Muhl nr 1351

Från Adelsvapen-Wiki

1351.jpg

Adliga ätten Muhl nr 1351

Adlad 1693-11-02, introducerad 1699.

Sannolikt skotsk adel, ehuru vapnet icke är lika med de på riddarhuset introducerade skotska ätterna Maull och Maule samt Mel, vilka alla hava gemensamt ursprung. Medlemmarna skrevo sig före introduktionen Maule och von Maule samt efter uttalet Muhl [Rf].

Muhl A135100.jpg

TAB 1

Vilhelm Maule (översiktstab. 1,). Gick i svensk krigstjänst. Var 1605 löjtnant. Avsked 1645. Överste och kommendant på Arensburg 1645-08-30, då han fick förläning på Akerois by i Hollola socken, i Finland (Rf.). Ståthållare på Kockenhusen 1646-07-31. Kommendant i Narva. Levde ännu 1658. Död 1659 i Narva. (Medd. av äldre amanuensen Kurt Antell, Helsingfors.) Han bevistade slaget vid Kirkholm 1605-09-07 och blev sedan flera gånger illa kväst och sårad. Gift 1:o med N. N. Gift 2:o med Sibylla Sofia von Gröpingen (Rf.), i hennes 1:a gifte (gift 2:o med majoren Christian Daniel von Byschwang), levde 1672, men var död 1698. (Medd. av äldre amanuensen Kurt Antell, Helsingfors.)

Barn:

 • 2. Jurgen Vilhelm Muhl, adlad Muhl, död 1704. Se Tab. 2
 • 2. Adam Gustaf Muhl, adlad Muhl, född 1653, död 1714. Se Tab. 14

TAB 2

Jurgen Vilhelm Muhl, adlad Mnhl (son av Vilhelm Muhl, Tab. 1), född i Narva. Student i Uppsala 1661-03-06. Fänrik vid Sperlings dragonregemente 1670-07-21. Kornett 1674-09-24. Löjtnant vid drottningens livregemente till häst 1675-03-13. Kaptenlöjtnant vid drottningens livregemente till häst 1676-04-20 Ryttmästare 1677-12-24. Major 1679-11-01. Adlad 1693-11-02 (introducerad 1699 under nr 1351). Överstelöjtnant 1694-08-27. Död 1704-04-08 Hällerup och begraven i Ljungby kyrka. 'Han bevistade såsom en tapper, hurtig och oförtruten soldat kriget med Danmark 1675–1679.' Gift 1695 med Maria Leijoncrantz i hennes 2:a gifte (gift 1:o med lagmannen Olof Silnecker, adlad Silnecker, född 1636, död 1692), född 1663, död 1740 på Hällerup och begraven 1740-08-02, dotter av burggreven i Göteborg, Gerhard von Lengercken, adlad Leijoncrantz, och hans 1:a fru Brita Norfelt.

Barn:

 • Brita Sofia, född 1696, död 1750. Gift 1740-03-26 på Hällerup med kaptenlöjtnanten Fredrik Vilhelm Wernle, född 1704, död 1751.
 • Sibylla Maria, döpt 1698-04-19 i Varberg, (At (S.).) död 1732 och begraven i Ljungby kyrka. Gift 1720-02-09 på Hällerup med översten Axel Patrik Thomson, i hans 2:a gifte, född 1671, död 1748.
 • Vilhelm Olof, född 1699. Kapten. Död 1773. Se Tab. 3
 • Anna Beata, född 1701. Död ogift 1780-04-28 på Hällerup.
 • Carl Gerhard, döpt 1703-04-02 i Varberg (At (S.).). Volontär vid livdragonregementet 1718. Korpral vid livdragonregementet 1718. Förare 1718. Kornett 1719-05-26. Löjtnant vid franska grenadjärregementet. Dödad ogift 1734-07-00 vid Filipsburg.

TAB 3

Vilhelm Olof, (son av Jurgen Vilhelm Muhl, Tab. 2), till Hällerup i Ljungby socken, Hallands län. Född 1699-03-26 i Varberg (At (S.).). Kom i krigstjänst 1713-08-01. Fänrik vid Smålands femmänningsinfanteriregemente 1714-05-15. Konfirmationsfullmakt 1716-03-27. Löjtnant vid Smålands Entergastregemente 1718-01-30. Avsked 1719-09-30. Exspektant vid Kronobergs regemente. Kaptens avsked 1747-08-18. Död 1773-03-02 på Hällerup. Han bevistade 1718 års fälttåg i Norge. Gift 1748 med Ulrika Beata Ehrenpohl i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1779-06-09 med domprosten i Göteborg, teol. doktor Olof Ekebom i hans 2:a gifte, född 1716-11-05 i Uddevalla, död 1784-12-24 i Göteborg. 3:o 1790-04-25 i Ljungby kyrka med överstelöjtnanten Sven Kellander, adlad Mannerskantz B, i hans 2:a gifte, född 1727, död 1801). Född 1733-03-11 Vallda, död 1802-05-15 Skärbäck, dotter av kammarherren Anders Johansson Pohl, adlad Ehrenpohl, och Ulrika Juliana Rutensköld.

Barn:

 • Vilhelm Anders, född 1749-07-15 på Hällerup, liksom syskonen, död på Hällerup 1751-04-25.
 • Maria Ulrika, född 1752-01-26 på Hällerup, död 1784-05-16 Sund. Gift 1773-02-12 på Hällerup med överstelöjtnanten, RSO, Johan Jakob Le Bell, född 1748-07-25 i Ulvsby socken i Finland, död 1800-01-29.
 • Sofia Lovisa, född 1753-06-24 på Hällerup, död 1755-01-20 på Hällerup.
 • Anna Louisa, född 1755-02-13 på Hällerup, död 1755-06-28 på Hällerup.
 • Vilhelmina Beata, född 1758-04-09 på Hällerup, död 1828-06-07 i Önnestads socken, Kristianstads län och begraven 1828-06-16. Gift 1775-12-26 på Hällerup med löjtnanten vid amiralitetet Gabriel Kjellson, född 1742, död 1833.
 • Vilhelm Robert, född 1760 på Hällerup. Löjtnant. Död 1827. Se Tab. 4.
 • Sabina Cecilia, född 1763-07-01 på Hällerup, död 1808-11-23 i Skara. Gift 1781-04-19 på Hällerup med lektorn vid Skara gymnasium, professorn, fil. mag. Per Luth, född 1744-08-24, död 1836-08-14.
 • Anders Gerhard, född 1766 på Hällerup. Levde utan tjänst. Död 1822. Se Tab. 6.

TAB 4

Vilhelm Robert, (son av Vilhelm Olof, Tab. 3), till Hällerup. Född 1760-04-01 på Hällerup. Volontär vid änkedrottningens livregemente 1771-07-21. Sergeant vid änkedrottningens livregemente 1771-10-21. Adjutant 1774-11-16. Löjtnant 1781-08-20. Avsked 1790-03-25. Död 1827-10-08 på Hällerup. Han bevistade på skärgårdsflottan finska kriget 1788–90. Gift 1824-01-06 med Anna Cecilia Hollander i hennes 1:a gifte (gift 2:o med rådmannen i Falkenberg Johan Lundberg).

Barn:

 • Vilhelm Olof Georg, född 1824. Ryttmästare. Död 1878. Se Tab. 5.

TAB 5

Vilhelm Olof Georg, (son av Vilhelm Robert, Tab. 4), född 1824-12-26 Hällerup. Student i Lund 1842-11-03. Sergeant vid kronprinsens husarregemente 1845-03-01. Officersexamen 1845-05-19. Underlöjtnant vid kronprinsens husarregemente 1846-08-03. Löjtnant vid kronprinsens husarregemente 1851-08-29. Ryttmästare 1862-03-27. Avsked 1863-04-14. Död 1878-07-25 på sin egendom Hällerup. Gift 1850-09-09 Kadesjö med Margareta Sofia Julia Fredrika Rosenblad, född 1829-01-09 på Kadesjö, död 1914-10-05 i Varberg (Ljungby förs., Hallands län db), dotter av överstelöjtnanten Fredrik Rosenblad B, och Juliana Augusta Silfversköld, nr 1073. Änkefru Muhl, född Rosenblad, ägde Hällerup.

Barn:

 • Fredrik Vilhelm, född 1851-09-02 på Hällerup, död 1868-01-06 i Halmstad.

TAB 6

Anders Gerhard, (son av Vilhelm Olof, Tab. 3), till Hällerup samt Ottersjö i Dagsås socken, Hallands län. Född 1766-05-14 på Hällerup. Levde utan tjänst. Död 1822-07-27 på Ottersjö. Gift 1800-10-30 med sin kusin Catharina Charlotta Wetterberg, född 1773, död 1817-07-03 vid Haralds hälsokälla, dotter av häradshövdingen Joakim Petersson Wetterberg och Fredrika Ehrenpohl.

Barn:

 • Ulrika Fredrika, född 1801-09-30 på Hällerup. Stiftsjungfru. Levde 1832, men var död 1837. Gift med överjägmästaren Adam Reinhold Emerentius Kjellson, född 1796-10-09 i Önnestads socken, Kristianstads län, död 1836-03-07 i Falkenberg.
 • Johan Vilhelm, född 1803. Underlöjtnant. Död 1872. Se Tab. 7.
 • Carolina Vilhelmina, född 1804-06-29 på Ottersjö. Stiftsjungfru. Död 1859-02-16 i Enslövs prästgård, Hallands län. Gift 1829-02-20 med prosten och kyrkoherden i Enslövs pastorat av Göteborgs stift Erik Torbjörnsson, född 1795-07-06 Heberg s socken, Hallands län, död 1862-04-17 i Enslövs prästgård. (Sgn.)
 • Carl Gerhard, född 1805. Löjtnant. Död 1873. Se Tab. 9.
 • Fredrik Robert, född 1807-04-20 på Ottersjö. Fanjunkare vid Hallands infanteribataljon 1826-04-20 Fänrik vid Hallands infanteribataljon 1829-07-29. Död ogift 1834-01-14 i Falkenberg.
 • Anders Ove, född 1808-08-14 och död 1809-05-14 på Ottersjö.
 • Emilia Cecilia Charlotta, född 1809-10-23 på Ottersjö. Stiftsjungfru. Död 1867-12-08 i Värnamo. Gift 1836-01-20 med regementskommissarien vid Jönköpings regemente, apotekaren Per Jakob Svanbäck, född 1800-04-30 i Jönköping, död 1851-04-14 i Värnamo.
 • Charlotta Aurora Augusta, född 1811-03-22. Stiftsjungfru. Död 1812-09-12.
 • Ove, född 1812-08-02, död 1813-10-20 på Ottersjö.
 • Augusta Beata, född 1816-05-17 på Ottersjö. Stiftsjungfru. Död. Gift 1837-08-09 med bankokommissarien, kamreraren Anders Henrik Svahn, död.

TAB 7

Johan Vilhelm, (son av Anders Gerhard, Tab. 6), född 1803-01-30 Ottersjö. Förare vid Smålands infanteribataljon 1819-06-24. Fänrik vid Smålands infanteribataljon 1822-02-05. Officersexam 1822-07-01. Fänrik i armén 1831-06-09. Underlöjtnant 1835-01-21. Avsked ur krigstjänsten 1848-05-16. Död 1872-10-15 Klev. Gift 1852-12-30 i Hemmesdynge socken, Malmöhus län med Carolina Hindbeck, född 1826-05-08 i Östra Vemmenhögs prästgård, Malmöhus län, död 1919-03-05 Skallsjö, dotter av prosten och kyrkoherden Johan Daniel Hindbeck och Anna Christina Lindgren.

Barn:

 • Johan Gerhard Fredrik, född 1854. Komminister. Död 1921. Se Tab. 8.
 • Carl Vilhelm, född 1856-11-04 Olovstorp. Först handelsbokhållare, sedan livförsäkringsagent i Malmö.Död ogift 1924-01-19 i Lunds hospital. .

TAB 8

Johan Gerhard Fredrik, (son av Johan Vilhelm, Tab. 7), född 1854-08-24 på Ottersjö. Mogenhetsexamen i Malmö 1876-05-26. Student i Lund 1876. Teol. fil. examen 1879-04-04. Teoretisk teol. examen 1885-05-29. Praktisk teol. examen 1885-12-07 och prästexamen 1885-12-16. Prästvigd i Lund 1885-12-18. Vice komminister i Veddige pastorat av Göteborgs stift 1888-09-01. Komminister i Surteby församling av nämnda stift 1893-12-16. Komminister i St. Lundby pastorat i samma stift 1899-07-08. Död 1921-09-00 i Göteborg. Gift 1:o 1895-11-19 i Göteborg med Abela Eleonora (Ellen) Lundberg, född 1866-07-16 i Ale i Skövde socken, Älvsborgs län, död 1899-05-11 Hultaslätt, dotter av kyrkoherden Johan Elof Lundberg och Abela Maria Christina Gullbrandson. Gift 2:o 1902-01-09 i Varberg med Hedvig Agda Augusta Engstedt, född 1881-01-05 i Västervik. Dotter av tullförvaltaren August Fredrik Engstedt och Ada Maria Emilia von Wachenfelt.

Barn:

 • 1. Vilhelm Gerhard Natanael, född 1898-12-22 på Hultaslätt, död på Hultaslätt 1899-06-02.
 • 2. Dödfödd dotter 1904-12-21 i Skallsjö socken, Älvsborgs län.
 • 2. Carl Gustaf Fredrik, född 1906-10-01 i Skallsjö socken. Studentexamen vid Göteborgs högre latinläroverk 1925-06-18. Teol. fil. examen vid Göteborgs högskola 1926-10-30. Student i Lund 1926. Se Tab. 8A.
 • 2. Sofia Carola Maria, född 1908-06-09 i Göteborg (Skallsjö förs., Älvsborgs län fb). Stiftsjungfru. Gift 1931-05-23 i Lerums förs., Älvsborgs län (vb 6) med tandläkaren Hans Teodor Ekström, från vilken hon blev skild genom Konga tingsrätt hrtt:s lagakraftv. dom 1955-12-23, född 1905-10-13.
 • 2. Lilian Hedvig Ada Matilda, född 1916-12-27 på Kusebacka i Skallsjö socken. Stiftsjungfru. Gift 1942-09-12 i Lerums förs., Älvsborgs län med fabrikören Gösta Hjalmar Elias Eliason, född 1912-06-12. Innehar firma Svenska Rökpipfabriken.

TAB 8A

Karl-Gustaf Fredrik, (son av Johan Gerhard Fredrik tab. 8), född 1906-10-01 i Haga församling i Göteborg. Studentexamen vid Göteborgs högre latinläroverk 1925-06-18. Teol. fil. examen vid Göteborgs högskola 1926-10-30. Student vid universitetet i Lund 1926-11-02. Teolog kandidat examen därstädes 1929-09-14. Praktik teolog prov 1929-12-15. Komminister i Mjöbäcks pastorat 1932. Gift 1933-02-11 i Flädie församling Malmöhus län med Ingrid Jungqvist född 1908-08-08 i Vasa församling Göteborg. Dotter av direktören Erik Jungqvist och Ester Ethelia född Hellstöm.

Barn:

 • Ester Hedvig Gertrud, född 1933-12-21 i Borås (Holsljunga församling Älvsborgs län fb nr 9).
 • Carl-Erik Fredrik, född 1936-07-07 i Holsljunga församling Älvsborgs län (fb nr).
 • Ingrid Birgitta, född 1939-05-17 i Holsljunga församling Älvsborgs län (fb nr 4).
 • Ingvar Fredrik, född 1942-03-24 i Holsljunga församling Älvsborgs län (fb nr).
 • Ragnar Fredrik

TAB 9

Carl Gerhard, (son av Anders Gerhard, Tab. 6), född 1805-09-20 Ottersjö. Sergeant vid Kronobergs regemente 1821-02-01. Fänrik vid Västgöta regemente 1825-04-19. Officersexamen 1825-07-??. Löjtnant 1835-12-19. Avsked 1836-07-27. Löjtnant i armén 1837-05-12. Avsked ur armén 1839. RVO 1865-05-03. Död 1873-11-11 på Klev. Ägde Ottersjö och Öströ, båda i Dagsås socken, Hallands län. Gift 1837-10-20 Margreteholm med friherrinnan Marianne Estelle Falkenberg af Trystorp, född 1814-06-20 på Ottersjö, död 1871-05-19 på Klev, dotter av korpralen, friherre Conrad Falkenberg af Trystorp, och Mariana Eleonora Flach.

Barn:

 • August Gerhard, född 1838-09-19 Skedala. Student i Lund 1858-05-00. Sergeant vid Göta artilleriregemente 1859-01-18. Officersexamen 1860-04-00. Underlöjtnant vid Göta artilleriregemente 1860-05-15. Avsked 1868-05-20. Död ogift 1899-10-21 på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg.
 • Conrad Fredrik, född 1840. Kapten. Död 1881. Se Tab. 10
 • Emma Charlotta Maria, född 1842-06-14 på Öströ, död 1876-10-10 Sibbarp. Gift 1874-10-28 i Jönköping med kontraktsprosten, kyrkoherden i Osby pastorat av Lunds stift, LVO, Samuel Dahl i hans 1:a gifte (gift 2:o 1880-11-12 i Malmö med Catharina Lovisa Petersson, född 1859-09-19 i Malmö, dotter av grosshandlaren Peter Olof Petersson och Amalia Malmgren), född 1847-10-26 Krokstad socken, Göteborgs och Bohus län.
 • Carl Johan, född 1849. Före detta överstelöjtnant. Se Tab. 12.

TAB 10

Conrad Fredrik, (son av Carl Gerhard, Tab. 9), född 1840-06-17 Östro. Furir vid Älvsborgs regemente 1861-03-16. Fanjunkare vid Älvsborgs regemente 1862-07-02. Underlöjtnant 1864. Löjtnant 1871-08-15. Kapten 1879-09-01. Död 1881-08-25 i Lund. Gift i Lund 1868-09-28 med Johanna Augusta Matilda (Jeanette) af Petersons, född 1844-01-17 på Västra Tvet i Hällestads socken, Malmöhus län, död 1939-08-29 i Borås (Alingsås församling Kronobergs län db nr 33). Dotter av ryttmästaren Sebastian af Petersens, och grevinnan Hedvig Sofia Hamilton.

Barn:

 • Carl Conrad Sebastian, född 1870. Kapten. Se Tab. 11
 • Marianne, född 1871-05-21 på Fastarp, död 1878-01-11 Borås.
 • Ebba Sofia Elisabet, född 1872-12-13 på Fastarp, död 1874-08-24 i Borås.

TAB 11

Carl Conrad Sebastian, (son av Conrad Fredrik, Tab. 10), född 1870-01-10 Fastarp. Volontär vid södra skånska infanteriregementet 1890-05-15. Mogenhetsexamen i Lund 1890-12-10. Sergeant i regementet 1892-06-23. Elev vid krigsskolan 1892-08-16. Utexaminerad 1894-11-05. Underlöjtnant vid Älvsborgs regemente 1894-11-23. Löjtnant vid Älvsborgs regemente 1900-12-07. Kapten 1908-07-23. RSO 1915-06-06. Avsked med tillstånd att inträda I regementets reserv 1920-05-14. Gift 1905-10-17 i Norrköping med Ida Vilhelmina Sofia Guillemot, född 1873-01-31 i Norrköping, dotter av regementsläkaren Otto Albert Guillemot och Ida Reinholdina Selma Sofia Rudbeck.

Barn:

 • Ida Sofia Jeanette Marianne, född 1907-09-18 i Fristads socken, Älvsborgs län. Död 1937-01-29 i Careli församling Borås (db nr 39).

TAB 12

Carl Johan, (son av Carl Gerhard, Tab. 9), född 1849-02-07 Öströ. Kadett vid Karlberg 1865-01-16. Utexaminerad 1867-04-26. Underlöjtnant vid Älvsborgs regemente 1867-05-03. Gymnastiklärarekurs vid gymnastiska centralinstitutet 1872–1874. Löjtnant 1874-02-20. Kamrer vid Kinds härads järnväg 1884. Kapten 1884-09-12. Disponent för Borås vin- och spirituosabolags aktiebolag 1884. Brandchef i Borås 1886–1888. Stadsfullmäktig i Borås 1887. Styrelseledamot i Borås järnväg 1888. Revisor i Borås enskilda bank 1888. RSO 1889-12-01. Landstingsman för Borås 1893–1904. Major 1897-07-23. Överstelöjtnant i armén 1904-06-17. Avsked med tillstånd att såsom major kvarstå i regementets reserv 1904-06-17. Avsked ur regementets reserv med tillstånd att kvarstå såsom överstelöjtnant i armén 1904-11-11. RVO 1904-12-01. Avsked ur armén 1915-07-02. RNO 1921-09-15. Patriotiska sällskapets stora GM. Äger hus i Borås. Död 1930-12-21 i Borås. Gift i Borås 1881-07-26 med Augusta Maria Hollander, född 1856-06-18 i Borås ]], död 1943-11-09 i Borås dotter av grosshandlaren Johan Gustaf Hollander och Matilda Bernhardina Björk.

Barn:

 • Matilde Marianne, född 1882-05-06 i Borås. Stiftsjungfru.
 • Augusta Margareta (Greta), född 1883-06-13 i Borås. Stiftsjungfru. Mogenhetsexamen i Stockholm 1902. Genomgick Göteborgs handelsinstitut. Med. kand. i Göteborg 1907. Med. lic. 1913. Underläkare vid barnsjukhuset Samariten 1913–1914. Andre assistent vid Karolinska institutets pediatriska poliklinik 1913–1914. Amanuens vid allmäna barnhuset 1914–1915. Underläkare vid allmäna barnhuset 1915–1918. Amanuens vid kronprinsessan Lovisas vårdanstalt 1918–1919. Underläkare vid Kålltorps sanatorium 1919–1920. Förste assistent vid Karolinska institutets pediatriska poliklinik 1921–1924. Tillika praktiserande barnläkare i Stockholm samt läkare vid Stockholms folkskolor och vid Sabbatsbergs barnasyl. Överläkare vid Flensburgska vårdanstalten i Malmö 1926-01-01. Sekreterare i Sydsvenska pediatriska föreningen sedan 1926. Styrelsemedlem i föreningen Mjölkdroppen i Malmö sedemera 1926-05-03 i S:t Pauli församling Malmö.
 • Carl Johan Henning, född 1886. Kapten. Kommendör. Se Tab. 13.
 • Anna Maria Estelle, född 1891-04-07 i Borås. Stiftsjungfru. Död ogift 1912-11-01 i Borås.
 • Fredrik Gerhard, född 1895-10-09 i Borås. Studentexamen 1915. Fänrik i Göta livgardes reserv 1917-12-31. Underlöjtnant i Göta livgardes reserv 1919-12-31. Jur. kand. vid Uppsala universitet 1923-09-15. Extra ordinarie hovrättsnotarie 1923: löjtnant 1923-11-12. Avsked ur krigstjänsten 1928-08-10. Praktiserande jurist i Göteborg. Gift i Göteborg 1925-10-03 med Dagny Gertrud Falk-Simon, född 1904-06-24 i Göteborg, dotter av direktören Falk Simon och Paula Salomon.

TAB 13

Carl Johan Henning, (son av Carl Johan, Tab. 12), född 1886-12-09 i Borås. Sjöofficersexamen 1908. Underlöjtnant vid flottan 1908-10-27. Löjtnant 1911-12-20. Kapten i flottan 1918-07-26 och vid flottan 1919-01-24. RVO 1918-12-18. RRS:tStO3kl. RFrSvSO. RJohO. TunNIO2kl. RSO 1929-06-06. 1931 tjänstgöring vid marinförvaltningen, 1933-12-03 kommendörkapten av 2:a graden i flottan, 1935–1938 marinattaché i Berlin, 1938-05-20 kommendörkapten av 1:a graden vid flottan, 1938-05-27 inspektör för minsvepningsväsendet, 1939-01-01 ordförande i Fartygsuttagningskommissionen, 1940-10-01 kommendör i marinen, 1942-03-13 beviljad avsked. Gift 1913-02-15 i Zürich med Sofie Hochapfel i hennes 2:a gifte (gift 1:o med med. kand. Bruno Rohrschneider född 1885-12-08 död 1911), född 1891-06-26 i Saarbrücken, dotter av grosshandlaren Edvard Hochapfel och Sofie Elisabet Towae.

Barn:

 • Sofie Estelle, född 1916-05-13 i Lübeck. Gift 1939-12-27 i Skeppsholms kyrka, Stockholm (Skeppsholms församling Stockholm vb nr 40) med notarie Hans Olof Christner, född 1930-09-03. Jur. kandidat, advokat.

TAB 13 1/2

Fredrik Gerhard, (son av Carl Johan tab. 12), född 1895-10-09 i Borås. Studentexamen i Borås 1915-06-09. Fänrik i Götalivgardes reserv 1917-12-31. Underlöjtnant därstädes 1919-12-31. Jur. kandidat examen vid Uppsala universitetet 1923-09-15. Extra ordinarie hovrättsnotarie 1923. Löjtnant i ovannämnda regementes reserv 1923-11-12. Avsked ur krigstjänsten 1928-08-10. Anställd i advokatfirman Handelsbyrån i Göteborg 1926-06-01– 1937-09-30. Därefter egen advokatverksamhet i Göteborg. L.Sv.Adv.S 1930. Gift 1925-10 03 i Göteborg med Dagny Gertrud Falk-Simon, född 1904-06-24 i Göteborg. Dotter av direktören Falk Simon och Paula Salomon.

Barn:

 • Madelaine Paula Maria, född 1931-07-26 i Johannebergs församling Göteborg.

TAB 14

Adam Gustaf Muhl, adlad Muhl, (son av Vilhelm Muhl, Tab. 1), född 1653-03-12 i Narva. Var fänrik vid överste Burghausens finska dragonregemente 1674. Löjtnant vid Creutz' dragonskvadron 1676. Ryttmästare vid Claes Flemings värvade regemente till häst 1678. Adlad 1693-11-02 (introducerad 1699 under nr 1351). Major vid Nylands och Tavastehus läns fördubblingskavalleriregemente 1700-10-16. Överstelöjtnant vid Viborgs läns fördubblingskavalleriregemente 1701-01-09. Överste för Viborgs läns fördubblingskavalleriregemente 1703-05-09. Konfirmationsfullmakt 1704-03-23. Avsked 1705-10-19. Död 1714-04-30 i Sunderbyn i Nederluleå socken, Norrbottens län och begraven 1714-05-09 i Nederluleå kyrka. 'Han förhöll sig alltid tappert och redligt. Gjorde 1701-01-00 under generalmajoren Cronhiorts befäl ett strövtåg över finska gränsen inåt Ryssland och uppbrände i en by ett parti ryssar, som ej ville giva sig fångna. Fick konfirmation på sin svärfaders säteri Villähtis 1674-07-31. Bosatt på Terviks säteri i Pernå socken, som hans hustru ärvt.' Gift omkring 1673 med Anna Maria von der Trenck, dotter av översten Mårten Sebastian von der Trenck och Catharina Lichton samt systerdotter till kunglig rådet Robert Lichton, greve Lichton.

Barn:

 • Sofia Catharina, född 1674-08-23, död 1774-08-21, på Villähtis i Nastola kapell i Finland 100 år och 2 månader gammal Gift 1697-10-11 med ryttmästaren Jakob Göran Brunow, född 1662, död 1700.
 • Anna Lovisa. Gift med överstelöjtnanten vid Tavastehus läns fördubblingsinfanteriregemente Adam Otto Köhler, född 1672, död 1716-11-29 i Stockholm, broder till generallöjtnanten Fredrik Köhler, friherre von Köhler.
 • Robert, född 1683. Generallöjtnant. Död 1760. Se Tab. 15
 • Elisabet Maria (bouppt. efter henne hölls 1725-05-03. Gift med överstelöjtnanten Per Johan Meisner, adlad Gyllenecker, i hans 1:a gifte, född 1680, död 1750.

TAB 15

Robert, (son av Adam Gustaf Muhl, adlad Muhl. Tab. 14), född 1683-05-03. Volontär vid livgardet 1698. Underofficer vid livdragonregementet 1700-03-13. Sergeant vid livdragonregementet 1700. Kornett 1702-07-14. Löjtnant 1704-04-23. Konfirmationsfullmakt 1704-08-09. Kapten 1706-02-06. Konfirmationsfullmakt 1706-11-16. Överstelöjtnants karaktär 1721-03-17. Överstelöjtnant vid livdragonregementet 1721-04-05. Överste för regementet 1740-04-01. RSO 1748-11-07. Generalmajor 1751-10-07. KSO 1751-12-04. Generallöjtnant. Död 1760-03-23 på överstebostället Saaris i Mietois. kapellförsamling och jordfäst 1760-04-15 i Åbo domkyrka samt slöt på svärdssidan yngre grenen av ätten. 'Han var med vid Narva, där han förde standaret och fick sig tre hästar undanskjutna, vid Dünaströmmen, Klissov, Fraustadt och Holofzin, varest han anförde livskvadronen och bl a drev petersburgska dragonregementet tillbaka samt fick en kula i vänstra låret och tvänne hugg över högra armen. Var även med vid Poltava, där han blev huggen över huvudet och mistade sin häst samt var nära att bliva tagen av ryssarna, men kom undan till Bender. Blev kort därefter fången vid Czernovitz 1709-09-24 och förd till Tobolsk, därifrån han lyckades rymma 1720. Deltog även i fälttågen i Finland på 1740-talet.' Gift 1727-05-00 med grevinnan Anna Charlotta Taube, född 1696-02-20 i Reval, död i barnsäng 1728-10-07 och begraven i Åbo domkyrka, dotter av riksrådet, fältmarskalken och överståthållaren, friherre Gustaf Adam Taube af Kuddinge, greve Taube, och friherrinnan Anna Dorotea von Fersen.

Barn:

 • Anna Dorotea, född 1728-10-08, död 1778-01-20 på Tervik i Pernå socken i Finland. Gift 1745-10-22 med riksrådet Otto Vilhelm De Geer, född 1710, död 1769.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.