:

Von Schaeij nr 1941

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten von Schaeij nr 1941 †

Adlad 1751-11-25, introducerad 1752. Utdöd 1805-10-13. Den adopterade grenen adlad 1784-09-25, introducerad 1786. Utdöd 1806-03-22.

En tredje son till stamfadern var direktören vid Jäders kronobruk Vilhelm Schaeij, född 1652, död 1689. Gift med Anna Erdtman, född 1649, död 1694. Deras son, ryttmästaren vid gröna dragonregementet Peter Vilhelm Schaeij, död 1747-05-16, adlades med bibehållande av namnet 1720-06-18, men tog icke introduktion.1]


1SK. 2Arboga kyrkoarkiv. 3Um. 4At (P). 5Öä. 6Kp. 7Släkten Noreen.

TAB 1

Peter Schaeij, född 1613-09-22 i staden Bommel i Geldern. Inkom till Sverige och blev handlande och rådman i Arboga. Kunglig faktor över Jäders kronobruk i Västmanland. Död 1673-05-12 i Arboga och begraven samma år 1/6 i Arboga kyrka. Lasse Lucidor har skrivit en gravskrift över honom. Gift på 1640-talet med Margareta Heijdrath, dotter av anläggaren av Jäders bruk, Hans Heijdrath.

Barn:

 • Johan Schaeij, född 1650. Rådman. Se Tab. 2
 • Peter Schaeij, född 1658. Borgmästare. Död 1737. Se Tab. 4.

TAB 2

Johan Schaeij (son av Peter Schaeij, Tab. 1), född 1650. Råd- och handelsman i Arboga. Gift 1:o med Margareta Ahlman, född 1659 i juni, död 1709-11-03 i Arboga2. Gift 2:o med Anna Christina Lindman, född omkring 1673, död 1722-10-17 i Arboga.2

Barn:

 • 1. Peter Schaeij, adlad von Schaeij, till Riddersberg i Rogberga socken, Schedingsnäs i Forsheda socken, Fylleryd i Torskinge socken och Kylehov i Hångers socken (alla i Jönköpings län). Döpt 1700-04-21 i Arboga. Student i Uppsala3 1713-03-31. Skrivare vid Västerås landskansli. Auskultant i Svea hovrätt 1721. Vice häradshövding i Hälsingland 1723-01-00. Vice borgmästare i Söderhamn 1731. Häradshövding i Tveta, Mo och Västra härader av Jönköpings län 1732-02-28. Adjungerad ledamot i Göta hovrätt 1736-03-26. Assessor därstädes 1746-11-11. Adlad 1751-11-25 (introducera 1752 under nr 1941). Hovrättsråd i nyssn. hovrätt 1752-05-28. Vice president därstädes 1753-07-26. Död 1761-03-12 i Stockholm under riksdagen och begraven samma år 13/12 i Rogberga kyrka. 'Han förrättade 1718 landssekreterartjänsten i Västerås län och var 1731 riksdagsfullmäktig i borgarståndet för städerna Söderhamn och Hudiksvall. Blev dessutom brukad i många kommissioner och förrättningar.' Gift 1725-07-22 i Söderhamn med Catharina Janzonia, född 1707-12-00, död 1776-12-24 på Riddersberg och begraven 1777-01-08, dotter av häradshövdingen i Hälsingland Peter Janzonius. Hon gav 1736 altarkläde till Forsheda kyrka

Barn:

 • Eleonora, född 1727, död 1755-08-31 i Göteborg. Gift 1742-12-30 i Jönköping med häradshövdingen i Norra Halland, assessorn Bleckert Göthe i hans 1:a gifte (gift 2:o 1756 med Anna Sofia Iggström)5, född 1713-02-17, död 1790-01-30 i Linköping, kusins son till kommendören Johan Alexander Göthe, adlad Götherhielm.
 • Johan Vilhelm, född 1730. Hovrättsråd. Död 1805. Se Tab. 3.
 • Petronella Catharina, född 1733-03-27 på Västansjö i Rogberga socken, död där 1734-08-30.
 • Lovisa, död späd.
 • Anna Petronella Catharina, född 1736-02-22 på Västansjö, död 1761-12-29 i Stockholm. Gift 1757-12-22 på Schedingsnäs med hovrättsrådet Jonas Linnerhielm, i hans 1:a gifte, född 1730, död 1783.
 • Judit Lovisa, född 1738-12-24 på Västansjö, död 1770-01-03 på Schedingsnäs och begraven samma år 10/1. Gift 1767-10-27 på Schedingsnäs med majoren Bengt Lagercrantz, nr 1011, i hans 1:a gifte, född 1737, död 1801.
 • Ingrid Charlotta, född 1740-09-16 på Västansjö, död där 1741-02-20.
 • Ulrika, död 1745-03-13 på Västansjö och begraven samma år 19/3.

TAB 3

Johan Vilhelm (son av Peter Schaeij, adlad von Schaeij. Tab. 2), till Riddersberg. Född 1730-02-00. Student i Lund4 1746-09-26. Auskultant i Göta hovrätt 1747-10-02. Notarie vid kriminalprotokollet därstädes 1750-10-05 och vid civilprotokollet 1754-05-06. Protonotarie 1756-04-29. Adjungerad ledamot samma år 10/8. Sekreterares fullm. 1761. Tjänstfri för sjuklighet 1762. Assessor i samma hovrätt samma år 29/6. Hovrättsråd därstädes 1770-03-06. Avsked 1772-10-28. Död 1805-10-13 på Riddersberg, begraven samma år 27/10 utan söner och slöt således denna ättegren. Gift på 1760-talet med Catharina Ullholm i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1754 med bruksägaren Nils Koch i hans 2:a gifte, född 1707, död 1762, farfader till majoren Nils Koch, adlad von Koch), född 1736, död 1767-12-26, dotter av prosten och kyrkoherden i Högsäters pastorat av Karlstads stift Magnus Svensson Ullholm och Ellika Johansdotter Kjellman.

Barn:

 • Petronella Catharina, född 1766-04-15 på Riddersberg, död 1849-04-02, den sista av namnet. Gift 1788-06-10 på Schedingsnäs med kaptenen friherre Knut Gustaf Sparre, född 1763, död 1837.

Den yngre eller adopterade ättegrenen.


TAB 4

Peter Schaeij (son av Peter Schaeij, Tab. 1), född 1658-11-12 på Jäders bruk. Handelsman i Karlshamn. Postmästare därstädes 1711–17256. Politie- och handelsborgmästare därstädes 1719-11-17. Död 1737-12-11 i nämnda stad. Gift 1681-06-15 Snäckestad s län med Elisabet Broome, född 1661-07-30 på sistnämnda ställe, död 1726-07-03, dotter av engelsmannen Tomas Broome och Johanna Danielsdotter Lange.

Barn:

 • Johan Petersson Schaeij, född 1691-02-18 i Karlshamn. Student i Uppsala3 1709-01-10. Häradshövding i Östra, Medelstads, Bräkne och Listers härader 1716-01-10. Häradshövding i endast Östra härad (Blekinge län) 1718-10-11. Återfick sin förra domsaga 1719. Död 1738-04-04. Han bodde Ryedal ). Gift 1:o 1717-03-28 i Kalmar med Anna Saur i hennes 2:a gifte (gift 1:o med kommissarien Alexander Mühlenbourk, död 1715-08-16 Ebbetorp ), född 1687, död 1720-02-20 på Ebbetorp. Gift 2:o 1721-05-03 Ryssbylund med friherrinnan Anna Beata Cronhjort, född 1696-01-11, död 1764-03-00 och begraven samma år 3/4 i Gammalstorps kyrka, dotter av generalmajoren och landshövdingen Abraham Cronhjort, friherre Cronhjort, och Brita Skyttenhielm.

Barn:

 • 2. Johan Schaeij, adlad och adopterad von Schaeij, född 1727-05-01 på Ryedal. Student i Lund4 1741-07-19. Volontär vid fortifikationen 1743-01-03. Förare vid Bousquets regemente 1745-06-13. Fänrik vid samma, då kronprinsens regemente, 1749-05-21. Löjtnant därstädes 1752-06-11. Löjtnant vid Lilliesvärdska, sedan prins Fred rik Adolfs regemente 1760-04-19. Kapten vid Skaraborgs regemente 1762-12-31 och vid Upplands regemente 1765-12-21. Majors avsked 1768-04-19. RSO 1770-04-28. Adlad 1784-09-25 och adopterad på sina fränders adlad ätt von Schaeij (introducerad 1786-04-28). Död 1806-03-22 på Danviks hospital vid Stockholm, där han var inköpt på fribröd samt slöt såsom sonlös själv sin adlad ättegren, ävensom hela ätten på svärdssidan, varför vapnet vid jordfästningen samma år 29/3 i Ladugårdslandskyrkan efter hållet tal krossades av ryttmästaren Sam. Stierneld. Gift 1:o 1766-06-03 i Stockholm med Ulrika Eleonora Olivecrona i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1754-07-08 med löjtnanten Johan David Utter, född 1723, död 1764), född 1726-04-06, död 1789-09-17 Ekebyhov, dotter av landshövdingen Isak Perman, adlad Olivecrona, och Sara Christina Schwede. Gift 2:o 1796-03-13 på Karlsnäs i Ronneby socken, Blekinge län med Marta Christina Sidonia Frost, också i hennes 2:a gifte (gift 1:o med livdrabanten Fredrik Henrik Scheffer, född 1754, död 1787), död 1825-08-12 i Stockholm, dotter av källarmästaren Johan Frost och Sidonia Skog.

Barn:

 • 1. Anna Beata, född 1767-04-10 Gavel. Stiftsjungfru. Död 1817-02-14 i Stockholm. Gift 1792-04-26 med kaptenen och tullinspektören vid Sandhamn Gabriel Gottlob Noréen, född 1758-11-08 i Helsingfors, död 1830-08-11 i Stockholm.7
 • 1. Carolina Gustava, född 1770-01-14 i på Gavel. Stiftsjungfru. Död ogift 1789-09-18 på Ekebyhov.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: