Von Heideman nr 2293

Från Adelsvapen-Wiki

2293.jpg

Adliga ätten von Heideman nr 2293

Adlad 1668-05-05, konfirm. diplom 1823-04-29 och 1830-05-06. Introd. 1824 och 1830 utan det i 37 § R.F. stadgade villkor.

Ätten härstammar från Estland. Två bröder Georg och Vilhelm Heideman, båda officerare, blevo adlade, den förre den 26 april 1620, den senare den 9 april 1646, och erhöllo båda samma vapen. Vilhelm Heideman hade förutom fyra söner, som stupade i fält före 1646, sonen Georg, överstelöjtnant, vilken fick, då hans sju söner voro döda, adoptera sin anförvant Henrik Julius Heideman, som adlades med samma namn och vapen 1668 men, liksom de förra, ej tog introduktion. Henrik Julius Heidemans avkomlingar voro bosatta i Finland. Därifrån överflyttade i början av 1800-talet medlemmar av ätten till Sverige och blevo, sedan de erhållit konfirmationsdiplom, introducerade på svenska riddarhuset. En av dessa, Axel Fredrik von Heideman, återflyttade till Finland och immatrikulerades, jämte tre sina bröder, som icke blivit introd. i Sverige, på riddarhuset i Finland 1834 under nr 196 bland adelsmän.

Heideman A229300.jpg

TAB 1

Henrik Julius Heideman (översiktstab. 1). Blev av sin anförvant, överstelöjtnanten Georg Heideman upptagen såsom son och av honom hållen till studier. Adlad 1668-05-05, men ej introd. Regementskvartermästare vid Viborgs läns infanteriregemente11674-10-02. Kapten. Kommendant på Borgholm 1676-07-18.

Barn:

 • Henrik Jürgen (eller Georg Fredrik), till Urajärvi i Asikkala socken, i Finland. Kapten vid Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente. Gift med Gertrud Neubau, dotter av kyrkoherden i Sagnitz i Livland, prosten N. N. Neubau och Elisabet Magdalena Zwilling, av en adlad, men ej introd. ätt.

Barn:

 • Carl Christoffer, född 1703-12-27 Urajärvi Levde utan tjänst. Död 1767 Pilkanmaa Gift 1758 med Helena Charlotta Ållongren i Finland i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1771-10-15 i Iittis socken, med guvernementssekreteraren i Viborg Johan Gillis Tollet i hans 2:a gifte, född 1741-10-29, död 1819-01-04 i Viborg), född 1736-04-20, död 1805-11-05, dotter av löjtnanten Jakob Fredrik Ållongren i Finland, och hans 1:a fru Juliana Charlotta von Essen al Zellie, nr 723.

Barn:

 • Carl Fredrik, född 1759. Överjägmästare. Död 1829. Se Tab. 2.
 • Georg Henrik, född 1763. Lantbruksråd. Död 1820. Se Tab. 6.

TAB 2

Carl Fredrik, (son av Carl Christoffer. Tab. 1), född 1759-03-25. Lantbrukare Pilkanmaa Överjägmästares n. h. o. v,2 1807-05-07. Överflyttade till Sverige. Död 1829-10-28 Lidboholm. Gift 1786 med Ester Maria Nohrström, född 1763, död 1851-06-03 på Ön i Sjösås socken, dotter av brukspatronen Abraham Nohrström och Engel Christina von Dufving.

Barn:

 • Georg Gillis, introd. von Heideman, född 1787. Överste. Död 1856. Se Tab. 3.
 • Carl Reinhold, introd. von Heideman, född 1790. Major. Död 1877. Se Tab. 4.
 • Bernt Vilhelm, introd. von Heideman, född 1794-07-23 på Pilkanmaa. Sergeant vid norra skånska infanteriregementet 1815-06-24. Fänrik därst. s. å. 15/8. Löjtnant 1820-02-15. Erhöll jämte sina bröder konfirm.diplom 1823-04-29 (introd. jämte dem 1824-01-14 under nr 2293). Löjtnant vid Kronobergs regemente1 1830-08-20. 2. kapten därst.1 1832-03-17. 1. kapten 1837-08-28. RSO 1846-11-23. Avsked 1852-02-25. Död 1871-01-29 Billa. Gift 1838-04-15 i Väderslövs socken, Kronobergs län med Antoinetta Augusta Sofia af Geijerstam, född 1808-08-01, död 1859-09-01 i Växjö, dotter av löjtnanten Anton af Geijerstam, och Christina Charlotta Sundell.

TAB 3

Georg Gillis, introd. von Heideman, (son av Carl Fredrik, Tab. 2), född 1787-09-23 Pilkanmaa Sergeant vid finska artilleriet 1804-12-19. Underlöjtnant vid Nylands jägare 1805-07-22. GMtf 1808-08-03. Löjtnant i armén 1810-06-19. Löjtnant vid Vendes artilleriregemente s. å. 22/8 och vid norra skånska infanteriregementet 1811-12-20. Kapten vid sistnämnda regemente 1813-12-20. RSO 1818-05-20. Major 1821-10-09. Erhöll 1823-04-29 för sig och sina bröder konfirm. på adelskapet, utan det i § 37 R.F. stadgade villkor (med dem introd. 1824-01-14 under nr 2293). Överstelöjtnant 1828-01-30. Överste i armén 1833-01-28. Överste och chef för Bohusläns regemente 1838-04-27. KSO 1850-06-26. CXIVJoh:s medalj 1855. Död 1856-03-03 Gräskärr. Han bevistade finska kriget 1808–1809 och därunder slagen vid Siikajoki, Lappo och Alavo, kriget i Tyskland 1813 och därunder bataljerna vid Gross-Beeren, Dennewitz och Leipzig samt fälttåget mot Norge 1814. Gift 1820-10-20 på Erikstorp vid Landskrona med Anna Beata Helena Runqvist, född 1799-04-11 i Fjärrestads socken, Malmöhus län, död 1878-03-17 i Gamlestaden vid Göteborg, dotter av häradshövdingen Knut Fredrik Runqvist och Christina Maria Tjelke.

Barn:

 • Georg Fredrik Johan Julius, född 1821-07-27 Halmstadlund s socken, Malmöhus län, död där 1823-08-30.
 • Carl Vilhelm Hjalmar, född 1823-01-31 på Halmstadlund, död där 1824-03-26.
 • Carolina Maria Martina Helena, född 1824-09-12 på Halmstadlund, död ogift 1893-10-19 i Göteborg.
 • Martina Fredrika, född 1826-06-02 på Halmstadlund, död 1894-04-16 i Göteborg. Gift 1853-06-02 på Gräskärr med grosshandlaren i Göteborg, KNO1kl, KVO1kl, m. m. Johan Jakob Ekman, född 1815-10-25 i nämnda stad, död där 1908-01-13.
 • Eva Beata, född 1829-01-04, död 1846-11-22 på Kuröd i Bäve socken.
 • Ester Christina, född 1836-01-03. Stiftsjungfru. Död ogift 1876-04-30 i Stockholm.

TAB 4

Carl Reinhold, introd. von Heideman, (son av Carl Fredrik, Tab. 2), född 1790-01-09 Pilkanmaa Fänrik vid Tavastehus regemente 1805-05-04. GMtf 1808-10-09. Löjtnant i armén 1810-05-01. Fänrik vid Kronobergs regemente s. å. 19/6. Sekundlöjtnant därst. 1812-05-09. 1. löjtnant s. å. 28/7. Kapten i armén 1814-05-22. 2. Kapten vid regementet 1818-04-18. Blev jämte bröderna introd. 1824-01-14. RSO s. å. 4/7. 3. Major s. å. 14/12. 2. Major 1837-04-14. Överstelöjtnant i armén 1838-01-28. 1. Major och överstelöjtnant vid regementet 1847-04-20. Avsked 1849-05-08. CXIVJoh:smedalj 1855. Död 1877-05-29 Ön. Han bevistade med tapperhet finska kriget 1808 och 1809 samt kriget i Tyskland 1813 och 1814. Gift 1818-04-17 på Kosta bruk i Ekeberga socken, Kronobergs län med Eva Maria Angerstein, född där 1795-12-02, död 1863-05-17 på Ön, dotter av majoren i flottan Gustaf Reinhold Angerstein och Elisabet Catharina Wickenberg.

Barn:

 • Carl Reinhold, född 1819-01-14 på Kosta, död 1821-01-15.
 • Carl Reinhold Vilhelm, född 1821-05-04. Sergeant vid Kronobergs regemente 1837-06-21. Underlöjtnant vid Bohusläns regemente 1842-02-09. Död 1843-01-01 på Ön.
 • Georg Vilhelm Bernhard, född 1823-03-09 på Drättinge i Dädesjö socken, Kronobergs län. Student i Uppsala 1842-10-04. Teol. examen s. å. Jur. filosofie examen 1844 och hovrättsexamen 1846-12-01. Extra ordinarie kanslist i civildepartementet 1844. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1847-11-05. Vice notarie därst. 1849-05-31. Död ogift s. å. 14/7 i Stockholm [Vsn].
 • Axel Edvard Ferdinand, född 1826. Underlöjtnant. Död 1853. Se Tab. 5.
 • Eva Maria Elisabet, född 1832-01-26, död 1833-05-15 på Lidboholm (eller Ön).
 • Eva Maria Catharina Jenny (Nina), född 1838-01-22 på Lidboholm (Ön). Stiftsjungfru. Död 1910-12-30 i Malmö. Gift 1858-09-28 i Växjö med kaptenen, friherre Erik Ambjörn Ulfson Sparre. född 1833, Död 1877.

TAB 5

Axel Edvard Ferdinand, (son av Carl Reinhold,. introd. von Heideman, Tab. 4), född 1826-05-18 på Drättinge i Dädesjö socken, Kronobergs län. Sergeant vid Kronobergs regemente 1842-02-10. Officersexamen 1843-04-27 och 1844-05-03. Underlöjtnant därst. 1845-03-26. Avsked 1852-02-25. Död 1853-08-17 i Varberg. Gift 1851-04-12 i Stockholm med Fredrika'' Catharina Amalia Borg i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1855-12-12 i Skatelövs prästgård, Kronobergs län, med löjtnanten vid Bohusläns regemente Gustaf Vilhelm Fredrik von Hennigs, av samma släkt som adl. ätten von Hennigs, född 1821-06-12 i Kristianstad, död 1875), född 1829-08-02 i Stockholm, död där 1888-01-26, dotter av protokollssekreteraren Per Aron Borg och Maria Dufwa.

Barn:

 • Per Reinhold Georg Vilhelm, född 1852-12-17 Torsjö. Volontär vid Smålands grenadjärbataljon 1873-02-22. Mogenhetsexamen 1874-05-19. Elev vid krigsskolan s. å. 14/7. Utexamen 1876-04-15. Underlöjtnant vid nämnda bataljon s. å. 28/4. Utexamen från gymnastiska centralinstitutet 1878. Löjtnant 1883-12-07. Transp. som löjtnant till Svea trängbataljon 1886-05-21. Extra lärare vid gymnastiska centralinstitutet i Stockholm 1887-09-30. Sekreterare vid nämnda institut s. å. Kapten 1888-05-05. Ledamot av kommittén för avgivande av förslag till gymnastik- och bajonettfäktningsreglemente 1892-01-04. RSO 1896-12-01. Anställd vid 2. bajerska trängbataljonen i Würzburg 1898-05-01–1899-05-01. RBayMfO1kl 1899-05-10. Major i Svea trängbataljon 1900-04-14. Chef för Norrlands trängkår 1903-05-08. Major och chef vid trängen med placering som chef för Norrlands trängkår 1903-12-31. Överstelöjtnant i armén 1904-08-27. Överstelöjtnant och chef vid trängen med placering som chef för skånska trängkåren 1907-08-07. Överste i armén 1910-02-18. KSO2kl 1913-06-06. Avsked 1915-08-30. Kristianstads läns SkmG 1915. RFFrK3kl. Död 1932-03-26 i Stockholm (Hedvig Eleonora förs., db) och begraven i Ekeberga socken, Kronobergs län, (dbb 82). Biogr. i Väd.

TAB 6

Georg Henrik, (son av Carl Christoffer, Tab. 1), född 1763-02-01. Levde utan tjänst på sin gård Urajärvi i Asikkala socken. Erhöll lantbruksråds titel. Död där 1820-05-08. Gift 1789 med sin syssling Helena Sofia Jandolin, född 1767, död 1837-04-03 i Asikkala socken, dotter av lantmäteridirektören Jakob Johan Jandolin och Gertrud Sofia von Essen af Zellie.

Barn:

 • Carl, introd. von Heideman, född 1791. Major. Död 1874. Se Tab. 7
 • Sofia Charlotta, född i Asikkala 1793-10-22, död i Heinola 1875-12-25. Gift i Asikkala 1829-08-04 med Robert Emanuel Hartwall, lantmätare, arrendator, född i Puumula 1801-08-05, död i Heinola 1881-12-05 Lindh, Ny Släktbok I, spalt 490, tab. 13.
 • Axel Fredrik, introd. von Heideman, född 1803. Fänrik. Död 1867. Se Tab. 11.

TAB 7

Carl, Introd. von Heideman, (son av Georg Henrik, Tab. 6), född 1791-06-11 Urajärvi Sergeant på extra stat vid finska artilleriregementet 1805-12-30. Sergeant på stat därst. 1807-01-11. Underlöjtnant 1808-11-26. Transp. till Vendes artilleriregemente. 2. Löjtnant vid Smålands dragonregementes infanteribataljon 1812-07-28. GMtf 1813. Kapten vid nämnda bataljon 1823-07-04. RSO 1824-07-04. Erhöll jämte sin broder Axel Fredrik konfirm. på adelskapet 1830-05-06 och introd. jämte honom s. å. 23/10 på sina kusiners nummer 2293. Major 1841-03-01. Avsked 1843-04-29. CXIVJoh:s medalj 1855. Död 1874-05-09 i Eksjö. Gift 1828-09-26 i Landskrona med sin kusins svägerska Carolina Fredrika Catharina Runqvist, född 1803-05-21, död 1872-11-04 Heinola, dotter av häradshövdingen Knut Fredrik Runqvist och Christina Maria Tjelke.

Barn:

 • Georg Carl Fredrik, född 1833. Fältintendent. Död 1916. Se Tab. 8.

TAB 8

Georg Carl Fredrik, (son av Carl, introd. von Heideman, Tab. 7), född 1833-04-22 Merhult Korsberga/F. Kadett vid Karlberg 1848-10-23. Utexamen 1854-01-25. Underlöjtnant vid Smålands grenadjärbataljon, sedan Smålands grenadjärkår, s. å. 2/2. Löjtnant därst. 1856-08-02. Kapten 1870-05-10. T. f. regementskommissarie 1872-12-20. Ledamot av direktionen för sparbanken i Eksjö 1875 och dess ordförande 1894. RSO 1876-05-15. Regementsintendent 1885-12-18. RVO 1888-12-01. Avsked med tillstånd att såsom regementsintendent kvarstå i intendenturkårens reserv 1896-03-20. Fältintendent av 2. graden i intendenturkårens reserv 1897-01-22. Död 1916-03-29 i Eksjö. Död 1916-03-28 i Eksjö. Gift 1863-07-15 Ugglansryd med friherrinnan Gustava Catharina Ulrika Raab, född 1840-04-21 på nämnda egendom, död 1916-11-04 i Eksjö,dotter av kaptenen, friherre Adam Johan Raab, och hans 1:a fru Johanna Gustava Lemchen.

Barn:

 • . Martina Julia Fredrika, född 1864-04-24 Bökarp. Föreståndarinna för läroverket för flickor i Eksjö 1883. Död ogift 1916-08-30 Vångelsta,.
 • Georg Carl Adam, född 1865-07-31 på Bökarp, död där s. å. 3/8.
 • Carl Axel Georg, född 1867-02-26 på Bökarp. Mogenhetsexamen 1887-06-06. Student i Uppsala 1888-09-14. Jur. preliminärexamen 1889-09-14 och kansliexamen 1892-05-23. Extra ordinarie amanuens i kommerskollegium s. å. 11/6. Extra ordinarie tjänsteman i generalpoststyrelsen s. å. 22/9. Kontorsskrivare vid statens järnvägar 1902. Bokhållare därst. 1908-04-01. Död ogift 1924-11-04 i Stockholm, Kungsholms förs.,.
 • Hjalmar Fredrik, född 1868. Kassör. Se Tab. 9
 • Magnus Vilhelm, född 1870. Lotslöjtnant. Se Tab. 10
 • Lilly Gustava Georgina, född 1872-02-27 Slättna Utexamen från gymnastiska centralinstitutet i Stockholm 1895-05-25. Prakt. sjukgymnast s. å. Död ogift 1921-10-24 Västanå ,(Stockholm, Hedvig Eleonora förs., ]] och (Eksjö förs., db).
 • Elin, född 1874-01-01 i Eksjö. död 1944-07-29 i Eksjö (db nr 60).
 • Erik, född 1875-05-03 i Eksjö, död där 1876-01-18.
 • Erik, född 1877-04-24 i Eksjö, död där 1878-09-04.
 • Anna Margareta, född 1879-03-24 i Eksjö. Gift 1910-07-15 i Eksjö med komministern i Härlunda församl. av Växjö stift Gustaf Adolf Fahl, född 1861-05-03 i Bäve socken, Göteborgs och Bohus län. Död 1931.

TAB 9

Hjalmar Fredrik, (son av Georg Carl Fredrik, Tab. 8). född 1868-12-14 i Eksjö. Bokhållare vid Nässjö–Oskarshamns järnvägs huvudkontor i Eksjö sedan 1893. Kassör 1910. Gift 1907-09-19 i Hova socken, Skaraborgs län med Hulda Eleonora Birgitta Kallingh, född 1884-04-01 i Stockholm.

Barn:

 • Sif, född 1908-10-05 i Eksjö. Gift 1:o 1929-11-00 i Berlin med direktören Wolfgang W. Klette. Skilda i Tyskland 1931-11-30. Gift 2:o 1943-09-11 i Jonsbergs k:a (Jonsbergs förs. vb nr 11) med ingenjören Hans Edvard Åberg, skilda gm RR i Norrköping III avd. dom 1948-04-30, född 1910-11-27.
 • Ingeborg, född 1913-10-31 i Eksjö,. SBSGM. Gift 1942-06-20 i (Höreda förs., Jönköpings län, vb nr 6) med kapten Johan Erik Zander, född 1889-07-18 i Norrköping, S:t Olai förs. Löjtnant vid 2. livgrenadjärregementet I 5, 1917. Kapten vid I 12. Hemvärnsofficer i Örebro 1945.

TAB 10

Magnus Vilhelm, (son av Georg Carl Fredrik, Tab. 8), född 1870-10-30 Slättna, Jönköpings län. Gick till sjöss 1885-10-24. Styrmansexamen 1889-04-30 och Sjökaptensexamen 1890-04-29. Reservofficersaspirant vid flottan 1893-05-01. Reservunderlöjtnant därst. 1894-05-11. Styrman på ångaren Motala express 1895. Anställd i Lotsverkets tjänst 1899-07-01. Reservlöjtnant 1905-03-17. Lotslöjtnant i östra lotsdistriktet 1909-03-11. Avsked såsom reservlöjtnant 1910-11-25. Lotslöjtnant i Mellersta lotsdistriktet 1915-10-08. Lotskapten i Östra lotsdistriktet 1929-09-04. OffLettSO. RVO 1934-06-06. Avsked. Gift 1902-07-03 i Eksjö med Elin Carolina Hedvig Magdalena Ahlmark, född 1874-03-30 i Västervik, död 1941-12-13 i Stockholm (Eksjö stads förs., Jönköpings län, db nr 75). Dotter av borgmästaren Samuel Vilhelm Ahlmark och friherrinnan Eva Amalia Matilda Raab.

Barn:

 • Ellen, född 1904-01-07 i Öregrund (Eksjö). Kontorsbiträde hos Överståthållarämbetet för polisärenden.
 • Eva Martina, född 1905-05-23 i Eksjö. Studentexamen i Stockholm 1924-05-13. Med. kandidat. Tandläkare i Stockholm, barntandläkare v Eastmaninstit.
 • Gunnar Magnus Georg Vilhelm, född 1907-02-09 i Kalmar. Se Tab. 10A.

TAB 11

Axel Fredrik, introd. von Heideman, (son av Georg Henrik. Tab. 6), född tvilling 1803-10-08 Urajärvi Fanjunkare vid ett ryskt infanteriregemente 1824-09-26. Avsked därifrån och överflyttade till Sverige. Sergeant vid 2. livgardet 1826-10-12. Fänrik vid Skaraborgs regemente 1828-03-19. Avsked 1829-08-21. Erhöll jämte brodern Carl konfirm.diplom 1830-05-06 och blev jämte honom introd. s. å. 23/10 på sina kusiners nummer 2293. Återflyttade till Finland och blev jämte tre sina där bosatta bröder naturaliserad finsk adelsman 1832-06-05 samt immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1834-04-24 under nr 196. Död 1867-05-12 Urajärvi Gift 1:o 1830-01-05 Rantala Gift 2:o 1848-07-24 med Fredrika Johanna Sidonia Becker, född 1814-05-03, död 1892-09-01 på Urajärvi,. dotter av kronolänsmannen i Hollola socken, Anders Johan Becker.

Barn:

 • 1. Adolf Frans Fredrik Oskar, född 1833-10-03 på. Rantala i Sysmä socken. Yngre underofficer på extra stat vid livgardets finska skarpskyttebataljon 1858-01-09. Avsked 1859-06-09. Ägnade sig därefter åt lantbruk. Död ogift 1896-11-01 på sin egendom Rantala.
 • 1. Carl Henrik Gabriel, född 1838-09-17, död 1847-09-04.
 • 2. Axelia Fredrika Amalia, född 1849-10-29 på Urajärvi. Lärarinna i engelska språket vid realskolan i Heinola 1880-06-22. Avsked. Ärvde efter sin yngre broders död 1915 Urajärvi gård och Unnila hemman, död ogift 1917-07-30.
 • 2. Hugo Oskar Alexander Magnus, född 1851-08-31 på Urajärvi. Student i Helsingfors 1873-06-14. Ägnade sig därefter åt lantbruk. Ägde Urajärvi samt Unnila hemman i Asikkala socken. Död ogift 1915-12-31 på Bad Grankulla i Esbo socken, begraven i Asikkala, och slöt såväl sin gren som hela den i Finland naturaliserade och introd. ätten von Heideman.

Källor

1KrAB. 2Sj. 3Wä.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.