:

Berendes nr 55

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Berendes nr 55 †

Naturaliserad 1574-08-09, introducerad 1625. Den siste manlige medlemmen upphöjd i friherrlig värdighet 1654-02-13.

Ätten, vars namn oftast skrives Berndes, är införd på riddarhuset under namnet Berendes, vilket torde varit det ursprungliga.


TAB 1

Johan Berendes. Levde på 1500-talet och härstammade trän en adlad ätt, som var kommen från Franken till Brandenburg.

Barn:

  • Jakob Johansson Berendes. Levde på 1500-talet. Gift med Anna von der Lühe, som levde änka 1599.
  • Johan Jakobsson Berendes, naturaliserad Berendes, till Strömsberg i Borga socken, Finland samt Essemäggi, Estland och Fohre i Kegels socken, Estland och Reggafer i Ampels socken, Estland. Av kejsar Carl V förordnad till notarius publicus 1553. Inkallades 1554 från Brandenburg av konung Gustaf I att vara hans söners, hertigarna Magnus' och Carls lärare. Hertig Magnus kansliskrivare 1662. Konung Johan III:s sekreterare (W. G. Lagus, Finska adelns gods och ätter.) 1568-09-29. Adlad 1574-08-09 (sonsönerna introducerade 1625 under nr 55). Slottslofven på Reval 1574-08-16. Konfirmationsfullmakt 1575-09-30. Avsked 1580-09-03, men ånyo i samma beställning 1580-11-00. Kommissarie till fredshandeln med Ryssland 1583-07-01, 1585, 1586-06-00 och 1593-08-31. Upptagen i beställningsregistret ännu 1598. Omtalas såsom nyligen död i ett brev 1602-07-05 av vilket jämväl framgår att Anna Bengtsdotter (Tre löv), vilken brukar uppges såsom hans 2:a hustru, i verkligheten varit gift med en tidigt avliden son till honom [Bbl]. Enligt en annan uppgift (At. (Sch).) var han dock död före 1599-04-26. Gift med Christina Bäär.
  • Joakim, till Strömsberg samt Essemäggi, Fohre och Reggafer. Slottslofven på Viborg 1611-09-29 och på Koporje 1614–1615. Erhöll befallning att rannsaka om resten i Koporje län 1616-02-26. Kommissarie vid gränsläggningen mellan Sverige och Ryssland 1617, vilken förrättning avslutades 1618-03-30. Kammarråd 1618-03-12. Ståthållare på Riga slott 1622-08-19. Tillika rättegångskommissarie i Livland 1622-08-23 och häradshövding i Savolaks 1622-09-08. Död 1623-09-11 i Riga [Bbl]. Han erhöll(Al.) i förläning Arnö hus och gård i Holms socken, Uppsala län, vilket gods han dock 1621-04-16 måste avstå till Filip Scheiding, Kuddby socken, Östergötlands län 1618-09-12, vilken förläning återkallades 1622-06-08, och Väntholmens gård i Hillersjö socken, Stockholms län 1621-03-28, vilken återkallades 1623-05-30. Gift 1:o med Anna von Rosen, död 1604-11-26, dotter av lantrådet Johan von Rosen, till Sonorm, och Gertrud Brakel af Walküll. Gift 2:o 1609-01-08 med Gertrud von Ungern i hennes 2:a gifte (gift 1:o med ryttmästaren Henrik Wrede, död 1605-09-17 i slaget vid Kirkholm, stamfader för friherrliga ätten Wrede, nr 44), död 1649-10-13. Dotter av Fabian Jurgensson von Ungern till Eichenangern och Allendorf och Gertrud Georgsdotter von dem Wolde.
  • 1. Johan, född 1603. Riksråd och överståthållare. Död 1652. Se Tab. 2.
  • 2. Fabian, friherre Berendes, född 1610, död 1670. Se friherrliga ätten Berendes, Tab. 1.
  • 2. Gustaf Adolf, född 1614-07-07 på Koporje slott, död 1619 fredagen före advent och begraven 1619-12-03 i Storkyrkan, Stockholm.
  • 2. Christina, född 1616-02-03, död 1630-06-23 i Stockholm.

TAB 2

Johan (son av Joakim, Tab. 1), till Strömsberg i Borgå socken, Finland, Sollentunaholm i Sollentuna socken, Stockholms län, Hovsta i Björkviks socken, Södermanlands län och Öster Djula i Stora Malms socken, Södermanlands län samt Näsgård i Husby socken, Kopparbergs län. Född 1603-09-08 på Strömsberg. Kaptenlöjtnant vid general Mac-Dougalls regemente 1627. Kapten general Mac-Dougalls regemente 1628. Kammarråd 1632-05-00. Häradshövding i Halikko härad, Finland 1633. Assessor i bergsamtet 1637-02-14. Vice president i bergsamtet 1641-04-15. Tillika landshövding i Kopparbergslagen och vid Salberget 1641-04-15. Förnyad fullmakt härå 1641-11-01. Riksråd 1651-04-10. President i kommerskollegium 1651-08-27. Tillika överståthållare i Stockholm 1652-01-29. Död i Stockholm 1652-02-10 och begraven 1652-12-19. Storkyrkan (Storkyrkans i Stockholm arkiv.) samt sedermera nedsatt i ett av honom byggt gravkor vid Sollentuna kyrka, varest ock hans vapen uppsattes [Ak). Han sändes 1633 såsom legat till Ryssland för att notiticera konung Gustaf II Adolfs död samt ordnade med anläggandet av Falun 1642.' Gift 1:o 1630-07-06 i Nikolai församling, Stockholm med Margareta Wildeman, född 1605-06-14, som dog efter blott 16 veckors äktenskap, dotter av ståthållaren Arvid Wildeman, och Anna Björnram. Gift 2:o 1634-12-14 i Nikolai församling, Stockholm med friherrinnan Ingeborg Kurck, död 1654-10-05 och begraven i Sollentuna kyrka, dotter av riksrådet och presidenten Jöns Knutsson Kurck, friherre Kurck, och hans 1:a fru, friherrinnan Märta Oxenstierna (af Eka och Lindö, nr 1).

Barn:

  • 2. Joakim, död som ung före fadern.
  • 2. Märta, friherrinna Berendes. Se friherrliga ätten Berendes, Tab. 2.
  • 2. Anna, friherrinna Berendes. Se friherrliga ätten Berendes, Tab. 2.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: