Horn af Björneborg nr 9

Från Adelsvapen-Wiki

Vapensköld för grevliga ätten Horn af Björneborg nr 9

Grevliga ätten Horn af Björneborg nr 9 †

Grevlig 1651. † 1657.

TAB 1

Gustaf Horn af Björneborg
Gustaf Carlsson Horn af Kanckas, greve Horn af Björneborg (son av Carl Henriksson Horn), född 1592-10-23 på Örbyhus i Vendels socken, död 1657-05-10 i Skara. 1618 utnämnd till kammarjunkare hos Gustaf II Adolf, vars förtroende och vänskap han förvärvade sig i den grad, att konungen plägade kalla honom sin »högra hand». Såsom ett bevis på denna tillförsikt anförtrodde honom Gustaf Adolf såväl underhandlingarna om sitt frieri som krigshärarna i Livland och Preussen. 1651 upphöjdes han till greve af Björneborg, och erhöll en mängd kronogods i Finland till förläning. Två år senare utnämndes han till riksmarsk, generalfältherre och president i krigskollegium. Gift 1:o 1628-07-22 i Stockholm med friherrinnan Christina Oxenstierna, dotter av rikskansleren, greve Axel Oxenstierna och Anna Bååt. Gift 2:o 1643-07-09 i Stockholm med Sigrid Bielke af Åkerö, dotter av Nils Turesson Bielke af Åkerö och friherrinnan Catharina Oxenstierna.

Barn i gifte 1:o med Christina Oxenstierna:

 • Agneta Horn af Björneborg, född 1629-08-18 i Riga, död 1672-03-18 i Stockholm. Gift 1648-06-21 i Stockholm med översten Lars Jespersson Cruus
 • Axel, född 1630, död 1631.

Barn i gifte 2:o med Sigrid Bielke af Åkerö:

 • Anna Catharina, född och död 1644.
 • Christina, född och död 1646 (tvilling).
 • Ebba Sigrid, född och död 1646 (tvilling).
 • Helena, född 1647, död 1648.
 • Maria Eleonora, född 1648, död 1652.
 • Gustaf Carl, född 1650, död 1654.
 • Evert, född 1652, död 1654.
 • Eva Horn af Björneborg, född 1653-09-14 i Riga, död 1740-02-08 i Stockholm. Gift 1669-09-28 med kungliga rådet och fältmarskalken, greve Nils Bielke.
 • Hedvig Lovisa Horn af Björneborg, född 1655-09-14 i Stockholm, död ca 1715/16. Gift 1:o 1682-12-21 i Stockholm med översten, friherre Ture Sparre. Gift 2:o 1689-07-09 med generallöjtnanten och guvernören, friherre Bernhard von Liewen.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.. Denna artikel innehåller information och citat hämtade från Svenskt biografiskt handlexikon