:

Adlerbielke nr 1675

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Adlerbielke nr 1675

Adlad 1719-10-20, introducerad 1720. Utdöd 1948-12-07.


TAB 1

Anders Bengtsson, levde på 1600-talet och var bonde på hemmanet Ingared i As socken, Jönköpings län. Gift med Anna Svensdotter. Båda ligga begravna på As kyrkogård under en av deras söner år 1716 påkostad väl uthuggen gravsten.

Barn:

 • Andreas Ingerman, född 1647-08-10 på Ingared. Skolpilt i Växjö 1656. Student i Uppsala (Um.)1671-09-07. Fil. mag. i Uppsala (Um.) 1679. Prästvigd (Vsn.) 1679. Kyrkoherde i Göteryds och Traheryds församlingars pastorat av Växjö stift 1680. Prost över Sunnerbo härad 1695. Död 1732-10-29 och begraven 1733-03-06 i Göteryds kyrka, där ett epitafium över honom samt hans och hans 1:a hustrus porträtt uppsattes. Gift 1:o 1680-08-29 med Maria Unnera i hennes 2:a gifte (gift 1:o med mannens företrädare i Göteryd, prosten och kyrkoherden Andreas Andreæ Dryander, död (Vsn.) 1679-10-04), född 1646-05-16 i Växjö, död 1711-10-01 i Göteryd och begraven 1711-11-19, dotter av teol. lektorn i Växjö mag. Gislo Unnerus och Helena Eriksdotter. Gift 2:o 1713 med Dorotea Rubenia. i hennes 2:a gifte (gift 1:o med kyrkoherden i Pjätteryds pastorat av Växjö stift Sven Tiliander, född 1637, död 1706), död 1730, dotter av kyrkoherden i Vittaryds pastorat av Växjö stift Nils Rubenius och Gunilla Påvelsdotter.

Barn:

 • 1. Josua Ingerman, adlad Adlerbielke (översiktstab. 3). Född 1685-08-02. Volontär vid fortifikationen 1704-04-24. Kommenderades 1706 att såsom konduktör tjänstgöra vid Karlstens fästning. Konduktör vid fortifikationsbrigaden i Göteborg 1707-01-17. Konduktör vid fortifikationsstaten i Stockholm 1708-08-01. Löjtnant vid fortifikationen på Dalarö skans 1709-11-19. Konfirmationsfullmakt (Lk.) 1717-04-02. Minörkapten vid fältartilleriet 1717-08-22. Adlad 1719-10-20 (introducerad 1720 under nr 1675). Major vid artilleribataljonen i Finland och kommendant i Willmansstrand 1734-11-14. Major vid artilleribataljonen i Göteborg 1741-08-13. Överstelöjtnant vid artilleriet i Malmö och kommendant vid artilleriet i Malmö 1741-10-10. RSO 1748-11-07 med valspråk 'pro patria'. Överste i armén 1757-07-19. Generalmajor 1765-06-17. Avsked 1770-09-26. Död 1774-05-28 i Malmö och med sin fru begraven i murad grav i Göteryds kyrka, till vilken han gjort många föräringar. Han bevistade 1758 års fälttåg i Pommern. Gift 1712-03-07 med Maria Christina Strokirch, född 1685, död 1769-07-20 i Malmö, dotter av överkrigskommissarien Laurentz Strokirch, adlad Strokirch, nr 1082, och Christina Olderman, adlad Cronstedt, nr 1104, B.

Barn:

 • Lorentz Anders, född 1713. Löjtnant. Död 1767. Se Tab. 2.
 • Carl Fredrik, född 1720-12-10. Student i Uppsala (Um.) 1729-02-03. Auskultant i bergskollegium (Ab.) 1736-11-29. Underlantjägare i Kronobergs län (Sj) 1737-06-27. Volontär vid livgardet 1738. Förare vid livgardet 1738. Sergeant 1741. Sergeant vid artilleriet 1741. Död ogift 1742-01-02 under fälttåget i Finland.

TAB 2

Lorentz Anders (översiktstab. 3, son av Josua Ingerman, adlad Adlerbielke, Tab. 1), född 1713-03-07 i Stockholm. Student i Uppsala (Um.) 1729-02-03. Auskultant i Stockholms stads rådhus- och kämnersrätter 1734-05-03. Konstapel vid artilleriet 1736-03-02. Furir vid artilleriet 1737-02-10. Sergeant 1738-12-07. Livdrabant 1740-04-01. Sekundlöjtnant vid Savolaks och Nyslotts läns infanteriregemente 1742-04-14. Replacerad till sin förr innehavda livdrabantsbeställning 1742. Vice korpral vid Livdrabantkåren 1760-10-14. Löjtnant vid livregementet till häst 1761-09-14. Avsked 1764-05-02. Död 1767-11-10 i Stockholm. Gift 1:o 1741-08-25 med Elisabet Scharling, född 1719, död 1751-06-28, dotter av notarien Erik Scharling. Gift 2:o 1753-05-06 med Cecilia Susanna Charlotta von Hässling, född 1737-01-06 i S: t Petersburg, död 1759-11-14 Valla, dotter av medaljören och assessorn i ryska bergskollegium Daniel von Hässling.

Barn:

 • 2. Maria Josefina, född 1754-04-07 i Stockholm, död 1821-07-13 på Asa i likanämnd socken, Kronobergs län. Gift 1770-01-09 i Malmö med stadsmajoren och riddaren Sven Erik, Flodin, död 1794-02-12.
 • 2. Carl Johan, född 1755. Major. Död 1808. Se Tab. 3.
 • 2. Christina Lovisa, född 1758-01-17, död 1791-04-11 i Malmö. Gift 1773-03-07 med hovkvartermästaren Carl Gustaf Sommar.
 • 2. Catharina Fredrika, född 1759-10-10, död 1763-08-07.

TAB 3

 • Carl Johan (översiktstab. 4, son av Lorentz Anders, Tab. 2), född 1755-12-09. Antagen i krigstjänst (KrAB.) 1768-03-10. Sergeant vid major Bilangs komp. i Helsingfors (KrAB.)1769-05-12. Adjutant vid artilleriet på Gotland 1772-09-18. Underlöjtnant 1773-04-22. Löjtnant 1782-08-28. Kapten 1788-05-20. Sekundmajor vid Vendes artilleriregemente 1794-12-19. Premiärmajor vid Vendes artilleriregemente 1797-12-04. RSO 1799-11-16. Död 1808-11-01 i Kristianstad. Han bevistade kriget i Finland 1788–90. Gift 1786-01-02 i Malmö med Margareta Botilla Montell, född 1762-08-24, död 1828-09-10 å Danviks hospital, dotter av majoren vid fortifikationen och kommendanten i Malmö Per Johan Montell och Maria Pripp.

Barn:

 • Lorentz Johan, född 1786-09-03 i Malmö, Skåne. Sergeant vid artilleriet i Göteborg 1788-04-21. Avsked 1796-08-10. Sergeant vid Vendes artilleriregemente 1796-10-01. Styckjunkare vid Vendes artilleriregemente 1805-06-25. Underlöjtnant 1806-10-04. Löjtnant vid Smålands dragoners infanteribataljon 1812-07-23. Kapten i armén 1818-05-11. Kapten vid Smålands grenadjärbataljon 1822-01-15. RSO 1823-07-04. Avsked 1837-06-30. Död ogift 1871-01-05 i Jönköping. 'Han blev 1807-08-00 etter ett tappert motstånd fången av fransmännen, då de överraskade Danholmen, och återkom ur fångenskapen först 1812. '
 • Carl August, född 1788 i Malmö. Löjtnant. Tullinspektor. Död 1837. Se Tab. 4.
 • Elisabet Charlotta Aurora, född 1791-08-18 i Malmö (Kristianstad). Stiftsjungfru. Död 1888-03-18 Lunnaberg s socken, Jönköpings län. Gift 1815-02-20 på Odersberga i Fjelkestads socken, Kristianstads län med översten Gustaf Gustafschöld, nr 2107, född 1777, död 1843.
 • Peter Josua, född 1793-01-06 i Malmö, död 1793-04-28.
 • Maria Gustava, född 1794-03-24 i Malmö. Död 1877-05-03 i Lund. Gift 1821-11-27 Ingelstad s socken, Kristianstads län med landshövdingen greve Axel Gabriel De la Gardie, i hans 2:a gifte, född 1772, död 1838.
 • Peter Josua, född 1795-07-13 i Malmö. Sergeant vid Vendes artilleriregemente 1808-11-22. Fänrik vid norra skånska infanteriregementet 1816-05-28. 2. Löjtnant vid norra skånska infanteriregementet 1822-01-22. Kapten 1839-07-19. Avsked 1845-07-31. Carl XIV Johans medalj. Död ogift 1874-12-19 i Kristianstad.
 • Christina Lovisa, född 1796-09-30 i Malmö, död 1804-10-19.
 • Gustaf, född 1798 i Malmö. Löjtnant. Död 1850. Se Tab. 5.
 • Ulrika Eleonora, född 1799-06-28 i Malmö. Död 1867-11-23 Vasatorp s socken, Malmöhus län. Gift 1831-08-22 i Kristianstad med ryttmästaren friherre Kjell Salomon Bennet, nr 154, född 1797, död 1891.

TAB 4

Carl August (översiktstab. 4, son av Carl Johan, Tab. 3), född 1788-02-18 i Malmö. Kadett vid fortifikationen 1790-12-06. Vice auditör vid Vendes artilleriregemente 1808-04-09. Fanjunkare 1809-03-05 och fänrik 1809-10-13 vid konungens eget värvade regemente. Löjtnant vid konungens eget värvade regemente 1814-10-07. Avsked med tillstånd att kvarstå i armén 1819-03-27. Tullfiskal i rikets södra distrikt (KrAB:) 1825-01-18. Tullinspektor i Kristinehamn (KrAB) 1825-04-02. Död 1837-08-07 i Kristinehamn. Gift 1829-05-10 på Lyrestads gård i Lyrestads socken, Skaraborgs län med Christina Andersdotter, född 1804-11-15, död 1890-11-25 på Lyrestad, dotter av Anders Eriksson i Sörgården Hallsås i Lerums socken, Älvsborgs län och Annika Jonsdotter.

Barn:

 • Axel Johan August, född 1830-01-04. Bosatte sig i Norra Amerika. Död omkring 1890.

TAB 5

Gustaf (översiktstab. 4, son av Carl Johan, Tab. 3), född 1798-01-14. Kvartermästare vid skånska dragonregementet 1809-08-16. Sergeant vid Vendes artilleriregemente 1816-03-28. Fänrik vid Smålands grenadjärbataljon 1820-06-24. Officersexamen 1821-02-28. Löjtnant vid sistnämnda regemente 1826-03-22. Avsked 1832-01-20. Underjägare vid Böda kronopark å Öland. Död 1850-04-10. Gift 1827-09-12 Earyd med friherrinnan Carolina Christina Sparre, född 1803-09-18 Håringe, död 1874-01-19 Hornsberg, dotter av kaptenen friherre Henrik Georg Sparre, nr 11, och Vilhelmina Mariana von Norrman.

Barn:

 • Aurora Lovisa Charlotta Ulrika (Ulla), född 1828-02-10 på Earyd, död 1915-01-10 i Säters församling, Skaraborgs län (db) (EÄ på Liden vid Skövde). Gift 1855-08-12 på Hjälmsäter i Örtomta socken, Östergötlands län med majoren friherre Johan Vilhelm Fägerskiöld, nr 97, född 1826, död 1911.
 • Carl Gustaf Georg, född 1830. Furir. Död 1900. Se Tab. 6.
 • Gustava Fredrika Carolina, född 1832-12-29, död ogift 1911-12-19 i Tryserums församling, Kalmar län (db) (EÄ på Hornsberg).
 • Johan Axel Casimir, född 1835-03-23. Bosatte sig i Amerika. Död omkring 1880.
 • Sofia Elisabet (Elise), född 1845-06-24 på Håckenstad i Västra Eds socken, Kalmar län. Död 1937-03-19 i Uppsala domkyrkoförsamling (db nr 117) och begraven i Ekeby församling, Skaraborgs län (db 4 eller 7). Gift 1864-09-25 på Västergården i Härja socken, Skaraborgs län med kyrkoherden i Ekeby pastorat av Skara stift Johan Christoffer Svenander'' i hans 2:a gifte (gift 1:o 1849 med Carolina Ahlgren, född 1821, död 1859, dotter av färgerifabrikören Johan Ahlgren och C. Dahlstedt), född 1819-05-10 i Valstads socken, Skaraborgs län, död 1877-08-03 i Ekeby socken, Skaraborgs län.
 • Henrik Vilhelm, född 1849-07-04. Bosatte sig i S: t Louis i Norra Amerika. Se TAB 6B

TAB 6

Carl Gustaf Georg (översiktstab. 4, son av Gustaf, Tab. 5), född 1830-05-29. Deltog såsom frivillig i danska kriget 1848–49, varunder han 1849-07-07 befordrades till underofficer vid 5. linjeinfanteribataljonen. Erhöll 1849-08-19 avsked ur dansk tjänst. Furir vid 1. livgrenadjärregementet 1849-11-30. Avsked 1861-08-07. Erhöll Fredericiamedaljen i silver samt stora och lilla danska fälttågsmedaljen i brons. Var senare en tid inspektor vid Sörby egendom i Örtomta socken. Död 1900-06-25 i Norrköping. Gift 1858-04-05 i Stockholm med Hildegard Aurora Molander, född 1827-05-09 i Stockholm, död 1902-04-27 i Norrköping, dotter av kaptenen Sixten Molander.

Barn:

 • Edvin Sigismund, född 1859-08-23 död 1860-09-26.

TAB 6 B

Henrik Vilhelm (översiktstab. 4, son av Gustaf tab. 5). Född 1849-07-04. Bosatte sig i S:t Louis i Norra Amerika. Död 1892-07-19 i Dassel, Minnesota och begraven i Dassel, Minnesota. Gift 1872-08-16 i Duluth, Minnesota med Emma Carolina Peterson, född 1853-07-22 i Sverige (Åseda, Kronobergs län), död 1909 i Dassel, Minnesota, dotter av Peter Magnus Carlsson.

Barn:

 • Nellie Sophia, född 1875-03-01 i Duluth, Minnesota, död 1879-11-22 i Dassel, Minnesota.
 • Lillie Eva, född 1877-11-19 i Duluth, Minnesota. Död 1924-10-11 i Los Angeles, California. Gift 1895-09-19 i Atwater, Minnesota med Frank E. Andersson från Atwater.
 • Ammey Louise, född 1881-02-22 Dassel, Minnesota, död 1957-07-22 i St. Louis Park, Minnesota, USA och begraven 1957-08-25. Gift 1899-09-02 i Minneapolis, Minnesota med Frans Larson från Grove City, Minnesota, född 1877-07-30.

TAB 7

Erik Sixten (översiktstab. 4, son av Karl Gustaf Georg, Tab. 6), född 1858-07-17 i Tjällmo socken, Östergötlands län. Volontär vid andra livgrenadjärregementet 1876-03-12. Sergeant vid andra livgrenadjärregementet 1881-03-03. Studentexamen 1883-12-10. Elev vid krigsskolan 1884-07-21. Utexamen 1885-10-05. Underlöjtnant vid nämnda regemente 1885-10-30. Löjtnant 1893-03-11. Kapten 1903-10-30. RSO 1905-12-01. Avsked med skyldighet att kvarstå i regementets reserv 1909-12-31. Avsked ur krigstjänsten 1923. Död 1938-07-10 i Domkyrkoförsamlingen, Linköping (db 206) och utslocknade med honom denna adliga ätt? Se Tab. 7A. Gift 1:o 1887-06-04 i Lund med Anna Emilia (Annie) Olin, skilsmässa genom Linköpings domkapitels skiljebrev 1893-03-22 (EÄ från vilken han blev skild 1803-03-23), i hennes 1:a gifte (gift 2:o i Solna prästgård och förs, Stockholms län, med kamreraren Frans Hugo Werdenhoff, nr 833, född 1862-08-30 Hornsberg. Död 1941-03-03 i Norrtälje, jordf i Stockholm), född 1863-07-31 i Lund. Död 1915-02-24 i Stockholm. Dotter av grosshandlaren Nils Gustaf Edvard Olin och Emma Ohrman. Gift 2:o 1896-10-16 i Kettilstads socken, Östergötlands län med Hildur Emilia Beckman, född 1868-06-19 i Kettilstads socken, död 1957-12-12 i Oscars församling, Stockholm (db), dotter av godsägaren Carl Johan Beckman och Ida Matilda Wibeck.

Barn:

 • 1. Annie Elsa Elisabet Eriksdotter, född 1888-02-06 i Ledbergs socken, Östergötlands län. Stiftsjungfru. Död 1962-08-12 i Linköpings domkyrkoförsamling (db). Gift 1913-06-14 i Linköping med arkitekten, RVO, Axel Viktor Brunskog, född 1878-07-31 i Stockholm, död 1946-04-10 i Linköpings domkyrkoförsamling (db).
 • 1. Jost, född 1892-10-07 i Kristiania (enligt pastor i Gryts förs, Södermanlands län). Se Tab. 7A.
 • 2. Aina Elisabet Eriksdotter, född 1897-10-30 i Norrköping. Död 1972-08-05 i Västerleds förs, Stockholms län, med henne utslocknade troligen ätten. Gift 1920-10-16 i Linköping med löjtnanten vid andra livgrenadjärregementet Erik Gustaf Hjalmar Almquist i hans 1:a gifte, från vilken hon blev skild 1939-07-17 genom Stockholms RR:s utslag (gift 2:o 1939-08-28 med Brita Elisabeth Hellinger, 46, född 1909-09-20), född 1896-01-11 i Södertälje landsförsamling.

TAB 7A

Jost (översiktstab. 4, son av Erik Sixten tab. 7). född 1892-10-07 i Kristiania (enligt pastor i Gryts förs, Södermanlands län). Försvunnen i USA. Bankkamrer, affärsman (Trenton, NJ, USA). Gift 1918-11-30 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm med Ingrid (Inga) Minne Leontine Köhler, från vilken han blev skild 1929, född 1895-02-03 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm. Dotter av kanslirådet Sven Köhler och hans hustru Emmy, född Welin.

Barn:

 • Jost Rutger Jostson, född 1920-02-07 i Hedvig Eleonora församling, Stockholm (fb). Studentexamen vid Högre allmänna läroverket å Östermalm, Stockholm våren 1938. Stud. vid Handelshögskolan i Stockholm. Död 1948-12-07 i Oscars förs, Stockholm (db nr 368), med honom utslocknade troligen adliga ätten Adlerbielke, nr 1675. Gift 1948-05-28 i Oscars förs, Stockholm (vb nr 231) med Ella Marianne Sandström, född 1924-07-02 i Lunds domkyrkoförs (gift 2:o 1950 i Paris med konstnären Milton Goldring från Amerika). Dotter av läroverksadjunkten Gunnar Erik Israel Sandström o h h distriktstandläkare Inga Ragnhild Malmros.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: