:

Pereswetoff-Morath nr 559

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Pereswetoff-Morath nr 559 †

Natural. 1652-09-20, introd. s. å. Utdöd 1919-04-02.

Ätten är sannolikt av tartarisk härkomst. Det ursprungliga förnamnet Murad har i Sverige förvrängts till Morath och satts efter familjenamnet. I handlingar från Gustaf II Adolfs tid förekommer även skrivsättet Morath-Pereswetoff.11 – En son till disponenten Magnus Dahlqvist och Ida Christina Elisabet Pereswetoft-Morath (Tab. 16), löjtnanten Carl Magnus Dahlqvist, blev genom Linköpings rådhusrätts utslag av 1918-04-15 adopterad av ättens siste manliga medlem, litteratören Carl Fredrik Pereswetoff-Morath, och bär på grund härav namnet Pereswetoff-Morath.

Pereswetoff-Morath A55900.jpg

TAB 1

Ivan Pereswetoff. Sotnik eller befälhavare över en sotnia kosacker i Ryssland. Gift med furstinnan Anna Gagarin.

Barn:

 • Alexander Pereswetoff. Bojar (rådsherre) i Novgorod. Levde sannolikt före eller omkring 1478, då republiken Novgorod underkuvades av tsar Ivan III. Gift med furstinnan Maria Golitsyn (enl. annan uppgift Catharina Pereswetoff).11

Barn:

 • Peter Pereswetoff. Vojvod (landshövding) i Tver. Gift med Anna Buturlin.

Barn:

 • Alexander Pereswetoff. Bojar. Gift med sin fränka, furstinnan Catharina Golitsyn, dotter av knes (furst) Feodor Golitsyn och furstinnan Anna Mikailovna Odojevsky.

Barn:

 • Philip Pereswetoff. Bojar. Gift med Anna Kalitin, dotter av vojvoden i Novgorod Peter Gregorevitj Kalitin och Agata Mikitovna Rubzoff.

Barn:

 • Per Philipsson Pereswetoff-Morath. Gick under konung Gustaf II Adolfs tid i svensk krigstjänst och blev slutligen ryttmästare. Bland undertecknarne av en i riksarkivet förvarad rysk handling rörande hertig Carl Filips val till rysk tsar återfinnes bojaren Murad Pereswetoff, vilken sannolikt är identisk med Per Philipsson.11 Gift med Agata Aminoff, dotter av ståthållaren Feodor Aminoff, natural. Aminoff, och Audotia Camajkov.

Barn:

 • Alexander Pereswetoff-Morath, natural. Pereswetoff-Morath, till Nevrahof i Ingermanland. Natural. Svensk adelsman 1652-09-20 (introd. s. å. under nr 559). Major i svensk tjänst 1656. Var 1657–1658 överstelöjtnant vid Östgöta ryttare. Generaladjutant under fälttåget i Halland 1657. Överstelöjtnant vid det av överste Planting uppsatta regementet Trondhjems ryttare 16581. Överstelöjtnant vid Upplands ryttare 16611. Överste till häst samt kommendant i Nyen 1669-06-19. Avsked från kommendantskapet 1671-06-10, men återfick denna tjänst s. å. 14/9. Bisatt 1687-02-16 i tyska kyrkan i Narva.10 Gift med Barbara Möller, dotter av landshövdingen Arent Möller, och hans 1:a fru Barbro Stiernfelt.

Barn:

 • Johan, född 1657-07-21. Död 1661-05-20 i Stockholm. Hans vapen med påskrift finnes i Köpings stads kyrka.
 • Alexander. Överstelöjtnant. Död 1710. Se Tab. 2
 • Catharina. Gift med sin faders kusin, överstelöjtnanten Constantin Rubzoff, född 1642, död 1697, fader till Alexander och Carl Gustaf Rubzoff, natural. Rubzoff.
 • Carl, född 1665. Volontär vid livgardet 1681. Fänrik vid garnisonsregementet i Stade 1685. Löjtnant därst. 1687. Kapten vid Tiesenhausens svenska regemente i Holland 1688-09-26. Kapten vid Hastfers svenska regemente därst. 1694. Kapten vid änkedrottningens livregemente i Pommern 1696-02-20. Avsked 1701. Överstelöjtnant vid Åbo läns fördubblingskavalleriregemente s. å. 23/5. Överste för regementet 1703-08-17. Generalmajor av infanteriet 1721-11-10. Överste för Västerbottens regemente 1723-12-17. Död ogift 1736-12-30 [Lk]. Han slog 1703 den 8 maj ett parti ryssar vid Laukas by i Ingermanland ej långt från Narva och s. å. 31/8 500 ryska dragoner vid Blekensguht, två mil från Narva, samt tillfångatog vid båda tillfällena de ryska befälhavarne11. Blev 1704-08-10 vid nämnda stads intagande av ryssarna fången och förd till Moskva, varifrån han ej hemkom förrän 1721 eller efter fredsslutet.
 • Jürgen. Korpral vid överste Bernt Mellins regemente 1662. Rustmästare därst. 1663. Förare 1671. Fältväbel 1675. Fänrik vid Tavastehus läns infanteriregemente 1678. Löjtnant 1680-04-22. Avsked 1701-09-27 till följd av svåra blessyrer i slaget vid Narva året förut den 20 nov.

TAB 2

Alexander (son av Alexander Pereswetoff-Morath, natural. Pereswetoff-Morath, Tab. 1). Kaptenlöjtnant vid drottningens livregemente till häst 1687-02-13. Ryttmästare därst. 1688-11-06. Överstelöjtnant för Savolaks fördubblingsinfanteribataljon 1700-12-31. Konfirm.fullm. 1701-11-07. Död 1709-08-00 i Viborg. Gift 1688 med sin kusin Barbara Gustaviana Staël von Holstein, född 1668-10-14, död 1739, dotter av överstelöjtnanten Johan Staël von Holstein, natural. Staël (von Holstein), nr 834, och hans 1:a fru Christina Möller.

Barn:

 • Helena Catharina, född 1690-06-06, död 1755-08-19 Stumperyd. Gift 1709-10-17 med överstelöjtnanten Fredrik Sabelfelt, född 1680, död 1738.
 • Alexander, född 1691. Major. Död 1761. Se Tab. 3
 • Anna Christina, född 1694-12-29 Nevrahof Gift 1713-09-20 i Stockholm med kaptenen Anton Vilhelm Andersson, född 1677, död 1743.
 • Carl Gustaf, född 1696. Överstelöjtnant. Död 1773. Se Tab. 4.
 • Constantin, född 1697-11-12 i Viborg. Kom i tjänst 1714. Furir vid Östgöta tremänningsinfanteriregemente 1719-07-01.
 • Georg, född (1706) 1708-08-07 i Viborg. Volontär vid garnisonsregementet i Stralsund 1726-08-01. Korpral därst. 1727-03-02. Förare s. å. 2/8. Sergeant 1733-03-09. Fänrik vid Björneborgs regemente 1736-11-17 och vid dalregementet 1739-05-25. Kapten. Död ogift 1763-12-09 i Linköping.
 • Barbro Justina, född posthuma 1710-04-04, död 1768-08-14 på Stora Åshuvud i Kulltorps socken, Jönköpings län. Gift med majoren Gert Fredrik Hård af Torestorp, nr 60, född 1689, död 1754.

TAB 3

Alexander (son av Alexander, Tab. 2), till Ekesund i Löts socken, Östergötlands län. Född 1691-08-26 i Ingermanland. Volontär vid Åbo läns fördubblingskavalleriregemente 1704-03-01. Korpral därst. s. å. Förare vid livdragonregementet 1712. Sergeant därst. s. å. i sept. Fänrik vid Skaraborgs regemente 1713-03-12. Löjtnant därst. 1716-08-12. Kapten vid Smålands femmänningsinfanterireg, 1717-11-19. Majors karaktär 1743-06-30. Major vid garnisonsregementet i Halland. RSO 1748-11-07. Avsked 1749-02-22. Erhöll pension genom rikets ständers tillstyrkan11 1756-10-14. Död 1761-08-07 (enl. annan uppgift 26/7)12 på Ekesund. Han blev vid Narvas övergång till ryssarna 1704 fången men befriade sig själv 1712-01-00 ur fångenskapen. Gift 1:o 1723-11-17 i Malmö med Polidora12 Beata Elisabet Bossardt, dotter av kommissarien i kammarrevisionen Gillis Bossardt och Maria Knutsdotter Lind. Gift 2:o 1736-08-31 Risa med Ingrid Elisabet von Lietzen, döpt 1708-08-24 i Jönköping, död 1738, dotter av lagmannen Carl Lietzen, adlad von Lietzen, och Ingel Strömner. Gift 3:o 1740-01-20 Loddby med sin både kusin och syssling Anna Christina Staël von Holstein, född 1707-03-02 Malmö

Barn:

 • 1. Barbara Gustava Johanna, född 1724-05-23 i Stockholm, död 1785-04-15 Landsjö s socken, Östergötlands län och jordfäst s. å. 5/5 i Kimstads kyrka. Gift 1754-06-26 i Östra Eneby prästgård, Östergötlands län med sin 1:a styvmoders systerson, kaptenen Johan Anders Kuylenstierna, i hans 1:a gifte, född 1724, död 1795.
 • 2. Beata Elisabet, född 1737 på Risa, död ogift 1764-06-26 i Löts socken.
 • 2. Ulrika Christina, född 1738-04-27, död ogift 1784-12-08 på sin egendom Ekesund.
 • 3. Maria Margareta, född 1740-11-02, död 1813-08-26 i Norrköping. Gift med sin systers svåger, löjtnanten Erik Magnus Kuylenstierna, född 1728, död 1768.
 • 3. Alexandrina, död barn 1747-08-03 på Ekesund.
 • 3. Christina Helena, född 1743-09-22 på Loddby, död ogift 1781-05-02 på Ekesund.
 • 3. Anna Charlotta, född 1745-02-22, död 1772-01-25 på Ekesund. Gift där 1765-12-25 med sin halvsysters svåger, översten Carl Vilhelm Kuylenstierna, i hans 1:a gifte, född 1727, död 1799.

TAB 4

Carl Gustaf (son av Alexander, Tab. 2), till Rådene i likanämnd socken, Skaraborgs län. Född 1696-03-19 på Nevrahof. Volontär vid sachsiska infanteriregementet 1711-02-05. Korpral därst. 1712. Furir vid halländska tre- och femmänningsinfanteriregementet s. å. 27/11. Förare därst. 1713-01-03. Sergeant vid Skaraborgs regemente s. å. 15/7. Fänrik därst. 1716-08-12. Adjutant vid svenska adelsfaneregementet 1717-10-25. Löjtnant därst. 1719-12-19. Fänriks indelning vid garnisonsregementet i Halland 1725. Löjtnant därst. 1726-04-23. Kaptenlöjtnant 1739-10-25. Kapten 1740-05-23. RSO 1748-11-07. Majors avsked 1749-02-22. Överstelöjtnant (före 1769)11. Död 1773-10-02 i Mariestad. Han utmärkte sig i slaget vid Villmanstrand den 23 aug. 1741 genom mycken tapperhet. Ingav vid riksdagen 1769–1770 ett memorial på riddarhuset mot rådets störtande11. Gift 1:o 1718-08-17 med Maria Magdalena Caméen född 1700-07-01, död 1725-02-16, dotter av direktören Daniel Caméen, och hans 1:a fru Maria Christina Bossardt. Gift 2:o 1736-08-11 med sin broders svägerska Hedvig Charlotta von Lietzen, född 1712-01-13, död 1752-03-15 på Rådene, dotter av lagmannen Carl Lietzen, adlad von Lietzen, och Ingel Strömner.

Barn:

 • 1. Alexander, född 1720. Hovrättsråd. Död 1796. Se Tab. 5.
 • 1. Carl Gustaf, född 1721. Major. Död 1810. Se Tab. 7
 • 2. Georg Bogislaus, född 1737. Kapten. Död 1790. Se Tab. 9
 • 2. Carl Fredrik, född 1740. Major. Död 1805. Se Tab. 12
 • 2. Otto Vilhelm, född 1744-09-17, död s. å. i okt.
 • 2. Maria Magdalena, född 1745-09-08 på Sällerås i Länghems socken, Älvsborgs län, död 1828-04-16. Gift 1765-05-02 med kaptenen Carl Ludvig von Böhnen, i hans 2:a gifte, född 1723, död 1791.
 • 2. Barbara Helena, född 1747-02-18, död 1781-11-02 Djurström. Gift 1779-02-18 Förråd med löjtnanten vid Västgöta kavalleriregemente Otto Gustaf Petersohn i hans 1:a gifte (gift 2:o 1797-09-10 i Bonstorps kyrka, Jönköpings län, med Hedvig Charlotta von Liphardt i hennes 1:a gifte, född 1770-03-05, död 1845-05-15 Abrahamsgård, dotter av majoren Hans Isak von Liphardt, och Sara Elisabet Ljungfelt), född 1747-10-22 Svänaskogen, död 1803-08-20 på Kanikerukan i Skövde landsförsamling.2
 • 2. Anders Vilhelm, född 1748. Lagman. Död 1817. Se Tab. 13

TAB 5

Alexander (son av Carl Gustaf, Tab. 4), född 1720-02-04. Auskultant i Göta hovrätt 1737. Auditör vid Tavastehus regemente 1742-01-02 och vid Närkes och Värmlands regemente 1743-08-00. Auditör vid Skaraborgs regemente11. Advokatfiskal i förutn. hovrätt 1761-02-04. Adjungerad ledamot därst. 11 s. å. 3/9 och assessor 1771-07-03. Hovrättsråd 1788-12-07. Död 1796-07-15 på sin egendom Edhult i Askeryds socken, Östergötlands län. Han ställdes bland andra hovrättens ledamöter till ansvar inför k. m:ts justitierevision men frikändes.' Gift 1752-01-02 på Edhult med Märta Charlotta Tigerschiöld, född 1731-04-03, död 1824-03-19, dotter av majoren Jakob Johan Tigerschiöld, och Märta Helena Rosenquist af Åkershult.

Barn:

 • Alexander Daniel, född 1752-08-10 Dalby, död s. d.
 • Alexander, född 1753-07-21 på Dalby, död s. d.
 • Magdalena Charlotta, född 1754-04-23 på Dalby, begraven s. å. 12/5.
 • Carl Gustaf, född 1755-01-17 i Askeryds socken, död s. d. tre timmar gammal.
 • Carl Gustaf, född 1755. Hovjägmästare. Död 1812. Se Tab. 6.
 • Alexander Jakob, född 1757-06-16 på Dalby.
 • Lars Adolf, född 1758-05-21 på Suntak i likanämnd socken, Skaraborgs län, död s. å. 27/5.

TAB 6

Carl Gustaf (son av Alexander, Tab. 5), född 1755-12-12 Dalby. Volontär vid Skaraborgs regemente 1759-03-10. Sergeant vid Jönköpings regemente 1767-09-23. Kadett vid kadettkåren i Karlskrona 1768-09-00. Adjutant vid Jämtlands regemente 1773-05-03. Auskultant i Göta hovrätt s. å. 24/12. Sekundlöjtnant vid Jämtlands dragonregemente 1776-12-18. Premiärlöjtnant därst.3 1781-04-04. Direktör över salpetersjuderierna i Östergötland 1786-06-26. Kaptens avsked från regementet 1787-05-30. Avsked från direktörssysslan 1791-01-05. Stabsadjutant hos konungen 1793-12-13. Överjägmästare i Östergötlands östra del 1799-12-03. Hovjägmästares fullm. 1803-01-20. Död 1812-05-14 i Söderköping. Gift 1786-08-03 i Norrköping med Johanna Elisabet Swartz, född 1766-12-29 i nämnda stad, död där 1808-03-19, dotter av fabrikören därst. Per Swartz och Brita Ry.

Barn:

 • Brita Charlotta, född 1794-03-13. Stiftsjungfru. Död ogift 1848-11-29 i Norrköping.
 • Catharina Johanna, född 1795-03-26 i Norrköping. Stiftsjungfru. Död 1868-12-04 i nämnda stad. Gift 1836-04-21 i Norrköping med kyrkoherden i Borgs och Löts församlings pastorat av Linköpings stift, filosofie doktor Johan Per Lundborg i hans 2:a gifte (gift 1:o 1815-12-26 med Lovisa Charlotta Hertzman, född 1797-02-03, död 1816-12-07, dotter av advokatfiskalen Anders Hertzman och Hedvig Vilhelmina Nordström), född 1783-05-13 i Norrköping, död 1837-01-17.
 • Carolina Gustava, född 1797-05-08 i Norrköping. Stiftsjungfru. Död 1871-12-23 i nämnda stad. Gift 1816-08-24 på Jonsberg i likanämnd socken, Östergötlands län med sin kusin, tobaksfabrikören, GMmf 18 storl., John Swartz, född 1790-08-06 i Norrköping, död där 1853-08-16.

TAB 7

Carl Gustaf (son av Carl Gustaf, Tab. 4), till Duseborg i Gammalkils socken, Östergötlands län. Född 1721-12-12. Volontär vid Bousquets regemente (garnisonsregementet i Halland) 1737. Korpral, rustmästare och furir därst. Fältväbel vid Södermanlands regemente 1741-09-30. Interimsfänrik därst. s. å. 27/10. Konfirm.fullm. 1742-02-19. Fänrik 1743-08-16. Löjtnant 1749-05-09. Kapten vid Skaraborgs regemente s. å. 14/6. RSO 1761-11-23. Majors avsked 1762-05-26. Död 1810-09-12 på Duseborg. Han bevistade fälttåget i Finland 1742. Genom förordnande 1779-07-20 och 1794-07-02 instiftade han till fideikommiss inom släkten Duseborgs säteri m. m., tillsammans sex och ett halvt mantal, men upphävde själv sedermera fideikommisset genom ett nytt testamente.11 Gift 1:o 1761-10-29 Söderö s socken, Östergötlands län med Regina Elisabet Duse, döpt 1746-01-22 på Vinäs (Duseborg) i Gammalkils socken, Östergötlands län, död 1763-05-03 på Söderö, dotter av ryttmästaren Axel Johan Duse, och Agneta Gertrud von Knorring. Gift 2:o 1767-08-09 på Vapnö i likanämnd socken, Hallands län med sin syssling Christina Charlotta Staël von Holstein, född 1734-04-07 på Bjurbäck, död 1802-09-30 på Duseborg, dotter av kaptenen Johan Staël von Holstein, och friherrinnan Märta Catharina Fleetwood.

Barn:

 • 1. Carl Axel, född 1763. Överste. Död 1844. Se Tab. 8
 • 2. Gustaf Johan, född 1771-06-13 på Söderö, död s. å. 19/6.
 • 2. Regina Charlotta, född 1771-06-13 på Söderö, död s. å. 19/6.

TAB 8

Carl Axel (son av Carl Gustaf, Tab. 7), född 1763-04-26 på Söderö. Volontär 1774-01-01. Sergeant vid Skaraborgs regemente s. å. 23/9. Fänrik vid änkedrottningens livregemente 1776-10-08. Stabsfänrik vid Östgöta infanteriregemente 1779-02-10. Löjtnant därst. 1785-04-20. Kapten i armén 1789-01-02. Kapten vid Tornérhielmska bataljonen s. å. 23/5. Avsked 1790-08-23. Avsked från Östgöta infanterireg, s. å. 28/8. Överadjutant och major i armén 1794-06-20. Avsked från överadjutantsbefattningen 1807-05-20. Chef för Jönköpings 1. lantvärnsbataljon 1808-04-14. Överadjutant hos konungen och överstelöjtnant i armén 1809-06-26. Överstes karaktär 1813-02-23. Kommendant i Strömstad 1814-06-26. RSO s. å. 12/10. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom överste i armén 1816-09-17. Död 1844-01-25 Normestorp. Han uppsatte och värvade 1788 av egna medel på Gustaf III:s uppdrag ett kompani vid Tornérhielmska bataljonen11. Bevistade kriget i Finland 1788–1790 och blev därunder sårad vid Högfors 1788-09-01 och vid stormningen av Elgsjö batteri11 1789-09-29, 1789-09-30, samt fälttågen mot Norge 1808 och 1814. Framstående frimurare.11 Ägde Duseborg, Söderö, Hällerstad och Normestorp m. m. Gift 1783-06-09 i Västerlösa kyrka Östergötlands län med Ulrika Carolina Montgomery, född 1764-02-12 i Hogstads socken, Östergötlands län, död 1846-01-30 på Normestorp, dotter av majoren Carl Johan Montgomery, natural. Montgomery B, och Ulrika Svedmarck.

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1783-11-22 i Västerlösa socken, död 1784-02-04.
 • Regina Ulrika Carolina, född 1785-04-14 på Söderö, död ogift 1846-02-05 på Normestorp.
 • Christina Charlotta Vilhelmina, född 1787-07-24 på Söderö, död 1815-06-11 på Duseborg. Gift 1:o med läroverkskollegan i Norrköping, filosofie doktor Anders Carleström4, född 1775-08-30 i Kimstads socken, Östergötlands län, död 1807-08-20 i Norrköping4. Gift 2:o 1811-07-24 på Duseborg med generalauditören Per Jakob Netzel, född 1784-07-07 i Nora stad.5
 • Gustava Eleonora Lovisa, född 1791-08-19, död 1795-01-11 Hällerstad
 • Gustava, född 1795-03-12 på Hällerstad. Död s. d.
 • Eleonora, född 1797-06-08 på Hällerstad, död s. å. 9/6.

TAB 9

Georg Bogislaus (son av Carl Gustaf, Tab. 4), född 1737-10-12 Risa. Volontär vid kronprinsens regemente 1749-11-21. Rustmästare vid Skaraborgs regemente 1755-08-18. Styckjunkare vid artilleriet i Pommern 1758-04-28. Konstit. fänrik vid Kronobergs regemente s. å. 14/8. Adjutant vid artilleriet på Gotland 1760-01-31. Underlöjtnant 1763-12-08. Löjtnant vid artilleriet 1772-07-15. Kaptens avsked s. å. 28/10. Död 1790-05-22 Skäggestad. 'Han erhöll belöning för sitt välförhållande i träffningen vid Klemptenow i Pommern.' Gift 1774-01-02 Förråd med Catharina Charlotta Hjelm i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1769-05-28 med löjtnanten Carl Gustaf Roxendorff, född 1740, död 1772), född 1745, död 1799-12-09 på Skäggestad, dotter av inspektoren Olof Hjelm på Grensholm Östergötlands län.

Barn:

 • Gustaf Olof, född 1779-09-23 på Förråd. Antagen i krigstjänst som volontär vid drottningens livregemente 1793. Fänrik därst. 1793-07-15. Löjtnants avsked 1800-11-03. Död barnlös 1815-10-22 på Vadstena hospital, där han inlöstes för sin olyckliga sinnes- och kroppsbeskaffenhet. Gift 1800-12-30 på Medhamra i Hagebyhöga socken, Östergötlands län med Elsa Charlotta Wilskman, från vilken han blev skild, född 1779-08-16 Sjögård, död 1849-03-13 i Orlunda socken, Östergötlands län, dotter av kaptenen vid Östgöta infanteriregemente Johan Nils Wilskman och hans 2:a fru Lovisa Ulrika Wendel. De hade en dödfödd son, född 1804-04-04 Sandby
 • Fredrik Vilhelm, född 1782. Löjtnant. Död 1814. Se Tab. 10.

TAB 10

Fredrik Vilhelm (son av Georg Bogislaus, Tab. 9), född 1782-10-10 på Förråd. Sergeant 1798-03-01. Fänrik vid livgrenadjärregementets rothållsfördelning 1802-09-22. Löjtnant. Avsked. Död 1814-01-23 på Bråborgs kungsgård i Dagsbergs socken, Östergötlands län. Ägde Grimstad11 i Östra Skrukeby socken, Östergötlands län. Gift 1:o 1805-08-06 i Norrköping med Anna Johanna Juringius, född 1772-07-29 i Tjällmo socken, Östergötlands län, död 1808-02-20 i Norrköping, dotter av lagmannen Anders Juringius och hans 1:a hustru Christina Catharina Crusebjörn. Gift 2:o 1809-06-13 Djurön

Barn:

 • 1. Christina Catharina Charlotta, född 1805-11-24 Grimstad. Stiftsjungfru. Död 1865 i Stockholm. Gift 1:o 1822-11-24 med arrendatorn Carl Didrik Mæchel, från vilken hon 1828 blev skild, i hans 1:a gifte (gift 2:o med Sofia Leontina Delphin, född 1824, död 1863, dotter av bokbindaren i Arboga Johan Delphin och Anna Lovisa Frycklund)6, född 17946 död6 1860-04-08. Gift 2:o 1829-06-24 i Östra Eneby socken, Östergötlands län med inspektoren John Jakob Löfberg, född 1805-04-04 i Risinge socken, Östergötlands län.
 • 2. Carl Emil Vilhelm, född 1810. Löjtnant. Död 1885. Se Tab. 11.
 • 1. Carolina, född 1811-11-27 på Bråborg, död 1898-03-04 på Visingsborg. Gift 1847-05-06 i Söderköping med kaptenlöjtnanten vid k. m:ts flotta, RSO, RFrHL m.m. Paul Vilhelm Améen, född 1804-03-01 i Karlskrona, död 1857-10-31 i Västervik.
 • 2. Angelique Charlotta, född 1813-05-27 på Bråborg, död ogift 1873-03-13 Kallerstad

TAB 11

Carl'' Emil Vilhelm (son av Fredrik Vilhelm, Tab. 10), född 1810-04-13 Bråborg. Student i Uppsala 1824. Rustmästare vid 1. livgrenadjärregementet 1827-06-05. Officersexamen 1831. Fänrik vid Upplands regemente s. å. 14/5. Fänrik vid förstn. regemente 1833-03-30. Löjtnant 1842-08-08. Avsked 1848-05-12. RVO 1877-12-01. Död 1885-11-07 på sin egendom Kallerstad i S:t Lars socken, Östergötlands län. Gift 1840-09-11 i Linköping med sin syssling Carolina Maria Sofia Pereswetoff-Morath, född 1817-06-15 i nämnda stad, död 1891-02-21 på Kallerstad, som hon ägde efter mannens död, dotter av lagmannen Fredrik Carl Pereswetoff-Morath och Fredrika Eleonora von Stierneman.

Barn:

 • Carl Fredrik, född 1843-06-15 på Kallerstad. Student i Uppsala 1863-12-20. Kadett vid Karlberg 1864-05-23. Avgången därifrån 1871-09-16. Korrespondent till olika tidningar från 1873-01-01. Redaktör av tidningen Östergötland till 1879-01-25. Död ogift 1919-04-02 i Linköpings domkyrkoförsamling ]] och utgick med honom adliga ätten Pereswetoff-Morath på svärdssidan. Har utgivit bland annat »Kadettminnen af Murre» (1889).
 • Carl Emil, född 1846-02-27 på Kallerstad. Var under åtskilliga år förvaltare på nämnda egendom. Död ogift 1892-04-15 i Linköping.
 • Hedda Fredrika Anna Carolina, född 1854-06-21 på Kallerstad. Död 1936-12-31 i S:t Olai församling, Norrköping (db nr 280). Gift 1880-11-19 med kaptenen i 2. livgrenadjärregementets reserv, RSO, Henrik August Thollander, född 1841-12-09 Braberg

TAB 12

Carl Fredrik (son av Carl Gustaf, Tab. 4), född 1740-08-18 i Västergötland. Kadett vid artilleriet 1756-05-22. Sergeant därst. 1758-07-14. Fänrik vid fribataljonen i Pommern s. å. 2/9. Löjtnant därst. 1759-11-20. Placerad på drottningens livregemente 1762-09-14. Kapten därst. 1772-03-26. Genom byte stabsryttmästare vid husarregementet 1773-01-13. Genom byte åter kapten vid drottningens livregemente 1775-02-22. RSO 1779-01-13. Major 1792-12-18. Avsked 1794-04-18. Död 1805-06-24 i Stralsund. Han erhöll vid avskedstagandet ett hundraårigt arrende på gården Grünhof vid Stralsund.11 Utgav11 Pasigraphie eller allmänt skriftspråk (Stralsund 1800). Gift 177611 med Hedvig Sofia von Möller, född 1758-02-01.

Barn:

 • Julia Sofia Dorotea, född 1777-03-07 i Stralsund, död 1815-10-26 Elmtaryd. Gift 1810-07-11 Ryd, med friherrinnan Maria Johanna Raab, född där 1798-01-10, död 1867-03-17 på Elmtaryd, dotter av majoren, friherre Axel Engelbrekt Raab, och Gustava Catharina Burman), född 1779-10-23 Kölaboda, död 1844-12-06 på Elmtaryd.7

TAB 13

Anders Vilhelm (son av Carl Gustaf, Tab. 4), född 1748-03-20 på Rådene i likanämnd socken, Skaraborgs län. Student i Lund 17638. Auskultant i Göta hovrätt 1764-06-09. Vice auditör vid Skaraborgs regemente11 1768-02-17. Tjänstf. landssekreterare i Skaraborgs län 1769 och 177011. Vice häradshövding 1770-09-24. Auditör vid nämnda regemente 1773-03-10. Landssekreterare i Linköpings län 1774-06-09. Adjungerad ledamot i förutn. hovrätt en kort tid från 1777-07-03. Lagmans n. h. o. v. 1786-11-20. Död 1817-12-08 i Linköping. Han var ganska egendomlig. Hos K. Maj:t anhöll han att bliva befriad från den honom tilldelade lagmanstiteln, som han ansåg för dyr att bära, och hemställde om vite för den, som titulerade honom lagman.11 K. Maj:ts onådiga avslag är daterat 1795-04-23. Ägde Kallerstad i S:t Lars socken, Östergötlands län och hus i Linköping. Gift 1788-10-24 i nämnda stad med grevinnan Anna Maria Reenstierna, född tvilling 1758-05-28, död 1825-02-25 i Linköping, dotter av landshövdingen, greve Fredrik Ulrik Reenstierna, och Anna Maria Gyllenhöök.

Barn:

 • Fredrik Carl, född 1789. Lagman. Död 1851. Se Tab. 14
 • Anders Vilhelm, född 1791. Kammarherre. Död 1862. Se Tab. 15.

TAB 14

Fredrik Carl (son av Anders Vilhelm, Tab. 13), född 1789-08-28 i Linköping. Student i Uppsala 18064. Hovrättsexamen 18094. Extra ordinarie kanslist i krigsexpeditionen11 1811-01-23. Auskultant i Göta hovrätt s. å. 11 Extra ordinarie kanslist i justitieexpeditionen11 1812-02-01. Vice landssekreterare i Linköpings län 18134. Landssekreterares fullm, s. å. 1/4. Häradshövding i Vifolka och Valkebo härader i Östergötland 1835-08-16. Lagmans n. h. o. v. 1838-06-06. Död 1851-10-08 i Linköping. Ägde Kallerstad i S:t Lars socken och Halleby i Skärkinds socken, båda i Östergötlans län samt hus i Linköping11. Gift 1815-04-28 Minsjö med Fredrika Sofia von Stierneman, född 1797-07-26 på Minsjö, död 1847-06-09 på Kallerstad, dotter av sekreteraren Fredrik Gustaf von Stierneman, och Gertrud Sofia Fornell.

Barn:

 • Fredrik Vilhelm, född 1816-01-30 i Linköping. Död där s. å. 16/10.
 • Carolina Maria Sofia, född 1817-06-15 i Linköping, död 1891-02-21 på Kallerstad. Gift 1840-09-11 i Linköping med sin syssling, löjtnanten Carl Emil Vilhelm Pereswetoff-Morath, född 1810, död 1885.
 • Fredrika Vilhelmina Eleonora, född 1822-03-16 i Linköping, död ogift 1843-05-16 på Kallerstad.
 • Carl Vilhelm, född 1823-11-09, död 1824-09-21.

TAB 15

Anders Vilhelm (son av Anders Vilhelm, Tab. 13), född 1791-02-20 i Linköping. Student i Uppsala 1806-09-15. Kansliexamen. Hovrättsexamen 1809. Extra ordinarie kanslist i handels- och finansexpeditionen s. å. 15/12. Auskultant i Göta hovrätt 1810-12-14. Extra ordinarie kanslist i iustitieexpeditionen 181111. Tjänstf. landssekreterare i Östergötlands län någon tid s. å. 11 Extra ordinarie kanslist i Göta hovrätt11 1812-11-30. Extra ordinarie notarie därst. 1813-05-28. Häradshövdings titel 1814-11-15. Notarie i särskilda utskottet vid 1815 års riksdag11. Adjungerad ledamot av kommerskollegium11 en tid 1816-06-10. Ledamot av övre borgrätten11 under ett år från 1817-01-11. Auskultant i kommerskollegium 1817-02-10. Kammarjunkare s. å. Notarie över stat i kommerskollegium 1818-09-29. Ledamot av övre borgrätten 1819-01-12. Vice advokatfiskal 1819-01-29. Ledamot av bankoutskottet vid 1823 års riksdag11. Kammarherre 1824-05-11. T. f. assessor i kollegium 1825-05-27–1828-07-31. Tjänstfri 1831-06-30 till följd av vice fiskalssysslans indragning. På indragningsstat från 1835 genom k. brevet 1834-12-13. Ledamot av fattigvårdskommittén 1837-03-17–1839-06-08. Död 1862-04-12 Klosterorlunda [Ak]. Ägde genom sitt gifte nämnda egendom sedan 1826 samt dessutom Kallerstad i S:t Lars socken och hus i Vadstena m. m.11 Gift 1826-09-05 i Hovs kyrka med Inga Matilda Wallberg, född 1809-04-29 på Klosterorlunda, död 1897-11-02 i Linköping, dotter av andre lantmätaren Jonas Jakob Wallberg och Christina Elisabet Braun.

Barn:

 • Carl-Vilhelm, född 1828. Kammarherre. Död 1895. Se Tab. 16

TAB 16

Carl-Vilhelm (son av Anders Vilhelm, Tab. 15), född 1828-07-17 i Stockholm. Kadett vid Karlberg 1843-08-14. Avgången därifrån 1844-09-30. Ånyo antagen 1846-02-02. Utexaminerad 1852-06-02. Underlöjtnant vid 2. livgrenadjärregementet s. å. 2/7. Avsked ur krigstjänsten 1855-01-31. Tjänstg. kammarjunkare 1858-12-01. Kammarherre 1865-01-28. Disponent vid Bispmotala tegelbruk 1865–1873, för Motala-Hälla tändsticksfabrik 1876–1881 och Motala tändsticksfabriksaktiebolag 1882–1890. Ordförande i Motala stads drätselkammare 1881 och i dess stadsfullmäktige från 1890. Göteborgs köpmannaförenings ombud i nämnda stad från 1890. Kassör och direktör vid Norrköpingsbankens avdelningskontor därst. Död 1895-12-26 i Motala. Ägde under olika tider Klosterorlunda, Bispmotala, Motala tändsticksfabrik samt hus i Motala. Gift 1860-04-11 i Stockholm med Ebba Ulrika Forsgrén, född 1835-06-28 i nämnda stad, död 1895-12-05 i Motala, dotter av grosshandlaren Bernt Gustaf Forsgrén och Christina Hedda Carolina Wester.

Barn:

 • Ivan Vilhelm Gustaf, född 1861-01-26 på Klosterorlunda. Studentexamen i Stockholm 1879-05-19. Student i Uppsala s. å. 5/9. Utexaminerad från högre handelsskolan i Dresden 1880. Volontär hos firman La grande Marque i Cognac 1880–1881. Kontorist hos vinfirman Forsgrén & Wilcken i Stockholm 1881. Död ogift 1887-06-04 i Stockholm.
 • Två döttrar, födda 1862-03-06 på Klosterorlunda, döda s. d.
 • Ebba Carolina Matilda, född 1863-09-24 i Motala. Död 1937-06-04 i Stockholm. Gift där 1890-05-18 med postmästaren Gerhard Pontus Gerhardsson Stuart, född 1855, död 1902.
 • Ida Christina Elisabet, född 1865-06-23 i Motala, död 1927-02-04 i Hedvig Eleonora församling, Stockholm. Gift 1895-11-03 i Motala med disponenten Magnus Dahlqvist, född 1863-07-11 i Skivarps socken, Malmöhus län, död 1896-02-09 i Skänninge.
 • Anna Fredrika Gustava, född 1867-03-15 i Motala. Stiftsjungfru. Död 1935-01-30 i Växjö landsförsamling, begraven i Motala.
 • Hilda Sofia Alexandra, född tvilling 1871-07-12 och död s. å. 10/8 i Motala.
 • Olga Cecilia Vilhelmina, född tvilling 1871-07-12 i Motala. Gift där 1893-06-11 med byråchefen i generalpoststyrelsen, vice häradshövdingen, KVO2U, RNO m. m., Carl-Axel Hasselrot, född 1863-04-14 Semsholm.

TAB 17

Gustaf (son av Alexander Pereswetoff-Morath, natural. Pereswetoff-Morath, Tab. 1). Fänrik vid garnisonsregementet i Narva 1684-10-01. Löjtnant därst. 1686-04-22. Kaptenlöjtnant 1687-08-23. Kapten 1689-04-14. Officer i engelsk tjänst 1693-11-10. Kapten därst. 1694-09-16. Avsked ur engelska tjänsten 1695-10-25 och återinträdde i sin svenska tjänst. Död 1704-06-00 i Narva.9 Gift med sin syssling Barbro Apolloff, dotter av översten Johan Apolloff, natural. Apolloff, och Anna von der Pahlen.

Barn:

 • Anna Margareta, var död 1729-08-25. Gift med översten för Västerbottens regemente Johan Bernhard Wiedemeijer, född 1673 i Westfalen9, död9 1742-12-03.

Källor

1Blr. 2G. Elgenstierna, Släkten Petersohn. 3Sj. 4Oö. 5Nora stads kyrkoarkiv. 6Öä. 7As. 8Svgn. 9Lk. 10Fru J. Ramsays saml. i Finlands statsarkiv (medd. av förste amanuensen B. Rosén, Helsingfors). 11Medd. av förste amanuensen B. Hasselrot, Lidingö. 12Anteckningar å ett oljeporträtt av honom (medd. av förste amanuensen B. Hasselrot).

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: