Af Wasaborg nr 6

Från Adelsvapen-Wiki

Grevliga ätten af Wasaborg nr 6 †

G 006.jpg

Friherrlig och grevlig 1646-08-20, † 1754-01-14.

TAB 1

Gustaf af Wasaborg
Gustaf Gustafsson, adlad Gustafsson, friherre och greve af Wasaborg (naturlig son av konung Gustaf II Adolf och Margareta Slots), född 1616-05-24 i Stockholm. Guvernör i Estland. Riksråd. Död 1653-10-26 i Wilshausen i Bremen. Den unge Gustaf Gustafsson övverlämnades i Carl Gyllenhielms vård och erhöll en ganska god uppfostran. 1630 skickades han till universitetet i Wittenberg, där han blef rector illustris s. å. och höll ett latinskt tal över Gustaf Adolfs seger vid Leipzig 1631. Vid underrättelsen om konungens död skyndade han till Weissenfels, lät öppna likkistan och betraktade med tårar sin förlorade beskyddare. Slutligen reste han sig upp och yttrade: »Nu är det tid, att också jag blifver en man i världen.» Han ingick 1633 i svensk krigstjänst, utmärkte sig för tapperhet och utnämndes till överste för ett livländskt kavalleriregemente. Genom Oxenstiernas medverkan erhöll han enligt Gustaf Adolfs yttersta vilja 1634 stiftet Osnabrück som »postulerad administrator». Adlades 1637 och erhöll då Vibyholms kungsgård i Södermanland och Saaris gods i Finland. Ehuru han aldrig ägde drottning Kristinas förtroende, upphöjdes han av henne 1646 till greve af Wasaborg med staden Nystad samt alla kronans behållna gods och gårdar i Nykyrke och Letala socknar i Finland till grevskap. Gift med grevinnan Anna Sofia von Wied-Runkel, dotter av Herman II, greve av Wied-Runkel och Isenburg och Elisabet Juliana zu Solms-Hohensolms.

Barn:

 • Christina, död 1709-09-09 i Dorpat. Gift 1665-02-21 i Stockholm med generallöjtnanten Wolmar Wrangel.
 • Gustaf, född 1645, död 1646.
 • Charlotta, död omkring 1655.
 • Gustaf Adolf, född 1653. Överstelöjtnant. Död 1732. Se Tab. 2.
 • Sofia, född och död 1654.

TAB 2

Gustaf Adolf af Wasaborg (son av Gustaf Gustafsson af Wasaborg, Tab. 1), född 1653-04-21. Överstelöjtnant i hannoveransk tjänst. Död 1732-07-04 i Wilshausen. Gift 1679-07-26 med Angelika Catharina von Leiningen-Westerburg, dotter av greve Georg Vilhelm von Leiningen-Westerburg och Sofia Elisabet zur Lippe-Detmold.

Barn:

 • Carl Vilhelm Fredrik, född 1680-05-17. Löjtnant. Död ogift 1696-06-10 i Cremona.
 • Christina Johanna , född 1681-07-26, död barn.
 • Gustaf Adolf, född 1682-10-06. Ryttmästare i kejserlig tjänst. Död ogift 1705 i Stuttgart.
 • Sofia Charlotta, född 1684, död 1686.
 • Henrik Otto, född 1685-08-16. Kapten vid pommerska infanteriregementet. Död ogift 1715-08-01 på ön Usedom (Stupad).
 • Eleonora Catharina, född 1686-08-29. Död 1729 i Coblenz. Gift 1714 i Coblenz 1714 med kurtrierska geheimerådet friherre Philipp Friedrich von Reisenberg, till Haugheim. (ev. von Reiffenberg)
 • Georg Mauritz, född 1687-12-15. Död ogift 1754-01-14 på Hundlosen.
 • Anton Adolf, född 1689. Generalmajor. Död 1748. Se Tab. 3.
 • Beata Teresia, född 1690, död 1692.
 • August, född 1691, död 1699.
 • Fredrik Valdemar, död barn.
 • Sofia Elisabet Christina, född 1694-08-24, död 1756-12-10 i Forbach i Lothringen. Gift med generalguvernören i Saarbrücken Henning von Stralenheim.
 • Henrietta Polyxena, född 1696-02-22, död ogift 1777-10-30 på Hundlosen.
 • Sofia Magdalena, född 1698, död 1702.
 • Anna Sofia, född 1704-07-10, död barnlös. Gift med kommendanten på slottet i Augsburg, kaptenen Fredrik Vilhelm Plätz.
 • NN (dotter), född och död 1706.

TAB 3

Anton Adolf af Wasaborg (son av Gustaf Adolf af Wasaborg, Tab. 2), född 1689-02-22 på Wilshausen. Generalmajor i armén. Död 1748-05-10 på överstebostället Kungslena i Kungslena socken. Gift 1:o 1720-12-14 med grevinnan Catharina Oxenstierna af Korsholm och Wasa, dotter av kammarherren greve Gabriel Oxenstierna af Korsholm och Wasa nr 8 och friherrinnan Magdalena Catharina Stake. Gift 2:o 1728-05-05 med friherrinnan Anna Christina Sparre, dotter av kammarherren friherre Carl Sparre nr 11 och Beata Elisabet Falkenberg af Trystorp nr 18

Barn i gifte 1:o med Catharina Oxenstierna af Korsholm och Wasa:

 • Ulrika Catharina Sofia, född och död 1721.
 • NN, född 1722, död spätt.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Salmson och A. I. Arvidson, Svenska konungar och deras tidehvarf. En samling af porträtter öfver namnkunninga personer. Denna artikel innehåller information och citat hämtade från Svenskt biografiskt handlexikon