:

Spens nr 54

Från Adelsvapen-Wiki

Grevliga ätten Spens nr 54

Grevlig 1712-02-20, introd. 1719.


1Um. 2At (P). 3At (Sch). 4SAB. 5J. G. Hallman, Likpredikan över överhovjägmästaren C. G. Spens.

Spens%20G5400.png

TAB 1

Jakob Spens, greve Spens (översiktstab 2, son av Axel Spens, se friherrliga ätten Spens, tab 2), till Orreholmen i Skörstorps socken, Skaraborgs län, Höja i Gryta socken och Ala i Vassunda socken, båda i Uppsala län, Ökna i Floda socken, Södermanlands län samt Grensholmen i Vånga socken, Stavsäter i Vists socken, Norrö i Kättilstads socken, Viksholm i Hägerstads socken, Skedvi i Tjärstads socken och Ängelholm i S:t Anna socken, alla i Östergötlands län. Född 1656. Student i Uppsala1 1662-12-01 och i Strassburg2 1671-04-26. Blev efter återkomsten från utrikes resor kornett vid livregementet till häst 1674-07-22. Löjtnant därst. 1675-03-27. Löjtnant vid livdrabanterna s. å. 10/9. Överstelöjtnant vid adelsfaneregementet 1676-12-23. Kaptenlöjtnant vid livdrabanterna s. å. Överstelöjtnant därst. 1680-02-18. Överste för livregementet till häst 1693-12-28. Generalmajor 1698-07-04. Generallöjtnant 1701-05-11. General av kavalleriet och mönsterherre i Sverige 1704-01-09. Avsked från chefsbeställningen vid livregementet till häst s. d. Avsked ur krigstjänsten 1706. K. råd samt president i bergskollegium 1710-08-30. Greve 1712-02-20 (introd. 1719 under nr 54). Vice överståthållare i Stockholm 1714. Död 1721-01-06 (8/1) i Stockholm. 'Han bevistade kampanjen i Flandern 1690. Var med i slagen vid Halmstad, Lund och Landskrona samt anförde på ett utmärkt sätt det tappra livregementet till häst vid landstigningen på Seland vid Petjory 1701-02-13 och övergången av Düna s. å. 9/7. Bidrog synnerligen till den lysande segern vid Klissov 1702-07-09 och var med i träffningen vid Pultusk 1703-04-21, men hemsändes s. å. såsom det troddes, emedan han ofta begagnade lägliga tillfällen att påminna om Finland och bedja konungen gå mot ryssarna i stället för att fördjupa sig i Polen. Han och hans fru stiftade 1712 och 1714 Höja och Ängelholm till fideikommisser för sin andra son Carl Gustaf med förbigående av den äldsta, som då var fången i Ryssland och icke troddes återkomma, och skulle de båda fideikommisserna ej få innehavas av en greve Spens ensamt, om tvenne funnos i livet.' Gift 1680-11-23 i Stockholm med friherrinnan Beata Bonde, född 1659-12-23 på Säby, död 1732-01-03 på Grensholmen, dotter av riksrådet och riksskattmästaren friherre Gustaf Bonde, och hans 2:a fru Anna Christina Persdotter Natt och Dag.

Barn:

 • Axel, till Ängelholms fideikommiss och Grensholmen. Född 1681-02-00 i Stockholm. Livdrabant 1700-04-03. Major vid Upplands tremänningskavalleriregemente 1703-07-04. Överstelöjtnant därst. 1709-02-25. Överstes karaktär 1720-03-05. Majors indelning vid livregementet till häst 1722-06-11. Överstelöjtnants indelning därst. 1725-03-06. Generalmajor av kavalleriet 1730-01-22. Överste för Västgöta kavalleriregemente 1731-07-03. Överste för livregementet till häst 1737-02-07. Generallöjtnant samt kommenderande chef i Skåne 1743-08-09. Död 1745-02-06 på Grensholmen. 'Han blev efter slaget vid Poltava fången vid Perevolotjna den 1 juli 1709 och förd till Moskva, varifrån han ej hemkom förrän 1722-05-00 eller efter fredsslutet. Hade 1742 befälet över observationsarmén norr om Stockholm.' Han intog en förmedlande ställning mellan »hattar» och »mössor» och deltog med iver i sin tids riksdagsförhandlingar samt tillvann sig genom duglighet och rättrådighet ett högt anseende. Om honom säges, att han, från krigen van vid umbäranden av alla slag, ännu vid framskriden ålder aldrig sov i eldat rum.
 • Carl Gustaf, född 1682. Hovmarskalk. Död 1751. Se tab 2.
 • Ulrika, född 1684, död ung. [3]
 • Anna Sofia, född 1686-02-09 i Vists socken, död 1761-01-05 i Stockholm. Gift 1:o med ryttmästaren friherre Johan Peter Posse af Säby, död 1703. Gift 2:o 1742-12-30 på Skedvi med riksrådet Anton Johan Wrangel, natural., friherre och greve Wrangel af Sauss, i hans 2:a gifte, född 1679, död 1763.
 • Ulrik, född 1686, död ung.
 • Hedvig Christina, född 1690, död 1758-01-21 på Stavsäter. Gift 1:o med överstelöjtnanten friherre Erik Ulfsparre af Broxvik, död 1712. Gift 2:o med lagmannen Daniel Sparrsköld, född 1686, död 1739.
 • Beata, född 1692, död 1740-05-08 på Grensholmen.

TAB 2

Carl Gustaf (översiktstab 3, son av Jakob Spens, greve Spens, tab 1), till Höja fideikommiss samt Ökna, Skiringe och Grensholmen. Född 1682-06-24. Studerade i Uppsala, Leiden och Utrecht. Volontär vid livregementet till häst 1700. Adjutant därst. s. å. i april. Kornett s. å. 29/9. Löjtnant 1701-06-04. Ryttmästare 1703-12-29. Avsked 1707-12-22. Kammarherre hos hertiginnan av Holstein-Gottorp 1708 samt tillika anförtrodd att handleda hennes son hertigen i dess uppfostran. Hovjägmästare 1716-06-08. Hovmarskalk 1719-05-29. Överjägmästare på Öland 1721–1733. Uppförd på riksrådsförslag 1739, men undanbad sig detta ämbete. RSO 1748-09-16. Överhovjägmästare5. Död 1751-01-16 i Stockholm samt begraven i Floda kyrka, Södermanlands län. Han bevistade landstigningen vid Humlebäck på Seland och deltog 1701-02-13 i den skarpa träffningen vid Petjory (Pitschour) samt i övergången av Dunaströmmen s. å. 9/7 och i slaget vid Klissov 1702-07-09. Sändes 1720 till franska hovet att notificera konung Fredriks upphöjelse på tronen. Gift 1:o 1710-01-27 i Stockholm med grevinnan Beata Oxenstierna af Croneborg, född 1687-09-07 i Stockholm, död där 1735-11-04 och begraven s. å. 14/11 i Ladugårdslandskyrkan, dotter av assessorn och guvernören greve Gabriel Oxenstierna af Croneborg, och friherrinnan Elsa Barbro Sparre. Gift 2:o 1736-11-22 med Beata Jacquetta Ribbing i hennes 2:a gifte (gift 1:o med amiralen och presidenten friherre Carl Hans Wachtmeister af Björkö, född 1682, död 1731), döpt 1692-12-21, död 1760-01-30 i Stockholm, dotter av lagmannen och vice landshövdingen Sven Ribbing, och hans 2:a fru Sigrid Beata Fleming. Hon skänkte 1740-02-23 ett kvarts mantal Ramstena i Ringkarleby till boställe åt komministern därst.

Barn:

 • 1. Jakob, född 1710. Kammarherre. Död 1755. Se tab 3.
 • 1. Gabriel, till Ängelholms fideikommiss. Född 1712-09-23 Margretelund. Student i Uppsala4 1728-10-03. Volontär vid livgardet 1730-05-30. Rustmästare därst. s. å. 3/10. Furir 1731-01-26. Förare s. å. 2/5. Fänrik vid dalregementet 1732-05-04. Kapten vid konung Stanislai av Polen dragonregemente 1734-01-08. Därpå en tid i fransk tjänst som kapten vid regementet Royal Suédois. Ryttmästare vid Västgöta kavalleriregemente 1740-11-14. Korpral vid livdrabantkåren 1745-06-05. RSO 1748-11-07. Överste och chef för ett av honom värvat infanteriregemente, det s. k. Spensska regementet, 1749-02-23. Generalmajor 1760-07-28. Kommendant i Stralsund s. å. 21/11. KmstkSO 1763-01-21. Överste för Närkes och Värmlands regemente 1765-06-01 (11/6). Uppförd på riksrådsförslag s. å. Generallöjtnant 1770-03-02. General av infanteriet 1773-03-22. Fältmarskalk 1776-10-16. RoKavKMO s. å. 25/11. En av rikets herrar 1778-04-28. Avsked från överstebefattningen 1779-02-10. Död ogift 1781-09-08 på Ängelholm. Han blev sårad vid belägringen av Danzig, bevistade kampanjen vid Rhen, följde, återkommen till Sverige 1739, dalregementet till Finland. Bevistade fälttåget i Pommern 1757–1761. Sändes 1751 till danska och preussiska hoven m. fl. att notificera konung Fredriks död och konung Adolf Fredriks tronbestigning.
 • 1. En dotter, död 1714 på Margretelund och begraven s. å. 19/4 i Österåkers kyrka .
 • 1. Ulrika Beata, född 1716, död 1719 och begraven i Österåkers kyrka .
 • 1. En son, född 1718 på Margretelund och begraven s. å. 17/1.
 • 1. Fredrik Gustaf, född 1721. Landshövding. Död 1795. Se Tab. 16.
 • 1. Carl Gustaf, född 1726 (1725). Student i Uppsala1 1741-11-17. Korpral vid livregementet till häst 1744. Död 1745-10-20 i Kumla socken, Örebro län och begraven s. å. 25/10 i Floda socken, Södermanlands län.

TAB 3

Jakob (översiktstab 3, son av Carl Gustaf, tab 2), till Höja fideikommiss i Gryta socken, Uppsala län samt Grensholmen i Vånga socken, Östergötlands län. Född 1710-12-08 i Ärila socken, Södermanlands län. Student i Uppsala4 1728-10-08. Auskultant i Svea hovrätt. Kammarherre4 1731-12-24. Ständigt uppvaktande hos drottningen4 1751-05-08. Vice lagman i Södermanlands lagsaga. Död 1755-05-19. Gift 1738-02-07 med grevinnan Charlotta Ulrika Augusta Lilliénstedt, född 1712-04-01, död 1793-03-09 på Höja, dotter av riksrådet och presidenten Johan Paulin, adlad, friherre och greve Lillienstedt, och hans 2:a fru Margareta Törnflycht.

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1741. Lagman. Död 1816. Se tab 4.
 • Johan Axel, döpt 1742-06-11 i Stockholm. Student i Uppsala4 1756-11-25. Volontär vid farbroderns regemente 1755. Underofficer därst. s. å. Fänrik 1756-03-26. Löjtnant 1761-09-14. Löjtnant vid regementet Royal Suédois i Frankrike 1763. Löjtnant vid Östgöta infanteriregemente 1769-12-21. Död ogift 1769-09-28 på Grensholmen.
 • Beata Margareta, född 1743-06-04 i Stockholm, död 1758-05-07.
 • Charlotta Jacquette, född 1744-08-05, död 1761-03-12.

TAB 4

Carl Gustaf (översiktstab 4, son av Jakob, tab 3), till Höja fideikommiss, Salnecke i Gryta socken, Uppsala län samt Grensholmen m. m. Född 1741-05-01. Student i Uppsala1 1756-11-25. Extra ordinarie kanslist i kanslikollegium 1759-10-02. Auskultant i Svea hovrätt 1761-12-23. Vice ceremonimästare vid k. m:ts hov 1762-06-22. Kopist i kanslikollegii expedition 1763-05-17. Kanslist därst. s. å. 10/8. Ceremonimästare 1767-09-18. Ledamot i övre borgrätten 1768-01-02. Lagman i Tio häraders lagsaga 1776-04-30. RNO 1782-09-01. Lagman i Västmanland och Dalarne 1783-03-12. Vice landshövding i Västerås län 1784-11-01. Avsked 1789-03-05. Död 1816-02-12 i Stockholm. Gift 1789-07-21 Brokind med grevinnan Ulrika Eleonora Falkenberg af Bålby, född 1764-07-08 på Brokind, död 1802-03-27 i Uppsala, dotter av riksrådet Melker Falkenberg af Bålby, friherre och greve Falkenberg af Bålby, och friherrinnan Hedvig Eleonora Wachtmeister af Björkö.

Barn:

 • En son, född 1790-05-10, död s. d.
 • Jakob Melker, född 1791. Häradshövding. Död 1849. Se Tab. 5.
 • Carl Gustaf, född 1792. Major. Död 1844. Se tab 6.
 • Axel Gabriel, född 1793-09-25 på Salnecke, död där s. å. 29/12.

TAB 5

Jakob Melker (översiktstab 4, son av Carl Gustaf, tab 4), till Höja fideikommiss. Född 1791-12-24. Student i Uppsala 1802. Filosofie magister därst. 1812. Auskultant i Svea hovrätt s. å. i juli. Jur. doktor 1816. Häradshövding i Ulleråkers, Hagunda, Vaksala, Bälinge, Rasbo och Lagunda härads domsaga i Uppland 1833-12-21. Ledamot av lagberedningen. Död 1849-12-13 på Höja. Gift 1819-09-07 Åkersberg med sin broders svägerska Gustava Cronacker, född tvilling 1798-02-15 på nämnda egendom, död 1892-12-10 i Uppsala, dotter av över jägmästaren Erik Magnus Cronacker, och hans 2:a fru Catharina Liedbeck.

Barn:

 • Eleonora Catharina Augusta, född 1822-09-07 på Höja, död 1898-11-29 i Stockholm. Gift 1848-10-15 på nämnda egendom med vice häradshövdingen Vilhelm Gustaf Carl Ingelotz, född 1815, död 1897.
 • Carl Erik, född 1824-12-28, död 1825-04-27.
 • Jakob Melker, född 1826-09-20 på Höja. Studentexamen 1844-12-11. Fanjunkare vid livregementets dragonkår s. å. –23/12. Officersexamen 1846-12-28. Underlöjtnant vid nämnda dragonkår s. å. 26/6. Löjtnant därst. 1853-06-14. Ryttmästare 1860-04-03. Major 1863-11-17. RSO 1867-06-04. Överstelöjtnant och 1. major 1874-04-17. Avsked 1882-05-19. Ledamot av Mälarprovinsernas hypoteksförenings direktion 1885–1886. Kassaförvaltare hos nämnda hypoteksförening 1887-01-07. Död barnlös 1902-01-01 i Stockholm och begraven på Gryta kyrkogård, Uppsala län. Innehade Höja fideikommiss. Gift 1870-12-08 i Stockholm med friherrinnan Johanna Christina Elisabet Jeannette Manderström, född 1845-07-13 Stavsjö, död 1926-12-15 i Södertälje (db), dotter av ståthållaren friherre Carl Adolf Manderström, och friherrinnan Amelie Fredrika Ridderstolpe.
 • Carolina Dorotea, född 1828-07-28 på Höja, död ogift 1900-05-13 i Uppsala.
 • Clara Lovisa Maria, född 1831-07-14 på Höja, död 1884-12-23 i Uppsala genom olyckshändelse. Gift 1869-08-08 på nämnda egendom med sin svåger majoren Fredrik Gripensvärd, i hans 2:a gifte, född 1834, död 1902.
 • Carl Gustaf, född 1833-12-28, död 1840-08-31.
 • Hilda Gustava, född 1836-06-04 på Höja, död 1867-09-11 Strömsta. Gift 1861-08-15 på förstn. egendom med majoren Fredrik Gripensvärd, i hans 1:a gifte, född 1834, död 1902.

TAB 6

Carl Gustaf (översiktstab 5, son av Carl Gustaf, tab 4), född 1792-10-03 Salnecke. Student i Uppsala 1802. Underlöjtnant vid fältmätningsbrigaden och ingenjörskåren 1812-05-09. Filosofie magister s. å. 15/6. LVA 1817-01-15. Löjtnant vid ingenjörskårens fältmätningsbrigad s. å. 11/2. LKrVA s. å. 16/4. Kapten vid nämnda brigad 1823-01-25. RSO 1829-08-01. Major i armén 1836-01-28. Ledamot av direktionen för arméns pensionskassa 1839-11-00. Major vid topografiska kåren 1843-01-31. Död 1844-02-24 i Stockholm. 'Han var med i Norge i träffningarna vid Issebro, Långenäs och Trögstad. Nedlade mycken förtjänst vid svenska kartverket och uppgjorde 1815 en ny kartprojektionsmetod samt verkställde många bas- och triangelmätningar.' Ägde Grensholmen i Vånga socken, Östergötlands län, m. m. Gift 1818-08-08 Åkersberg med Dorotea Elisabet Cronacker, född tvilling 1798-02-15 på nämnda egendom, död 1868-06-08 i Linköping, dotter av överjägmästaren Erik Magnus Cronacker, och hans 2:a fru Catharina Liedbeck.

Barn:

 • Ulrika Catharina (Ulla), född 1819-06-01 på Grensholmen, död 1919-03-19 i Motala (Vreta Klosters förs, Östergötlands län, db). Gift 1850-08-19 på nämnda egendom med hovpredikanten, prosten och kyrkoherden i Vretaklosters och Stjärnorps försars pastorat av Linköpings stift, filosofie doktorn Erik Peter Lodell, född 1811-10-30 i Stöde socken, Västernorrlands län, död 1875-12-21 i Vretaklosters prästgård.
 • Alfhild, född 1821-03-03 på Grensholmen, död 1884-03-03 i Stockholm. Gift 1842-09-30 på nämnda egendom med sin syssling, godsägaren greve Israel Vilhelm Malkolm Sinclair, född 1817, död 1884.
 • Malvina Gustava Charlotta, född 1823-01-29 i Stockholm, död 1898-04-10 i Växjö. Gift 1855-06-05 i förstn. stad med sin kusins svåger, majoren Olof Fredrik Gyllensvärd, född 1807, död 1892.
 • Carl'' Erik, född 1825-08-19 på Grensholmen. Student i Uppsala 1842. Sergeant vid Svea artilleriregemente 1843-02-09. Underlöjtnant därst. 1844-02-22. Jur. filosofie examen i Uppsala 1846-04-06. Löjtnant vid nämnda regemente 1853-07-22. Kapten därst. 1859-04-29. Död ogift 1865-07-14 på Grensholmen.
 • Gustaf Harald, född 1827. Landshövding. Död 1914. Se Tab. 7.
 • Hildur Henrietta Sofia, född 1829-09-11 på Grensholmen, död där 1846-06-29.
 • Henrik Vilhelm, född 1832. Kapten. Död 1879. Se Tab. 14.
 • Virginia Dorotea Elisabet, född 1834-05-11 på Grensholmen, död 1878-07-01 Ousbyholm. Gift 1857-07-14 i Stockholm med sin broders svåger, godsägaren Johan August von Seth, född 1822, död 1886.
 • Clara Jakobina, född 1836-11-01 i Stockholm, död där 1912-10-22, Oscars förs, db). Gift 1867-02-06 i nämnda stad med kaptenen Carl August Alfred af Wetterstedt, A, i hans 2:a gifte, född 1819, död 1874.
 • Maria Lovisa Augusta, född 1840-09-03 i Stockholm, död där 1932-10-07, Engelbrekts förs (db). Gift 1867-09-29 i Linköping med överstelöjtnanten vid 2. livgrenadjärregementet, RSO, Adolf Robert Elliot, född 1832-02-24 i Stockholm, död 1887-10-22 i Linköping.

TAB 7

Gustaf Harald (översiktstab 6, son av Carl Gustaf, tab 6), född 1827-08-03 Grensholmen. Sergeant vid 2. livgrenadjärregementet 1844-10-01. Studentexamen i Uppsala s. å. 11/12. Officersexamen 1845-10-08. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 6/11. Avgångsexamen vid högre artilleriläroverket å Marieberg 1850. Löjtnant 1852-12-11. T. f. generalstabsofficer 1855-01-31. Kapten 1860-05-22. Major 1864-11-01. RSO 1866-05-03. Ordförande i styrelsen för Östgöta hypoteksförening 1870–1876. Chef för skjutskolan å Drottningholm 1870. Överste och chef för 2. livgrenadjärregementet 1871-08-15. Ledamot av riksdagens första kammare 1875–1879. Bevistade arméns fullmäktiges och krigsbefäls sammanträden 1878 och 1883. Kommenderad att inom justitiedepartementet deltaga i krigslagarnas omarbetning 1881. KSO1kl s. å. 1/12. Bevistade höstmanövrerna i Danmark 1883. KDDO1gr s. å. 11/10. Generalmajor i armén 1886-09-04. Avsked ur armén 1888-04-03. Landshövding i Kronobergs län s. d. Ordförande i nämnda läns landsting 1888–1894. Ordförande i dess hushållningssällskap 1889–1898. KNO1kl 1890-12-01. Ånyo ledamot av riksdagens första kammare 1890–1907 och var därunder ledamot av bankoutskottet 1892–1898 (vice ordf. 1894–1896, ordf. 1897 och 1898) samt ledamot av särskilda försvarsutskottet vid 1892 års urtima riksdag. Hedersledamot av Smålands studerande nation i Uppsala 1891. KmstkNO 1898-05-06. Avsked från landshövdingämbetet s. d. Hedersledamot av Kronobergs läns hushållningssällskap s. å. 5/11. RCXIILsO 1900-01-28. Död 1914-07-26 i Stockholm, Engelbrekts förs (db). Ägde Grensholmen till 1904. Gift 1851-08-26 Ousbyholm med Ebba Eleonora von Seth, född 1829-05-10 på sistnämnda egendom, död 1892-01-26 i Växjö, dotter av kammarherren Johan Boman, adlad och adopt. von Seth, och Lovisa Sofia Cronacker.

Barn:

 • Amalia Dorotea Lovisa (Amy), född 1853-07-06 på Grensholmen, död 1934-12-11 i Stockholm, Engelbr. förs (db 265) och begraven i Vånga socken.
 • Carl Gustaf, född 1854. Före detta överste. Död 1936. Se Tab. 8.
 • Ebba Sofia Elisabet, född 1856-12-15 på Grensholmen, död ogift 1905-04-29 i Stockholm.
 • Anna, född 1859, död s. å.
 • Axel Gabriel, född 1860-02-10 på Grensholmen, död där 1874-05-24.
 • Jakob Vilhelm, född 1861. F. d. landssekreterare och t. f. landshövding. Se Tab. 11.
 • Henrik Malkolm, född 1863. Landskamrerare. Död 1909. Se Tab. 12.
 • Harald, född 1865. Före detta ryttmästare. Se tab 13.
 • Anna Eleonora, född 1868-06-27 och död 1869-03-23 på Grensholmen.
 • Patrik, född 1870-02-03 och död 1888-07-01 på Grensholmen.
 • Alfhild Eleonora Augusta, född 1871-04-20 på Grensholmen, Vånga förs, Östergötlans län, död 1955-11-06 (S:t Görans förs, Stockholm, db).

TAB 8

Carl Gustaf (översiktstab 6A, son av Gustaf Harald, tab 7), född 1854-09-19 i Stockholm. Mogenhetsexamen i Linköping 1872-05-29. Kadett vid Karlberg s. å. 13/6. Utexaminerad 1874-03-31. Underlöjtnant vid 2. livgrenadjärregementet s. å. 10/4. Avgångsexamen vid högre artilleriläroverket å Marieberg 1879-04-30. Löjtnant 1882-04-28. Kapten 1889-07-05. RSO 1895-11-30. Befälhavare för 2. arméfördelningens skolor i Norrköping 1897–1898. Major vid södra skånska infanteriregementet 1900-03-08. Överstelöjtnant vid norra skånska infanteriregementet 1903-04-04. Överste och chef för sistnämnda regemente 1908-12-18. KSO2kl 1912-06-06. Avsked 1914-10-16. Inneh. Höja fideikommiss i Gryta socken, Uppsala län och har ägt Rosendal i Vånga socken, Östergötlands län. Död 1936-10-24 Höja (db 13). Gift 1882-09-29 i Stockholm med Ellen Estrid af Wetterstedt, född 1861-04-12 i nämnda stad, dotter av kaptenen Carl August Alfred af Wetterstedt nr 2093, och hans 1:a fru Sofia Ulrika Olivecrona nr 1626.

Barn:

 • Gustaf Harald, född 1883. Kapten. Se tab 9.
 • Axel Vilhelm, född 1885-04-06 på Rosendal, liksom syskonen, död 1956-10-31 (Nysätra förs, Uppsala län, db). Mogenhetsexamen i Linköping 1906-06-00. Reservofficersexamen 1908-05-01. Underlöjtnant i 2. livgrenadjärregementets reserv s. å. 31/12. Löjtnant därst. 1914-10-01. Avsked. Skogstjänsteman.
 • Edvard Alfred, född 1886. Kapten. Se tab 10.
 • Robert Henrik, född 1887-11-11, Vånga förs, Östergötlands län. Mogenhetsexamen i Linköping 1905-05-25. Student i Uppsala s. å. Filosofie kandidat därst. 1908. Jur. kandidat 1913-11-01. Extra ordinarie notarie i hovrätten över Skåne och Blekinge s. å. 6/11. T. f. domhavande 1:a ggn 1915-04-12. Extra ordinarie notarie i Göta hovrätt 1916-08-28. Vice häradshövding 1919-05-23. Förvaltat domarämbetet två år sju månader. Egen advokatbyrå i Hässleholm 1928 och i Uppsala sedan 1931. Gift 1952-11-23 (Katarina förs i Stockholm, db) med Mary Andriette Sjöberg i h. 2:a gifte (gift 1:o 1920-11-17 (Katarina förs i Stockholm, infl. b. 1942) med kammarskrivare Karl Birger Boivie, född 1890-07-03 (Kungsholms förs i Stockholm, fb), son av Carl Prebus Boivie och Emma Charlotta Bergman), född 1888-10-22 (K. Karlskr. Am.förs, fb). Kanslisekr. i Postbanken. Gmnor, dotter av komm:kapt. Georg Johan Sjöberg o. h. h., född Amelie Sigrid Maria Wahlström.
 • Anna Eleonora, född 1888-11-15, död s. å. 12/12 på Rosendal.
 • Erik Rutger, född 1890-02-17, död s. å. 14/3 på Rosendal.
 • Ebba Clara Sofia, född 1891-08-20, Vånga förs, Östergötlands län. Stiftsjungfru. Död 1980-12-17 i Uppsala dom-förs Gift 1919-05-28 i Gryta kyrka med majoren Claes Samuel Oskar Gyllenadler, född 1873, död 1944-04-20 i Uppsala.
 • Sven Jakob, född 1892-04-21. Lantbrukselev i Danmark 1914 och på olika gårdar i Sverige 1917–1918. Elev vid Ultuma lantbruksinstitut 1918. Utexaminerad 1920-10-20. Förvaltare vid Höja fideikommissegendom. Agronom, äger o. bebor Sämtegen (Funo, Uppsala). Uppsala län. Gift 1933-07-22 i Gryta förs, Uppsala län (vb 4) med Alma Ingegerd Karlén, född 1903-11-23.
 • Carl Herbert, född 1895-05-09, död ogift 1916-05-16, Gryta förs, Uppsala län (db).
 • Artur William, född 1898-11-21, död 1899-08-25 på Rosendal.
 • En dotter, född 1903-02-07, död s. d.

TAB 9

Gustaf Harald (översiktstab 6A, son av Carl Gustaf, tab 8), född 1883-08-09 Rosendal. Mogenhetsexamen i Linköping 1903-05-25. Officersvolontär vid Första Göta artilleriregemente s. å. 4/6. Sergeant därst. 1904. Elev vid Krigsskolan s. å. (EÄ Kadett vid Karlberg s. å.) Officersexamen 1905-11-29. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 15/12. Genomgick allm. kursen vid Artilleri- och ingenjörhögskolan 1907-10-07–1908-07-31. Genomgick Ridskolan vid Strömsholm 1913-10-07–1914-08-06. Löjtnant vid Göta artilleriregemente 1912-09-07. Kapten därst. 1918-10-08. RSO 1926-06-06. RFinlVRO1kl. Sekreterare i Svenska röda stjärnans Göteborgskrets sedan 1927. Sekreterare i Göteborgs fältrittklubb 1919–1924. Kasernofficer 1930–1933. Avsked 1933-08-15. Kapten i Göta artilleriregementes reserv. Inne. Höja fideikommisskapital samt äg. o. beb. Tulatorp i Småland. Beb. Sjövik, Tolg. Gift 1913-08-19 i Vasakyrkan i Göteborg, d:o förs (vb) med Evelyn'' Dahlgren, född 1890-04-09 i nämnda stad, dotter av grosshandlaren Berthold Dahlgren och Clara Emilie Weiss.

Barn:

 • Eivor Clara Evelyn, född 1914-09-08 i Göteborgs garnisonsförs (fb), liksom syskonen. Anställd vid Polisverket i Göteborg. Gift 1939-12-19 i Vasa förs, Göteborg (vb nr 239) med poliskonstapeln Carl-Gösta Jurell, född 1909-12-27 i Boglösa förs, Uppsala län.
 • Vera Anne-Marie, född 1917-07-01 i Göteborgs garnisonsförs Död 1926-01-07 i Göteborgs garnisonsförs (db).
 • Gustaf Harald Barthold René, född 1927-07-25 i Gamlestads förs, Göteborg (fb nr 127).


TAB 10

Edvard Alfred (översiktstab 6A, son av Carl Gustaf, tab 8), född 1886-08-23 på Rosendal. Sjökadett 1901-10-01. Officersexamen vid sjökrigsskolan 1908-10-26. Underlöjtnant vid flottan s. å. 30/10. Löjtnant därst. 1912-10-25. Genomgick gymnastiska centralinstitutet 1912–1913. Sjökrigshögskolans allm. kurs 1917–1918 och dess allm. fortsättningskurs 1918–1919. Kapten i flottan 1918-10-25 och vid flottan 1919-01-24. Tjänstg. i marinstaben 1919-10-01–1926-03-31 och från 1932-10-01. Äldste instruktionsofficer vid sjömanskårens skolor i Karlskrona 1928-11-01–1929-04-20 och 1931-04-18–1932-09-30. RSO 1929-06-06. RFr HL. LÖS 1930. Kommandörkapten i flottan av 2:a gr. 1936-01-31. Kommandörkapten av 2:a gr. vid flottan 1936-04-24. Kommandörkapten av 1:a gr. i marinen 1937-10-09. Kommandörkapten av 1:a gr. vid flottan 1938-05-20. Afsked 1941-10-01. Gift 1910-10-16 i Stockholm, Oscars förs (vb) med Hedvig Catharina (Karin) Angelin, född 1886-09-23 i nämnda stad, dotter av sekreteraren i arméförvaltningen Carl Olof Elias Angelin och Berta Augusta Vilhelmina von Rothstein.

Barn:

 • Vivica (EÄ Vivan) Catharina, född 1912-06-07 i Stockholm (K. Karlskrona Amiralitetsförs (fb). Stiftsjungfru. Gift 1936-10-10 i Danderyds kyrka, Stockholm (vb 44) med extra ordinarie hovrättsnotarien greve Carl Gustaf Vilhelm Spens, född 1902.
 • Berta Ellen Margareta, född 1919-09-09 i Djursholm, Danderyds förs (fb). Stiftsjungfru. Kansliskr.

TAB 11

Jakob Vilhelm (översiktstab 6, son av Gustaf Harald, tab 7), född 1861-10-09 Grensholmen. Officersvolontär vid andra livgrenadjärregementet 1878-01-12–1880-01-24. Mogenhetsexamen i Linköping 1879-05-20. Student i Uppsala s. å. Jur. filosofie examen 1881-09-14 och examen till rättegångsverken 1885-03-27. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt s. å. 29/5. Extra ordinarie notarie i Stockholms rådstuvurätt s. å. 18/9. Amanuens i civildepartementet s. å. 1/10. Auskultant i Göta hovrätt 1886-01-25. Extra ordinarie notarie därst. s. å. 28/1. Vice häradshövding 1888-12-20. Extra länsnotarie i Jönköpings län 1889-09-14. T. f. länsnotarie 1890-06-28. Sekreterare i nämnda läns landsting s. å. 15/9–1901. Anställd vid riksbankens avdelningskontors i Jönköping ombudsmannaexpedition 1894-06-11. T. f. ombudsman vid nämnda kontor 1895-11-08–1898-12-31. Ord. länsnotarie i Jönköpings län 1897-01-30. Landssekreterare i samma län 1901-01-19. RNO 1907-06-06. Ledamot av riksdagens första kammare sedan 1909-09-00 och därunder bl. a. ledamot av lagutskott 1916–1931 och av konstitutionsutskottet 1932. KNO2kl 1919-06-06. T. f. landshövding i Jönköpings län 1923-04-27–1924-10-28. Ordförande i styrelsen för Stora Segerstads lantmanna- och lanthushållningsskola 1923–1926. KNO1kl 1926-06-06. Avsked från landssekreterartjänsten 1928-10-06. Gift 1:o 1894-12-14 i Jönköping med Lilly Maria Sjöberg, född 1873-03-02 i nämnda stad, död 1896-10-17 i Stockholm, dotter av fabriksidkaren Arvid Leopold Sjöberg och Augusta Elisabet Lundqvist. Gift 2:o 1900-07-28 i Jönköping med friherrinnan Kerstin Maria Lovisa von Gedda, född 1878-10-14 Göberg, dotter av överstelöjtnanten friherre Carl Otto von Gedda nr 202, och Johanna Seratia Gyllenhammar nr 776.

Barn:

 • 2. Ingrid Maria Eleonora, född 1901-07-07 i Jönköping, liksom syskonen, Stiftsjungfru. Gift 1:o 1931-02-20 i Jakobs kyrka i Stockholm (Hedvig Eleonora förs i Stockholm, vb) med löjtnanten i t. v. skånska husarregementets reserv Carl Erik Reinhold Kjellberg, född 1893-08-10
 • 2. Carl Gustaf Vilhelm, född 1902-12-08. Studentexamen i Jönköping 1921-06-04. Student i Uppsala s. å. i sept.
 • 2. Otto Harald Robert, född 1904-02-29. Studentexamen i Jönköping 1923-05-28.

TAB 12

Henrik Malkolm (översiktstab 7, son av Gustaf Harald, tab 7), född 1863-10-03 på Grensholmen. Mogenhetsexamen i Linköping 1882-06-15. Student i Uppsala s. å. 18/9. Jur. preliminärexamen 1883-09-15 och examen till rättegångsverken 1887-05-23. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt s. å. 27/5. Amanuens i finansdepartementet s. å. 12/10. Extra länsnotarie i Kopparbergs län 1891-05-23. Vice auditör vid dalregementet 1892-01-12–1899. Vice häradshövding 1892-10-03. Länsbokhållare i nämnda län 1893-08-05. Ledamot av stadsfullmäktige i Falun s. å. T. f. ombudsman vid riksbankens avdelningskontor i Falun 1898-11-24. Rådman i Falun 1899-12-14. Landskamrerare i Hallands län 1904-12-21. Död 1909-07-09 i Halmstad (db). Gift 1899-08-08 i Stockholm med sin kusin grevinnan Hedvig Dorotea Elisabet Spens, född 1870-11-20 på Nordsjö i Kristbergs socken, Östergötlands län, död 1960-05-20 i Halmstads förs (db), dotter av kaptenen greve Henrik Vilhelm Spens och hans 2:a fru Sigrid Emelie Aurora Thollander.

Barn:

 • Allan Patrik, född 1900-04-06 i Falun. Studentexamen i Lund 1919. Industriidkare i New York. Målarmästare.
 • Harald Rikard, född 1902-10-16 i Falun. Studentexamen i Halmstad 1920-06-05. Student vid Stockholms högskola s. å. 16/9. Kansliexamen 1926.
 • Valter Henrik, född 1904-04-07 i Falun. Studentexamen i Halmstad 1922-05-30.
 • Ebba Sigrid Elisabet, född 1905-10-25 i Halmstad. Stiftsjungfru. Genomgick skolöverstyrelsens utbildningskurs för bibliotekstjänstemän 1926. Gift 1:o 1932-12-08 i Halmstads förs (vb) med ingenjören Johannes Odde-Jensen, i hans 2:a gifte, född 1874-05-26. Gift 2:o 1941-05-04 med handlanden Elis Verner Bejve, född 1896-05-14 i Ysby förs, Hallands län.
 • Filip Harry, född 1908-05-08 i Halmstad.


TAB 13

Harald (översiktstab 7, son av Gustaf Harald, tab 7), född 1865-11-04 på Grensholmen. Volontär vid skånska husarregementet 1882-02-03. Mogenhetsexamen i Linköping 1884-06-11. Sergeant 1885-05-27. Elev vid krigsskolan s. å. 20/7. Utexaminerad 1886-10-16. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 29/10. Adjutant vid regementet 1892–1895. Ordonnansofficer vid 1. arméfördelningens stab 1894-11-16–1897-10-11. Löjtnant 1895-03-08. Attaché vid beskickningen i Paris 1898-03-01s. å. 1/8 och vid beskickningen i Holland under drottning Wilhelminas kröning s. å. Beordrad att tjänstgöra under 7 månader vid i Bryssel förlagda 1. belgiska guideregementet s. å. 1/8–1899-03-01. RBLeopO 1899. Ryttmästare vid skånska husarregementet 1903-07-10. Militärattaché vid beskickningen i Rom s. å. 12/8–1905-06-01. RJohO 1904. RItS:tMLO 1905. RSO 1906-12-01. GV:sOlM 1912. Off ItKrO s. å. Avsked ur krigstjänsten 1915-10-29. Verkst. direktör i aktiebolag Bankirföreningen 1915–1921 och styrelseledamot i Betongaktiebolag Effektiv 1915–1920. Gift 1:o 1898-02-22 i Lund med Herta Brita Elisabet Södermark, från vilken han 1919-01-15 blev skild, född 1876-01-09 i Östersund, dotter av majoren Robert Södermark och Eulalia Brita Catharina Fjellman. Gift 2:o 1926-11-07 i Saltsjöbaden (vb) med Hulda Alexandra (Lullu) Lundström i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1913 med kaptenen vid kustartilleriet, RSO, Gustaf Ivar Nordqvist, från vilken hon 1921-02-23 blev skild, född 1877), skilsm. 1933-08-21, född 1883-06-22 i Hudiksvall, dotter av bruksägaren Anders Viktor Lundström och Fanny Strandberg.

Barn:

 • 1. Herta Brita Eleonora Catharina Aimée, född 1899-03-24 i Lund. Stiftsjungfru. Gift 1923-09-11 i Stockholm, Matteus förs (vb) med ingenjören Robert Cook, född 1898-12-24 i Cleveland, Ohio, USA.
 • 1. Herta Inga Ebba Elisabet, född 1910-01-07 i Uppsala, K. Upplands art.regementes förs (fb). Stiftsjungfru. Gift 1:o 1930-11-25 i Tönsberg (Sv. konsul. i Antwerpen) (EÄ i Paris) med ingenjören Torold Holst, född 1895-07-05 i Oslo, död 1933. Gift 2:o 1934-07-31 med advokaten Vadime Dzeroginski, född 1899-12-28

TAB 14

Henrik Vilhelm (översiktstab 7, son av Carl Gustaf, TAB. 6), död 1832-02-29 i Stockholm. Student i Uppsala 1850-06-06. Fanjunkare vid 2. livgrenadjärregementet 1852-01-24. Officersexamen 1854-03-21. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 18/4. Löjtnant därst. 1858-07-11. Kapten 1868-10-30. RSO 1876-05-15. Död 1879-01-05 på sin egendom Nordsjö i Kristbergs socken, Östergötlands län. Gift 1:o 1860-10-06 i Stockholm med Charlotta Sofia (Lotten) Hindbeck, född 1838-11-19 i nämnda stad, död 1863-09-10 på Nordsjö, dotter av hovrättsrådet Carl Magnus Hindbeck och Eva Sofia Ekström. Gift 2:o 1866-12-14 Braberg med Sigrid Emelie Aurora Thollander, född 1840-03-15 (EÄ 1840-02-12) på nämnda egendom (fb), död 1879-10-14 på Nordsjö, dotter av godsägaren Hans Gustaf Thollander och Hedvig Aurora Burén.

Barn:

 • 1. Anna Eva Dorotea, född 1861-08-01 och död s. å. 9/8 på Nordsjö.
 • 1. Carl Gustaf Harald, född 1862-09-05 och död 1863-03-16 på Nordsjö.
 • 2. Sigrid Charlotta Sofia (Lotten), född 1867-09-23 på Nordsjö, död 1926-10-22 i Stockholm. Gift 1898-05-05 i Stockholm med ingenjören Gustaf Odelstierna, född 1855, död 1932.
 • 2. Hedvig Dorotea Elisabet, född 1870-11-20 på Nordsjö, Kristbergs förs, Östergötlands län. Gift 1899-06-03 i Stockholm med sin kusin, landskamreraren greve Henrik Malkolm Spens, född 1863, död 1909.
 • 2. Carl'' Vilhelm, född 1872. Borgmästare. Se Tab. 15.

TAB 15

Carl Vilhelm (översiktstab 5, son av Henrik Wilhelm, tab 14), född 1872-08-12 Nordsjö. Mogenhetsexamen i Norrköping 1890-05-28. Student vid Uppsala universitet s. å. 15/9. Jur. filosofie examen 1891-05-28. Jur. utr. kandidat 1897-09-15. Extra ordinarie notarie i Göta hovrätt s. å. 18/10. Domarbiträde och t. f. domhavande 1897–1905. Sekreterare hos Handelskammaren i Borås 1905–1907. Advokat i nämnda stad under firma Fägerström & Spens 1905–1908. Ombudsman hos Älvsborgs läns norra hushållningssällskaps egnahemsnämnd 1907. Borgmästare i Ulricehamn 1908-06-29. Ordförande i styrelsen för enskilda bankens i Vänersborg avdelningskontor därst. m. m. Ordförande i styrelsen för Borås –Ulricehamns järnvägsaktiebolag 1919–1934. (EÄ Inspektor för Ulricehamns kommunala mellanskola 1914–1927.) Landstingsman 1920–1926. RVO 1921-12-15. Ordförande i Brandstyrelsen i Ulricehamn 1937. Gift 1906-06-21 i Östra Frölunda kyrka, Älvsborgs län med Hilma Maria'' Levan, född 1882-02-18 på Ellebäckstorp i Östra Frölunda, Älvsborgs län, db, dotter av godsägaren Fredrik August Levan och Hilma Beata Hansson.

Barn:

 • Erik Wilhelm (EÄ Vilhelm), född 1908-02-19 i Borås.
 • Henrik Melker, född 1909-12-02 i Ulricehamns förs (fb)
 • Erland Fredrik, född 1911-09-17 i Ulricehamns förs
 • Hedvig Märta Helena (Lena), född 1914-09-18 i Ulricehamns förs
 • Sigrid Maria Ulrika (Ulla), född 1919-06-20 i Ulricehamns förs (fb)

TAB 16

Fredrik Gustaf (översiktstab 8, son av Carl Gustaf, tab 2), till Ängelholms fideikommiss i S:t Anna socken, Östergötlands län samt Börstorp i Hassle socken, Skaraborgs län. Född 1721. Student i Uppsala1 1729-12-12. Volontär vid livgardet 1731. Förare därst. 1735. Reste 1736 utrikes och tjänade som kadett vid regementet Royal Suédois i Frankrike i 3 år. Sergeant vid livgardet 1739. Fänrik därst. 1740-08-07. Löjtnant 1744-04-12. Major vid adelsfaneregementet 1747-04-09. Major vid Västgötadals regemente 1753-05-10. Avsked ur krigstjänsten s. å. 27/9. RSO 1757-04-28. Åter major vid Västgötadals regemente 1771-07-18. KVO 1773-08-29. Vice landshövding i Skaraborgs län 1786-06-16. Landshövdings n. h. o. v. s. å. 23/8. Död 1795-09-22 Kårtorp. Gift 1747-08-24 på Börstorp med friherrinnan Ulrika Eleonora Falkenberg af Trystorp, född 1722-08-28 i Stockholm, död 1789-01-27 på Börstorp, dotter av landshövdingen Gabriel Falkenberg af Trystorp, friherre Falkenberg af Trystorp, och grevinnan Beata Margareta Douglas.

Barn:

 • Beata Charlotta, född 1748-07-18, död 1814-07-02 i Norra Lövåsen i Ullervads socken, Skaraborgs län. Gift 1796-08-14 med kamreraren Harald Brisman.
 • Ulrika Lovisa, född 1749-12-02, död 1825-04-04 i Arboga. Gift 1783-02-27 med sin moders sysslings son ryttmästaren friherre Carl Henrik Falkenberg af Trystorp, född 1744, död 1788.
 • Carl Gabriel, född 1751. Kapten. Död 1822. Se tab 17.
 • Axel Fredrik, född 1752. Livdrabant. Död 1811. Se tab 18.

TAB 17

Carl Gabriel (översiktstab 8, son av Fredrik Gustaf, tab 16), till Ängelholms fideikommiss och Börstorp. Född 1751-04-25 Skiringe. Student i Uppsala1 1763-10-18. Förare vid Närkes och Värmlands regemente 1767-02-27. Furir därst. 1768-08-30. Sekundadjutant 1769-07-18. Fänrik vid Södermanlands regemente 1771-09-15. Löjtnant i armén 1774-11-30. Kapten vid Närkes och Värmlands regemente 1776-03-20. Avsked 1785-12-14. Död 1822-05-28 på Ängelholm. Gift 1:o 1778-12-18 på Julita i likanämnd socken, Södermanlands län med friherrinnan Ulrika Augusta Palbitzki, född 1750-06-16, död 1802-05-12 på Börstorp, dotter av friherre Ulrik Adolf Palbitzki, och lady Anna Sutherland-Duffus. Gift 2:o 1807-05-08 Säckestad med friherrinnan Sofia Lovisa Sack, född 1760-11-22, död 1825-01-16 på Ängelholm, dotter av hovmarskalken friherre Carl Filip Sack, och friherrinnan Margareta Magdalena Barnekow.

Barn:

 • 1. Ulrika Anna, född 1780-09-28, död 1833-11-11. Gift 1806-03-18 på Börstorp med sin moders kusin, kaptenen friherre Carl Gabriel Falkenberg af Trystorp, i hans 2:a gifte, född 1763, död 1836.
 • 1. Augusta, född 1781-11-29, död 1857-04-17 i Mariestad. Gift 1802-09-16 på Börstorp med överstelöjtnanten friherre Anton von Knorring, född 1766, död 1834.
 • 1. Fredrik Gabriel, född 1783-04-16 i Amnehärads socken, Skaraborgs län. Sergeant vid Västgötadals regemente 1800-11-15. Fänrik därst. s. å. 27/11. Transp. till Skaraborgs regemente 1801-06-16. Kornett vid skånska husarregementet 1807-08-04. Löjtnant därst. 1808-02-01. Död barnlös 1811-10-14 genom vådlig händelse i ett tröskverk. Gift 1811-01-18 med Charlotta Sofia Krull, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1815-11-24 i Vänersborg med översten Axel Vilhelm Ehrengranat, född 1786, död 1861), född 1790-01-15 i Vänersborg, död 1856-07-15 Kartene, dotter av kommerserådet Jonas Krull och Sofia Charlotta Höök.
 • 1. Beata Sofia, född 1784-10-20, död 1855-11-09 i Mariestad. Gift 1806-08-18 på Börstorp med krigsrådet Carl Gudmund Lindencrona, född 1772, död 1818.

TAB 18

Axel Fredrik (översiktstab 8, son av Fredrik Gustaf, tab 16), född 1752-11-06 i Floda socken, Södermanlands län. Student i Uppsala1 1763-10-18. Volontär vid fortifikationen 1767-03-02. Kvartermästare vid adelsfaneregementet 1768-12-31. Livdrabant 1770-02-06. Avsked 1774-06-06. Död 1811-09-17. Gift 1796-02-02 i Karlstad med Anna Fredrika Wallencrona, född 1770-08-22, död 1846-09-03 Ängelholm, dotter av majoren Johan Henrik Wallencrona, och Anna Fredrika Hjertzell.

Barn:

 • Gabriel Johan, född 1799-08-21, död 1813-08-14.
 • Ulrika Fredrika, född 1801-05-11, död s. å. 12/9.
 • Carl'' Axel, född 1806. Godsägare. Död 1892. Se Tab. 19.
 • Anna Maria Charlotta, född 1807-11-08 Lövås, död 1864-02-26 i Vadstena. Gift 1831-03-06 på Ängelholm med sin broders svåger, majoren friherre Arvid Bernhard Rehbinder, i hans 1:a gifte, född 1806, död 1876.

TAB 19

Carl'' Axel (översiktstab 8, son av Axel Fredrik, tab 18), född 1806-03-06 Lövås. Kadett vid Karlberg 1819-09-28. Avgången därifrån 1823-10-06. Död 1892-02-07 i Söderköping. Innehade Ängelholms fideikommiss i S:t Anna socken, Östergötlands län. Gift 1827-06-23 Fredriksnäs med stiftsjungfrun friherrinnan Hedvig Catharina Charlotta Johanna Rehbinder, född 1804-11-18 på Fredriksnäs, död 1875-11-20 på Norrum i Börrums socken, Östergötlands län, dotter av godsägaren friherre Johan Fredrik Rehbinder nr 77, och hans 2:a fru Catharina Maria Nordenstolpe nr 1981.

Barn:

 • Hilma Catharina Charlotta, född 1828-05-27 på Fredriksnäs, död ogift 1901-02-25 i Söderköping.
 • Axel Fredrik, född 1830 på Ängelholm, död där 1833-01-29.
 • Hulda Malvina Sofia, född 1832-07-07 på Ängelholm, död ogift 1896-04-08 i Söderköping.
 • Hedvig Helmina Axelina, född 1835-04-09 på Ängelholm, död 1871-11-17 Kårebo Gift 1871-02-21 på Norrum i nämnda socken med lantbrukaren friherre Gottlob Fredrik Alarik Rehbinder, född 1845, död 1873.
 • Carl Jakob Vilhelm, född 1838-02-22, död 1843-06-30 på Norrum.
 • Axel Valter Gabriel, född 1840. Löjtnant. Död 1897. Se Tab. 20.
 • Helga Maria Vilhelmina, född 1843-08-12 på Ängelholm, död 1925-12-21 i Norrköping. Gift 1873-09-15 på Norrum med kaptenen greve August Reinhold Louis Stackelberg, född 1842, död 1923.
 • Carl Axel Bernhard, född 1846-07-02 på Ängelholm, död ogift 1892-04-16 i Söderköping.

TAB 20

Axel Valter Gabriel (översiktstab 9, son av Carl Axel, tab 19), född 1840-07-12 Ängelholm. Studentexamen i Uppsala 1859-05-31. Fanjunkare vid livregementets dragonkår s. å. 8/7. Officersexamen 1860-02-25. Underlöjtnant vid nämnda dragonkår s. å. 16/7. Löjtnant därst. 1868-05-01. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom löjtnant i armén 1873-05-09. Disponent Fredriksnäs 1879–1881. Död 1897-12-30 på Ängelholm. Arrenderade Ängelholm 1870–1876. Innehade fideikommissegendomarna Ängelholm och Norrum i Börrums socken samt Stora Bäckabo, det sistnämnda i Friggeråkers socken, Skaraborgs län, ävensom gård i Söderköping. Gift 1874-04-27 i Gränna med grevinnan Sofia Emilie Beata Lovisa Stackelberg, född 1837-04-05 Skedevi, död 1915-06-20 på Ängelholm (Hedvig Eleonora förs i Stockholm, db), dotter av kammarherren greve Fritz Adolf Erik Louis Stackelberg, och Adamina Vilhelmina Reuterskiöld.

Barn:

 • Ellen, född 1881-01-20, död 1935-09-03 å Ängelholm, Börrums socken, Östergötlands län (Oscars förs, Stockholm) (db 212), begraven å S:t Anna kyrkogård, Östergötlands län.

TAB 21

Gabriel (översiktstab 9, son av Axel Valter Gabriel, tab 20), född 1878-12-21 på Fredriksnäs. Elev vid Kallerstads lantbruksskola 1897–1898. Nämndeman 1905–1947. Landstingsman i Östergötlands län 1906–1909. Häradsdomare i Hammarkinds Stegeborgs och Skärkinds domsaga (EÄ 1927) Led. av Hammarkinds härads skogsallmänning 1926–1947. Led. av vägstyrelsen 1926–1944. Medlem av kyrkorådet, kommunalfullmäktige o polisdirektionen. Kommunalman. Inneh. fideikommissen Ängelholm, Norrum och Stora Bäckabo sedan 1900. GMmf 1935-03-08. Gift 1904-04-30 i Nacka kyrka, Stockholms län med Ellen Signhild Enhörning, född 1884-07-05 i Norrköping, S:t Olai, dotter av grosshandlaren och vice konsuln Gustaf Fredrik August Enhörning och hans 1:a fru Ellen Gerda Schubert.

Barn:

 • Anna Gabrielsdotter, född 1906-12-31 i Stockholm, liksom syskonen.
 • Christer Gabrielsson, född 1912-03-16.
 • Ulla Gabrielsdotter, född 1916-08-13 (S:t Anna förs, Östergötlands län, fb). Gift 1938-11-13 i Börrums kyrka med förvaltaren Lars Leonito Dahlstedt, född 1909-02-20 (Härnösand).


Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: