:

Falkenberg af Trystorp nr 18

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Falkenberg af Trystorp nr 18 †

Naturaliserad 1625, introducerad 1625. Uppflyttad i riddarklassen 1652. Ättemedlemmar upphöjda i friherrlig värdighet 1733 och 1772. I adlig värdighet utgången 1789-01-16.


Falkenberg%20af%20Trystorp%20A1800.jpg

TAB 1

Conrad von Falkenberg, naturaliserad Falkenberg af Trystorp (son av Henrik von Falkenberg, se adliga ätten Falkenberg af Bålby nr 105, Tab. 2), till Trystorp i Tångeråsa socken, Örebro län, Börstorp i Hassle socken, Skaraborgs län och Sandemar i Österhaninge socken, Stockholms län. Född 1591-12-12 på slottet Ermes (At (Sch).) i Livland. Kapten vid Södermanlands infanteriregemente 1623 (1622). Naturaliserad svensk adelsman jämte yngre brodern Melker 1625 och introducerad i tredje klassen under nr 75, vilket sedermera blev ändrat till 105. Svensk kommissarie i Holland 1631-09-01. Kammarråd 1633. Tillika häradshövding i Hollola härad i Finland 1633-12-20. Landshövding i Kalmar län och på Öland 1637-11-29. Riksråd 1651-04-10. Rikskammarråd 1652-01-03. Uppflyttad 1652 i dåvarande riddarklassen under nr 18. Avgick från rikskammarråds ämbete (Ök.) 1653-10-18. Död 1654-03-24 på Börstorp enligt huvudbanéret i Hassle kyrka (At (Sch).) (enligt handlingar på Börstorp var dödsåret 1664) (Nv.) och ligger jämte sin fru begraven i nämnda kyrka. Gift 1633 med friherrinnan Catharina Bonde, av Laihela ättegren, född 1617, död 1652-03-25 på Börstorp, dotter av riksrådet Carl Bonde, friherre Bonde, och hans 1:a fru friherrinnan Beata Oxenstierna af Eka och Lindö.

Barn:

 • Henrik, född 1634. Landshövding. Död 1691. Se Tab. 2
 • Magnus Johan, född 1635. Student i Uppsala 1655-06-00 (Um.). Död ogift 1669-01-01 i Paris och begraven i Riddarholmskyrkan i Stockholm 1670-04-22 men nedsattes sedermera i föräldrarnas grav i Hassle kyrka.
 • Gustaf Adolf, född 1636-04-30. Studerande. Död 1651-01-13 och begraven i Hassle kyrka
 • Elisabet, död 1639-08-12 och begraven i Mönsterås kyrka.
 • Anders, född 1637, död 1669 (före 25/4) under sina resor i Italien, men hans lik hemfördes och begravdes i Hassle kyrka.
 • Barbro, född 1638, död ogift 1661-08-12 i Stockholm.
 • Catharina, född 1640-06-23 på Kalmar slott, död 1716-04-08 Gimmersta. 'Hon skänkte 1693 till Ekebyrinna kyrka, Östergötlands län en altartavla prydd med Ribbingska och Falkenbergska vapnen samt gav till korets underhållande 1/2 hemman Skvatthult.' Gift 1669-08-10 i Stockholm med landshövdingen, friherre Lennart Ribbing af Zernava, född 1638, död 1687.
 • Conrad Axel, född 1641. Student i Uppsala 1655-06-00 (Um.). Död ogift 1668-08-13 i London. Hans lik sedan hemfört och begraven i Riddarholmskyrkan i Stockholm 1668-12-08.
 • Brita, född 1642, död ogift och begraven 1662-02-23 i Stockholm.
 • Carl, född 1644. Landshövding. Död 1697. Se Tab. 3
 • Gabriel, friherre och greve Falkenberg af Sandemar, född 1646. Död 1714. Se grevliga ätten Falkenberg af Sandemar.
 • Beata Elisabet, född 1649-02-10. Död 1689-06-11 på Moholm i Mo socken, Skaraborgs län. Gift 1673-01-08 i Stockholm med kammarherren, friherre Carl Sparre, i hans 1:a gifte, född 1648, död 1716.

TAB 2

Henrik (son av Conrad von Falkenberg, naturaliserad Falkenberg af Trystorp, Tab. 1), till Pyhäjoki socken, Uleåborgs län i Finland, Salisburg i Livland, Börstorp i Hassle socken och Skagersholm i Finnerödja socken, båda Skaraborgs län, Nynäs i Ekeby socken, Örebro län, Lagmansö i Vadsbro socken, Södermanlands län och Örby i Brännkyrka socken, Stockholms län. Född 1634-03-10 i Stockholm. Student i Uppsala 1652-12-23 kommissarie i kammarrevisionen. Kammarråd 1664-08-30. Landshövding i Älvsborgs län och på Dal 1674-03-10. Avsked som landshövding i Älvsborgs län och på Dal 1676-05-05. Lantmarskalk vid riksdagen i Halmstad 1678. Död 1691 (kort före den 3/12) i Stockholm, begraven i Riddarholmskyrkan 1692-04-03 och sedermera nedsatt i Falkenbergska gravkoret vid Vadsbro kyrka, Södermanlands län, vilket hans senare fru låtit uppbygga och i vilken kyrka hans vapen uppsattes. Gift 1:o med Maria Spanheim, död 1668-01-07 och begraven 1668-03-26, dotter av teol. doktorn Fredrik Wigandtsson Spanheim, av adlad ätt från Kur-Pfalz. Gift 2:o 1668 med friherrinnan Christina Maria Kruse af Kajbala, död 1727-04-04 i Stockholm (Gravskrift (medd. av O. Edelstam).), jordfäst 1727-04-21 i Riddarholmskyrkan (Gravskrift (medd. av O. Edelstam).) och begraven i Falkenbergska graven i Vadsbro kyrka, till vilken kyrka hon skänkt altartavlan mm, dotter av generallöjtnanten och guvernören Erik Siwardsson Kruse, friherre Kruse af Kajbala, och Catharina Horn af Kanckas. 'Barnen med 1:a frun blevo genom kunglig resolution av den 30 sept. 1675 förklarade för svenska adlade personer, eftersom bevisat blivit, att hon var av adlad härkomst.'

Barn:

 • 1. Gustaf. Student i Uppsala 1674-09-21. Sköt ihjäl sig av våda på en jakt vid Hacksta 1680-04-09.
 • 1. Henrik. Student i Uppsala 1674-09-21. Volontär vid livgardet 1680. Gick i kejserlig tjänst 1683 såsom ryttare vid överste Hollveijers kyrassierregemente. Fänrik vid prins Fredrik Augusts av Hannover regemente i Holland 1685. Grenadjärlöjtnant vid prins Fredrik Augusts av Hannover regemente i Holland 1688. Ryttmästare i konungens av England tjänst 1691. Ryttmästare vid änkedrottningens livregemente till häst 1694-08-27. Överstelöjtnants avsked 1700-01-16. Död ogift i Wien. 'Han gick efter avskedstagandet ut till svenska armén såsom volontär och bevistade 1706-02-03 slaget vid Fraustadt samt sedermera konung Carl XII:s fälttåg i Sachsen. Reste till Bender men begav sig efter kalabaliken därstädes, till Breslau samt vidare till Wien, där han blev katolik.'
 • 1. Catharina, död ung.
 • 1. Charlotta, döpt 1667-03-07 i Stockholm, död 1745 (efter 29/10 men före 13/12). Gift med sin styvmoders broder, generalen, friherre Carl Gustaf Kruse af Kajbala, död 1732.
 • 2. Conrad, döpt 1676-12-01 i Stockholm i Riddarholmens församling, Stockholm, död ung.
 • 2. Eva Catharina, född 1680-07-12 i Stockholm, död 1707-09-05 i Stettin på återresan från Sachsen, dit hon med armén följt sin man, samt ligger begraven i Vadsbro kyrka. Gift 1699-03-07 på Örby med fältmarskalken friherre Hugo Johan Hamilton af Hageby, i hans 1:a gifte, död 1748.
 • 2. Gabriel, friherre Falkenberg af Trystorp, född 1685, död 1756. Stamfader för Lagmansö ättegren av friherrl. ätten Falkenberg af Trystorp. Se friherrliga ätten Falkenberg af Trystorp. Tab. 1.
 • 2. Christina Maria, född 1686-02-09 i Riddarholmens församling, Stockholm, död 1753-02-13. Gift 1710-03-11 med riksrådet och överamiralen, friherre Evert Didrik Taube af Odenkat, greve Taube, född 1681, död 1751.
 • 2. Gustaviana, död ung och begraven i en murad grav på Fågelås kyrkogård Skaraborgs län.

TAB 3

Carl (son av Conrad von Falkenberg, naturaliserad Falkenberg af Trystorp, Tab. 1), till Trystorp och Salisburg samt Kvidja i Finland, Näsby i Täby socken, Stockholms län och Hultaby i Näsby socken, Jönköpings län. Född 1644-04-12. Student i Uppsala 1652-12-23. Major vid Södermanlands regemente 1670-06-18. Överstelöjtnant vid Tavastehus läns regemente 1670-07-06 och vid Viborgs infanteriregemente 1671-07-20. Överste 1676. Häradshövding i Piikkis samt övre och Nedre Sääksmäki härader i Finland 1680-06-18. Landshövding i Viborgs och Nyslotts län 1681-12-01. Avsked 1686. Död 1697-02-05 och begraven i Örebro kyrka, till vilken han och hans senare fru skänkte ett altartäcke med bådas broderade namn och vapen. Gift 1:o 1672-05-21 med friherrinnan Magdalena Maria Bielke, född 1655-11-27 i Stockholm, död 1676 och begraven i kopparkista i Bielkeska graven i Riddarholmskyrkan, dotter av riksskattmästaren, friherre Sten Bielke, och hans 1:a fru Brita Rosladin. Gift 2:o 1683-05-20 i Stockholm med friherrinnan Ebba Jacquette Sparre, död 1715-02-07, dotter av rikstygmästaren Peder Larsson Sparre, friherre (fransk greve) Sparre, och grevinnan Ebba Margareta De la Gardie.

Barn:

 • 1. Brita, född 1673-02-17 i Stockholm, död ung.
 • 1. Conrad, född 1674. Överstelöjtnant. Död 1723. Stamfader för Hultaby ättegren av friherrliga ätten Falkenberg af Trystorp. Se Tab. 4.
 • 2. Ebba Magdalena, född 1684-10-11, död 1741-05-22 Körtingsberg. Gift 1713 med översten Gustaf Gadde, adlad Gadde, född 1680, död 1738.
 • 2. Carl, född 1685. Överstelöjtnant. Död 1754. Stamfader för Sigridsholms ättegren av friherrliga ätten Falkenberg af Trystorp. Se Tab. 8.
 • 2. Hedvig Eleonora, född 1688 i Stockholm och döpt 1688-07-29, död ung.
 • 2. Gabriel Peter, född 1689. Överstelöjtnant och kammarherre. Död 1741. Stamfader för Trystorps ättegren av friherrliga ätten Falkenberg af Trystorp. Se Tab. 9.
 • 2. Catharina Charlotta, född 1691-04-01 (1693-04-08) (KBK.), död 1761-01-07 Tidaholm. Gift 1718 med generallöjtnanten och landshövdingen (friherre) Johan von Mentzer, född 1670, död 1747.
 • 2. Hedvig Eleonora, född 1695 och döpt 1695-03-15 i Stockholm, död 1751-06-09. Gift 1723-08-27 i Stockholm med hovmarskalken, friherre Carl Axel Leuhusen, född 1698, död 1771.
 • 2. Elisabet Gustaviana, född 1696-03-10, död ogift 1775-01-31.
 • 2. Ulrika, död ung.
 • 2. Beata, död ung.

TAB 4

Conrad (son av Carl, Tab. 3), till Hultaby i Näsby socken, Jönköpings län. Född 1674-08-10. Student i Uppsala 1685-03-07. Volontär vid livgardet 1691. Volontär vid Erik Sparres regemente i Frankrike 1692–1700 . Löjtnant vid Västgöta kavalleriregemente 1700 . Ryttmästare vid skånska tremänningskavalleriregementet 1700-09-26. Avsked för sjuklighet 1706-03-16. Sekundryttmästare vid Västgöta kavalleriregemente . Ryttmästare vid Östgöta kavalleriregemente 1712-02-16. Avsked 1716-06-30. Överstelöjtnants karaktär 1721-11-17. Död 1723-03-20 på Hultaby och begraven i egen grav i Näsby kyrka 1723-04-24. Han var trolovad med Margareta Hedvig von Numers, vilken trolovning upphävdes genom Stockholms konsistorii skiljobrev 1699-09-22. 'Hans porträtt finnes ännu bland andra Falkenbergska familjeporträtt på Trystorp.' Gift 1701-07-18 Vegeholm s län med Brita Catharina Cedercrantz, född 1682-10-08, död 1759-06-11 dotter av lagmannen Johan Malmén, adlad Cedercrantz, och hans 1:a fru Brita Catharina Leijonbergh, (nr 89).

Barn:

 • Carl Johan, född 1702. Jägmästare. Död 1745. Se Tab. 5
 • Conrad, född 1703. Löjtnant. Död 1782. Se Tab. 6
 • Gabriel, född 1704, död 1722.
 • Gustaf Christian, adopterad friherre Falkenberg af Trystorp, född 1705. Major. Död 1785. Se friherrliga ätten Falkenberg af Trystorp, Tab. 42.
 • Ebba Magdalena, född 1706-11-23 på Hultaby, död på Hultaby 1707-02-22.
 • Sten, född 1708. Löjtnant. Död 1789. Se Tab. 7
 • Henrik, född 1709-05-08 på Hultaby. Sergeant vid livgardet. Fänrik vid garnisonsregementet i Stralsund 1735-09-22. Död ogift 1742-03-10 på Hultaby.
 • Johan, född 1710-06-12 Boo, död 1710-06-12.
 • Magdalena Catharina, född 1712-01-19, död 1803-02-07 på Trystorp och ligger jämte sin man begraven i Falkenbergska gravkoret på Tångeråsa kyrkogård i Närke. Gift 1:o 1732-10-22 på Hultaby med kaptenen Johan Gustaf Hägerflycht, född 1704, död 1736. Gift 2:o 1741-04-05 på Hultaby med Kungl Maj:ts tillstånd med sin kusin, majoren Gabriel Falkenberg af Trystorp, adopterad friherre Falkenberg af Trystorp, född 1718, död 1779.
 • Melker Georg, adopterad friherre Falkenberg af Trystorp, född 1714. Ryttmästare. Död 1774. Se friherrl. ätten Falkenberg af Trystorp, Tab. 45.
 • Ebba Maria, född 1717-12-03. Stiftsjungfru. Död ogift 1797-03-12 på Trystorp.

TAB 5

Carl Johan (son av Conrad, Tab. 4), till Hultaby. Född 1702-04-22 Vegeholm s län. Underofficer vid Göteborgs garnisonsregemente. (Sj.) Fänriks avsked 1728-07-24. Lantjägare i Blekinge län 1733 (Sj.). Överlantjägare (Sj.) 1737-06-27. Död 1745 på Ås Norrgård i Ås socken, Jönköpings län och begraven 1745-07-08. Gift 1741-11-15 på Ås Norrgård med Sofia Helena Grissbach, född 1718 i Kasan i Ryssland, död 1793-01-16 på Ås Norrgård och begraven 1793-02-05, dotter av kaptenen Patrik Grissbach, och Anna Maria Eisentraudt.

Barn:

 • Conrad Henrik, född 1742-09-17 på Ås Norrgård, död på Ås Norrgård 1743 och begraven 1743-07-11.
 • Ebba Maria, född 1744-03-09 på Ås Norrgård, död på Ås Norrgård 1747-04-21.
 • Johan Patrik, adopterad friherre Falkenberg af Trystorp, född 1745. Hovjunkare. Död 1798. Se friherrliga ätten Falkenberg af Trystorp, Tab. 37.
 • Brita Catharina, död 1749.

TAB 6

Conrad (son av Conrad, Tab. 4), född 1703-06-18. Adjutant vid adelsfanan 1735-04-23. Kornett vid adelsfanan 1744-06-05. Löjtnants avsked 1749-02-01. Död 1782-10-03 på Hultaby och begraven 1782-10-11. Gift 1728-07-21 Bjädesjö med Elisabet Christina von Hagendorn, född 1695, död 1784-03-02 på Hultaby och begraven 1784-03-10, dotter av översten Alexander Göran von Hagendorn, och Ester Margareta Liwensten.

Barn:

 • Brita Margareta, född 1729-05-14 Prästebo Gift 1764-11-08 på Hultaby med löjtnanten Petrus Elias Cederschiöld, i hans 1:a gifte, född 1734, död 1809.
 • Conrad Johan, adopterad friherre Falkenberg af Trystorp, född 1731. Löjtnant. Död 1791. Se friherrliga ätten Falkenberg af Trystorp, Tab. 41.
 • Märta Elisabet, född 1735 på Bjädesjö och döpt 1735-02-25. Död ogift 1769-05-30 på Hultaby och begraven 1769-06-04.
 • Magdalena Ebba, född 1738-02-23 på Bjädesjö, död 1744 Åsbyholm och begraven 1744-08-31.
 • Estrid, död ung.

TAB 7

Sten (son av Conrad, Tab. 4), född 1708-04-07 (6/4) på Hultaby i Näsby socken, Jönköpings län. Volontär vid Kalmar regemente 1727-09-00. Korpral vid Kalmar regemente 1728-03-00. Rustmästare 1728-09-00. Förare 1731-07-00 . Avsked 1736-08-00 . Kvartermästare vid norra skånska kavalleriregementet 1736-09-00 . Kornett vid norra skånska kavalleriregementet 1746-02-19. Löjtnants avsked 1748 . Död 1789-01-16 på Prästebo i Myresjö socken, Jönköpings län. Gift 1:o 1748-10-25 i Fulltofta socken, Malmöhus län med Sofia Christina Gyllenpamp, född 1725-03-02 på Fulltofta, död 1766-09-10 på Hultaby, dotter av majoren Otto Vilhelm Gyllenpamp, och Susanna Eleonora Riddersköld. Gift 2:o 1767-10-25 Gullaskruv med Hedvig Gustava Anckarstierna, född 1731-06-16 i Kalmar, död 1783-10-25 på Prästebo, dotter av generalmajoren Samuel Anckarstierna, nr 1142, och hans 2:a fru friherrinnan Gustava Johanna von Psilander.

Barn:

 • 1. Conrad Vilhelm, adopterad friherre Falkenberg af Trystorp, född 1749. Löjtnant. Död 1808. Se friherrl. ätten Falkenberg af Trystorp, Tab. 43.
 • 1. Johan Gabriel, adopterad friherre Falkenberg af Trystorp, född 1751. Fänrik. Död 1811. Se friherrl. ätten Falkenberg af Trystorp, Tab. 44.
 • 2. Beata, född 1768, var död 1798.
 • 2. Gustava Magdalena Charlotta, född 1771-08-01 på Hultaby, död 1808-04-08 i Urshults socken, Kronobergs län. Gift 1799-05-16 Hassle med kaptenen Hakvin Evert Strålenhielm, i hans 1:a gifte, född 1764, död 1830.

TAB 8

Carl (son av Carl, Tab. 3), till Sigridsholm i Lunda socken, Stockholms län. Född 1685-11-04. Kvartermästare vid Västgöta kavalleriregemente 1710-07-00. Kornett vid Västgöta kavalleriregemente 1710-08-20. Sekundlöjtnant 1710-10-22. Ryttmästare 1711-04-14. Konfirmationsfullmakt 1715-10-29. Avsked 1717-03-26. Överstelöjtnants fullmakt av konung Stanislaus i Polen 1727-01-20. RSO 1750-04-07. Död 1754-10-10 på Sigridsholm och begraven 1754-10-24 i Skepptuna kyrka. Gift 1:o 1715-04-05 med Magdalena Sofia Horn af Rantzien, friherrinna Horn af Rantzien, född 1689, död 1729-01-12 på Sigridsholm och begraven 1729-01-19 i Skepptuna kyrka, dotter av översten Carl Gustaf Baltzarsson Horn af Rantzien och hans 1:a fru friherrinnan Magdalena Rosenhane. Gift 2:o 1730-04-07 med friherrinnan Anna Margareta Palbitzki, född 1683-01-04, död 1755 och begraven 1755-08-01 i Skepptuna kyrka, dotter av kammarpagen, friherre Alexander Palbitzki, och hans 1:a fru friherrinnan Hebbla Margareta Banér.

Barn:

 • 1. Ebba Gustaviana, född 1716-03-14 Fårdala, död 1768-06-01 på Sigridsholm och begraven 1768-06-08 i Skepptuna kyrka. Gift 1735-09-30 på Sigridsholm med hovjägmästaren, friherre Gustaf Adolf von Danckwardt, född 1700, död 1768.
 • 1. Carl, född 1717 och döpt 1717-05-26 på Sigridsholm, död på Sigridsholm 1719-10-18 och begraven 1719-10-28 i Skepptuna kyrka
 • 1. Gabriel Baltzar, adopterad friherre Falkenberg af Trystorp, född 1718. Major. Död 1788. Se friherrl. ätten Falkenberg af Trystorp, Tab. 51.
 • 1. Henrik, född 1722-01-15, död 1722-01-15.
 • 1. Charlotta Magdalena, född 1723-10-10 på Sigridsholm, död 1725-02-10.
 • 1. Jacquette Margareta, född 1725-01-30 på Sigridsholm, död 1752-07-02 Lahdentaka Gift 1749-07-06 på Sigridsholm med landshövdingen Otto Ernst Boije af Gennäs, född 1719, död 1781.

TAB 9

Gabriel Peter (son av Carl, Tab. 3), till Trystorp. Född 1689-07-02. Fänrik vid Södermanlands regemente 1709-10-21. Löjtnant vid Södermanlands regemente 1710-02-11. Kapten 1710-09-00. Kaptenlöjtnant vid Östgöta kavalleriregemente 1712-05-23. Avsked 1717-11-05. Överstelöjtnants karaktär 1720-03-21. Kammarherre (SAB.) 1722-03-13. Död 1741-03-18 och begraven i Tångeråsa socken, Örebro län. Gift 1:o 1715 med Maria Christina Bonde, född 1735 i Örebro och begraven i Örebro kyrka, dotter av kaptenen Johan Bonde, den sköne kallad, och friherrinnan Magdalena Christina von der Noth. Gift 2:o 1737 med friherrinnan Magdalena Catharina Scheffer, född 1712-04-29, död 1777-05-12 på Valaholm i Hova socken, Skaraborgs län, dotter av presidenten Peter Scheffer, adlad och friherre Scheffer, och hans 2:a fru Helena Maria Ehrenstierna.

Barn:

 • 1. Carl Johan, adopterad friherre Falkenberg af Trystorp, född 1715. Hovjunkare. Död 1811. Se friherrl. ätten Falkenberg af Trystorp, Tab. 52.
 • 1. Gabriel, adopterad friherre Falkenberg af Trystorp, född 1718. Major. Död 1779. Se friherrl. ätten Falkenberg af Trystorp, Tab. 53.
 • 1. Magdalena Jacquette, född 1721-07-12. Död 1796-04-02 Gerstorp. Gift 1747-01-08 på Vadstena slott med översten friherre Vilhelm Leijonhielm, född 1721, död 1799.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: