:

Von Seth nr 88

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga och grevliga ätterna von Seth nr 221 och 88

Friherrlig 1747-12-12, introducerad 1752. Grevlig 1762-08-16, introducerad 1766.


TAB 1

Gabriel von Seth, friherre och greve von Seth (översiktstab 1, son av Johan Seth, adlad von Seth, se adliga ätten von Seth nr 1505, tab 1), född 1690-03-01 Kåröd. Gymnasist i Göteborg. Student i Uppsala (Um.) 1708-07-01. Extra ordinarie kanslist i krigsexpeditionen 1709. Auditör vid Hamiltons regemente 1713. Fältsekreterare 1716. Generalguvernörssekreterare i Göteborg 1718. Krigssekreterare vid huvudarmén samt generalguvernementssekreterare i Riga 1719. Krigskommissarie i krigskollegium 1723. Krigsråd 1732. Statssekreterare vid krigsexpeditionen 1744. Riksråd 1747-12-11. Friherre 1747-12-12 (introducerad 1752 under nr 221). KNO 1748-04-16. RoKavKMO 1748-04-17. Greve 1762-08-16 (introducerad 1766 under nr 88). Nedlade riksrådsämbetet 1765-09-01. Åter 1769-05-02 inkallad i rådet, men undanbad sig ämbetet. Död 1774-03-13 på Hörle bruk i Värnamo socken, Jönköpings län och jordfästes 1774-04-05 i Värnamo kyrka, men sedan förd till Byarums kyrka, Jönköpings län och nedsatt i den kostbara grav, han där låtit bygga och varest även hans båda fruar ligga under ett år 1775 uppsatt ganska prydligt monument. 'Han bevistade de flesta riksmöten allt sedan 1719. Hade, utom sina ordinarie tjänster och ämbeten haft många angelägna värv och förrättningar. Levde efter avskedstagandet i stillhet på sina egendomar i Småland.' Gift 1:o 1720-08-09 i Göteborg med Gertrud Elisabet Rahde, adlad och adopterad Gripenstedt, i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1718-02-21 i Göteborg med superintendenten, filosofie magister Carl Sternell, född 1670 i Boteå prästgård, Västernorrlandslän, död 1719-01-31 i Stockholm, broder till superintendenten doktor Nikolaus Sternell, vars barn blevo adlade Cedermarck nr 1565), född 1698-11-17, död 1742-12, dotter av handelsmannen i Göteborg Jakob Rahde och Catharina Tham. Gift 2:o med friherrinnan Anna Margareta Lilliecreutz i hennes 3:e gifte (gift 1:o 1726-03-03 i Jönköping med assessorn Henrik von Lindt, född 1655-06-17 i Sheerenberg i Gelderland, Holland, död 1733-12-05 i Jönköping. Gift 2:o med assessorn Peter Brouwer, död 1742), född 1696-01-23 i Jönköping, död 1771-01-08 på Hörle bruk och begraven 1771-05-29 i Värnamo kyrka, dotter av landshövdingen Nils Welt, adlad och friherre Lilliecreutz, och Christina Maria Schiller.

Barn:

 • 1. Jakob, född 1721, begraven 1721-07-20 i Jakobs förs, Stockholm.
 • 1. Johan, döpt 1722-07-18 i Stockholm. Student i Uppsala 1740-09-26. Arkivarie vid KMO. Kammarherre (SAB.) 1748-04-11. Arkivarie i VA 1748 (kvarstod som sådan 1762) och ledamot 1751-01-19 samt dess preses 1757. RNO 1770-11-26. Död ogift 1797-02-05 i Jönköping.
 • 1. Catharina Charlotta, döpt 1723-11-18 i Stockholm, död späd.
 • 1. Tomas, född 1724. Överste. Död 1773. Se Tab. 2.
 • 1. Ulrika Magdalena, född 1726-04-18, död 1794-05-21 i Alingsås. Gift 1745-12-26 med presidenten Arvid Silfverskiöld, friherre Silfverschiöld, född 1710, död 1781.
 • 1. Carl Gustaf, född 1727, död späd.
 • 1. Fredrik, född 1729-07-18. Volontär vid Hamiltons regemente 1747-02-27. Fänrik vid Hamiltons regemente 1749-04-25. Löjtnant 1750-10-24. Regementskvartermästare med kaptens karaktär vid garnisonsregementet i Landskrona 1760-08-11. Kapten vid Västmanlands regemente 1765-03-18. Död barnlös 1767-08-11 och begraven i Folkärna kyrka, Kopparbergs län. Gift 1755-05-01 i Stockholm med Sara Catharina Klinckowström, döpt 1735-09-21 i Stockholm, död 1776-02-25, dotter av generalmajoren Johan Mauritz Klinckowström nr 1415, och Johanna Maria Falck.
 • 1. Carl, född 1730, död späd.
 • 1. Catharina, född 1731, död späd.

TAB 2

Tomas (översiktstab 2, son av Gabriel von Seth, friherre och greve von Seth, tab 1), född 1724-12-18 i Stockholm. Kadett vid artilleriet 1742-01. Sergeant vid artilleriet 1743-05. Styckjunkare 1744-10. Underlöjtnant 1745-03-13. Löjtnant 1747-05-08. Kapten mekanikus 1748-04-30. Regementskvartermästare 1757-09-05. Sekundmajor 1761-12-22 med tur från 1760-06-02. Tygmästare i Stockholm 1765-06-17. RSO 1767-11-23. Överstelöjtnant 1770-10-15. Överste i armén. Avsked 1773-03-31. Död 1773-06-26 på Ogesta sätesgård i Ösmo socken, Stockholms län. Gift 1750 med sin styvmoders brorsdotter, friherrinnan Margareta Elisabet Filippina Lilliecreutz, född 1730-06-04 Gunillaberg, död 1806-12-08 på Ogesta, dotter av lagmannen friherre Carl Axel Lilliecreutz, och grevinnan Beata Christina Frölich.

Barn:

 • Anna Elisabet, född 1751-03-18, död ogift 1814-05-07 på Norrby Herrön .
 • Beata Ulrika, född 1752-10-14, död 1754-03-05.
 • Gabriel, född 1753. Löjtnant. Död 1826. Se Tab. 3.
 • Axel Johan, född 1755-06-23. Kadett vid artilleriet 1765-05. Underlöjtnant vid artilleriet 1771-07-10. RSO 1772-09-12. Löjtnant 1780-06-12. Avsked 1783-04-07. Levde 1807, men död ogift före 1814-06-08.
 • Fredrika Magdalena, född 1756-10-11, död 1757-01-10.
 • Beata Margareta, född 1757-01-10, död 1763-05-02.
 • Anna Margareta, född 1759-09-06, död 1842-12-19 i Maria förs, Stockholm. Gift 1808-01-09 på Bretorp, Västmanlands län med kaptenen vid arméns flotta, RSO, GMts, Gustaf Lewin i hans 2:a gifte (gift 1:o i Köpenhamn med premiärdansösen vid kunglig teatern Anna Sofia Lind, född 1769, död 1805), född 1763-05-11 i Stockholm, död 1836-08-27.
 • Carl Fredrik, född 1761-01-16, död 1763-08-28.
 • Ulrika Carolina, född 1762-12-29, död 1763-05-21.
 • Sara Beata, född 1764-05-13, död 1764-07-21.
 • Ulrika Eleonora, född 1768-09-02 Västtärna, död Västtärna 1768-10-17.
 • Beata Charlotta Filippina, född 1769-07-22, död ogift 1839-09-28 i Katarina förs, Stockholm.

TAB 3

Gabriel (översiktstab 2, son av Tomas, tab 2), född 1753-09-28 i Kumla socken, Västmanlands län. Kadett vid artilleriet 1762. Sekundkorpral vid livregementet till häst 1769-07-19. Fältväbel vid Bohusläns dragonregemente 1771-09-02. Sekundadjutant vid Bohusläns dragonregemente 1772-04-01. Kornett 1773-12-01. Löjtnants avsked 1775-10-26. Död 1826-03-20 på Hestra i Byarums socken, Jönköpings län och ligger med sina bägge fruar begraven i von Sethska gravvalvet i Byarums kyrka. Innehade fideikommisset Bratteborg och Götafors. Gift 1:o 1776-12-15 Torp med sin kusin Clara Eva Margareta Flach, från vilken han blev skild, född 1756-04-04 på Önnarp i Hössna socken, Älvsborgs län, död 1829-02-13, dotter av överstelöjtnanten Hans Filip Flach, och friherrinnan Maria Anna Eleonora Lilliecreutz. Gift 2:o 1800-08-26 Gärahov, död 1838-03-27 på Hestra, dotter av vice presidenten Gustaf Cornéer, adlad Cederstam, och Anna Sara Ehrenpreus.

Barn:

 • 1. Margareta Eleonora, född 1777-06-06 på Bratteborg i Byarums socken, död ogift 1830-09-04 Bratteborg
 • 1. Ulrika Elisabet, född 1778-09-19 på Bratteborg, död 1837-09-03 i Näs' prästgård, Skaraborgs län. Gift 1809-07-14 med kyrkoherden i Näs' pastorat av Skara stift Johan Dahlgren, född 1779-07-30 Dalen, död 1854-09-22 i Näs' prästgård.
 • 1. Tomas, född 1779-09-25 på Bratteborg, död tjänstlös och ogift 1820-12-30 Boda
 • 1. Gabriel Filip, född 1781-03-06 på Bratteborg. Student i Lund 1796. Jur. examen 1798. Löjtnant. Brukspatron på Götafors i Småland, vilket bruk han jämte Bratteborg innehade såsom fideikommiss. Död barnlös 1843-08-13 på Hestra. Gift 1807-06-21 med friherrinnan Charlotta Fredrika von Düben, född 1788-01-07, död 1842-05-09 på Hestra, dotter av hovmarskalken friherre Henrik Jakob von Düben, och hans 1:a fru Julie Petersen, adlad af Petersens.
 • 1. Johan Fredrik, född 1782. Löjtnant. Död 1850. Se Tab. 4.
 • 1. Herman, född 1783-08-08 på Bratteborg, död på Bratteborg 1789-08-28.
 • 1. Sofia Magdalena, född 1784-08-24 på Bratteborg, död ogift 1851-07-13.
 • 1. Anna Margareta, född 1785-11-21 på Bratteborg, död 1786-01-27.
 • 1. Maria, född 1787-08-02 på Bratteborg, död på Bratteborg 1789-11-30.
 • 1. Anna Margareta, född 1788-01-06, död 1788-02-08.
 • 1. Claes Herman (översiktstab 3), född 1790-07-06 på Bratteborg. Kadett vid Karlberg 1805-09-30. Utexaminerad 1808-06-29. Underlöjtnant vid Göta artilleriregemente 1808-07-11. Fänrik vid södra skånska infanteriregementet 1812-08-11. Löjtnant vid södra skånska infanteriregementet 1815-02-27. Kaptens avsked 1816-08-13. Död barnlös 1842-06-09 Olovsborg. Han bevistade 1813 och 1814 fälttågen i Tyskland och Norge. Gift 1833-12-01 med Ulrika Lundblom, född 1790-02-02, död 1871-06-21 i Jönköping.
 • 2. Anna Maria, född 1800-12-23 på Bratteborg, död 1808.
 • 2. Matilda Carolina, född 1802-03-06 på Bratteborg, död 1840-01-27. Gift 1839-11-12 Tidaholm med bruksinspektören Carl Gustaf Stuart, 86, i hans 1:a gifte, född 1809, död 1888.
 • 2. Sara Gustava, född 1803-02-19 (17/2) på Bratteborg, död ogift 1897-04-20 i Jönköping.
 • 2. Bror, född 1804-04-08 på Bratteborg. Student i Uppsala 1822-10-04. Teol. examen 1824. Prästvigd i Växjö 1829-06-15. Kameralexamen 1833. Pastorsadjunkt i Stockholm 1834. Avsked från prästämbetet 1845. Död barnlös 1861-07-05 i Stockholm. Innehade fideikommisset Bratteborg och Götafors. (Vsn.) Gift 1852-05-07 med Julia Augusta Ljungberg i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1864-12-21 med arkivarien friherre Gustaf Alexis von Schwerin, född 1817, död 1886), född 1827-03-03, död 1884-04-15 i Jönköping, dotter av kontraktsprosten och hovpredikanten Lars Niklas Ljungberg och Elisabet Maria Frodin.
 • 2. Lovisa Charlotta, född 1806-03-25 på Bratteborg, död ogift 1868-05-13 i Byarums socken.
 • 2. Jeanna Fredrika, född 1807-02-07 på Bratteborg, död ogift 1841-09-25 på Hestra.
 • 2. Carl Teodor, född 1808-11-16 på Bratteborg. Sergeant vid Smålands grenadjärbataljon 1823-08-06. Fänrik vid Upplands regemente 1832-01-20. Löjtnant vid Upplands regemente 1835-06-30. Avsked från regementet 1841-05-24 med tillstånd att kvarstå såsom löjtnant i armén. Död ogift 1843-05-12 på Bratteborg.
 • 2. Frände, född 1809-12-03 på Bratteborg, död 1809-12-19.
 • 2. Johan Baptist Julius, född 1811. Kapten. Död 1873. Se Tab. 5.
 • 2. Anna Maria, född tvilling 1813-09-13 på Bratteborg, död 1868-09-01 i Nordhammars komministergård i Askersunds landsförs Gift 1840-07-23 på Hestra med komministern i Askersunds landsförs, regementspastorn vid Närkes regemente, LVO, Adolf Ulrik Frodin, född 1805-09-19 i Linds prästgård i Askersunds landsförs, död 1876-06-07 i Nordhammars komministergård.

TAB 4

Johan Fredrik (översiktstab 3, son av Gabriel, tab 3), född 1782-03-09 på Bratteborg. Sergeant vid Jönköpings regemente 1794-12-12. Fänrik vid Jönköpings regemente 1801-01-31. Löjtnant 1808-05-19. Avsked 1812-02-25. GMtf. Död 1850-09-17 på Bratteborg. Innehade fideikommisset Bratteborg och Götafors. Gift 1823-06-24 Näsbyholm med friherrinnan Henrietta Sparre, född 1799-03-05 på Svensksund i Konungssunds socken, Östergötlands län, död 1879-12-28 Skillingaryd, dotter av kaptenen friherre Henrik Georg Sparre, och Vilhelmina Mariana von Norrman.

Barn:

 • Augusta Amalia Ulrika Fransiska Rosalie, född 1825-09-08 i Norrköping, död 1888-05-31 på Skillingaryd. Gift 1846-03-29 på Bratteborg med fanjunkaren vid Smålands grenadjärbataljon, svärdsmannen Casper Ludvig Laurin, född 1823-02-11, död 1890-05-17 på Skillingaryd.

TAB 5

Johan Baptist Julius (översiktstab 4, son av Gabriel, tab 3), född 1811-02-10 på Bratteborg. Sergeant vid Göta artilleriregemente 1828-10-14. Fänrik vid Närkes regemente 1833-09-07. Löjtnant vid Närkes regemente 1839-11-29. Kapten 1852-07-02. Avsked ur krigstjänsten 1861-04-30. RSO 1861-05-03. Död 1873-05-19 på Bratteborg, som han innehade som fideikommiss jämte Götafors, och begraven i Byarums kyrka. Gift 1851-04-23 i Jönköping med stiftsjungfrun Eufrosyne Elisabet Charlotta (Betty) Cederstam, född 1822-02-10 i Jönköping, död 1909-07-23 på Bratteborg (Byarums förs, Jönköpings län, db), dotter av hovrättsrådet Johan Gustaf Cederstam, och Ulrika Charlotta Arnell.

Barn:

 • Johan Gabriel, född 1852-05-30 Silltorp. Mogenhetsexamen i Jönköping 1871-12-04. Student i Uppsala 1872. Examen till rättegångsverken 1877-01-29. Auskultant och extra ordinarie notarie i Göta hovrätt 1877-02-12. Ledamot av Jönköpings läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott 1886– 1913. Ledamot av styrelsen för Jönköpings läns pensionsförening 1892. RVO 1892-05-03. Vice ordförande i Svenska mosskulturföreningen 1901–1914 och i aktiebolaget Göteborgssystemet i Jönköping. Hushålls sällskapet GM 1910. Död ogift 1916-12-02 på Bratteborg (Byarums förs, Jönköpings län, db). Innehade fideikommissen Bratteborg och Götafors sedan 1873.
 • Sigrid Elisabet Catharina Ulrika, född 1853-08-25 på Silltorp, död ogift 1882-06-06 i Jönköping.
 • Anna Vendla Maria, född 1855-06-29, död 1856-04-27.
 • Herman Torsten Gabriel, född 1859-08-02 i Viby socken, Örebro län, död där 1860-06-29.

TAB 6

Adam (översiktstab 5, son av Gabriel, tab 3), född tvilling 1813-09-13 på Bratteborg. Sergeant vid Smålands grenadjärbataljon 1832-01-20. Underlöjtnant vid Gotlands nationalbeväring 1841-06-04. Löjtnant vid Gotlands nationalbeväring 1848-02-18. Kapten 1860-02-07. Avsked med majors n. h. o. v. samt tillstånd att kvarstå såsom kapten i armén 1864-05-06. Död 1874-06-02 i Jönköping. Gift 1852-08-19 på Varplösa i Björke socken, Gotlands län med Laura Andrietta Krokstedt, född 1831-10-19 i Barlingbo socken på Gotland, död 1906-12-22 i Stockholm, dotter av sjökaptenen Christian Krokstedt och Anna Vilhelmina Stenhoff.

Barn:

 • Carl Fredrik Valter, född 1853-02-24 på Varplösa. Mogenhetsexamen i Jönköping 1873-06-04. Student i Uppsala 1873-09-18 och i Lund 1880. Examen till rättegångsverken 1881-05-02. Extra ordinarie notarie i Göta hovrätt 1881-06-03. Vice häradshövding 1884-05-30. Extra länsnotarie i Jönköpings län 1888-10-31. Ombudsman vid riksbankens avdelningskontor i Jönköping 1888-12-29. Kronofogde i Västra härads fögderi av Jönköpings län 1895-10-11. Död ogift 1897-02-08 i Sävsjö i Vallsjö socken, Jönköpings län.
 • Axel Gabriel, född 1855-08-01 på Varplösa. Först lantbruksbiträde på Bratteborg, övertog därefter först Varplösa och sedan Hestra i Hestra socken, Jönköpings län. Agent hos livförsäkringsaktiebolaget Viktoria. Död ogift 1928-10-14 i Byarums socken (db).
 • Emil Vilhelm Alexander, född 1858. Major. Död 1915. Se Tab. 7.
 • Anna Augusta Catharina, född 1862-08-14 på Varplösa, död 1938-04-19 i Stockholm (Kungsholms förs, db nr 83). Gift 1911-12-18 i Jönköping (Stockholm, Hedvig Eleonora förs, vb) med före detta kontraktsprosten, LNO, LVO, August Sundblad i hans 2:a gifte (gift 1:o 1882-07-31 med Carolina Bergvall, född 1837-10-18 i Roma prästgård, Gotlands län, död 1909-12-17 i Barlingbo prästgård, dotter av prosten och kyrkoherden i Barlingbo pastorat av Visby stift Carl Bergvall och Christina Catharina Bolander), född 1851-02-07 i Örslösa socken, Skaraborgs län, död 1934-08-07 i Stockholm, Bromma förs (db 138) och begraven i Jönköping, Kristine förs
 • Hildur Charlotta Gustava, född 1864-05-12 på Varplösa, död ogift 1911-01-20 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs (db).
 • Anders Alexis, född 1869-12-19 och död 1878-12-08 i Jönköping.

TAB 7

Emil Vilhelm Alexander (översiktstab 5, son av Adam, tab 6), född 1858-11-28 Varplösa. Volontär vid Jönköpings regemente 1874-12-28. Mogenhetsexamen i Jönköping 1878-06-08. Elev vid krigsskolan 1878-07-14. Utexaminerad 1879-11-03. Underlöjtnant vid Jönköpings regemente 1879-11-21. Gymnastikdirektörsexamen 1884. Löjtnant 1890-04-18. Kapten i regementet 1899-10-06. RSO 1901-05-15. Major 1907-02-08. Avsked 1909-04-16. Disponent för Jönköpings gamla tändsticksfabrik 1909. Död 1915-10-18 i Jönköping. Gift i Jönköping 1893-06-04 med Gerda Elisabet Sjöberg, född 1871-01-22 i Jönköping, dotter av fabriksidkaren Arvid Leopold Sjöberg och Augusta Elisabet Lundqvist.

Barn:

 • Torgil Gabriel Alexander, född 1895. Ryttmästare. Se Tab. 8.
 • Arvid Adam Gabriel, född 1896. Löjtnant. Se Tab. 9.
 • Lilly Josefina Elisabet, född 1900-06-17 på Bellevue i Kärda socken, Jönköpings län. Gift 1925-10-11 i Jönköping med ryttmästaren Nils Erik Hugosson Tamm (se friherrliga ätten Tamm nr 395), född 1893 i Stockholm, Jacobs förs.
 • Dagmar Anna Margareta, född 1901-08-06 i Sandseryds socken, Jönköpings län, död 1902-03-26 i Jönköping.
 • Carl Ingvar Gabriel, född 1908-01-23 i Stockholm (Jönköpings västra förs, fb), död 1942-03-10 i Stockholm (S:t Görans förs, Stockholms län. db nr 76)

TAB 8

Torgil Gabriel Alexander (översiktstab 6, son av Emil Vilhelm Alexander, tab 7), född 1895-10-03 i Jönköping. Huvudman 1928. Greve. Studentexamen i Jönköping 1913-06-10. Volontär vid Skånska dragonregementet 1913-06-11. Elev vid Krigsskolan 1914-10-17. Officersexamen 1915-12-20. Fänrik vid Skånska dragonregementet 1915-12-31. Underlöjtnant vid Skånska dragonregementet 1918-01-18. Genomgick Högalids lantmannaskola 1918-10-24–1919-05-10. Löjtnant i regementet 1918-12-31. Avsked med tillstånd att inträda i regementets reserv 1920-06-04. Ledamot av Första distriktets hästpremieringsnämnd 1925. Ordförande i Jönköpings läns jaktvårdsförening 1929. Vice ordförande i svenska mosskulturföreningen 1930. Ordförande i Byarums sockens kommunalstämma samt kommunalfullmäktig. Ryttmästare i Skånska kavalleriregementets reserv 1930-11-28. Ledamot av Riksdagens andra kammare från 1933. Ordförande i Ungsvenskarne (högerns ungdomsrörelse) 1934–1941. Landstingsman från 1934. Ordförande i Jönköpings läns skogsägareförening från 1935. Ledamot av Smålands m.fl. provinsers hyoteksföreningar från s.å. Ledamot av Riksdagens förtroenderåd från s.å. Ledamot av Högerns riksorganisations överstyrelse och arbetsutskott från s.å. Vice ordförande i Jordbrukarbankens kontor i Jönköping från 1936. Suppleant i Statsutskottet 1937–1938 och i andra lagutskottet 1939. Hedersordförande i Ungsvenskarne (högerns ungdomsrörelse) 1941. Gift 1919-06-05 i Lunds domkyrka och förs (vb) med Elsa Nordenstierna, nr 2165, född 1894-11-16 Nösdala s socken, Kristianstads län, dotter av f.d. ryttmästaren vid Skånska dragonregementet, Fritz Henrik Johan Nordenstierna, och Eva Ebba Stanislas Ehrenborg.

Barn:

 • Ulla Eva Elisabet, född 1920-09-03 i Jönköpings BB (fb).
 • Birgitta Anna Katharina, född 1922-01-18 på Bratteborg i Byarums förs
 • Torgil Emil Gabriel, född 1925-03-12 på Bratteborg i Byarums förs

TAB 9

Arvid Adam Gabriel (översiktstab 6, son av Emil Vilhelm Alexander, tab 7), född 1896-12-29 i Jönköping. Greve. Studentexamen i Jönköping 1915-05-19. Officersaspirant vid Smålands artilleriregemente 1915-05-26. Elev vid krigsskolan 1916. Utexaminerad 1917-12-19. Fänrik vid Smålands artilleriregemente 1917-12-31. Underlöjtnant vid Smålands artilleriregemente 1920-01-16. Löjtnant 1921-08-29. Löjtnant vid Smålands arméartilleriregemente 1927-06-27 fr.o.m. 1928-01-01. Regementsadjutant 1928–1932. Genomgick militärförvaltningskurs 1932–1934. Kapten i Smålands arméartilleriregemente 1932-12-09. Kapten vid Bodens artilleriregemente 1934-12-31 fr.o.m. 1935-01-07. Kapten vid Smålands arméartilleriregemente 1936-06-30. RSO 1938-06-06. Kapten vid Norrbottens artillerikår 1938-10-01. Major i kåren 1940-07-01 och vid kåren 1940-10-01. Gift 1:o 1925-05-07 i Huskvarna kyrka, Jönköpings län (vb) med Mary Tham, nr 1508, från vilken han blev skild genom Tveta, Vista och Mo häradsrätts utslag 1939-08-29, i hennes första gifte (gift 2:o 1939-12-16 (Pajala, Norrbottens län, vb nr 43) med ryttmästaren vid Norrlands dragonregemente Carl Otto Smitt i hans andra gifte [gift 1:o 1926-08-07, med Karin Elisabet Östberg, född 1901-11-18], född 1900-07-02), född 1902-09-05 i Huskvarna (Hakarps förs, Jönköpings län, fb nr). Dotter av civilingenjören Adam Gustaf Sebastian Tham, och Hilma Larsson. Gift 2:o med bitr. Ewa Odelberg, född 1913-12-21 i Stockholm. Dotter av hovjägmästaren Victor Odelberg och Lybeck.

Barn:

 • 1. Rutger Gustaf Gabriel, född 1926-06-06 i Huskvarna.
 • 1. Gustaf Arvid Gabriel, född 1931-11-27, i Huskvarna.
 • 2. Johan Adam Gabriel
 • 2. Carl Wilhelm Gabriel

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: