:

Ehrenmalm nr 1759

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Ehrenmalm nr 1759 †

Adlad 1719-11-23, introd. 1723. Utdöd 1826-10-28.


 • Ätten immatrikulerades på riddarhuset i Finland under nr 111 bland adelsmän 1818-02-05.
 • Fotnot: 1 Lns. 2 Wä. 3 Öä. 4 SAB. 5 M. G. Schybergson Lars Johan Ehrenmalm (1888).

TAB 1

Lars Malm. Krigskommissarie och landskamrerare i Finland. Överkrigskommissarie därst. 1711-05-27. Konfirm. fullm. s. å. 6/10. Död 1714. Gift med Helena Lilliegren, född 1665-08-01 i Narva. Död 1741-07-23 i Åbo län, dotter av ränte- och proviantmästaren Axel Christersson Elephant, adlad Lilliegren, och hans 1:a fru Helena Schruuf.

Barn:

 • Lars Johan Malm, adlad Ehrenmalm, född 1688-06-14 i Viborg. Student i Åbo 1703-03-11. Höll 1707-04-27 akademisk oration över freden i Altranstädt (tryckt)5. Auditör vid artilleriet i Finland 1708-01-08. I rysk fångenskap 1710–1712. Handsekreterare hos k. rådet greve Arvid Bernhard Horn 1714. Sekreterare i Åbo hovrätt 1717-07-11. Assessor därst. 1718-09-06. Adlad 1719-11-23 (introd. 1723 under nr 1759). Ledamot av ekonomikommissionen i västra Finland 1725–17275. Hovrättsråd i nyssn. hovrätt 1728-03-02. Lagman i Norra Finne lagsaga 1736-12-23. Revisionssekreterare 1742-07-03. Vice landshövding i Åbo och Björneborgs län 1744-09-08. Landshövding därst. 1747-01-22. Avsked s. å. 20/4. Död 1774-09-21 i Åbo. 'Under sin ryska fångenskap sammanskrev han en utförlig berättelse om Ryssland och dess tillstånd, vilken handskrift förvaras i riksarkivet, samt insände förteckningar över ryska krigsmakten, varjämte han brevväxlade med svenska envoyén i Berlin. Förordnades 1744 att uppsätta giftermålskontraktet mellan Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika. 'Gift 1717-10-18 med Elisabet Åkerhielm, i hennes 2:a gifte (gift 1:o med notarien i borgrätten i Stockholm Magnus Pontin, född 1675-05-03 i Stockholm, Jakobs förs. i Stockholm, död 1716-05-17)1, född 1693-06-24, död 1748 och begraven s. å. 26/8 i Åbo domkyrka, dotter av statssekreteraren Samuel Månsson Agriconius. Adlad Åkerhielm, och Catharina Mollsdorph.

Barn:

 • Eva Helena, född 1718, död 1764-12-10 i Stockholm. Gift 1743-08-23 med landssekreteraren Salomon Stichæus, sedan Cederwald kallad, stamfader för finska adliga ätten von Cederwald, född 1714-05-14, död 1790-01-27 i Helsingfors.2
 • Arvid, född 1720. Student i Åbo 1735. Auskultant i Åbo hovrätt 1737-06-09. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen 1739-12-18. Notarie vid vetenskapsakademien 1740-01-30. Arkivarie därst. 1742-01-20. Avsked 1743. Notarie vid borgrätten i Stockholm4 s. å. 11/10. Död där ogift 1745-02-17 och begraven i Åkerhielmska graven i österåkers kyrka Stockholms län.
 • (?) Jonas, född 1721, död ogift 1763-10-00.
 • Georg, född 1723. Student i Åbo 1735. Volontär vid fortifikationen 1740-10-08. Sergeant vid livdragonregementet 1741-12-12. Löjtnant vid amiralitetet 1743. Avsked därifrån s. å. 30/7. Kornett vid livdragonregementet s. å. 3/11. Kapten vid regementet Royal Suédois i Frankrike 1745-10-01. Löjtnant vid livdragonregementet 1750-09-19. Kapten därst. 1760-12-09. RSO 1767-11-23. Major 1769-04-04. Överstelöjtnants avsked 1773-04-22. Adjungerad ledamot i Åbo hovrätt 17792. Hovrättsråd därst.2 s. å. 29/10. Avsked 17992, död barnlös 1807-01-18 i Åbo. Gift 1757-08-28 Hacksta med Juliana Sofia Bruncrona, född 1738-08-13, död 1783-09-16 i Åbo. Dotter av presidentsekreteraren Abraham Brun, adlad Bruncrona, och Anna Sofia Steuch.
 • Lars Johan, född 1724. Student i Åbo 1735. Officer i preussisk tjänst. Död ogift 1748.
 • Germund, född 1726-03-04 Saustila Volontär vid Jämtlands regemente 1743. Förare därst. s. å. Korpral vid Västgöta kavalleriregemente s. å. Fänrik vid Åbo läns infanteri 1747-05-20. Död ogift 1749-06-05, 'genom att han förlyfte sig på en krutfjärding'.
 • Josias, född 1728. Överstelöjtnant. Död 1807. Se Tab. 2
 • Samuel Magnus, född 1731. Hovrättsråd. Död 1814. Se Tab. 3.

TAB 2

Josias (son av Lars Johan Malm, adlad Ehrenmalm, Tab. 1., till Bolstaholm i Finströms socken och Bastö i Geta kapell, båda på Åland. Född 1728. Volontär vid fortifikationen 1741-05-21. Underkonduktör därst. 1744-10-01. Löjtnant vid Åbo läns infanteriregemente 1750-08-21. Kapten 1757-07-21. RSO 1761-11-23. Major i armén 1772-05-09. Genom byte transp. till Savolaks fältjägarkår 1773-04-23. Överstelöjtnants avsked s. å. 22/7. Död 1807-06-17 i Åbo. Gift 1760 med Helena Maria Sasse, i hennes 2:a gifte (gift 1:o med kommendörkaptenen Nils Åhman), född 1730-09-04, död 1784-03-23 i Stockholm, dotter av bagaren i sistnämnda stad Martin Sasse och Helena Reimers.3

Barn:

 • Johan Georg, född 1765-09-12. Student i Åbo 1775. Sergeant vid Nylands dragonregemente 1779-02-27. Kornett därst. s. å. 24/3. Underlöjtnant vid regementet Royal Suédois i fransk tjänst 1785. Löjtnant vid fortifikationen 1787-03-01. Informationsofficer vid Dalfrikåren 1788. Major i armén 1791-03-16. Avsked 1796-02-01. Ansökte 1805 förgäves att bliva hovjägmästare. Död barnlös 1808-02-28 i Stockholm. Gift 1:o2 1791-03-18 i Hälsingör med Charlotta Vilhelmina Rylander. Gift 2:o2 1795-11-04 i Stockholm med Lovisa Catharina von Heijne, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1810-11-02 i Stockholm med kanslisten, friherre Henrik Magnus Falkenberg af Trystorp, född 1773, död 1823), född 1774-12-18 Rökulla, död 1832-12-23, dotter av ryttmästaren Georg Fredrik von Heijne, och Margareta Charlotta Rääf i Småland.
 • Samuel Joakim, född 1768-02-28, död s. å. 19/3 i Åbo.
 • Josias Martin, född 1773-03-01 i Åbo, död 1774-08-13.

TAB 3

Samuel Magnus (son av Lars Johan Malm, adlad Ehrenmalm, Tab. 1.), född 1731-02-14. Student i Åbo 1744. Kanslist i justitierevisionen 1752. Ordenskanslist därst. 1758-02-16. Häradshövding på Åland 1759-07-31. Assessor i Åbo hovrätt 1762-06-29. Avsked 1770-08-13. Hovrättsråd i nämnda hovrätt 1773-02-13. RNO 1790-11-22. Död 1814-04-11 Bastö på Åland. Gift 1762-08-19 på Margretelund i Österåkers socken Stockholms län med sin kusin friherrinnan Renata Juliana Åkerhielm af Margretelund, född där 1739-02-28, död 1786-05-01, dotter av riksrådet och Överstemarskalken Samuel Åkerhielm, friherre Åkerhielm af Margretelund, och friherrinnan Anna Christina Feif.

Barn:

 • Lars Samuel, född 1763-08-00. Student i Åbo 1773. Fänrik vid Åbo läns regemente. Kopist i utrikesexpeditionen 1789-12-22. Hovjunkare. Död ogift 1804-07-27 på Ilpois nära Åbo. Han utgav tidningen Musernas besök 1782–1783.
 • Josias Ludovicus, född 1764-12-19 på Margretelund, död där 1765-06-23.
 • Fredrik Georg, född 1767. Hovpredikant och kyrkoherde. Död 1823. Se Tab. 4.
 • Johan Magnus, född 1768-08-14. Student i Åbo 1782. Löjtnant vid Sandels jägarbataljon 1789-06-11. Placerad vid Södermanlands regemente 1791-04-14. Avsked 1793-05-13. Kapten (1795). Död barnlös 1807-05-17 Kauhianpää Gift 1805-07-31 Lavas Dotter av översten Johan Henrik Hästesko af Målagård, och Beata Helena von Morian.
 • Helena Sofia, född 1772-02-02, död 1827-11-29 i Vasa. Gift 1794-02-02 på Kastelholms kungsgård på Åland med majoren vid arméns flotta, RSO Johan Magnus Brummer, finska adl. ätten nr 112, född 1754-04-19, död 1824-01-16 på Bolstaholm.

TAB 4

Fredrik Georg (son av Samuel Magnus, Tab. 3), född 1767-08-14 i Åbo. Student därst. 1780-02-13. Filosofie mag. 1786-06-22. Student i Uppsala s. å. 26/10. Pastor vid Sandelska kåren, ehuru underårig, s. å. Erhöll betyg för prästvigning 1789-08-19. Prästvigd s. å. Förrättade 1789 och 1790 garnisonspredikantstjänst å Hangö och Svartholms fästningar. Extra ordinarie hovpredikant 1790. Kyrkoherde i Tenala församl. i Finland 1802-02-09. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland under nr 111 1818-02-05. Död 1823-04-25 i Tenala prästgård. Gift 1798-12-26 Hermansaari

Barn:

 • Renata Lovisa, född 1799-06-12 i Lokalaks kapell i Vemo socken. Stiftsjungfru. Död 1862-06-25 i Viborg. Gift 1824-04-04 med apotekaren Reinhold Geschwendt, död 1863-06-11.
 • Fredrika Charlotta, född 1800-09-03 i Lokalaks. Stiftsjungfru. Död 1847. Gift 1832-09-22 i Helsingfors med regementsläkaren Alexander Pianowsky.
 • Samuel Fredrik, född 1802-07-07 i Vemo socken. Student i Åbo 1818-02-11. Medelstyrman vid arméns flottas stockholmseskader 1819-07-09. Underskeppare därst. 1820-01-10. Överstyrman 1821-03-22. Officersexamen s. å. 24/5. Flaggjunkare s. å. 28/5. Underlöjtnant s. å. 6/7. Avsked ur svensk tjänst 1823-08-05. Överfyrvaktare vid Porkkala fyr i Finland. Omkom vådligen 1826-10-28 nära Porkkala, ogift, och med honom utgick ätten på svärdssidan.
 • Gustava Ulrika, född 1804-03-26. Stiftsjungfru. Död 1876-06-14 i Helsingfors. Gift där 1829-10-04 med kårläkaren, statsrådet Fredrik Saltzman, född 1797-06-02 i S:t Petersburg, död 1858-11-30 i Helsingfors.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: