Ruuth nr 690

Från Adelsvapen-Wiki

0690.jpg


Adliga ätten Ruuth nr 690 †

Ånyo adlad 1659-06-19, introducerad 1664. Utdöd 1808-10-05.


TAB 1

Bartold Ruuth, adlad Ruuth (son av Peter Ruuth, se adliga ätten Ruuth i Finland, Tab. 7), till Ekskogen i Garns socken, Stockholms län som han fick med sin hustru, samt Bergstad, Järnböle, Hornhatt och Veckjärvi, alla i Borgå socken, Finland. Född 1626. Kammarskrivare i kammarkollegii 3:e provinskontor 1646 och i 1:a avräkningskontoret 1648-02-07 kammarskrivare i kommerskollegium 1651. Avgick 1652. Tillförordnad generalkamrerare 1653-11-06. Revisor 1657-06-30. Tjänstlös 1658–1666. Fick 1659-06-19 förnyelse på sitt gamla adelskap (introd. 1664 under nr 690). Assessor i kammarrevisionen 1666-07-27. Tillika direktör över tjär-kompaniet. Direktör i tjär-kompaniet revision 1677-11-02. Kammarråd 1680-09-08 men tillträdde ej. Deputerad över kommerssakerna 1681-05-18. Ledamot av reduktionskommissionen 1683-01-23 [Ak.]. Död 1707-05-16 i Stockholm och begraven i Maria kyrka. Förutom ovannämnda egendomar ägde han i Finland Muljala i Kides pogost och flera frälsegods i Ilomants pogost, alla i Kexholms län, vilka han köpte av överstelöjtnanten Mårten Cronstierna resp. 1685 och 1696, samt i Sverige flera gårdar i Össebygarns, Alunda och Vesslands socknar i Uppland ävensom Vassarp i Hakarps socken, (Rf.) Jönköpings län. Gift 1651-09-14 med Anna Rosenblad, död 1707-05-21, dotter av majoren Simon Simonsson Rosenblad och Sigrid Rosenbanér, som var dotter till ståthållaren på Älvsborgs slott, amiralen Hans Nilsson till Helgö, vilken 1607 adlades, men ej blev introducerad. Anna Rosenblad var ofrälse, varför mannen fick 1667 den 19 mars kunglig resolution, att hans barn med henne skulle njuta säte och stämma på riddarhuset.

Barn:

 • Margareta, född 1652-06-20 död 1653-04-19.
 • Peter, född 1653-08-10, död 1656-04-06.
 • Simon, född 1656. Vice president. Död 1701. Se Tab. 2
 • Sigrid, född 1658-03-03 Benhamra, död ogift 1675-03-14 i Stockholm och begraven 1675-08-15 i Maria kyrka. Var förlovad med en överstelöjtnant von der Pahlen.
 • Ebba, född 1660-07-26, död 1682-01-22 Gift med bankosekreteraren Nils Krabbe, adlad Krabbenström, född 1647, död 1683.
 • Anna Christina, född 1663-11-22, död ogift 1681-02-01. Var förlovad med referendarien Hans Pahl.
 • Beata Elisabet, född 1672-09-28, död 1749-11-01 i Rö socken, Stockholms län och begraven 1749-11-10 i Rö kyrka. Gift 1689-02-12 med överstelöjtnanten Sven Larsson, adlad Sölfverberg, i hans 2:a gifte, född 1653, död 1727.

TAB 2

Simon (son av Bartold Ruuth, adlad Ruuth, Tab. 1), till Villilä och Immola i Masku socken, Finland. Född 1656-11-10 i Stockholm. Student i Uppsala (Rf.) 1670-01-28. Auskultant i Svea hovrätt. Hovjunkare 1680-04-27. Assessor i Åbo hovrätt 1683-04-24. Vice president i Åbo hovrätt 1694-01-18. Död 1701-08-21, i Åbo och begraven i Maria kyrka i Stockholm. Han var ansedd såsom en av Sveriges skarpsinnigaste och skickligaste jurister på sin tid. (Rf.) Gift 1681-11-10 med Christina Sneckenberg, född 1665-02-25, dotter av kunglig räntmästaren Jakob Snack, adlad Sneckenberg, och Carin Eriksdotter.

Barn:

 • Bartold, född 1683. Statskommissarie. Död 1739. Se Tab. 3
 • Jakob, född 1684-05-03, död 1684-09-01.
 • Anna, född 1685-06-14, död 1696 och begraven 1696-10-22 i Åbo domkyrka
 • Jakob, född 1686-07-15. Student i Åbo 1697 (Lå.). Uppgives varit fänrik vid livgardet, men finnes ej hos Ridderstad. Död ogift 1708 i Riga.
 • Catharina, född 1687-08-19, död ogift 1740-11-00.
 • Carl, född 1688-11-30. Student i Uppsala 1701-10-26. Arklimästare vid amiralitetet. Död 1715 under en resa till Spanien.
 • Gustaf Samuel, född 1690-08-25. Student i Åbo. Anställd i kansliexpeditionen hos svenska envoyén Palmqvist i Holland 1706 och 1707. Extra ordinarie tjänsteman i statskontoret 1709. Registraturskrivare i statskontoret 1710-01-04. Ordinarie kammarskrivare 1713-09-25. Förste notarie i kammarrevisionen 1719-04-14. Sekreterare i kammarrevisionen 1724-10-08. Assessor 1734-02-22. Ledamot av kommissionen över Lagersparres balansmål 1737-10-26 och av kammarrevisionen 1741. Bisittare i flottbyggnadsdeputationen 1741. Ledamot av kommissionerna över Hedman 1743, över dalupproret 1747 samt över Heiding och Uggla 1747. Kammarrevisionsråd 1747-05-15. Befriad från kontorsgöromål och förordnad till presidentens biträde 1749-10-04. Vice presidents titel 1749-10-11. RNO 1749-10-11. Medlem av förkortningskommissionen 1750 och av myntkommissionen 1756. Död barnlös 1766-11-30 i Stockholm. Gift 1728-08-06 med Hedvig Adelcrantz, född 1712-09-17 Signhildsberg, död 1792-02-28 i Stockholm, dotter av hovarkitekten och byggningsborgmästaren Göran Josuæ Törnqvist, adlad Adelcrantz, och Anna Maria Köhnman.
 • Simon, född 1691. Häradshövding. Död 1736. Se Tab. 4
 • Ludvig, född 1693-02-02. Förare vid Västmanlands regemente 1710-07-30. Sergeant vid Västmanlands regemente 1711-10-28. Död 1713-05-18 i Tönningen.
 • Christina, född 1694-11-28, begraven 1728-06-19 i Pargas kyrka i Finland. Gift omkring 1725 med löjtnanten Jakob Johan Giös, i hans 1:a gifte, född 1700, död 1766.
 • Margareta, född 1696-01-13, död 1734 på Bredsätra i Bro socken, Stockholms län och begraven 1734-08-16. Gift 1:o 1723 med löjtnanten vid Åbo läns infanteriregemente, ryttmästaren Joakim Henriksson Wittfoth, född 1682 i Åbo, död i Åbo 1725 och begraven 1725-02-04. Gift 2:o 1727-01-31 i Åbo med ryttmästaren Georg Stiernhoff, i hans 1:a gifte, född 1685. Död 1740.
 • Anna, född 1698-04-08, död ogift 1740-09-00.

TAB 3

Bartold (son av Simon. Tab. 2), född 1683-05-02. Student i Åbo 1697 (Lå.). Kammarskrivare i statskontoret 1706. Registrator i statskontoret 1710. Notarie 1712. Aktuarie. Sekreterares titel 1719-11-07. Avsked med statskommissaries karaktär. Död 1739-08-24. Gift 1723-10-22 med Beata Christina von Schantz, född 1688-11-05, död 1760-04-07 i Stockholm, dotter av sekreteraren Ludvig Schantz, adlad von Schantz, och Christina Fineman.

Barn:

 • Simon Gustaf, född 1724-07-22. Kadett 1740-03-00. Lärstyrman vid amiralitetet 1745-12-31. Medelstyrman vid amiralitetet 1749-03-31. Löjtnant 1749-07-22. Kaptenlöjtnant 1755-08-09. Kapten 1767-11-18. RSO 1767-11-23. Överstelöjtnant 1772-07-08. Överste 1773-09-22. Död barnlös 1792-09-07 i Stockholm. Gift 1788-12-16 i Stockholm med Maria Johanna Schönborg i hennes 2:a gifte (gift 1:o med grosshandlaren Johan Arvidsson född 1718, död 1773-08-13), född 1737, död 1811-06-04 i Stockholm, dotter av tobaksfabrikören Nils Schönborg och Catharina Lindström.
 • Christina Lovisa, född 1726-06-07, död ogift 1782-11-09 Årsta
 • Catharina Charlotta, född 1729-09-18, död 1793-03-27 Brygga. Gift 1758-09-21 med hovsekreteraren Lars Bergner i hans 2:a gifte (gift 1:o med Anna Maria Hulting, död 1757-12-25), född 1715, död 1781-12-05 på Brygga.

TAB 4

Simon (son av Simon, Tab. 2), född 1691-10-12. Student i Åbo 1706. Auskultant i Åbo hovrätt. Vice advokatfiskal i Åbo hovrätt 1717. Häradshövding i Vemo och Nedre Satakunda härader i Finland 1730-12-11. Död 1736-12-21. Gift 1719-05-17 med Eleonora Godenhielm, född 1695, död 1772-10-23 i Åbo, dotter av assessorn Johan Gode, adlad Godenhielm, och Sofia Catharina Rosendal.

Barn:

 • Christina, född 1720-02-25.
 • Simon, född 1721-08-23 död 1721.
 • Johan Gustaf, född 1722, död 1722.
 • Gustaf Adolf, född 1723, död 1723
 • Magdalena Sofia, född 1724-06-06, död 1794-03-22 i Åbo. Gift 1763-04-12 med hovrättsrådet i Åbo hovrätt Lars Johan Schultz i hans 2:a gifte (gift 1:o 1748-02-02 med Hedvig Eleonora Ahlgren, död 1755, dotter av kaptenen Johan Henrik Ahlgren och Elisabet Wittfooth), född 1718-10-19 i Åbo (Wä.), död i Åbo 1779-06-28.
 • Carl Otto, född 1725-12-31. Reste utrikes och lärer dött utrikes
 • Hedvig Eleonora, född 1726-12-28.
 • Anna Margareta, född 1728, död 1728
 • Ulrika Charlotta, född 1730-10-00, död ogift 1771-01-20 Trångsund
 • Simon, född 1732, död 1737.
 • Johan Fredrik, född 1734. Kapten. Död 1808. Se Tab. 5
 • Gustaf Magnus, född 1735, död 1738.

TAB 5

Johan Fredrik (son av Simon, Tab. 4), född 1734-04-02. Volontär vid Åbo läns infanteriregemente 1750. Korpral Åbo läns infanteriregemente 1750. Rustmästare 1754. Förare 1758. Sergeant 1759. Konstituerad fänrik (At (KrA).) 1761-11-05. Fänrik 1762-03-04. Transportera till Tavastehus infanteriregemente 1763-12-20. Åter fänrik vid Åbo infanteriregemente 1774-12-20. Löjtnant vid Åbo infanteriregemente 1775-12-06. Kaptens avsked 1782-06-17. Död 1808-10-05 På Kirjala i Pargas socken, i Finland och slöt troligen ätten på svärdssidan. Gift 1766-04-01 Storpoiko

Barn:

 • Margareta Eleonora, född 1769-01-00 (Pargas kyrkoarkiv.), död 1783-10-14 på Kirjala.

TAB 6

Carl (son av Bartold Ruuth, adlad Ruuth, Tab. 1), till Bergstad, Hornhatt, Järnböle och Veckjärvi mm, alla i Borgå socken. Född 1662-02-28. Student i Uppsala 1670-01-28. Begav sig 1679 till Holland och studerade sjöväsendet. Underlöjtnant vid amiralitetet 1682. Överlöjtnant 1688. Amiralitetskapten 1689. Schoutbynacht 1700-03-26. Vice amiral 1703-11-09. Amiral 1710-02-11. Avsked 1712-07-21. Död 1736-03-29 Bo. Bevistade på de allierades flotta sjökampanjen 1691. Gift med friherrinnan Anna Magdalena Sparre, född 1675-10-21, död 1756-11-21 Limmared, dotter av amiralen friherre Gustaf Adolf Sparre, och friherrinnan Elisabet Anna Stiernsköld.

Barn:

 • Barthold Gustaf, död späd.
 • Gustaf, född 1697. Riksråd och vice amiral. Död 1757. Se Tab. 7.
 • Anna Magdalena, död 1758. Gift 1715-01-07 i Karlskrona med översten Gustaf Skarp, adlad Rutensparre, nr 1489, född 1685, död 1749.

TAB 7

Gustaf (son av Carl, Tab. 6), född 1697-01-12 i Karlskrona. Volontär vid amiralitetet 1712. Konstapel vid amiralitetet 1714. Underlöjtnant 1714-03-20. Konfirmationsfullmakt 1714-04-19. Överlöjtnant 1715-05-04–1715-05-15. Kaptenlöjtnant 1716-01-11. Amiralitetskapten 1719-08-31. Varvsmajor i Stockholm 1729-01-14. Schoutbynacht 1737-10-18. Vice amiral 1746-12-17. RSO 1748-09-26. KmstkSO 1753-04-26. Riksråd 1755-10-30. RoKavKMO 1755-10-31. Död 1757-08-27 och begraven i Maria kyrka i Stockholm. Han förpantade 1755-07-08 alla de ruuthska familjegodsen i Finland, vilka han ärvt efter fadern, varefter de gingo ur släkten. Gift 1742-01-23 med sin kusins svägerska, friherrinnan Ebba Christina Siöblad, född 1720-07-24, död 1786-03-02 Källunda, dotter av överamiralen och landshövdingen, friherre Carl Georg Siöblad, och grevinnan Beata Elisabet Stenbock. Hon instiftade såsom änka sin ärvda fäderneegendom Källunda jämte flera tillköpta frälsehemman i Kärda och Hångers m fl socknar inom Västbo härad till fideikommiss inom släkten.

Barn:

 • Carl Fredrik, född 1742-10-25. Konstapel vid amiralitetet. Reste utrikes och lärer dött utrikes.
 • Gustaf Adolf, friherre Ruuth, född 1744, död 1802. Se friherrliga och grevliga ätterna Ruuth, Tab. 5.
 • Erik, friherre och greve Ruuth, född 1746, död 1820. Se friherrliga och grevliga ätterna Ruuth, Tab. 1.
 • Lars Göran, döpt 1748-06-02 i Malmö, död 1748-09-00 Marsvinsholm
 • Adolf Ludvig, född 1751-06-14, död 1752-10-18.
 • Anna Beata, född 1752-04-00, begraven 1752-04-07 i Maria kyrka i Stockholm.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.