:

Sparre af Sundby nr 63

Från Adelsvapen-Wiki

Grevliga ätten Sparre af Sundby nr 63 †

Grevlig 1719-04-17, introd. s. å. Utdöd 1772-01-19.

1At (Sch). 2At (So). 3Um. 4At (P). 5SAB.

TAB 1

Erik Sparre, greve Sparre af Sundby (son av Axel Carlsson Sparre, friherre Sparre, se friherrliga ätten Sparre, Tab. 35), till Sundby i Öja socken Södermanlands län och Fånö i Lots socken Uppsala län, som han fick genom sitt första gifte. Född 1665-07-15. Kornett vid karelska kavalleriregementet 1682-01-12. Fänrik vid O. W. Königsmarcks (sedan Surbecks och Furstenbergs) regemente i fransk tjänst 1683. Löjtnant vid förutn. kavalleriregemente 1685-12-21. Sekundkapten vid nyssn. franska regemente 1688. Kapten därst. 1690 major. Överste för ett eget regemente, sedan kallat Royal Suédois 1694-10-24. Brigadier av franska infanteriet 1701 överste för pommerska infanteriregementet 1703-04-08. Fransk maréchal de camp 1704. Generallöjtnant i franska armén 1707. Generallöjtnant i svensk tjänst samt överste för Närkes och Värmlands tremänningsinfanteriregemente 1712-12-04. Ministre plénipotentiaire till fredsverket mellan kejsaren och konungen av Frankrike i Baden 1714-01-20. Avsked ur fransk tjänst s. å. Extra ordinarie ambassadör till franska hovet s. å. 19/12. Rappellerad 1716-10-28. General av svenska infanteriet 1717-12-07. Riksråd och kansliråd 1718-12-30. Greve 1719-04-17 (introd. s. å. under nr 63). Ambassadör till kejserliga hovet 1719. Fältmarskalk s. å. 14/12. Extra ordinarie ambassadör till franska och storbritanniska hoven 1720-10-12. Död 1726-08-04 i Stockholm och ligger jämte sina båda fruar begraven i Sparregraven i Öja kyrka. 'Han bevistade under franska tjänsten med mycken tapperhet flera fälttåg, däribland mot hertigen av Savojen m. fl. andra. Likaledes under den svenska tjänstgöringen Thorns belägring samt bar på sin kropp många ärr efter blessyrer. Skickades 1712 av svenska regeringen till Frankrike för att skaffa subsidier, vilket efter önskan så utföll, att franska kronan strax till Hamburg översände 200,000 rdr. Gjorde sig känd för sin kvickhet och sina lyckliga infall, men stod utan anledning å sin sida i mycken ogunst hos sin första svärmoder, den stolta grevinnan Wrede, som han sökte blidka genom att helt och hållet ägna henne sin son, som blev kallad Wrede-Sparre.'. Gift 1:o 1707-03-03 i Stockholm med grevinnan Sofia Wrede, född 1676-02-12 på Wiborgs slott, död 1708-12-14 efter barnsäng, dotter av k. rådet och presidenten Fabian Wrede af Elimä, greve Wrede nr 27, och friherrinnan Brita Cruus af Gudhem nr 14. Gift 2:o 1710-04-28 med sin svågers syster, grevinnan Christina Beata Lillie i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1696-02-11 i Stockholm med överstelöjtnanten Carl Filip Sack nr 63, född 1660, död 1708), född 1677-12-15, död 1727-06-05, dotter av landshövdingen greve Axel Lillie nr 17, och grevinnan Maria Elisabet Stenbock nr 12.

Barn:

  • 1. Axel (Wrede-Sparre), född 1708. Generalmajor. Och överståthållare. Död 1772. Se Tab. 2.
  • 2. Ulrika Lovisa. Född 1711-05-23, död 1768-12-14. Gift 1727-08-27 med riksrådet och kanslipresidenten, greve Carl Gustaf Tessin, född 1695, död 1770.

TAB 2

Axel Wrede-Sparre (son av Erik Sparre, greve Sparre af Sundby, Tab. 1), till Sundby och Fånö (fäderne- och mödernearv) samt Östanå i Kulla socken Stockholms län, som han fick i testamente efter sin morfader, och Nynäs i Ösmö socken Stockholms län, som han erhöll genom sitt gifte, ävensom Åkerö i Bettna socken Södermanlands län, som han köpte av sin svåger C. Gift Tessin. Född 1708-12-01 i Stockholm. Student i Uppsala3 1716-11-11. Volontär vid livregementet till häst 1728 korpral därst. 1729-04-30. Adjutant 1733-09-10. Löjtnant 1734-12-19. Regementskvartermästare 1743-04-26. Ryttmästare 1744-01-20. Överstelöjtnant vid Västgöta kavalleriregemente 1747-11-03. RSO 1748-11-07. Överste för nämnda kavalleriregemente 1749-09-25. Generalmajor av kavalleriet 1760-07-28. President i krigskollegium 1768-07-11. KmstkSO s. å. 28/12. Överståthållare i Stockholm 1770-01-07. Riddarhusdirektör s. å. Död 1772-01-19 i Stockholm1 och slöt på svärdssidan grevliga ätten Sparre af Sundby, varför vapnet vid jordfästningen krossades av landshövdingen friherre Dan. Tilas. 'Greve Wrede-Sparres hus var på sin tid ett av de mest aktade i Sverige, ty dess ton var god, då hovet ansågs vara motsatsen.'. Gift 1735-10-05 med grevinnan Christina Margareta Augusta Törnflycht, född 1714-09-27 död 1780-01-29 i Stockholm1, dotter av riksrådet Olof Törnflycht, friherre och greve Törnflycht, och grevinnan Hedvig Ulrika Posse.

Barn:

  • Ulrika Sofia, född. 1736-07-21 i Stockholm, död 1765-05-23 i Malmö och begraven s. å. 3/6 i S:t Petri kyrka därst. Gift 1762-10-14 i Stockholm med generalmajoren och landshövdingen friherre Carl Adlerfelt, i hans 3:e gifte, född 1719, död 1769.
  • Carl Axel Sigge, född 1738-03-01 i Stockholm2 Maria förs. i Stockholm. Student i Uppsala3 1752-07-11. Sergeant vid kronprinsens regemente 17554. Fänrik därst.4 1757-01-21. Löjtnant därst. Aide de camp i fransk tjänst 1759. RSO s. å. 28/4. Död ogift 1759-10-27 i Frankfurt am Main av svåra blessyrer, erhållna i bataljen vid Bergen den 13 april s. å.
  • Erik, född 1739-08-03, död 1748-08-03.
  • Brita Christina, född 1741-11-01. Hovmästarinna hos drottningen5 1765-12-16. Död 1766-05-27 i Stockholm och ligger jämte sin man begraven i Åkerögraven under koret i Bettna kyrka. Gift 1761-10-29 med sin syssling rikskansleren friherre Fredrik Sparre, greve Sparre, i hans 1:a gifte, född 1731, död 1803.
  • Ebba. Född 1742-12-03. Stiftsjungfru. Död 1749-04-08.
  • Lovisa Augusta, född 1745-09-14. Statsfru hos drottning Sofia Magdalena. Död 1817-09-16 i Stockholm och begraven i Sparreska graven i Öja kyrka. Hon försålde året före sin död det gamla fädernegodset Sundby. Gift 1763-12-13 med en av rikets herrar, fältmarskalken greve Johan August Meijerfeldt, född 1725, död 1800.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: