:

Rosensvärd nr 2144

Från Adelsvapen-Wiki

Adiga ätten Rosensvärd nr 2144

Adlad 1781-09-27, introducerad 1788. En gren adlad 1809-05-28, adopterad 1809-06-29 enligt 37 § R F, introducerad 1897. Först 1897 introducerades en sonsons son till Nils Elias Pettersén adlad och adopterad 1809.

TAB 1

Johan Pettersén (översiktstab. 1, född 1655-05-28 i Aalborg, där fadern var kämnär. Student i Köpenhamn 1671. Utrikes resor 1679–1682. Undervisade dels offentligt, dels enskilt i Köpenhamn, men vann ingen befordran. Överflyttade till Sverige 1687. Lärare i Sverige för ädlingar och blev därigenom känd av konung Carl XI. Skvadronspredikant vid ett i Hälsingborg förlagt kavalleriregemente. Kyrkoherde i Ryssby pastorat av Kalmar stift 1694. Amiralitetspredikant i Karlskrona 1704. Superintendent i Karlskrona i slutet av 1709 eller början av 1710. Död i början av 1717. Gift 1694 i Kropps socken (At (Sch).), Malmöhus län med Sofia (At (Sch).) Engelholm, dotter av Olof Nilsson.

Barn:

 • Johan Otto Pettersén, född 1704. Förste kassör vid amiralitetet och örlogsflottan i Karlskrona. Död i Karlskrona 1759-03-22 och ligger jämte sin hustru begraven i en släkten tillhörig grav i Ramdala kyrka, Blekinge län. Gift 1734 i Hjortsberga prästgård (At (Sch).), Blekinge län med Hedvig Juliana Fult, född 1716-10-14. Död 1789-09-26 i Karlskrona, dotter av kontraktsprosten och kyrkoherden i Hjortsberga och Edestads församhs pastorat av Lunds stift Gustaf Adolf Fult och hans 1:a hustru Anna Christina Albin.

Barn:

 • Carl Reinhold Pettersén, adlad Rosensvärd, född 1739. Överstelöjtnant. Död 1790. Se Tab. 3.
 • Nils Elias Pettersén, adlad och adopterad Rosensvärd, född 1743. Konteramiral. Död 1817. Se Tab. 6
 • Henrik Vilhelm Pettersén, adlad och adopterad Rosensvärd, född 1748-11-28. Kom i tjänst 1768. Fänrik vid arméns flotta. Löjtnant kapten 1789. Varvsmajor. Överstelöjtnant 1808. Adlad enligt 37§ Regeringsformen och adopterad på sina förut introducerade bröders nummer jämte brodern Nils Klias 1809-06-29 med namnet Rosensvärd. RSO 1809. Död 1826-01-08 i Stockholm, ogift.
 • Adolf Fredrik Pettersén, adlad Rosensvärd, född 1753. Konteramiral. Död 1799. Se Tab. 2.

TAB 2

AdolF Fredrik Pettersén, adlad Rosensvärd, (son av Johan Otto Pettersén, tab. 1), född 1753-01-23 i Karlskrona. Kadett vid kadettkåren i Karlskrona 1765. Löjtnant vid örlogsflottan 1774-09-21. Gick 1777 i fransk sjötjänst. RFrOPlemer samt RSO 1781-09-27. Adlad 1781-09-27 jämte sin äldre broder, men före honom i ordningen (introducerad 1788 under nr 2144). Kapten vid svenska örlogsflottan 1781-10-15. Major vid amiralitetet 1783-09-20. Överstelöjtnant vid amiralitetet 1788-08-15. Chef för ett volontärkompani 1789. Överste 1793-12-22. Konteramiral 1797-01-16. Död 1799-04-09 i Karlskrona. 'Han utmärkte sig så under tjänsten i Frankrike, att konung Ludvig XVI avlät därom 1781 ett egenhändigt brev till konung Gustaf III, uppfyllt av de amplaste lovord över ogemen tapperhet, mycket snille samt brinnande nit och trohet. Blev utanför fästningen Pensacola i Mexiko illa blesserad, men deltog det oaktat i striden till dess slut. Kommenderade under finska kriget 1788–1790 den i Kattegatt och Nordsjön kryssande göteborgska eskadern.' Gift 1792-05-26 med Ulrika Magdalena Tham, född 1774-05-28, död 1814-08-07 Floda, dotter av superkargören Volrat Tham, och Ulrika Grubb.

Barn:

 • Hedvig Ulrika Sofia, född 1793-09-20. Statsfru hos drottningen 1826-06-00. Död 1857-01-12 i Stockholm och ligger jämte sin man begraven i Lagerbielkeska graven vid Brännkyrka kyrka, Stockholms län. Gift 1814-02-17 i Stockholm med en av rikets herrar, vice amiralen mm, friherre Johan Lagerbielke, född 1778, död 1856.
 • Adolf Volrat Otto, född 1794-08-15. Kadett vid Karlberg 1807 309. Utexaminerad. 1811-03-30. Fänrik vid Svea livgarde 1811-06-01. Löjtnant vid Svea livgarde 1815-10-17. Kapten 1819-05-05. RSO 1823-07-04. Död ogift 1825-06-21 i Karlskrona och slöt denna ättegren på svärdssidan. Bevistade fälttågen i Tyskland och Norge 1813 och 1814.
 • Carl Fredrik Vilhelm, född 1795-11-28, död 1795-04-21 Ymsjöholm
 • Adolf Fredrik Vilhelm, född 1799-05-06. Kadett vid Karlberg 1812-05-03. Avgången 1813-12-28. Död 1817-04-10 i Stockholm.

TAB 3

Carl Reinhold Pettersén, adlad Rosensvärd, (son av Johan Otto Pettersén, tab. 1), född 1739-01-01 i Karlskrona. Student i Lund (2)1756-09-18. Kadett vid kadettkåren i Karlskrona 1757-01-21. Konstituerad amiralitetslöjtnant 1760. Fänrik vid arméns flotta 1762-03-07. Löjtnant vid arméns flotta 1767-04-07. Kapten 1774-01-12. Major 1775-07-30. Överstelöjtnant och tygmästare 1777-07-17. RSO 1779-01-24. Adlad 1781-09-27, jämte yngre brodern, men efter honom i ordningen (introducerad 1788 under nr 2144). Representerade ätten vid 1789 års riksdag. Död 1790-06-16 och begraven i Jakobs kyrka, Stockholm. 'Han var, liksom brodern, en utmärkt skicklig sjöofficer och särdeles mycket brukad i flera flottans angelägenheter.' Gift 1779-07-15 i Stockholm med Lovisa Eleonora af Rabbe, född 1758-08-13, död 1799-06-03 på Bosgård vid Söderköping, dotter av statskommissarien Samuel Rabbe, adlad och adopterad af Rabbe 1773, men ej introducerad, och Anna Catharina Wikman.

Barn:

 • Juliana Elisabet, född 1780-05-07, död ogift 1837-04-11 i Söderköping.
 • Anna Louisa, född 1781-05-28 i Stockholm, död ogift 1808-10-19.
 • Johan Samuel, född 1782. Överstelöjtnant och guvernör. Död 1818. Se Tab. 4.
 • Sofia Gustava, född 1783-10-24. Stiftsjungfru. Död ogift 1837-05-02.
 • Fredrik Vilhelm, född 1785-04-01, död 1798-04-14 på Bosgård.
 • Carolina Christina, född 1786-08-07 i Stockholm (Skeppsholmen). Stiftsjungfru. Död 1870-04-16 Västlandaholm och begraven på Västra Skedvi kyrkogård. Gift 1823-11-28 med sin systers svåger, den bekante författaren, protokollssekreteraren Fredrik Cederborgh, född 1784-06-17 Bor, död 1835-01-19 Dalkarlshyttan
 • Adolf Reinhold, född 1788-09-04. Kunglig sekreterare samt bruksägare i Värmland. Död ogift 1839-07-05.
 • Hedvig Eleonora, född 1789-11-16 i Stockholm (Skeppsholmen), död 1864-06-15 Vedevåg och begraven jämte sin man å Lindesbergs kyrkogård. Gift 1811-12-22 i Söderköping med brukspatronen, RVO, Erik Reinhold Cederborgh, född 1782-02-01 på Bor, död 1864-07-17 på Vedevåg.

TAB 4

Johan Samuel, (son av Carl Reinhold Pettersén, adlad Rosensvärd, tab. 3), född 1782-07-31 i Stockholm. Kadett vid Karlberg 1796-09-23. Utexaminerad 1798-09-30. Fänrik vid arméns flotta 1798-08-27. Löjtnant i flottorna 1808-01-18. RSO 1808-09-16. Major vid arméns flotta 1814-07-12. Överstelöjtnant i flottornas generalstab och vid arméns flotta. Guvernör å S:t Barthélemy. Död 1818-12-10 på ön Nevis i Västindien, där han var för att nyttja bad. Gift 1815-12-30 i Stockholm med Christina Sofia Appelqvist, född 1790 (At (Sch).), död 1817-04-29 i Gustavia å S:t Barthélemy, dotter av kamreraren Lars Appelqvist och Helena Bennet.

Barn:

 • Johan Henrik, född 1816. Generallöjtnant. Död 1890. Se Tab. 5.

TAB 5

Johan Henrik, (son av Johan Samuel, tab. 4), född 1816-10-13 på S:t Barthélemy. Kadett vid Karlberg 1831-07-01. Utexaminerad 1836-03-18. Underlöjtnant vid Södermanlands regemente 1836-04-23. Löjtnant vid Södermanlands regemente 1840-05-04. Generalstabsofficer 1842-12-29. Adjutant vid 5. militärdistriktets stab 1844-03-28. Adjutant vid 4. militärdistriktets stab 1847-07-14. Kapten 1849-03-06. Major i armén 1851-12-22. Stabschef vid 2. militärdistriktet 1851-12-23. Stabschef vid 4. militärdistriktet 1852-03-26. Adjutant hos konungen 1853-07-08. 3. Major vid regementet 1855-06-09. Ledamot av kommittén för generalstabens organisation 1855. RSO 1856-04-28. LKrVA 1856. 2. major 1856-09-17. Överstelöjtnant i armén 1858-06-15. Tjänstgörande kabinettskammarherre 1859-02-28. Överste och chef för Värmlands regemente 1859-04-15. RRS:tAO2kl 1859-08-00 RPrRÖO2kl 1861. Ledamot av lantförsvarskommittén 1861. Överste och chef för Södermanlands regemente 1864-01-19. Ledamot av kommittén för Stockholms befästande 1865. KSO 1866-07-03. Generalmajor 1867-07-05 ordförande i vapen- och befästningskommittén 1868-01-03. Landshövding i Värmlands län med tillstånd att kvarstå såsom generalmajor i armén 1870-05-25. Ledamot av riksdagens första kammare 1871. Generalbefälhavare i 3. militärdistriktet 1873-05-12. KNO1kl 1873-05-14. Ledamot av kommittén för granskning av förslag till ny härordning 1873. RPrKrO2kl m kr 1874-10-00. KmstkSO 1874-12-01. Vice talman i första kammaren 1876-01-18 och 1877-01-16. StkDDO 1877-07-17. Statsråd och chef för lantförsvarsdepartementet 1877-09-11. Generallöjtnant i armén 1879-12-05. Avsked från statsrådsämbetet 1880-04-19. Avsked från generalitetet med tillstånd att kvarstå såsom generallöjtnant i dess reserv 1884-10-24. Avsked ur reserven 1889-10-25. Född 1890-11-13 Long. Gift Long 1868-12-03 med grevinnan Natalia Löwenhielm nr 87, född 1842-09-16 Long Änkefru Rosensvärd, född Löwenhielm, innehar Longs fideikommiss och har ägt Ekholmen i Ljungs socken, Östergötlands län och Charlottenberg i Vinnerstads socken, Östergötlands län. Död 1933-05-22 i Grums församling Värmlands län (db 26).

Barn:

 • Carl Johan, född 1874-08-09 på Long. Mogenhetsexamen 1893-12-08. Student i Lund 1894-01-16. Fil. kandidat 1897-01-30. Ordinarie elev vid Ultuna lantbruksinstitut 1898. Utexaminerad 1900. Kammarherre 1905-09-16. Avsked 1912. Ordförande i Grums kommunalfullmäkige 1922–1928. Arrenderade Long. Död 1933-09-14 å Karlstads lasarett, Grums församling Värmlands län (db 43). Gift 1924-11-05 Noreborg med Magnhild Hansen, född 1877-09-01 i Tönsberg, Norge, dotter av skeppsredaren Gustaf Conrad Hansen och Fanny Tschudi.
 • Henrika Natalia (Alicie), född 1875-11-01 på Long, Stockholms län.
 • Agnes Ulrika, född 1877-01-20 i Stockholm. Åldfru på Gripsholms slott. GV:sJmt 1928-06-16.
 • Elsa, född 1881-01-30 på Long. Värdinna vid Tyringe sanatorium. Förståndarinna för stiftelsen Lindåsa (hem för pensionerade sjuksköterskor).

Den adopterade och 1897 introducerade ättegrenen.

TAB 6

Nils Elias Pettersén, adlad och adopterad Rosensvärd, (son av Johan Otto Pettersén, tab. 1), född 1743-03-25 i Karlskrona. Lärstyrman vid amiralitetet 1755-12-25. Medelstyrman 1762-10-30. Officersexamen 1766-11-29. Överstyrman 1768-02-27. Löjtnant 1769-03-31. Kapten 1788-07-21. RSO 1788-07-21. Major 1790-07-17. Fick vid Viborg befälet över fyra fregatter och en kutter att betäcka skärgårdsflottan under reträtten. Chef för en eskader av fem fregatter, som överförde de tyska regementena till Stralsund 1790-09-00. Överstelöjtnant 1795-02-08. Överste i flottorna 1808-11-09. Adlad 1809-06-29 (ej introducerad). Överste i örlogsflottan 1809-06-29. Konteramiral 1810-05-01. Kommendant i Karlskrona 1812. Bataljonschef vid 2. volontärregementet 1816. Död 1817-01-16 i Karlskrona. Gift i Karlskrona 1769-01-31 med Christina Maria Åberg, född 1753, död 1834-12-30 i Malmö.

Barn:

 • Henrik Otto Pettersén, född 1769-04-08 Agdatorp. Volontärkadett i Karlskrona 1779-05-20. Fänrik vid Kungl Maj:ts flotta 1780-06-12. Utexaminerad från kadettkåren 1784-09-15. Löjtnant 1788-07-21. Bevistade 1790 års sjöbataljer och var därunder befälhavare över landstigningstrupperna vid Rogervik 1790-03-17. RSO 1790-03-26. Kapten 1790-07-17. Major 1799-11-16. Chef på fregatten Jaramas andra expedition mot de preussiska hamnarna 1806. Överstelöjtnant 1809-06-29. Befälhavare på sjökastellet Kungsholmen 1811. Död 1819-10-18 i Karlskrona och begraven å Nättraby kyrkogård, Blekinge län. Gift 1796 med Margareta Gustava Engelander, född 1777, död 1834-07-17, dotter av tullinspektören Nils Jakob Engelander och Brita Elisa Bark.

Barn:

 • Anton August Pettersén, född 1802-08-14 i Karlskrona. Lärstyrman vid örlogsflottan 1819-03-06. Styrmansexamen 1819-03-11 och sjöofficersexamen. 1820-04-12. Underlöjtnant vid örlogsflottan 1821-11-05. Transporterad som underlöjtnant till sjöartillerikåren 1824-11-23. Löjtnant 1828-02-27. Kapten vid flottans marinregemente 1842-07-23. RSO 1849-11-26. Avsked 1855-04-12. Erhöll änkedrottning Josefinas medalj 1873-06-13. Död 1874-09-20 i Karlskrona. Gift i Karlskrona 1827-09-19 med Paulina Frick, född 1805-02-08 i Karlskrona, död i Karlskrona 1851-01-06, dotter av varvskommissarien Carl Frick och Paulina Hallström.

Barn:

 • Otto Pettersén, introducerad Rosensvärd, född 1841-09-04 i Karlskrona. Student i Lund 1860-05-24. Artilleriunderofficersexamen i Karlskrona 1861-04-04. Styrman i handelsflottan 1861. Styrmansexamen i Karlskrona 1862-04-09. Skepparexamen 1863-04-07 och sjöofficersexamen 1863-05-06. Kadett vid Karlberg 1863-09-01. Utexaminerad 1864-11-02. Sekundlöjtnant vid Kungl Maj:ts flotta 1864-11-08. Transporterad som underlöjtnant till flottan 1866-10-01. Löjtnant 1872-01-19. Befälhavare på handelsångfartyget Valborg 1874–1875. Adjutant hos militärchefen i Karlskrona 1876–1878 och hos varvschefen 1878-10-01–1881-08-20. Kapten 1881-11-04. RVenBolO3kl 1883-12-05. RSO 1885-12-01. Adjutant hos kommendanten i Karlskrona 1887-10-01–1889-09-11. LÖS 1887-11-02. RPrKrO3kl 1888. TMO3kl 1889. Avsked 1897-03-05. Introducerad 1897-12-04 under nr 2144. Död 1929-06-30 i Karlskrona. Gift 1872-04-26 i Karlskrona med Maria Sofia Wilkens, född 1846-08-11 i Karlskrona, död i Karlskrona 1912-07-12, dotter av majoren August Ludvig Wilkens och Tomina Thomée.

Barn:

 • Olga Tomina, född 1873-02-27 i Karlskrona, död 1897-08-02 i Stockholm.
 • Otto August, född 1874-09-09 och död 1876-11-23 i Karlskrona.
 • Signe Tomina, född 1877-09-28 i Karlskrona. Gift i Karlskrona 1914-07-25 med yrkesinspektören Otto Nylén, född 1879-03-25.
 • Anna Emilia, född 1879-06-28 i Amiralitetsförsamlingen, Karlskrona.
 • Ellen Augusta, född 1881-04-03 i Karlskrona. Anställd i aktiebolaget Blekinge bank 1905. Kassör i aktiebolaget Blekinge bank 1908–1918 och i aktiebolaget Svenska lantmännens bank 1918–1923. Kassör i aktiebolaget Jordbrukarbanken 1923. Kassakontrollant i aktiebolaget Jordbrukarbanken 1927.
 • Otto Harry, adelsman vid faderns död 1929. Född 1882-04-20 i Karlskrona. Elev vid sjökrigsskolan 1897-10-01. Sjöofficersexamen 1904-10-26. Underlöjtnant vid flottan 1904-10-28. Löjtnant vid flottan 1906-10-26. GV:sOlM 1912. Kapten 1913-10-31. RVO 1918-12-18. RSO 1925-06-06. Avsked 1936-08-28.
 • Otto Allan, född 1884-06-01 i Söderköping. Lantbrukare.

TAB 6-A.3

Nils Elias Pettersson adlad och adopterad Rosensvärd (son av Johan Otto Pettersson tab. 1), född 1743-03-25 i Karlskrona. Död 1817-01-16 i Karlskrona. Lärstyrman vid Amiralitetet 1755-12-25. Medelstyrman 1762-10-30. Officerexamen 1766-11-29. Överstyrman 1768-02-27. Löjtnant 1769-03-31. Kapten 1788-07-21. RSO 1788-07-21. Major 1790-07-17. Fick vid Viberg befälet över fyra fregatter, som överförds de tyska regementerna till Stralsund 1790-09-00. Överstelöjtnant 1795-02-08. Överste i flottorna 1808-11-09. Adlad 1809-06-29 (ej introducerad). Överste i örlogflottan 1809-06-29. Kontoramiral 1810-05-01. Komendant i Karlskrona 1812. Bataljonschef vid 2 volentärregementet 1816. Gift 1769-01-31 med Christina Maria Åberg, född 1753. Död 1834-12-30 i Malmö.

Barn:

 • Henrik Otto, född 1769. Död 1819. Se TAB. 6:7-A.4.
 • Julius Carl, född 1771-12-16 i Karlskrona. Död 1857-12-31. Kadett vid Amiralitetet 1784. Fänrik 1788. Sjöofficersexamen 1788. Löjtnant 1793. Kapten 1803. RSO 1809. Major 1814. Överstelöjtnant 1819. Kommendörkapten av 1:a klassen 1826. Komendant i Karlskrona 1827. Kontroamiral 1837. RSO 1841. Tillförordnad befälhavande amiral och överkommendant i karlskrona 1842. Avsked 1843. Gift 1803 med Fredrika Klasina Wallin, född 1782-03-15. Död 1862-11-16. Dotter av kontroamiral lars Wallin och Fredrika Liedbeck.
 • Johan Adolf, född 1773-04-19. Död.
 • Nils Wilhelm, född 1775. Död. Löjtnant i Malmö.
 • Gustaf Ulrik, född tvilling 1778-10-08. Död.
 • Fredrika Wilhelmina, född tvilling 177-10-08. Död.
 • Gustaf Ulrik, född 1779-11-26. Död 1832-01-22. Se TAB. 6:14. A.3.
 • Lovisa Gustafva, född 1781-04-15. Död 1829. Gift 1802 med kommendörkaptenen Carl Didrik Engelhardt, född 1763-12-07. Död 1843-03-17.
 • Axel Ludvig, född 1782-06-28. Död. Se TAB. 6:15. A.6.
 • Gabriel Elias, född tvilling 1785. Död.
 • Christina Charlotta, född tvilling 1785. Död. Gift med handlanden i Malmö Thomas Thomsen.
 • Beata Ulrika, född 1788-01-21. Död.

TAB 6:7-A.4

Henrik Otto Pettersén, (son av Nils Elias Pettersén adlad och adopterad Rosensvärd tab. 6:6-ö.3), född 1769-04-08 Agdatorp. Volentärkadett i Karlskrona 1779-05-20. Fänrik vid kungliga m:ts flotta 1780-06-12. Utexaminerad från kadettkåren 1784-09-15. Löjtnant 1788-07-21. Bevistade 1790 års sjöbataljer och var därunder befälhavare över landstingstrupperna vid Rogervik 1790-03-17. RSO 1790-03-26. Kapten 1790-07-17. Major 1799-11-16. Chef på fregatten Jaramas andra expedition mot de preussiska hamnarna 1806. Överstelöjtnant 1809-06-29. Befälhavare på sjökastellet Kungsholmen 1811. Död 1819-10-18 i karlskrona och begraven å Nättraby kyrkogård Blekinge. Gift 1796 med Margareta Gustava Engelander, född 1777. Död 1834-07-17. Dotter av tullinspektor Nils Jakob Engelander och Brita Elisa Bark.

Barn:

 • Anton August Pettersén, född 1802-08-14 i Karlskrona. Död 1874-09-20 i Karlskrona. Se Tab. 6:8-ö.4
 • Fredrik Leonhard, född 1803-10-17 i Smiralitetsförsamlingen i Karlskrona. Död 1871-02-06 i Ronneby (Karlskrona amiralitetsförsamlingen, Blekinge län db). Kaptenslöjtnant vid K M:ts Fl. nya reservstat.

TAB 6:8-A.4

Anton August Pettersén (son av Henrik Otto Pettersén tab. (6:7-ö.4), född 1802-08-14 i Karlskrona. Lärstyrman vid örlogsflottan 1819-03-06. Styrmansexamen 1819-03-11 och sjöofficersexamen 1829-11-05. Transporterad som underlöjtnant till sjöartillerikåren 1824-11-23. Löjtnant 1828-02-27 och kapten vid flottans marinregemente 1842-07-23. RSO 1849-11-26. Avsked 1855-04-12. Erhöll änkedrottning Josefinas medalj 1873-06-13. Död 1874-09-20 i Karlskrona. Gift 1827-09-19 i Karlskrona med Paulina Frick, född 1805-02-08 i Karlskrona. Död 1851-01-06 i Karlskrona. Dotter av varvskommissarien Carl Frisk och Paulina Hellström.

Barn:

 • Henrik August Pettersén, född 1828-10-28. Död 1851-10-27. Underkonstruktör vid Flottans konstruktionscorps.
 • Carl Anders Georg Pettersén, född 1829-10-28. Född 1831-04-19.
 • Otto Rudolf Pettersén, född 1833-09-05. Död 1836-12-25.
 • Rudolf Pettersén, född 1837-08-19. Död 1879-09-10 i Skeppsholms församling Stockholm. Underlöjtnant vid flottan 1859. Löjtnant vid Skärgårds-artilleriet 1866. Löjtnant vid örlogsflottan 1873. Adjutant vid Sjöförsvarets kommandoexpedition 1873. Kapten 1875-10-01.
 • Otto Pettersén, född 1841-09-04 i karlskrona. Död 1929-06-30 i karlskrona. Se TAB. 6:9-A.4.

TAB 6:9-A.4

Otto Pettersén (son av Anton August Pettersén tab. 6:8-ö.4). Introducerad Rosensvärd 1897-01-04, född 1841-09-04 i Karlskrona. Död 1929-06-30 i Amiralitetsförsamlingen, Karlskrona (db nr 49). Student i Lund 1860-05-24. Artilleriunderofficersexamen i karlskrona 1861-04-04. Styrman i handelsflottan 1861. Styrmansexamen i karlskrona 1862-04-09. Skepparexamen 1863-04-07. Sjöofficerexamen 1863-05-06. Kadett vid karlberg 1863-09-01. Utexaminerad 1864-11-02. Sekundlöjtnant vid Kungliga Maj:ts flotta 1864-11-08. Transporterad som underlöjtnant till flottan 1866-10-01. Löjtnant 1872-01-19. Befälhavare på handelsfartyget Valborg 1874-75. Adjunktant hos militärchefen i Karlskrona 1876-78 och hos varvschefen 1878-10-01–1881-08-20. Kapten 1881-11-04. RVenBO13kl 1883-12-05. RSO 1885-12-01. Adjutant hos kommendanten i karlskrona 1887-10-10–1889-09-11. Lös 1887-11-02. PRrKrO3kl 1888. TMO3kl 1889. Avsked 1897-03-05. Introducerad 1897-12-04 under nr 2144. Gift 1872-04-26 i Karlskrona med Maria Sofia Wilkens, född 1846-08-11 i Amiralitetsförsamlingen i karlskrona. Död 1912-07-12 i Amiralitetsförsamlingen i karlskrona (db nr 79). Dotter av majoren vid Kungliga Marinregementet August Ludvig Wilkens och Thomina Thomée.

Barn:

 • Olga Themina, född 1873-02-27 i Karlskrona. Död 1897-08-02 i Stockholm.
 • Otto August, född 1874-09-09 i karlskrona. Död 1876-11-23 i karlskrona.
 • Signe Themina, född 1877-09-28 i karlskrona. Gift 1914-07-25 i Amiralitetsförsamlingen Karlskrona (vb nr 48) med civilingenjören Otto Nylén, född 1879-03-25.
 • Anna Emilia, född 1879-06-28 i Karlskrona.
 • Ellen Augusta, född 1881-04-03 i karlskrona. Anställd i aktiebolaget i Blekinge bank 1905. Kassör därstädes 1908–1918 och i aktiebolaget Svenska Lantmännens bank 1918–23. Kassör i aktiebolaget Jordbruksbanken 1923. Kassakontrollant därstädes 1927.
 • Otto Harry, född 1882-04-20 i Karlskrona. Adelsman vid faderns död 1929. Elev vid sjökrigskolan 1897-10-01. Sjöofficerexamen 1904-10-26. U-löjtnant vid flottan 1904-10-23. Löjtnant därstädes 1906-10-26. GV:sOIM 1912. Kapten 1913-10-31. RVO 1918-12-18. RSO 1925-06-06. Avsked 1936-08-28.
 • Otto Allan, född 1884-06-01. Lantbrukare.

TAB 6:10-A.4

Fredrik Leonard Pettersén, (son av Henrik Otto Pettersén tab. 7), född 1803-10-17 i Amiralitetsförsamlingen, Karlskrona. Kaptenlöjtnant vid K M:ts flottas nya reservstat. Död 1871-02-06 i Ronneby (Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län db). Gift 1839-10-08 i Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län med Sofie Emerance Carlheim-Gyllensköld, född 1811-04-23 i Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län. Död 1892-04-06 i Ronneby stadsförsamling, Blekinge län. Dotter av handelsmannen Svanthe G. Carlheim- Gyllensköld o.h.h. Dorothea Ulrica, född Humble.

Barn:

 • Edla Pettersén, född 1840-09-22 i Karskrona amiralitetsförsamlingen, Blekinge län. Död 1928-01-24 i Ronneby stadsförsamling, Blekinge län. Gift 1864-02-09 i Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län med bruksförvaltaren Carl Peter Frithiof Siegbahn, dansk vice konsul, född 1828. Död 1914.
 • Otto Pettersén, född 1842-03-19 i Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län. Död 1927-04-27 i Kirseberga församling, Malmö stad. Se Tab. 6:11-A.4

TAB 6:11-A.4

Otto Pettersén, (son av Fredrik Leonard tab. 6:10), född 1842-03-19 i karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län. Död 1927-04-27 i Kirsberga församling, malmö stad. Kontorschef. Gift 1899-04-14 i S:t Pauli församling, Malmö ]] med modehandlerskan Ida Lundell, född 1864-05-24 i Caroli församling, Malmö. Död 1920-12-09 i S:t Pauli församling, Malmö. Dotter av snickaregesällen Mårten Larsson Lundell o.h.h. Karna, född Front.

Barn:

 • Anna Ottolina Pettersén, född 1885-12-11 i S:t Petri församling, Malmö.
 • Otto Idar Pettersén, född 1888-11-11 i S:t Petri församling, Malmö. Reklamchef. Se Tab. 6:12-A.4
 • Thyra Edla Pettersén, född 1893-09-29 i S:t Pauli församling, Malmö. Gift 1931-05-23 i S:t Petri församling, Malmö med kamrer Gösta Ferdinand Jönsson, född 1894-04-10 i Caroli församling, Malmö. Död 1934-11-21 i S:t Petri församling, Malmö.

TAB 6:11-A.4

Otto Idar, (son av Otto tab. 6:11), född 1888-11-11 i S:t Petri församling, Malmö. Reklamchef. Gift 1919-03-15 i Caroli församling, Malmö ]] med Betty Elvira Berqvist, född 1891-04-30 i Ystads S:ta Maria och S:t Peters stadsförsamling, Malmöhus län. Död 1935-03-22 i S:t Petri församling, Malmö. Dotter av tornväktaren Anders Bergqvist o.h.h. Bengta, född Olsdotter.

Barn:

 • Bertil Patrick Greger, född 1924-05-24 i Caroli församling, Malmö. Se Tab. 6:13-A.4

TAB 6:14-A.3

Gustaf Ulrik Pettersén (son av Nils Elias Pettersén, adlad och adopterad Rosensvärd tab. 6:6-ö.3), född 1779-11-26. Död 1832-01-22. Extra kadett 1789 på fregatten Illerim. Lärstyrman 1794. Sjöofficerexamen 1796. Medelstyrman 1796. Fänrik vid Amiralitetet 1797. Löjtnant 1807. Kapten 1809. Erhöll av kronprinsen Karl Johan en hederssabel vid sin återkomst från en expidition till Medelhavet 1816. Major i flottan 1816. RSO 1817. Major vid örlogsflottan 1818. Överstelöjtnant 1823. Kommendörkapten. Gift 1817-06-20 med Brita Maria Crona, född 1795-09-21. Död.

Barn:

 • Lovisa Maria Sophia, född 1818-03-28 i Agdatorp. Död.
 • Augusta Margareta, född 1820-07-04 i Agdatorp. Död.
 • Charlotta, född 1823-12-20. Död.
 • Karl-Ulrik, född 1828-01-28. Död.

TAB 6:15-A.6

Axel Ludvig Pettersén (son av Nils Elias Pettersén, adlad och adopterad Rosensvärd tab. 6:6-ö.3.), född 1782-06-28. Död 1838 i Stockholm. Mäklare i Calais. Gift 1806 i Amsterdam med Neltje Korff, död 1843-10-22 i Stockholm. Barn:

 • Antoinette, född 1807-09-06. Död. Gift 1825 i Stockholm med tullförvaltaren Carl Erik Löfberg, född 1792 Aspön Död 1872-12-20 i Ronneby.
 • Lovisa Gustafva, född 1813. Död 1870-12-25.
 • Alexander, född 1816-06-02. Död 1861-11-29. Se TAB. 6:16-A.6.
 • Leonard, född 1817-07-16. Gick 1835 till sjöss och har sedan ej avhörts.
 • Alexis Felix, född 1820-02-01 i Calais. Död 1883. Se TAB. 6:18-A.7.

TAB 6.16-ö.6

Alexander Pettersén (son av Axel Ludvig Pettersén tab. 6:15-A.6.), född 1816-06-02. Död 1861-11-29. Konsulatsekreterare i Alexandria 1837. Gift med Alexandrine Josefine Escalom Conturier.

Barn:

 • Axel Charles Maria Joseph Gabriel, född 1858. Död. Se TAB. 6:17-A.6.

TAB 6:17-A.6

Axel Charles Maria Joseph Gabriel Pettersén (son av Alexander Pettersén tab. 6:16-ö.6), född 1858. Död. Empleyé á la Banque de la Dette i Caire. Gift 1880 med Elisabeth Mathilda Cele, från England, född 1865.

 • Barn.
 • Ida Marie Alexandrine, född 1882.
 • Mathilde Marie Emilie, född 1884.
 • Jeanne Marie Alexandrine, född 1885.

TAB 6:18-A.7

Alexis Felix (son av Axel Ludvig tab. 6:15-A.6). K M:ts tillstånd kalla sig Rosensvärd 1898-03-24, född 1820-02-01 i Calais i Frankrike. Död 1908. Kom till Sverige 1831. Sjöofficerexamen i karlskrona 1837. Sekundlöjtnant vid flottan 1840. Premiärlöjtnant 1847. Kaptenlöjtnant 1855. Kapten 1858. RSO 1862. Kommendörkapten 1866. Kommendör 1868. OffTunKI 1868. KomSpICO 1869. KemSO 1871. KomNS:too 1872. Ledamot av kungliga örlogsmannasällskapet 1865. Var i engelsk örlogstjänst 1844-46. I dansk örlogstjänst 1849 under preussiskt-danska kriget. Chef för styrmansderpartementet i karlskrona 1866. Tillförordnad kommendant därstädes 1868-69. Equepagemästare därstädes 1872. GMbg öst. 1880. Gift 1851-07-15 med Sophia Carolina Hildegard Virgin, född 1829-04-17. Död 1911-03-18 i Ronneby. Dotter avkontraamiralen, ministern vid Nederl. hovet Christian Adolf Virgin och Maria Charlotta Geijer.

Barn:

 • Nooltje Maria Fredrika, född 1852-10-03 i Karlskrona. Död 1925-03-03 i Amiralitetsförsamlingen, Karlskrona (db nr 22). Gift 1876-03-08 med kapten Carl Alfred Leonard Christianson, född 1846-10-01. Död.
 • Carl Adolf Felix, född 1854-09-05 i Karlskrona. Död 1922-04-13 i Motala stadsförsamling. Se TAB. 6:19-A.7.
 • Axel Ivar, född 1858-10-22 i Karlskrona. Död 1883-02-25.
 • Adele Sophia, född 1860-06-10 i Karlskrona. död 1945-11-27 i halmstad.
 • Alexandrine Marianne, född 1861-11-21 i Karlskrona. död 1944-03-29 i Kvidinge församling, Kristianstads län (db nr 14). Gift 1885 med Adjunkt vid Karlskrona h. elom. läroverket filosofie kandidat Rasmus Helgesson.
 • Knut Hjalmar Alexis, född 1865-01-13 i Karlskrona. död 1944-10-19 i Motala stadsförsamling. Se TAB. 6:21-A.7.

TAB 6:19-A.7

Carl Adolf Felix, (son av Alexis Felix tab. 6:18), född 1854-09-05 i Karlskrona. Underlöjtnant vid kungliga flottan 1874. Löjtnant 1876-12-22. Kapten 1886-04-21. RSO 1894. PrRÖO3kl 1895. Kommendörkapten av 2 gr. 1896-03-30. Kommendörkapten av 1 gr. vid flottan. Död 1922-04-13 i Motala stadsförsamling, Östergötlands län (db nr 43). (Begraven i Älgå socken i Värmlands län). Gift 1881-12-29 med Olivia (Vivi) Augusta Evelina Rhodin, född 1856-08-12. Död 1939-02-15 i Älgå församling, Värmlands län (DB nr 5). Dotter av bruksägaren Carl Christoffer Rohdin och Olivia Nordström.

Barn:

TAB 6:20-A.7

Alexis, (son av Carl Adolf Felix tab. 6:19), född 1882-12-20 i Amiralitetsförsamlingen, Karlskrona. Major i fortifikationens reserv. Gift 1919-04-10 i Vadstena med Greta Maria Lundquist, född 1890-11-30. Dotter av Erik Lundquist och Emy.

Barn:

 • Karin Margareta, född 1920-06-17 i Karlsborgs församling, Skaraborgs län (fb nr 28).
 • Marthe Vivi Margareta, född 1921-06-18< i Vadstena (Karlsborgs församling, Skaraborgs län fb nr 17). Ekonomiförståndarinna.

TAB 6:21-A.7

Knut Hjalmar Alexis, (son av Alexis Felix ta. 6:18), född 1865-01-13 i karlskrona. Underlöjtnant vid kungliga flottan 1886-10-13. Premiärlöjtnant 1889-09-10. Kapten 1897-03-12. Kommendörkapten av 1 gr. vid flottan. död 1944-10-19 i Motala stadsförsamling, Östergötlands län (db nr 68). Gift 1896-12-08 i Amiralitetsförsamlingen, Karlskrona med Dagmar Wilhelmina Memea Ödman, född 1872-01-30 i Fors församling, Göteborgs och Bohus län. Dotter av godsägare Alexander Martin Ödman och Elionora Matilda Memea von Schoults.

Barn:

 • Knut Ivar Alexander, född 1898-07-22 i Amiralitetsförsamlingen, Karlskrona. Se Tab. 6:22-A.7
 • Marianne Hildegard Memea, född 1904-08-06 i Amiralitetsförsamlingen, Karlskrona. Gymnastikdirektör. Gift 1929-06-30 i Motala stadsförsamling (vb nr 18) med disponenten Bertil Wilhelm Gunnar Ulander. Ägare till AB Ulax -1979 i Motala, född 1901-11-20 i Motala.

TAB 6:22-A.7

Knut Ivar Alexander, (son av Knut Hjalmar Alexis tab. 6:21), född 1898-07-22 i Amiralitetsförsamlingen, karlskrona. Studentexamen 1918. Kadett vid flottan 1918. Kommendörkapten av 2 gr vid flottan 1942-06-01. Kommendörkapten av 1 gr vid flottan 1945. Gift 1943-02-20 i S:t Petri församling, Malmö (vb nr 16) med Margit Vera Marianne Axelson, i hennes 2:a gifte. Gift 1:o Houmann, född 1908-11-01 i S:t Petri församling, Malmöhus län.

Barn:

 • Suzanne Maud Memea
 • Knut Ivar

Källor

Schlegel-Klingspor, den ointroducerade svenska adelns ättartavlor.


Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: