:

Sparre nr 111

Från Adelsvapen-Wiki

Vapensköld för Grevliga ätten Sparre nr 111
Vapensköld för Grevliga ätten Sparre nr 111

Grevliga ätten Sparre nr 111 †

Grevlig 1797-11-01. † 1812-02-07

Fredrik Sparre, greve Sparre (son av Fredrik Henrik Sparre, se friherrliga ätten Sparre nr 11), till Åkerö. Född 1731-02-02. Extra kanslijunkare i presidentskontoret av k. kansliet 1747. Hovintendents fullm. 1748-03-15. Äm- nessven i VA s. å. 29/10. Kavaljer hos kronprinsen, sedermera konung Gustaf III 1756-03-10. Extra ordinarie kansliråd 1770-03-23. RNO 1772-11-30. Hovkansler 1773-06-23. KNO 1776-11-23 med valspråk: Fide stabili. LVA 1779-11-21 (preses 1781 och 1790). Riksråd 1781-06-26. Guvernör för kronprinsen, sedermera konung Gustaf IV Adolf s. å. 1/7. RoKavKMO med samma valspråk 1782-09-01. Nedlade nämnda guvernörsbefattning 1787-07-16. Entledigad från riksrådsämbetet 1789-05-15. Ledamot av konungens högsta domstol s. d. Änkedrottningen Sofia Magdalenas överstemarskalk 1792-04-16. Rikskansler s. å. 16/7. Ledamot av allmänna ärendenas beredning s. d.2, greve 1797-11-01 (introd. 1802 under nr 111). Nedlade rikskanslersämbetet 1797-12-17. Död 1803-01-30 på Åkerö och ligger jämte flera av Sparreätten begraven i Åkerögraven eller under det nuvarande altarkoret i Bettna kyrka. 'Han bevistade flera riksdagar och var därunder ledamot i åtskilliga deputationer samt valdes 1770-01-19 av ridderskapet och adeln till en av dess fullmäktige i riksens ständers bank, varmed han fortfor till 1781. Förestod från början av år 1771 till medlet av 1781 såsom chef utrikesexpeditionen. Uppdrogs 1782 att besörja författandet av en medaljhistoria över konung Gustaf III:s regering, förordnades 1783 att under konungens och riksrådet greve Creutz' frånvaro mottaga och besvara de främmande ministrarnas andraganden, ävensom att under broderns, riksrådet friherre Carl Sparres utrikes vistelse vara Åbo universitets kansler. HLFrKA och HLVHA 1786-03-20. Var flera gånger under konungens frånvaro medlem av den t. f. regeringen, kallades till vittne vid kronprinsen Gustafs födelse 1799 och förestavade vid 1800 års riksdag konung Gustaf IV Adolfs dess ed. Bodde efter avskedstagandet på sitt vackra Åkerö, som han fått med sin första fru. Död 1803-01-30 på Åkerö. Gift 1:o 1761-10-29 med sin syssling grevinnan Brita Christina Sparre af Sundby, dotter av generalmajoren och överståthållaren greve Axel Sparre af Sundby och grevinnan Christina Margareta Augusta Törnflycht. Gift 2:o 1784-07-13 Penningby med friherrinnan Sigrid Charlotta Wrede af Elimä, dotter av generalen friherre Fabian Casimir Wrede af Elimä och hans 1:a fru friherrinnan Catharina Charlotta Fleming af Liebelitz.

Barn i gifte 1:o:

  • Ulrika Augusta, född 1762-10-06, död 1792-04-28 Nynäs. Gift 1783-10-26 i Stockholm med majoren friherre Carl Reinhold Wrangel af Sauss.
  • Ebba Maria, till Åkerö. Född 1764-03-02, död 1837-04-05 i Stockholm. Gift 1803-07-01 på Åkerö med hovmarskalken Fredrik Fabian Montgomery.

Barn i gifte 2:o:

  • Sixten Carl, född 1786-01-12 i Stockholm, död ung.
  • Gustaf Adolf, född 1787-03-17 i Stockholm. Kanslist vid kanslistyrelsen 1810-04-06. Död ogift 1812-02-07 på serafimerlasarettet i Stockholm till följd av ett pistolskott, vilket han den 21 januari själv tillfogat sig ej långt från Hagalund utanför Norrtull.
  • Ottiliana Catharina Matilda, född 1793-02-10 i Stockholm. Hovfröken hos änkedrottningen Sofia Magdalena. Död 1874-01-24 i Sala. Gift 1816-06-27 i Nyköping med kammarherren greve Lorentz Johan Creutz.
  • Stanislava Charlotta Augusta, född 1794-08-07, död ogift 1827-05-22 i Nyköping.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: