:

Bonde af Säfstaholm nr 64

Från Adelsvapen-Wiki

Vapensköld för Grevliga ätten Bonde af Säfstaholm
Vapensköld för Grevliga ätten Bonde af Säfstaholm

Grevliga ätten Bonde af Säfstaholm nr 64 †

Grevlig 1719-04-17. † 1783-04-06.

TAB 1

Claes Bonde, greve Bonde af Säfstaholm (son av Ulf Bonde, se adliga ätten Bonde, Tab. 38), greve till Säfstaholm i Västra Vingåkers socken, friherre till Vaholm i Vads socken, herre till Åkeshof i Bromma socken, Gäddeberg i Götlunda socken och Ulfängen i Locketorps socken, Nygård i Lofta socken och Bergkvara i Bergunda socken. Född 1664-11-27 på Vaholm. Landshövding i Blekinge län. Riksråd. Greve 1719-04-17. Rikskammarråd. Död 1726-04-23 på Säfstaholm. Gift 1697-02-12 i Stockholm med friherrinnan Beata Märta Sparre, dotter av kammarherren friherre Lars Sparre och friherrinnan Charlotta Soop af Limingo.

Barn:

 • Carl. Född 1697-12-07 i Stockholm. Död barnlös 1755-11-24 på Säfstaholm. Gift 1730-08-13 på Storeberg i Tådene socken med sin faders sysslings dotter Ingeborg Lilliehöök af Fårdala, dotter av översten Gabriel Lilliehöök af Fårdala och Brita Christina Bonde.
 • Gustaf Ulf, född 1698. Kammarherre. Död 1772. Se Tab. 2.
 • Christina Margareta, född 1700-02-09 i Stockholm, död 1718-04-10 i Karlskrona.
 • Ulrika Charlotta, född och död 1703.
 • Charlotta Beata, född och död 1705.
 • Eleonora Charlotta, född och död 1713.
 • Fredrik Lorentz, född 1715. Kammarherre. Död 1783. Se Tab. 3.

TAB 2

Gustaf Ulf Bonde (son av Claes Bonde, greve Bonde af Säfstaholm, Tab. 1), till Säfstaholm och Vibyholm. Född 1698-12-11 i Stockholm. Kammarherre. Auskultant i bergskollegium. Död 1772-09-10 på Säfstaholm. Gift 1726-05-10 i Stockholm med friherrinnan Hedvig Sofia Banér, dotter av generallöjtnanten friherre Johan Banér och friherrinnan Margareta Charlotta Banér

Barn:

 • Beata Charlotta, född 1727-05-03 i Stockholm, död 1734-09-02.
 • Claes Johan, född 1728-12-15 i Stockholm, död 1748-06-07 på Säfstaholm.
 • Ulrika Christina, född 1730-04-17 på Vibyholm, död 1764. Gift 1749-11-02 på Vibyholm med en av rikets herrar, greve Charles Emil Lewenhaupt.
 • Ebba Margareta, född 1746-10-17 på Vibyholm, död 1784-12-13 i Vasa i Finland. Gift 1769-01-24 på Vibyholm med riksrådet och riksmarskalken greve Carl Bonde af Björnö. Hon var den sista av grevliga ätten Bonde af Säfstaholm och genom henne övergick nämnda stamgods till grevarna Bonde af Björnö.

TAB 3

Fredrik Lorentz Bonde (son av Claes Bonde, greve Bonde af Säfstaholm, Tab. 1), till Nygård samt Kjesäter i Västra Vingåkers socken och Gursten i Lotta socken. Född 1715-01-06 i Karlskrona. Kammarherre. Död barnlös 1783-04-06 på Kjesäter. Med honom utgick grevliga ätten Bonde af Säfstaholm på svärdssidan. Gift 1741-11-03 med friherrinnan Christina Horn af Åminne, dotter av översten friherre Christer Horn af Åminne och friherrinnan Anna Regina Siöblad.

Barn:

 • Claes Christoffer, född 1742-12-28 på Nygård, död 1743-02-18.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: