:

Von Fersen nr 56

Från Adelsvapen-Wiki

Grevliga ätten von Fersen nr 56 †

Grevlig 1712-03-28, introducerad 1719. Utdöd 1839-04-13.


TAB 1

Reinhold Johan von Fersen, greve von Fersen (son av Hans von Fersen, friherre von Fersen, se friherrliga ätten von Fersen nr 63, Tab. 10), greve till Granhammar i Västra Ryds socken, Uppsala län, friherre av Cronendahl, arvherre till Maart, Walkull, Jegelecht, Abia, Palloper, Laupa och Poll samt herre till Tibble i Västra Ryds socken och Bjelkesta i Giresta socken (båda i Uppsala län). Född 1646 (troligen ej född 1646 då fadern gifte sig först 1651). Volontär vid hertigens av Kurland regemente 1671. Löjtnant vid kurländska dragonregementet 1672-04-00. Kapten vid ett holländskt dragonregemente 1674. Major vid Viborgs och Nyslotts dragonregemente 1675-05-04. Överstelöjtnant vid Västerbottens infanteriregemente 1677-07-22. Överste för samma regemente 1684-12-12. Vice landshövding i Västerbottens län 1688. Överste för svenska livregementet till fot, generalmajor av infanteriet och kommendant i Göteborg 1702-10-13. Landshövding i Hallands län 1705-02-25. Generallöjtnant samt guvernör i Riga 1709-10-12. Guvernör i Wismar och överste för garnisonsregementet i Wismar 1710-08-30. Kunglig råd 1711-01-03. Greve 1712-03-28 (sonen introducerad 1719 under nr 56). Generalfälttygmästare 1712-07-05. President i Svea hovrätt 1715-09-15. Död 1716-12-10 i Stockholm. Han var med i slagen vid Landskrona, Dünaströmmen och Klissov. Gift 1682 med friherrinnan Anna Sofia von Ungern-Sternberg i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1644 med generalmajoren Jakob Staël von Holstein, naturaliserad Stael von Holstein, nr 834, född 1628, död 1679), dotter av överstelöjtnanten Volmar von Ungern-Sternberg, friherre von Ungern-Sternberg, och Sofia von Yxkull.

Barn:

 • Hans, född 1683. Generallöjtnant och president. Död 1736. Se Tab. 2.
 • Dorotea Charlotta, till Nordkärr i Holms socken, Älvsborgs län. F. 1685-03-05, död 1756-01-06 och ligger jämte sin man begraven i Holms kyrka. Gift 1708-01-19 med översten, friherre Volmar von Scheiding, född 1670, död 1750.

TAB 2

Hans (son av Reinhold Johan von Fersen, greve von Fersen, Tab. 1), greve till Ljung i Ljungs socken, Östergötlands län, friherre till Steninge i Husby socken, Stockholms län samt herre till Granhammar och Tibble samt Gäddgården i Arboga socken, Västmanlands län. Född 1683-03-02 i Reval. Volontär vid Västerbottens infanteriregemente 1700. Wachtmeister vid hertig Fredrik IV:s av Holstein-Gottorp drabantkår samt kammarjunkare hos hertigen 1701. Löjtnant vid änkedrottningens livregemente till fot 1703-07-01. Kapten vid pommerska dragonregementet 1705-03-15, major vid norra skånska kavalleriregegemetet 1710-02-05. Generaladjutant vid bohuslänska armén (västgötaarmén) 1711-02-15. Överste vid konung Stanislai av Polen drabanter 1711-06-10. Sekundöverste för Västgöta kavalleriregemente 1711-07-06. Överste för Upplands stånddragonregemente 1712-01-27. Konfirmationsfullmakt 1712-04-30. Överste för Västgöta kavalleriregemente 1714-03-15. Åter överste för Upplands stånddragonregemente 1714-11-25. Generalmajor av kavalleriet 1719-04-29 (1719-07-30). Generallöjtnant av kavalleriet 1720-01-02 (1720-01-26). Guvernör i Narva 1720-01-05. President i Svea hovrätt 1731-06-28. Död 1736-05-25 i Stockholm, jordfäst i Riddarholmskyrkan och ligger jämte sin fru begraven i den av sonen Fredrik Axel byggda familjegrav i Ljungs kyrka, dit deras lik fördes från Wachtmeisterska gravkoret i Riddarholmskyrkan. 'Han erhöll i slaget vid Klissov 1706-10-19 sju svåra blessyrer, därav han blev liggande på marken bland de döda. Försålde alla sina arvegods i Est- och Livland, sedan nämnda länder kommo under ryskt välde, samt köpte 1730 Ljung och 1736 Steninge, vilka gods hans änka sedermera 1747-05-30 gjorde till fideikommiss, det senare för äldre och det förra för yngre sonen.'. Gift 1715-05-22 på Stockholms slott med grevinnan Eleonora Margareta Wachtmeister af Mälsåker, född 1684-10-10. Död 1748-12-23, dotter av kungliga rådet och fältmarskalken, friherre Axel Wachtmeister af Björkö, greve Wachtmeister af Mälsåker, och friherrinnan Anna Maria Soop af Limingo.

Barn:

 • Carl Reinhold, född 1716. Överhovjägmästare och en av rikets herrar. Död 1786. Se Tab. 3.
 • Anna Sofia, född 1717-06-20, död i barnsäng 1751-07-08. Gift 1748-12-13 i Stockholm med sin halvkusin, generallöjtnanten och överståthållaren Jakob Albrekt Lantingshausen, friherre von Lantingshausen, född 1699, död 1769.
 • Fredrik Axel, född l719. Riksråd och fältmarskalk, död 1794. Se Tab. 4.

TAB 3

Carl Reinhold (son av Hans, Tab. 2), greve och herre till Steninge mm. Född 1716-04-07. Kammarherre (SAB.) 1732-10-23. Student i Uppsala (Um.) 1733-09-08. Auskultant i Svea hovrätt 1735-10-08. Vistades sedan utomlands och var kapten i fransk tjänst i sex år. Korpral vid norra skånska kavalleriregementet 1736. Adjutant vid norra skånska kavalleriregementet 1738-05-08. Kammarherre, hovjägmästare 1745-08-10. Överhovjägmästare 1752-12-12. RSO 1755-01-13. Ceremonimästare vid KMO 1768-11-21. KNO 1768-11-21. LMA. Avsked såsom ceremonimästare 1773-11-21. RoKavKMO 1773-11-21. Dubbad 1774-04-28. Avsked från överhovjägmästaresysslan 1776-09-09. Riksråd och en av rikets herrar 1782-09-01. Erhöll överinseendet av Kungl Maj:ts teater och hovkapell 1783-01-13, från vilken befattning han avgick 1786. Död 1786-05-07 i Stockholm (Joh.) [Sj]. Gift där 1748-02-18 med hovfröken, friherrinnan Charlotta Fredrika Sparre, döpt 1719-06-07. Hovmästarinna 1760. Riksrådinnevärdighet 1778. Överhovmästarinna hos drottningen 1780. Död 1795-12-20 i Stockholm, dotter av generallöjtnanten och landshövdingen friherre Fredrik Henrik Sparre, och hans 1:a fru Virginia Christina Lilliehöök af Fårdala.

Barn:

 • Ulrika Eleonora, född 1749-03-24 och döpt 1749-03-31. I Stockholm. Hovfröken (SAB.) 1766-04-28. Statsfru hos drottningen (SAB.) 1775-04-24. Tjänstfri 1795 (Shp.). Död 1810-09-17 på Frötuna i Rasbo socken, Uppsala län. Gift 1:o 1770-12-18 med kammarherren, friherre Nils von Höpken, född 1749, död 1779. Gift 2:o 1797-07-14 i Stockholm med översten Georg Jonas von Wright, född 1754, död 1800.
 • Fredrika Ingeborg, född 1750-04-05 i Stockholm, begraven 1750-04-16 i Jakobs kyrka .
 • Sofia Charlotta, född 1751-09-15 i Stockholm. Hovfröken. Död i Stockholm 1774-07-29. Gift 1773-04-11 på Ekolsund i Husby-Sjutofts socken, Uppsala län med överhovstallmästaren, greve Adolf Fredrik Lewenhaupt, i hans 1:a gifte, född 1745, död 1791.
 • Christina Augusta, född 1754-03-10. Hovfröken 1771(4). Statsfru hos drottning Sofia Magdalena 1777-02-18. Tjänstfri 1795. Död 1846-04-08 i Stockholm. Gift 1770-12-07 med hovkansleren, greve Fredrik Adolf Löwenhielm, född 1743, död 1810.
 • Charlotta Fredrika, född 1756-06-08, död 1810-11-21 på Frötuna. Gift 1:o 1771 i Stockholm med kammarherren, friherre Adolf Ludvig Hamilton af Hageby, född 1746, död 1777. Gift 2:o 1779-07-19 på i Vittskövle socken, Kristianstads län med riksrådet, friherre Emanuel De Geer af Leufsta, nr 253, född 1748, död 1803.
 • Eva Helena, född 1759-03-05, död 1807-07-19 vid Karlberg i Solna socken, Stockholms län. Gift 1774-07-24 i Stockholm med översten, friherre Erik Göran Adelswärd, i hans 1:a gifte, född 1751, död 1810.

TAB 4

Fredrik Axel (son av Hans, Tab. 2), greve och herre till Ljung och Steninge samt Mälsåker i Ytterselö socken, Södermanlands län, Lövstad i Kimstads socken, Östergötlands län, Finnåker i Fellingsbro socken, Västmanlands län och Vurojocki i EuraAminne socken, i Finland. Död 1719 i Stockholm. Johanniterriddare redan i sin barndom. Kammarherre (SAB.) 1732-10-23. Student i Uppsala (Um.) 1733-09-10, och i Lund 1734 (Sön.). Volontär vid livregementet till häst 1737. Korpral vid livregementet 1738. Gick i fransk tjänst 1739. Kapten vid regementet Royal Alsace i Frankrike 1740-05-06. Adjutant vid regementet Royal Alsace i Frankrike 1740-12-30. Adjutant hos franske generalen Duc de Bouflers 1741. Kornett vid livregementet till häst 1741-09-03. Löjtnant vid livregementet 1742-08-14. Korpral vid livdrabantkåren 1743-02-11. Överste à la suite vid regementet Royal Alsace 1744-04-01. Aide major général 1744-09-11. Överste för ett av honom uppsatt infanteriregemente i Zweibrücken 1744-12-05. Överste för ett eget tyskt regemente i Iransk tjänst 1745-11-01. Brigadiär i fransk tjänst 1748-05-01. RSO 1748-09-26. Generalmajor av kavalleriet i Sverige 1750-10-16 avsked ur franska tjänsten 1753. Lantmarskalk vid riksdagen i Stockholm 1755. Överste för livgardet 1756-06-30. Generalmönsterherre för de värvade och indelta regementena i Sverige 1756-07-08. Generallöjtnant av infanteriet 1757-06-06. KmstkSO 1758-11-21. Överkommendant i Stralsund 1758. Åter lantmarskalk 1760. General 1763-03-01. RoKav KMO 1765-11-25. 3:e gången lantmarskalk 1769. Fältmarskalk 1770-01-12. Ledamot av Stockholms stads brand- och försäkringscontoirs överstyrelse (excellensklassen) 1771. Riksråd 1772-08-22. Entledigad från Stockholms stads brand- och försäkringscontoirs överstyrelse 1773-03-22. Kommendör av Johanniter Ordern. Vid svenska akademiens stiftande en ibland dess 18 ledamöter 1786-04-05. Han och hans barn kallade sig Fersen utan ”von”. Död 1794-04-24 i Stockholm och begraven i Riddarholmskyrkan 1794-04-30. Flyttades sedan till familjegraven i Ljungs kyrka, Östergötlands län. Han är den särdeles under frihetstiden bekante Axel Fersen. Lämnade efter sig ofantlig rikedom, däribland 218 mantal och järnbruk till 3,020 skeppunds smide. Gift 1752-09-24 med stiftsjungfrun, grevinnan Hedvig Catharina De la Gardie, född 1732-05-30. Statsfru hos drottningen (SAB.) 1778-01-25. Död 1800-04-22 i Stockholm, dotter av riksrådet och överstemarskalken, greve Magnus Julius De la Gardie nr 3, och grevinnan Hedvig Catharina Lillie nr 17.

Barn:

 • Hedvig Eleonora, född 1753-07-02 i Stockholm, död 1792-11-08 i Pisa, dit hon för sin hälsa rest. Gift 1773-10-29 på Mälsåker med en av rikets herrar, överstemarskalken, friherre Ture Leonard Klinckowström, i hans 2:a gifte, född 1735, död 1821.
 • Hans Axel, till Ljung och Steninge mm. Född 1755-09-04 i Stockholm. Korpral vid livregementet till häst 1770-12-11. Livdrabant 1771-01-21. Kornett vid Smålands kavalleriregemente 1773-03-31. Löjtnant vid Smålands kavalleriregemente 1773-08-12. Kapten i armén 1775-05-10. Kapten vid finska lätta dragonkåren 1775-05-22. Överste för regementet Royal Suédois i Frankrike. RFrO Plemér. RSO 1781-12-19. Kaptenlöjtnant och överste i armén 1782-03-11. Överstelöjtnant vid finska lätta dragonkåren 1783-06-02. Överstelöjtnant vid adelsfanan 1787-12-17. KSO 1791-11-21. Generalmajor 1792-05-15. KmstkSO 1798-11-26. En av rikets herrar 1799-11-16. Uppsala akademis kansler 1799-12-16. RoKavKMO 1800-11-14. Riksmarskalk 1801-07-21. Ledamot av Stockholms stads brand- och försäkringscontoirs överstyrelse 1801. Generallöjtnant 1802-12-09. Ogift, till döds massakrerad på rådhusgården i Stockholm 1810-06-20, vid ett upplopp, då kronprinsen Carl Augusts lik infördes till huvudstaden, begraven 1810-11-00 i Riddarholmskyrkan med serafimerceremoni samt därifrån förd till familjegraven i Ljungs kyrka. Han var den franska konungafamiljen behjälplig vid dess flykt i juni 1791.
 • Eva Sofia, född 1757-03-30. Hovmästarinna hos drottning Hedvig Elisabet Charlotta. Död 1816-02-11 på Lövstad. Hon är den bekanta fröken Sofia Fersen, som gav korgen åt prins Fredrik Adolf av Östergötland, måste vid upploppet i Stockholm 1810-06-20. Förklädd fly till Vaxholm, där hon någon tid sätt i säkerhet. Gift 1777-03-21 i Stockholm med kammarherren, greve Adolf Ludvig Piper, född 1750, död 1795.
 • Fabian Reinhold, född 1762. Överstekammarherre och en av rikets herrar. Död 1818. Se Tab. 5.

TAB 5

Fabian Reinhold (son av Fredrik Axel, Tab. 4), till Ljung, Steninge och Mälsåker mm. Född 1762-10-07 i Stockholm. Sergeant vid Östgöta infanteriregemente 1767. Sergeant vid livgardet 1772-01-12. Fänrik vid livgardet 1774-09-15. Löjtnant 1778-10-09. Stabskapten 1783-05-08. Kapten och kompanichef (KrAB.) 1786-02-14. Överste i armén och kaptenlöjtnant vid drabantkåren 1792-03-15. Sekundmajor vid Svea livgarde 1792-07-16. Överstelöjtnant vid konungens Göta livgarde (KrAB.) 1793-04-15. Konungens överstekammarjunkare 15/4. RSO 1795-04-25. Överstelöjtnant och sekundchef för livgardet 1796-04-29. Avsked ur krigstjänsten 1796. 7/10 ledamot av allmänna ärendernas beredning 1799-04-24. KSO 1799-06-17. Konungens överstekammarherre i survivans 1802-02-16. KmstkSO 1802-12-09. En av rikets herrar 1809-06-27. Avsked från överstekammarherretjänsten (SAB.) 1810-07-18. Ledamot av Stockholms stads brandförsäkringskontors överstyrelse 1812. RoKav KMO 1814-12-16. Död 1818-03-10 i Stockholm och begraven i Jakobs kyrka samt sedan förd till familjegraven i Ljungs kyrka. Han bevistade kriget med Ryssland 1788–1789 och fick därunder i affären vid Högfors en svår kontusion på bröstet. Gift 1797-02-21 i prinsessan Sofia Albertinas palats i Stockholm med prinsessans hovfröken Lovisa Sofia Piper, född 1777-10-26 i Stockholm. Hovfröken 1794. Underhovmästarinna hos drottningen (SAB.) 1800-07-20. Hovmästarinna (SAB.) 1800-08-04. Överhovmästarinna 1805-03-29. Avsked därifrån 1810-06-21. Död 1849-01-04 i Stockholm, dotter av hovmarskalken Sten Abraham Piper, och friherrinnan Catharina Vilhelmina Ehrensvärd nr 267.

Barn:

 • Axel, till Ljung och Steninge. Född 1798-08-14. Fanjunkare vid Svea livgarde. Kornett vid livgardet till häst 1815-08-20. 2. Löjtnant vid Svea livgarde 1817-12-09. 1. löjtnant (KrAB.) 1819-12-15. Ryttmästare 1821-12-18. Adjutant hos konungen (KrAB.) 1822-04-01. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom ryttmästare i armén 1822-05-07. Major i armén 1823-12-01. RSO 1824-05-23. Död ogift 1838-03-24 i Pisa.
 • Fabian, född 1800-01-11, i Stockholm, död i Stockholm 1800-05-11.
 • Gustaf Hans, född 1802. Major. Död 1839. Se Tab. 6.
 • Hedvig Vilhelmina Augusta Sofia Maria Teresia (Louise), född 1816-03-18 i Stockholm, död i Stockholm 1879-12-29. Gift 1835-08-25 på Ljung med kammarherren, greve Carl August Gyldenstolpe, född 1800, död 1872. De innehade fideikommissegendomen Ljung och ägde Mälsåker och Steninge samt Fersenska huset och terrassen i kvarteret Blasieholmen i Stockholm.

TAB 6

Gustaf Hans (son av Fabian Reinhold, Tab. 5), till Ljung och Steninge. Född 1802-12-05 i Stockholm. Fanjunkare vid livregementets husarkår. Kornett vid livgardet till häst 1821-10-09. Löjtnant vid livregementets husarkår 1825-07-27. Ryttmästare i armén 1829-04-04. Avsked från gardet 1829-08-16. Ordonnansofficer hos konungen. Major i armén 1836-01-28. Adjutant hos konungen 1836-05-12. Död 1839-04-15 och utgick med honom på svärdssidan grevliga ätten von Fersen. Gift 1836-12-06 med friherrinnan Sofia Ulrika Bonde, född 1817-08-01 på Eriksberg: i Stora Malms socken, Södermanlands län. Hovmästarinna hos drottning Josefina 1844-03-03. Död 1846-09-21 i Stockholm. Dotter av överstekammarjunkaren, friherre Carl Bonde, och Ingeborg Bonde.

Barn:

 • Lovisa Sofia Ingeborg Adelaide, född 1838-03-12, död 1838-03-13.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Tillägg och rättelser ur supplementband 1 - 2 / Carl Szabad.

: