emanuel, född 1895-03-28 i Luleå. Se Tab. 14 A.
 • Edith Hertha Eleonora, född 1897-07-11 i Luleå.
 • Ingeborg Lilly Gertrud Diona, född 1899-05-30 i ÖverLuleå förs, Boden Norrbottens län. Affärsbiträde. Gift 1934-06-02 i S:t Pauli förs, Malmö (vb nr 114) med trägårdsmästaren August Evald Johnsson i hans 2:a gifte, född 1879-10-03.
 • Allan Fritiof Yngve, född 1902-10-08 i Överluleå förs, Boden, Norrbottens län. Maskinist. Gift 1:o 1931-06-20 i Malmö med Edit Maria Nilsson, född 1901-09-21 i hennes 1:a gifte.
 • Harry Gunnar Axel, född 1904-08-31 i Hallsbergs förs, Örebro län. Maskinist. Gift 1940-06-16 i Limhamns förs med Alfrida Ingeborg Jönsson (vb nr 58), född 1901-03-17 i Hyllie förs, Malmö. Butiksbiträde.
 • Signe Harriet Margareta, född 1906-07-07 i Caroli förs, Malmö.

TAB 14 A

Ragnar Axel Harald Emanuel, (son av Axel Otto Harald tab 14), född 1895-03-28 i Luleå Norrbottens län. Lokreparatör. Gift 1918-04-17 med Elsa Linnéa Mathiasson, född 1893-07-01 i S:t Pauli förs, Malmö.

Barn:

 • Gerd Ragnhild Elisabeth
 • Inger Elsie Marianne

TAB 15

Rudolf Allan, (son av Nils Axel Anders Algernon, tab 13), född 1866-11-14 vid Strångsjö. Stationsskrivare vid statens järnvägar 1887. 1. Stationsskrivare i Kristinehamn 1905 och i Falköping Kanten 1910. Gift 1900-06-21 i Stora Kils socken, Värmlands län med Marie Sofie Christophersen, född 1878-07-12 i Arendal, Norge. Dotter av disponenten Hans Jakob Fredrik Christophersen och Elisabet Fredrika Gundersen.

Barn:

 • Margit, född 1901-04-18 i Stora Kils socken. Kontorist vid SJ. GMnor5. Gift 1940-01-30 i Falköping Skaraborgs län ]], (vg 1939) med förrådsmästare Gustaf Enoch Hulegård, född 1889-01-03. Förrådsman.
 • Gudrun Elisabet, född 1903-07-29 i Stora Kils socken. Gift 1:o 1926-09-04 i Falköping (St. Kils förs, vb 18) med kamreraren Rye Gustaf Adolf Engstöm
 • Anne-Marie Barbro

TAB 16

Otto Reinhold Leopold Stanislaus, (son av Johan Otto, tab 11), född 1853-11-11 Oby. Telegrafist vid statens järnvägar 1873-08-01. Stationsskrivare 1874-10-01–1884. Ånyo antagen 1888-04-01. 1. stationsskrivare i Linköping 1889-01-01. Stationsinspektor i Mjölby 1906-06-01 och i Linköping 1908-07-01. Avsked 1916-10-01. Död 1934-12-25 i Domkyrkoförs, Linköping. Gift 1884-12-19 i Lübeck med sin brorsdotter Anna Maria Vilhelmina Ekenstam, född 1854-04-19 i Linköping, död 1934-04-19 Domkyrkoförs, Linköping. Dotter av löjtnanten Carl Adolf Johan Viktor Ekenstam och Filippina Vilhelmina Williams.

Barn:

 • Gustaf Reinhold Viktor, född 1885. Jägmästare. Se Tab. 17.
 • Fredrik Josef Otto, född 1888-04-22 i Linköping. Teol. fil. kand.exam. 1913-01-31. Död 1934-04-19 i domk. förs, Linköping ]] .
 • Ester Vilhelmina Viktoria, född 1890-12-21 i Linköping. Död 1931-06-08 i Linköping (dk:f. db 161). Gift 1918-06-26 i Linköpings domkyrka och förs, ]] med läroverksadjunkten, fil. kand. Alvin Mattias von Feilitzen, i hans första gifte (gift 2:o med friherrinnan Ebba Fredrika Regina Adolfina Lagerfelt, född 1897-05-31.), född 1878-12-19 i Risinge socken, Östergötlands län.

TAB 17

Gustaf Reinhold Viktor, (son av Otto Reinhold Leopold Stanislaus, tab 16), född 1885-12-10 i Linköping. Mogenhetsexamen Linköping 1904-06-10. Elev vid Ombergs skogsskola 1905-10-01. Utexaminerad 1906-08-31. Elev vid Skogsinstitutet 1906-10-05. Utexaminerad 1908-12-19. Extra jägmästare i Östra distriktet 1909-06-15. Assistent i Nyköpings revir samma dag. Assistent vid skyddsskogarna i Jämtlands län 1910-05-25. Assistent i Åsele revir 1912-05-28, i Ombergs revir 1914-01-02 och i Bodens revir 1914-02-28. Statens skogsingenjör i Piteå skogsvårdsområde 1918-12-31. Jägmästare i Sikä revir 1924-11-28. RVO 1937-11-15. Jägmästare i Linköpings revir. Gift 1:o 1914-05-15 i Bobbin på Rügen med Ursula Maria Bertha Emma Cyrus, från Tyskland, född 1890-02-06 i Lanjenhanshagen, krets Fronzberg, Pommern, dotter av kyrkoherden Hans Cyrus och Hedvig Höppener.

Barn:

 • 1. Anna-Rose Irene
 • 1. Cyrus Viktor

TAB 18

Ture Adolf Reinhold, (son av Nils Adolf Ekenman, adlad af Ekenstam, tab 1), född 1795-01-05 Sålla s socken, Östergötlands län. Student i Lund 1810 och i Rostock 1815. Fil. mag. där 1815. Extra ordinarie kanslist i kanslistyrelsens expedition 1815 och i riksarkivet 1816-02-02. Kopist i riksarkivet 1816-12-10. På egen begäran avsked 1819-11-04. Student i Uppsala 1825. Prästvigd 1826. Komminister i Hannäs förs av Linköpings stift 1827. Hovpredikants titel 1828-02-01. Död 1848-10-12 i Hannäs komministergård [Sön]. Han hade under flera år i Hannäs en ansedd pension för gossar. Gift 1819-07-14 med Elisabet Catharina Gustava Betty Nygren, född 1801-05-02 i Messuby i Finland, död 1877-08-06 i Hannäs socken, Kalmar län.

Barn:

 • Johan Stefan, född 1820-08-28. Död 1821-07-21 på Hatanpää vid Tammerfors [Ckb.].
 • Hanna Catharina, född 1822-04-03 i Finland, öd 1861-10-09 i Östra Tollstads socken, Östergötlands län. Gift 1854-06-06 med komministern i Hannäs förs av Linköpings stift Johan Nyholm, född 1805-03-15 i Örtomta i Östra Ny socken, Östergötlands län, död 1860-02-13.
 • Ebba Maria, född 1824-03-07, död ogift 1895-12-10 i Vadstena.
 • Ture Adolf Reinhold, född 1829. Lantbrukare. Död 1895. se tab 19.
 • Betty Vilhelmina, född 1832-07-02 i Hannäs socken, död 1906-05-22 i Ukna prästgård. Gift 1857-05-05 i Hannäs socken med kyrkoherden i Ukna pastorat av Linköpings stift Per Viktor Åberg, född 1825-10-03 Troserum, död 1907-08-06 i Ukna prästgård.

TAB 19

Ture Adolf Reinhold, (son av Ture Reinhold, tab 18), född 1829-03-07 i Hannäs socken. Student i Uppsala 1849. Studerade först bergshantering och blev sedermera lantbrukare samt innehade såsom arrende olika egendomar i Tjust. Ledamot av riksdagens 2. kammare 1869–1872. Arrenderade sist Ryvenäs i Lotta socken, Kalmar län. Död där 1895-01-13. Gift 1864-01-28 i Loftahammars socken, Kalmar län med Catharina Maria Karin Andersson, född 1842-09-21 i Lottahammars socken ]], död 1901-04-19 i Grebo socken, Östergötlands län, dotter av hemmansägaren Anders Peter Andersson och Anna Stina Andersdotter.

Barn:

 • Isak, född 1865. Före detta disponent. Död 1936. Se Tab. 20.
 • Anna Elisabet, född 1867-05-09 i Eds socken, död 1869-12-23.
 • Anna Maria, född 1869-09-04 på Troserum.
 • Ture Amos, född 1873. Förste stationsskrivare. Se Tab. 22
 • Adolf Gunnar, född 1878-08-17 Rorstad. Elev vid mekaniska verkstäder i Malmö 1896–1898. Genomgick Norrköpings tekniska elementarläroverk 1898–1902. Ritare vid Bergsunds mekaniska verkstad 1902–1905. Studier i Tyskland 1905–1907. Verkstadsingenjör vid Lyckeby mekaniska verkstad 1907–1910. Ritkontorschef vid Finnboda varv, Stockholm, 1911–1915. Varvsingenjör vid Finnboda varv, Stockholm 1915–1920. Direktör vid aktiebolag Strömstads mekaniska verkstad 1920–1924. Ledamot av flera vägkommittéer 1922–1925, av stads fullmäktige i Strömstad 1923–1924 och av handelskammaren i Karlstad 1923. Död 1938-12-22 Händenestorp, Skaraborgs län (Falköping db 103). Gift 1908-03-07 i Uppsala domkyrka ]] med Signhild Maria Matilda Signe Petersson, född 1879-07-16 i Uppsala. Dotter av med. professorn vid Uppsala universitet Oskar Viktor Petersson och grevinnan Marie Sofie Louise Stackelberg.

TAB 20

Isak, (son av Ture Adolf Reinhold, tab 19), född 1865-04-06 Troserum. Kontorist i Kalmar 1888-07-01. Disponent vid aktiebolag Kalmar nya tapetfabrik 1916-07-01. Avsked med pension 1923-07-01. Död 1936-04-25 i S:t Matteus förs, Stockholm (db nr 209) och begraven i Kalmar. Gift 1900-12-01 i Kalmar med Sigrid Lovisa Lagergren, född 1880-08-25 i Kalmar. Dotter av byggmästaren Nils Petersson och Annette Lovisa Lindberg.

Barn:

 • Greta Lovisa, född 1901-10-20 i Kalmar. Sjuksköterska. Gift 1943-05-16 i S:t Matteus förs Sthlm (vb nr 238) med kamrer Gustav Fritiof Hilding Palm i hans 2:a gifte, från vilken hon blev skild genom Sthlms RR:s utslag 1947-06-17, född 1898-05-28.
 • Ebba Elisabet, född 1902-11-08 i Kalmar, död 1912-01-14 i Kalmar förs,
 • Nils Adolf, född 1909-03-23 i Kalmar (enl. pastor i Kungsh. förs, Sth.).

TAB 21

Joel, (son av Ture Adolf Reinhold, tab 19), född 1871-08-06 Troserum. Lantbrukare. Disponent. Arrenderar Stavsborg i Färentuna socken, Stockholms län. Gift 1903-06-18 i Stockholm med Helmi Lucia Fredrika Bremberg, född 1878-04-22 i Frösö förs, Jämtlands län. Dotter av majoren Gustaf Adolf Bremberg och friherrinnan Sigrid Margareta Mörner af Morlanda.

Barn:

 • Sigrid (Siss), född 1904-09-08 vid Stjärnsund i Askersunds landsförs Örebro län.
 • Karin, född 1907-03-14 vid Stjärnsund i Askersunds landsförs, Örebro län.
 • Gunnar, född 1908-05-26 vid Stjärnsund i Askersunds landsförs, Örebro län. Se Tab. 21A.

TAB 21.A

Gunnar, (son av Joel tab 21), född 1908-05-26 vid Stjärnsund i Askersunds landsförs, Örebro län. Flygmekaniker. Civilflygare. Direktör i Ferromontan ab. HvGM 1970-05-00. Gift 1936-10-10 i Solna kyrka i förs, med samma namn Stockholm (Gustav Vasa förs, Sthlm vb nr 185) med Birgit Gunnel Hildur Carlsdotter Liljenstolpe nr 2151, född 1908-02-04 i Stockholm. Dotter av direktören i Wideman & Engberg aktiebolag Carl Axel Richard Liljenstolpe och Sigrid Sjöholm.

Barn:

 • Christina Gunnarsdotter
 • Jonas Gunnar
 • Dag Gunnar

TAB 22

Thure Amos, (son av Ture Adolf Reinhold, tab 19), född 1873-05-14 Troserum. Extra kontorsbiträde vid statens järnvägar 1895-05-01. Stationsskrivare vid Gävle–Dala järnväg 1900-04-01 och vid Statens järnvägar 1918-01-01. 1:e stationsskrivare 1926-05-21. GMnor8 1933-05-26. Gift 1912-10-04 i Kristiania med Torborg Schöyen, född 1886-09-14 i Lillehammar, Norge, dotter av kaptenen Aslak Ludvig Schöyen och Kristiane Andrea Blom.

Barn:

 • Thure Thuresson , född 1913-03-30 i Orsa kyrkoby, Orsa socken,, Kopparbergs län. Tecknare.
 • Bo Thuresson, född 1914-10-14 i Orsa kyrkoby, Orsa förs, Kopparbergs län.

TAB 23

Harald Eskil, (son av Ture Adolf Reinhold, tab 19), född 1876-08-28 Rorstad. Förrådsförvaltare vid Stockholm–Nynäs järnväg 1900. Disponent för Nynäshamns glasbruk 1907-11-06. Ledamot av kommunalfullmäktige i Nynäshamn 1910–1915. Disponent för aktiebolag Elektraverkens glasbruk i Stockholm 1916. Direktör för Anglo- Swedish Glass Works aktiebolag 1924. GV:sO1M. SkytteRM. SkmG. Äger villa vid Saltsjö-Duvnäs i Nacka socken, Stockholms län. Gift 1:o 1910-01-30 i Engelbrekts förs, Stockholm ]] med Sigrid Geete, född 1878-02-16 Björkvik, dotter av kaptenen Carl Erik Axel Geete, och Lydia Strokirk.

Barn:

 • 1. Erik Magnus
 • 1. Bengt Reinhold

TAB 24

Carl Teodor, (son av Nils Adolf Ekenman, adlad af Ekenstam, tab 1), född 1798-03-24 på Sålla. Löjtnant vid flottans mekaniska kår 1818-05-11. Kapten 1823-03-20. Major-mekanikus 1828-04-10. RVO 1832-06-24. LLA 1834. Avsked. KVO1kl 1875-12-01. Död 1879-09-17 på Hösterum. Ägde Hösterum i Mogata socken och del i Gusums bruk i Ringarums socken, Östergötlands län. Gift 1828-03-07 på Gusum med Charlotta Vilhelmina Westerberg, född 1805-09-17 i Norrköping, död 1864-11-10 på Hösterum, dotter av bruksägaren Erik Vilhelm Westerberg och Anna Charlotta Gildeberg.

Barn:

 • Carl Adolf Vilhelm, född 1829. Kapten. Död 1903. Se Tab. 25
 • Axel Teodor, född 1830-10-22 på Gusums bruk, död 1833-05-02.
 • Maria Carolina Vilhelmina Nina, född 1834-02-17 (7/2) på Gusum, död 1923-11-25 i Stockholm. Gift 1860-07-26 i Mogata kyrka, Östergötlands län med prosten och kyrkoherden i Roxlösa och Väversunda pastorat av Linköpings stift, teol. doktorn och fil. jubeldoktorn, LNO Per Ludvig Lundborg, född 1816-09-27 i Orlunda socken, Östergötlands län, död 1908-08-24 i Roxlösa prästgård.
 • Gustaf Teodor Engelbrekt, född 1840. Ryttmästare. Död 1920. Se Tab. 27.

TAB 25

Carl Adolf Vilhelm, (son av Carl Teodor, tab 24), född 1829-02-05 på Gusum. Furir vid Närkes regemente 1850-03-16. Student i Uppsala 1850. Elev vid Ultuna lantbruksinstitut 1853, avgången 1855. Underlöjtnant vid Södermanlands regemente 1853-12-29. Löjtnant 1858-07-17. Avsked från regementet med tillstånd att kvarstå såsom löjtnant i armén 1860-04-30. Kaptens n. h. o. v. 1876-03-24. Avsked ur armén 1876-03-24. Nämndeman inom Hammarkinds härad Östergötlands län 1884-03-25–1891-02-08. RVO 1898-12-01. Död 1903-09-29 på Hösterum och begraven på Mogata kyrkogård. Ägde Dala i Grebo socken och Mastad i Östra Husby socken, båda i Östergötlands län 1863–1879 samt del i Hösterum från 1880. Gift där 1:o 1856-08-12 med sin kusin Hedvig Maria Vilhelmina Ekenstam, född 1831-10-14 Stensvad, död 1879-07-07 på Hösterum, dotter av hovjägmästaren Nils Adolf Ekenstam och hans 1:a fru Vilhelmina Schenmark. Gift 2:o 1882-10-03 på Hösterum med sin kusin Berta Eleonora Sofia Ekenstam, född 1840-05-04 i Stora Tuna socken, död 1900-12-31 på Hösterum, dotter av kyrkoherden, teol. doktorn Fabian Vilhelm af Ekenstam och Sofia Charlotta Zachrisson.

Barn:

 • 1. Vilhelmina, född 1857-05-19 på Hösterum, död på Hösterum 1864-03-24,.
 • 1. Carl Teodor, född 1858. Häradshövding. Se Tab. 26
 • 1. Hedvig Charlotta Vilhelmina, född 1865-03-25 på Hösterum, död på Hösterum 1868-08-12.

TAB 26

Carl Teodor, (son av Carl Adolf Vilhelm, tab 25), född 1858-08-17 Dala. Mogenhetsexamen 1878-06-09. Student i Uppsala 1878. Jur. fil. examen 1880-09-14 och examen till rättegångsverken 1883-09-14. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1883-09-20. Vice häradshövding 1886-05-31. Tillförordnad. domhavande i olika domsagor inom Dalarne 1886–1891. Tillförordnad domhavande i Malungs och Nås tingslag i Västerdalarnes domsaga Kopparbergs län 1891-09-05. Häradshövding i Gotlands härads södra domsaga 1896-07-04. Ledamot av riksdagens 1. kammare 1898–1915. Ledamot av stadsfullmäktige i Visby 1899–1913, deras ordförande 1908–1913. Landstingsman i Gotlands län 1900–1913. Ordförande i landstinget 1908–1913. Statsrevisor 1904–1906. RVO 1904-12-01. LLA 1905. RNO 1906-12-01. Ledamot av fögderiförvaltningskommittén 1909–1912. KVO2kl 1910-06-06. Häradshövding i Hammarkinds härad med Stegeborgs skärgård och Skärkinds härads domsaga 1913-03-07. Ledamot av riksdagens 2. kammare sedan 1920-09-00. Ordförande i Östgöta hypoteksförening 1924. KNO2kl 1925-06-06. Ägde Dala 1879–1887, Mastad i Östra Husby socken, 1879–1889 och Hösterum i Mogata socken, delvis från 1885, helt 1903–1923 alla i Östergötlands län. Biogr. i Väd. Biogr. i SBL. Död 1929-12-29. Gift 1887-07-15 i Leksands socken med sin syssling Selma Elisabet Hanngren, född 1861-10-06 Uppåker. Dotter av kyrkoherden i Leksand, prosten Per Hanngren och hans 2:a fru Hilda Amalia Sofia Ekenstam.

Barn:

 • Hedvig, född 1888-12-25 i Leksand. Gift 1910-07-06 i Visby ]] med häradshövdingen i Västra Värends domsaga RNO, jur. och fil. kand. Gustaf Alfred Casimir Lindwall, född 1877-12-17 i Valdemarsvik.
 • Nils Bertil, född 1890-08-31 i Leksand. Studentexamen 1910. Jur. kand. i Stockholm 1917-03-10. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1917-03-17 och i Göta hovrätt 1917-07-23. Tillförodnad domhavande i Hammarkinds m. fl. härads domsaga 1918, 1919. Tillförordnad borgmästare i Söderköping 1917–1918. Tillförodnad borgmästare i Vadstena 1920-10-10. Borgmästare i Vadstena 1922-12-06. Sekreterare i direktionen för Vadstena hospital och asyl 1924-10-01. Gift 1:o 1920-03-31 i Kungsholms förs Stockholm ]] med Ebba Margit Broomé från vilken han blev skild genom Aska, Dals o. Bobergs doms. HH:s den 1950-12-02, född 1895-08-21 i Lund, dotter av verkställande direktören i Svenska sockerfabriksaktiebolag, vice häradshövdingen Svante Sten Albert Broomé och Ebba Vilhelmina von Heland.
 • Elisabet Margareta (Margit), född 1892-05-14 i Smedjebacken.
 • Ebba Carola Vilhelmina, född 1904-06-16 i Visby, död 1906-02-12 i Stockholm.

TAB 27

Gustaf Teodor Engelbrekt, (son av Carl Teodor, tab 24), född 1840-03-25 Gusum. Kadett vid Karlberg 1855-04-16. Utexaminerad 1861-11-23. Underlöjtnant vid husarregementet konung Carl XV, nu kronprinsens husarregemente 1862-11-10. Löjtnant 1869-04-02. Ryttmästare 1884-07-10. RSO 1886-05-15. RPdaCO 1887-07-09. Avsked 1892-01-23. Död 1920-08-21 Hösterum (S:t Petri förs, Malmö, db). Gift 1863-08-12 i Växjö med sin kusin Ester Ebba Gunilla Ekenstam, född 1843-01-17 på Robertsfors bruk i Bygdeå socken, Västerbottens län, död 1911-07-17 i Malmö, dotter av bergmästaren Gustaf Fredrik Ekenstam och hans 1:a fru Ester Christina af Forselles.

Barn:

 • Carl Gustaf Engelbrekt, född 1864-07-21 i Malmö. Skeppsklarerare i Norrköping 1896-09-16. Fransk konsularagent i Norrköping 1903-08-12. Död 1917-12-12 i Norrköping. Gift i St. Olai förs, Norrköping ]] 1906-04-05 med Jenny Hildegard Carolina Bergman, född 1860-05-11 i Hedvigs förs, Norrköping ]], död 1926-11-25 i S:t Olai Norrköping (db 239). Dotter av bryggaren Carl Viktor Esaias Bergman och Tora Lovisa Carolina Canonda Nordström.
 • Ester Gunilla Vilhelmina, född 1866-05-03 i Malmö. Gift 1896-08-07 i Kvarnby i Husie socken, Malmöhus län med adjunkten vid högre allmän läroverket i Borås, til. kand. Axel Ragnar Tingvall, född 1866-01-11 i Mariestad.
 • Nils Adolf Engelbrekt, född 1868. Ombudsman och sekreterare. Död 1925. Se Tab. 28.
 • Tor Vilhelm Engelbrekt, född tvilling 1870-05-17 i Malmö, död i Malmö 1870-02-22.
 • Arvid Fredrik Engelbrekt, född tvilling 1870. Bokförare. Se Tab. 29.
 • Bror Erik Engelbrekt, född 1872-03-12 i Ängelholm, död där 1873-05-25.
 • Hedvig Gunilla Elisabet, född 1875-06-06 i Malmö. Gift 1904-01-18 med grosshandlaren Carl Axel Georg Ternström, från vilken hon blev skild, född 1873-11-19.
 • Fanny Maria Gunilla, född 1878-02-22 i Ängelholm. Gift 1918-07-04 i S:t Petri förs, Malmö ]] med handlanden i Malmö Jöns Nilsson Ekberg, född 1863-12-16 i Eskilstorp.
 • Märta Gunilla Matilda, född 1880-05-03 i Malmö. Ciselör. Innehar firma för konsthantverk i Malmö. Hedersledamot av Bayrischer Kunstgewerbe Verein i München. Biogr. i Väd. Död 1939-08-04 i Malmö. Gift 1928-02-19 i S:t Petri förs, Malmö (vb nr 11) med direktören Carl Alfons Benjamin Jarsig, Los Angelos, född 1890-10-22.
 • Johan Henrik Engelbrekt, född 1882-02-22 i Malmö. Mogenhetsexamen 1902-06-18 och fil. kand. examen 1910-05-00. Affärsman i Lund. Död 1937-02-00 i Lund.

TAB 28

Nils Adolf Engelbrekt, (son av Gustaf Teodor Engelbrekt, tab 27), född 1868-04-04 i Malmö. Mogenhetsexamen 1886. Student i Lund 1886. Jur. fil. exam. 1887. Extra ordinarie kammarskrivare i tullverket 1887-10-21. jur. kand. i Lund 1892-01-28. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1892-02-08. Tillförordnad brottmålsdomare i Norrbottens län 1895-08-08. Stadsfiskal i Luleå 1897-03-05. Stadsombudsman och sekreterare hos drätselkammaren i Lund 1901. Vice auditör vid kronprinsens husarregemente 1902. Auditör i regementet 1909-03-11. Avsked från auditörsbestälhiingen 1911-05-19. Död 1925-12-03 i Lund. Gift 1897-05-15 på Starbo bruk i Norrbärke socken, Kopparbergs län med Louise Matilda Weibull, född 1865-06-24, död 1935-12-17 i Lund. Dotter av bruksförvaltaren Oskar Germund Ture Albrekt Weibull och Helena Sofia Sjögreen.

Barn:

 • Alf Ivar Halfdan, född 1899-10-30 i Luleå. Studentexamen i Lund 1918. Fil. kand. i Lund 1921-12-04. Fil. mag. 1925-05-30. Se Tab. 28 A.
 • Carl Gustaf Helge, född 1901-04-29 i Lund. Studentexamen i Lund 1919-05-26. Med. kand. i Lund 1924-09-30. Se Tab. 28 B.
 • Sigvard Germund Engelbrekt, född 1903-06-04 i Lund. Se Tab. 28 C

TAB 28 A

Alf Ivar Halfdan, (son av Nils Adolf Engelbrekt tab 28), född 1899-10-30 i Luleå. Studentexamen i Lund 1918. Filosofie kandidat i Lund 1921-12-04. Fil. mag. 1925-05-30. Promoverad till fil. doktor i Lund 1937-05-29. Doktoringenjör. Gift 1927-08-28 i Sterbfritz i Tyskland med Margareta (Margarete) Herbet i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Müller från vilken hon blev skild), född 1898-03-25 i Sterbfritz, Tyskland. Dotter av bonden Heinrich Herbet och Anna Richter.

Barn:

 • Nils Henrik Erik Filip Alfsson

TAB 28 C

Sigvard Germund Engelbrekt, (son av Nils Adolf Engelbrekt tab 28), född 1903-06-04 i Lund. Argonom. Konsulent hos Sveriges fjäderfäavelsföreningen. Gift 1935-12-28 i Berlin (Matteus förs Stockholm vb nr 614) med Birghild Hedelin, född 1909-06-12 i Malmöhus län.

Barn:

 • Ulf Mikael
 • Louise Birgitta Helene

TAB 29

Arvid Fredrik Engelbrekt (son av Gustaf Teodor Engelbrekt, tab 27), född tvilling 1870-05-17 i Malmö. Mogenhetsexamen 1891. Elev och extra stationsskrivare vid statens järnvägar 1892–1893. 1. Stationsskrivare vid Malmö–Tomelilla järnväg 1893. Avsked. Bokförare vid Arboga margarinfabrik 1907 och vid aktiebolag Svenska metallverken i Västerås 1917. Gift 1900-06-22 i Torrlösa prästgård Malmöhus län med Eva Maria Flyborg, född 1865-06-17, död 1939-06-29 i domkyrkoförs, Västerås (db 170). Dotter av kyrkoherden Gustaf Gottfrid. Flyborg och Ingeborg Matilda Vilhelmina Ekekrantz.

Barn:

 • Erik Gustaf Engelbrekt, född 1901-04-02 i Lund. Telegrafassistent. Död 1923-10-09 i Strängnäs.
 • Brita Maria Elisabet, född 1903-01-21 i Lunds Domkyrkoförs, Malmöhus län. Förlagsredaktör. Redaktör vid AB Läromedelsförlagen.

TAB 30

Gustaf Fredrik, (son av Nils Adolf Ekenman, adlad af Ekenstam, tab 1), född 1802-11-25 Sålla s socken, Östergötlands län. Student i Lund 1821 och i Uppsala 1823. Bergsexamen 1827. Auskultant i bergskollegium 1827-06-12. Ordinarie elev vid Fahl bergsskola 1828–1829. Elev på järnkontorets smidesstat 1829. Stipendiat i mekaniken 1830-03-29 och i kemien 1830-12-21. Vice notarie i bergskollegium 1831-11-24. Resa i Ryssland 1832. Delägare i och förvaltare vid Robertsfors bruk i Bygdeå socken, Västerbottens län 1834–1856. Bergmästare i Väster- och Norrbottens bergmästardöme 1834-03-08, samt i Jönköpings, Kronobergs, Blekinge, Kristianstads, Malmöhus och Hallands läns bergmästardistrikt 1855-02-23. RVO 1860-05-05. Avsked 1881-09-02. Död 1886-01-03 i Köpenhamn [Ab]. Gift 1:o 1837-09-03 på Väsby vid Sala med Ester Christina af Forselles, född 1820-05-03 i Sala, död 1843-04-15 på Robertsfors bruk i Bygdeå socken, Västerbottens län, dotter av bergshauptmannen vid Sala silvergruva Jakob Henrik af Forselles, och Maria Elisabet Elfvendahl. Gift 2:o 1845-09-11 i Umeå kyrka med Eva Vilhelmina Sundbaum, född 1828-05-00, död 1846-10-01 på Robertsfors, dotter av kollegan Carl Vilhelm Sundbaum och Anna Magdalena Grahn. Gift 3:o 1850-10-15 i Stockholm med Charlotta Hedvig Eleonora Ekström, född 1827-02-16, död 1888-06-11 i Hälsingborg.

Barn:

 • 1. Adolf Jakob Fredrik, född 1838. Löjtnant. Död 1908. Se Tab. 31.
 • 1. Per Fredrik Vilhelm, född 1840, död 1843-03-09 på Robertsfors.
 • 1. Ester Maria Catharina, född 1841-03-17 på Robertsfors, död 1869-03-07 i Växjö. Gift där 1867-07-03 med adjunkten vid Växjö högre allmän läroverk, RVO, fil. doktorn Axel Gustaf Georg Törner, född 1837-07-18 i Karlskrona, död 1904-10-02 i Växjö.
 • 1. Ester Ebba Gunilla, född 1843-01-17 på Robertsfors, död 1911-07-17 i S:t Petri förs, ]] Malmö. Gift 1863-08-12 i Växjö med sin kusin, före detta ryttmästaren Gustaf Teodor Engelbrekt Ekenstam, född 1840, död 1920.
 • 2. Cecilia, död som barn.
 • 3. Amelie Charlotta Helena, född 1852-01-05 på Robertsfors, död 1911-10-20 i Lund (Visby domk. förs, db). Gift 1873-04-14 med överstelöjtnanten och tillförordnad chefen för Gotlands artillerikår, tygmästaren på Gotland, RSO Claes Johan Viktor Algernon Meurling, född 1844-06-29, död 1895-10-09 i Visby.
 • 3. Fanny Hedvig Sofia, född 1853-01-28 i Växjö, död där 1868-12-00.
 • 3. Carl Gustaf Fredrik, född 1855 i aug., död 1855-10-18.
 • 3. Ernst Gustaf Fredrik, född 1859-01-21 Kampen

TAB 31

Adolf Jakob Fredrik, (son av Gustaf Fredrik, tab 30), född 1838-08-27 på Robertsfors. Elev vid teknologiska institutet 1857-09-01. Utexaminerad från dess fackskola för väg- och vattenbyggnadskonst 1860-06-08. Anställd vid statens järnvägsbyggnader 1860–1862. Genomgick högre artilleriläroverket å Marieberg 1863–1865. Sysselsatte sig med enskilda uppdrag såsom sjötappningar, bergs- och gruvarbeten. Ingenjör vid Fredriksbergs skifferverks aktiebolag 1865–1882. Löjtnant vid väg- och vattenbyggnadskåren 1871-06-09. Avsked 1886-07-01. Prokurist för Ekenstams fabriksaktiebolag 1888-04-06. Död 1908-04-23 Ryd. Gift 1872-10-02 i Sävsjö i Vallsjö socken, Jönköpings län med Carolina Charlotta Helena Reuterswärd, född 1850-02-10 Holmeshult, död 1927-06-29 i Eksjö (db nr 50). Dotter av lantbrukaren Anders Vilhelm Reuterswärd, och hans 2:a fru Fransiska Helena Ebba Schmiterlöw.

Barn:

 • Anders Gustaf Fredrik, född 1873-08-10 på Västerkvarn i Fröderyds socken, Jönköpings län. Ingenjör. Död 1909-07-01 (genom drunkning) i Ontario i Kanada (Skara stadsförs, db).
 • Carl Adolf, född 1875-10-08 och död 1877-04-19 på Västerkvarn.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: