Vinge

Från Adelsvapen-Wiki

(Vinge).png

Ättenamnet är en senare tids benämning, grundad på vapnet, en vinge, vars färger icke numera synas vara kända.

TAB 1

Nisse Björnsson. Tilldömdes 12.3 1397 Åmberg i Sunne sn i Fryksdals hd i Värmland, som marsken Erik Kettilsson Puke olagligen avhänt hans hustrus fädernesläkt. Levde säkert 1411 och troligen ännu 1414.

Son:

 • Björn Nilsson, 1423—1444 (—1451?). Se tab. 2.

TAB 2

Björn Nilsson (son av Nisse Björnsson, tab. 1). Uppträder tidigast 25.11 1423. Förekommer som lagman i Värmland 1435—1444. Var möjligen lagman ännu 1451. Var 25.11 1423 änkling efter Elina Birgersdotter, dotter av Birger Laurensson (kluven sköld med ett människoben i högra och två bjälkar i vänstra fältet) och Katarina Bengtsdotter. Gav 14.10 1431 morgongåva till Kristina Abjömsdotter, som levde ännu 21.10 1455 och var dotter av Abjörn Jönsson (sparre över blad), vars hustru skall ha hetat Karin och varit dotter av en Dan Gustavsson samt syster till värmlandslagmannen Amund Hatt d. y:s hustru Gunnil.

Barn:

 • Olof Bjömsson, 1454—1495, lagman, riksråd. Se tab. 3.
 • 2. Nils Björnsson. Levde 21.10 1455. Kanik. Levde ännu 1463 och bar då den av präster nyttjade herrtiteln.
 • 2. Lindorm Björnsson, 1455—1498, lagman, riksråd. Se tab. 5.
 • 2. Abjörn Bjömsson. Nämnd som levande endast 21.10 1455.

TAB 3

Olof Björnsson (son av Björn Nilsson, tab. 2). Uppträder tidigast 25.3 1454 och var redan då lagman i Värmland, i vilken egenskap han förekommer ännu 26.1 1495, efter vilken tidpunkt han ej namnes som levande. Var riksråd 21.8 1492. Ägde gods i Fryksdals och Näs hd i Värmland. Gav 21.10 1455 morgongåva till sin hustru Ragnilla Pedersdotter, som levde ännu 22.6 1487 och var dotter av Peder Stigsson i Molla i Molla sn i Gäsene hd i Västergötland, vilken 1427 fått frälsebrev av konung Erik, i äktenskap med Ingeborg Arvidsdotter (samma vapen som Vinstorpaätten), vilken som änka bodde i Töve i Vings sn i Ås hd i Västergötland.

Söner:

 • Nils Olsson, 1486, avrättad 1529, lagman, riksråd, riddare. Se tab. 4.
 • Peder Olsson. Nämnd som levande endast 22.6 1487.

TAB 4

Nils Olsson (son av Olof Bjömsson, tab. 3). Uppträder tidigast 1486. Nämnd som lagman i Värmland från 1498 och uppger sig 1525 vara lagman i både Dalsland och Värmland. Blev riksråd före 2.6 1523. Blev slagen till riddare vid Gustav I:s kröning 12.1 1528. Dömdes 23.6 1529 för sitt deltagande i västgötaherrarnas uppror till döden och avrättades på Stortorget i Stockholm 5.7 s. å.. Bodde på Hammar i Väse sn och hd i Värmland 1499, på Skofteby i Härene sn, Kinne hd i Västergötland på 1520-talet men på Malma i Malma sn i Viste hd i Västergötland 1514 och 16.1 1516 och 1521. Gift senast 1503 med Barbro Siggadotter, som levde ännu 1506 och var dotter av Sigge Laurensson (Sparre af Rossvik) och Birgitta Bengtsdotter (Öra). Gav 14.10 1510 morgongåva till Ingegerd Haraldsdotter, som 1497 fått morgongåva av Axel Gregersson (Högnalövssläkten), vilken var häradshövding i Konga hd och levde ännu 1500. Hon fick 1509 vid arvskiftet efter sina föräldrar Malma i Malma sn, Viste hd, som tidigare tillhört hennes fader Harald Karlsson (Lake) enl. ULTB perg 15.8 1478, samt gods i Dalsland, Halland och Norra Vedbo hd i Småland; det halländska arvet tyder på att hennes moder var Harald Karlssons enda kända hustru Ingrid, dotter av Nils Persson (pil) till Gåsevad i Tölö sn, Fjäre hd i Halland. Ingegerd Haraldsdotter återfick 1531 sin mans förbrutna gods och bodde på Malma samt levde ännu 1547.

Barn:

 • 1. Ragnhild Nilsdotter .
 • 2. Margareta Nilsdotter. Tidigast nämnd 1540. Var 1551 änka efter Bengt Slatte, som levde 1547. Bodde mestadels på Skofteby i Härene sn, men tidvis på Malma i Malma sn, Viste hd. Dog omkr. 1585 som den sista av sin ätt. Hennes gods ärvdes av hennes moster Karin Haraldsdotters (Lake) avkomlingar av ätterna Stenbock och Ribbing, enär Margaretas enda dotter Dorotea gift sig ofrälse, först med en Germund Persson, sedan med herr Joen i Tengene.
 • 2. Kristofer Nilsson till Skofteby. Dog före 31.10 1547 samt ägde jord i Kullings och Ö. Hisings hd i Västergötland, Sundals hd i Dalsland och Fjäre hd i Halland. Var gift med Anna Klasdotter, som var dotter av Klas Hansson (Uggla) och Kristina Arvidsdotter (sparre över stjärna), bodde på Bosgården i Tarsleds sn, Kullings hd och levde ännu 1559. Anna gifte 1551 om sig med superintendenten Georg Norman, efter vars död 1552 eller 1553 hon 28.8 1558 ingick äktenskap med Erik Tönnesson (Tott), vilken dog 1570.

TAB 5

Lindorm Björnsson (son av Björn Nilsson, tab. 2). Uppträder tidigast 21.10 1455. Namnes från 1471 bland rikets råd och män och från 1479 som riksråd. Säges 1472 å kronans vägnar ha »bewallat» Vilske hd i Västergötland, där han 1476 och 9.7 1489 var häradshövding. Nämnes 8.7 1483—1498 som lagman i Västergötland. Var 1486 och 1488 hövitsman på Örestens slott i Västergötland. Dog troligen 1498 eller 1499, möjligen vid Borgholms slott, där hans sigillstamp jämte några mynt från konung Hans’ tid påträffats i en pung i jorden invid skeletten av en man och en häst. Bodde 1467 och ännu 1498 på Sjögerås i Kleva sn i Vilske hd i samma landskap. Gav 24.1 1463 morgongåva till Cecilia Simonsdotter, som ägde gods i Kullings hd i Västergötland och dog senast 1466, var dotter av Simon Gudmundsson (båt) och Katarina Birgersdotter (liljehök) och ärvdes av sina skånska farmors systerbarn. Gav 25.5 1467 morgongåva till Birgitta Martinsdotter, som ägde gods i Marks hd i Västergötland, dog före 20.9 1478, tidigare varit gift med Knut Andersson (Öra), vilken 1463 som morgongåva givit henne Sjögerås i Kleva sn m. fl. gods i Vilske hd i samma landskap men icke är känd som levande efter detta år, samt var dotter av riddaren Martin Svan i äktenskap med Ingeborg Gunnarsdotter (Gylta). Anyo gift senast 1480 med Kristina Laurensdotter, som var dotter av Laurens Bengtsson (balk) och Birgitta Bengtsdotter (Vinstorpaätten).

Barn:

 • 2. Dotter, död före fadern.
 • 2. Knut Lindormsson. Uppträder tidigast 1497. Var riksråd 1517. Bodde efter föräldrarna på Sjögerås i Kleva sn, Vilske hd. Stupade i slaget på Åsunden, som ägde rum 19 eller 20 januari 1520, och begravdes i Skara domkyrka. Gav 19.6 1508 morgongåva till Margareta Månsdotter, dotter av riksrådet Måns Bengtsson (Natt och Dag) och Ermegård Fickesdotter (Bülow). Hon hade tidigare före 26.5 1496 gift sig med Erik Jönsson (Tre rosor), som dog 1506 eller 1507, samt bodde på Sjögerås även efter Knuts död ännu 1535. Arvet efter henne skiftades 31.1 1539.
 • 3. Laurens Lindormsson. Nämnd som levande 1508 och 1510.
 • 3. Hans Lindormsson. Nämnd som levande 1510 och 1513.
 • 3. Märta Lindormsdotter. Ägde gods bl. a. i Åkers hd i Södermanland. Gift senast 1510 med Mats Kafle, som levde ännu 1539.
 • 3. Birgitta Lindormsdotter. Ägde gods i Kinne hd. Invigdes till nunna i Vadstena kloster 25.8 1510 och uppges ha dött 1565.
 • 3. Kristina Lindormsdotter. Tidigast nämnd 1510. Ärvde Rossvik i Husby sn i Österrekarne hd i Södermanland efter brodern Knut Lindormsson men bortbytte gården till sin svåger Lars Siggason (Sparre af Rossvik) 3.5 1533. Dog 1548 i Örebro, där Lars Siggason var hövitsman.
 • 3. Anna Lindormsdotter. Tidigast nämnd 1510. Dog 23.5 1548. Gift 24.6 1521 med riksrådet och marsken Lars Siggason (Sparre af Rossvik), som gifte om sig 3.3 1549 med Brita Turesdotter (Trolle) och dog 12.1 1554.

Källor

Äldre svenska frälsesläkter. Utgivna av riddarhusdirektionen. (ÄSF). Jan Raneke, Svenska medeltidsvapen.