:

Hildebrand nr 1357

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Hildebrand nr 1357 †

Adlad 1698-01-08. introd. 1699. Utdöd 1809-10-27.

TAB 1

Andreas Hildebrand. Handelsman i Braunschweig. Gift med Maria von Kwitten.

Barn:

 • Henrik Jakob Hildebrand, adlad Hildebrand, född 1636 i Wolffenbüttel. Handlande. Kom 1660 i november till Stockholm och blev borgare där och handelsman. Kamrerare i kommerskollegium1 1673-06-04. Avgick 16791. Ledamot av kommissionen för prövning av ersättningskrav till följd av kaperier1 1692-10-08. Adlad 1698-01-08 (introd. 1699 under nr 1357). Död 1714-07-14 i Stockholm och ligger jämte flera sina avkomlingar begraven i en av honom inköpt grav i Riddarholmskyrkan. 'Som handlande tillförde han åren 1658–59 under kriget mellan Sverige och Danmark från Hamburg till konung Carl X Gustafs läger allehanda nödvändigheter, utstående därvid många äventyr och mycken fara. Gjorde 1675 under det med Danmark återbegynta kriget svenska kronan ansenliga penningförskott utan någon pant.' Gift 1:o 1661-06-24 i Stockholm med Dorotea Brehmer, dotter av köpmannen Hans (=Johan) Brehmer. Gift 2:o 1663-03-17 med Maria Sofia Amija, med vilken han 1713 den 17 mars firade sitt guldbröllop, född 1648, död 1715-05-11, dotter av handelsmannen i Göteborg och kommissarien i kommersekollegium David Amija och och Antoinetta Hertzen, faster till bergsrådet Jakob Hertzen, adlad och adopt. Åkerhielm.

Barn:

 • 2. David, döpt 1664-12-16 i Stockholm. Student i Uppsala2 1680-06-23. Handlande. Assessor i kommerskollegium1 1712-08-02. Kommerseråd 1714-03-09. Död ogift 1720-03-17.
 • 2. Andreas, född 1666-12-14 i Göteborg. Student i Uppsala 1680-06-23. Död ogift 1691-02-22 i Stockholm strax efter hemkomsten från en vidsträckt utrikes resa, under vilken han besökt flera universitet i Tyskland, Holland och England. Begraven 1691-03-22 i faderns grav i Riddarholmskyrkan
 • 2. Jakob Henrik, född 1669. Assessor. Död 1719. Se Tab. 2
 • 2. Antoinetta Sofia, född 1675-03-26, död 1704-04-29 och ligger begraven i Spartvenfeldtska graven i Romfartuna kyrka Västmanlands län, i vilken kyrka hennes man lät över henne uppsätta ett vackert epitafium. Gift 1695-03-26 i Stockholm med överceremonimästaren Johan Gabriel Sparfvenfeldt, född 1655, död 1727.
 • 2. Johan, döpt 1677-06-06 i Stockholm, död ung.
 • 2. Maria Dorotea, döpt 1679-08-23 i Stockholm, död 1743.4 Gift 1710-09-29 i Stockholm med holländska envoyén Henrik Vilhelm Rumpf, död 1743.
 • 2 Carl Gustaf, döpt 1683-09-04 i Stockholm. Student i Uppsala2 1696-10-21. Reste 1701 utrikes och död ogift i England.

TAB 2

Jakob Henrik (son av Henrik Jakob Hildebrand, adlad Hildebrand, Tab. 1), döpt 1669-07-13 i Göteborg. Student i Uppsala2 1680-06-23. Extra ordinarie kanslist i k. kansliet3 1691-03-28. Auskultant i riksarkivet3 1692-03-12. Kommissionssekreterare i Wien 1697 och i Haag 1700. Assessor i Wismarska tribunalet 1701 i nov., där han intog sitt säte 1704-04-29. Avsked 1708-05-28. Begraven 1719-02-13 i Stockholm Katarina förs. i Stockholm. Gift omkring 1705 med Florentina Cornelia van Roeden tot Drakenstein från Flandern i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1734-10-20 med översten i hessen-casselsk tjänst Carl Guiseppe Marquetti), död 1738-06-01 i Stockholm.

Barn:

 • Maria Antoinetta, född 1706, död 1761-03-25 Nyborg. Gift i Stockholm 1721-11-21 med hovkanslern Johan Henrik von Kochen, friherre von Kochen, född 1681, död 1758.
 • Henrik Jakob, född 1707. Hovmarskalk. Död 1775. Se Tab. 3
 • Gotthard Henrik, till Hanstavik i Västertälje socken, Stockholms län. Döpt 1710-08-21 i Stockholm Katarina förs. i Stockholm. Student i Uppsala2 1720-11-12. Levde utan tjänst. Död 1761-08-01 på Hanstavik. Han gjorde resor kring Europa. Gift med Magdalena Sofia de Walle från Venedig, född 1733, död 1788-05-19 i Stockholm, 'som följde honom till Sverige och till vilken han kort före sin död gjorde testamente av sin kvarlåtenskap, vilket testamente riksens ständer slutligen 1765-12-17 i huvudsak gillade. Hon blev ock erkänd för hans änkefru'.
 • David Henrik, född 1712. Ryttmästare. Död 1791. Se Tab. 5.
 • Cornelia Florentina, född 1715, död 1768-08-06 Haneberg. Gift 1:o 1737-06-09 i Stockholm med kanslirådet Joakim Neresius, adlad von Nerés, nr 1844, i hans 2:a gifte, född 1688, död 1748. Gift 2:o 1751-12-16 (27/12) med riksrådet och presidenten, friherre Joakim von Düben, i hans 2:a gifte, född 1708, död 1786.
 • Jakobina Henrietta, döpt 1717-04-13 i Stockholm Katarina förs. i Stockholm, död 1769-01-30 på Barsebäck i likanämnd socken, Malmöhus län. Gift 1740-06-12 med en av rikets herrar, fältmarskalken, friherre Gustaf David Hamilton af Hageby, greve Hamilton, född 1699, död 1788.

TAB 3

Henrik Jakob (son av Jakob Henrik, Tab. 2), till Djursnäs och Vansta i Ösmo socken, Herrhamra i Torö socken, Ristomta i Sorunda socken, Sköndal i Brännkyrka socken, och Näringsberg i Västerhaninge socken, (alla i Stockholm.). Född 1707-12-09. Student i Uppsala2 1721-09-28. Extra ordinarie kanslist i riksarkivet 1726. Kammarherre5 1733-03-24. Minister till Frankfurt am Main och överrhenska kretsen 1737-01-10. Envoyé extraordinaire till Spanien. Ständigt uppvaktande kammarherre hos konungen5 1751-05-08. Hovmarskalk. Död 1775-11-21 Söderby. Gift 1:o 1736-01-15 med grevinnan Sofia Lovisa Sparre af Söfdeborg, född 1717-04-07, död 1766-07-31 Häringe å. 5/8 i Ösmo kyrka, dotter av riksrådet och överamiralen, friherre Claes Sparre, greve Sparre af Söfdeborg, och Sofia Lovisa Soop. Gift 2:o 1770-05-29 på Näringsberg med Virginia Elisabet Svab, född 1746-11-03, död 1775-11-07 på Söderby, dotter av kaptenen Anton Gabriel Svab, och grevinnan Virginia Charlotta Gyllenborg.

Barn:

 • 1. Florentina, född 1737-11-10 i Frankfurt am Main, död 1802-05-22 i Stockholm. Gift 1767-06-10 på Djursnäs med vice presidenten Carl Johan Stierngranat, född 1730, död 1802.
 • 1. Maria Antoinetta, född 1739-06-09, död 1812-12-11 i Stockholm. Gift 1:o 1759-05-27 Hälla med kaptenen, friherre Carl Magnus Falkenberg af Trystorp, född 1729, död 1774. Gift 2:o 1776-12-22 på Djursnäs med kaptenen Carl Adolf von Hartmansdorff, från vilken hon blev skild, född 1741, död 1798.
 • 1. Jakob Henrik, född 1742-02-07. Student i Uppsala2 1752-05-16. Volontär vid artilleriet 1753-07-06. Löjtnant vid regementet Royal Suédois i Frankrike. RSO (efter sin död) 1759-04-28. Dödsskjuten s. å. 13/4 i fältslaget vid Bergen.
 • 1. Claes Henrik, född 1743. Kapten. Död 1809. Se Tab. 4
 • 1. Ebba Charlotta, född 1745-03-06, död 1807-10-17 i Stockholm. Gift 1778-11-19 på Söderby med översten, greve Gabriel Evert Gyldenstolpe, född 1732, död 1783.
 • 1. Ulrika Eleonora, född 1753-07-23, död 1792-01-31 på Sköndal. Gift där 1770-10-09 med överstelöjtnanten, friherre Ulrik Vilhelm von Düben, född 1739, död 1817.
 • 2. Virginia Sofia, född 1771-10-06 på Sköndal, död 1827-06-24 på Vansta. Gift 1788-04-17 på Ericsberg i Stora Malms socken, Södermanlands län med ryttmästaren Axel Ferdinand Flach, född 1758, död 1793.

TAB 4

Claes Henrik (son av Henrik Jakob, Tab. 3), till Djursnäs i Ösmo socken, Stockholms län. Född 1743-05-16. Student i Uppsala 1752-05-16. Var kadett vid amiralitetet 1753-07-06. Löjtnant i fransk tjänst. Kapten. Död 1809-10-27 på Djursnäs och slöt ätten på svärdssidan. Gift 1771-04-04 i Stockholm med sin systers svägerska, friherrinnan Helena Gustava von Düben, född 1745-07-09, död 1814 /7 i Stockholm, dotter av kammarherren, friherre Carl Gustaf von Düben, och Johanna Helena Angerstein.

Barn:

 • Henrik Gustaf, född 1772-04-27, död s. å. 11/6.

TAB 5

David Henrik (son av Jakob Henrik, Tab. 2), till Ericsberg i Stora Malms socken, Södermanlands län, Fållnäs i Sorunda socken, Stockholms län samt Håtunaholm och Hammarby, båda i Håtuna socken, Uppsala län. Döpt 1712-09-20 i Stockholm. Student i Uppsala2 1720-11-02 och i Halle4 1729-09-13. Förare vid livgardet. Fänrik därst. 1732-05-08. Erhöll tillstånd att gä i fransk tjänst 1733. Kapten därst. Ryttmästare vid Västgöta kavalleriregemente 1737-12-19. Avsked 1739-12-19. RSO 1757-04-28. Död 1791-02-08 i Stockholm. 'Genom klok skötsel av sina ärvda egendomar kunde han tillhandla sig flera bruks- och lantegendomar och blev en av de rikaste i Sverige på sin tid. Han stiftade fideikommisserna Ericsberg, Bysta och Fållnäs. Vid hans död tillföllo de två förstnämnda sonen David Gotthard Henrik och Fållnäs dottersonen friherre Knut Henrik Bonde. Gift 1:o 1739-06-07 på Håtunaholm med friherrinnan Fredrika Eleonora Cronstierna, född 1722-12-29 Gåvetorp, död 1754-02-11, dotter av generalmajoren, friherre Mårten Cronstierna, och Margareta Elisabet von Sturtz. Gift 2:o 1756-12-29 i Stockholm med hovfröken Agneta Sofia Schönström, född 1734, död 1796-05-31 på Ericsberg, dotter av överstelöjtnanten Albrekt Schönström, och (friherrinnan) Ulrika Adlersten.

Barn:

 • 1. Maria Elisabet, döpt 1740-07-14 i Håtuna socken, död 1741-03-02 på Ericsberg.
 • 2. En dödfödd dotter 1758-01-22. 2. Adolf Ludvig Henrik, född 1758 på Håtunaholm och döpt s. å. 20/12 i Stockholm, död barn därst.
 • 2. Florentina Ulrika, född 1760-02-18 på Håtuna- holm, död i barnsäng tillika med barnet 1785-05-21 Bysta, 'därvid det lärer hänt att hon blivit skendöd begraven'. Gift 1:o 1779-03-07 med kammarherren, friherre Carl Gustaf Fredrik Horn af Rantzien, född 1751, död 1782. Gift 2:o 1783-02-11 i Bysta bruks kyrka med sin mosters mans brorson, kaptenen, friherre Carl Gustaf Armfelt, född 1751, död 1825.
 • 2. David Gotthard Henrik, till Ericsberg, Gimmersta och Bysta med m. Född 1761-06-18 på Håtunaholm. Student i Lund. Jur. examen därst.4 1777-12-12. Kanslist i justitierevisionsexpeditionen 1781-01-18. Avsked. Nedsatte sig sedan på sina gods. Död ogift 1808-11-22 på Ericsberg Södermanlands län. Han inköpte 1805 Gimmersta i Julita socken, Södermanlands län, vilket han 1808 stiftade till fideikommiss för sin systerson, friherre Carl Carlsson Bonde (fideikommissnaturen upphävdes dock 1828).
 • 2. Agneta Sofia, född 1764-01-08 på Håtunaholm, död där 1789-11-07. Gift 1784-10-22 på Fållnäs med en av rikets herrar, överstekammarjunkaren Carl Göran Bonde, adopt, friherre Bonde, född 1757, död 1840.

Utan känt samband:

Karl Hildebrand, gift med Olga Albertina Johansson.

Barn:

 • Knut Emil, född 1889 19/8, † 1925 14/4.

[SNH:1864-1974 I s 159]

Källor

[EÄ:IX sl66; SBL:19 s35; Heinsius], [kb; SBL:21 s439; SBL:26 s508; SNSU:1 sl66] 1 Ak. 2 Um. 3 Br. 4 At (P). 5 SAB. (Jakob Hildebrand, utgår, det har ej funnits nå­gon borgmästare i Braunschweig med det namnet.)

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: